Mzdy 2013

533 views
397 views

Published on

Projekt "Začátek ve svém" pro ženy-cizinky začínající podnikání v ČR v roce 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mzdy 2013

 1. 1. JAK ZAČÍT PODNIKAT 2. kurz projektu „Začátek ve svém“ Daně a účetnictví 6. MZDY 2013JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 2. 2. ZAMĚSTNANCI  jsou fyzické osoby starší 15-ti let  prodávají zaměstnavatelům svou práci  docházejí do práce včas a řádně plní své úkoly  dodržují mlčenlivost  oznamují zaměstnavateli včas skutečnosti, které by měly vliv na výpočet mezd a odvody do státního rozpočtu  ve své profesi se neustále zdokonalují  zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce – povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 3. 3. ZAMĚSTNAVATELÉ  nakupují od zaměstnanců jejich práci, znalosti, výkony, nápady, čas, elán, energii … a za to  o své zaměstnance pečují  útulným pracovištěm  stravenkami  příspěvky na penzijní připojištění  služebním telefonem, notebookem, automobilem  investují do jejich vzdělání a dalšího rozvoje JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 4. 4. Zákoník práce  je základní kodex pracovního práva, který upravuje  Pracovní poměr  Pracovní dobu  BOZP  Odměňování (§ 109 - §112) a srážky  Náhrady výdajů, překážky, dovolené, cestovní náhrady  Péči o zaměstnance  Vnitřní předpisy  … ad. zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 5. 5. Změny ZP v roce 2013  Solidární daň (příspěvek) pro zaměstnance s příjmy nad 103 536 Kč měsíčně  slevy na dani u pracujících důchodců  Zrušení stropů zdravotního pojištění  Sjednocení minimální a zaručené mzdy  JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 6. 6. Změny ZP v roce 2012 1) Dohoda o provedení práce – až 300 hodin ročně – 10.000 Kč hranice pro odvod SP, ZP – vstupní lékařská prohlídka (od 1.4.2012) – při skončení se vydává potvrzení o zaměstnání („zápočtový list“) - §313 ZP JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 7. 7. Změny ZP v roce 2012 2) Smlouva na dobu určitou – až na 3 roky v celku, se stejným zam/telem 3x, tj. celkem 9 let 3) Půjčování zaměstnanců – dočasné přidělení nejdříve po 6 měsících práce, po dohodě se zam/cem 4) Odměna za přesčasy – vedoucí pracovníci neomezené ohodnocení – ostatní max. 150 hodin ročně JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 8. 8. Změny ZP v roce 2012 5) Zkušební doba – až 6 měsíců u vedoucích prac. – ostatní stále max. 3 měsíce, ale prodlužuje se automaticky o dobu překážek v práci (nemoc, školení …) 6) Odstupné ve výši průměrné měsíční mzdy je diferencováno podle odpracovaných let: konec PP < 1 rok = 1 násobek prům.měs.mzdy 1 rok > konec PP < 2 roky = 2 násobek p.m.m. 2 roky > konec PP = 3 násobek p.m.m. JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 9. 9. Změny ZP v roce 2012 7) Nevyčerpaná dovolená se neproplácí, převede se a pokud zam/tel do 30.6. neurčí zam/ci nástup dovolené, zam/ec si stanoví termín sám 8) Pracovní doba – nesmí přesáhnout 12 hodin 10) Konkurenční doložku je možno sjednat už i ve zkušební době 11) Jiná pravidla nemocenské – zpřísnění vycházek, pokut za porušení JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 10. 10. MZDA nebo PLAT  A vysvětlil Vám někdo rozdíl mezi nimi?  MZDA je peněžité a naturální plnění  PLAT je peněžité plnění, které poskytuje zaměstnavatel, kterým je převážně „státní“ organizace  Stát, obec, kraj, Hlavní město Praha, státní fondy, příspěvkové organizace (ze státních rozpočtů), školská zařízení zřízená MŠMT, krajem, obcí, veřejné neziskové zdravotnická zařízení JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 11. 11. Víte jaká je MINIMÁLNÍ MZDA? a) 48,10  Kč za 1 hodinu b) 8.000  Kč za 1 měsíc c) 90%  % z a),b) u 1.prac.poměru d) 80%  % z a),b) u mladistvého e) 75%  % z a),b) u invalidního důchodce 1.- 2.stupně f) 50%  % z a),b) u invalidního důchodce 3.stupně od 1.1.2013 pro všechny skupiny § 111 ZP stejná mzda ! JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 12. 12. ZARUČENÁ versus MINIMÁLNÍ MZDA  Minimální mzda  byla zavedena především jako nástroj sociální ochrany před nepřiměřeně nízkým oceněním práce zaměstnance, ale zároveň by měla motivovat občany, aby se jim víc vyplatilo pracovat než pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky  Zaručená mzda  na rozdíl od minimální mzdy stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce  je mzda nebo plat, na kterou vzniklo zaměstnanci právo cit. www.mpsv.cz/cs/7667 JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 13. 13. ZARUČENÁ MZDA Skupina prací Za hodinu Kč Za měsíc Kč 1 48,10 8.000 2 53,10 8.900 3 58,60 9.800 4 64,70 10.800 5 71,50 12.000 6 78,90 13.200 7 87,10 14.600 8 96,20 16.100 Př. Prodavačka, která doplňuje v rámci samoobslužného provozu zboží (1. skupina), prodavačka PHM a maziv (2. skupina), prodavačka, která provádí samostatný prodej zboží, jeho přejímku, uskladnění a aranžování (3. skupina) nebo prodavačka uměleckých předmětů včetně jejich oceňování, výkupu zlata nebo jiných drahých kovů (4. skupina). Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 14. 14. Stručně světem mezd HRUBÁ MZDA (PLAT) je nejčastěji: POČET HODIN * Kč/ hodinu měsíční mzda sjednaná ve smlouvě Odvody pojištění z HM (bez II.pilíře): Zam/tel Zam/ec 34 % z HM 11 % z HM • 9% ZP • 4,5 % ZP • 25% SP • 6,5 % SP tj. celkem ZP 13,5 % 31,5% OSSZ (PSSZ) JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 15. 15. Výpočet záloh na DPFO – měsíční 1) Superhrubá mzda Hrubá mzda + 34 % z hrubé mzdy (SP a ZP zam/tele za zam/ce) 2) Daň z příjmu před slevou Superhrubá mzda se zaokrouhlí na celé 100 Kč nahoru Zaokrouhlená superhrubá mzda se vynásobí sazbou daně 15 % 3) Odpočty slev na daních a daňového zvýhodnění §15 ZDP na poplatníka, na invaliditu, pro studenta a daňové zvýhodnění na děti 4) Daň z příjmu po slevách JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 16. 16. Výpočet záloh na DPFO – roční zúčtování 1) Superhrubá mzda Hrubá mzda + 34 % z hrubé mzdy (SP a ZP zam/tele za zam/ce) 2) Odečet nezdanitelných částek § 35 ba ZDP dary, penzijní připojištění, životní pojištění, úroky, atd. 1) Daň z příjmu před slevou Superhrubá mzda se zaokrouhlí na celé 100 Kč dolů Zaokrouhlená superhrubá mzda se vynásobí sazbou daně 15 % 2) Odpočty slev na daních a daňového zvýhodnění §15 ZDP na poplatníka, invaliditu, studenta a daňové zvýhodnění na děti 3) Daň z příjmu po slevách se porovná se sumou zaplacených záloh, výsledek se vyúčtuje zam/ci ve výplatě JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 17. 17. Co se ještě ze mzdy odvádí?  Zákonné pojištění zaměstnavatele  pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání  sazby v promile z HM podle hlavní činnosti (SKP) - rozpětí od 2,8‰ do 50 ‰ Zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnavatelů Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví sazby Neodvedení tohoto pojištění je trestný čin stejně, jako neodvedení SP a ZP JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 18. 18. MZDY – konec roku  Kontrola průměrů  Tisky a kontrola čistých příjmů pro účely státních dávek aj. potvrzení  Kontrola čerpání dovolených  Mzdové listy  Evidenční listy důchodového pojištění  Potvrzení o zdanitelné mzdě a sražených zálohách na daň JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 19. 19. Kdo zaměstnavatele kontroluje?  Státní úřad inspekce práce - www.suip.cz  Úřad práce - http://portal.mpsv.cz/upcr  ZP, OSSZ, FÚ  BOZP  Abeceda podnikatele - www.bozpinfo.cz/msp- osvc/abeceda-podnikatele JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“2013 P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 20. 20. PŘESTÁVKA2013

×