JAK ZAČÍT PODNIKAT                    2. kurz projektu „Začátek ve svém“               ...
Co je to daň ?
Daň je  „Umění výběru daní spočívá v tom, jak oškubat husu  tak, aby co nejméně syčela.“ Jeana-Baptist  Colbert, min...
Daň je    „Zákonem určená povinná platba do veřejného    rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a    neekvival...
Daňová soustava ČR              daně přímé                    daně nepřímé        ...
Daně – vybrané pojmy      DAŇOVÝ SUBJEKT       Plátce – FO nebo PO, která je povinna daň       vypočít...
Daně – vybrané pojmy    PŘEDMĚT DANĚ     příjem nebo majetek, který podléhá zdanění     (přímé daně)    ...
Daně – vybrané pojmy      ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ        je období, za které je plátce daně povinen daň       ...
Daně – vybrané pojmy    ODPOČET DANĚ     snižuje základ daně    SLEVA NA DANI     snižuje vypočtenou daň ...
Daně – vybrané pojmy    SRÁŽKA DANĚ     odvod vypočtené/vyměřené daně plátcem na     účet správce daně    ...
Daně – vybrané pojmy      SPRÁVCE DANĚ          je územní finanční orgán (Finanční úřad – dále „FÚ“), jiný...
Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)      je daní přímou -15%      Poplatníci jsou osoby, které mají na území ČR...
DPFO – předmět daně   Předmětem daně z příjmů jsou    příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6 zákona)    ...
DPFO- §6 příjmy ze závislé činnosti   a funkční požitky    Příjmy z pracovně právního služebního poměru    Funkční...
DPFO-§7 příjmy z podnikání a jiné   samostatné výdělečné činnosti    ze živnosti    z jiného podnikání    z pod...
DPFO-§8 příjmy z kapitálového   majetku    Úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů    Podíly na zisku tichého s...
DPFO – §9 příjmy z pronájmu    Příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů    Pronájmu movitých věcí kromě příležitostné...
DPFO - §10 ostatní příjmy    Příležitostné činnosti, příležitostného pronájmu    movitých věcí nebo zemědělské činno...
Daň z příjmu právnických osob (DPPO)   DPPO je daň vybíraná z příjmů PO plynoucích    ze zdroje na území České republ...
DPPO - poplatník    Poplatníci jsou    a) osoby, které nejsou fyzickými osobami    b) organizační složky státu...
Spotřební daň      Spotřební daň je nepřímá daň      Plátcem daně jsou výrobci a provozovatelé      daňo...
Spotřební daň    Stát pomocí této daně reguluje cenu vybraných    komodit a zvyšuje příjmy do státního rozpočtu   ...
Spotřební daň –celní sklad    Provozovatelem celního skladu může být fyzická i    právnická osoba na základě celního...
Spotřební daň           Ukázky sazeb    Benzín       - 12,84 Kč/l    Motorová nafta   - 10,95 Kč/l...
Poplatník spotřební daně
Daň silniční    Je to daň přímá, platná na území ČR    Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a    jejich ...
Daň silniční- osobní auta      U osobních automobilů (OA) sazbu ovlivňuje objem      motoru         ...
Daň silniční- příklad 1.      OSVČ použije OA s obsahem 2500 cm3, který nemá      zapsaný v obchodním majetku ...
Daň silniční- příklad 2.      OSVČ použije OA s obsahem 2500 cm3, který má      zapsaný v obchodním majetku fi...
Daň silniční- příklad 3.      OSVČ vyšle svého zaměstnance na služební cestu      2.5.2012. Zaměstnanec použij...
Daň silniční- nákladní auta    U nákladních automobilů ovlivňuje sazbu hmotnost    vozidla a počet náprav    U ná...
Daň silniční - přiznání      Daňové přiznání podá podnikatelka svému místně      příslušnému finančnímu úřadu ...
Daň z nemovitosti    Je majetkovou daní podle zákona    č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti    Daň z nemovitost...
Daň z převodu nemovitosti    Poplatníkem daně je prodávající.    Kupující se stává ručitelem.    Sazba daně je 3%...
Daň dědická a darovací    je přímá majetková daň    Poplatníkem je          u daně dědické - dědic ( ze zá...
Daň darovací      Předmět daně        bezúplatné nabytí majetku na základě právního        úkonu nebo ...
Daň z přidané hodnoty    DPH je nepřímá daň    Princip spočívá     v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi  ...
Daň z přidané hodnoty - příklad    Nákup zboží    Nákup 1200,- Kč=cena 1000 + 200 DPH nárokujeme    Prodej 1800,-...
Obecní daně a poplatky   Podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích.   mají obce pravomoc vybírat místní poplat...
Obecní daně a poplatky    c) poplatek za užívání veřejného prostranství – za    zvláštní užití veřejného prostoru. N...
Obecní daně a poplatky    f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým    vozidlem do vybraných míst a částí měst- ...
Obecní daně a poplatky      h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku      možností jeho připojení na stavb...
Ekologické daně    Předmětem daně je    Daň z pevných paliv - černé uhlí, hnědé uhlí, koks a    ostatní uhlovodík...
Výtěžnost daní      Struktura celkových příjmů za 1. čtvrtletí 2012      Ministerstvo financíJAK ZAČÍT PODNIKA...
Výdaje státního rozpočtu      Struktura výdajů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí      2012 - Ministerstvo fina...
Shrnutí daňového systému ČR                                       daně       ...
PŘESTÁVKA
Co je pojištění ?
Pojištění    je systém, kdy účastníci systému společně přispívají    do tzv. pojistných fondů, který je určen výhrad...
POJISTNÉ – soc.zab.      SOCIÁLNÍ ZABEZEČENÍ – nástroj pro vyrovnání sociálních      nerovností a řešení sociá...
POJISTNÉ SP – poplatníci, výpočet          Poplatníci SP            Zaměstnavatel          ...
POJISTNÉ – soc.zab.      Systém sociálního zabezpečení výdaje z SR          Nemocenské pojištění     ...
POJISTNÉ – formy        Formy sociálního zabezpečení             Sociální dávky – viz Státní sociální...
POJISTNÉ – soc.dávky          Formy sociálního zabezpečení            Sociální dávky – viz Státní soc...
Sociální dávky   Sociální dávky v 1. čtvrtletí 2012   Ministerstvo financíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. k...
Plánované změny             Budoucnost podnikatelek tohoto kurzuJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. ku...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Daně a účetnictví 2. Daňová soustava ČR

1,783 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
126
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Daně a účetnictví 2. Daňová soustava ČR

 1. 1. JAK ZAČÍT PODNIKAT 2. kurz projektu „Začátek ve svém“ Daně a účetnictví 2. Daňová soustava ČR - daně a pojistné, povinné odvody do státního rozpočtuJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 2. 2. Co je to daň ?
 3. 3. Daň je „Umění výběru daní spočívá v tom, jak oškubat husu tak, aby co nejméně syčela.“ Jeana-Baptist Colbert, ministr financí krále Ludvíka XIV „Nadměrná daň je považována za hřích.“ Tomáš Akvinský, 13.století „Ze zdanění nemá být osvobozena žádná třída, daň má odrážet majetkové poměry a výnos daní má sloužit všem“ Jean Bodin, 16. století „Nic není jisté, jen smrt a daně“ Benjamin Franclin „Daně jsou cenou, kterou platíme za civilizaci.“ Oliver Wendell Holme
 4. 4. Daň je  „Zákonem určená povinná platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností, tzn. ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu.“ Wikipedia  Povinná, zákonem uložená platba do veřejných rozpočtů ve formě daní, poplatků a odvodů  formy plateb  forma záloh na uvedené platby, zajištění daně, clo, odvody za porušení rozpočtové kázněJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 5. 5. Daňová soustava ČR daně přímé daně nepřímé důchodové univerzální Z PŘÍJMŮ FO DPH Z PŘÍJMŮ PO selektivní majetkové spotřební SILNIČNÍ Z NEMOVITOSTI Z PŘEVODU NEMOVITOSTI ostatní DĚDICKÁ pojistné DAROVACÍ obecní daněJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 6. 6. Daně – vybrané pojmy  DAŇOVÝ SUBJEKT  Plátce – FO nebo PO, která je povinna daň vypočítat a odvést na účty FÚ  OSVČ jako zaměstnavatel sráží a odvádí daň z mezd poplatníků-zaměstnanců  Poplatník – z jeho příjmu (majetku) se odvádí daň  zaměstnanec z pohledu DPFO-ZČ  OSVČ z pohledu DPFO - nese daňové břemeno!JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 7. 7. Daně – vybrané pojmy  PŘEDMĚT DANĚ  příjem nebo majetek, který podléhá zdanění (přímé daně)  výrobky nebo služby (nepřímé daně)  některý předmět daně může být od daně osvobozen (př.vývoz zboží je osvobozen od DPH)  DAŇ  Daně, poplatky, zálohy na daň, zajištění daně, cla a odvody za porušení kázně (příslušenství)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 8. 8. Daně – vybrané pojmy  ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ  je období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést  kalendářní nebo hospodářský rok (daně z příjmů)  měsíc, čtvrtletí (DPH, DSIL)  DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ  tiskopis,na kterém daňový subjekt sám vyjádří svou daňovou povinnostJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 9. 9. Daně – vybrané pojmy  ODPOČET DANĚ  snižuje základ daně  SLEVA NA DANI  snižuje vypočtenou daň  ZÁLOHA NA DAŇ  odvod před vyměřením daně, bude započtena na úhradu daně po jejím stanovení  SPLÁTKA DANĚ  postupně hrazená daňJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 10. 10. Daně – vybrané pojmy  SRÁŽKA DANĚ  odvod vypočtené/vyměřené daně plátcem na účet správce daně  ZÁLOHA U ZDROJE  je sražená daň, u níž se uplatní započtení (zálohový princip zúčtování)  PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ  penále, zvýšení daně, pokutyJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 11. 11. Daně – vybrané pojmy  SPRÁVCE DANĚ  je územní finanční orgán (Finanční úřad – dále „FÚ“), jiný správní orgán nebo orgán obce, v místě trvalého pobytu  přijímá podání poplatníka/plátce daně  kontroluje správnost výpočtu a vymáhá daňJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 12. 12. Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)  je daní přímou -15%  Poplatníci jsou osoby, které mají na území ČR sídlo nebo místo svého vedení  adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen "sídlo"), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí  Řídí se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 13. 13. DPFO – předmět daně Předmětem daně z příjmů jsou  příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6 zákona)  příjmy s podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)  příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona)  příjmy z pronájmu (§ 9 zákona)  ostatní příjmy (§ 10 zákona)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 14. 14. DPFO- §6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky  Příjmy z pracovně právního služebního poměru  Funkční platy  Odměny za výkon funkcí v orgánech obcí a jiných orgánech samosprávy.  Odměny členů statutárních orgánů PO.  Za práci členů družstevJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 15. 15. DPFO-§7 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  ze živnosti  z jiného podnikání  z podílů společníků V.O.S a komplementářů K.S.  ze zemědělské výroby  z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku  znalců, tlumočníků, insolvenčních správců a nezávislých povoláníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 16. 16. DPFO-§8 příjmy z kapitálového majetku  Úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů  Podíly na zisku tichého společníka  Podíly na zisku s.r.o., a.s.  Dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem  Plnění ze soukromého životního pojištění  Úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjčekJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 17. 17. DPFO – §9 příjmy z pronájmu  Příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů  Pronájmu movitých věcí kromě příležitostného pronájmuJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 18. 18. DPFO - §10 ostatní příjmy  Příležitostné činnosti, příležitostného pronájmu movitých věcí nebo zemědělské činnosti která není provozována zemědělským podnikatelem.  Převod nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru  Zděděná práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví  Výhry z loterií sázek a jiných podobných herJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 19. 19. Daň z příjmu právnických osob (DPPO) DPPO je daň vybíraná z příjmů PO plynoucích  ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí pro PO, které mají na území ČR sídlo nebo místo svého vedení  jen ze zdroje na území ČR poplatník, který nemá na území ČR sídloJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 20. 20. DPPO - poplatník  Poplatníci jsou a) osoby, které nejsou fyzickými osobami b) organizační složky státu c) podílové fondy d) fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 21. 21. Spotřební daň  Spotřební daň je nepřímá daň  Plátcem daně jsou výrobci a provozovatelé daňových skladů  Poplatníkem daně jsou kupující zboží na které je daň uvalena.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 22. 22. Spotřební daň  Stát pomocí této daně reguluje cenu vybraných komodit a zvyšuje příjmy do státního rozpočtu  Jedná se především o alkohol, cigarety a pohonné hmoty  Správu této daně má na starosti Celní úřad  Celní správa – www.celnisprava.czJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 23. 23. Spotřební daň –celní sklad  Provozovatelem celního skladu může být fyzická i právnická osoba na základě celního povolení.  Výrobky jsou osvobozené od daně jenom podmíněně v okamžiku uvedení výrobku na trh dochází k povinnosti daň zaplatit.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 24. 24. Spotřební daň Ukázky sazeb  Benzín - 12,84 Kč/l  Motorová nafta - 10,95 Kč/l  Tabák  Celkovou daň u cigaret tvoří spotřební daň a DPH. Počítejme, že krabička cigaret stojí 69 Kč. Spotřební daň je vypočítána v minimální výši. Spotřební daň u krabičky činí 42 Kč (20 ks x 2,10 Kč) a DPH 11,50 Kč (69 Kč: 120 x 20). Celková daň činí 53,50 Kč, tedy 77,5 % konečné ceny cigarety.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 25. 25. Poplatník spotřební daně
 26. 26. Daň silniční  Je to daň přímá, platná na území ČR  Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 27. 27. Daň silniční- osobní auta  U osobních automobilů (OA) sazbu ovlivňuje objem motoru  Sazby daně:  od 800 cm3 1200,-Kč  nad 800 cm3 – 1250 cm3 1800,- Kč  Nad 1250 cm3 – 1500 cm3 2400,- Kč  Nad 1500 cm3 – 2000 cm3 3000,- Kč  Nad 2000 cm3 -3000 cm3 3600,- Kč  Nad 3000 cm3 4200,- Kč  Denní sazba 25,- Kč za každý den použití u zaměstnanceJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 28. 28. Daň silniční- příklad 1.  OSVČ použije OA s obsahem 2500 cm3, který nemá zapsaný v obchodním majetku firmy na cestu 2.5.2012. Jakou si vyměří silniční daň?  (3600/12)*1= 300 Kč za měsíc květen  zálohu je povinen odvést na FÚ v termínu odvodu za II.Q 2012, tj. do 15.7.2012JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 29. 29. Daň silniční- příklad 2.  OSVČ použije OA s obsahem 2500 cm3, který má zapsaný v obchodním majetku firmy od roku 2011 na cestu 2.5.2012. Jakou si vyměří silniční daň?  (3600/12) * 3 měsíce = 900 Kč  záloha za 1.Q již měla být odvedena do 15.4.2012  záloha za 2.Q bude odvedena do 15.7.2011 a vypočtena takto:  600 Kč za měsíc duben + květen 2012  300 Kč za měsíc červen, pokud OA nebude prodáno, odhlášeno a vyřazeno z majetku podnikateleJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 30. 30. Daň silniční- příklad 3.  OSVČ vyšle svého zaměstnance na služební cestu 2.5.2012. Zaměstnanec použije své vlastní OA s obsahem 2500 cm3. Jakou výši silniční daně si podnikatel vyměří a kdo ji platí?  25 Kč, tj. denní sazba nebo  roční sazbu, pokud je to výhodnější (pro >144 dní)  Platí ji zaměstnavatel, pokud již za toto OA není silniční daň hrazena  např. zaměstnanec zároveň podniká a toto OA má v majetku své firmy, pak je povinen odvádět silniční daň viz. příkl.2JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 31. 31. Daň silniční- nákladní auta  U nákladních automobilů ovlivňuje sazbu hmotnost vozidla a počet náprav  U nákladních automobilů je velké rozpětí i množství položek .  Sazby se pohybují od  do 1t a jedné nápravy 1 800,- Kč  Nad 36 t a 3 nápravy 50 400,- KčJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 32. 32. Daň silniční - přiznání  Daňové přiznání podá podnikatelka svému místně příslušnému finančnímu úřadu do 31.1. následujícího roku veškeré sazby a postupy jsou uvedeny také v POUČENÍ  v přiznání k DSIL se vyúčtují placené zálohy  15.4 , 15.7 , 15.10 , 15.12 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silničníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 33. 33. Daň z nemovitosti  Je majetkovou daní podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti  Daň z nemovitosti se skládá z daně ze staveb a daně z pozemku.  Předmětem daně jsou pozemky a stavby na území ČR zapsané v katastru nemovitostí.  Přiznání k dani (i změny) se podává do 31.1. n.r.  Daň se platí do 31.5. (31.8. zemědělci, chov ryb) nebo do ve dvou splátkách, pokud je daň vyšší než 5000 Kč, a to do 31.5. a 30.11.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 34. 34. Daň z převodu nemovitosti  Poplatníkem daně je prodávající.  Kupující se stává ručitelem.  Sazba daně je 3%.  Základem daně je cena sjednaná, je-li vyšší než cena zjištěná podle zákona o majetku.  Jeli cena sjednaná vyšší než cena podle zákona o majetku rozdíl cen podléhá dani darovací.  Přiznání do konce 3.měsíce následujícího po měsíci kdy byl zapsán vklad do katastru nemovitostí.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 35. 35. Daň dědická a darovací  je přímá majetková daň  Poplatníkem je  u daně dědické - dědic ( ze zákona nebo ze závěti)  U daně darovací - nabyvatel  Při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 36. 36. Daň darovací  Předmět daně  bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem a) nemovitosti a movitý majetek b) jiný majetkový prospěchJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 37. 37. Daň z přidané hodnoty  DPH je nepřímá daň  Princip spočívá  v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy  Představuje  největší podíl do příjmu státního rozpočtuJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 38. 38. Daň z přidané hodnoty - příklad  Nákup zboží  Nákup 1200,- Kč=cena 1000 + 200 DPH nárokujeme  Prodej 1800,- Kč=cena 1500 + 300 DPH odvedeme  Zúčtování daně  Odvod 300 Kč - nárok 200Kč= rozdíl 100 Kč odvedeme státu.  100,- Kč odpovídá naší přidané hodnotě 500,- KčJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 39. 39. Obecní daně a poplatky  Podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích. mají obce pravomoc vybírat místní poplatky, které jsou příjmem pro obec.  Obce mohou vybírat tyto místní poplatky  a) poplatek ze psů – platí držitel psa –až 1500 Kč na rok.  b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – platí lázeňský host svému ubyvateli, který poplatek odvede obci.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 40. 40. Obecní daně a poplatky  c) poplatek za užívání veřejného prostranství – za zvláštní užití veřejného prostoru. Např. dočasné parkoviště, výkopové práce, stavební práce, reklamy, prodeje a služby -10 Kč m2 někdy 100 m2.  d) poplatek ze vstupného – na kulturní a sportovní akce až 20% z ceny vstupenky  e) poplatek z ubytovací kapacity – platí ubytovatel 6Kč za lůžko a denJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 41. 41. Obecní daně a poplatky  f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst- maximálně 20 Kč za den.  g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – 250 Kč paušálně za rok a k tomu ještě až 250 Kč podle skutečných nákladů.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 42. 42. Obecní daně a poplatky  h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Platí vlastník pozemku podle zákona o oceňování majetku.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 43. 43. Ekologické daně  Předmětem daně je  Daň z pevných paliv - černé uhlí, hnědé uhlí, koks a ostatní uhlovodíky  Daň z elektřiny  Daň ze zemního plynu  Správu ekologické daně provádí celní orgány.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 44. 44. Výtěžnost daní  Struktura celkových příjmů za 1. čtvrtletí 2012 Ministerstvo financíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 45. 45. Výdaje státního rozpočtu  Struktura výdajů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2012 - Ministerstvo financíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 46. 46. Shrnutí daňového systému ČR daně přímé Nepřímé Ostatní ze Obecní z příjmu majetkové pojistné spotřeby daně FO PO DPH spotřební ekologické 15% 19% 14% 20%JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 47. 47. PŘESTÁVKA
 48. 48. Co je pojištění ?
 49. 49. Pojištění  je systém, kdy účastníci systému společně přispívají do tzv. pojistných fondů, který je určen výhradně pro potřeby účastníků  vztahuje se pouze na určité, předem dohodnuté, náhodné události  smyslem pojištění je zmírnit dopady náhodných událostíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 50. 50. POJISTNÉ – soc.zab.  SOCIÁLNÍ ZABEZEČENÍ – nástroj pro vyrovnání sociálních nerovností a řešení sociálních konfliktů, je příjmovou i výdajovou složkou státního rozpočtu (SR)  Sociální pojištění (SP) příjem SR  Pojistné na důchodové zabezpečení 28%  Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2%  Pojistné na nemocenské pojištění 2,3%  Státnísociální podpora  Sociální pomocJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 51. 51. POJISTNÉ SP – poplatníci, výpočet  Poplatníci SP  Zaměstnavatel  organizace (nad 25 zaměstnanců)  malé organizace (do 25 zaměstnanců)  Zaměstnanec  OSVČ  Výše a způsob výpočtu SP  Zaměstnavatel 25% z VZ (vyměřovacího základu)  Zaměstnanec 6,5% z VZ  OSVČ (viz 1.blok a 4.blok přednášky)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 52. 52. POJISTNÉ – soc.zab.  Systém sociálního zabezpečení výdaje z SR  Nemocenské pojištění  podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, peněžitá pomoc v mateřství  Důchodové pojištění – POZOR změny od 2013 ! - 3 pilíře  Státní systém – povinný – I.pilíř (důchodový systém)  dobrovolné fondy (II.pilíř) a penzijní připojištění (III.pilíř)  Důchodová reforma - http://duchodovareforma.mpsv.cz  Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  Dávky v nezaměstnanosti - viz oficiální stránky MPSV Sociální reforma - http://socialnireforma.mpsv.czJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 53. 53. POJISTNÉ – formy  Formy sociálního zabezpečení  Sociální dávky – viz Státní sociální podpora  Sociální azyly  Sociální službyJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 54. 54. POJISTNÉ – soc.dávky  Formy sociálního zabezpečení  Sociální dávky – viz Státní sociální podpora  Dávky odvislé od výše příjmů:  Přídavek na dítě  Příspěvek na bydlení  Porodné  Dávky ostatní (bez vlivu výše příjmů)  Rodičovský příspěvek  Dávky pěstounské péče  Porodné, PohřebnéJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 55. 55. Sociální dávky Sociální dávky v 1. čtvrtletí 2012 Ministerstvo financíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 56. 56. Plánované změny Budoucnost podnikatelek tohoto kurzuJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner

×