Úvod do totálne produktívnej údržby - TPM

1,179 views
1,069 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
485
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Úvod do totálne produktívnej údržby - TPM

 1. 1. Ukáţka školiacich materiálov UKÁŢKA ŠKOLIACICH MATERIÁLOV TPM Úvod do TPM 1 © IPA Slovakia
 2. 2. Ukáţka školiacich materiálov Školiaci materiál      Brožúra TPM Prezentácia Pracovný zošit účastníka Test Vzorovo vyplnený test  K školiacemu materiálu odporúčame dokúpiť Hru CEZ, Parný stroj a formuláre. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 2
 3. 3. Ukáţka školiacich materiálov Broţúra – TPM      Počet strán: 46 Rozmer: A6 Formát: PDF Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 3
 4. 4. Ukáţka školiacich materiálov Prezentácia    Počet snímok: 41 Formát: PPTX Jazyk: slovenský 4 © IPA Slovakia
 5. 5. Ukáţka školiacich materiálov Obsah  Vznik a základné prvky TPM  Organizácia TPM  Právomoci a zodpovednosti  Postup implementácie TPM  Náplň práce koordinátorov, hlavné problémy a obmedzenia pri implementácii TPM www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 5
 6. 6. Ukáţka školiacich materiálov Čo je to TPM a aké sú jeho ciele?  TPM = Total Productive Maintanance  TPM je súbor aktivít s cieľom:  eliminácie porúch, abnormalít a všetkých ďalších strát na stroji,  postupného zvyšovania efektivity zariadenia,  vytvorenia vyhovujúcich pracovných podmienok,  dlhodobého rastu kvalifikácie pracovníkov údržby a operátorov, aby sa mohli dobre starať o stroje a zariadenia,  zapojenia všetkých pracovníkov firmy do zlepšovania procesov,  zvyšovania výkonnosti firmy,  maximalizovať efektívnosť strojov a zariadení!  Zmyslom TPM je predchádzanie následkom porúch preventívnou údržbou, ale aj zapojením pracovníkov. nielen www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 6
 7. 7. Ukáţka školiacich materiálov Vznik TPM  TPM vzniklo v rokoch 1950 až 1970 v Japonsku.  Vzniklo pod tlakom zavádzania systému Just in Time - nemožnosť prerušenia výrobného reťazca.  Účelom je dosiahnutie optimálneho systému človek – stroj na pracovisku, v ktorom rozhodujúcim prvkom je človek.  Kedy je možné dosiahnuť tento optimálny stav?  Je možné tento stav dosiahnuť hneď po prvotnom implementovaní TPM?  TPM je založené na neustálom zlepšovaní kvality pracovného prostredia. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 7
 8. 8. Ukáţka školiacich materiálov Priority TPM 1/2  Spomínaný účel TPM možno formulovať ako dve priority: 1. Dosiahnutie optimálneho systému človek na pracovisku, ktoré spočíva v:  nastavení,  udržovaní,  zlepšovaní optimálnych prevádzkových podmienok. – stroj  Ako systém pracuje závisí od človeka. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 8
 9. 9. Ukáţka školiacich materiálov Priority TPM 2/2 2. Zlepšenie celkovej kvality pracovného prostredia prostredníctvom:  zmeny postojov ľudí,  zmeny zariadenia, s ňou sa mení i postoj pracovníkov k ich práci,  zmeny pracoviska. Zmenou okolia sa menia aj ľudia. 1 3 Zmena kultúry 2 Zmena ľudí Zmena prostredia a strojov Zavedením TPM sa menia aj motivačné prvky. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 9
 10. 10. Ukáţka školiacich materiálov Hlavné aktivity, programy TPM 4. Vzdeláva a trénuje vo vyššie uvedených činnostiach 5. Preventívna technická príprava výroby TPM 1. Eliminuje šesť hlavných 4.Program typov plytvania tréningov a vo využití zariadení vzdelávania 1.Program zvyšovania CEZ 5.Program plánovania pre nové stroje a diely 2.Program autonómnej údrţby 3. Redukuje vstupy, zlepšuje výstupy 3.Program plánovanej údrţby Systém údrţby, IS www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 2. Vykonávaná obsluhou stroja 10
 11. 11. Ukáţka školiacich materiálov 1. Program zvyšovania CEZ     Zameraný na cieľovo orientované zlepšovanie prostredníctvom eliminácie šiestich hlavných typov strát vo využití zariadení. Tieto činnosti sú založené hlavne na práci výrobných tímov, ktorým pomáha oddelenie údržby, oddelenie výroby a technickej prípravy výroby. Účinnosť opatrení meriame koeficientom CEZ, ktorý sa skladá z:  Dostupnosti zariadenia,  Rýchlosti zariadenia,  Úrovne vyprodukovanej kvality. Koeficient CEZ nám ukazuje potenciál zlepšovania našich zariadení, ktorý sa snažíme zvyšovať. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 11
 12. 12. Ukáţka školiacich materiálov 2. Program autonómnej údrţby  Vykonávaná obsluhou stroja:  zaistenie normálnych podmienok chodu stroja,  schopnosť korigovať abnormality v chode stroja,  sledovanie kvality komponentov stroja,  rozlišovanie normálneho a adnormálneho chodu stroja,  čistenie a cykly mazania,  pravidelné prehliadky stroja,  a podobne. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 12
 13. 13. Ukáţka školiacich materiálov 3. Program plánovanej údrţby  Program plánovanej údržby  Redukcia vstupov – zvyšovanie efektívnosti údržby  Zlepšenie výstupov – zvyšovanie dostupnosti zariadenia Prevencia Pomoc pri AU Plánovanie údrţby Prediktívna údrţba Plánovaná údrţba Informačný manaţment Korektívna údrţba Manaţment ND Riadenie nákladov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 13
 14. 14. Ukáţka školiacich materiálov 4. Program tréningov a vzdelávania  Predstavuje činnostiach. vzdelávanie a tréning vo vyššie uvedených 5. Program plánovania pre nové stroje a diely  Ide o preventívnu technickú prípravu výroby:  konštruovanie výrobkov s ohľadom na ich ľahkú vyrobiteľnosť,  výrobné postupy a plány,  organizácia a riadenie údržby,  sledovanie nákladov,  výrobné plány a plány opráv. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 14
 15. 15. Ukáţka školiacich materiálov Pracovný zošit účastníka     Počet strán: 10 Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 15 © IPA Slovakia
 16. 16. Ukáţka školiacich materiálov Úlohy Nasledujúce  úo hy  vypracujte  p dľa  inštrukcií  l ktora  samostatne,  alebo  v skupinkách. l o e 1. Popíštel aké  úo hy  v  ú ržbe  stroja  vykonáva   d  Obsluha stroja  Pracovnícid ržby  ú 2. Na  základe  Vašich  doterajších  skúseností  popíšte  aspoň  5  prínosov  (kvalitatívneho/   kvantitatívneho  charakteru),  ktoré  je  možné  na  Vašom  pracovisku  implementovaním   TPM   dosiahnuť,   resp.   ktoré   prínosy   ste   implementovaním   TPM   v   minulosti   už   www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 16
 17. 17. Ukáţka školiacich materiálov Test, Vzorovo vyplnený test     10 otvorených otázok Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 17 © IPA Slovakia
 18. 18. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 18
 19. 19. Ukáţka školiacich materiálov Sme tu pre Vás  www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod  www.ipaczech.cz/  www.facebook.com/ipaslovakia.sk Kontakt pre príjem objednávok Jana Bugáňová Telefón: +421 41 23 99 081 Mobil: +421 915 913 547 E-mail: buganova@ipaslovakia.sk www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 19
 20. 20. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 20

×