Plánovaná a preventívna údržba

1,789 views
1,637 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plánovaná a preventívna údržba

 1. 1. Ukáţka školiacich materiálov UKÁŢKA ŠKOLIACICH MATERIÁLOV TPM Plánovaná a preventívna údrţba 1 © IPA Slovakia
 2. 2. Ukáţka školiacich materiálov Školiaci materiál      Brožúra TPM Prezentácia Pracovný zošit účastníka Test Vzorovo vyplnený test  K školiacemu materiálu odporúčame dokúpiť Hru CEZ, Parný stroj a formuláre. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 2
 3. 3. Ukáţka školiacich materiálov Broţúra – TPM      Počet strán: 46 Rozmer: A6 Formát: PDF Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 3
 4. 4. Ukáţka školiacich materiálov Prezentácia    Počet snímok: 65 Formát: PPTX Jazyk: slovenský 4 © IPA Slovakia
 5. 5. Ukáţka školiacich materiálov Obsah  Vývoj údržby, stratégie údržby  Plánovaná a preventívna údržba  Diagnostika v údržbe  Diagnostické metódy – Subjektívne a objektívne metódy  Subjektívne diagnostické metódy  Objektívne diagnostické metódy  RCM, DMEA algoritmus www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 5
 6. 6. Ukáţka školiacich materiálov Vývoj údrţby, stratégie údrţby www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 6
 7. 7. Ukáţka školiacich materiálov Pojem údrţba  Všetky opatrenia, ktoré nám napomáhajú k zachovaniu a opätovnému vytvoreniu požadovaného stavu strojov a zariadení – prevádzky schopný stav.  Taktiež k zisteniu a posúdeniu skutočného stavu technických zariadení alebo systému ako celku.  Opatrenia v oblasti údržby delíme na:  udrţovanie,  inšpekcie – (prehliadky, revízie zariadení),  opravy.  Celá údržba sa pohybuje okolo týchto troch pojmov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 7
 8. 8. Ukáţka školiacich materiálov Stratégie údrţby  Opatreniam, ktoré sú v rámci údržby organizované, tak aby ich cieľom bolo predchádzať prestojom a poruchám na zariadení hovoríme o preventívnej alebo plánovanej údržbe.  Opatrenia, ktorými vytvárame požadovaný stav u čiastkových alebo celkových prestojov hovoríme o korektívnej údržbe (neplánovanej). Stratégia údrţby Po poruche Podľa časového plánu Podľa skutočného stavu www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 8
 9. 9. Ukáţka školiacich materiálov Vývoj údrţby  BM – Break – down Maintenance  PM 1 – Preventive Maintenance   Systém údržby podľa časových plánov Systém údržby podľa technického stavu  PM 2 – Productive Maintenance  TPM – Total Productive Maintenance (Totálne produktívna údržba)  RCM – Reliability Centered Maintenance (Spoľahlivostne orientovaná údržba) TPM - RCM PM 2 PM 1 BM II. Generácia I. Generácia - Údržba po poruche 1950 - Preventívna a plánovaná údržba 1970 III. Generácia - Predbežná údržba - Systém údržby - Komplexná optimalizácia 2000 IV. Generácia - Modelovanie - Výmen modulov - Opravy mimo výrobného systému súčasnosť www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 9
 10. 10. Ukáţka školiacich materiálov Systémy údrţby 1/2  Periodická údrţba  súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú po uplynutí predpísanej lehoty v stanovených termínoch bez ohľadu na technický stav zariadenia.  Preventívna údrţba  súhrn všetkých údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú preventívne periodicky podľa zostaveného plánu.  Prediktívna údrţba  súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú na základe vývoja objektu alebo jeho stavu. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 10
 11. 11. Ukáţka školiacich materiálov Systémy údrţby 2/2  Plánovaná údrţba  súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú v pevných časových intervaloch bez ohľadu na technický stav zariadenia.  Diagnostická údrţba  súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sú vykonávané bez ohľadu na časový plán na základe diagnostických meraní.  Údrţba po poruche  súhrn údržbárskych činností, ktoré sa vykonávajú po zistení poruchového stavu zariadenia. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 11
 12. 12. Ukáţka školiacich materiálov Štruktúra údrţby a definícia základných pojmov podľa EN 13306 ÚDRŽBA Do poruchy Údržba zabraňujúca vzniku prestoja Vykonávaná sa v stanovených intervaloch, alebo podľa predpísaných kritérií, za účelom zníženia pravdepodobnosti vzniku prestoja, alebo obmedzenia funkcie prvku resp. zariadenia. Proaktívna údržba Prediktívna údržba Závislá od stavu zariadenia, pozostávajúca z kontroly spôsobu práce a meraných veličín, ako aj z následných Po poruche Následná údržba Vykonávaná sa po zistení poruchy, za účelom navrátenia prvku do takého stavu, aby mohol spĺňať požadovanú funkciu. Presunutá údržba Okamžitá údržba Nevykonáva sa bezprostredne po zistení poruchy, ale presúva sa podľa daných pravidiel pre údržbu. Vykonáva sa bez prieťahov okamžite po zistení poruchy. Preventívna údržba Vykonáva sa nezávisle od stavu prvku v stanovených časových intervaloch opatrení. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 12
 13. 13. Ukáţka školiacich materiálov Výber vhodnej stratégie údrţby  Strategické rozdelenie strojov a zariadení podľa vplyvu na produkciu  A – stroj/ zariadenie vždy pri poruche zastaví celú výrobu alebo linku – vysoké straty, vysoké nebezpečenstvo úrazu  B - stroj/ zariadenie môže zastaviť výrobu alebo linku – možno ho na krátku dobu vyradiť z prevádzky  C - stroj/ zariadenie nie je kritické pre výrobu Výkon Výkon Stroj Kategória 100 ks/zmenu 100 ks/zmenu Stroj 1 Stroj 2 Stroj 3 A 1 100 ks/zmenu A A 1 Výkon 2 Stroj Kategória 100 ks/zmenu T 100 ks/zmenu Stroj 1 Stroj 2 A 2 3 Výkon Stroj 3 B 3 1 50 ks/zmenu 2 B 50 ks/zmenu Stroj 2’ B Časový zásobník T = čas spracovania zásoby T > pohotovostný čas zásahu www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 13
 14. 14. Ukáţka školiacich materiálov Výber vhodnej stratégie údrţby Vplyv poruchy na podnik n kategória údržby 1,0 vysoký 6 8 5 Pravdepodobnosť poruchy 7 0,5 4 nízky 2 3 1 1,0 0,5 0,5 0,0 možná 1,0 0,0 nemožná Predvídateľnosť Výber najlepšej stratégie údržby podľa kategórie údržby www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 14
 15. 15. Ukáţka školiacich materiálov Výber vhodnej stratégie údrţby  Kritériá pre definovanie stratégie údržby  Vplyv poruchy na podnik – definuje vplyv s ohľadom na produkciu. Vysoký vplyv majú spravidla zariadenia skupiny A, B. Nízky vplyv majú zariadenia skupiny C.  Predvídateľnosť – vyjadruje, či je možné na zariadení predpokladať uzol/ uzly, kde sa porucha vyskytuje. Vysoká predvídateľnosť znamená, ža na zariadení môžeme predpokladať, na ktorom uzle sa porucha vyskytne. Nízka predvídateľnosť znamená, že je problematický predpoklad miesta výskytu poruchy. Porucha sa môže vyskytnúť na rôznych miestach. Pravdepodobnosť je ťažko určiteľná.  Pravdepodobnosť výskytu poruchy – vyjadruje opakovateľnosť poruchy na zariadení alebo jeho uzle. Vysoká pravdepodobnosť znamená častú opakovateľnosť poruchy. Nízka pravdepodobnosť znamená, že na zariadení alebo jeho uzle sa nevyskytujú takmer žiadne poruchy. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 15
 16. 16. Ukáţka školiacich materiálov Pracovný zošit účastníka     Počet strán: 10 Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 16 © IPA Slovakia
 17. 17. Ukáţka školiacich materiálov Otázky Počas  školenia  h adajte  odpovede  n  s a t ú isiace  o ázky. d e Čo  j  to  ú ržba? čo  sú  to  stratégie  ú ržby? d Aké  sú systémy  ú ržby? d Periodická  údržba Preventívna  údržba Prediktívna  údržba www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 17
 18. 18. Ukáţka školiacich materiálov Test, Vzorovo vyplnený test     10 otvorených otázok Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 18 © IPA Slovakia
 19. 19. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 19
 20. 20. Ukáţka školiacich materiálov Sme tu pre Vás  www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod  www.ipaczech.cz/  www.facebook.com/ipaslovakia.sk Kontakt pre príjem objednávok Jana Bugáňová Telefón: +421 41 23 99 081 Mobil: +421 915 913 547 E-mail: buganova@ipaslovakia.sk www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 20
 21. 21. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 21

×