Metodika normovania
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
864
On Slideshare
555
From Embeds
309
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 309

http://www.ipaslovakia.sk 267
http://www.ipaczech.cz 42

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Ukáţka školiaceho materiálu UKÁŢKA ŠKOLIACICH MATERIÁLOV METODIKA NORMOVANIA 1 © IPA Slovakia
 • 2. Ukáţka školiacieho materiálu Školiaci materiál     E- brožúra Analýza, meranie a normovanie práce Prezentácia Príklady Pracovný zošit účastníka  K školiacemu materiálu odporúčame dokúpiť formuláre. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 2
 • 3. Ukáţka školiacieho materiálu Broţúra – Analýza, meranie a normovanie práce      Počet strán: 56 Rozmer: A6 Formát: PDF Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 3
 • 4. Ukáţka školiaceho materiálu Prezentácia Metodika normovania    Počet snímok: 36 Formát: PPTX Jazyk: slovenský 4 © IPA Slovakia
 • 5. Ukáţka školiacieho materiálu Obsah  Základy analýzy a organizácie práce  Pracovný systém, analýza pracovných úloh a metodika REFA (operácie, úseky, úkony, pohyby,..)  Členenie a štruktúra spotreby času v priebehu pracovnej zmeny  Metodika výpočtu normy spotreby času  Stanovenie prirážok k norme spotreby času (vecné konštantné a variabilné pomerné časy, osobný pomerný čas)  Prirážka na oddych www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 5
 • 6. Ukáţka školiaceho materiálu Čo by mal spĺňať moderný systém normovania práce? 1. Aké úlohy by mal plniť? 2. Aké výstupy by mal poskytovať? 3. Kto by mal tento proces zastrešovať? 6 © IPA Slovakia
 • 7. Ukáţka školiacieho materiálu Administratíva Výroba Logistika Systém REFA Zvarovňa Obrobňa Linka 2 Montáţ Pracovisko / Pozícia na linke Linka 1 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 7
 • 8. Ukáţka školiacieho materiálu Makro členenie pracovného procesu  Celkový priebeh procesu  celkový pracovný postup, ktorý je nutný na uskutočnenie väčšieho zámeru  Príklad: vyrobiť prevodovku, postaviť dom, vyrobiť auto  Čiastkový priebeh procesu  skladá z viacerých výrobných postupov  Príklad: vyrobiť hriadeľ do prevodovky, postaviť základy, vyrobiť motor do auta  Výrobný postup  skladá z postupnosti operácií pri výrobe vstupného komponentu  Príklad: vyrobiť ozubené koleso, vykopať dieru na základy, vyrobiť hlavu motora Predmet záujmu  Operácia normovania práce  najjemnejšie členenie celkového procesu www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 8
 • 9. Ukáţka školiacieho materiálu Mikro členenie pracovného procesu  Operácia  časť pracovného procesu vykonaná bez prerušenia na jednom pracovisku, jedným pracovníkom (alebo jednou skupinou pracovníkov) na danom pracovnom predmete  Príklad: frézovanie, sústruženie, armovanie, betonáž  Úsek  je časť operácie, v ktorom sa vykonávajú všetky práce spojené so zmenou tvaru alebo stavu súčiastky jedným alebo niekoľkými nástrojmi pri určitých pracovných podmienkach  Príklad: upnúť obrobok, strojný čas frézovania, hladenie betónu  Úkon  je základný pracovný prvok, ktorý je možné spoločne časovo merať  Príklad: Uchopiť obrobok, upnúť obrobok  Pohyb  je krátka samostatná časť úkonu. Je to jeho najmenšia časovo merateľná zložka.  siahnuť www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 9
 • 10. Ukáţka školiacieho materiálu Príklad/ ukáţka www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 10
 • 11. Ukáţka školiacieho materiálu Príklad/ ukáţka PRACOVNÝ ZOŠIT PR1 Operácia vŕtania Uchop obrobok Siahni do palety Strojný čas vŕtania Odopnúť obrobok Kontrola Siahni na tlačidlo Siahni na prípravok Uchop meradlo Stlač tlačidlo Uchop páku Prilož meradlo Pusť tlačidlo Uvoľni páku Odčítaj hodnotu Uchop polotovar Premiestni k prípravku Umiestni do prípravku Odlož meradlo www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 11
 • 12. Ukáţka školiaceho materiálu Čo nás z hľadiska merania práce zaujíma? 12 © IPA Slovakia
 • 13. Ukáţka školiacieho materiálu Pracovný systém REFA  Pracovný systém slúži na splnenie pracovnej úlohy a je ho možné popísať pomocou nasledovných pojmov:  Pracovná úloha  Pracovný proces  Človek  Prevádzkový (pracovný) prostriedok  Vstup  Výstup  Pracovné prostredie PRACOVNÝ ZOŠIT PR2 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 13
 • 14. Ukáţka školiaceho materiálu Členenie a štruktúra spotreby času 14 © IPA Slovakia
 • 15. Ukáţka školiacieho materiálu Členenie spotreby času  R – Príprava  je príprava pracovného systému pre splnenie pracovnej úlohy alebo, ak je to potrebné, navrátenie pracovného systému do pôvodného stavu  A – Výroba, spracovanie  je čas spotrebovaný na výrobu (montáž) komponentov (výrobkov) vykonávaných na výrobnom zariadení resp. určenom pracovisku Výroba A Ovplyvniteľné Neovplyvniteľné B Plne ovplyvniteľné U Podmienečne ovplyvniteľné www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 15
 • 16. Ukáţka školiacieho materiálu Členenie procesu z pohľadu človeka/ REFA PRACOVNÝ ZOŠIT PR3 Človek M V nasadení MI Vedľajšia činnosť MN Podnikové voľno MR Iné MX Prerušenie činnosti MK Činnosť MT Hlavná činnosť MH Mimo nasadenia ML Dodatočná činnosť MZ Prerušenie procesom MA Prerušenie poruchou MS Odpočinok ME Prerušenie osobou MP www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 16
 • 17. Ukáţka školiaceho materiálu Príklady     Počet strán: 10 Rozmer: A4 Formát: PPTX Jazyk: slovenský 17 © IPA Slovakia
 • 18. Ukáţka školiacieho materiálu PR3/ Roztrieďte činnosti  Zadanie úlohy:  Definujte druh činnosti pre činnosti uvedené v tabuľke  Používajte označenia pre pracovníka napr. MH, MN, MZ,.... Činnosť M? Vyber výrobok z prípravku na zariadení Manipulácia s materiálom pri spustení novej zákazky Neplánovaná výmena rezných plátkov Prestavenie stroja na iný typ výroby Vkladanie výrobku do stroja Automatické zatváranie dvier Hľadanie náradia Odpočinok na prekonanie únavy Porucha stroja Čakanie počas automatického vŕtania Opracovanie výrobku pracovníkom ručne Fajčiarska prestávka www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 18
 • 19. Ukáţka školiaceho materiálu Pracovný zošit účastníka     Počet strán: 10 Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 19 © IPA Slovakia
 • 20. Ukáţka školiacieho materiálu PR2/ Pracovný systém IPA Zadanie úlohy: ! Popíšte pracovný systém pre proces kosenia záhrady rodinného domu ! Popíšte pracovný systém pre vlastný proces Pracovný systém Pracovná úloha Pracovný proces Vstup Výstup Človek Prevádzakový prostriedok Vplyv prostredia www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 20
 • 21. Ukáţka školiacieho materiálu Sme tu pre Vás  www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod  www.ipaczech.cz/  www.facebook.com/ipaslovakia.sk Kontakt pre príjem objednávok Jana Bugáňová Telefón: +421 41 23 99 081 Mobil: +421 915 913 547 E-mail: buganova@ipaslovakia.sk www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 21