Ang Heograpiya at Kasaysayan

106,970 views
106,369 views

Published on

5 Comments
22 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
106,970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
858
Comments
5
Likes
22
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ang Heograpiya at Kasaysayan

 1. 1. Aralin 3:
 2. 2. Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greek nageographia. Ang geo ay nangangahulugang“lupa” samantalang ang graphein ay “sumulat”.
 3. 3. "Mahalagang malaman ang tungkol sa pisikal na aspeto ngdaigdig dahil tahananito ng tao," wika ng isang manunulat.Sumasang-ayon ka ba? Totoong mahalaga ang kaalaman saheograpiya ng daigdig sapagkat makatutulong ito upang lubos nating maunawaan ang mga
 4. 4. Tulad ng ibang disiplina ng Agham Panlipunan (antropolohiya, sosyolohiya,agham pampulitika, sikolohiya,ekonomiks, atlinggwistika) ang heograpiya ay lubos na nakakaapekto sa mga tao at pangyayaring nagaganap sa
 5. 5. Pansinin mo ang larawan ng ating daigdig.Napakaganda, hindi ba? Bakitmahalagang pangalagaan ng tao ang daigdig? Makapagbibigay ka ba ng ilang katangian ng heograpiya ng daigdig? Subukan mong magbigay ng tatlong katangian
 6. 6. Kung mapapagmasdan mo ang kagandahan ng daigdig mula sakalawakan, marahil ay maiisip mo na may malaking impluwensiya ang pisikal na kaanyuan ng daigdig sa paghubog ngkabihasnan ng mga taong nakatira dito. Tama ka. Ang heograpiya ayhindi lamang tungkol sa pag-aaralng pisikal na katangian ng daigdig.
 7. 7. Sinasaklaw din sa pag-aaral ng heograpiya ang pag- unawa at pagbibigay-paliwanag kung paanong ang kapaligiran ay nakatutulongsa paghubog ng kabihasnan at sa mgaparaan ng pamumuhay ng mga tao sa
 8. 8. Ang mga nakaraang pangyayariat mga pagbabago sa daigdig o kasaysayan aynaipaliliwanag din sa pamamagitan ng pag- unawa sa pisikal na katangianng mgabansa sa daigdig. Isang halimbawa ang mga Phoenician. Habangnamumuhay angsinaunang tao
 9. 9. naging magagaling namangmandaragat ang mgaPhoenician dahil ang lokasyon ng kanilang lugar ay nakaharap saDagatMediterranean. Gayundin, dahil sa mga ruta at daan sapagitan ng mga karagatan atmga kontinente, ang mga makapangyarihang bansa ay nakapagpalawak ng kanilang
 10. 10. May malakingimpluwensiya sa kultura ng tao ang kanilang kinalalagyan saibabaw ngdaigdig. Halimbawa, dapat magsuot ang mga Eskimosa Alaska ngmakakapal na
 11. 11. upang malabanan nila ang lamig sa bahaging itong daigdig. Kailangan namang magsuot ng makakapal na putong sa ulo ang mga Indiansa mainit na lugar saKapatagan ng Deccan at mga tao sa Arabia upang malabananang init dahil sa
 12. 12. Ang mga istilo ng mga bahay sa pookna nagyeyelo kungtaglamig ay kakaiba sa mga tahanan ng mga tao sa tropikal na mgabansa. Pangingisda ang ikinabubuhay ng maramingnakatira sa mga peninsula o
 13. 13. pakikipagkalakalan sa ibayong dagat. Higit na maunlad ang kabuhayan ngmga bansang sagana sa likas na yaman kaysa mga bansang salat dito.May kinalaman din ang heograpiya sa paniniwala o
 14. 14. Naging mahalaga ang heograpiya sa pagtatatag at pagbagsak ng mga bansa. Naging makapangyarihan ang Carthage noong sinaunangpanahon dahil nasa teritoryonito ang Dagat Mediterranean.Subalit nang mapasakamay ngmga Romano ang nabanggit na
 15. 15. bumagsak ang Carthage, nawalan ito ng halaga sa daigdig atnaging matatag naman ang ImperyongRoma. Mahalaga ang DagatMediterranean sapagkat ito ang nag-uugnay sa mga bansa sa Europa, Asya, at
 16. 16. Ang mga bansang nakatuklas ng ibang lupain sa ibangkontinente, gaya ng Espanya at Portugal noong ika-14 nasiglo, ay nakaungos sa ibang bansa dahil sakaalaman sa heograpiya at naging mga mananakop at maunlad na
 17. 17. May mga bansa ring naging maunlad dahil pinag- aralan nila ang paggamit ng mga yamang-likas ng kanilang teritoryo o kayay tumuklas at gumamit ng mga yamang-likas ng ibanglupain upang manguna sa kalakalan at mga gawaing pampulitika sa buong daigdig, kagaya ng Inglatera at Amerika.
 18. 18. Malaki ang kaugnayan ng heograpiya sa mga pandaigdigang penomena tulad ng El Niño, global warming, greenhouse effect , bagyo, sandstorm, tornado, lindol, tsunami, La Niña at iba pa. May ibat ibangepekto ang pagkakaiba-iba ng klima, elebasyon,porma ng kalupaan,katubigan, behetasyon o sistema nghalaman, uri ng lupa, atmineral, tulad
 19. 19. 1. Ang porma o elebasyon ng lupa ay nakakaimpluwensiya sa klima. Naaapektuhan ngelebasyon ang temperatura at patak ng ulan, angepektong tinatawag na rain-shadow sa mga bulubundukin, angpababang pag-agos ng malamig na hangin sagabi, mga ihip ng hanginsa lambak at kabundukan, ang lakas at direksyon ng hangin, at iba pa.
 20. 20. 2. Naaapektuhan din ng pormaat elebasyon ng lupa ang mga katubigan. Ang presipitasyon, distribusyon ng katubigan, pagkawala ng tubig sa mababang lugar, distribusyonng karagatan, ilog at mga lawaay nakasalalay sa taas o baba
 21. 21. 3. May epekto rin ang porma ng lupa sabehetasyon o sistema nghalaman. Dahil saepektonito sa lupa at klima, iba- iba ang uri ng mga halamang tumutubo sa
 22. 22. 4. Kaiba ang lupa na nabubuo sa malapit na bundok sa mgakapatagan kaysa doon samalapit sadagat. Dahil dito, iba rin ang sistema ng pagtatanim, at mga gawaingpang-ekonomiya sa bawat lugar. Ang mga lupang sagana sa mineral aynakapagbibigay ng ginto, pilak, tanso, at iba pang uri ng mineral namagagamit at nagpapaunlad sa mga
 23. 23. Ang mga bulubunduking may minahan ng mgaginto at mineral ay matatag na sandigan ng maunlad na ekonomiya. Dahil dito,maraming mga lupaing mayaman sa mineral ang nasakop noong panahon ngkolonyalismo at
 24. 24. 5. Sa isang banda, ang klima rin ay may malaking epekto sa pag-iiba-ibangtemperatura, pagkatuyo o pagkabasa ng lupa, at sapagkabuo at pagkasira nito. Reponsable ang klima sa sukat ng ulan at dami ng
 25. 25. Dahil sa klima, iba-iba ang uring lupa sa maiinit at malalamig na lugar. Iba-ibanghalamanang tumutubo sa iba’t ibang lugar batay sa lamig o init ng panahon. Dahil dyan, iba’tiba rin ang uri ng mga kalakal na ipinagbibili ng mga bansa sa pandaigdigang
 26. 26. Mahalaga ang pag-aaral ng heograpiya sa pag-aaral ng kasaysayan sapagkat may kinalaman ito sa paghubog ng kabihasnan at ng iba’tibang aspeto ng kultura, pamahalaan, relihiyon, sining, eko nomiya, atmaging ang hinaharap ng mga tao at bansa sa daigdig.Nakasalalay sa pangangalaga ng kalikasanat ng heograpiya ang kaligtasanngsangkatauhan.
 27. 27. Ang Ilog Nile ay isangpangunahing ilog sa kontinenteng Africa. Tinatayang ito angpinakamahabang ilog sa Daigdigna umaabot sa anim na libo anim na raan at siyamnaput limang (6,650) kilometro. Nagmula ang salitang "Nilo" (nIl) mula sa salitang Neilos, isang salitang Griyego na nangangahulugang
 28. 28. Mayroong dalawang sangay ang ilog na tinatawag nating PutingNilo at Asul na Nilo. Ayon sa mga mananaliksik,sa Ilog Nilo kumukuha ng malinis at maaaring inumin na tubig ang sinaunang sibilisyasyon ng Ehipto (Egypt). Umaagos ang ilog papalabas ng Aprika sa
 29. 29. Sa lambak ng ilog nile unang nanirahan angmga Ehipsyano. Noong unang panahon, nahihirapan ang sinumang nais
 30. 30. Ang Ehipto ay nagtataglayng likas na pananggalang sa sinumang sumasalakay sa pook at dahil dito, ang mga nakatira rito ay walang pagkakataongmakisalamuha sa iba’t ibang
 31. 31. Ang lupain at klima ng Ilog Nile aynakakaakiy at nagbibigay ng mgapagkakataon sa pag-unlad ng mga taong naninirahan dito. Iniaanod ng mga tunaw na yelo buhat sa matataas na bundok ang matatabang lupa patungong Ilog Nile. Sa pag-apaw ng ilog Nile, kumalat sa lambak ang matabng
 32. 32. Natuklasan din tao angpaggamit ng patubig at ng imbakan ng tubig. Ang klima ay mainit ngunt angkop sa pagtatanim ng ilang
 33. 33. Ang mabagal na daloy ng Ilog Nile ang ginamit ng mga Ehipsyano sa nabigasyon opaglalakbay. Bunga rito, marami sa kanila nag naging mangangalakal. Ang kanilangprodukto ang dinala sa karatig na pook at sa kanilang pagbabalik,dala naman nila ang produktong
 34. 34. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ngmga unang tao sa Ehipto.
 35. 35. Mga alipin ang gumagawa sa bukid na sinusubaybayan ng mga pinuno ng pamahalaan ay mga sayantist. Sila angnagpasya kung ano ang itatanim at kunganong bahagi ng bukirin ang angkop nataniman. Ang mga inhinyero at sayantist ng pamahalaan ang gumagawa ngpatubig. Dahil sa mga gawaing kaugnay ng pagsasaka natuklasan ng mga Ehipsyano ang mahalagang kaalaman sa matematika, agham, paggawa at
 36. 36. Sa pagtatayo ng piramide atmga palasyo, naging dalubhasa ang mga Ehipsyano. Sumibol ang mga artisano tulad ngtagatibag ng bato, tagagawa ng ladrilyo kantero, tagaukit at iba pa. Umunlad din ang paggawa ng mga sasakyang dagat at paghahabi ng tela.
 37. 37. Dahil sa impluwensiya nglikas ng katangian ngpook, ang lambak ng ilog Nile ay naging isa sa mga ugat ng
 38. 38. Ang ilog Tigris at Euphrates aynagmula sa bundok ng Armenia.Magkaagapay na dumadaloy ang ilog na ito sa gawing timog atpalabas sa Persian Gulf. Bumuong malawak na latian at patag nalupain ang mga ilog na ito, bago nagsama papuntang dagat. Tumubo rito ang maraming
 39. 39. May matabang lupain na nababagay sa pagtatanim ang lupain sa pagitan ng dalawang ilog na ito. At tulad ng Egypt, kailangan din ng pook ngpatubig; lambak ang lugar na ito ngunit ito ay kakaiba dahil sakawalan ng mataas na burol nanagbibigay proteksyon laban sa
 40. 40. Dahil dito, iba-iba’t uri ngtao at tribu ang sumakop at tumira sa kanilanglupain. Sa kakulangan sabato, ang mga ladrilyo na pinatuyo sa araw ang kanilang ginamit sa konstruksyon.
 41. 41. Ang kauna-unahang sibilisasyon sa India ay nagsimula sa tabi ng ilog Indus, batay sa mga arkelohista. Ang ilog indus aynagmula sa mataas na bundok sa hilaga. Ang ilog ay may apat na sanga na dumadaloy sa patag, malawak, at matabang lupain natinawag na Punjab. Ang unang tao ay magsasaka at ang karaniwang
 42. 42. Ayon sa pag-aaral, nagtataglay sila ng kagamitan na yari sabronse at luad. Ang mga seal ay yari sa bato atmay hugis hayop gaya ng rhinoceros at tigre.
 43. 43. Noong 1150 BCE, ang nabanggit na kabihasnan ay nagwakas. Ipinalalagay ngmarami na ang mga gusali sa mga bayan at lungsod aynasunog, at ang iba naman aynaniniwalang sila ay nilusob at sinakop ng mga Aryan na
 44. 44. May naniniwala na angmga unang tao sa Tsina ay nagmula sa ilog Huang-Ho sa gawing hilaga at ang iba naygaling sa timog. Sila aynanirahan sa matabang
 45. 45. Ang teritoryo ng Phoenician ay isang mahaba at makitid na lupainsa pagitan ng mga
 46. 46. Sila aymangangalakal atmandaragat dahil hindi bagay sa pagsasaka ang kanilang lupain.
 47. 47. Ang kalakalan ng Phoenicia ay sari-saring produkto na nagmula sa dagat. Dinala nila ito sa Spain at sa iba pang bahagi ng mundo. Umaangkat sila ng mgakagamitan gaya ng krystal, palayok, at pinggan.
 48. 48. Naging mahusay na karpintero ang mga Phoenician. Gumagawa sila ng mwebles mula sa mga kahoy na nagmula sa kabundukan. Mga bihasa rin silang artisan. Dahil sa mga produktong kanilang ikinakalakal, tinawag silang mga “Traders of Antiquity.” At dahil sa paglipat-lipat nila sa iba’t ibangpook, napayaman nila nag kultura.
 49. 49. Ang lokasyon , topograpiya, atklima ay mga salik ng kapaligirangpisikal sa daigdig. Ang topograpiya ay ng mga bansa ay may epekto sa pamumuhay ng mga tao. Iba’t ibang sistema o pamamaraan ng kanilang pamumuhay, lalo pa ang mga tao ay naninirahan sakabundukan, kapatagan, talampas, lambak, at disyerto.
 50. 50. Kabunduk an
 51. 51. Kakaunti ang naninirahan dito dahil sa hirap ng buhay. Pangunahing suliranin aytransportasyon at kommunikasyon, sapagkat hiwalay ito sa kabayanan. Mahirap ang pagsasaka at ang mga bundok ay sagabal sa pagdaan ng ulan at hangin, subalit ang mga ito ay
 52. 52. Ang bundok angpinagmumulan ng mga likas na yaman na umaagapay naman sa pag-unlad ng bansa. Ang pagtotroso, pagmimina at pagpapastol ay ilan lamang sa mga pinagkakakitaan ng tao na
 53. 53. Sa Pilipinas, ang bundok ng Sierra Madre at Cordillera ang sumasangga atnagpapahina sa mgadumarating na bagyo.
 54. 54. Kapatagan
 55. 55. Dito naninirahan ang malaking populasyon ng daigdig. Ito ay malawak, mayaman, at kapaki-pakinabang sa pamumuhay ng mgatao sa buong panahon. Pagsasaka at pagpapastol ang karaniwanggawain ng mga tao dito. Kadalasan ay hindi kinakikitaan ng suliranin ang tansportasyon at komunikasyon sa kapatagan.
 56. 56. Talampa s
 57. 57. Mainam din na panirahan ito. Matatagpuan sa kalapit ng mga bundok at lumilinang sa mga gawaing pagsasaka at industriya. Halimbawa ng talampas tulad ngPiedmont Plateau at Swiss Plateau ay ginawang panirahan ng mgatao at ang kanilang hanapbuhay ay pagsasaka at pakikipagkalakalan.
 58. 58. Disyerto
 59. 59. Kaunti ang naninirahin dito dahil sa matinding init na nararanasan sa lugar na ito. Ang tao ay hindi makatagal mamuhay rito. Ang matinding init at kawalan ng ulan ang dahilan ng hindi pagtira ng mga tao sa disyerto. Bukod dito, ang hangin sa ibabaw ay tuyo.Mahirap din ang transportasyon at
 60. 60. Mahalaga rin ang klima sapagtiyak kung saan at kung paano mamumuhay ang mga tao. Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayanng panahon. Binubuo ito ngtemperatura, halumigmig, at hangin.
 61. 61. SALAMAT.

×