Analiza profitului Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Mediului –ICIM Bucureşti
Obiectivele lucrării <ul><li>Analiza situaţi ei financiar e a unei instituţii de cercetare în domeniul protecţiei mediu...
Prezentarea institutului <ul><li>Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – I.C.I.M. Bucureşt...
Prezentarea Institutului <ul><li>Domeniile principale de activitate ale institutului sunt: </li></ul><ul><li>efectuare de ...
Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare  <ul><li>Institutul realizează cercetãri complexe privind: <...
Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare <ul><li>Din analiza structurii veniturilor încasate de ICIM B...
Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare <ul><li>Situaţia veniturilor de la buget şi a veniturilor di...
Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare
Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare
Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare <ul><li>Resursele financiare atrase din contracte internaţion...
Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare <ul><li>Graficele de mai jos arată situaţia descrisă de rapoa...
Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare
Analiza indicatorilor valorici CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – la data de 30.06.2007 Situaţia veniturilor din exploatare: 3...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Calculul indicatorilor valorici: </li></ul><ul><li>Cifra de afaceri </li></ul><ul><...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Producţia exerciţiului </li></ul><ul><li>Def: Producţia exerciţiului denumită şi p...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Producţia marfă </li></ul><ul><li>Def: Producţia marfã vândutã (livratã şi factura...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Centralizare date privind totalul de venituri din exploatare, venituri financiare r...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Observaţie: Datorită faptului că veniturile totale exced cheltuielile totale contu...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – la data de 31.12.2006 </li></ul><ul><li>Situatia ven...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Calculul indicatorilor valorici </li></ul><ul><li>Cifra de afaceri </li></ul><ul><l...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Centralizare date privind totalul de venituri din exploatare, venituri financiare r...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Observaţie: În situaţia de faţă (atât în perioada de baza cât şi în cea curentă) v...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – la data de 31.12.2005. Situa ţ ia veniturilor din ex...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Calculul indicatorilor valorici </li></ul><ul><li>Cifra de afaceri </li></ul><ul><l...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Centralizare date privind totalul de venituri din exploatare, venituri financiare r...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Observaţie: În situaţia de faţă veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – la data de 31.12.2004. Situa ţ ia veniturilor din ex...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Calculul indicatorilor valorici: </li></ul><ul><li>Cifra de afaceri </li></ul><ul><...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Centralizare date privind totalul de venituri din exploatare, venituri financiare r...
Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Observaţie : Veniturile totale depăşesc ca valoare cheltuielile totale deci se înre...
Concluzii generale:  <ul><li>În anul 2007 nu se înregistrează profit la Institutul ICIM, fapt datorat restructurărilor pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analiza Profitului Institutului NaţIonal De Cercetare Dezvoltare Pentru Intretinerea Mediului

1,893 views

Published on

Aceasta lucrare reprezinta licenta mea pentru facultate, CSIE (Specializarea Statistica)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analiza Profitului Institutului NaţIonal De Cercetare Dezvoltare Pentru Intretinerea Mediului

 1. 1. Analiza profitului Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Mediului –ICIM Bucureşti
 2. 2. Obiectivele lucrării <ul><li>Analiza situaţi ei financiar e a unei instituţii de cercetare în domeniul protecţiei mediului : </li></ul><ul><li>A naliza structurii veniturilor şi cheltuielilor specifice institutelor de cercetare din Rom â nia cu aplicabilitate direct ă la un institut de cercetare î n domeniul protec ţ iei mediului </li></ul><ul><li>E voluţia situaţiei financiare pe perioada 2004-2005-2006 -2007 î n contextul perioadei de tranzi ţ ie î n economia din Rom â nia </li></ul>
 3. 3. Prezentarea institutului <ul><li>Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – I.C.I.M. Bucureşti a fost fondat în 1952. </li></ul><ul><li>Prin Hotãr â rea de Guvern nr. 337/1999, institutul devine unul naţional, cu autonomie financiarã, coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile. </li></ul><ul><li>Activitatea institutului este axatã pe cercetare, studii şi asistenţă pentru toate componentele de mediu, inclusiv analiza activitãţilor socioeconomice, din punct de vedere al performanţei de mediu. </li></ul>
 4. 4. Prezentarea Institutului <ul><li>Domeniile principale de activitate ale institutului sunt: </li></ul><ul><li>efectuare de cercetãri fundamentale şi aplicative; </li></ul><ul><li>dezvoltarea tehnologică, participarea la elaborarea de studii; </li></ul><ul><li>sinteze şi prognoze pentru programe naţionale şi strategii naţionale în domeniul protecţiei mediului; </li></ul><ul><li>activităţi de utilitate publică; </li></ul><ul><li>proiectarea tehnologică în domeniul protecţiei mediului şi hidroedilitar; </li></ul><ul><li>normative tehnice şi economice, de interes public şi naţional care privesc domeniul protecţiei mediului; </li></ul><ul><li>îndrumarea tehnicã şi instruirea personalului agenţiilor teritoriale de protecţia mediului, perfecţionarea profesională în protecţia mediului. </li></ul>
 5. 5. Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare <ul><li>Institutul realizează cercetãri complexe privind: </li></ul><ul><li>Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane; </li></ul><ul><li>Calitatea aerului; </li></ul><ul><li>Surse de poluare; </li></ul><ul><li>Tehnologii de epurare a apelor uzate şi a gazelor - soluţii de recuperare a materialelor utile; </li></ul><ul><li>Tehnologii de tratare a apelor în vederea alimentãrii cu apã potabilã; </li></ul><ul><li>Gestionarea deşeurilor orãşeneşti şi industriale; </li></ul><ul><li>Monitoring integrat al calitãţii factorilor de mediu; </li></ul><ul><li>Ecologie şi inginerie urbanã; </li></ul><ul><li>Modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferã, ape de suprafaţã, subterane şi marine; </li></ul><ul><li>Poluarea fonicã şi vibraţii; </li></ul><ul><li>Stabilitatea haldelor de steril şi combaterea alunecãrilor de teren; </li></ul><ul><li>Construcţii şi structuri hidrotehnice; </li></ul>
 6. 6. Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare <ul><li>Din analiza structurii veniturilor încasate de ICIM Bucureşti se poate observa un trend ascendent a totalului veniturilor, venituri realizate prin atragerea de surse financiare de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare din activităţi de cercetare prestate pentru alte entităţi economice (întreprinderi economice, ONG-uri, etc.). Se observă realizarea de venituri mai ridicate din surse extrabugetare, decât volumul realizat pe baza veniturilor de la buget, aceasta datorită necesităţilor de studii de specialitate comandate de agenţii economici, studii generate de necesitatea alinierii la cerinţele impuse de UE în domeniul mediului. Situaţia veniturilor realizate din alte surse este pe un trend ascendent în primii 3 ani după care intră pe un trend descendent datorită ridicării treptate a nivelului sistemului propriu de cercetare la standardele Uniunii Europene. </li></ul>12.851.001 2.806.332 10.044.669 2007 10.610.692 3.515.406 7.095.286 2006 9.118.883,00 5.354.569,64 3.313.732,21 2005 8.700.932,00 5.186.094,61 2.719.184,20 2004 6.998.595,00 3.735.536,50 1.899.170,35 2003 Total venituri Venituri din alte surse Venituri de la buget Anul Volum activitate de cercetare-dezvoltare (RON)
 7. 7. Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare <ul><li>Situaţia veniturilor de la buget şi a veniturilor din alte surse realizate în perioada 2003-2007 este redată în următoarele grafice: </li></ul>
 8. 8. Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare
 9. 9. Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare
 10. 10. Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare <ul><li>Resursele financiare atrase din contracte internaţionale sunt în corelaţie cu volumul de activitate de cercetare-dezvoltare ce se concretizează prin veniturile din alte surse astfel încât valorile mari din primii trei ani sunt obţinute datorită necesităţii alinierii activităţii de cercetare-dezvoltare la standardele impuse de Uniunea Europeană. Printre activităţile desfăşurate pe programe internaţionale se numără: MATRA; PHARE; ISPA; programe de Twinning România - ţãri membre ale UE; proiecte finanţate de Banca Europeanã de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD); proiecte finanţate de Agenţia Japonezã pentru Cooperare Internationalã (JICA), etc. </li></ul>85.485 2.695.229 2007 93.978 2.940.810 2006 125.282 9.883.569 2005 196.102 8.491.140 2004 298.553 6.193.587 2003 Din contracte internationale (euro) Din contracte interne (lei) Anul Resurse financiare atrase
 11. 11. Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare <ul><li>Graficele de mai jos arată situaţia descrisă de rapoartele de resurse financiare atrase din contracte interne şi internaţionale. </li></ul>
 12. 12. Pozi ţia pe piaţă – Oferta de servicii cercetare-dezvoltare
 13. 13. Analiza indicatorilor valorici CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – la data de 30.06.2007 Situaţia veniturilor din exploatare: 3696162 3273681 VENITURI DIN EXPLOATARE (TOTAL) 14 3077 Alte venituri din exploatare 0 0 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata 0 0 Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie 0 0 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 0 0 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror abiect de activitate il constituie leasingul 0 56 Venituri din vanzarea marfurilor 3696148 3270548 Productia vanduta 3696148 3270604 Cifra de afaceri neta (CA) 30.06.2007 30.06.2006 Realizări în perioada de raportare (lei) Denumirea indicatorului
 14. 14. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Calculul indicatorilor valorici: </li></ul><ul><li>Cifra de afaceri </li></ul><ul><li>CAneta = Producţia Vândută + Venituri din vânzarea mărfurilor + Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul + Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. </li></ul><ul><li>CAneta0= 3270548 + 56 + 0 + 0 = 3270604 </li></ul><ul><li>CAneta1= 3696148 + 0 + 0 + 0 = 3696148 </li></ul><ul><li>Indicele Cifrei de Afaceri Nete: </li></ul><ul><li>ICa neta =CAneta1/CAneta0 = 3696148/3270604 = 1.13 </li></ul>
 15. 15. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Producţia exerciţiului </li></ul><ul><li>Def: Producţia exerciţiului denumită şi producţia brută sau venituri brute reprezintă nivelul valoric al întregului volum de activitate de exploatare al unei unităţi economice, desfăşurată într-o anumită perioada de timp (lună, trimestru, semestru sau an). În cazul de faţă producţia exerciţiului sau producţia globală (notată şi Pg ) este alcătuită din trei componente care însumate dau totalul veniturilor din exploatare (Producţia vândută – Pv; Veniturile din vânzarea mărfurilor – Vmf; Alte venituri din exploatare – Vexpl). </li></ul><ul><li>Modalitate de calcul generalizată: </li></ul><ul><li>Q= Qex = Pv + Pst + Pi, unde: </li></ul><ul><li>Q=Qex – productia exercitiului; </li></ul><ul><li>Pv – producţia vândută; </li></ul><ul><li>Pst – producţia stocată; </li></ul><ul><li>Pi – producţia imobilizată; </li></ul><ul><li>Calculul pentru cazul nostru: </li></ul><ul><li>Qex 0= Pv + Vmf + Vexpl = 3270548 + 56 + 3077 = 3273681 </li></ul><ul><li>Qex1= Pv + Vmf + Vexpl = 3696148 + 0 + 14 = 3696162 </li></ul><ul><li>Indicele Producţiei Exerciţiului : </li></ul><ul><li>IQex=Qex1/Qex0 = 3696162/3273681 = 1.12 </li></ul>
 16. 16. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Producţia marfă </li></ul><ul><li>Def: Producţia marfã vândutã (livratã şi facturatã) sau, cum se mai numeşte aceasta, „cifra de afaceri din activitatea industrialã”, reprezintã valoarea producţiei marfã fabricate care a fost vândutã (livratã şi facturatã) clienţilor, la care se adaugã diferenţa de stoc de produse finite dintre stocul de la sfârşitul perioadei şi cel de la începutul perioadei. În cazul de faţă producţia marfă este echivalentă cu producţia vândută (Pv). </li></ul><ul><li>Pv0= Pmf0 = 3270548 / Pv1= Pmf1= 3696148 </li></ul><ul><li>Indicele Producţiei Marfă : </li></ul><ul><li>IPv= Pv1/Pv0 = 3696148 / 3270548 = 1.13 </li></ul>
 17. 17. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Centralizare date privind totalul de venituri din exploatare, venituri financiare respectiv cheltuieli din exploatare, cheltuieli financiare: </li></ul>5019051 4507885 CHELTUIELI TOTALE 3699037 3276412 VENITURI TOTALE 3483 56 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 2875 2731 VENITURI FINANCIARE – TOTAL 5015568 4507829 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 3696162 3273681 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 30.06.2007 30.06.2006 Realizări în perioada de raportare (lei) Denumirea indicatorului
 18. 18. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Observaţie: Datorită faptului că veniturile totale exced cheltuielile totale contul de profit şi pierdere al Institutului ICIM este situat pe poziţia de pierdere. Datele ce atestă această situaţie sunt înscrise la sfârşitul contului cu următoarele valori: 1231473 în perioada de bază, şi 1320014 în perioada curentă. În concluzie se poate afirma faptul că profitul nu este înregistrat în acest caz datorită depăşirii veniturilor totale a cheltuielilor. </li></ul><ul><li>Alte concluzii: </li></ul><ul><li>- Veniturile totale ale societăţii sunt în valoare totală de 3.699.037 lei, în care cea mai mare parte provine din exploatare 3.696.162 lei, reprezentând activităţi de cercetare dezvoltare şi diverse prestări servicii către diferiţi agenţi economici (buletine de analiză, măsurători calitate aer, sol, etc.) </li></ul><ul><li>Din analiza financiar-contabilă a perioadei se poate observa cu uşurinţă că, cea mai mare parte a pierderii s-a realizat din activitatea curentă: Pierdere din exploatare (1.319.406 lei); Pierdere financiară (608 lei); Pierdere la data de 30.06.2007 (1.320.014 lei). Comparativ cu anul 2006 se constată o situaţie similară datorită încheierii cu întârziere a principalelor contracte derulate cu parteneri importanţi ai INCDPM ICIM Bucureşti. </li></ul><ul><li>Obiectivele societăţii pentru perioada următoare a exerciţiului financiar sunt de atragere de cât mai mulţi clienţi şi diversificarea activităţii, concomitent cu reducerea cheltuielilor şi obţinerea de profit. </li></ul><ul><li>Dinamica Cifrei de Afaceri este egală cu dinamica Producţiei marfă sau a Producţiei Vândute adică : ICA =1.13 = IPv = 1.13. (situaţie favorabilă pentru institut) </li></ul><ul><li>Dinamica Producţiei Vândute o devansează pe cea a Producţiei Exerciţiului: IPv = 1.13 > IQex = 1.12. (situaţie favorabilă pentru institut) </li></ul>
 19. 19. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – la data de 31.12.2006 </li></ul><ul><li>Situatia veniturilor din exploatare: </li></ul>10841947 10346386 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 127252 26788 Alte venituri din exploatare 0 0 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata 0 0 Si a productiei in curs de executie 0 0 Variatia stocurilor de produse finite 0 0 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 0 0 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul 1922 1542 Venituri din vanzarea marfurilor 10712773 10318056 Productia vanduta 10714695 10319598 Cifra de afaceri neta 31.12.2006 31.12.2005 Realizări în perioada de raportare (lei) Denumirea indicatorului
 20. 20. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Calculul indicatorilor valorici </li></ul><ul><li>Cifra de afaceri </li></ul><ul><li>CAneta0= 10318056 + 1542 + 0 + 0 = 10319598 </li></ul><ul><li>CAneta1= 10712773 + 1922 + 0 + 0 = 10714695 </li></ul><ul><li>Indicele Cifrei de Afaceri nete: </li></ul><ul><li>ICA neta= CA neta 1 / CA neta0 = 10714695 / 10319598 = 1.03 </li></ul><ul><li>Producţia Exerciţiului: </li></ul><ul><li>Qex0 = Pv + Vmf + Vexpl = 10318056 + 1542 + 26788 = 10346386 (totalul veniturilor din exploatare in perioada 0) </li></ul><ul><li>Qex1 = Pv + Vmf + Vexpl = 10712773 + 1922 + 127252 = 10841947 (totalul veniturilor din exploatare in perioada 1) </li></ul><ul><li>Indicele Producţiei Exerciţiului: </li></ul><ul><li>IQex=IQex1/IQex0= 10841947 / 10346386 = 1.04 sau </li></ul><ul><li>IQex=IQex1/IQex0 * 100 = 10841947 / 10346386 * 100 = 104 % </li></ul><ul><li>Productia marfă sau Producţia Vândută : </li></ul><ul><li>Pv0= 10318056 / Pv1= 10712773; </li></ul><ul><li>Indicele Producţiei vândute: </li></ul><ul><li>IPv= Pv1/Pv0 = 10712773 / 10318056 = 1.03 </li></ul>
 21. 21. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Centralizare date privind totalul de venituri din exploatare, venituri financiare respectiv cheltuieli din exploatare, cheltuieli financiare: </li></ul>10587585 8992402 CHELTUIELI TOTALE 10854474 10376331 VENITURI TOTALE 84549 4544 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 12527 29945 VENITURI FINANCIARE – TOTAL 10503036 8987858 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 10841947 10346386 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 31.12.2006 31.12.2005 Realizări în perioada de raportare (lei) Denumirea indicatorului
 22. 22. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Observaţie: În situaţia de faţă (atât în perioada de baza cât şi în cea curentă) veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale ceea ce face posibilă analiza profitului institutului şi a dinamicii acestuia de la începutul anului 2005 până la sfârşitul anului 2006. Contul de profit şi pierdere înregistrează de data aceasta la sfârşitul bilanţului contabil o valoare pozitivă pentru partea de profit astfel încât avem 1156618 lei pentru perioada de baza şi 200499 lei pentru perioada curentă. Sintetic, valoarea profitului se poate calcula scazând din veniturile totale (valoarea producţiei exerciţiului sau a producţiei globale) cheltuielile totale reieşind valoarea 1383929 lei pentru perioada de bază respectiv 266889 lei pentru perioada curentă. </li></ul><ul><li>Alte concluzii: </li></ul><ul><li>Dinamica cifrei de afaceri este egală cu dinamica producţiei vândute: </li></ul><ul><li>ICA =1.03 = IPv = 1.03. (situaţie favorabilă pentru institut) </li></ul><ul><li>Dinamica producţiei exerciţiului o devansează pe cea a producţiei vândute: </li></ul><ul><li>IPv = 1.03 < IQex = 1.12. (situaţie nefavorabilă pentru institut) </li></ul><ul><li>- Scăzând din veniturile totale cheltuielile totale se obţin valorile 1383929 respectiv 266889 pentru cele două perioade, ceea ce semnifică profitul. Prezenţa profitului implică diverse impozite astfel încât valoarea netă a profitului în cele două perioade este de: 1156618 respectiv 200499. Cu toate că se înregistrează un profit avem o valoare mai scăzută la începutul anului 2006 decât la începutul anului 2005. </li></ul>
 23. 23. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – la data de 31.12.2005. Situa ţ ia veniturilor din exploatare: </li></ul>10346386 9386656 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 26788 115471 Alte venituri din exploatare 0 0 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata 0 0 Si a productiei in curs de executie 0 0 Variatia stocurilor de produse finite 0 0 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 0 0 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul 1542 2245 Venituri din vanzarea marfurilor 10318056 9268940 Producatia vanduta 10319598 9271185 Cifra de afaceri neta 31.12.2005 31.12.2004 Realizări în perioada de raportare (lei) Denumirea indicatorului
 24. 24. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Calculul indicatorilor valorici </li></ul><ul><li>Cifra de afaceri </li></ul><ul><li>CAneta0= 9268940 + 2245 + 0 = 9271185 </li></ul><ul><li>CAneta1= 10318056 + 1542 + 0 = 10319598 </li></ul><ul><li>Indicele Cifrei de Afaceri nete: </li></ul><ul><li>ICA neta= CA neta 1 / CA neta0 = 10319598 / 9271185 = 1.11 </li></ul><ul><li>Producţia Exerciţiului: </li></ul><ul><li>Qex0 = Pv + Vmf + Vexpl = 9268940 + 2245 + 115471 = 9386656 (totalul veniturilor din exploatare in perioada 0) </li></ul><ul><li>Qex1 = Pv + Vmf + Vexpl = 10318056 + 1542 + 26788 = 10346386 (totalul veniturilor din exploatare in perioada 1) </li></ul><ul><li>Indicele Producţiei Exerciţiului: </li></ul><ul><li>IQex=IQex1/IQex0= 10346386 / 9386656 = 1.10 sau </li></ul><ul><li>IQex=IQex1/IQex0 * 100 = 10346386 / 9386656 * 100 = 110 % </li></ul><ul><li>Productia marfă sau Producţia Vândută: </li></ul><ul><li>Pv0= 9268940 / Pv1= 10318056; </li></ul><ul><li>Indicele Producţiei vândute: </li></ul><ul><li>IPv= Pv1/Pv0 = 10318056 / 9268940 = 1.11; </li></ul>
 25. 25. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Centralizare date privind totalul de venituri din exploatare, venituri financiare respectiv cheltuieli din exploatare, cheltuieli financiare: </li></ul>8992402 8956921 CHELTUIELI TOTALE 10376331 9394987 VENITURI TOTALE 4544 5500 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 29945 8331 VENITURI FINANCIARE – TOTAL 8987858 8951421 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 10346386 9386656 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 31.12.2006 31.12.2005 Realizări în perioada de raportare (lei) Denumirea indicatorului
 26. 26. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Observaţie: În situaţia de faţă veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale ceea ce face posibilă analiza profitului şi a dinamicii acestuia. Pentru că se înregistrează profit în bilanţul contabil se vor impune anumite taxe şi impozite astfel încât rezultatul net al exerciţiului financiar se va obţine scăzând din rezultatul brut (obţinut prin scăderea din veniturile totale a cheltuielilor totale) impozitul pe profit. Deci, la sfârşitul exerciţiului financiar se va înregistra un profit de 320888 lei în t0 şi respectiv 1156618 în t1. </li></ul><ul><li>Alte concluzii: </li></ul><ul><li>Dinamica cifrei de afaceri este egală cu dinamica producţiei vândute: </li></ul><ul><li>ICA =1.11 = IPv = 1.11 . (situaţie favorabilă pentru institut) </li></ul><ul><li>Dinamica producţiei exerciţiului o devansează pe cea a producţiei vândute: </li></ul><ul><li>IPv = 1.11 > IQex = 1.10. (situaţie favorabilă pentru institut) </li></ul><ul><li>- Iprofit = Ipt1 / Ipt0 = 1156618 / 320888 = 3.6 </li></ul><ul><li>- Rezultatul analizei profitului indică o creştere faţă de t0 de 3.6 ori (de aproximativ 4 ori). Rezultatul obţinut se datorează în mare parte şi condiţiilor îndeplinite de corelaţia dintre indicatorii valorici analizaţi. </li></ul>
 27. 27. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – la data de 31.12.2004. Situa ţ ia veniturilor din exploatare: </li></ul>93866561 72062450 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 1154709 393773 Alte venituri din exploatare 0 0 Productia imobilizata 0 2560826 Variatia stocurilor – Sold D 0 0 Variatia stocurilor – Sold C 0 0 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 22448 18020 Venituri din vanzarea marfurilor 92689404 74211483 Producatia vanduta 92711852 74229503 Cifra de afaceri neta 31.12.2004 31.12.2003 Realizări în perioada de raportare (mii lei) Denumirea indicatorului
 28. 28. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Calculul indicatorilor valorici: </li></ul><ul><li>Cifra de afaceri </li></ul><ul><li>CAneta0= 74211483 + 18020 + 0 = 74229503 </li></ul><ul><li>CAneta1= 92689404 + 22448 + 0 = 92711852 </li></ul><ul><li>Indicele Cifrei de Afaceri nete: </li></ul><ul><li>ICA neta= CA neta 1 / CA neta0 = 92711852 / 74229503 = 1.24 </li></ul><ul><li>Producţia Exerciţiului: </li></ul><ul><li>Qex0 = Pv + Vmf + Vexpl = 74211483 + 18020 – 2560826 + 393773 = 72062450 (totalul veniturilor din exploatare in perioada 0) </li></ul><ul><li>Qex1 = Pv + Vmf + Vexpl = 92689404 + 22448 - 0 + 1154709 = 93866561 (totalul veniturilor din exploatare in perioada 1) </li></ul><ul><li>Indicele Producţiei Exerciţiului: </li></ul><ul><li>IQex=IQex1/IQex0= 93866561 / 72062450 = 1.30 sau </li></ul><ul><li>IQex=IQex1/IQex0 * 100 = 93866561 / 72062450 * 100 = 130 % </li></ul><ul><li>Productia marfă sau Producţia Vândută : </li></ul><ul><li>Pv0= 9268940 / Pv1= 10318056; </li></ul><ul><li>Indicele Producţiei vândute: </li></ul><ul><li>IPv= Pv1/Pv0 = 10318056 / 9268940 = 1.11; </li></ul>
 29. 29. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Centralizare date privind totalul de venituri din exploatare, venituri financiare respectiv cheltuieli din exploatare, cheltuieli financiare: </li></ul>89569204 63308309 CHELTUIELI TOTALE 93949871 72162249 VENITURI TOTALE 55001 204319 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 83310 99799 VENITURI FINANCIARE – TOTAL 98514203 63103990 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 93866561 72062450 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 31.12.2004 31.12.2003 Realizări în perioada de raportare (mii lei) Denumirea indicatorului
 30. 30. Analiza indicatorilor valorici <ul><li>Observaţie : Veniturile totale depăşesc ca valoare cheltuielile totale deci se înregistrează profit. Pe baza indicatorilor valorici şi a corelaţiei dintre aceştia se pot determina cauzele care au favorizat apariţia profitului şi creşterea acestuia de la o perioada la alta. Profitul net institutului este de 6734644 mii lei în t0 respectiv de 3208882 mii lei in t1. După aplicarea impozitului pe profit de 2119296 mii lei în t0 respectiv de 1171785 mii lei in t1 s-a ajuns la valorile menţionate. </li></ul><ul><li>Alte concluzii: </li></ul><ul><li>- Dinamica cifrei de afaceri este mai mare decât dinamica producţiei vândute: </li></ul><ul><li>ICA =1.24 > IPv = 1.11 . (situaţie favorabilă pentru institut) </li></ul><ul><li>- Dinamica producţiei exerciţiului este mai mică decât cea a producţiei vândute: </li></ul><ul><li>IPv = 1.11 > IQex = 1.30. (situaţie nefavorabilă pentru institut) </li></ul><ul><li>- Iprofit = Ipt1 / Ipt0 = 3208882 / 6734644 = 0.47 </li></ul><ul><li>- Rezultatul analizei profitului indică o scădere de la t0 cu 53 % (mai mult de jumătate). Rezultatul obţinut se datorează în mare parte şi unor condiţii neîndeplinite privind corelaţia dintre indicatorii valorici analizaţi. </li></ul>
 31. 31. Concluzii generale: <ul><li>În anul 2007 nu se înregistrează profit la Institutul ICIM, fapt datorat restructurărilor privind activitatea de cercetare conform cerinţelor impuse de Uniunea Europeană; acest aspect se poate vedea din veniturile obţinute de la bugetul de stat şi a finanţărilor menite să susţină întreaga activitate de organizare şi implicarea foarte redusă ca nivel de importanţă a veniturilor din alte resurse. Este anul deficitar din punct de vedere al contractelor internaţionale şi a legăturilor externe din acest punct de vedere. Toate aspectele menţionate din analiza profitului sunt menite a aduce modificări substanţiale pentru a garanta pe viitor profitul. </li></ul><ul><li>Evolutia financiara a ICIM are in general un trend ascendent, începând cu anul 2006 se înregistrează profit iar Institutul îşi menţine această linie relativ constantă pe toată perioada analizată, veniturile din alte surse din activitatea de cercetare-dezvoltare având un rol important, fiind mai mari decât cele de la bugetul de stat. </li></ul>

×