Sector primari

258 views

Published on

njghjghj

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sector primari

 1. 1. SECTOR PRIMARI GRUP FORMAT PER: -ALEJANDRO CHIRIVELLA -DAVID BRULL -NACHO BRUN
 2. 2. INDEX  -Text introductori  -Mapa conceptual  -Tendències del sector agrari  -Problemes  -Solucions  -Material complementari  -Definicions  -Exercicis PAU
 3. 3. TEXT INTRODUCTORI Aquest grup esta format per David Brull, Alejandro Chirivella i Nacho Brun. Al treball anem a explicar-vos i mostrar-vos diferents característiques del sector primari que inclou l’agricultura, la ramaderia i la pesca. El que us anem a explicar son les tendéncies del sector primari espanyol i els problemes i les solucions que comporta aquest sector.
 4. 4. MAPA CONCEPTUAL  LINK DEL POPPLET: http://popplet.com/app/#/1552276
 5. 5. TENDÈNCIES DEL SECTOR PRIMARI -Reducció y concentració d’explotacions agràries: Es va iniciar al segle XX Conseqüència -Èxode rural -Es va accelerar a partir del ingrés d’Espanya en la UE -Va afectar les explotacions ganaderes Influint -Augment de els cost de producció -Envellament dels ganaders
 6. 6. TENDÈNCIES DEL SECTOR PRIMARI -Augment de les inversions -Modernització de les explotacions agràries: en maquinaria, fertilitzants y plaguicides. Las Admin.Central i l'autonòmica Aixína les explotaciones guanyen competivitat Plan Renove Substituir la maquinària antiquada per altra adaptada a les noves tecnologies provoca -Major eficiència i seguretat . -Reducció de gasos contaminants
 7. 7. TENDÈNCIES DEL SECTOR PRIMARI -Augment del regadiu i major eficiència en els sistemes de reg:
 8. 8. TENDÈNCIES DEL SECTOR PRIMARI -Els cultius transgènics Es dedica a l’alimentació del ganat -Són defenuts -Són atacats -Augment produccions i rendiments -Per atemptar front la biodiversitat El més extengut a Espanya És el principal productor europeu de transgènics
 9. 9. TENDÈNCIES DEL SECTOR PRIMARI -La dependència de la PAC: És la política de la UE més important i un dels elements essencials del sistema institucional de la Unió Europea (UE). La PAC gestiona les subvencions que es donen a la producció agrícola a la Unió. Despeses de la PAC
 10. 10. TENDÈNCIES DEL SECTOR PRIMARI -La capacitat exportadora: En aquesta etapa es pretén determinar les fortaleses de l'empresa en el mercat extern, seleccionar els productes amb major potencial d'exportació i definir els objectius de l'empresa al voltant del projecte d'exportació.
 11. 11. PROBLEMES Factors demogràfics Factors econòmics Problemes de infraestructura i d’equipament -Despoblament i envelliment de la població rural -Menors nivells de renda -Falta d’al·licients de la vida en el medi rural Com: -Problemes d’accessibilitat, de sanitat, de comunicacions, educatius, etc... Empitjora la qualitat de vida
 12. 12. PROBLEMES Gràfic que mostra com descendeix la població rural a Espanya
 13. 13. PROBLEMES Problemes mediambientals Causats per les activitats agrícoles Causats per les activitats ramaderes Com: -Contaminació dels sòls i les aigües. -Erosió dels sòls. -Etc... -Causa principal de la degradació dels sols i de l’aigua. -Les purines generen substancies contaminants del sòl, l’aigua i l’atmosfera.
 14. 14. SOLUCIONS Deterioració mediambiental Impulsar el desenvolupament rural Pot pal·liar-se amb: -Un menor ús d’adobs nitrogenats i de productes fitosanitaris. -Racionalitzar-se el consum d’aigua. -Renovar la maquinaria agrícola per a assolir l'eficiència energètica. S’ha elaborat un programa amb els següents objectius; -Cohesió econòmica i social -La competitivitat -Desenvolupament sostenible
 15. 15. SOLUCIONS Intensificació i racionalització dels regadius De manera que augmentarà els rendiments i diversificarà els cultius Industria agroalimentària Dinamitza l’economia, orienta les produccions, genera ocupació i fixa la població
 16. 16. SOLUCIONS
 17. 17. GLOSSARI  Purines: Excrements sòlids i líquids dels animals, que tradicionalment s’utilitzaven com a adobs.  Erosió: Desgast de la superfície terrestre per agents externs, com l'aigua o el vent.  Cultiu Transgènic: Planta a la qual se li ha alterat un gen perquè adquireixi una nova propietat, generalment la resistència a una plaga.  Organització Comú de Mercat: El conjunt de normes de la PAC que regulen un cultiu o producte.  Superfície Agrícola Utilitzada: El conjunt de la superfície de terres llaurades i terres per a pastures permanents. Les terres llaurades comprenen els cultius herbacis i de llenya, els guarets i els horts familiars.
 18. 18. ACTIVITATS PAU  3-Amb les dades de la taula del document 3, calculeu els percentatges que les superfícies de les xicotetes i grans explotacions suposen en el total espanyol en cada un dels anys, i representeu-los en una gràfica, en la quadrícula annexa. Atenent els valors de la taula, assenyaleu els principals problemes del sector agrari espanyol. DOCUMENT 3 / DOCUMENTO 3 Resultats de l’enquesta sobre l’estructura de les explotacions agrícolas/Resultados de la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (2005) 1990 1993 1995 1997 2000 2003 971 804 706 647 740 626 86 92 97 98 99 99 1593 1383 1277 1208 1287 1140 2707.35 2429.99 2384.79 2328.35 2253.71 2128.58 100 93.9 85.8 82.9 Tamaño (miles de ha). Superficie < 5 ha Superficie > = 50 ha Total explotaciones Mano de obra (miles de personas) Índice de precios percibidos
 19. 19. ACTIVITAS PAU 3Els problemes del sector agrari espanyol poden ser: Problemes econòmics com són la xicoteta grandària de les explotacions, l'existència d'àmplies zones de monocultiu i les grans diferències entre el preu d'origen i final dels productes del sector primari. Problemes socials entre la qual destaca la baixa estima social sobre l'ocupació agrari i en general sobre l'activitat agrària. Això ha redundat en el despoblament rural, l'envelliment de la població activa del sector primari. Ha contribuït la mala accessibilitat a les zones rurals i la manca d'infraestructures de tot tipus, de comunicació, sanitàries, educatives, etc ... Problemes mediambientals com són la sobreexplotació dels aqüífers i els efectes de salinització corresponents. També l'ús excessiu de pesticides i la producció de purines afecten a la terra.
 20. 20. ACTIVITATS PAU  4-Redacteu un INFORME sobre les principals línies d’actuació que es manegen per a la dinamització i ordenació de l’espai rural a Espanya.
 21. 21. ACTIVITATS PAU Els principals agents que estan intervenint en l'ordenació i dinamització de l'espai rural per a reduir la profunda crisi en què està sumit són les administracions que operen al territori . La Unió Europea dedica una important part dels fons estructurals per potenciar el desenvolupament de les zones rurals. Destaca el programa LEADER per substituir la explotació agrària per altres línies econòmiques. En segon lloc tant les comunitats autònomes com els municipis tenen encomanada l'ordenació física del territori a través dels Plans Generals d'Ordenació Urbana ( PGOU ) i la qualificació del territori en rústic i urbà . Les principals línies d'actuació estan desenvolupades pels agents de dinamització , és a dir , fonamentalment per l'administració i les seves polítiques rurals. Així per a contribuir al desenvolupament econòmic es fomenta la creació d'indústries agroalimentàries; s'ajuda a la diversificació de la producció per evitar el monocultiu. La creació dels Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen contribueix a donar més valor afegit als productes del sector primari . El foment de l'agricultura de productes primerencs o de les piscifactories de riu també és un objectiu . D'altra banda es busquen noves línies de desenvolupament econòmic . Important és el turisme rural, cultural o gastronòmic que està adquirint gran importància. Per aconseguir fixar la població i aconseguir un millor desenvolupament social l'administració ha de millorar l'accessibilitat del món rural, ha de millorar els seus equipaments. Important és l'ajuda a joves agricultors per a la iniciativa empresarial . Un dels problemes més greus de l'àmbit rural és l'envelliment de la població i , conseqüentment dels treballadors rurals. Actualment la protecció i conservació del medi ambient forma part de les preocupacions actuals . Així una altra línia d'actuació és el foment de l'agricultura ecològica o biològica, així com les ajudes al manteniment de zones forestals i de cultius tradicionals .

×