7. zasady przeprowadzania ewakuacji

31,598 views
31,091 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
31,598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7. zasady przeprowadzania ewakuacji

 1. 1. ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 2. 2. <ul><li>Zdarzenia warunkujące konieczność ewakuacji </li></ul><ul><li>Przykładami sytuacji wymagających przeprowadzenia ewakuacji są: </li></ul><ul><li>Pożar </li></ul><ul><li>Różne formy terroryzmu oraz np. fałszywe informacje o podłożeniu bomby </li></ul><ul><li>Emisja skażeń lub zagrożeń emisją (chemiczne, biologiczne, radiacyjne) </li></ul><ul><li>Zagrożenia wybuchem (gazy, ciecze łatwopalne, niewybuchy) </li></ul><ul><li>Zagrożenie zawaleniem konstrukcji </li></ul><ul><li>Masowe wyłączenie zasilania </li></ul><ul><li>Epidemie </li></ul><ul><li>Katastrofy transportowe (np. lotnicze, kolejowe) </li></ul><ul><li>Zamieszki, walki, niepokoje społeczne, działania wojenne </li></ul><ul><li>Zagrożenia atmosferyczne (huragany, trzęsienia ziemi, powodzie) </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 3. 3. <ul><li>Obszary ewakuacji </li></ul><ul><li>W zależności od rodzaju zdarzenia i jego rozmiarów ewakuacja może obejmować: </li></ul><ul><li>Pomieszczenie </li></ul><ul><li>Kondygnację </li></ul><ul><li>Budynek </li></ul><ul><li>Kompleks budynków </li></ul><ul><li>Kwartał ulic, dzielnica, miejscowość, region </li></ul><ul><li>Środki transportu: samoloty, pociągi, statki </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 4. 4. <ul><li>Podstawowe działania w zakresie ewakuacji </li></ul><ul><li>Podstawowe działania związane z zapewnieniem odpowiednich dla danego obiektu warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników dotyczą: </li></ul><ul><li>Stworzenia niezbędnych (określonych przepisami jako minimum) warunków ochrony technicznej obiektu </li></ul><ul><li>Oraz </li></ul><ul><li>Stworzenia warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi w nim przebywających </li></ul><ul><li>Podstawowe przepisy w zakresie ewakuacji </li></ul><ul><li>Podstawowymi przepisami dotyczącymi zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji oraz organizowania ewakuacji są poniższe ustawy oraz wskazane w nich przepisy wykonawcze, czyli rozporządzenia: </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 5. 5. <ul><li>Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego </li></ul><ul><li>Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać wytyczne dotyczące następujących elementów: </li></ul><ul><li>warunki ochrony przeciwpożarowej </li></ul><ul><li>przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń </li></ul><ul><li>sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia </li></ul><ul><li>prace pożarowo niebezpieczne </li></ul><ul><li>praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji </li></ul><ul><li>zaznajomienie użytkowników z instrukcją i przepisami ppoż. </li></ul><ul><li>pośród powyższych elementów, co najmniej trzy (3,5,6) są w bliski sposób związane z organizacją ewakuacji w obiekcie. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 6. 6. <ul><li>Odpowiednie warunki ewakuacji </li></ul><ul><li>Zgodnie z art. 11.1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w spr. Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: </li></ul><ul><li>,,Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji , zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów , a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na: </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 7. 7. <ul><li>Zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych </li></ul><ul><li>Zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych. </li></ul><ul><li>Zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych raz pomieszczeń </li></ul><ul><li>zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno – budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno – budowlanych zapewniających usuwanie dymu. </li></ul><ul><li>Zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi </li></ul><ul><li>Zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach dla których jest on wymagany. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 8. 8. <ul><li>Organizacja ewakuacji – stworzenie odpowiednich rozwiązań w obiekcie, obejmujących w szczególności: </li></ul><ul><li>Opracowanie koncepcji (strategii) ewakuacji </li></ul><ul><li>Opracowanie sposobów i zasad postępowania w czasie ewakuacji </li></ul><ul><li>Określenie miejsc bezpiecznych: tymczasowych lub docelowych </li></ul><ul><li>Wyznaczenie personelu ewakuacyjnego </li></ul><ul><li>Opracowanie zadań dla personelu ewakuacyjnego </li></ul><ul><li>Zapewnienie niezbędnych środków do przeprowadzenia ewakuacji </li></ul><ul><li>Które zapewnią uporządkowane (bezpieczne i stosunkowo szybkie) przemieszczenie się ludzi podczas opuszczania budynku lub jego części lub zapewnią dotarcie do miejsca bezpiecznego. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 9. 9. <ul><li>Strategia ewakuacji </li></ul><ul><li>Na samym wstępie należy podkreślić, że strategia ewakuacji powinna mieć charakter kompleksowy. Powinna uwzględniać wszystkie możliwe czynniki, które mogą mieć wpływ, znaczenie na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa danego obiektu, a przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi w danym obiekcie. Od tego zależy funkcjonowanie systemu, a tym samym jego skuteczność, co z kolei decyduje o osiągnięciu założonego celu. </li></ul><ul><li>Celem głównym jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, ochrona ich życia i zdrowia. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 10. 10. <ul><li>Podstawowe strategie ewakuacji obejmują: </li></ul><ul><li>Ewakuację całkowitą użytkowników obiektu w tym: </li></ul><ul><ul><li>Jednoczesną wszystkich użytkowników lub </li></ul></ul><ul><ul><li>Stopniową /fazową/ etapową poszczególnych grup użytkowników </li></ul></ul><ul><li>Ewakuację częściową użytkowników </li></ul><ul><li>Ewakuację do miejsca bezpiecznego w obiekcie, w którym użytkownicy mogą pozostać i z którego – jeżeli będzie to konieczne – mogą następnie kontynuować i zakończyć bezpiecznie ewakuację, w tym: </li></ul><ul><li>Relokację pionową (przejście kilka kondygnacji w dół) lub </li></ul><ul><li>Relokację poziomą (przejście do innej części budynku na tym samym poziomie) </li></ul><ul><li>Obrona w miejscu – pozostanie większości użytkowników w miejscu przebywania, w sytuacjach gdy ewakuacja z niego nie może być przeprowadzona bezpiecznie z przyczyn czysto funkcjonalnych (obiektu i jego użytkowników) </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 11. 11. <ul><li>Zastosowanie konkretnej strategii/koncepcji ewakuacji powinno być rozpatrywane przede wszystkim przy uwzględnieniu zastosowanej w danym obiekcie koncepcji zabezpieczenia przeciwpożarowego z jednoczesnym uwzględnieniem właściwości jego użytkowników. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 12. 12. <ul><li>Typowymi przykładami różnych strategii ewakuacji są: </li></ul><ul><li>Szkoły, niskie budynki biurowe itp. w których najczęściej przyjmowana jest ewakuacja całkowita obiektu </li></ul><ul><li>Wysokie i wysokościowe budynki biurowe itp. w których najczęściej przyjmowana jest ewakuacja częściowa (fazowa/stopniowa/etapowa) obiektu </li></ul><ul><li>Szpitale, czy też domy opieki społecznej, gdzie strategia ewakuacji powinna m.in. obejmować ewakuację pacjentów, pensjonariuszy do miejsca bezpiecznego w tym samym obiekcie, ewentualnie dawać możliwość pozostania na miejscu, w sytuacjach, w których w innej części obiektu wystąpiło zdarzenie niebezpieczne. Ewakuacja całkowita powinna stanowić ostateczność. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 13. 13. <ul><li>GŁÓWNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH </li></ul><ul><li>Kluczową rolę w przyjętej strategii ewakuacji oraz rozwiązaniach szczegółowych odgrywają bierne i czynne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych występujące w obiekcie. </li></ul><ul><li>Do systemów tych należą: </li></ul><ul><li>Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) </li></ul><ul><li>Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) </li></ul><ul><li>Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) </li></ul><ul><li>Urządzenia zapobiegające zadymieniu </li></ul><ul><li>Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego </li></ul><ul><li>Oddzielenia przeciwpożarowe. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 14. 14. <ul><li>Główne systemy zabezpieczeń wpływające w znacznym stopniu na warunki ewakuacji to system sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy . </li></ul><ul><li>Są to systemy, które w niektórych budynkach są wymagane obligatoryjnie , zgodnie z rozporządzeniem MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie te zawiera szczegółową listę obiektów w których systemy te są wymagane. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 15. 15. <ul><li>W uproszczeniu, wymagania związane te są z następującymi czynnikami: </li></ul><ul><li>Wysokość obiektu (obiekty wysokie i wysokościowe oprócz mieszkalnych ZL IV) </li></ul><ul><li>Duża ilość ludzi w jednym pomieszczeniu (według powierzchni lub liczby miejsc) </li></ul><ul><li>Możliwość snu (według ilości miejsc, ilości łóżek) </li></ul><ul><li>Stanu zdrowia osób (według ilości chorych, łóżek lub osób niepełnosprawnych) </li></ul><ul><li>Niekorzystna lokalizacja (budynki podziemne, stacje metra) </li></ul><ul><li>Czynniki te są podstawowymi wyznacznikami trudności w organizacji i prowadzeniu ewakuacji. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 16. 16. <ul><li>ROLA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH </li></ul><ul><li>Z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi, w tym zapewnienia możliwości ich ewakuacji, zastosowany system sygnalizacji pożarowej w budynku spełnia lub może spełniać kilka podstawowych zadań takich jak: </li></ul><ul><li>Informowanie i ostrzeganie użytkowników budynku o pożarze </li></ul><ul><li>Inicjowanie podjęcia natychmiastowego działania </li></ul><ul><li>Inicjowanie działań wg. Określonych wcześniej procedur </li></ul><ul><li>Inicjowanie ewakuacji /samoczynnej lub kontrolowanej/ </li></ul><ul><li>Zapewnienie odpowiedniego czasu do przeprowadzenia ewakuacji </li></ul><ul><li>W dużych obiektach (widowiskowe, wystawowe, centra handlowe, terminale lotnicze), gdzie mogą jednocześnie przebywać znaczne ilości osób, mało prawdopodobne jest, aby ludzie właściwie zareagowali i podjęli od razu właściwe działania, przynajmniej w okresie początkowym po powiadomieniu o zagrożeniu (np. poprzez nadanie sygnału dźwiękowego sytemu sygnalizacji pożarowej). </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 17. 17. <ul><li>EWAKUACJA CAŁKOWITA </li></ul><ul><li>Koncepcja ewakuacji całkowitej opiera się na założeniu konieczności opuszczenia budynku przez wszystkich jego użytkowników. </li></ul><ul><li>Ewakuacja całkowita obiektu może być przeprowadzona dwoma sposobami: </li></ul><ul><li>Ewakuacja całkowita jednoczesna </li></ul><ul><li>Ewakuacja całkowita stopniowa (przebiegająca etapami) </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 18. 18. <ul><li>Ewakuacja całkowita jednoczesna – jest to ewakuacja równoczesna całego obiektu, wszystkich jego części (np. kondygnacji) w sytuacjach, gdy zapewniona jest odpowiednia przepustowość dróg ewakuacyjnych (zarówno poziomych jaki i pionowych) </li></ul><ul><li>Całkowita ewakuacja jednoczesna jest stosunkowo najmniej utrudniona w budynkach jednokondygnacyjnych (np. szkoła). Wiąże się ona z jednej strony z najmniejszym wymaganym zakresem przedsięwzięć technicznych, lecz również z wyższymi wymaganiami w zakresie przepustowości dróg ewakuacyjnych (np. klatki schodowe w budynkach wielokondygnacyjnych). </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 19. 19. <ul><li>W budynkach o dużej wysokości stosowana jest stosunkowo rzadko w związku z pożarem, a znacznie częściej w związku ze zdarzeniami kryzysowymi innych typów np. różnymi formami terroryzmu, jak fałszywe informacje o zagrożeniu wybuchem. Mogą to być również poważne zaniki energii, ekstremalne warunki atmosferyczne, trzęsienia ziemi, wypływ szkodliwych substancji i inne). </li></ul><ul><li>Ewakuacja całkowita jest konieczna tam, gdzie ludzie przebywają w miejscach charakteryzujących się trudniejszym dostępem i utrudnioną ewakuacją oraz w miejscach gdzie potencjalna prędkość rozprzestrzeniania się pożaru oraz związanego z nim zadymienia jest duża. Czynnikiem decydującym jest również duża ilość osób w pojedynczej przestrzeni. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 20. 20. <ul><li>Dlatego też ewakuację całkowitą jednoczesną stosuje się w: </li></ul><ul><li>Kondygnacjach podziemnych budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (reszta budynku może być ewakuowana według innej strategii) </li></ul><ul><li>Jedno i wielokondygnacyjnych budynkach o otwartym układzie przestrzennym </li></ul><ul><li>Budynkach atrialnych </li></ul><ul><li>Obiektach widowiskowych </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 21. 21. <ul><li>Ewakuacja całkowita stopniowa (przebiegająca etapami) – ewakuacja poszczególnych części obiektu (np. kondygnacji) z zachowaniem określonej zwłoki czasowej pomiędzy ewakuacją poszczególnych części (kondygnacji) ze względu na konieczność niedopuszczenia zatłoczenia na drogach ewakuacyjnych (głównie pionowych). Zwłoka czasowa może być z góry ustanowiona i zaprogramowana lub też kolejne etapy mogą być inicjowane po otrzymaniu informacji z poprzednich kondygnacji, że nie ma już na nich ludzi. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 22. 22. <ul><li>Taka strategia musi więc zakładać obecność centrum zarządzania ochroną przeciwpożarową w budynku, obsługi operatorskiej, środków komunikacji pomiędzy kondygnacjami i centrum oraz środkami organizacyjnymi w postaci wyznaczonego personelu dyżurnego na każdej kondygnacji. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 23. 23. <ul><li>Ewakuacja częściowa </li></ul><ul><li>Ewakuacja częściowa może obejmować ewakuację jednej z części budynku (wydzielonej pożarowo) lub np. kilku kondygnacji jednocześnie i stanowi alternatywę dla ewakuacji całkowitej. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 24. 24. <ul><li>Typowo ewakuacją objęte są trzy lub pięć kondygnacji : ta, na której powstał pożar, oraz jedna lub dwie kondygnacje powyżej i poniżej. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji w kolejnych etapach ewakuuje się pozostałe kondygnacje. Ewakuacja kondygnacji poniżej pożaru jest podyktowana taktyką prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, zgodnie z którą działania zastępów straży pożarnej są mniej zakłócone, gdy na kondygnacjach tych nie ma już ludzi. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 25. 25. <ul><li>Ewakuacja częściowa </li></ul><ul><li>Może mieć zastosowanie i być przydatna w tych budynkach, w których bariera jaką jest kilka kondygnacji zapewnia wystarczający poziom ochrony osobom pozostającym w obiekcie przez określony czas tj. czas, w którym zagrożenie (pożar) będzie wyeliminowane. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 26. 26. <ul><li>Przykładami zastosowania strategii ewakuacji stopniowej i częściowej mogą być budynki spełniające poniższe kryteria: </li></ul><ul><li>Każda kondygnacja budynku stanowi odrębną strefę pożarową </li></ul><ul><li>Występują odpowiednio wydzielone i zabezpieczone przed zadymieniem klatki schodowe i szyby dźwigowe </li></ul><ul><li>Dostęp do klatek schodowych i dźwigów (wind) zapewniony jest przez przedsionek przeciwpożarowy </li></ul><ul><li>Budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru </li></ul><ul><li>Budynek jest wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze wodne </li></ul><ul><li>Budynek jest wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 27. 27. <ul><li>Ewakuacja do miejsca bezpiecznego w tym samym budynku tj. relokacja pionowa może obejmować ewakuację kilku kondygnacji jednocześnie i stanowi odmianę opisanej wcześniej ewakuacji częściowej </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 28. 28. <ul><li>Przykładami zastosowania strategii ewakuacji do miejsca bezpiecznego w tym samym budynku, znajdującego się zwykle kilka kondygnacji poniżej tj. relokacji pionowej, są budynki spełniające poniższe kryteria: </li></ul><ul><li>Każda kondygnacja budynku stanowi odrębną strefę pożarową </li></ul><ul><li>Klatki schodowe i szyby dźwigowe są wydzielone pożarowo </li></ul><ul><li>Klatki schodowe i szyby dźwigowe są zabezpieczone przed zadymieniem </li></ul><ul><li>Dostęp do klatek schodowych i dźwigów (wind) zapewniony jest przez przedsionek przeciwpożarowy </li></ul><ul><li>Budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru </li></ul><ul><li>Budynek jest wyposażony w stałe urządzenie gaśnicze wodne </li></ul><ul><li>Budynek jest wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 29. 29. <ul><li>Ewakuacja do miejsca bezpiecznego w tym samym obiekcie, relokacja pozioma stanowi odmianę opisanej wcześniej ewakuacji częściowej. Tak jak sama nazwa wskazuje ewakuacja odbywa się w poziomie. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 30. 30. <ul><li>Przykładami budynków, w których możliwe jest zastosowanie ewakuacji do miejsca bezpiecznego w tym samym budynku, znajdującego się zwykle w innej strefie pożarowej na tym samym poziomie tj. relokacji poziomej, są budynki spełniające poniższe kryteria: </li></ul><ul><li>Kondygnacje budynku podzielone są na co najmniej dwie strefy pożarowe </li></ul><ul><li>W każdej ze stref jest wystarczająco dużo przestrzeni na zgromadzenie ewakuowanych ludzi </li></ul><ul><li>Z każdej ze stref jest zapewniona odpowiednia ilość dróg ewakuacyjnych (nie mniej niż jedna) </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 31. 31. <ul><li>Ważne jest, aby tak jak we wcześniejszych analizowanych opcjach ewakuacji zapewnione były następujące rozwiązania tj.: </li></ul><ul><li>Wydzielono pożarowo klatki schodowe i szyby dźwigowe </li></ul><ul><li>Zabezpieczono przed zadymieniem klatki schodowe i szyby dźwigowe </li></ul><ul><li>Zapewniono dostęp do klatek schodowych przez przedsionek przeciwpożarowy </li></ul><ul><li>Budynek wyposażono w stałe urządzenia gaśnicze wodne </li></ul><ul><li>Budynek wyposażono w system sygnalizacji pożarowej i dźwiękowy ostrzegawczy </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 32. 32. <ul><li>Obrona w miejscu (ang. ,,defend-in-place”) </li></ul><ul><li>Nie w każdym budynku pożar jest najgorszym możliwym zdarzeniem, istnieją bowiem obiekty, gdzie ze względu na prowadzoną tam działalność, natychmiastowa ewakuacja większego obszaru np. wielu pomieszczeń lub całej kondygnacji nie jest możliwa lub wskazana, gdyż mogłaby się ona okazać bardzo ryzykowna lub wiązać się z bardzo niekorzystnymi konsekwencjami. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 33. 33. <ul><li>W takich miejscach lub obiektach dopuszcza się w pierwszym etapie pożaru pozostanie większości użytkowników w swoich pomieszczeniach, a ewakuacji poddaje się jedynie ludzi w pomieszczeniach bezpośrednio zagrożonych pożarem. </li></ul><ul><li>Warunkiem zastosowania takiego wariantu ewakuacji jest wysoki poziom ochrony biernej (wydzieleń przeciwpożarowych), aktywnej (system sygnalizacji pożaru i/lub system ochrony tryskaczowej) oraz wyszkolenia personelu. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 34. 34. <ul><li>Przykładem obiektów o takiej strategii ewakuacji mogą być niektóre części szpitali oraz wieże kontroli lotów. </li></ul><ul><li>Podobną strategię stosuje się również w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych tzn. bloków i apartamentowców. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 35. 35. <ul><li>GŁÓWNE ZASADY DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH </li></ul><ul><li>Drogi ewakuacyjne powinny jak najczęściej umożliwiać dostęp do alternatywnych kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych po to by zwiększyć prawdopodobieństwo istnienia drogi nie zagrożonej pożarem </li></ul><ul><li>Odcinki dróg w jednym kierunku powinny być jak najkrótsze by uniemożliwić odcięcie jedynej drogi ucieczki, ograniczyć konieczną długość do pokonania w zadymieniu oraz po to by zmniejszyć ryzyko zbłądzenia w trakcie ewakuacji w tzw. ślepym korytarzu </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 36. 36. <ul><li>Przejścia ewakuacyjne powinny prowadzić przez jak najmniejszą ilość pomieszczeń pośrednich po to by uniemożliwić odcięcie drogi ucieczki wskutek pożaru który objął jedno z pomieszczeń pośrednich </li></ul><ul><li>Dojścia ewakuacyjne powinny być pozbawione materiałów palnych w postaci okładzin i składowanych rzeczy. Drogi te powinny stanowić przestrzeń ,,sterylną” w której prawdopodobieństwo rozwoju pożaru jest bardzo małe. </li></ul><ul><li>Szerokość poszczególnych elementów dróg ewakuacyjnych w budynku powinna być dostosowana do ilości przebywających w nim osób. W celu zapobiegania tworzeniu się niebezpiecznych zatorów (tzw. wąskich gardeł), szerokość elementów dróg ewakuacyjnych (przejść, dojść, drzwi, biegów schodów) nie powinna się zmieniać z biegiem drogi ewakuacyjnej aż do wyjścia końcowego na zewnątrz budynku. Szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku, gdzie przebywa powyżej 20 osób nie może być mniejsza niż 1,4m. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 37. 37. <ul><li>Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane znakami ewakuacyjnymi w odpowiedni sposób jednoznacznie kierując użytkowników do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. </li></ul><ul><li>Drogi ewakuacyjne powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne umożliwiające skorzystanie z nich w warunkach zaniku oświetlenia głównego </li></ul><ul><li>Drogi ewakuacyjne powinny być w przypadkach wymaganych przepisami odpowiednio obudowane i wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 38. 38. <ul><li>Najczęściej spotykane reakcje i zachowania ludzi w trakcie pożaru lub w przypadku alarmu pożarowego to: </li></ul><ul><li>Dociekanie i poszukiwanie informacji o zdarzeniu </li></ul><ul><li>Szukanie dróg wyjścia </li></ul><ul><li>Powrót i powtórne wejście </li></ul><ul><li>Pozostawanie i opóźnianie wyjścia </li></ul><ul><li>Próby gaszenia </li></ul><ul><li>Poszukiwanie i zbieranie przedmiotów </li></ul><ul><li>Zabezpieczanie </li></ul><ul><li>Komunikacja </li></ul><ul><li>Analiza informacji </li></ul><ul><li>Pomoc innym </li></ul><ul><li>Poszukiwanie schronienia </li></ul><ul><li>Nieokreślone zachowania irracjonalne, w tym tzw. ,,paniczne” </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 39. 39. <ul><li>ZAWARTOŚĆ PLANU EWAK UACJI </li></ul><ul><li>Według normy PN-ISO 8421-6:1997 Plan ewakuacji to dokument, w którym przedstawiono: </li></ul><ul><li>Plan dróg ewakuacyjnych </li></ul><ul><li>Miejsc bezpiecznych </li></ul><ul><li>Zasady ewakuacji w przypadku pożaru </li></ul><ul><li>Organizację ewakuacji w przypadku pożaru </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 40. 40. <ul><li>Plan ewakuacji nie jest obecnie wymagany jako osobny dokument. </li></ul><ul><li>Dobrą praktyką jest jednak zamieszczenie go jako część lub załącznik instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 41. 41. <ul><li>Plan ewakuacji powinien: </li></ul><ul><li>Określać koncepcję ewakuacji (czyli przyjętą strategię) </li></ul><ul><li>Określać ogólne zasady ewakuacji i sposób postępowania użytkowników budynku (instrukcje dla użytkowników) </li></ul><ul><li>Określać sposób alarmowania użytkowników, w tym personelu ewakuacyjnego (sygnały, komunikaty itp.) </li></ul><ul><li>Wskazywać drogi ewakuacyjne (podstawowe, alternatywne) </li></ul><ul><li>Wskazywać miejsce zbiórki </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 42. 42. <ul><li>Określać organizację personelu ewakuacyjnego poprzez: </li></ul><ul><ul><li>Wyznaczenie niezbędnej liczby, </li></ul></ul><ul><ul><li>Określenie zadań, </li></ul></ul><ul><ul><li>Środków identyfikacji personelu ewakuacyjnego </li></ul></ul><ul><li>Określać niezbędne środki łączności i zasady komunikacji w czasie ewakuacji dla personelu ewakuacyjnego </li></ul><ul><li>Określać zasady, sposoby i środki ewakuacji osób z ograniczoną zdolnością poruszania i innymi rodzajami niepełnosprawności </li></ul><ul><li>Zawierać plan dróg i wyjść ewakuacyjnych – część graficzna </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 43. 43. <ul><li>Zawierać niezbędną dokumentację ewakuacyjną, np.: </li></ul><ul><ul><li>Wykazy (listy) osób w budynku wymagających asysty </li></ul></ul><ul><ul><li>Wzory formularzy do planowania ćwiczeń ewakuacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Wzór formularza do oceny przebiegu ćwiczeń ewakuacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Listy kontrolne wykorzystywane do sprawdzenia warunków ewakuacji </li></ul></ul><ul><ul><li>Wzory powiadomienia KP PSP o terminie ćwiczeń ewakuacyjnych, inne w zależności od potrzeb </li></ul></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 44. 44. <ul><li>Ogólne zasady, wytyczne i dobre rozwiązania w zakresie praktycznego sprawdzenia ewakuacji </li></ul><ul><li>Najbardziej miarodajne są próby ewakuacji niezapowiedzianych, lecz często rodzą one pewne trudności które mogą różnić się skalą w zależności od rodzaju budynku. W niektórych sytuacjach możliwe jest wcześniejsze poinformowanie jedynie wyznaczonego personelu pełniącego określone funkcje w przypadku ewakuacji. </li></ul><ul><li>Ćwiczenia w normalnych godzinach pracy są często postrzegane jako zaburzenie działalności handlowej lub biznesowej. W przypadku niektórych typów obiektów np. sklepów i centrów handlowych są one jednak dla personelu bardzo skutecznym ćwiczeniem wyznaczonych zadań jak zarządzanie klientami lub wydawania poleceń, więc możliwość takich ćwiczeń powinno się rozważyć. </li></ul><ul><li>W przypadku ćwiczeń zapowiedzianych cele szczegółowe próby ewakuacji powinny być przygotowane, zakomunikowane i wyjaśnione użytkownikom obiektu tak, by możliwa była późniejsza ocena poszczególnych jej elementów </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 45. 45. <ul><li>Praktyczne sprawdzenie ewakuacji </li></ul><ul><li>Celami szczegółowymi praktycznego sprawdzenia ewakuacji mogą być na przykład: </li></ul><ul><li>Sprawdzenie procedur zarządzania </li></ul><ul><li>Zapewnienie personelowi możliwości praktycznego sprawdzenia umiejętności </li></ul><ul><li>Określenie poziomu i skuteczności przeprowadzanych szkoleń </li></ul><ul><li>Identyfikacja prawidłowych i nieprawidłowych reakcji personelu wyznaczonego do pełnienia funkcji </li></ul><ul><li>Ocena niezawodności sprzętu </li></ul><ul><li>Próba działań wspólnych z ratownikami straży pożarnej </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
 46. 46. <ul><li>Kolejne próby ewakuacji powinny różnić się od siebie scenariuszem wydarzeń, tak by użytkownicy nie traktowali jej ze zbyt dużą rutyną. Wskazane jest zakładanie podczas ćwiczeń, że jedna z dróg ewakuacji jest odcięta przez pożar lub niedostępna, co ma na celu ćwiczenie znajomości dróg i wyjść alternatywnych. </li></ul>ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI

×