Mida peab teadma intellektuaalse omandi kaitsest? Ajujaht 8.03.2009 Mart Enn Koppel, Patendibüroo Koppel OÜ Eesti ja Euroo...
Päevakord: <ul><li>Mõiste </li></ul><ul><li>Liigid, liikidevahelised seosed </li></ul><ul><li>Tähtsus, üldprintsiibid </li...
Intellektuaalse omandi mõiste 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
<ul><li>Intellektuaalne omand: </li></ul><ul><ul><li>tähistab õigusi, mis tekivad inimese loometöö tulemuste suhtes. Õigu...
Intellektuaalne omand <ul><li>Õigused seoses: </li></ul><ul><ul><li>kirjandus- ja kunstiteoste ning teadustöödega </li></u...
<ul><ul><li>Intellektuaalne kapital (intellectual capital) - organisatsiooni, indiviidi mittevaralised väärtused, õigus...
Intellektuaalne omand Eestis <ul><li>Põhiseadus </li></ul><ul><li>Autoriõiguse seadus </li></ul><ul><li>Tööstusomandi õigu...
Intellektuaalse omandi kaitse põhiprintsiip: <ul><li>Territoriaalsus: </li></ul><ul><ul><li>mingis riigis antud õigused ke...
9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Ülejäänud maailm Euroopa Liit Eesti
Autoriõigus <ul><li>Kirjandus-, kunsti- ja teadusteosed (vt AutÕS §4) </li></ul><ul><ul><li>Ka tarkvara, andmebaasid, veeb...
Autoriõigusega kaasnevad õigused <ul><li>Esitajaõigused – sõltumatud autoriõigustest </li></ul><ul><li>Fonogrammitootja õi...
Tööstusomand <ul><li>Registreerimisega tekkivad õigused: </li></ul><ul><ul><li>Patent ja kasulik mudel - leiutis </li></ul...
Intellektuaalse omandi tähtsusest ja väärtusest <ul><li>Eesmärgid: </li></ul><ul><ul><li>Tagada ettevõtjale (piiratu ajaks...
Intellektuaalse omandi strateegia <ul><li>Tuleneb intellektuaalse omandi tähtsusest </li></ul><ul><li>Tuleneb ettevõtja to...
Intellektuaalse omandi v ää rtusest <ul><li>Skype </li></ul><ul><ul><li>asutatud 2003 (eri riikides, sh Eestis) </li></ul>...
Mis on mis? <ul><li>patent ja kasulik mudel – leiutise kaitsmiseks (tehnilise probleemi tehniline lahendus) </li></ul><...
Intellektuaalne omand tootes <ul><li>Uued tehnilised lahendused ( leiutised ) –> patent ja kasulik mudel </li></ul><ul><l...
Näide parimatest praktikatest – Tetra Paki case 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
CH patent 245246 autor Ruben Rausing Prioriteedid SE 27.03.1944 ja SE 25.10.1944 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-20...
US patent 2741079 autor Ruben Rausing esitatud 28.09.1945 patent 10.04.1956 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Ma...
US patent 2738631 , autor Harry Järund Prioriteet: 30.12.1950 Patent: 20.03.1956 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-20...
Täiendavad patendid <ul><li>Täitmise meetodile ja seadmele </li></ul><ul><li>Pabertoru valmistamise seadmele </li></ul><ul...
Muud õigused: <ul><li>Disainipatendid, nt USA D437218 ja US449990 </li></ul><ul><li>Ruumilised kaubamärgid, nt CTM 16014 <...
Tetra Pak 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Kaubamärgid: Tetra Pak,  ,  protects what ’ s good ...
Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega seotud probleemid 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn ...
Autoriõiguste v ää rtus <ul><li>J.K. Rowling - 2005 a. sissetulek autoritasudena ca 1 miljard krooni </li></ul><ul><li>Kes...
Autoriõigus <ul><li>Kirjandus-, kunsti- ja teadusteosed </li></ul><ul><ul><li>Ka tarkvara, andmebaasid, veebilehtede kujun...
Kus autoriõigus ei aita: <ul><li>Tarkvara, mille väärtus on sisus, mitte vormis </li></ul><ul><li>Raamatu, etenduse, stsen...
Probleemid autoriõiguse ja kaasnevate õigustega <ul><li>Õigused tekivad iseenesest ja igaühel </li></ul><ul><li>Autori var...
Isiklikud õigused (AutÕS §12) <ul><li>õigus autorsusele; </li></ul><ul><li>õigus autorinimele; </li></ul><ul><li>õigus teo...
Isiklikud õigused: <ul><li>Autor ei saa neid teisele isikule üle (ära) anda, kuid võib lepingu alusel kohustuda teostama o...
Eriõigused <ul><li>Andmebaasi tegija eriõigused tema poolt tehtud investeeringute kaitseks </li></ul><ul><ul><li>Autoriõig...
Kokkuvõte <ul><li>Lepingud korda: </li></ul><ul><ul><li>Töölepingud </li></ul></ul><ul><ul><li>Töövõtulepingud </li></ul><...
Kaubamärk 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel http://www2.epa.ee/Patent/mark.nsf/SearchEst?OpenForm
Mis on kaubam ä rk? <ul><li>Kaubam ä rgiseadus : kaubam ä rk on t ä his, millega on võimalik eristada  ü he isiku kaupa ...
Kasulikud lingid: 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Kasulikud lingid: www.epa.ee -> andmebaasid...
Milline võib olla kaubam ä rk? 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel <ul><li>HELLUS, ESTONIAN AIR, KA...
Eestis kehtivad kaubamärgid: <ul><li>Eesti kaubamärgid </li></ul><ul><ul><li>Taotlus esitatakse Patendiametile, kes otsust...
Kaubam ä rgiomaniku ainuõigus <ul><li>teised ei tohi kasutada </li></ul><ul><ul><li>identset kaubam ä rki identsete ka...
Kaubad ja teenused <ul><li>Liigitatakse 45 klassi (34 kaubaklassi, 11 teenusklassi) </li></ul><ul><li>Taotluse maksumus sõ...
Reproduktsioon <ul><li>Millal kaitsta sõnamärk, millal nii sõnalist kui ka kujutuslikku osa sisaldav kaubamärk, millal üks...
Millele mõelda kaubam ä rki valides? <ul><li>absoluutsed õiguskaitset v ä listavad asjaolud (KaMS §9): tulenevad m ä rgi ...
Absoluutsete asjaolude võtmek ü simused: <ul><li>kas t ä his peaks olema vabalt kasutatav? </li></ul><ul><li>vaadeldakse ...
Suhtelised asjaolud: <ul><li>Varasemad õigused </li></ul><ul><ul><li>Varasemad kaubamärgid ja kaubamärgitaotlused </li></...
Kust otsida kehtivaid kaubam ä rke? <ul><li>http://www.epa.ee </li></ul><ul><li>Andmebaasid </li></ul><ul><ul><li>Eesti ...
Kaubamärgi kaitsmine Eestis <ul><li>taotlus Patendiametile, paberil või elektrooniliselt (ID-kaardiga!) </li></ul><ul><l...
Kaubamärgi kaitsmine välismaal <ul><li>taotlus vastavas riigis </li></ul><ul><li>Euroopa Ühenduse kaubam ä rgi taotlus </l...
Leiutised 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
Leiutise mõiste <ul><li>LEIUTIS on probleemi uus loominguline tehniline lahendus (“new creative technical solution to a pr...
Leiutised <ul><li>Füüsilised objektid </li></ul><ul><ul><li>Seade, aparaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Aine, kompositsioon ...
NB! <ul><li>Leiutis ei ole sama kui terviktoode, st </li></ul><ul><ul><li>iga toode (nt arvuti, auto, pastapliiats) võib s...
Patent <ul><li>Riigi poolt leiutise autorile piiratud ajaks ajaks antud ainuõigus leiutise kasutamiseks </li></ul><ul><ul>...
Kaks sõltumatut probleemi: <ul><li>Kas oleme teinud mõne leiutise, mis on kaitstav, st mis on uudne , millel on leiutust...
Kuidas saab tutvuda olemasolevate patentidega <ul><li>Patendiotsing </li></ul><ul><ul><li>http://ep.espacenet.com  Euroop...
Patendikaitse funktsioonid <ul><li>Konkurentide ründamine </li></ul><ul><ul><li>Kui konkurendi toode rikub patenti, võib k...
Konkurentsieelis <ul><li>Patendist või patendilaadsest dokumendist tuleneb eksklusiivne õigus keelata teistel isikutel ...
... mitte keegi ei tohi patendi (kasuliku mudeli õiguskaitse) kehtivuse ajal patendiomaniku (kasuliku mudeli omaniku) l...
Patendi vajadus: <ul><li>See ettevõtja, kes tegeleb tootearendusega, on võrreldes konkurendiga, kes üksnes jäljendab, kehv...
Patendiportfelli sisu <ul><li>Patendid ja patenditaotlused </li></ul><ul><li>Kasulikud mudelid ja kasuliku mudeli taotluse...
Kaitse omandamise strateegiad <ul><li>Strateegia sõltub eesmärkidest – kas vaja võimalikult tugevat kaitset, kiiret kaitse...
Kaitse omandamise strateegiad <ul><li>Kui vaja kaitset ideede varguse vastu – avaldada idee võimalikult varakult, et teine...
Kust alustada? - leiutis <ul><li>Eestist ? </li></ul><ul><ul><li>Patenditaotlus </li></ul></ul><ul><ul><li>Kasuliku mudeli...
Soovitused <ul><li>Eestis tasub üldiselt esitada patendi- või kasuliku mudeli taotlus selleks, et fikseerida leiutise prio...
Kuidas jätkata - patendikaitse välisriikides <ul><li>Algse taotluse põhjal (st nt Eestis või USAs) esitada 12 kuu jooksul ...
Miks kasutada prioriteeti? <ul><li>Annab aega pärast esimese kaitsetaotluse koostamist leiutise üle mõelda, seda edasi are...
Alternatiivid patendikaitsele <ul><li>Ärisaladus / konfidentsiaalsus </li></ul><ul><li>Leiutise kohta käiva informatsiooni...
Ärisaladus (trade secret, confidential information) <ul><li>Patenditav leiutis hoitakse saladuses (konfidentsiaalsusleping...
Informatsiooni täielik avaldamine <ul><li>Patendi- ja kasuliku mudeli seadus: </li></ul><ul><li>patendiga või kasuliku mud...
Millal ei sobi leiutise avaldamine? <ul><li>Kui soovitakse kontrollida selle kasutamist </li></ul><ul><li>Patendiomanik võ...
Millal ei ole patendikaitsel mõtet? <ul><li>Kaitstava tehnoloogia eluiga lühem kui ajavahemik patendikaitse taotlemise alg...
Ettevõtja võib kasutada patendikaitset ning selle alternatiive kombineeritult! 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 ...
Tööstusdisain 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
Mis on t öö stusdisainilahendus? <ul><li>T öö stusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline v ä liskujundus </l...
Kaitse saamise võimalused <ul><li>Autoriõigus </li></ul><ul><li>EÜ registreerimata tööstusdisainilahendus </li></ul><ul><l...
Tööstusdisain: Disain leiutise vastu <ul><li>Leiutis – tehnilise probleemi tehniline lahendus, mis on uus ja mis ei ole va...
Disain või leiutis <ul><li>Üks ei välista tingimata teist </li></ul><ul><ul><li>Mõnel juhul, toote väliskuju võib olla pro...
Disaini õiguskaitse <ul><li>Tööstusdisaini kaitse </li></ul><ul><ul><li>Tööstusdisaini kaitse seadus </li></ul></ul><ul><u...
Tööstusdisaini kaitse seadus <ul><li>Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mis ei tul...
“ ei tulene tehnilisest otstarbest” <ul><li>Teatud väliskujud on osaliselt või täielikult seotud otseselt seadme või toote...
Kaitstav lahendus peab: <ul><li>olema uus, </li></ul><ul><li>erinema varem avalikustatud tööstusdisainilahendustest, </l...
Uus: <ul><li>Varem ei ole Eestis ega välisriigis avalikustatud sellega identset või äravahetamiseni sarnast tööstusdisaini...
Eristatavus: <ul><li>Tööstusdisainilahendus on eristatav, kui sellest vastava ala asjatundjale jääv üldmulje erineb üldmul...
Ala asjatundja <ul><li>Seaduses täpsustavad selgitused puuduvad </li></ul><ul><ul><li>Disainer? </li></ul></ul><ul><ul><li...
Variandid <ul><li>Tööstusdisainilahenduse variandid on tööstusdisainilahenduse sellised teisendid, mis vastava ala asjatun...
Komplekt <ul><li>Tööstusdisainilahenduste komplekt on tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno ko...
Kaitse saamine <ul><li>Õiguskaitse antakse tööstusdisainilahenduse registreerimisega tööstusdisainilahenduste registris <...
Kokkuvõttes <ul><li>Kaitsmata lahendused on avalik omand </li></ul><ul><li>Õigeaegne kaitsmine on alati odavam kui kaitsma...
Küsimused ja karm kriitika: 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Mart Enn Koppel [email_address] Tän...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mart Enn Koppel - Mida peab teadma intellektuaalse omandi kaitsmisest?

2,329 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Intellektuaalse omandi kaitse 27.01.2008 Autoriõigused kaitstud 2008 Mart Koppel
 • Mart Enn Koppel - Mida peab teadma intellektuaalse omandi kaitsmisest?

  1. 1. Mida peab teadma intellektuaalse omandi kaitsest? Ajujaht 8.03.2009 Mart Enn Koppel, Patendibüroo Koppel OÜ Eesti ja Euroopa patendi- ja kaubamärgivolinik Advokaat (MA, USA) Hoiatus: esitatud info on eeldatavasti õige materjali koostamise seisuga, kuid võib igal hetkel osutuda vananenuks. Seetõttu on lubatud materjali kopeerimine ja levitamine vaid tervikuna ning säilitades selle hoiatuse, viite autorile ja materjali koostamise kuupäevale! Autoriõigused Mart Enn Koppel 2009
  2. 2. Päevakord: <ul><li>Mõiste </li></ul><ul><li>Liigid, liikidevahelised seosed </li></ul><ul><li>Tähtsus, üldprintsiibid </li></ul><ul><li>Olulist leiutisest </li></ul><ul><li>Olulist kaubamärgist </li></ul><ul><li>Olulist disainist </li></ul><ul><li>Olulist autoriõigusest </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  3. 3. Intellektuaalse omandi mõiste 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  4. 4. <ul><li>Intellektuaalne omand: </li></ul><ul><ul><li>tähistab õigusi, mis tekivad inimese loometöö tulemuste suhtes. Õiguslikult kaitstavad </li></ul></ul><ul><li>ingl. k. intellectual property </li></ul>Intellektuaalne omand 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Kasulikke linke: Õigusaktid: www.riigiteataja.ee , www.legaltext.ee , intellektuaalsest omandist: www.aktiva.ee , www.epa.ee (Patendiamet), http://www.wipo.int/about-ip/en/
  5. 5. Intellektuaalne omand <ul><li>Õigused seoses: </li></ul><ul><ul><li>kirjandus- ja kunstiteoste ning teadustöödega </li></ul></ul><ul><ul><li>esituskunstnike poolt teoste esitamisega </li></ul></ul><ul><ul><li>fonogrammidega </li></ul></ul><ul><ul><li>raadio- ja televisiooniülekannetega </li></ul></ul><ul><ul><li>leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades </li></ul></ul><ul><ul><li>teaduslike avastustega </li></ul></ul><ul><ul><li>tööstusdisainilahendustega </li></ul></ul><ul><ul><li>kauba- ja teenindusmärkidega </li></ul></ul><ul><ul><li>ärinimede ja –tähistega </li></ul></ul><ul><ul><li>kaitsega kõlvatu konkurendi vastu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ja kõiki teisi õigusi, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti alal </li></ul></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel WIPO asutamise konventsioon Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused Tööstusomand
  6. 6. <ul><ul><li>Intellektuaalne kapital (intellectual capital) - organisatsiooni, indiviidi mittevaralised väärtused, õiguslikult kaitseta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>inimkapital (organisatsiooni liikmete oskused, teadmised, võimed) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>struktuurikapital (andmebaasid jm infokogumid) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>suhtekapital (suhetes ja võrgustikes salvestatud teadmised) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tom Stewart: intellektuaalne kapital on midagi, mida ei näe, aga mis teeb Su rikkaks </li></ul></ul>Intellektuaalne omand vs intellektuaalne kapital 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Kasulik lugemine: Tom Stewart. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations
  7. 7. Intellektuaalne omand Eestis <ul><li>Põhiseadus </li></ul><ul><li>Autoriõiguse seadus </li></ul><ul><li>Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus </li></ul><ul><li>Patendiseadus </li></ul><ul><li>Kasuliku mudeli seadus </li></ul><ul><li>Kaubamärgiseadus </li></ul><ul><li>Tööstusdisaini kaitse seadus </li></ul><ul><li>Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus </li></ul><ul><li>Geograafilise tähise kaitse seadus </li></ul><ul><li>Patendivoliniku seadus </li></ul><ul><li>Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus </li></ul><ul><li>Äriseadustik </li></ul><ul><li>Seaduste kehtivad redaktsioonid: www.riigiteataja.ee </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  8. 8. Intellektuaalse omandi kaitse põhiprintsiip: <ul><li>Territoriaalsus: </li></ul><ul><ul><li>mingis riigis antud õigused kehtivad ainult selles riigis </li></ul></ul><ul><ul><li>üldiselt, riik vaba otsustama, kas ja kuivõrd ta intellektuaalset omandit tunnistab / kaitseb </li></ul></ul><ul><ul><li>tänu rahvusvahelisele koostööle arvukalt kokkuleppeid õiguste (vastastikuks) tunnustamiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühes riigis kehtivad põhimõtted ei tarvitse teises riigis kehtida, eriti kui puuduv vastav ühtlustav säte rahvusvahelisel tasandil - ALATI KONTROLLIDA! </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  9. 9. 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Ülejäänud maailm Euroopa Liit Eesti
  10. 10. Autoriõigus <ul><li>Kirjandus-, kunsti- ja teadusteosed (vt AutÕS §4) </li></ul><ul><ul><li>Ka tarkvara, andmebaasid, veebilehtede kujundus ja tekstid, logod jm korporatiivne graafika, manuaalid, reklaammaterjalid, jne </li></ul></ul><ul><li>Tekivad autoril automaatselt teose loomisest (ei vaja registreerimist) ja “levivad” tänu Berni konventsioonile ja TRIPsile automaatselt </li></ul><ul><ul><li>NB! Õigused teises riigis samad, mis koduriigis, mitte rohkem! </li></ul></ul><ul><li>Ajaliselt kõige kauem kehtivad (70 aastat autori surmast) </li></ul><ul><li>Kuid – kaitse üksnes vormile, sisule ei laiene. Praktikas – aitab üksnes otsese kopeerimise (reprodutseerimise) vastu </li></ul><ul><li>Põhiprobleem ettevõtja jaoks – lepingulised suhted töötajate ja alltöövõtjatega! </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  11. 11. Autoriõigusega kaasnevad õigused <ul><li>Esitajaõigused – sõltumatud autoriõigustest </li></ul><ul><li>Fonogrammitootja õigused </li></ul><ul><li>Raadio- ja televisiooniorganisatsiooni õigused </li></ul><ul><li>Eriõigused: andmebaasi tegija õigused </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  12. 12. Tööstusomand <ul><li>Registreerimisega tekkivad õigused: </li></ul><ul><ul><li>Patent ja kasulik mudel - leiutis </li></ul></ul><ul><ul><li>Tööstusdisainilahendus - disain </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaubamärk - bränd </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikrolülituse topoloogia </li></ul></ul><ul><ul><li>Geograafiline tähis </li></ul></ul><ul><ul><li>Ärinimi </li></ul></ul><ul><li>Registreerimiseta tekkivad õigused: </li></ul><ul><ul><li>Ärisaladus ja oskusteave (know-how) </li></ul></ul><ul><ul><li>Õigus üldtuntud kaubamärgile </li></ul></ul><ul><ul><li>Tööstusdisainilahendus Euroopa Ühenduses </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Pea meeles: Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon
  13. 13. Intellektuaalse omandi tähtsusest ja väärtusest <ul><li>Eesmärgid: </li></ul><ul><ul><li>Tagada ettevõtjale (piiratu ajaks) konkurentsieelis </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagada investorile motivatsioon </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagada intellektuaalse omandi autorile õiglane tulu loometulemuste kasutamisest </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagada loometulemuste kättesaadavus tarbijale </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagada autorile tunnustus </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  14. 14. Intellektuaalse omandi strateegia <ul><li>Tuleneb intellektuaalse omandi tähtsusest </li></ul><ul><li>Tuleneb ettevõtja tootest ja tegevuse eripärast </li></ul><ul><li>Määratleb kriitilise ja toetava intellektuaalse omandi ja tegevused ja põhimõted selle kaitsmisel </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  15. 15. Intellektuaalse omandi v ää rtusest <ul><li>Skype </li></ul><ul><ul><li>asutatud 2003 (eri riikides, sh Eestis) </li></ul></ul><ul><ul><li>tarkvaratoode: kõneside ü le arvutivõrgu (Interneti) </li></ul></ul><ul><ul><li>ebay (US) ostis 100% 2006.a. 2,6 miljardi USD eest. Kui teatud eesm ä rgid t ä idetud, siis hiljem veel 1,5 miljardit * </li></ul></ul><ul><ul><li>Kasum tehingu ajal praktiliselt puudus (I kasumis kvartal – 1Q 2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Materiaalsed varad tehingu ajal praktiliselt puudusid </li></ul></ul><ul><li>Suurim kinnisvaratehing USAs (2006 s ü gisel): </li></ul><ul><ul><li>m üü di 32ha maad Manhattanil (110 umbes 20 korruselist elamut) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hind 5,4 miljardit USD (67,5 miljardit krooni) </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 25ha maad Manhattanil (NYC) = 1 Skype Uudis: 10/ 2007 : eBay kirjutas 900 miljonit USD kuludesse; Skype’i asutajad ja juhid astusid tegevjuhtimisest tagasi. Kas eBay maksis üle?
  16. 16. Mis on mis? <ul><li>patent ja kasulik mudel – leiutise kaitsmiseks (tehnilise probleemi tehniline lahendus) </li></ul><ul><li>tööstusdisainilahendus – </li></ul><ul><li>toote välimuse kaitsmiseks </li></ul><ul><li>kaubamärk – kaupade ja teenuste eristamiseks </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  17. 17. Intellektuaalne omand tootes <ul><li>Uued tehnilised lahendused ( leiutised ) –> patent ja kasulik mudel </li></ul><ul><li>Väline (kasutamises nähtav) kujundus –> tööstusdisaini lahendus </li></ul><ul><li>Bränd (logo) –> kaubamärk </li></ul><ul><li>Toote disainiaspektid, juhendmaterjalid, tarkvarakood, andmebaasid, reklaamid, “kõllid”, jne –> autoriõigus </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  18. 18. Näide parimatest praktikatest – Tetra Paki case 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  19. 19. CH patent 245246 autor Ruben Rausing Prioriteedid SE 27.03.1944 ja SE 25.10.1944 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  20. 20. US patent 2741079 autor Ruben Rausing esitatud 28.09.1945 patent 10.04.1956 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  21. 21. US patent 2738631 , autor Harry Järund Prioriteet: 30.12.1950 Patent: 20.03.1956 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  22. 22. Täiendavad patendid <ul><li>Täitmise meetodile ja seadmele </li></ul><ul><li>Pabertoru valmistamise seadmele </li></ul><ul><li>Kast pakendile </li></ul><ul><li>Kasti pakkimise seadmele ja meetodile </li></ul><ul><li>Arvukatele edasiarendustele, teistele pakenditele. Kokku Tetra Pak’i nimel mitutuhat patenti üle maailma </li></ul><ul><li>Allikas: ep.espacenet.com </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  23. 23. Muud õigused: <ul><li>Disainipatendid, nt USA D437218 ja US449990 </li></ul><ul><li>Ruumilised kaubamärgid, nt CTM 16014 </li></ul><ul><li>Kaubamärgid, nt EE32731 </li></ul><ul><li>Tööstusdisainilahendused, nt paarsada EU registreeritud disaini </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel CTM nr 16014 , US D 449990 (kujutatud on pakendi korki) Joonis 3 Eesti kaubamärk nr 32731, milles pakendi kuju on määratud mittekaitstavaks osaks
  24. 24. Tetra Pak 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Kaubamärgid: Tetra Pak, , protects what ’ s good , Tetra Alcross, Tetra Brik (5) , Tetra Classic (1) , Tetra Fino (6) , Tetra Prisma (4) , Tetra Recart, Tetra Rex (3) , Tetra Spiraflo, Tetra Tebel, Tetra Therm, Tetra Top (7), Tetra Wedge (2). Tetra Plast (8)
  25. 25. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega seotud probleemid 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  26. 26. Autoriõiguste v ää rtus <ul><li>J.K. Rowling - 2005 a. sissetulek autoritasudena ca 1 miljard krooni </li></ul><ul><li>Kes oleks teeninud tulu ilma autoriõigusteta? Kas need raamatud oleks ü ldse kirjutatud? Avaldatud? </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Eesti menukirjanikud? Nt Kivirähk?
  27. 27. Autoriõigus <ul><li>Kirjandus-, kunsti- ja teadusteosed </li></ul><ul><ul><li>Ka tarkvara, andmebaasid, veebilehtede kujundus ja tekstid, logod jm korporatiivne graafika, manuaalid, reklaamaterjalid, jne </li></ul></ul><ul><li>Tekivad automaatselt ja “levivad” tänu Berni konventsioonile ja TRIPsile automaatselt </li></ul><ul><ul><li>NB! Õigused teises riigis samad, mis koduriigis, mitte rohkem! </li></ul></ul><ul><li>Ei vaja registreerimist </li></ul><ul><li>Ajaliselt kõige kauem kehtivad </li></ul><ul><li>Kuid – kaitse üksnes vormile, sisule ei laiene. Praktikas – aitab üksnes otsese kopeerimise (reprodutseerimise) vastu </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  28. 28. Kus autoriõigus ei aita: <ul><li>Tarkvara, mille väärtus on sisus, mitte vormis </li></ul><ul><li>Raamatu, etenduse, stsenaariumi, jne ideed, süžeed </li></ul><ul><li>Mängud, nt TV mängu formaat (“kes tahab saada miljonäriks?”) </li></ul><ul><ul><li>Kuid, paljud TV mängu ümrbitsevad elemendid (stsenaarium, lavakujundus, muusika, saatejuhtide kostüümid, etc) on eraldivõetult autoriõiguse objektid </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  29. 29. Probleemid autoriõiguse ja kaasnevate õigustega <ul><li>Õigused tekivad iseenesest ja igaühel </li></ul><ul><li>Autori varalised õigused lähevad üle vaid lepingu alusel (üldjuhul kirjaliku lepingu nõue) </li></ul><ul><li>Autori isiklikud õigused võõrandamatud </li></ul><ul><li>Teise autori teose kasutamine uue teose loomisel vaid selle autori loal (AutÕS §35) </li></ul><ul><li>=> Palju tööd lepingutega </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  30. 30. Isiklikud õigused (AutÕS §12) <ul><li>õigus autorsusele; </li></ul><ul><li>õigus autorinimele; </li></ul><ul><li>õigus teose puutumatusele; </li></ul><ul><li>õigus teose lisadele; </li></ul><ul><li>õigus autori au ja väärikuse kaitsele; </li></ul><ul><li>õigus teose avalikustamisele; </li></ul><ul><li>õigus teose täiendamisele; </li></ul><ul><li>õigus teos tagasi võtta; </li></ul><ul><li>nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt. </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Neid õigusi ei saa autor võõrandada!
  31. 31. Isiklikud õigused: <ul><li>Autor ei saa neid teisele isikule üle (ära) anda, kuid võib lepingu alusel kohustuda teostama oma õigusi lepingu kehtivuse ajal teatud viisil </li></ul><ul><li>Lepingu tingimuste rikkumine toob kaasa vastutuse </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  32. 32. Eriõigused <ul><li>Andmebaasi tegija eriõigused tema poolt tehtud investeeringute kaitseks </li></ul><ul><ul><li>Autoriõiguse seadus, VIII 1 peatükk </li></ul></ul><ul><ul><li>NB! Andmebaas võib olla ka teos Autoriõiguse tähenduses ning sellisel juhul on teose autoril ka autoriõigused andmebaasile! </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  33. 33. Kokkuvõte <ul><li>Lepingud korda: </li></ul><ul><ul><li>Töölepingud </li></ul></ul><ul><ul><li>Töövõtulepingud </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  34. 34. Kaubamärk 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel http://www2.epa.ee/Patent/mark.nsf/SearchEst?OpenForm
  35. 35. Mis on kaubam ä rk? <ul><li>Kaubam ä rgiseadus : kaubam ä rk on t ä his, millega on võimalik eristada ü he isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. </li></ul><ul><li>N ä ide: piim </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  36. 36. Kasulikud lingid: 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Kasulikud lingid: www.epa.ee -> andmebaasid -> kaubamärgid; www.eer.ee -> nimepäring; http://oami.europa.eu/en/db.htm -> CTM-ONLINE; http://www.koppelpb.com/est/eekm.htm
  37. 37. Milline võib olla kaubam ä rk? 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel <ul><li>HELLUS, ESTONIAN AIR, KALEV, TEA </li></ul><ul><li>SALVEST, RADEMAR, FAKTO, MAINOR </li></ul><ul><li>Y2K, TV3, AG, MTV </li></ul><ul><li>ALUSTA PÄEVA MINUGA, JUST DO IT </li></ul>5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  38. 38. Eestis kehtivad kaubamärgid: <ul><li>Eesti kaubamärgid </li></ul><ul><ul><li>Taotlus esitatakse Patendiametile, kes otsustab kaubamärgi registreerimise või mitteregistreerimise üle </li></ul></ul><ul><li>Rahvusvahelised kaubamärgid </li></ul><ul><ul><li>Taotlus jõuab Eestisse WIPO kaudu, kuid Patendiamet võib otsustada kaubamärgile Eestis kaitset mitte anda </li></ul></ul><ul><li>Euroopa Ühenduse kaubamärgid </li></ul><ul><ul><li>Taotlus esitatakse EU kaubamärgiametile Alicantes, kes otsustab kaubamärgi registreerimise/mitteregistreerimise üle </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  39. 39. Kaubam ä rgiomaniku ainuõigus <ul><li>teised ei tohi kasutada </li></ul><ul><ul><li>identset kaubam ä rki identsete kaupade või teenuste t ä histamiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>sarnast kaubam ä rki samaliigiliste kaupade või teenuste t ä histamiseks, kui on tõen ä oline m ä rkide ä ravahetamine tarbija poolt </li></ul></ul><ul><ul><li>sarnast kaubam ä rki ka teist liiki kaupade ja teenuste puhul, kui kasutatakse ä ra või kahjustatakse kaubam ä rgi mainet </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  40. 40. Kaubad ja teenused <ul><li>Liigitatakse 45 klassi (34 kaubaklassi, 11 teenusklassi) </li></ul><ul><li>Taotluse maksumus sõltub sellest, mitmesse, klassi kuuluvad huvipakkuvad kaubad ja teenused </li></ul><ul><li>Klassifikaator vt http://www2.epa.ee/nizza8/klassifikaator.htm </li></ul><ul><li>Selgitusi, millistel kaupadel ja teenustel tasub kaubamärk registreerida, vt http://www.koppelpb.com/est/kaupteen.htm </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  41. 41. Reproduktsioon <ul><li>Millal kaitsta sõnamärk, millal nii sõnalist kui ka kujutuslikku osa sisaldav kaubamärk, millal üksnes pilt; millal mustvalgelt ja millal värviliselt </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  42. 42. Millele mõelda kaubam ä rki valides? <ul><li>absoluutsed õiguskaitset v ä listavad asjaolud (KaMS §9): tulenevad m ä rgi enda olemusest </li></ul><ul><li>suhtelised õiguskaitset v ä listavad asjaolud (KaMS §10): tulenevad teiste isikute varem omandatud õigustest </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  43. 43. Absoluutsete asjaolude võtmek ü simused: <ul><li>kas t ä his peaks olema vabalt kasutatav? </li></ul><ul><li>vaadeldakse seoses konkreetsete kaupade ja teenustega </li></ul><ul><li>NÄIDE: APPLE - arvutitele/puuviljadele </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  44. 44. Suhtelised asjaolud: <ul><li>Varasemad õigused </li></ul><ul><ul><li>Varasemad kaubamärgid ja kaubamärgitaotlused </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identsed kaubad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sarnased kaubad </li></ul></ul></ul><ul><li>Muud varasemad õigused, nt ärinimed </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  45. 45. Kust otsida kehtivaid kaubam ä rke? <ul><li>http://www.epa.ee </li></ul><ul><li>Andmebaasid </li></ul><ul><ul><li>Eesti kaubam ä rgid </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa Ü henduse kaubam ä rgid </li></ul></ul><ul><li>ja veel: ä riregister </li></ul><ul><li>(http://www.rik.ee/e-ariregister/teabesusteem) </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  46. 46. Kaubamärgi kaitsmine Eestis <ul><li>taotlus Patendiametile, paberil või elektrooniliselt (ID-kaardiga!) </li></ul><ul><li>taotluse esitamisest otsuseni 12-13 kuud, registreeringu tegemiseni 16-18 kuud </li></ul><ul><li>ekspertiis ka teiste isikute varasemate õiguste suhtes (kaubam ä rgid, ä rinimed, autoriõigus jne) </li></ul><ul><li>nõu ja abi: patendiamet, patendivolinikud </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  47. 47. Kaubamärgi kaitsmine välismaal <ul><li>taotlus vastavas riigis </li></ul><ul><li>Euroopa Ühenduse kaubam ä rgi taotlus </li></ul><ul><li>rahvusvaheline taotlus Madridi protokolli alusel Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  48. 48. Leiutised 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  49. 49. Leiutise mõiste <ul><li>LEIUTIS on probleemi uus loominguline tehniline lahendus (“new creative technical solution to a problem”; EL Komisjon, COM(92) 445, 27.10.1992) </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  50. 50. Leiutised <ul><li>Füüsilised objektid </li></ul><ul><ul><li>Seade, aparaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Aine, kompositsioon </li></ul></ul><ul><li>Meetodid </li></ul><ul><ul><li>valmistamise meetod </li></ul></ul><ul><ul><li>kasutamise meetod </li></ul></ul><ul><li>Tarkvaraga seotud leiutised – kirjeldatavad meetodina või programmeeritava seadmena </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  51. 51. NB! <ul><li>Leiutis ei ole sama kui terviktoode, st </li></ul><ul><ul><li>iga toode (nt arvuti, auto, pastapliiats) võib sisaldada mitut leiutist ning </li></ul></ul><ul><ul><li>sama leiutis võib sisalduda paljudes toodetes (nt arvutis ja nutitelefonis) </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  52. 52. Patent <ul><li>Riigi poolt leiutise autorile piiratud ajaks ajaks antud ainuõigus leiutise kasutamiseks </li></ul><ul><ul><li>“ Riik” – patent kehtib vaid riigis, kus see on välja antud </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Piiratud ajaks” – patendi puhul kuni 20 aastat (tuleb tasuda kehtivusaasta lõive), kasuliku mudeli puhul Eestis kuni 10 aastat (4 + 4 + 2) </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Ainuõigus” – õigus keelata teistel leiutist kasutada; õigus teisel isikul mitte keelata leiutist kasutada </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Leiutis” – (uue) (tehnilise) probleemi (uudne) (tehniline) lahendus </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  53. 53. Kaks sõltumatut probleemi: <ul><li>Kas oleme teinud mõne leiutise, mis on kaitstav, st mis on uudne , millel on leiutustase (ning kas mis on tööstuslikult kasutatav )? </li></ul><ul><ul><li>Patendiotsing ehk tehnika taseme otsing </li></ul></ul><ul><li>Kas kavandatav terviktoode sisaldab mõnda sõlme, mis on teise isiku poolt kaitstud leiutis riigis, kus me soovime terviktoodet müüa (st kas rikume kellegi patendiõigusi)? </li></ul><ul><ul><li>Patendipuhtuse uuring </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  54. 54. Kuidas saab tutvuda olemasolevate patentidega <ul><li>Patendiotsing </li></ul><ul><ul><li>http://ep.espacenet.com Euroopa patendiameti andmebaas, sisaldab kõigi olulisemate riikide patente </li></ul></ul><ul><ul><li>www.uspto.gov - USA andmebaas </li></ul></ul><ul><ul><li>www.freepatentsonline.com – USA patendid ja patenditaotlused, EP dokumendid: hea otsingumootor, tulemuste salvestamise võimalus! </li></ul></ul><ul><ul><li>Värske link: www.google.com/patents (USA patendid) </li></ul></ul><ul><li>Patendipuhtuse otsing: </li></ul><ul><ul><li>Euroopa, USA, veel mõned riigid: ülalviidatud andmebaasid </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesti – ee.espacenet.com patentide osas, kasulikud mudelid eraldi andmebaas www.epa.ee veebilehel, Eests kehtivad Euroopa patendid – eraldi andmebaas www.epa.ee veebilehel </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  55. 55. Patendikaitse funktsioonid <ul><li>Konkurentide ründamine </li></ul><ul><ul><li>Kui konkurendi toode rikub patenti, võib kohtu kaudu nõuda toote tootmise ja müügi lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist </li></ul></ul><ul><li>Kaitse konkurentide rünnakute vastu? </li></ul><ul><ul><li>Kui konkurent süüdistab patendiomanikku oma patendiõiguste rikkumises, võib konkurendiga võrreldes varasema patendi olemasolu olla argument süüdistuste vastu </li></ul></ul><ul><ul><li>NB! Asjaolu, et toode on patendiga kaitstud, ei tähenda sugugi, et sama toode ei võiks rikkuda teisi patente) </li></ul></ul><ul><li>Kauplemispositsiooni loomine </li></ul><ul><ul><li>Kui konkurent süüdistab teid patendiõiguste rikkumises, siis vahel rikub ta ise samal ajal mõnda teie patenti </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  56. 56. Konkurentsieelis <ul><li>Patendist või patendilaadsest dokumendist tuleneb eksklusiivne õigus keelata teistel isikutel kaitstud leiutist kasutada. </li></ul><ul><li>Vt näiteks Eesti patendi ja kasuliku mudeli seadus: </li></ul><ul><li>Patendi- või kasuliku mudeli omaniku ainuõigus (PatS §14, KMudS §13): </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  57. 57. ... mitte keegi ei tohi patendi (kasuliku mudeli õiguskaitse) kehtivuse ajal patendiomaniku (kasuliku mudeli omaniku) loata : <ul><li>valmistada, </li></ul><ul><li>kasutada, </li></ul><ul><li>levitada, </li></ul><ul><li>müüa või </li></ul><ul><li>pakkuda müügiks </li></ul><ul><li>patendiga (kasuliku mudelina) kaitstud tooteid või </li></ul><ul><li>omandada (sh. importides) neid tooteid eelnimetatud eesmärkidel </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  58. 58. Patendi vajadus: <ul><li>See ettevõtja, kes tegeleb tootearendusega, on võrreldes konkurendiga, kes üksnes jäljendab, kehvemas olukorras, sest viimasel puuduvad võrreldavad kulutused tootearendusele </li></ul><ul><li>Ainuke turumajanduslik viis kompenseerida sellised kulutused – anda talle piiratud ajaks eksklusiivne õigus </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  59. 59. Patendiportfelli sisu <ul><li>Patendid ja patenditaotlused </li></ul><ul><li>Kasulikud mudelid ja kasuliku mudeli taotlused </li></ul><ul><li>(Tinglikult) Disainilahendused ning -taotlused </li></ul><ul><li>Erinevad leiutised (disainid) </li></ul><ul><li>Erinevad riigid </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  60. 60. Kaitse omandamise strateegiad <ul><li>Strateegia sõltub eesmärkidest – kas vaja võimalikult tugevat kaitset, kiiret kaitset, mistahes kaitset, kaitset ideede varguste vastu </li></ul><ul><li>Kui vaja tugevat kaitset, siis taotleda Eestis patenti ning Europatenti </li></ul><ul><li>Kui kiiret kaitset – kasulik mudel Eestis, Euroopa riikides kaitse igas riigis eraldi kasuliku mudelina või patendiga ilma otsingu/ekspertiisita </li></ul><ul><li>Kui vaja mistahes kaitse – esitada patenditaotlus vaid mõnes, kõige soodsamas või olulisemas riigis, näiteks USAs </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  61. 61. Kaitse omandamise strateegiad <ul><li>Kui vaja kaitset ideede varguse vastu – avaldada idee võimalikult varakult, et teine isik ei saaks sama asja patendiga või kasuliku mudelina kaitsta </li></ul><ul><li>Ülikooli kontekstis ei tarvitse sobida, sest siis ei jää midagi anda ettevõtjale koostööprojekti raames </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  62. 62. Kust alustada? - leiutis <ul><li>Eestist ? </li></ul><ul><ul><li>Patenditaotlus </li></ul></ul><ul><ul><li>Kasuliku mudeli taotlus </li></ul></ul><ul><li>Euroopa patenditaotlusega? </li></ul><ul><li>USAst ? </li></ul><ul><ul><li>Patendi eeltaotlus </li></ul></ul><ul><ul><li>täistaotlus </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  63. 63. Soovitused <ul><li>Eestis tasub üldiselt esitada patendi- või kasuliku mudeli taotlus selleks, et fikseerida leiutise prioriteet. </li></ul><ul><li>Üldiselt puudub vajadus patendi järele Eestis, kasulik mudel annab samaväärse kaitse soodsamatel tingimustel </li></ul><ul><ul><li>Võimalikud muud motiivid (patendi kõrgem maine; punktid akadeemilises võistluses) </li></ul></ul><ul><li>Eesti asemel võib alustada nt USAst </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  64. 64. Kuidas jätkata - patendikaitse välisriikides <ul><li>Algse taotluse põhjal (st nt Eestis või USAs) esitada 12 kuu jooksul </li></ul><ul><ul><li>Patenditaotluse esitamine ühes või mitmes huvipakkuvas riigis eraldi </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa patenditaotlus + taotlused teistes huvipakkuvates riikides </li></ul></ul><ul><ul><li>PCT taotlus ning selle põhjal taotlused huvipakkuvates riikides </li></ul></ul><ul><ul><li>PCT taotlus ning selle põhjal Euroopa patenditaotlus + taotlused teistes huvipakkuvates riikides </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  65. 65. Miks kasutada prioriteeti? <ul><li>Annab aega pärast esimese kaitsetaotluse koostamist leiutise üle mõelda, seda edasi arendada ning ette valmistada täiustatud taotlused teiste riikide jaoks </li></ul><ul><li>Lükkab edasi patendi kehtivusaastate lugemise alguse ja seega ka patendi kehtivuse lõpu </li></ul><ul><li>Lükkab kehtivuslõivude tasumise aasta võrra hilisemaks </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  66. 66. Alternatiivid patendikaitsele <ul><li>Ärisaladus / konfidentsiaalsus </li></ul><ul><li>Leiutise kohta käiva informatsiooni täielik avaldamine </li></ul><ul><ul><li>Kord avaldatut enam patentida ei saa! </li></ul></ul><ul><li>Asjaga lihtsalt ei tegeleta </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  67. 67. Ärisaladus (trade secret, confidential information) <ul><li>Patenditav leiutis hoitakse saladuses (konfidentsiaalsuslepingud töötajate ja kõigi teistega, kel vaja ärisaladusega tutvuda) </li></ul><ul><li>Sobib vaid siis, kui toote põhjal ei ole võimalik leiutist tuvastada (keemiatööstuse meetod, Coca-Cola täpne koostis); </li></ul><ul><li>Saab teisele isikule üle anda </li></ul><ul><ul><li>kuid tehnoloogiasiirde ning litsentseerimise võimalused patendiga võrreldes piiratud </li></ul></ul><ul><li>Mitte ainult leiutised jm tehnoloogiline informatsioon, vaid ka äriteave: kliendinimekirjad, tarnijad, jms konkurentsieelist pakkuv informatsioon </li></ul><ul><li>Probleem: ärisaladus võib avalikuks tulla </li></ul><ul><li>Suurim probleem - konkurent leiutab sõltumatult ning patendib selle – GE näide </li></ul><ul><ul><li>nn varemkasutusõigus Eesti seaduse järgi üksnes territoriaalne </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  68. 68. Informatsiooni täielik avaldamine <ul><li>Patendi- ja kasuliku mudeli seadus: </li></ul><ul><li>patendiga või kasuliku mudelina kaitstav leiutis olema uus, sel peab olema leiutustase ning ta peab olema tööstuslikult kasutatav (PatS §8, KMudS §7) </li></ul><ul><ul><li>Uudsus ja leiutustase määratakse kindlaks tehnika taseme põhjal </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnika tasemesse kuulub kogu maailmas suuliselt või kirjalikult avaldatud teave </li></ul></ul><ul><li>Leiutise kohase teabe täielik avaldamine välistab teise isiku poolt hiljem esitatud taotluse uudsuse </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  69. 69. Millal ei sobi leiutise avaldamine? <ul><li>Kui soovitakse kontrollida selle kasutamist </li></ul><ul><li>Patendiomanik võib anda leiutise tasuta kasutusse, samuti võib kasutajatelt nõuda, et kasutajad omakorda annaksid oma leiutised tasuta kasutusse </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  70. 70. Millal ei ole patendikaitsel mõtet? <ul><li>Kaitstava tehnoloogia eluiga lühem kui ajavahemik patendikaitse taotlemise algusest patendikaitse saamiseni </li></ul><ul><ul><li>On küll ajutine kaitse patenditaotluse avaldamisest, kuid üksnes siis, kui patent lõpuks välja antakse </li></ul></ul><ul><ul><li>Aga: kasuliku mudeli tunnistuse võib saada Eestis 3-4 kuuga – enamike tehnoloogiate eluiga on pikem </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  71. 71. Ettevõtja võib kasutada patendikaitset ning selle alternatiive kombineeritult! 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  72. 72. Tööstusdisain 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  73. 73. Mis on t öö stusdisainilahendus? <ul><li>T öö stusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline v ä liskujundus </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel reg nr 01376 reg nr 01320 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ reg nr 01300
  74. 74. Kaitse saamise võimalused <ul><li>Autoriõigus </li></ul><ul><li>EÜ registreerimata tööstusdisainilahendus </li></ul><ul><li>Eesti registreeritud tööstusdisainilahendus </li></ul><ul><li>E Ü registreeritud t öö stusdisainilahendus </li></ul><ul><li>Rahvusvaheliselt registreeritud tööstusdisainilahendus (Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon </li></ul><ul><li>(Registreeritud kaubam ä rk) </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  75. 75. Tööstusdisain: Disain leiutise vastu <ul><li>Leiutis – tehnilise probleemi tehniline lahendus, mis on uus ja mis ei ole varasemat teavet arvestades enesestmõistetav, ehk kaitse funktsiooni, printsiibi, põhimõtte konkreetsele rakendusele </li></ul><ul><li>Disain – toote kujundus, välimus, ehk kaitse kujunduslikele aspektidele </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  76. 76. Disain või leiutis <ul><li>Üks ei välista tingimata teist </li></ul><ul><ul><li>Mõnel juhul, toote väliskuju võib olla probleemi tehniline lahendus ja järelikult ka patenditav </li></ul></ul><ul><ul><li>Samal ajal, sama väliskuju võib sisaldada ka aspekte, mis on kaitstavad patendina disainina kaitstavaid aspekte. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oleneb vaatenurgast </li></ul></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  77. 77. Disaini õiguskaitse <ul><li>Tööstusdisaini kaitse </li></ul><ul><ul><li>Tööstusdisaini kaitse seadus </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa Ühenduse disain – vt http://oami.europa.eu </li></ul></ul><ul><li>Autoriõiguslik kaitse </li></ul><ul><li>Tööstusdisaini kaitse seaduses sätestatud tööstusdisainilahenduse õiguskaitse on sõltumatu autoriõiguse seaduses sätestatud kaitsest. (TDKS § 2 lg3) </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  78. 78. Tööstusdisaini kaitse seadus <ul><li>Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mis ei tulene tehnilisest otstarbest ja mille moodustamisel osalevad üksikuna või kombinatsioonis vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal. </li></ul><ul><ul><li>Nt kangamuster, reklaamplakat, mobiiltelefon </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  79. 79. “ ei tulene tehnilisest otstarbest” <ul><li>Teatud väliskujud on osaliselt või täielikult seotud otseselt seadme või toote funktsiooniga, sh ametlik või de facto standard: </li></ul><ul><ul><li>Pistik ja pistikupesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Patareid </li></ul></ul><ul><li>Väliskuju, mis on tehnilises mõttes kõige otstarbekam, nt klaaspudeli kuju klaasipuhumise ajastul </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  80. 80. Kaitstav lahendus peab: <ul><li>olema uus, </li></ul><ul><li>erinema varem avalikustatud tööstusdisainilahendustest, </li></ul><ul><li>selle järgi peab olema võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult tooteid valmistada </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  81. 81. Uus: <ul><li>Varem ei ole Eestis ega välisriigis avalikustatud sellega identset või äravahetamiseni sarnast tööstusdisainilahendust. </li></ul><ul><li>Puudub varasem taotlus </li></ul><ul><ul><li>“ Tööstusdisainilahenduse uudsuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse ka identne või äravahetamiseni sarnane registreeritud tööstusdisainilahendus pärast selle avalikustamist, kui selle registreerimise taotlus oli esitatud varem või prioriteedikuupäev oli varasem.” </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  82. 82. Eristatavus: <ul><li>Tööstusdisainilahendus on eristatav, kui sellest vastava ala asjatundjale jääv üldmulje erineb üldmuljest, mille asjatundjale on jätnud enne registreerimistaotluse esitamise päeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva Eestis või välisriigis avalikustatud tööstusdisainilahendus. </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  83. 83. Ala asjatundja <ul><li>Seaduses täpsustavad selgitused puuduvad </li></ul><ul><ul><li>Disainer? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarbija? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kohtunik? </li></ul></ul><ul><ul><li>Patendivolinik või –advokaat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Disainiteoreetik? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ettevõtja? </li></ul></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  84. 84. Variandid <ul><li>Tööstusdisainilahenduse variandid on tööstusdisainilahenduse sellised teisendid, mis vastava ala asjatundjale jätavad sama üldmulje. </li></ul><ul><ul><li>ühte taotlusesse võib koondada mitu varianti </li></ul></ul><ul><ul><li>Nt disain nr 1179 </li></ul></ul><ul><li>Tööstusdisainilahenduse variandid saavad igaüks iseseisva õiguskaitse </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  85. 85. Komplekt <ul><li>Tööstusdisainilahenduste komplekt on tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe (RT II 1996, 23, 87) järgi ühte klassi kuuluvate ja samas laadis kujundatud tööstusdisainilahenduste loogiline kogum. </li></ul><ul><ul><li>Malenuppude komplekt, nt disain 637 </li></ul></ul><ul><ul><li>Serviis, nt disain 564 </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc, nt disainid 988 , 668 </li></ul></ul><ul><li>Tööstusdisainilahenduste komplekt saab õiguskaitse tervikuna. Komplekti moodustavad tööstusdisainilahendused eraldi iseseisvat õiguskaitset ei saa </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  86. 86. Kaitse saamine <ul><li>Õiguskaitse antakse tööstusdisainilahenduse registreerimisega tööstusdisainilahenduste registris </li></ul><ul><li>Registreerimise taotlus Patendiametile </li></ul><ul><ul><li>Taotlus </li></ul></ul><ul><ul><li>Maksumus üsna soodus, eriti füüsilisest isikust taotlejale (taotlus 2 variandiga, 1600/400) </li></ul></ul><ul><li>Ei tehta ekspertiisi uudsuse ja eristatavuse osas </li></ul><ul><li>Alternatiiv – Euroopa Ühenduse disain – http://oami.europa.eu </li></ul><ul><li>Prioriteet 6 kuud </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel
  87. 87. Kokkuvõttes <ul><li>Kaitsmata lahendused on avalik omand </li></ul><ul><li>Õigeaegne kaitsmine on alati odavam kui kaitsmata j ä tmisest tulenevate probleemide lahendamine </li></ul><ul><li>Ära leiuta jalgratast, kasuta andmebaase </li></ul><ul><li>Enne esita taotlus, seej ä rel mine avalikkuse ette (ajakirjandus, messid, turg) </li></ul><ul><li>Kui arvestad registreerimata õigustega, ole valmis neid tõendama </li></ul><ul><li>Küsi nõu! </li></ul>9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel 5. november 2008 Patendibüroo Koppel OÜ
  88. 88. Küsimused ja karm kriitika: 9.03.2009 Autoriõigused kaitstud 2004-2009 Mart Enn Koppel Mart Enn Koppel [email_address] Tänan tähelepanu eest!

  ×