• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Koostöö Ja Motivatsioon Ajujahile
 

Koostöö Ja Motivatsioon Ajujahile

on

 • 2,121 views

Aivar Haller 31.01.09 SEB

Aivar Haller 31.01.09 SEB

Statistics

Views

Total Views
2,121
Views on SlideShare
2,057
Embed Views
64

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
2

5 Embeds 64

http://www.ajujaht.ee 51
http://edusammud.ajujaht.ee 6
http://www.slideshare.net 5
http://raamat.ajujaht.ee 1
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Koostöö Ja Motivatsioon Ajujahile Koostöö Ja Motivatsioon Ajujahile Presentation Transcript

 • KOOSTÖÖ & MOTIVATSIOON
 • JUHTMÕTE
  • Ainuke asi, mis ei muutu, on see, et kõik muutub.
  • Ükski saavutus ei ole nii tähtis, kui see muutus Sinu sees, mis selle saavutuseni aitas.
 • MUUT(U)MISE PÕHJUS
  • Iga elus asi muutub vaid siis, kui ta näeb muutuses võimalust enese säilitamiseks .
  • Muutuse tulemused tulenevad tähenduse muutumisest. Tähenduse loob suhe iseendaga . Me muutume vaid siis, kui usume, et uus arusaam, uus idee või uus vorm aitab meil saada rohkem selleks, kes me tegelikult oleme .
  • Margaret J. Wheatley
 • VÄIDE
  • Me suudame kõik koos luua keskkonda, kus kõik tahavad ja saavad elust rohkem rõõmu tunda .
 • JUHTMÕTE
  • Ainuke asi, mis ei muutu, on see, et kõik muutub .
  • Ükski saavutus ei ole nii tähtis, kui see muutus Sinu sees , mis selle saavutuseni jõuda aitas.
 • PÕHITAOTLUS
  • Aidata inimesel kujuneda iseseisvalt mõtlevaks, otsustavaks ja tegutsevaks isiksuseks, kes tahab ja suudab tegutseda ning vastutada.
 • PÕHIPROTSESS
  • Kõikvõimalike inimühenduste põhiprotsess on inimese areng .
  • Kui inimene ei taju piisava selgusega, kuidas ta konkreetses keskkonnas kasvab ja edasi areneb, kuidas tema võimed ja tuleviku väljavaated järjest avarduvad, siis ta kas hakkab võitlema, lahkub või mandub!
 • ARENG
  • Areng on üleminek kvalitatiivselt uude seisundisse.
  • Areng baseerub indiviidil ehk on otseselt seotud konkreetse persoon iga.
  • Areng on looming u mitte õppimise funktsioon ehk siis loomingu objektiivne kaassõltuvus.
  • Ülo Vooglaid
 • ARENGU EELDUSED
  • Suhtestumine,
  • loominguvabadus,
  • julgus ja oskus lahti lasta ning
  • tähelepanuvõime avardumine.
  • Järjepidev areng toimub ainult iseregulatsioon i olemasolu korral.
 • VABADUS
  • Vabaduse eeldus on kord .
  • Kord on kokkuleppeline ühiste normide ja reeglite kogum.
  • Demokraatia alus – lubatud on kõik , mis ei ole keelatud!
 • VASTUTUS
  • Vastutada saab ainult see, kes otsustab .
  • Vastutada tuleb selle eest, mida teed ja ka selle eest, mida tegemata jätad.
  • Otsustada saab üksnes valikusituatsioon is.
 • VALIKUSITUATSIOONI 4 TUNNUST
  • Vähemalt üks alternatiiv.
  • Võimalus lisada alternatiive.
  • Võimalus otsustada oma parima äratundmise järgi.
  • Asi, millest räägitakse peab olema oluline.
 • KOLLEGIAALNE JUHTIMINE
 • JUHT
  • Juht on inimene, kes võtab vastutus e hoolitseda iseenda ja oma kaaslaste potentsiaali kasvu eest ehk võime eest:
  • seada eesmärke ja valida vahendeid,
  • kehtestada tegutsemise põhimõtted ja hindamise kriteeriumeid,
  • hinnata tegijaid, tegevust, tulemust ja potentsiaali edasiseks tegutsemiseks ehk jätkusuutlikkust .
 • JUHTIMINE
  • Juhtimine on soovitud tulemuste saavutamine koos oma meeskonnaga.
  • Juhtimine on arengukeskkonna loomine.
  • Juhtimine on eeskuju ks olemine.
  • Juhtimine on aitamine ehk abi iseseisvaks muutumisel.
 • JUHTIMISE PARADOKS
  • Juhtimise nagu ka valitsemise eesmärgiks on iseregulatsioon !
  • Nii riik, ettevõte, kool kui ka perekond teevad ideaalis võrdseid pingutusi nii juhtimiseks ja valitsemiseks kui samal ajal ka juhtimise ja valitsemise vältimiseks.
 • EDU
  • Edu on plaanitud seisundi saavutamine kooskõlas saavutaja väärtushinnang utega.
 • MAJANDUSLIKU EDU PARADOKS
  • Majanduslik edu kui omaette eesmärk saavutatakse eeskätt looduse , kultuuri , inimeste tervise ja heaolu arvelt ning võib seetõttu olla äärmiselt ohtlik.
 • SUHTED & EDUKOGEMUS
 • PROBLEEM
  • Probleemid asuvad inimeste sees .
  • Kui Sul on probleem, siis on see Sinu probleem.
 • SUHTED JA ELU KVALITEET
  • Meie elu kvaliteet sõltub meie suhete kvaliteedist.
  • M eie suhete kvaliteet sõltub meie suhtumisest iseendasse , teistesse, töösse ja ellu tervikuna.
 • KOGU TÕDE SUHETEST
  • Mitte miski muu peale suhete ei too Sinu ellu rohkem rõõmu ja rahulolu või siis vastupidist - probleeme ja kannatusi.
 • INIMSUHTED
  • SUHTLEMINE
  KOHTLEMINE Sümbolite süsteem Tegevuste süsteem Kommunikatsioon Interaktsioon Manipuleerimine Informeerimine
 • KAKS HUNTI
  • Kuri hunt - hirm, viha, kadedus, kurbus, ahnus, ülbus, alaväärsus, valskus, kõrkus , egoism …
  • Hea hunt - rõõm, rahu, armastus, lootus, tõde, tagasihoidlikkus, heldus, sõprus, sallivus , halastus , usk …
 • TARKUSE KUJUNEMINE
  • T eadmised on vaja rakendada oskus teks, et seeläbi saada kogemus .
  • Nende kolme ühisosana tekivad uued seosed ehk arusaamine , millele järgneb suure terviku parem mõistmine .
  • Alles siis saab välja kujuneda sallivus ja ühisus , mis on olulised püsiva usaldus liku suhte tekkimiseks.
 • EDUKOGEMUSE TÄHTSUS
  • Sa lood või hävitad usaldus t iga oma suhte ja suhtumisega.
  • Usaldus loob eelduse edukogemus e tekkimiseks.
  • Järjepidevate edukogemuste tulemusel kujuneb välja eneseusk .
 • ENESEUSU TÄHTSUS
  • Eneseusk ehk endasse uskumine aitab vabaneda ohvrimentaliteedist .
  • Eneseusklik inimene juhib oma elu .
  • Mitu eneseusklikku inimest koos loovad eelduse sünergia tekkimiseks ehk mõistliku pingutusega erakordsete tulemuste saavutamiseks.
 • IDEEDE MÜÜMINE
 • MIS ON IDEEDE MÜÜMINE?
  • Eesmärgi, idee või ülesande selline esitamine,
  • mille läbi inimene saab aru:
  • miks ning mida on vaja teha ja
  • kuidas see talle endale ja organisatsioonile kasulik on,
  • ideega põhimõtteliselt nõustub ning
  • idee ellu rakendamisega tegelema hakkab.
 • IDEEDE MÜÜMISE PROTSESS
  • Ettevalmistamine
  • Vajaduste selgitamine
  • Lahenduse esitlemine
  • Kokkuleppele jõudmine
 • ETTEVALMISTAMINE
  • Sõnasta ettepanek selgelt ja konkreetselt.
   • Mida sa tahad, et inimene tegema või mismoodi mõtlema hakkaks?
  • Pane kirja lugu, mida tahad rääkida (argumendid ja näited).
   • Mis kasu ta saab, kui ta sinu ideega nõustub ja seda järgima hakkab?
  • Mõtle välja, mida ütled sina ja mida võiks tema öelda.
   • Millised argumendid tood ise, mida küsid temalt (eeldusel, et ta tuleb ise ilmselt sama vastuse peale)?
  • Mõtle välja küsimused, mis annavad sulle vastusena argumente, mida inimene peaks välja ütlema.
 • VAJADUSTE SELGITAMINE
  • Tänase olukorra ühine kaardistamine.
  • Võimalike positiivsete tulevikustsenaariumide loomine koos inimesega.
  • Ühisele arusaamale jõudmine uue olukorra vajalikkusest ja kasulikkusest inimese jaoks.
 • ARUTELU
  • Inimese eelhäälestus, üldine motiveerituse tase ja intelligentsuse aste.
  • Idee müük on kaasa mõtlema kutsumise protsess, see ei ole inimestega manipuleerimine.
  • Müügi õnnestumise määrab suures osas ära “müüja” kavatsus.
  • Kui “osta” ei taheta, siis pole piisavalt usaldust. Samas, ideede müümine (mitte peale surumine) on hea viis usaldust suurendada ja suhteid parandada, näidates austust selle vastu, kellele ideid “müüakse”.
 • MOTIVATSIOON
 • MIS ON MOTIVATSIOON?
  • Peamine põhjus millegi saavutamiseks.
  • Liikuma panev ja liikumas hoidev jõud.
  • Kütus kõrgele ja kaugele lendamiseks.
  • Vahend ja eeldus eneseusu leidmiseks.
  • Igavese jõu allikas, mis asub meis endis.
  • Peidetud aarde kaart elumatkajale.
 • PROBLEEMI OLEMUS
  • Kui elu muutub keeruliseks, siis reeglina otsime kõigepealt abi väljastpoolt, sest usume, et oleme olude jaolukorra ohver . Alles viimases hädas püüame oma jõududega hakkama saada ehk oma uskumust muuta .
 • HIRM VÕI ARMASTUS
  • Iga mõte, sõna ja tegu tugineb kas
  • hirm ul või armastus el .
  • Maailmas ei ole ühtki teist võrdväärset motivaatorit.
 • HIRM
  • Hirmu ema on teadmatus .
  • Hirmu isa on teadmata .
  • Pärssiv hirm ehk paanika .
  • Alalhoidev hirm ehk respekt .
  • Saad seda, mida kardad.
  • Kui kardad, ära tee; kui teed, ära karda!
 • ARMASTUS
  • Armastus on täiuslikkus e tunnetamine.
  • Armastus on terviku mõistmine.
  • Armastus on ühtsustunne kõigega .
  • Armastus on andmine , mitte saamine.
  • Armastus on otsus , mitte vastus.
 • EDU SALADUS
  • Edu saladus peitub selles, et edukad on muutnud harjumus eks nende asjade tegemise, mida ebaõnnestujatele teha ei meeldi.
  • Albert Gray
 • USK
  • Sa kas usud või ei usu, mõlemal juhul on Sul õigus.
 • KOKKUVÕTE
  • Näe ennast Suure Terviku Olulise Osana .
  • Keskendu asjadele, mis Sinust sõltuvad .
  • Loo julgustav aid ja innustav aid suhteid.
  • Loo mudel sellest, mida ja kuidas saavutad.
  • Leia oma põhjus mugavustsoonist väljumiseks.
  • Küsi endalt alati, miks see Sulle tähtis on ehk leia üles oma põhiväärtused.
  • Usu enda sisse.
  • Aita teistel eneseusklik uks saada.
 • SOOVIN SULLE SUURI UNISTUSI, ENESEUSKU JA JULGET PEALEHAKKAMIST!
  • Aivar Haller
  • 51 62211
  • [email_address]