• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Yönetimde Klasik ve Neo klasik Yönetim Teorileri
 

Yönetimde Klasik ve Neo klasik Yönetim Teorileri

on

 • 41,246 views

It's about the classical management theory and neo classical management theory writed by ahmet Beliktay

It's about the classical management theory and neo classical management theory writed by ahmet Beliktay

Statistics

Views

Total Views
41,246
Views on SlideShare
40,376
Embed Views
870

Actions

Likes
8
Downloads
21
Comments
0

8 Embeds 870

http://aristolog.com 479
http://www.aristolog.com 294
http://ahmetbeliktay.com 88
https://www.facebook.com 5
http://paper.li 1
https://m.facebook.com&_=1380036266431 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1380400069074 HTTP 1
https://m.facebook.com&_=1380400183409 HTTP 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Yönetimde Klasik ve Neo klasik Yönetim Teorileri Yönetimde Klasik ve Neo klasik Yönetim Teorileri Presentation Transcript

  • Yönetimde Klasik ve Neo-klasik Yönetim Teorileri
   Ahmet BELİKTAY
   Anadolu Üniversitesi
   İletişim Bilimleri Fakültesi
   2011
  • Yönetim Nedir ?
  • Yönetim Nedir ?
   İnsanlar türlü nedenlerden ötürü amaçlarına ulaşabilmek için başkaları ile işbirliği yapmayı ve tek başlarına ulaşamadıkları amaçlarına bu işbirliği sayesinde ulaşmayı zorunlu görürler.
   Bu sırada bazıları iş yaparken bazıları iş yaptırır. İş yapanlar yönetilen, iş yaptıranlarsa yönetici (yönetim organı) dir.
  • Yönetim - Örgüt
   Örgüt olan yerde yönetim, yönetim olan yerde de örgüt vardır. Örgütler bir lider tarafından kurulur ya da örgütler tarafından bir lider bulunur.
   Yönetimin otoritesi, temsil ettiği kuruluşla doğru orantılı dır.
   Örgüt bir şirketin statik yönüyken, yönetimde dinamik yönünü teşkil etmektedir.
  • Yönetimin Özellikleri
   Yönetimin özünü insanlar ve aralarındaki ilişkiler oluşturur.
   Amaç
  • Yönetim Süreci
   Planlama
   Örgütleme (Organizasyon)
   Emir Verme
   Eşgüdümleme (Koordinasyon)
   Kontrol Etme
  • Bir Süreç Olarak Yönetim
  • Klasik Yönetim Teorisi
   • Frederick W. Taylor, HenriFayol ve MaxWeber gibi bilim adamları tarafından geliştirilen yönetim teorilerinin genel adına “Klasik Yönetim Teorileri” denmektedir.
   • Bu teorinin belirgin özelliği yönetimde insan faktörünü göz ardı etmiş olmasıdır.
  • Taylor’un Görüşüne Göre
   Organizasyonda işbölümü ve uzmanlaşma şarttır.
   İşe uygun eleman seçimine önem verilmelidir.
   Eğitime gereken önem verilmelidir.
   Görev ve sorumluluk alanı önceden belirlenmeli ve çalışanlar bu çerçevede hareket etmelidirler.
   Organizasyonda disiplin için hiyerarşik bir örgütlenme gerekmektedir.
   - Gerekli etüdler yapıldıktan sonra işin usullerini, araç-gereçlerini, yapım yöntemlerini standartlaştırılmalıdır.
   Taylorism
  • Fayol’un Görüşlerine Göre
   Fayol daha büyük ve kompleks organizasyon yapılarında yönetimin nasıl olması gerektiği ile ilgilenmiştir. Fayol yönetimde; planlama, organize etme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının önemi üzerinde durmuştur . Nitekim,bu fonksiyonlar günümüzde de halen kullanılmaktadır.
  • Weber’in Görüşüne Göre
   Weber’ in yönetim ilkelerine göre özellikle organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi öngörülüyordu.(Personel gayrı şahsi olmalıdır.)
   Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü ,
   Teknik yetenek esasına dayanan bir personel seçim ve terfi sistemi
   Bürokratik yaklaşımla işletmelerde kişilere göre değişmeyen bir yönetim geliştirilecektir.
  • Özetle..
   İleri derecede uzmanlaşmış bir personel,
   Yoğun bir iş bölümü ,
   İşi standartlaştırma ,
   İnsanı makinanın bir parçası olarak gören anlayış ,
   Tek tip, duygulardan yoksun, ekonomik insan anlayışı ,
   Verimliliğin kaynakların iyi kullanımıyla artacağı inancı Yönetim fonksiyonlarının evrenselliği ,
   Yoğun hiyerarşi ,
   Merkezcil yönetim ,
  • Neo-Klasik Yönetim Teorisi
   Ekonomik değişimler ve teknolojik gelişmeler
   İşletme ortaklıkları
   Ortaklıktan doğan tıkanıklıklar
   Ekonomik kriz
  • Neo-Klasik Yönetim Teorisi
   Bu Teori genelde X ve Y teorisi olmak üzere ikiye ayrılır
  • Y Teorisi Çalışan Profili Yaklaşımı
   İnsanların işyerinde çalışması, oyun oynamak, kadar doğaldır.
   İnsanlar örgüte bağlanır, işini ve arkadaşlarını severse kendi kendini yönetebilir.
   İnsan öğrenmek ister, sorumluluk almaya isteyerek talipli olabilir.
   İnsanların beşerî ihtiyaçların doyumu ile yaratıcılık yetenekleri ortaya çıkarılabilir.
   İnsan ödülle yönlendirilebilir, dış denetimden çok “özdenetim” etkili olabilir.
  • X Teorisi Çalışan Profili Yaklaşımı
   İnsan doğası gereği çalışmayı sevmez ve mümkün mertebe işten kaçar
   Bu nedenle onun çalışmasını motive etmek, ödüllendirmek, kontrol etmek ve gerektiğinde de cezalandırmak gerekir
   İnsanlar sorumluluktan kaçma eğilimindedirler ve yönetmek yerine yönetilmeyi tercih ederler
   Birey, işinde özellikle ve öncelikle iş güvencesi arar
  • Özetle
   İşletme verimliliğinin sağlanması için sürekli cezalandırılması gereken bir robot ya da makine değil, aksine kendi insiyatifini kullanabilen ve fiziksel çalışma koşullarından çok, sosyal çalışma koşullarından etkilenen birey olduğunu fikrini doğurmuştur
  • Günümüz şirketlerinin asıl sermayesi, ÇALIŞANLARI olmalıdır…
   Şirketlerse Modern Kadınlar gibi olmalıdır
  • Teşekkürler
   http://twitter.com/ahmetbeliktay
   http://www.facebook.com/alfonzoloq
  • Kaynakça
   Aktan, C.Can. 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (4): İnsan Mühendisliği, İstanbul: TÜGİAD Yayını,1999.
   Ataman Göksel. (2004, 11 Mayıs). Örgüt Kuramı ve İlkeleri Ödevi. Erişim Tarihi: 10 Ekim 2011 http://www.ozyazilim.com/ozgur/marmara/orgut/neoklasik.htm
   Aktan C.Can, Değişim Çağında Yönetim, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2004.
   Anathi Paul. (2009, 28 Temmuz). Classical and Neo-Classical Theories of Management . Erişim Tarihii: 09 Ekim 2011 http://classnotesmadeeasy.blogspot.com/