TUGASAN PROJEK              INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT               PENTAKSIRAN KE...
TUGASAN PROJEK                        BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU                  ...
TUGASAN PROJEK       3
TUGASAN PROJEK                           TUGASAN PROJEKINSTITUT: IPG KAMPUS KENT, TUARAN    ...
TUGASAN PROJEKPanduan Pelaksanaan Kerja Kursus1. Tugasan ini ialah tugasan individu.2. Format penulisan adalah seperti yan...
TUGASAN PROJEKKriteria PentaksiranTugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.Tugasan disediakan...
TUGASAN PROJEK                      PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM)              PROJEK ...
TUGASAN PROJEK PENGUASAAN ILMU (30%)    Huraian dan rumusan        30-21       20-11          10...
TUGASAN PROJEK  Aspek Yang Dinilai dan      Komponen Tugas          Baik        Sederhana     ...
TUGASAN PROJEK SIKAP DAN SAHSIAH (15%)                 15-11     10-6        5-0Komitmen.  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kkbi bmm3110 pgsr-2011

2,327 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kkbi bmm3110 pgsr-2011

 1. 1. TUGASAN PROJEK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT PENTAKSIRAN KERJA KURSUS - PROJEK (JPT, Soalan Tugasan dan PMM / Rubrik) Mata Pelajaran/ Kursus : SINTAKSIS BAHASA MELAYU Tempoh Kod Kursus: BMM3110 Pelaksanaan: 8 MingguProgram : PGSR AMBILAN NOV 2008 Semester /Tahun: Semester 6 / 2011Kumpulan yang PGSR NOV 2008terlibat:Disediakan oleh: JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS KENT Penyelaras Ketua Jabatan Mata pelajaran/KursusDisahkan oleh:Nama & __________________________________ ________________________________Tandatangan ABDUL NASIR HJ. PAISAL RAZALI MOHD. SHUKORTarikh: 01 OGOS 2011 01 OGOS 2011 1
 2. 2. TUGASAN PROJEK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JPT TUGASAN PROJEK PISMP BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAHJABATAN : JABATAN PENGAJIAN MELAYUUNIT : BAHASA MELAYUTAJUK : SINTAKSIS BAHASA MELAYUHASIL PEMBELAJARAN : 1. Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. 2. Menganalisis dan menghuraikan susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama. 3. Mengkategorikan jenis ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa, klausa, ayat dasar, ayat inti, ayat tunggal, ayat majmuk. 4. Mensintesis ayat menggunakan ilmu proses penerbitan ayat.OBJEKTIF:Pada akhir tugasan ini, pelajar dapat: 1. Menjelaskan definisi ayat, ayat dasar ,ayat terbitan struktur binaan ayat, binaan subjek dan predikat, serta menganalisis binaan ayat, binaan ayat dasar, binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. 2. Menjelaskan jenis-jenis ayat, ragam ayat serta aspek tatabahasa yang lain dalam binaan ayat. 3. Menghuraikan Peraturan Hukum D-M dan kekecualian Hukum D-M. 4. Menghurai frasa kerja dengan kata bantu, frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja 2
 3. 3. TUGASAN PROJEK 3
 4. 4. TUGASAN PROJEK TUGASAN PROJEKINSTITUT: IPG KAMPUS KENT, TUARAN NAMA PELAJAR :MATA PELAJARAN : BMM3110 KUMPULAN: PGSR AMBILAN NOVEMBER 2008 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYUTUGASAN PROJEK: KERJA KURSUS BERASASKAN ILMUTARIKH MULA : 15 OGOS 2011 TARIKH HANTAR : 10 OKTOBER 2011 Bagi melaksanakan tugasan ini, pelajar diminta:1. Menghasilkan pengurusan grafik tentang a. Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat , sertakan contoh-contohnya sekali. b. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa , sertakan contoh-contohnya sekali. c. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya.2. Menggunakan kemahiran ICT untuk a. mengklasifikasikan golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. b. membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan memperincikan jenis-jenis ayatnya. c. menyediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat. .3. Menggunakan format news letter , jelaskan dan huraikan peraturan Hukum D – M serta kekecualiannya. Nyatakan contoh- contoh kesilapan tatabahasa berdasarkan Hukum D-M dalam petikan akhbar semasa.4. Merujuk akhbar, atau majalah bagi mendapatkan cerpen untuk dianalisis tentang perbezaan antara binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama, kemudian menghuraikan contoh-contoh frasa kerja dengan ayat-ayat komplemen.5. Membuat refleksi tentang tugasan. 4
 5. 5. TUGASAN PROJEKPanduan Pelaksanaan Kerja Kursus1. Tugasan ini ialah tugasan individu.2. Format penulisan adalah seperti yang berikut: a. Fon Arial b. Saiz huruf 12. c. Langkau satu setengah baris. d. Rujukan mengikut format APA. e. Lampiran.3. Amalan plagiat tidak dibenarkan.4. Panjang tugasan tidak kurang daripada 30 muka surat (termasuk persembahan visual).5. Hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah mengikut format berikut: a. Tugasan diserahkan juga dalam bentuk ’soft copy’ (CD) b. Hasil tugasan (a, b, c) perlu dijilidkan dan bahagian kulit hadapan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut: i. Nama Pelatih dan No. Kad Pengenalan ii. Nama Pensyarah iii. Nama Kursus iv. Tahun Pengajian6. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%.7. Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan projek hendaklah disertakan dalam lampiran. 5
 6. 6. TUGASAN PROJEKKriteria PentaksiranTugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh___________________________ _______________________( ABDUL NASIR BIN HJ. PAISAL) ( RAZALI MOHD. SHUKOR ) 6
 7. 7. TUGASAN PROJEK PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) PROJEK MATA PELAJARAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Kriteria Aspek Yang Dinilai dan Komponen Tugas Baik Sederhana Lemah Pemberatan 25-18 17-10 9-0 Maklumat dan dokumenPEMEROLEHAN ILMU (25%) berkaitan Maklumat dan Maklumat dan Maklumat dan dokumen dokumen tepat, dokumen tepat kurang tepat dan kurangKemahiran mencari sumber Maksud atau definisi ayat sesuai, lengkap, dan kurang lengkap.kepelbagaian rujukan. dan pembahagian subjek dan dari pelbagai lengkap. dan predikat , sertakan sumber.Isi kandungan. contoh-contohnya sekali. Struktur binaan ayatKefahaman maklumat. mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa , serta contoh-contohnya sekali. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. Analisis dalam bentuk esei, peta minda, jadual atau pengurusan grafik. 7
 8. 8. TUGASAN PROJEK PENGUASAAN ILMU (30%) Huraian dan rumusan 30-21 20-11 10-0 Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek Huraian analisis Huraian analisis Huraian analisis data data yang tepat. data tepat. kurang tepat. dan predikat , sertakanKebolehan merancang danmenstrukturkan semula contoh-contohnya Membuat rumusan Membuat rumusan Membuat rumusan yangmaklumat secara bermakna. sekali. yang jelas. yang kurang jelas. kurang jelas. Struktur binaan ayatKebolehan mengaplikasikan mengikut peringkatilmu dan kemahiran. dalam sistem tatabahasa , sertaKebolehanmenghubungkaitkan pelbagai contoh-contohnyaunsur. sekali. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. Refleksi tentang tugasan. Kriteria 8
 9. 9. TUGASAN PROJEK Aspek Yang Dinilai dan Komponen Tugas Baik Sederhana Lemah Pemberatan 30-21 20-11 10-0 PEMINDAHAN ILMU (30%) Hasilan tugasan yang Hasilan tugasan Hasilan tugasan yang a. Pengurusan grafik lengkap. yang kurang tepat. kurang tepat.Kajian tentang pengetahuan yang yang tepat.dipelajari. Menghasilkan petikan Menghasilkan Tidak dapat menghasilkan b. Membina satu rencana, teks ucapan petikan rencana, petikan rencana, teksAplikasi dalam konteks baru atau petikan rencana majlis, dan teks ucapan majlis, ucapan majlis, dansituasi sebenar. yang panjangnya menggunakan format dan menggunakan menggunakan format news news letter dengan format news letter letter dengan baik dan tidak kurangPenghasilan produk penulisan baik dan sempurna. kurang baik dan sempurna.buletin, atau brosur kemahiran daripada 300 sempurna.bahasa berdasarkan prinsip dan perkataan dan Menunjukkan Tidak dapat menunjukkanprosedur yang betul. memperincikan penghasilan bahan Menunjukkan penghasilan bahan yang jenis-jenis ayatnya. yang berkualiti. penghasilan bahan berkualiti tetapi tidak yang berkualiti tetapi lengkap. c. Menyediakan satu tidak lengkap. teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat. d. Menggunakan format news letter untuk menjelaskan peraturan Hukum D-M serta kekecualiannya. e. Refleksi tentang tugasan. 9
 10. 10. TUGASAN PROJEK SIKAP DAN SAHSIAH (15%) 15-11 10-6 5-0Komitmen. Sikap dan sahsiah yang Komitmen Komitmen Komitmen positif.Refleksi. Refleksi Refleksi RefleksiKolaboratif. Kolaboratif Kolaboratif Kolaboratif 10

×