Your SlideShare is downloading. ×
Juan lópez suárez xan de forcados galicia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Juan lópez suárez xan de forcados galicia

1,625
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,625
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. o ... t= ~ serie / DOCUMENTOS ~= r.. Xosé Ramón Fandiño o Dr. López Suárez (O Saviñao, 1884; = oMadrid, 1970) abandonou o ambiente da consulta S ~médica e prestixio científico e transformouse en ~Xan de Forcados, un home de acción á procura ,~ <I.l o JUAN LÓPEZ SUÁRE Z OU do progreso de Galicia. Esa transformación non se il<debeu, como no caso do doutor Jekyll e Mr. Hyde,a un caso de desdobramento de personalidade, se­ "XAN DE FORCADOS" nón que ambas actividades se sustentan no idearioda Institución Libre de Enseñanza, da Residencia HOME DE CIENCIA E IMPULSOR DAS de Estudiantes e da Junta de Ampliación de Estu­ MELLORAS CULTURAIS EN GALICIA dios, o movemento científico e educativo co quese relacionou ao incorporarse á Universidade de Coa colaboración de Ricardo GurriaránMadrid para estudiar os últimos anos da carreira deMedicina. Xa era Xan de Forcados cando Cruz Ga­llástegui, director da Misión Biolóxica, lle dedicou 00unha das súas publicacións (Cómo se debe hacer Ola selección del maíz, Lugo, Ronsel, 1924), confir­ Qmando que a el "se debe la creación de la MisiónBiológica de Galicia". Un galeguista práctico, en < Uopinión de Bal y Gay, un home de ciencia e un im­ ~pulsor das melloras culturais de Galicia, como lle Ogustaba definilo a Filgueira Valverde, que tan ben ~coñecía o entusiasmo de Xan de Forcados pola Mi­ ~sión Biolóxica e a súa outra faceta de mecenas por­ Q (J)que He doou unha colección de ourivería popularao Museo de Pontevedra. "Dar cultura ao pobo", f2 Zproclamaba a Institución Libre de Enseñanza, <: < ~como único remedio de tantos males xa daquelapresentidos. ~ ~ U O - Q ~ Q) 1 84~ ~ EOlelOP DO eA&TRO ~~ DA FUNDACiÓN SARGAD€I9.P ~J 00 ~ €OleIOP DO eA~TRO
 • 2. 4 Z+ Xosé Ramón FandiñoJUAN LÓPEZ SUÁREZ OU "XAN DE FORCADOS" HOME DE CIENCIA E IMPULSOR DAS MELLORAS CULTURAIS EN GALICIA Coa colaboración de Ricardo Gurriarán (@)
 • 3. ~ E:DleIof DO eA~TRo~ Sada . A Coruña© Ediciós do Cll5tTO© Xosé Ramón Fandiño VeigaCubertl1: x. VizosoISBN: 84-8485-131 -1Depósito Legnl: e - 2.582 - 2003 JUAN LÓPEZ SUÁREZ OU "XAN DE FORCADOS", Gnífic:as do Castro!Moret, S. L.o Costro. Sudo.. A CoruñD.. 2003 HOME DE CIENCIA E IMPULSOR DAS MELLO RAS CULTURAIS EN GALlCIA Limiar Este traballo é debedar sobre todo e, en primeiro lugar, dese "veña... adiante" de Isaac Díaz Pardo, incansable home de acción, director, entre outras moitas cousas, do Instituto Galego da Infor­ mación, onde se realizou este traballo. En moi grande medida, de Ricardo Gurriarán pola adrrúración contaxiosa na que sitúa a dimensión de Xan de Forcados.Ten en avanzado período de redacción a súa tese de doutoramento na que estudia o estado da investigación en Galicia no primeiro tercio do S. XX, que é o momento de máximo esplendor da Junta de Amplia­ ,i ción de Estudios, institución da que López Suárez foi bolseiro e ! I logo destacado dirixente. Intercambiamos información e documen­ tos, pero non é esa a débeda maior con el contraída, senón a disposición permanente a facer todo o que estivese na súa man para rescatar do esquecemento a este médico nacido no Saviñao, que abandonou unha brillante carreira de investigador e médico para dedicarse a promover e mellarar as condicións do campo en Galicia I e apoiar numerosas iniciativas científicas ou culturais. Non é de estrañar, sen embargo, a admiración de Ricardo Gurriarán poi a figura de López Suárez, moi unido á súa familia. Xosé Gurriarán Gurriarán, tío avó de Ricardo e médico en Valdeorras, foi compa­ ñeiro de López Suárez nos cursos de doutoramento na Facultade de Medicina de Madrid. Anos máis tarde, en 1928, Gonzalo Gurriarán, 5
 • 4. paí de Ricardo, alumno interno da Residencia de Estudiantes de impulsar infinidade de iniciativas entre as que destacan a creación Madrid, obtivo, por mediación de López Suárez, unha bolsa de dous da Misión Biolóxica de Galieia (1921) e da Comisión de Estudios anos para estudios en Estrasburgo, que se dilalou ata espe­ de Galícia (1928), as campañas cullurais e de melloras das condicións cializarse en A Ricardo Gurriarán, por tanto, só me queda de vida do campcsiñado galego, sobre todo na súa lerra do Saviñao lembrarlle que estas de Xan de Poreados non eran augas para para a que construíu escolas, camilios, estradas e granxas agrícolas. navegar sen compaña e que nel alopci compañeiro de travesía, No seu testamento deixou disposto que con cargo aos seus se barqueiro e remador. crease unlla ese ola de Biolmcia nas súas fmeas de Alxeríz, Rendal Seguíndo cos agmdecementos leño que manifeslar o contraído e Lamaquebrada na que se impartisen cursiños breves de Ciencias co Museo de Pontevedra, especialmente co seu director, Xosé Naturais e Xenética a cregos e mestres para que desde as súas Carlos Valle, quc tan cordial, amigable e eficazmcnte coma sempre, parroquias e ese olas contribuísen á mellora rural e social dos veci­ me facilitau a consulta do fondo documental que sobre Xan de líos. Porcados posúe esta institución. Valle Pérez coida con esmero o Abandonou o ambiente da consult.a médica e prestixio científico legado López SUárez, que organizau Pilgueira Valvcrde, autor dos no que se convcrtera o Dr. López Suárcz e transfonnouse en Xan trabal los máis importantes sobre López Suárez, os publicados en Adral e na Grall Enciclopedia Gallega. de Forcados, un home de acción á procura do progreso de Galicia. Esa transformación non se debeu, como no caso do doutor Jekyll A Xosé Manuel Rodríguez Martínez, Pepe Mariño e Antonio Rodríguez, republicanos de oUlrora en Escairón, foí aos prímeiros e Mr. Hyde, a un caso de desdobramcnto de personalidade, senón que Hes oín falar da figura con memoria de Suárez, de que ambas actividades se sustentan no ideario da Institución Líbre Porcados, de Arxeriz, de Larnaquebrada. Xosé Manuel levounos a Enseñanza, da Residencia de Estudiantes e da Junta de Amplia­ Martiño e a min a pcrcorrer a escaironense de cíón de Estudios, o movemento científico e educativo co que se don Juan e petou en non sei cantas portas para conseguir a o81r!ic!a rclacionou no incorporarse á Universidade de Madrid para estudiar de nacemento, a defunción e o testamento de don Juan, que os últimos anos da carreira de Medicina. Xa era Xan de Poreados reproducimos integramente ao final desta biografía. cando Cruz Gallástegui, director da Misión Biolóxica, !le dedicou Xaime Pandiño fomeceu os anexos documentais libro cos unha das súas publicacíóns (Cómo se debe hacer la selección delartigos que sobre Xan de Forcados publicaron os xomais galegos Lugo, 1924j, confirmando que a el "se debe laexistentes nos fondos hcmerográficos da Biblioteca da Universida­ creación de la Misión Biológica de Galicia". Un galeguista prácti­de de Santiago, e tamén pola súa axuda como traductor das cartas co, en opinión de Bal y Gay, un horne de ciencia e un impulsor dasda Rockefeller Poundation. Angelines Pilgueira, secretaria da Fun­ mellaras culturais de como !le defmilo a Fílgueíradacíón Castillejo e Hellrique Sampil, presidente do Círculo Saviñao, Valverde, que tan ben coñecía o entusiasmo de Xan de Poreadosemiqueceron o Apéndice gráfico con fotos propias ou da familia Misión BiolóxÍCa e a sún outra faceta de mecenas !leCastillejo. unha colección de ourivcría popular ao Museo de Pontevedra. Unha a de don Juan López composta os "Dar cultura ao pobo", proclamaba a Institución comoelementos máis imprescindibles do seu periplo vital. Cando tiña remedio de tantos males xa daquela presentídos.consolidada a súa preparación como patólogo nos mellores hospitais Sirvan estas liñas introductorias para dar paso aos catro capítu­e institutos científicos de Alemaña e Estados Unidos decidiu mudar los nos que se divide este libro: Juan López Suárez, "Xan deo rumbo súas ínquedanzas e dcdicousc a Facer Galicia, a Forcados", home de ciencia e impulsor das melloras culturais6 7
 • 5. en Galicia, unha biografía necesariamente incompleta dada aescaseza de testemuños que pennitan afondar en aspectos importan­tes da súa vida. )los tres restantes, baixo o epígrafe Apéndice.aportamos gran pane da documentación que manexamos: Anexo l.Artigos de López Suárez, unha escolma de escritos de don Juan,uns inéditos no Fondo López Suárez do Museo de Pontevedra, I. BIOGRAFÍAoulros publicados en xornais e revistas, pero sobre todo o artigoDon Cruz Gal/ástegui, modelo de hombre sabio, bueno y eficiente, Juan López Suárez, médico, home de ciencia, guieiro da me llorapublicado nun número especial que a Revisto de Economía de cultural de Galicia e promotor e impulsor de transcendentais inicia­Galicio lle dedicou a Gallástegui en 1962 no que López Suárez nos tivas para o progreso de Galicia, naceu na luguesa aldea de Forcados 1,conta a súa íntima relación e cooperación con Gallástegui desde oprimeiro contacto que tiveron na finca de Lamaquebrada, en 1915, parroquia de Vilacaíz e concello de O Saviñao, o 5 de marzo deao regresar don Cruz de facer os seus estudios de agricultura en 1884. Seu pai, Xenaro, natural de Vilacaíz, e súa nai, Xoaquina,A1emaña; as visitas, xuntos, ao prf. Morgan, da Columbia University, natural de San Xoán de Veiga (Chantada), formaban un matrimonioe ao prf. Bast, da Universidade de Harvard, os mellores xenetistas con catro fillos -José Antonio, Juan, María Josefina e Juliodo mundo naquel momento, e a carta de abril de 1920 na que Paulino- e tiñan unha posición de labradores acomodados. EraSantiago Ramón y Cajal, presidente da Junta de Ampliación de aquela de Forcados a principios de século unha terra agrícola eEstudios lle notificaba a creación da Misión Biolóxica de Galicia, gandeira cuberta por unha paisaxe vexetal de carballeiras e soutoscon Gallástegui de director e un comité directivo formado polo con abundantes mace iras, nogueiras e cerdeiras. Nunca se esqueceupresidente da Real Sociedade Económica de Arngos do País de López Suárez do seu eido natal, como demostran estes morriñentosSantiago, Rof Codina e López Suárez. Anexo. n. Laudatios, verSOS que desde Nova York lle enviou ao seu curmán Paulinoevocacións de López Suárez feítas por Juan R. Somoza, Victoria Suárez:Armesto, Trapero Pardo, Ben-Cho-Sey, Luís Moure Mouriño,Antonio Vilaseca, Antón Fraguas, Daniel Rodríguez, Filgueira E a aqueles regueiriños,Valverde, Paz Andrade, Sánchez Catón, Bal y Gay. E Anexo m. e a aquel es prados,Correspondencia, cartas a José Castillejo e a Gonzalo de la Espa­ dilles ti que non podeda, directivos da Junta de Ampliación de Estudios, desde A1emaña, vivir sin elesLondres, Estados Unidos, dándolle conta da súa condición de bolseiro Xan de Forcadosen institutos e universidades estranxeiras, canas de Vicente Riscoe Castelao relacionadas coas súas bolsas de estudios en A1emaña e Superados os estudios de bacharelato no CoJexio dos EscolapiosBretaña, e unhas reflexións que sobre educación, agricultura e de Monforte en x uño de 1900 coa cualificación de aprobado nOurbanismo lle fai López Suárez a Franco nunha carta que lle envíaen 1964 agradecéndolle a concesión da Gran Cruz do Mérito Civil. I Nesta aldea lltópase a casn de Venrura. ande nnceu Juan Lópcz Suárez e na que ",iviu Xosé Ramón Fandiño Veiga ata a súa mane seu innán Xulio, segundo infonna Daniel Rodríguez Rodrfguez, "Tres personalidndes de Soviñao", Lucensia, Lugo. 1992. Instituto Galego de lnfonnación, xullo 2003 98
 • 6. primeiro exame e de sobresaliente no segundo e expedido o título compostelán, mentres que se eran os conservadores os que gober­nO mes de outubro do mesmo ano, López Suárez iniciou a carreira naban, do rectorado encargábase Francisco Romero Blanco, ambosde Medicina na Universidade de Santiago, na que cursou os cinco catedráticos da Facultade de Medicina. Nos tempos en que Lópezprimeiros anos tendo como compañeiro de estudios ao eximio Suárez residiu nela, Compostela era unha cidade duns 25.000 ha­Roberto Nóvoa Santos e a Rodríguez Cadarso . Cursou os dous bitantes, menestreis e obreiros no seu núcleo urbano, con abundanteúltimos en Madrid, onde se licenciou en 1907 e se graduou de poboación ocupada en tarefas agrícolas nos barrios. As zonasdoutor en 1913­ residenciais nas que habitaban as clases máis acomodadas eran as A Universidade de Santiago nos anos que estudio u nela López rúas Nova e do Vilar e máis o Toural, onde se atopaban os comer­Suárez, segundo a maioría dos autores, pasaba por un marasmo cios máis luxosos e se facían, sobre todo en inverno, os elegantesintelectual moi notorio. Alternábanse nO rectorado Francisco Ro­ paseos da sociedade compostelá. Outras actividades comerciaismero Blanco e Maximino Teixeiro segundo o ritmo do quendismo concentrábanse arredor da antiga praza do Campo e de San Bieito,politico imposto en Madrid. Se gobernaban os liberais, Maxirnino Preguntoiro, Caldeirería, Orfas, Acibechería e Casas Reais. A po­Teíxeiro, declarado partidario de Montero Ríos, diríxía o rectorado boación artesá e operaria distribuíase polos barrios de San Lourenzo, Sar e no Carniño Novo, que lindaba co municipio de Conxo, 2 Licenciouse en Medicina en Santiago en 1907 con premio extr.lordinruio. Ampliou incorporado a Santiago en 1925.estudios en Estrasburgo. Clledrático de Pmoloxía Xer.t.l nas universidades de Santiago e En canto á Facultade de Medicina na que realizou os seusMDdrid. En 19 J 6 publicou en daus lomos Pat%g{a Gel/eral, unha obra de referencia nestaespecialidade médica. estudios, estaba instalada no Colexio de Fonseca , onde se impartia 1 Licenciouse con premio eJ;lr.lordinaño na Facultade de Medicinil da Univcl1iidade de a docencia teórica, mentres que as prácticas realizábanas no Hos­Santiago e dOUlorouse na de Madrid en 1908. Catedrático de Anatomía e desde 1930 Rector pital Clínico, incluído como elemento autónomo dependente dada UniversidDde de Santiago á que se dedicou en carpo e alma. Á súa iniciativo. débese acreación do Institulo de EslUdios Portugueses e ti Residencio de Estudiantes, inspirado. nas Facultade, no Gran Hospital. Nos ámbitos nos que en Santiago seideas do. Institución Libre de Enseñanza. desenvol vía a medicina, tanto a docencia como a práctica profesio­ 4 No expediente académico do Unjversidode de Sanliago consLa que López Suárezaprobou todas os disciplinas nos exames ordinarios con Aprobndo na maioría das mmerías nal, estaban moi enraizados aínda coa que se dera en chamar Escolae de Notable en Técnica Annlómica, Fisioloxía Humano. Analomfa PatolóJ;icn. Patoloxía Médica Compostelá, con nomes tan ilustres comO Varela de Mon­Cinínica, Patoloxfa Médica, Obstetricia e Xinecoloxfa. Anlllomfa Topográfica e Medicina tes, Maximino Teixeiro, Sánchez Freireo e Martinez de la Riva".Operatoria. j Francisco Romero Blnnconncernen Tó11arol (Lousame) en 1838. Estudiou no Seminnnoe na FaculLade de Medicina en Santiago, da que foi catedrático de Anatomía Descriptiva. FoiRector do Universidade en tres ocasións e representouna como senador. Institución Libre de Enseñanz.n do que (oi decilno en DereÍlo e segundo Rector. Licenciárase 6 Maximino TeiJ;eiro foi con Luís Rodríguez Seoane e Xerardo Jeremías DeYesa afronte no Universidade de Santiago da que foi cmedrático de Disciplina Eclesi.é.stica entre 1861 emOnleirista no Universidade de Santiago. Nacera en Monforte en 1827 e, xunto a Rodriguez 1864. B Figura ilustre da medicina compostelá do século XIX e considerado fundador da EscolnSeoare e Varela de 1.0. Iglesia, foi un finne defensor do positivismo na medicmil e bioloxía.Licenciouse e doulorouse en Sanliago e nesta Universidade foi catedrático de Anatomfa, Médicn Composlelá. Catedrático de Fisioloxía e Hixiene, de Medicina Clínica e Medicinaprimeiro, e despois de Pa[oloxía Xeral e Pnloloda Médicn. Foi Rector de 1893 a 1896 e de Legal e TOJ;icoloxfa dil Facultnde de Medicina de Santiago, da que foi decano. 1898 a 1900 e Senador en varios ocasi6ns. 9 Véxase nota 6. , Político liberal (Santiago, 1832) moi influínte na segunda meLade do século XIX. Foi 10 üuedrático de Medicina da Universidade de Santiago (oi o cirunián máis (amoso nasdepmado en 1869 pola provincia de PonLevedra, que se converteu na súa base de operacións, ultimas décadas do S. XIX en Galicia e fundador do manicomio de Conxo.aínda que o seu poder se articule en Madrid. Catedrático de Dereito Canónico, subsecretario 11 Catedrático desde 1886 de Obstelricill e Xinecoloxía e decano desde 1911 da Facultndee ministro de Gracia e Xustiza e de Fomento, presidente do Academia Matritense de de Medicina do Universidade de Sanliago. Na súa cátedra. sendo aUJ;iliar Varela. Radio,Xurlsprudencia e t.eJ;islaci6n, decano do Colexio de Avogados de Madrid, fundador da realizouse a primeira operaci ón de cesárea en Galicia.10 1
 • 7. Algúns deles superaron a ponle que unía os dous séculos ou deixa­ Junta de Ampliación de Estudios, marchou a Alemaña para inves­ron discípulos que mamiveron a sona da Escola durante o primeiro tigar na fisioloxía e patoloxía do aparato dixestivo e nutrición notercio do século XX, como é o caso de Barcia Caballero", Gil Instituto de Química Fisiolóxica da Universidade de Estrasburgo eCasares", Puente Castro", Fernando Alsina", Antonio Martínez de no Institulo de Patoloxía de Berlín. Investigou a diabetes con AUenla Riva·, Ballar Cortés", Varela de la Iglesia", etc. A Escola e Van Slyke e a mucosa gástrica cos fisiólogos químicos HoffmeislerMédica Compostelá, lamén chamada Fonte Limpa á que acudían e Spiro, e os asuntos do herdo xenético con Loeb, e os do cultivoa beber enfermos de moi ampla e variada procedencia , de tecidos con Carrel. Froito principal de todo este traballo decaracterizábase pola sagacidade clínica, a eficacia terapéutica e a estudio e investigación foi a súa tese de doutoramento presentadasolidariedade integral coa persoa que sofre. a principios de 1913 baixo o título de A relacióll elltre o traballo Rematada a carreira, López Suárez traballou un ano como mé­ da mucosa gástrica e a reaccióll da orilla, publicada ese mesmodico nas minas de Peñarroya" e regresou a Madrid para exercer ano na revista Biochemische Zeitschrift (T. 56, caderno 3). Taméncomo asistente, entre 1908 a 1911, na clínica do patólogo Dr. Ma­ pasou dous meses en Munich realizando traballos de quimica cuan­dinaveitia20 , e o seu axudante particular. En 1911, pensionado pola titativa no laboratorio dos doutores Vender e Hobein e visitou clínicas e laboratorios en Heidelberg, Francfort, Berlín, Londres e Cambrigde. 11 Discípulo de Romero BlllJlco. desde 1891 foi catedrático da Analomíll do. Univer.¡idade Desde Alemaña, López Suárez envía diversos infonnes á Juntade Santiago da que foi tamén vicerrector. Ademais duo magnífico profesor foi director doHospital de San Roque e do rnW1icomjo de Conll.o e cualificado escritor. de Ampliación de Estudios noS que verte as súas opinións sobre o Il Cntedrálico de Pedialria en Sanliago en 1897 da que po.sou :i de Pntoloxía médicQ en funcionamento do sistema de becas e a actitude dos becados". Tal1901 . Tr.lbnllou sobre todo en Tisioloda e Cardioloxfa, malerio.s nas que ncndou un lugar na vez pola súa influencia e poIa cada vez máis íntima relación conmemoria da investigaci6n cientfñca internacional. l Licenciado e doutomdo en Medicina pola Universidade de Santiago. ande nacero en José Castillejo, consegue que os seus curmáns Dimas e Paulino1833, XOS!! Puente Castro ncadou grande presluio como cirurxián e introduciu o bisturi Suárez se trasladen a Estrasburgo a ampliar os seu s estudios",elét:trico en Galicin. Exerceu a sua aClividade no Hospital de Santiago e no Sanatorio de SanAgusún, rundado por el, e roi proresor auxiliar da Facultade de Medicina tutelados pola rede da Junta de Ampliación de Estudios, e que o seu l Encargado de cáledra de Patoloda Cinlnica durante longos anos. Este reputado irmán Xulio se traslade a estudiar Agricultura preto de Stuttgartcirurxián nacido en Santiago en 1881 rundou, con Antonio MarlÍnez de la Riva, o S¡UUlIorio (Landwirtschaftliche Hochschule de Hohenheim)", que foi ondede San Lourenz.o. 1& Encargado de cátedra de Obstetricia e Xinecoloda. Creou en Sl1111.iago, onde naceu en coñeceu a Cruz Gallástegui, que sería o director da Misión Biolóxica1882, Wl iCrvicio municipal gnnuílo de malemidade, a Gota de Le;te, e dedicoulle grande de Galicia.atención á Escola de Comadroas. Con Fernando Alsina eSUl.bleceu o Sanalorio de SanLaurenzo. Concluído O seu período de formación científica en Alemaña, en 17 Ciruniún e director do Gran HospiUl.l de Santiago, pioneiro na aplicación das mws 1915 López Suárez presentouse a unhas oposicións a cátedra demodemns lécnicilS oper.ltorias. Con Varela Radío rundou o primeiro sanatorio cirUrxico deGalicia. En 1928 roille imposUl. a Grnn Cruz de Beneficencia. 11 C4J.ledrático de Fisioloda do Universidade de Snnliago. Gran pedagogo que manti vomoitu relación cos fundadores e colaborudores da lnslirución Libre de Easeñanz.n. Mom:u en ~1 Vid. Anexo m. CorrespondenciaSantiago en 1922. l2 Dimas fi~o estudios de Física e Química Experimentais en Estrasburgo dur.mle un 19 Sociedade Minerra e Metalúrxica, empresa francesa creada en 1881 para a exploLDción semestre. Dunlllte o ver.in fixo prácticas de laboratorio de química en Fr.mkfun. ande taméndos xacemeOlOs de chumbo de Peñruroya (Córdoba). fuo oulro semestre de Física Quúnica e Bolñnica. 2l Xulio López Suárez estivo pensionadopolaJunta de Ampliación de Estudios. segundo 1:1 Juan Madiueveitia ( 1861·1938), pillÓlogo, gas!rOtenLerólogo e cirurxidn no Gran Hospilale proresor do Facultade de Medicino de Madrid. consUl. na Memoria dos anos 1912 y 1913. 1312
 • 8. Patoloxía Xeral da Universidade de Salamanca e non gañala ácido que denominou mucoitínico, diferente do que se atopa en produciulle unha profundísima decepción e mesmo unha reacción cartílagos e tendóns. Este traballo foi publicado no Journal of de frustración e insatisfacción ("Recientemente hice las oposicio­ Biological CiJemistry (vol. XXV, núm. 3, xullo 1916). Tamén nes de Patología General de Salamanca, sufriendo la consiguiente visitou o Woods Hole, Massachusets, a Universidade de Harvard e desilusión al comprobar los vergonzosos medios que desgraciada­ trabal10u con investigadores xa con sagrados como Alexis Carrel mente siguen siendo todavía lo más eficaz en tales casos. Tuve un (Nobel en 1912), o xaponés Nagouchi, Jacques Loeb", e máis o momento de duda pensando si debeña renunciar para siempre al ruso Lewwindo Levene, co que continuo u os traballos que encetara intento de obtener una cátedra, pero el cambio de impresiones con en Estrasburgo sobre a mucosa gástrica. No Rockefeller foi moi ben respetables maestros, y la posibilidad de que en algún caso el acollido: "La acogida que me dispensó este genial biólogo puedo tribunal pueda tener garantías de independencia y competencia me calificarla de paternal. Me enteró de sus trabajos y se me ofreció animan a no desistir de hacer las primeras de Patología General o incondicionalmente para cuanto yo necesite y me dio tan sanos yde Fisiología que puedan realizarse en estas condiciones ...""). valiosísimos consejos sobre mis estudios que he quedado verdade­Tales condicións non se deberon dar ou non lle interesou máis esa ramente prendado de él"", e chegou a formar parte do Comité posibilidad e porque López Suárez non se volveu presentar a Executivo da Sección de Química. AH publicou o resultado das súasoposicións a cátedra. investigacións no Journal 01 Biological Chemistry e, ademais do Para tratar de superar a insatisfacción producida polo fracaso na traballo científico, facía de representante e introductor da Junta deoposición andou pola súa aldea nativa, onde se atopou con Cruz Ampliación de Estudios nos EEutP . López Suárez, ademais deGallástegui, que alí chegara invitado polo seu irmán Xulio, que se mandar desde o seu lugar de bolseiro exhaustivos informes do seucoñeceran e intimaran en Stungart, onde foran compañeiros de traballo e do nivel de investigación dos centros nos que traballaba,estudios de Agricultura. Entre os tres idearon poñer en marcha un carteábase con Xosé Castillejo, secretario da Junta de Ampliaciónproxecto de granxa experimental nas súas fmcas e unha escola de Estudios, a quen lle recomendou a Cruz Gallástegui e incluso aagrícola nocturna para mozos, que estaba a pleno rendemento en dous curmáns seu s e ao seu irmán Xulio. Anos máis tarde, López1916, e á que acudían 20 alumnos, filios de 1abregos, a aprenderen Suárez terminaría casando coa súa irmá Mariana. Castillejo, cate­nocións de agricultura, economía agraria e cultura xeral. drático de Dereito vinculado á Institución Libre de Enseñanza En 1916, unha nOva pensión permitiulle incorporarse tres anos nacido en Ciudad Real o 30 de outubro de 1877, foi profesor deao Rockefeller Institute for Medical Research de Nova York, na Francisco Fernández del Riego, que así o recorda nas súas memo-sección de química biolóxica, co doutor P.A. Levene. Primeiramenteemprendeu unha investigación para identificar o ácido condro­ XI J¡jeques Loeb, biólogo norteamericano de orixe aJemuno (1859-1924). Traballou gran­sulfúrico da mucina gástrica, para o que tivo a sorte de descubrir, de parte da .súa vida no instilUlo Rockefeller de Nova York e (oi un dos prineipnis derensoresaos dous meses de traballo, que o azucre que entra na súa consti­ da idea de que os procesos bioJóxicos están eslreitamenle ligados /lOS renómenos físicotución é glucosamina, e que, por tanto, representa un novo tipo de químicos. :!6 Carta de López. Suárez a Castillejo de 7 de agosto de 1916. Inserta no Anexo m. Correspondencia. IJ "Esloy extrnordinariamente agradecido a cuanto Vd . hace y muy satisfecho del influjo l~ Arquivo da Residencia de Estudiantes. Fondo JAE. expediente: López Suárez, 1915. que Vd . ejerce sobre los muchachos que llegan pnra orientarlos y colocarlos" (Cana de JoséVid . Anexo ill. Correspondencia. CasLillej o a Juan Lópel Suárel de 27 de novembro de 1916. Anexo m. Correspondencia).14 15
 • 9. rias: "Era titular da cátedra de dereito Romano don Xosé Castillejo, que lles comurúcaba que de volta de Alemaña e EEUU, en horariosegredario tamén, por entón, da Xunta de Ampliación de Estudios. de oito a dez da mañá, abría consulta privada na madrileña rúa deVivía coa súa muller inglesa, nun chalet de Chamartín. Chegaba en Fernández de la Hoz, 58, de aparato dixestivo e nutrición , na quebicicleta á Universidade, uns minutos antes de comezar a aula . prometía realizar sempre un estudio e tratamento o máis coi dados oSorprendíame O seu saber histórico-x urídico, e engaiolábanme as e científico posible. Para os que precisasen tratamento nunha clíni­súas excepcionais dotes pedagóxicas. Chamábame a atención a ca, recomendaba o ingreso na Nursing Home, casa de saúde inglesarenartería de Castillejo, da que facía gala polo común nos seu s instalada en Madrid. E entre 1924 a 1929 traballou no Laboratorioen sinos. Así mesmo dos seus gabáns: Un levián, de coor negra, que de Patoloxía Xeral da Urúversidade de Madrid, onde compartiuvestía no verán; outro groso, esverdeado e acampanado, nos días de ensinanzas e tratamento dos enfermos de aparato dixestivo e nutri­inverno. Non teño mentes de ollalo a corpo, desposeído deses ción con Roberto Nóvoa Santos, que en 1927 gañara a cátedra desobretodos. De ordinario traía consigo, na bicicleta, un exemplar do Patoloxía Xeral da Universidade de Madrid á que se incorporou enDigesto, ou algún tomo de Mommsen e de Serafini. Durante o curso xaneiro de 1928.non deixei nunca de asistir ás clases que impartía este singular e Tamén desempeñou algún ca outro cargo de tipo oficial. Así, endouto profesor; fóra, claro está, dos períodos de folgas estudiantís 1928 formou parte dunha comisión encargada de estudiar asque tanto se prodigaron naquela etapa"". condicións da vivenda rural polo que o Ministerio de Transportes De volta do seu periplo formativo polos Estados Urúdos, entre o enviou de viaxe polo Norte de Europa. En 1932 era funcionario1922 e 1923 López Suárez dirixiu o Laboratorio de Bioquírrúca da do Patronato Nacional de Turismo e encargouse de controlar asJAE29, encadrado dentro dos laboratorios da Facultade de Farmacia inspeccións hixiérúcas dos ferrocarrís, deixando diversos folletosde Madrid que dirixía o compostelán Xosé Rodríguez Carracido]O. sobre estes asuntos que ofrecemos no Anexo 1_ Artigos de LópezEn abril de 1923, inscrito como ruembro do Colexio de Médicos de Suárez_Madrid, envioulle unha circular aos compañeiros de profesión na Guerra civil la Francisco Femández del Riego. O rfo do rempo. Unha hisloria l¡vido, Edicións do Desde que chegou a Madrid, López Suárez estivo en pennanenteCastro. 1990, pllJl. 32. 19 "Bajo llJ dirección de don Juno López Su~z se lUcieron en él, durante el curso de 1922 contacto coa República ou coas institucións que ela promovera e alío 1923, úuico en que funcionó, una serie de ejercicios de anáJisis CUaJillllivos y cuanliuuivos, pasou enteira a guerra civil. O seu cuñado José Castillejol comen­y de preparndos fisiológil:os. dirigidos a servir de base a los estudios médicos y biológicos,y especialmente 0.1 conocimient o de los alimentos y de los procesos de nutrición. Además, taba así a súa situación na capital madrileña en abril de 1937 : "Yoel doclor Lópcz Suárez realizó, en co!abOr.lción con el profesor Gallego. una invesLigación tengo todavía a mi hermana y a mi cuñado en Madrid [Mariana edirigida Il conseguir modificaciones estruclUrales de Ins imágenes histológicas, después de la Juan), ella horrorizada después de ocho meses en medio de unaextrncdón sistemática de los distintos lipoides que entrnn en la composición de los tejidosanimales, especialmente del nervioso. Dur.ulle estos experimemos no se logró un resultado batalla incesante. Él sereno y haciendo mucho bien"". Castillejo,defmiLivo. pero se consiguió vencer algunas dificultades técnicas y se obtuvieron algunosresultados que animon o proseguirlos". (Junta para la Ampliación dc Estudios e Invesrigacio­ II Os fonIsimos víncu los de López Su:í!ez COil InsLitución Libre de Enseñanza e coa JunLllnes Científicas. Memoria correspondiente a los crtrsos 1922-3 y 19Z3 4. Madrid. 1925 ,páx.264). de Ampliaci6n de Estudios Con..alecéronse cando don Junn casou con Mariano, innti de José Castillejo, secretario da JunLll de Ampliaci6n de Estudios. lO Natuml de Santiago, onde se licenciou en F<lm13da, Rodríguez Carracido Coi catedrá­ l~ Véxase Anexo m. Correspondencia.tico de Qufmic3 Orgánica e Biolóxica na Un iversid.:ide de Madrid da que LIlmén Coi Rector. 1716
 • 10. persoa de talante republicano e liberal, foi detido en agosto de 1936. de liberal e republicano, na maioría dos casos era insuficiente; aAa saír ileso, foi Emest de Caux, corresponden te de The Tim es de simpatía, e incluso o apoio prestado á República, tampouco eraLondres, que n o agachou na súa casa e, ao día seguinte, foi López bastante, aseguraba Alberto Jiménez Fraud", director da InstituciónSuárez quen o acompañou ata Alicante en tren para que alí tomase Libre de Enseñanza, ande tratara de protexer a "institucionistas"o avión cara ao exilio en Londres" . Don Juan casara con Mariana como Ortega y Gasser", América Castro" ou Castillejo, que eranCastillejo nos primeiros anos da década de 1920 e comprou unha buscados no Madrid bélico por militantes de esquerda.gran fmca no Olivar de Chamartín que distribuíu en parcelas nas É moi coñecido o episodio que narra como López Suárez lleque irían construíndo as súas vivendas moitos membros da Institu­ salvou a biblioteca a D. Ramón Menéndez Pidal en plena guerración Libre de Enseñanza ou da Junta de Ampliación de Estudios civil. Don Juan residía en Madrid, na súa casa do Zarzal dos Pinarescomo Xustino e Patricio Azcárate", Cándido e Ignacio Bolívar", de Chamartín. Un día presentáronse uns milicianos na casa deMenéndez Pidal", Gómez Moreno l7 , Dárnaso Alonso", e o seu D. Ramón e os criados avisaron de forma inmediata a López Suárezcuñado José Castillejo, etc. De todas formas, como apunta Ri­ que acudiu con toda rapidez e con ánimo de impresionalos e decardo Gurriarán", a situación de López Suárez durante a guerra asustalos. Díxolles en ton desafiante que aquela era a biblioteca dedebeu de ser moi incómoda, sobre todo nos primeiros momentos, Menéndez Pidal. Os milicianos confundiron ao eminente filólogoxa que aínda manténdose fiel á República, sostiña posturas ambi­ con Menéndez Pela yo" e retiráronse respectuosamente farfallandoguas ou pouco claras fronte á represión aos non leais. A condición polo baixo: "¡Ah! Esta es la famosa biblioteca de Menéndez Pelayo". n David Cnstillejo, Los jmelectllais refonnadores de España 111: FOlolidad y porvenir(19/3-1937), páx. 208-209. }.I Patricio Azcárote. üvogado de ideas liberais e depuUldo. é autor de Velado.J sobre lafilosoJTa moderna (1853) e Exposición hislórico·cr(rica de los sisremasfilosóficos modernosy verdaderos principios de la ciencia (1861). Fundador e director da Biblio/eca Filosófica .publicou trnducci6ns de Plalón. Arislóteles e Leibniz. l Ignacio Salivar (Madrid, 1850: M trico, 1944), catedrático de Enlomolo~ía dn Uni·versidade de Madrid e presidente da Junta de Ampliación de Estudios. En 1939 e,;iliouse enMéxico. J6 Nacido na Coruña en 1869 roi catedrático de FiloloxSa Comparada na Universidooede Madrtid e presidente da Real Academia Española desde 1925. É autor, entre ourras 40 Carta de Alberto Jiménez Fraud a Antón Pastor datada en Londres o 20 de febreiro demoiúsimns oblilS, do Manuol de Gramática Hisrórica española e dn definitiva edición de El 1937.Cantar de MIo Cid. Tamén participou nas creación da JWlta de Amplinción de Esrudios (1907) 41 Filósofo (1833-1955) e catedrático de Melafisica da Universichldede Madrid. En 1923e do Centro de Esrudios Hi stóricos (1910). fundou a Revisla de Occidente, ca.n1e de enU"Uda en España de ideas filosóficas europeas. n Catedrático de Arqueotoxía árabe na Universidade de Madrid e un dos princtpais sobre todo alemanas.historiadores da ene española, sobre todo palas súas aportacións ea campo da arte medieval. 42 Traballou con Menéndez Pidal c con Gincr de los Rios. En 1915 obtivo a cáledrcl deFoi tamén director do Instiruto de Valencin de don Juan. HislOria da Lingua dn Universidade de Madrid. Despois de 1939 diclou cursos en universi­ JI Filólogo, catedrático e presidente da Real Academia Española. Membro da JunIU de dades estra.nxeiras ata que se estableceu en EEUU como profesor da Universidade de Ampliación de Estudios naceu en Madrid en 1898 aíndn que moi relacionado con Ribadeo. Princeton. O seu libra máis ambicioso é Espolio en su hisloria (1948), reeditado en 1954 co Autor de Los hijos de la ira, que o consagrou como un dos valores da súa ,l¡eroción, e de oblilS título de La realidad histórico de Españo.como Poemas pI/ros, Poemillasde la ciudad, Oscura noticia, La lengua poético de GÓngora ... ü Erudito. catedrático e director da Biblioteca Nacional . A súa obra, bandeira intelectual 19 Ricardo Gumanin, A investigacidn en Galicia no primeiro tercio do século XX: dos movementos conservadores. é amplísima e abrangue todos os campos da cultura espa~ Formación e destinos . Tese de douloramento, en elaboración. ñola. A súa obra mais coñecida tal vez se,l¡a Historio de los hererodoxosespañoles (1880-1882).18 19
 • 11. , Estamos, pois, diante dun proxecto de clara inspiración americana no que se conta co patrocinio dunha Fundación para a que He servía de modelo a RockefeUer. Baseados neste proxecto, fóronse poñen­ do en marcha moitas das realización s polas que López Suárez loitou resoltamente: Misión Biolóxica de Galicia e Comisión de Estudios II. FACER GALICIA de Galicia, etc. López Suárez pasaba parte do ano en Galicia, pois adquirira no Saviñao a finca de Lamaquebrada, onde fixou a súa residencia que 11 alternaba coa madrileña de Chamartin. En Galicia ou en Madrid era "ome de ciencia e guieiro da mellora cultural de Galicia un fervedoiro de iniciativas: escavacións no Saviñao, mellora das condicións de vida da poboación rural, creación de industrias no A idea de incidir na recuperación de Galicia venlle a López agro, defensa das murallas de Lugo e do entorno do Colexio doSuárez desde antes da etapa americana. Ao regreso de EEUU traía Cardeal de Monforte, estudio e aplicación da xenética á meUora dosa idea preconcibida de que o desenvolvemento de Galicia pasaba cultivos e do gando en Galicia, bolsas de estudios a Guerra Cam­por favorecer a investigación sobre a agricultura e saír do marasmo pos", Luís Monteagudo" e Rodríguez Nieves", cursiños de música,e atraso económico e cultural. Para tal fm ideou a creación dun canto e baile dirixidos polo mestre Benedicto. Tamén subvencionouInstituto Galaico" con sede en Santiago e delegacións nas princi­ cursiños e excursións artísticas aos seminarios de Santiago e Lugopais cidades galegas. Para poñer en marcha este proxecto púxose en e o ensino da música no Seminario e na Escola de Maxisterio decontacto con diversas institucións oficiais e con Ángel Urzáiz", Lugo, custeou os planos de poboacións de Chantada, Escairón,patrón da Fundación Figueroa" que Ue aportou setenta mil pesos. Ferreira de Pantón e Taboada. Foi o valedor ante a Junta de Am­ pliación de Estudios para a creación da Comisión de Estudios en Galicia, recoJlida do Cancioneiro musical ou catalogación de Pa­ 4" "Un grnn gallego y una gro.n idea", en E/Orzón, lo.ID-1920. Vid. Anexo O Laudaflos. zos, cursiños de formación de cregos e profesores, doazóns a Museos. d Ángel Urzáiz y Cuesta (1856-1926), ovogado, xomalista e político. Militou nas filasdo partido Iibernl e, como lIl1. roi depulado polo disuilO de Vigo duranle corenla anos, Sempre en sintonía coa súa muUer, dona Mariana Castillejo".Desbancou ao conservador Xosé Eldunyen que oSlentD.rtl a represenlación deste disbitoduranle vimecinco anos. Impulsor do progreso ~a cidade, polo seu labor en pro do importaci6nde materias primas para 11 industria conserveira e as obras do porto de Vigo m~ceu o cargo tomar estado. XIl seu de ellSadn.s ou relixioso.s. O segundo refírese ao pago de estudios dosde presidenle honornr1o do. Cá.marn de Comen:io. Fundeu o xornlllLA Voz de Vigo (1908­ seus parent.es orfos.1909), portavoz do progruma Iiberol dn cidade. Fonnou parte dos sucesivos gobemos libcrais .n Estudiante de Teoloxítl na Universidade de Roma e director dunha fase do e~plornei6ncomo subsecretwio de Gobernoci6n en l887 e mmis!Io de Facendll con SllgD.SUl, Montero arqueolóxka dacaledral de Sanutlgo na que foi cóengo. Foi tamén bispo de Cuencn, secretarioRíos e Romanones. En 1923 Dbandonou o posto de deputado por Vigo 010 ser designado polo xeral do bispado español e membro consultor do Concilio VatieiUlo lI.Rei senador con carácter vitalicio. Na Revista de España mamivo unha langa colabor1l.ci6n 1 Lus Monte.agudo (A Corufta, 1919) foi bolseiro persoal de López Suáret. graeins 00sobre política esuanxeira.. Publicou varios discursos e un volume titulado Fiscalización que 1evou o cubo os seus estudios sobre metaluntia galega e a definición dos seus elementosparlamentaria (Madrid. 1919), onde se reeoUen as máis importantes das súas intervencións miís cnracterísticos. Vé~ase Anexo m. Correspondencia.nas Cortes. ( 9 Natural de Escair6n (1933). Bo1seiro persoo.l de López Suarez. Estudiou Medicina en ..s Os testamentarios do arcebispo Manuel Ventura Figueroa fonnalizmon o constituci6n Santiago e especializouse en NeW1>loda-Psiquiatríll e Electroeneelograffll en Alem.ma .da Fundación por escriturn de 28 de novembro de 1784. Sinalaron p.3.r.i ela a suma de seis ~ Xosé Ramón Fandiilo, Entrevista o D. Anronio FragUllS, en A Follo, revista damill6ns mnta e sele mil reás e deUlsele marabedfs, que equivalían é. cuana pru1e da bertbn1.8 plalafonna veciñal do Sllviñao, nO 5, 1992: "Como esuve n aH moilo lempo. con D. JuWl edo nn:ebispo. Dous eran os ob:Jtecl¡vos desUl Fundación: 11 dotación de p¡m:ntus orfas pllr.l coa sell.ora ... ¡Que fino er1l. aqueta señor1l.! ¡Que fina er1l.!"20 21
 • 12. Coa súa decisión irrevocable de abandonar a Medicina perdeuse campo de fútbol. En Fión, regalo u parte do cemiterio e construíu o que puido ser un excelente bioquímico, solidamente formado, a Escala e a casa dos mes tres. López S uárez era, en todo, unha pero foi minguando a súa actividade profesional, incluso antes da personalidade de conviccións moi firmes. Unha das súas fortes guerra civil para dedicarse integramente aos intereses de Galicia. obsesións, segundo relata Daniel Rodríguez era a hixiene: "Mien­ Bal y Gay apunta que ao pensar só en Galicia, López Suárez ansiaba tras los gallegos convivieran con los animales, no se afeitaran ni sempre algo serio, mellorador e engrandecedor. "Una postura digna lavaran los dientes todos los días, no se limpiaran las uñas e hicieran de ser imitada y una conducta digna de ser seguida"". una dieta más equilibrada y sobria no podrían ser considerados Foi tras unha viaxe ca enxeñeiro Ramón Blanco" por Europa como pueblo culto. Me relató con horror que en una zona del cando decidiu entregarse de cheo aos intereses de Galicia e crear Saviñao se daba a los niños una rebanada de pan con aguardiente a Misión Biolóxica de Galicia. Dedicouse en carpo e alma ao para desayunar"". Tamén D. Antonio Fraguas relata que cando servicio dos intereses galegos, preferentemente ao desenvolvemen­ estivo en Lamaquebrada nas escavacións da anta de Abuíme, don to do proceso agrícola, económico e cultural de Galicia, pois como Juan quería mandalo a Alemaña, pero advertíao de que "Tiene Vd. adoitaba dicir "son metade médico e metade agricultor". Asegura que afeitarse todos los días. Acostúmbrese Vd.". "Eu afeitábame un Filgueira Val verde que ao falar dos problemas do campo en Galicia día si e outro non e vía as estrelas". Tiene Vd. que afeitarse todos é imposible prescindir do que represento u o "Plan López Suárez". los días"". Nos seus escritos, notas ou apelacións ás autoridades do Estado, En Monforte defendeu a integridade da praza do Campo da aparece todo un ideario de reforma e mellora das estructuras sociais Compañía e o parque de Santo Domingo cando se enterou de que de Galicia53 • querían construír un ambulatorio e un cuartel da Garda Civil, que Convencido de que un dos grandes inconvenientes da poboación estragaría a ágora amplísima que se abre ante a fachada do Colexio.rural galega era a incomunicación, impulsou a execución de novas Fixo todo tipo de xestións e mesmo ofreceu unha finca da súavías e reparación das antigas, en moitos casos pagando os gastos e propiedade, que o Instituto Nacional de Previsión rexeitou en 1965.organizando o traballo. Máis de 100 quilómetros de camiños veciñais Aa recibir a negativa do INP vende u a finca por 1.750.000 ptas.e estradas na provincia de Lugo, entre as que destacan as de fronte ao 1.100.000 polo que lIa vendía ao Instituto, deixando claroMonforte a Escairón, de Escairón a Currelos, de Escairón a Ferreira, que non quedaba satisfeito coa operación "por cuanto era el mejorde Fión á Cava, a Forcados ... No seu concello natal, el mesmo emplazamiento del Ambulatorio, y tener yo bien probado mi interéssufragou diversas mellaras como a Devesa, o Grupo Escolar e o por este pueblo, con mis donaciones de solares para el Instituto de Higiene, Casa Cuartel de la Guardia Civil, Parque de Santo Domin­ go, Parque de la Estación y otros beneficios. Todo lo cual tiene un 1Jesús Bal y Gay e Rosila Gnrda Ascot,. NI/es/ros Trabajos y Nuestros Dios, Fundación Banco Exterior. Madrid, 1990. valor de 6.000.000 ptas."". Monforte terminou recoñecéndolle tan­ SI O agrónomo Ramón Blanco foi un nclivo e permanenle colaborndor de GaJlás1egui na tos favores e a Comisión Municipal Permanente, en sesión celebradaMisión Biol6xica, o que lIe permitiu obler unha axuda para ampliar estudios nll. Estación deXcnélica de SvalOf (Suecia). Sen embargo, a súa dedicación principal estivo en relación coaaliment.nción animal. con especial alención 30 bovino. Fai tamén propagandisla das vantaxes S4. Daniel Rodr1guez Rodríguez.., Tres pe~on3lidades de Saviñao", UJcensio, 1992.dos prJdos anificiais, convencido de que lan impol1ante como a mellorn xenética ero procurar JJ Xosé Ramón FllIldiilo, Entrf!Iisto a D , Amo"io Fraguas, en A Folto, revista daunha alimentación axeitada paro manler n especie mellornda e evitar a sua degradación. platarorma veciñnl do Saviñao, nI! 5, 1992. 1 Vid . Anexo l. Artigus de López SUlÍrez. Sto Véxase Anexo UI. Correspondencia.22 23
 • 13. o 13 de maio de 1970, a proposta do Alcalde-Presidente, don Lugo radicaba na necesidade de producir sementes pratenses Guillermo Fernández Otero, acordou que a Travesa de Viveiro melloradas en Galicia, pero as súas xestións non callaron, sobre pasase a chamarse Avenida e Parque Dr. López Suárez". todo pola escasa colaboración que lIe prestou a Deputación de En Lugo, nun momento no que perigaba a integridade da Mu­ Lugo, como el denunciou reiteradamente". No caso da Estación ralla, impulsou os trámites para que a Academia de Belas Artes de Vitícola-Enolóxica de Ourense, en 1929 o proxecto estaba moi San Fernando declarase Monumento Nacional a Muralla romana maduro e a ubicación en Ourense era a escollida por seren o eixo que circunda, a cidade. Amparándose nesta disposición de 23 de das comarcas vinícolas situadas nas ribeiras do Miño e o Sil. abril de 1921, en dúas ocasións evitou a súa demolición. Xestionada pola Junta de Ampliación Estudios, contaba coa prome­ Tense afirmado que a base do patrimonio de López Suárez se sa de subvencións das Deputacións galegas e do Ministerio de sustentaba na adoúnistración da Casa de Alba en Galicia. De todas Economía, e xa se levara a cabo a selección de persoal. Todo estaba formas , din os que o coñeceron, que non fixo nunca alarde de a punto, pero a caída de Primo de Rivera impediu que comezase a riqueza e que a súa economía sempre estivo hipotecada pola ansia funcionar en I93()6. Durante a República, don Juan reiniciou as de mecenado cultural e de obras de progresoS8. En Arxeriz fundou xestións e, unha vez logradas a concesión ministerial e o orzamento unha industria láctea da que foi pioneiro en Galicia e na que iniciou extraordinario da Deputación, a Lei de Resrriccións de 1935 freou aos seus sobriños Xosé, Antonio, Manuel e Castor Rodríguez Ló­ de novo todos os trámites, que se retomaron cando a Fronte Popular pez, creadores máis tarde das marcas lácteas de Larsa en Chantada gañou as eleccións, pero a rebelión militar de 1936 coutou defmi­ e Vigo e de Arxeriz en Robra (Outeiro de Rei)". Tamén cultivou tivamente o proxecto, que contemplaba un depósito central en en Arxeriz millo híbrido, o famoso dentón, ou ca/ullcha de cellleoque se comercializou nos anos 40-60; e tamén introduciu o porcoYork para renovar a cabana da comarca. Consideraba as granxas tAl VéxilSe Anexo 111. Correspondencia.prácticas como alg9 fundamental para que os agricultores aprendesen 6 Teniendo GaJicia una importante riqueza viti-vinfcoln en las riberas del Miño y Sil,a cultivar mellor as terras e a coidar mellor O gando, o que tamén vDJles de MaRfarle y Verín, gr.lI1 parte de lo provincia de Pomevedm, y aún coma.tOlS de la de Coruña, como la Ulla y Betnnzos, no exiSle en esta región una sola entidad oficial oaxudarfa a resolver o sangrante problema dos camiños e da viven da privada, especializada en esLa materia, n quien no poder consultar ningún problema de videsrural. E todo isto, na súa opinión, non era cuestión de moito diñeiro, o vinos, lo que explica 10 verdadera ;uuuqufa, y falla de orientaci6n conven.iente quesenón de bo sentido. actualmente reina en este cultivo, Por lo expuesto es de toda necesidad una estación viLícolll.-enológica en Ocense, par.:!. Tamén traballou na perspectiva de materializar diversos Galicia y el Bierzo, comlllCa la úlLima que agrícolomente corresponde a esta región, organi~centros e granxas agrícolas, como o de Praticultura de Lugo ou a zada Il semejanza de la Misión Biológica de Galicia, con un Patronato que la rija y nmpnre, y esLa Dipulación solicita de este Ministerio su creación, ofreciendo por su pane el local yEstación Vitícola-Enolóxica de Ourense. O interese do centro de terrenos necesruios par.:!. su inslDbción, Parece seguro que si el Patronnto y personallécnico del Centro cuya ocación soücitamos tiene acierto no tardará en lograr la cooperación y asistencia moral y económica de entidades oficiales y particulares, principalmente la de los cosecheros que pondcin siempre sus fmcas 1 Vid. Anexo m. Correspondencia. a disposición del Director de lal Centro que merezca confianza y respeto, Y es de esperar ,. Véxase 11 transcrici6n literal do seu testamento 30 fmo.l desle mtsmo capítulo. también un pronto encauzamiento técnico-científico-econ6mico de todo el problemo. viti· jJ López Suárcz comprouJle An:eriz, como outros: Lantos bens, á casa de Alba. 1..ogo vinfcola en la región, que hoy mismo sufre una tremenda crisis de precios, ripidamenteregaJoullo 110 seu sobriño Xosé Rodriguez López, filio da súa irmá Xoscfina, que Uo doou subsanable con uno. consciente regulación de ofertas", Fondo López Suá.rez. Museo de30 seu sobrino Xosé Solo Rodríguez, o actual dono. Pontevedm..24 25
 • 14. [:¡II , Ourense e outros catro en Monforte, Valdeorras, O Ribeiro e O como Ortega, América Castro ou Castillejo eran buscados no MadridI Bierzo". bélico polos militantes de esquerda. Onde López Suárez realizou con máis interese o seu labor de Sen ser adepto nin manifestar nunca simpatía polo novo réxime, impulsión e execución de obras e melloras de interese público foi mantivo boas relacións coa Administración, da que recibiu diversos en Escairón. Xuntou e puxo de acordo aos diversos propietarios apoios para as súas propostas, afnda que na súa actividade de para que lle vendesen cadansúa parcela que, unha vez unidas, !le promotor de iniciativas non sempre concitaba o beneplácito das autoridades políticas, como manifesta nunha nota manuscrita do ofreceu ao Concello para poñer ao servicio de toda a veciñanza ano 1943 gardada no Museo de Pontevedra: "Puede decirse que unha fennosÍsima fraga de carballos coñecida pala Devesa Muni­ desde hace treinta años vengo consagrando al progreso e interés cipal. Coa mesma finalidade de mellarar os servicios do Concello, público el noventa por cien de mi actividad y trabajo. A pesar de en Escairón comprou os terreas nos que na actualidade se asenlan todo esto sigo encontrando enonne resistencia a mi labor en las o cuartel da Garda Civil e o Grupo Escolar. Fixo, así mesmo, entidades oficiales, especialmente la Diputación de Lugo", de la importantes doazóns aos concellos do Saviñao, Monforte e Friol, e que recibo un trato de verda¡:lera desconsideración"". Na Corres ­ neste último contribuíu a crear unha Granxa Agrícola da Caixa de pondencia aportamos unha carta da Casa Civil do Xefe do Estado, Aforros da Coruña para ensinanza da comarca. Na parroquia de de 13 de xaneiro de 1948, na que se !le comunica que !le entregaron Fión adquiriu propiedades en Lamaquebrada, Rendal e Arxeriz. No a Franco as catro "interesantes notas para S.E. y que ha agradeci­ pazo de Lamaquebrada reuniu unha colección de mobles artesáns, do"". O propio Franco concedeulle a Orde do Mérito Civil en 1964. manuscritos e libros, depositados moitos deles no convento de Ademais de regalarlle unha portada de pedra, moi posiblemente Santa Clara de Monforte e en diversas dependencias municipais. A procedente da igrexa románica de San Miguel de Eiré", López Monforte tamén lle doou o Parque de Santo Domingo, o da Esta­ Suárez, con motivo da distinción, escribiulle unha carta a Franco na ción, o solar do Instituto de Hixiene e do cuartel da Garda que lle toca varios puntos·. Comeza recoñecendo os progresos de Civil. España nos 25 anos do seu goberno, sobre todo no relativo ao Como dinarnizador social e cultural, López Suárez era funda­ mentalmente un home de acción, moi dinámico. Sábese del que 6l En 1943 era presidente da Depulación de Lugo Xosé Gayoso Castro, que tamau I posuía unha personalidade rexa, decidida, fume nas decisións e a posesión en 1941 subsrirurndo a Xosé Pardo y Pardo Monlenegro. Permaneceu no cugo ola 1949, ano no que accedeu Anlonio Rosón. veces bastante abrupto con todo o que entorpecese as súas inicia­ 604 Museo de Pontcvedra. Fondo López. Suárez.. tivas. Durante a República, cabe pensar que fose adepto a ela, afnda t.! Vid. Anexo m. Correspondencia. que só fose polo ambiente da Institución e da Junta no que se movía. 66 En Eiré debeu de ter diverSllS propiedades. seguramente que por compra, como se deduce duo corto insertado polo }tomal El Progreso na súo edición de 3.10. 1972: "Como Durante a guerra, a súa situación, por ambigua, debeu de ser algo habíamos informado a nuestroS leclores, el doctor Lópe~ Suárez. (q.e.p.d.), gran benefactor incómoda. Téñase en canta que relevantes personaxes da República de nuestra ciudad, había donado al Ayuntamiento de Monforte Wla ponada de gran volar histórico místico, enclavada en una de sus propiedades en Eiré. "Lu portada en cuestión había sido destinada para una obra pública de nuestro Ayunta­ miento, pero sin especificar donde. .. Ahora podemos asegurar que esta ponada será trasladada y po!Jeriormenle instol ada en 0.1 Lourenz.o Femández Prieto, Labregos con Ciencia . Estado, sociedade e innovación el conjunto monumental de San Vicente del Pino". tecnoJ6xica na agricultura galega, 1850-1939, Edici6ns Xerais de Galicia, 1992. 61 VéXa5C Anexo m. Correspondencia. ,[ 26 27 1: 1 :
 • 15. fomento industrial e ao principio de autoridade. A continuación MISIÓN BIOLÓXICA DE GALlCIAdesacredita ao Ministerio de Educación por fomentar a multiplica­ A creación da Misión Biolóxica de Galicia está ligada a dúasción de señoritismo no alumnado e a pouca preparación do personalidades, o médico e mecenas López Suárez e o enxeñeiroprofesorado, tanto no ensino medio como no superior. Tamén agrónomo Cruz Gallástegui Unamuno, e a dúas institución s, a Juntaexpresa claramente a súa opinión sobre o pouco éxito da política de para Ampliación de Estudios de Madrid e a Sociedade Económicaagricultura, hixiene e obras públicas, sobre todo no referente a de Amigos do País de Santiago. Nos orzamentos da Junta do cursocamiños e melloras urbanas. 1920-21 ao consignarse unha partida para a "extensión a provincias Toda unha mostra do carácter serio de López Suárez que non dos servicios de carácter científico e educativo", López Suárezdesaproveita a máis mínima ocasión, nin unha carta a Franco, para percibiu a oportunidade de crear en Santiago un centro de bioloxíamostrar a súa fervorosa fasquía de servicio ao ben público. Sempre aplicada á agricultura, baixo a dirección de Gallástegui. Para iso,con rotundidade nas formas, por iso don Juan valoraba as persoas xestionou que a Sociedade de Amigos do País ofrecese á Juntapola súa capacidade de emprender algo renovador. Tiña unha gran­ cooperación para a creación dun laboratorio de investigación nade formación científica e sensibilidade para certas artes plásticas. Escola de Veterinaria de Santiago. A proposta foi aceptada e enMovíase mellor entre os ideais científico-positivistas de principios abril de 1921 naceu a Misión Biolóxica de Galicia, con Gallásteguido século XX ca nas teorías filosóficas do seu tempo. Un borne de director, un axudante de laboratorio e un comité directivo for­sempre en acción, sempre aseado, con zocos e polainas en pleno mado por Rafael Areses", Xosé Rivero de Aguilar70 , Rof Codina"verán, ao que os seus coetáneos, sen datos con que poder demostralo, e López Suárez. Máis tarde, logo do traslado a Pontevedra,relacionaban coa masonería". incorporáronse Daniel de la Sota11 , Losada Diéguez1J , López Ortiz" Un exemplo da obsesión que tiña L6pez Suárez por romper o e Miguel Odriozola" .illamento con Europa proxectábao na teima dos idiomas. Así orecolle David Castillejo ao recordarnos que o seu tío, Juan López !19 Enxeñeiro xefe do Disuito Forestal de Pontevedm e autor de diversos trabnJlos sobreSuárez, le dixera que en 1900 non había máis que sete españois que repoboación de montes e ríos e dunha Historia de un herbario (ponlevedra, 1948), realizada polo aulor para a Escola de Enxeñeiros de Montes. Autor do deseño da Casa Forestal dosoubesen falar alemán. Imbuído como estaba polo espírito ideolóxico Monte Aloia. do que foi gran valedor.da Junta puxo toda a súa capacidade de persuasión e influencia no 10 Enxeñeiro do Distrito Forestal de PonlevedrJ.. JI Veterinario nacido en Pral del Llobregat en 1814. pero que desenvolveu un enonm:empeño de que esta institución favorecese a investigación en Ga­ labor no agro gnJego dUliulle mlÍis de sesenta nnos.licia e terminou promovendo a creación da Misión Biolóxica de 12 O enxeñeiro Daniel de la Sota presidiu n Deputación Provincial de Pontevedra entreGalicia e da Comisión de Estudios en Galicia. A Junta de Am­ 1923 e 1929. período no que Pontevedra se conveneu nunha das provineias españolas máis avanzadas no fomento da repoboación forestal e no que se crearon n Caiu de Aforros. apliación de Estudios fora creada por Real Decreto de 1907 como Misión Biolóxica e o MuseO Provincial. Tivo como conselleiros a Sánchez Cantón, Losadaunha extensión da Institución Libre de Enseñanza para encargarse Diéguez, Alexandre Bóvedn e Cnstelao. 73 Catedr.i.tico de Filosofia nos Institutos de Ourense c Pontevedra, membro dJls Innandadesda súa actividade externa e dos intercambios con Europa: a creación da FaJa e do Seminario de Estudos GnJegos, do Museo de Pontevedra e tesoureiro da Misiónde centros de investigación científica. Biolóxicn de Galicia. 1~ Frei Xosé López Ortiz. bispo de Tui e vicepresidente do Centro Superior de Investi­ gncións Científic!l.5. " Daniel Rodríguez Rodríguez.. "Tres personalidades de Saviñno", Lllcensia, Lugo, l Enxcñeiro agrónomo especializado en estudios de gandería en Cambridge, Edimburgo e Abberdin . Otamado por Gnllástegui, incorporouse ti Misión Bioló1.icn en 1929 pllll!.1992. 2928
 • 16. f A Misión permaneceu en Compostela de 1921 a 1926, ano no dez Quintanilla; Alfonso Solano; os irmáns Blanco González, que, que se quedou sen local ao suprimirse a Escola de Veterinaria, pero, continuando a obra de Gallástegui, obtiveron millos híbridos de en 1927, gracias a Daniel de la Sota, presidente da Deputación, a tallo azucrado; Ernesto Vieitez, que proseguiu, con gran éxito, as Misión trasladouse a Pontevedra: primeiro a Campolongo e des poi s investigacións do director da Misión sobre o castaño; Ramón e á fmca e pazo de Gandar6n, en Salcedo, que pertencera ao arcebispo Xerardo Dios Vidal; Benito Sánchez Rodríguez e outros moitos. Malvar" a finais do século XVIII. Coa irrupción da guerra civil española, a Misión pasou a depender Foi no período anterior á Guerra Civil cando a Misión acadou do Consello Superior de Investigacións Científicas e contou coas o seu maior grao de actívidade. Hai que saIientar, sobre todo, a axudas da Dirección Xeral de Agricultura, do Instituto Nacional de figura de Gallástegui, quen realízou numerosos estudios agro-pe­ Investigacións Agronómicas e das Deputacións galegas. cuarios sobre Galicia e lle dedicou especial atención aos híbridos Cruz Gallástegui nacera en Vergara (Guipúzcoa) en 1891. do millo, mazorcas de gran tamaño". Como filial da Misión, en Estudiou na escola Superior de Agricultura de Hohenheim, en 1930 creou o Sindicato de Productores de Semillas, que alcanzou Stuttgart, onde se titulou de enxeñeiro agrónomo e fixo amizade con grande repercusión no campo galego. Tamén experimentou con Xulio López Suárez, quen o invitou á fmca que en Lamaquebrada cerca de cincuenta variedades de patacas nacionais e estranxeiras, tiña o seu irrnán Juan, que Ile conseguiu que a Junta para Amplia­introduciu o cultivo de variedades de gran producción e contribuíu ción de Estudios lle outorgase unha pensión de estudios en Estadosa iniciar a producción das de semente; levou a cabo traballos para Unidos. Estando en Lamaquebrada, López Suárez e Gallásteguimellorar as plantas hortícolas e forraxeiras, alcanzando gran popu­ solicitaron de común acordo unhas bolsas de axuda á JAE. A donlaridade as Semillas Gallástegui; OCupouse tamén do gran problema Juan concedéronlla e a Gallástegui denegáronlla. Nunha carta ada enferrnidade da tinta do castaño, conseguindo plantóns indemnes Castillejo datada en Nova York en xullo de 1916, López Suáreza dita enfennidade e a explotación do gando de porca do país, critica con dureza esta resoluCÍón reprobando o sistema selectivo dademostrando a vantaxe da explotación do porco productor de magro memoria previa: "Sé que Gallástegui, solicitante de pensión parae foi tamén iniciador da mellora do gando do porco do país, cosas agrícolas, y de quien le había dado a V. referencias, no le haestablecendo una parada de sementais e realizando o controlleiteiro­ considerado la Junta apto para la misma. Creo con toda sinceridadmanteigueiro das vacas de raza rubia galega. que es una lamentable equivocación del ponente, que casi segura­ Ademais da figura indiscutible de Gallástegui sobresaíron na mente nadie le aventajaria en aprovechamiento de lo que deseaMisión as de Vicente Boceta, Miguel Odriozola, que traballou en estudiar, y que, además muy pocos reunirán como él las condicio­cuestións referentes á explotación do gando de porca, César Fernán­ nes que a mi parecer deben de tenerse en cuenta. Yo hace tiempo que creo, y así se lo he dicho alguna vez a la Junta, que obligar aOCUp81S~ da piarn de cerda.. Foi c8tedr.ítico de Zootecnia animal da Escola Superior de ciertas Memorias y trabajos es obligar a mentir, a fusilar y a serEnxeñeiros Agrónomos de Madrid. desahogados. Yo le he escrito animándole, y si no consigue pensión " Sebaslián MaJvar e Pinto. arcebispo de Santiago, n8CCU na parroquia de San Martiño procuraré traerle aquí, donde con toda probabilidad le reconoceránde Salcedo en 1730. n Xunlo ao trabaJlo de investigación, a Misión reaJizou un amplo labor cuJtural e tantas condiciones que se quedarán con él. Por esto, más que pordivulgativo. DllS publicacións Sóllienlólmos unicamenle adedicada polo aulor, Cruz Gallá.stegui, la necesidad que de él tuviera, le llevé yo a nuestra casa, pues sabíaalópez Suárez: "a quien se sebe la CJeocíón de la Misión Biológicll de Galicia". Trátase deCómo se debe hacer lo selecci6n del marzo Lugo. Ronsel, 1924. que parientes y amigos le ofrecieron provenir en América, de donde30 31
 • 17. sería difícil que volviese"". Deixa mostras López Suárez do seu te de híbridos dobres de millo, que tan extraordinaria importancia carácter áspero, pero tamén denota que as súas relacións con Cas­ económica acadarían máis tarde. En 1919, trasladouse aínda a tillejo fan acadando un grao de grande confianza porque este tamén Ithaca (Nova York) para proseguir estudios no departamento de lle responde con claridade: "Creo en cambio que no ve Vd. con Mellora Vexetal na Urtiversidade de Comell con Ralph A. Emerson". claridad el asunto de Gallástegui. Sabiendo Vd. cuál es la naturaleza Rematada a etapa de estudios· en EEUU, en marzo de 1921, de la Junta y contra qué géneros y números de fuerzas hemos tenido Gallástegui desembarcou na Coruña e colleu o tren rumbo a Vergara que luchar, no sé cómo puede extrañarse de que, hasta en los casos para visitar á familia despois de catro anos de ausencia e deuse a de que estamos convencidos de que un hombre vale, le exijamos un coincidencia que na estación de Monforte subiu ao mesmo depar­ cierto testimonio público y tangible de sus trabajos para poder tamento López Suárez, que se dirixía a Madrid. No traxecto atapresentarlos Como justificación de nuestras resoluciones ante el Venta de Baños convence u a Gallástegui de que aprazase a visita asalto de aventureros y mendigos que necesitamos contener. .. aos seus familiares e seguise a Madrid para entrevistarse con San­Gallástegui ha presentado unas hojas, que estarán probablemente lÍago Ramón y Cajal" e Xosé Castillejo xa que existía unha boabien, acerca de la fermentación de los quesos; pero no puede disposición por parte da Junta para a Ampliación de Estudios deextrañarse de que en un concurso semejante, parezca insuficiente crear en Galicia un centro de investigación. Como consecuenciaesa nota para hacerse cargo de quién es el hombre y cuál la justi­ desta entrevista, Gallástegui volve a Santiago e o 1 de abril de 1921ficación de sus deseos"". irticiou a súa vida a Misión Biolóxica de Galicia. Sen embargo, Gallástegui obtivo unha bolsa na seguinte convo­ Queda clara, pois, a importancia decisiva de López Suárez nacatoria da JAE e en 1917 marcha aos EEUU. López Suárez creación e evolución da Misión "porque exerceu un permanenteorientouno poi a xenética e xuntos foron visitar ao Premio Nobel labor de tutela da institución contribuíndo a superar os numerososThomas H. Morgan··, profesor da Universidade de Columbia, que problemas que se lle presentaron e a calmar as queixas de Gallásteguios puxo en contacto con Edward M. East, especialista en xenética polas deficiencias nas que ten que traballar. Na Misión, a JAEaplicada á agricultura e gandería, que acolleu a Gallástegui como exerceu unha influencia decisiva a través de López Suárez a quenalumno na Bussey Institution da Urtiversidade de Harvard. AH Gallástegui consultaba practicamente todo o que facía, incluídas astraballou con East en xenética vexetal e con William E. Caslle en cuestións experimentais 84u .xenética animal. Decidido polos vexetais, en 1918 foise á AgriculturalExperiment Station de Connecticut con Edward H. Jenjis e DonaldF. Jones l , onde asistiu á obtención das primeiras plantas de semen­ s;! Juan López Su5.rez., "Don Cruz Ga.llástegui, modelo de hODbre sabio, bueno y eficien­ 11 Véxase Anexo W. Correspondencia. le", en R~...isfa de Econom(o de GaUcia, n~s 25-30, xnneiro-decembro, 1962. 79 Véxa.se Anexo m. Correspondencia. Il SanLingo Ram6n y Cnjal (1852-1934), catedráLico de Analomía en Valencia e de 10Biólogo noneamericano (1866-1945). Gmn xenético especializouse no estudio d<l Histoloxra e Anatomrn Palolóxicn en Barcelona e Madrid. PoJos seus traballos de investiga­herdlUlZa e na embrioloxín experimental. ción sobre o lecido nervioso, en 1906 concedéronlle o Pre1tÚo Nobel de Medicina. Presidenle 11 D. F. JODes foi discípulo dos doulores M. East e W.E. CnsLle da Universidade de da Junta para Ampliación de Estudios.Harwatd, considemdos como os mellores especialistas do mundo na aplicación da xenética u Laureano Femández Prielo, Labregos con ciencia. Estado, sociedo.de e innovoci6ná agricuflUr.:I. ltcno16xica no agricu/rura galtga, /850-/939, pp. 133 e 143.32 33
 • 18. 11 , Comisión de Estudios en Galicia, i Maria Tenreirol. A declaración, unha especie de idearios dicía así: Ademais da Misión Biolóxica, a Junta para a Ampliación de "Convencida la Junta para la Ampliación de Estudios e Investiga­ Estudios promoveu a creación da Comisión de Estudios en Galicia. ciones Científicas de que la reconstitución cultural de España ha de As primeiras xestións tiveron lugar entre 1920 e 1921, pero non se hacerse coordinando los esfuerzos de todas las regiones, y prestan­ logrou ata 1928. Tanto atraso debeuse aos receos dos membros do do atención a sus necesidades, ofreció su cooperación a las iniciativas Seminario de Estudios Galegos aos que non Iles gustaba o título de locales, siempre que se tratara de la formación científica del perso­ "Misiones Gallegas" que propoñía a Junta, pois consideraban que nal, o de la investigación de problemas del mismo carácter que ese nome contiña unhas claras evocacións centralistas. Solucionouse afectasen a la historia, a la vida espiritual o a la riqueza de una o problema antepoñéndolle o prefixo -co a Misións e quedou como comarca", Comisión de Estudios en Galicia. Asinaron a declaración López Suárez promoveu a creación da Comisión de Estudios de institucional Ignacio Bolívar, presidente da Junta de Ampliación de Galicia, en estreita colaboración con organismos de características Estudios", Xosé Casares Gil, decano da Facultade de Farmacia da semellantes como o Seminario de Estudos Galegos, Xa en 1927, Universidade de Madrid", Fernando Álvarez de Soutomaior, direc­ aproveitando un donativo de 2.000 pesetas feito por Xoaquín Arias tor do Museo do Prado", Marqués de Figueroa, membro da Real Sanjurjo92 e 2.500 das deputacións da Coruña, Ourense e Ponteve­ Academia Española", Francisco Xavier Sánchez Cantón, subdirector dra, a Comisión realizou dúas actividades, unha excursión para o do Museo do Prado", Antonio García Varela, vicedirector do Xar­ estudio naturista e folclórico da SerTa dos Ancares, Invemadoiro e dín Botánico de Madrid"", Juan López Suárez e o escritor Ramón Queixa, e oulTa arqueolóxica. A excursión foi realizada baixo a dirección do pontevedrés Luís, ¡ , al Director do Museo Nacional de Ciencias Naturnis e Catedrático de Entomoloxfa da Crespí, profesor do Instituto Escola de Madrid", en colaboración " Universidade de Madrid moi vinculóldo a Instirución Lihre de Enseñanza. co profesor Samapaio, de Porto", Luís Iglesias Iglesias", Gustavo 16 Ver nOl.3 127. I 11 Pintor de As oleiras de Buño e Almona do abade, direclor do Museo do Prado desde Nieto Vallas", Xosé Rodríguez Bouzo", e a presencia de ilustres 1922 ata 1953, que pasou a presidir a Academia de Belas Artes. BI XolÍn Gil Armada. xn marqués de Figueroa que herdou o Irrulo do seu úo, o conser­ 91 Oeputado a COrles pola OROA de Casares Quiroga, 7i:unto a Nóvoa Santos, Rodriguez vador e filogaJeguism Xoán Annada Losada. Foi alcaIde de Santiago desde 1938 a 1941, I tolerante, por trodicionlllista. coas ... ersi6ns máis tépedas do gaJeguismo e amante da cultura, Cad3I1io e Madarillga. Naceu na Coruña en 1879 e ero sobriño de Ricardo Rodríguez Pastor, "Pito bebendo", como Ue charnaban os santiagueses pola súa peculiar maneira de mover o un dos fundadores do Bnnco Pastor. Viviu en Madrid dedicado ao 7i:omalismo e á literatur.l. I I pescozo, ocuparía en anos posteriores a presidencia de Cantigas e Agarimos, da Rea.! Sociedade Económica de Amigos do País. do Padroado RosaJía de Castro e da ArquiconfJ1lJ"Ía do Apóstolo Santiago. Tralo periplo como exiliado da posgnerra civil española, morreu a mediados de xaneiro de 1939 en Berna, sendo ministro plenipotenciario da República Española en Suiza. 9l Avogado de Qvoengo que desempeñou gtlltuitamenle n profesión en Monforle, onde 1!9 Catedrútico de Teoria da Literatura e das Artes. En 1919 iniciou a catalogación dos exerceu unhn gran influencia cultura.! e social. Promoveu a len Asemblea Agraria de pintores de Valencia de don Juan e incorporouse á famosa tertulia de Osma na que coincidiu Monforte e foi depu[ado provincia.!. Morreu en Santiago en 1946 e doou a súa biblioteca BO 1, con López Suárez (Vid. Anexo n. Laudalio.s. artigo de Sánchez Cantón, "Una tertuüa sin instituto de Esrudios OaJegos P. Sarmiento. par", Diano de Barcelona (9· Vl-1951 »). Director do Museo do Prodo, numerario e presidente 11) Pensionado pola Junta para Ampliación de Esludios cursou Patoloxia agrícola en das Reais Academias de Belas Artes e da Historia, patrono fundador do Museo de Pontevedra, Tolouse e trabanou en liques con Sampaino en Porto. Tronén pacrocinada pola Junta, en 1927 do que foi direclore ao que lIe legou o seu arquivo e biblioteca. Foi amigo íntimo de Castelao. dirixiu a xeiro polos Ancares e Invemadoiro. 90 Catedrático de Historia Natural da Facultade de Ciencias de Santiago, da que foi "" Catedrático de Botánica do Universidade de Porlo. decano, e desde 1919 de FisioloxSa Vexetal en Mlldrid. De mentalidade científicll moderna, 93 Auxiliar do Facultade de Ciencias da Universidade de Sanliago naquel momento. en Santiago atendeu especialmente á constitución de laboratorios. Membro da Comisión de 96 Profesor do Instituto de Ourense. 1 : Estudios de Galicia e da Junta para Ampliación de Esrudios. 91 Catedrático de Agricultura do inslituto de Ourense. I~ ¡¡ 34 35 1, 1" 1,
 • 19. mestres como Valivov", agrónomo e xenético ruso de viaxe de A investigación prehistórica do Monte de Santa Tegra foi dirixi­estudios por Europa e Asia. Iniciaron a excursión en Ponferrada e, da por Caetano de Mergelina O, acompañado deSebastián Gonzálezestudiando flora, fauna e folclore, dirixíronse a Pedrafita e Bece­ García-Pazo,. Levantaron o plano da citania e fixéronse importan­rreá. A segunda parte comprendeu as serras do Invemadoiro e tes escavacións lO1 . Mentres tanto, tamén axudados pola Comisión,Queixa. Ferrnín Bauza Brey,oB e Florentino López Cuevillas 09 continuaron Ademais da Memoria presentada á Junta, os resultados desta cos estudios de prehistoria e etnografía en terras de Portugal eviaxe de esrudios quedaron recollidos nos traballos de Luís Crespí Galicia. En 1928, o asturiano Eduardo Martínez Tomer, do Centro(Contribución al Folklore Gallego, no que se inc1úen noticias e de Estudios Históricos" o, e o lucense Xesús Bal y Gay"l iniciarondebuxos das construccións propias da zona) e de Luís Iglesias (El unha misión folclórica musical que durou oito anos, na que anota­Parque Regional Gallego), publicados no tomo ID dos Arquivos do ron 1300 melodías, que en xullo de 1936 estaban listas para serSemillario de Estlldos Galegos (1929). publicadas, pero a guerra expulsou aos dous investigadores ao Por iniciativa de López Suárez, e dirixida por Manuel Gómez exilio. Case corenta anos máis tarde, a Fundación Barrié de laMoreno", en 1927 tamén se realizou a primeira viaxe arqueolóxica Maza, trala intervención de López Suárez e de Sánchez Cantón, ee de historia da arte a través de Galicia, na que o acompañaron cun estudio limiar actualizador, publicou en 1973 o CancioneroAngel del Castillo 100, Xesús Carro lol , Xosé Filgueira Valverde ITl , Gol/ego de Martínez Tomer e Bal y Gay: "Foi iniciativa de LópezFermín Bouza Brey l03 e florentino Cuevillas ". O singular monu­ Suárez na Comisión de Estudios en Galicia, benmerecente de gra­mento romano de Santa Olaia de Bóveda, as pinturas murais das titudes. En sucesivas vegadas, desde 1928, foron anotando máis deigrexas galegas, o prerrománico e as catedrais foron os temas deesrudio desta campaña. Detivéronse especialmente en Ourense, 1m Catedrático de arqueoloxJa da Universidad e de Vnlladolid.Ribas de Sil, Allariz, Monforte e Santiago. A segunda viaxe, en 106 Estudiou Filosofía e Letrus en Santiago, ande tivo ao seu cargo as cátedras de Arqucololtía e Historia da Me ala 1936. en que se exiliou en Porto Rico, ande foi profesor1928, desenvolveuse por Ourense, Tui, Santa Tegra, Ourense, e decano da Facultade de Humnnidades . Antes dn guem estiveru pensionado peJa Junta enRibadavia e Francelos, Xunqueira de Ambía, Celanova, Monforte, Francia e A1emaña e era membro do Seminario de Estudos Galegos. 1(11 Os resultados dcslAS cscavacións foron publicados polo profesor Mergelina no BoleúnLugo, Bóveda, Santiago e Pontevedra. do Seminario de Ane e Arqueoloxía: El sel/do-osturiense de fa G/Ulrdia, VaJladolid, 1940. e Lo dtania de Santa Tecla, id. 194445. 101 Poeta e erudito. Ingresou na co.rreira xudicioJ e foi maxistrndo en Suntiago, Lleida, 91 o profesor Dr. Nicolás 1. Valivov foi dlrectordo Instituto de AgronomIa EJtperimental POnlevcdrn e Ovicdo. En 1923 panicipou no Castro de Ortoño na fundación do Seminarioe do Instituto de Botánica Aplicada á Mellara das Plantas da Unive~id8de de l.eningrado. de Estudios Galegos e pensionado pota COrrUsión de Estudios de Galicia reaJiz.ou vj~es de 99 V~~ase ROlo. 37. estudios a Bretaña e Portugal. 100 Historiador da Ane ingre.sou no Seminnrio de Esludos Galegos en 1924 ca discurso IDIl Fundadorda revista NÓS ingresou na sección de Prehistoria do Seminario de EstudosMllnio Pe/dez. canal! de MonteTToso . Galegos en 1924 ca tntballo A edade de Fe"o no Galiza. Cuevillas é considerudo o 101 Membro da sección de Arqueolo7Ja e Historio. dn Arte do Seminnrio de Estudos slstematizador da prehistoria galega. 110 Ademais da xeira galegn con Bal y Gay, Tomer, nacido en Oviedo en 1888. foiGalegos viuou pensionado pola JAE para perfeccionar os seus coñecernc:nlos nos museosde Francia, lnglalCm1 e AJemBiia durante 05 anos 192881931. director da sección de Musicoloxía e Folklore do Centro de Estudios Hlslóricos, da Residen· 102 PoHgrafo, c¡l1edrático de Lingua e Literatura, director do Museo de POnlevedra. Foi ciade Esrudiantese prorcsordo Conservatorio NacionoJ de Músicne Declamación de Madrid.fundador do Seminario de Estudios OaJegas, no que dirixiu a sección de Historia da Literatura 111 En 1925 ingresou no Residencia de Estudiantes de MOldrid. en 1927 foi nome4dodesde 1922 at11 1936, e canselleiro da Misión Biolóxica de Galicia. membro do Seminario de Esrudos GoJegos e eu 1928, porencmgo da Junta para Ampliación lQ) Véuse nota 108. de Estudios, con MnrtínCl Tomer uaballou sobre a formación dun C4llcioneiro galego. Foi 104 Véltase nota 109. lector de español en Cnmbrigde e, logo, en Méx.ico. membro do Instituto Nocional de BeJas Mes. Oeiltou langa obra, tanto como musicólogo como compositor.36 37
 • 20. mil trescentas melodías, de colleita directa, amais das entregadas Ademais destas accións directamente relacionadas coa Comi­ por outros investigadores. O material estaba en xullo de 1936 no sión, a Junta de Ampliación de Estudios realizou traballos de Centro de Estudios Históricos de Madrid. Rematada a guerra, un mineraloxía en 1932 e 1933 dirixidos por Martín Cardoso, que en subalterno deu aviso a Albareda de que na leñeira andaban ciscadas agosto e setembro de 1934 percorreu parte das provincias da Co­ moitas follas de música. Apañáronse e Anglés levounas para o ruña, Pontevedra e Lugo, con especial detención nos xacementos Instituto de Musicoloxía de Barcelona, onde eu as recollin en 1967 minerais de Noia, Xuño, Pobra do Caramiñal, Ortigueira, Cariño, para a edición que foi unha das primeiras iniciativas culturais do Viveiro, Goián, Marin, Pontevedra e Lalín. Nesta excursión foi recente Padroado da Fundación Barrié a proposta de Margarita acompañado algúns días por alumnos bolseiros da Estación de Pastoril. Bal, que regresara de México, puido recompoñer a obra Bioloxía Mariña de Marín, e polos señores Bolivar e o catedrático que saía do prelo no 1973"". Tamén a Comisión subvencionou as do Instituto de Pontevedra, Bibiano Osorio Taffall7. viaxes de CuevilJas e Bouza Brey na procura de relacións entre a Durante os veráns de 1931 e 1932 proseguiron as actividades e prehistoria galega e portuguesa, do que é consecuencia a monogra­ promoveuse o desprazamento a Madrid dalgún mestre e catedrático fía La civilización neo-eneolítica gallega, e concedeulle outra de Instituto para ampliar estudios. A partir destas datas parece ser subvención a Pérez Costanti como axuda da impresión do libro que a Comisión de Estudios en Galicia inaugura un período de Artistas que floreceiroll en Ga/icia ell los siglos XVI e XVIl e a dificultades. Na Memoria correspondente aos cursos 1933 e 1934, Couselo Bouzas para que continuase os traballos de arquivo sobre dísenos: "La Comisión de Estudios en Galicia, en el período que artistas do XVITI e do XIX. abarca esta Memoria, ha estado reducida a los restos de los fondos En 1929, López Suárez e a súa dona, acolleron no seu pazo de exiguos reunidos hace años, por lo cual ha limitado su atención a Lamaquebrada a membros da Sección de Prehistoria e Arqueoloxía la Misión Biológica -que dispone de otros recursos- y al envíoi"I do Seminario de Estudos Galegos que completaron a catalogación de los señores Torner y BaI en 1933 y del señor Bal en 1934, a arqueolóxica da comarca monfortina e estudiaron e escavaron as completar el trabajo sobre el folklore musical y bailes; la ComisiónI.. de dispone a procurar su publicación"., mámoas do Saviñao. Patrocinada pola Comisión de Estudios par­ ticipan na xeira de traballo Cuevillas, Antón Fraguasl4 e MariaI Pura Lorenzana. Os resultados da escavación publicáronse nosI, Don Xoán l6pezSuárez, doctor en Meiciñll, e máis doctor ¡¡jnda en Iniciativas, enActividade i-en GaJeguismo". Arquivos do SEG" ao ano seguinte" 6 . 116 D. Antonio Fraguas lembra (Xosé Rnmón Fandiño, Entrevista a Amonio Fragl/as) "E(¡ lago a figura de Xoán de Forclldos. Téñome acordado moilo del eSles días que se presentan m Presidenta dos CUniOS de Música en Compostela. Membro de Honor da Real Academia os problemas das paUlcns da Limia.. Ten buscado sementes en moilos sitios de moi boa clase.I! de Belas Anes Nasa Señora do Rosario. Cando non había semente el tróuxoa po..rn O Savilao. IU Xosé Filgueira VaJverde, Adral VIII. Ediciós do Castro. 1994. Nós, cando foi o da escavación estivemos na casa del. en Forcodos, e lerubro que o1I ferreiro que había por aH fuera o ferroUo para un portal do casa de don Xoán de FOiC4ldos. ,,~ Anión Fraguas iniciouse nas lardas de invesligación nas seccións de XeografíB e de E o ferrollo tiña nada menos que unha figura exipcia... En flIl, leño moi bos recordos de Etnografía e Folklore do Seminario de Estudos GaJegos. no que ingresou en 1928. Secrelnrio do instiNto de Estudios Galegos "Padre SllfTTlienlO", académico de número da Real Academia D. Juan. Queria levar a Fennín Bauza Brey de leclor a Praga e Fenn fn sllÍu xuíz e dÍll:olle: Galega. En 1950 gañou ti cátedra de Xeogr.:l(ía e Historia que desempeñou nos institutos de "Don Juan. sfnloo moito. pero non vou". EnLón queriame levar a mino E díxome como Lugo e Samiago. Membro fundador e director do Museo do Pobo Galego. primeirn advenencia: Vd. va a ir al Institulo de la Junta de Investigaciones de Prngll. Vd. va aJIf de profesor y va aestudiar alemán, de ta1 fonna que en lodo el curso. vd. tiene que aprender llS Mdmoas do Sav¡ñao. A anta de Abllime e a necrápole dr> Mome da Moro. Traballos el aJemlin. Va ollí de profesor y tiene que aprender alemdn". reaJiz.ados por conUl da Comisión de Estudios en GaJicia por Aorentino López Cuevillas, In Deulor en Ciencias Naturais, en 1935 foi nomeado secretario da Misión Biolóxica de Antonio Fraguas e Maria Pura. lorenzana. E coa seguinle dedic.1lorin impresa: "Po..rn Galicia. 38 39
 • 21. Un proxecto longamente meditado como era a catalogación dos da Universidade de Madrid Hemández Pacheco con López Suá­ pazos non o puido iniciar López Suárez ata 1947. Encetouna o rez l 22 . arquitecto Miguel Durán Loriga, que contou, unha vez máis, co mecenado de don Juan, desta volta axudado polo xenealoxista Seminario de Estudios Galegos Antonio Taboada Roca" e o médico Manuel Varela Radío"". Xuntos visitaron Narla, Romariz, Mondoñedo, Canedo, Porriño, Xesús Bal y Gay coñecera a López Suárez na Residencia de Tui, Mondariz, Ribadavia, O Carballiño, Soutomaior, Aldán ... Un Estudiantes, en Madrid, onde dera unha conferencia ilustrada coas total de 41 pazos e fortalezas que fotografaron e aos que Be escu­ primicias das súas investigacións sobre cantares e bailes populares. driñaban as omes e vicisitudes. Facendo o servicio militar en Santiago coincidiu no tren que o Inspirado por aquel ambiente, en 1944 Gonzalo Gurriarán levaba a Lugo con López Suárez, que o convenceu de que abando­ promoveu a creación da Peña Trevinca de Montañeiros de Galicia, nase defmitivamente os tan descoidados estudios de Medicina e se que contou coa colaboración de López Suárez e de D. Ramón Otero dedicase á música, que era o que realmente lle interesaba. Para tal Pedrayo l2O. O novo societarismo montañeiro herdaba da Comisión fin púxoo en contacto coa Institución Libre de Enseñanza e, sobre de Estudios de Galicia o amor á natureza e á paisaxe e aportaba todo, coa Junta para Ampliación de Estudios. Bal y Gay dá conta como novidade, en opinión de Ricardo Gurriarán, o fomento do da significación que tivo Xoán de Forcados na orientación cientf­ asociacionismo montañeiro fóra do marco ideoloxizante que impe­ fica e profesional dos moitos rapaces que despuntaban por aqueles raba na época 121. Tamén sobre este tema no Anexo 111. anos nun apartado do seu libro Nuestros Trabajos y Nuestros Correspondencia reproducimos cartas cruzadas entre Gonzalo D(as l2J • Neste traballo, referíndose a López Suárez, escribe que don Gurriarán, Ricardo González Diz e o catedrático de Xeografía Juan tiña moita "influencia en la Junta para Ampliación de Estu­ dios, con una vocación tremenda de pedagogo y, además, de gaBeguista práctico al que producía risa el galleguismo teórico, que tl l Farmacéutico de Melidc, a súa verdadeiru paixón foron os estudios xeneaJó.ucos e se había hecho muy discfpulo de don Francisco Giner de los Rfos históricos. Foi o principal alentador da xeira de esrudios que o Seminario renli1.OU en 1929 y desde hacía años se había dedicado a fisgar a los jóvenes que e que c:ulminou con publicación do libro Terra de Me1ide. podían servir para algo y los aprehendía y dirigía para un fin 11 1 Xinecólogo de renome, sobre lodo, polo dominio das técnicas vlUinais. memhro deslilc:ndo da Escolo. Médico Composlelá, Connado en Santiago con langas esto.nc ias en determinado o en donde podía". Bal y Gal recalca a faceta de López uni"e~idad es. sobre lodo ruem;mus. En Santiago Coi catedrático de Obstetricia e XinecoloxIa Suárez de orientar e conseguirlle bolsas a moitos prometedores alo. que por lraSlado pasou adesempeñar a mesma cál.edm nll Universitbde de Madrid en 1919, Varel" Rodio (1873- 1962), testamentario de don Juan -como se pode ver na reproducción mozos galegos. Moi axeitada tamén a consideración de "galeguista literal do (estamento de López Suárez 30 final deste capítu l~, coñecera a López Suárez na práctico" que Be atribúe, pero máis difícil de interpretar é o comen- época na que esle era esrudianle de Medicina en S:mliago, entre 1900 e 1905. e seguironf. maniendo moi estreita relación en Madrid. É máis ca. probable que L6pez Suárez coñecese tamén II Caslelno ca que, iÚndn que en distinto curro, coincidiría na Facultade á que o rinnxeiro se incorporou en 1903. III Como directivo do Peño Trevinco, nunha cana de 26 de abril de 1947 a. Gonzalo J20 Eminente escrilOr e clltednitico de Xeogr.úia da Unive~idnde de Santiago. En 1935 Guniarán, Carlos Posada fai referencia. á condici6n de mecenas de López Sumt: "Serla unll sucedeu n Luís Iglesias como presidente do Seminario de Esrudos GaJegos. gran cosa el que le causó.semos buena impresión al Sr. López Sutirez., y se decidiera a hacer ni Ricardo GurrillTán Rodrfguez., "Literatura epistolar de D. Ramón Otero Pedroyo. O unos cuantos refugios, desde luego 5Cria ronnidable, pues no todos los dlns 5C encuentra uno clube Peña Trevinca Montañeros de Galicin: correspondencia entre Gonzalo Guniarán e don con un Mecenas..." 1tl Jesús Bal y GDy YRosita Gartfa Asco!.., Nosotros y Nuestros Dios, Madrid. 1990. Rmn6n alero Pecirnyo", en Raigame, nO 14, Ourense . 1995. 40 41
 • 22. , lario de que lle "producía risa o galeguismo teórico" porque Bal y Castelao: Viaxe a Francia, Bélxica e Alemaña Gay coñecía de sobra as relacións de don Juan cos galeguistas e, moi especialmente co Semioario de Estudios Galegos. O propio Bal Mención moi especial merecen as dúas bolsas concedidas a y Gay iocorporárase en 1926 á Sección de Etnografia e Folclore do Castelao, a primeira en 1920 125 pola Junta de Ampliación de Estu­ Seminario e con Torner traballou na xeira de Tena de M elide e dios, e a segunda pola xa creada Comisión de Estudios de Galicia, xuntos prepararon o seu Folklore Musical incluído no volume en 1929. No momento da concesión da primeira, a Junta estaba editado polo Seminario en 1933 nos talleres da Editorial Nós de presidida por Santiago Ramón y Cajal con Castillejo de secretario Ánxel Casal. e formaban parte dela como vocais os galegos Ramón Menéndez E non só Bal y Gal. Outros membros pertencían ao mesmo Pida[l", Casares Gil 127, Xosé Rodríguez Carracido ll8 e Eduardo lempo á Comisión de Estudios en Galicia e ao Seminario de Estu­ Vicenti 129 , pero Castelao tiña outros valedores: López Suárez e dios Galegos, e o trabal lo de ambas iostilucións compleméntase Manuel Varela Radío i30 , amigo fraterno desde os tempos da Facul­ moitas veces. Antón Fraguas, membro da Sección de Etnografia do tade e do sanatorio de don Ánxel Baltar l31 • Os países para disfrutala SEG, interveu en escavacións, pensionado poIa JAE; Sebastián , González García-Paz estivo becado en Francia e Alemaña para ampliar estudios; e Bouza Brey, pensionado a Bretaña e a Portugal, m Nunha CatUI que He escribe ¡¡ Xohlin Vicente Viqueira, dándolle as Srocias paJa conrerencia que este pronunciara na Coruña 80 ¡naugurarse a "Exposición Nós" (mano de onde afianzou relacións con iovestigadores lusos, que habería de 1920), Caslelao dille que" Ando co-a intención de solicilarunha pensión para ir ao extranxeiro.continuar ata a súa morte. Vicente Risco l24 foi becado pola Junta López Suáre:l meteume esa idea fin cacholo·. Epistolario, 1920.Tomada de Alfonso R.Cast.elao. Obras. 6. Editorial Galaxia, 2000.para estudiar Etnografía e Folclore en Alemaña, incidencias que 126 V éitase nOUl 36.deixou rexistradas nas crónicas que co lítulo Da Alemaña, primeiro, m Fonnado en Snnliügo. En 1888 gañou a cáledrn de Técnica Física e Análise Químicae Millelellropa, despois, iría enviando a Nós desde xullo de 1930. da Facuhade de FQll1lacia de Barcelona da que foi decano e posterioffileme da de Madrid a onde se trasladou en 1905. Científico de gran UlUa. pertenceu a máis de 20 sociedadesE tamén Ánxel del Castillo, Xesús Carro, Isidro Parga Pondal. E xa científicos e foi investido doutor Honoris Causa por universidades españolas e estraru.eir.ts.se tiñan seleccionado bolseiros galegos antes da creación da Comi­ A súa relación con Galicia foi estreiLa: dictou conferencias na Coruña e Santiago e mantivo contacto coa Univcrsidade composleld da que foi senador enue 1905 e 1936.sión de Estudios. Abonda con lembrar, en Medicina, os nomes de LlJ Licenciouse en FQll1lacia pola Universidade de Santio.go. En 1881 goñou "cáledra deNóvoa Santos, Gil Casares, Casares Gil, o propio López Suárez, Química Orgánica na Facuhade de Fannacia de Modrid. da que foi decano e Rector daBaltar, Rof Carballo; en Ciencias Naturais, Luís Iglesias, Luís Universidode. Defeosor do evolucionismo estivo ligado á Institución Libre de Enselínnza e áJuntade Ampliaci6n de Estudios. Participou activamenle 00 movemenlo reltionalista galegoCrespí, Cruz Gallástegui, Miguel Odriozola, Álvaro Gil; en e deiltou publicada moila obra, tanto cienlffica como xomalística. 129 Eduardo Vicenti Reguera (1857·1924). polrtico liberal pontevedrés. ltenro de MonleroPedagoxía, Xoán Vicente Viqueira, María Barbeito, Sotelo Rei; en Ríos. Deputado por Pontevedra. publicou unha biografla de CervllIlles. varios tmballos sobreArte e Antropoloxía Sánchez Cantón, Castelao, Carro. educación e diversos discursos. incluídos os pronunciados no Congreso dos Deputndos en 1888 e 1901. Tivo un fone protagonismo na política educativa de finais do século XIX: mllou de mellornr a situación do profesorado español e atendeu ao profesorado pontevedrés. Como directivo da JAE participou en congresos educativos en Bruxelas en 1910e 1911 , froilo do que é o seu Libro La educación popular (Madrid, 1911) no que propón medidas como grntuidade e obrigaloriedadc escolar, educación frsic:a e escoJas ao aire libre, colonias, bibliotecas, museos e xomais escolares. cquipos de cine ... Il~ Véltase noLa 119. 121 Vid. Anexo m. Correspondencia. 1]1 Véltase nota 17.42 43
 • 23. eran Francia, Bélxica, AJemaña e Inglaterra (a onde non chegou a cruceiros bretóns e comparalos cos galegos. Foille concedida e aláir). E deberfa estudiar principalmente augaforte, litografía e grabado. se foi coa súa muller na primavera e verán de 1929. Froito desta A pensión era de 425 pesetas mensuais 132 , pero, gracias ás viaxe foi a publicación da monografía As cruces de pedro naxestións do deputado agrario Leonardo Rodrfguez" e ás de Xavier Bretaña, presentada como trabal lo do cursO 1929-30 á sección de Etnografía e Folklore do Seminario de Estudios Galegos en 1930:Sánchez Cantón puido seguir cobrando os haberes como funciona­ "Estas follas reeollen o resultado de catro meses de pelerinaxe polosrio de Estatística e profesor de debuxo. Castelao cumpriu sempre carniños da vella Annórica, á cata de cruces de pedra". Da estadíacoas súas obrigas de pensionado e, así, cada último de mes escribíalle de Castelao na Bretaña francesa é tamén un estudio sobre Sant-Iagounha carta a Castillejo na que lIe daba conta dos seus (raballos. Á /la BretO/ía, publicado en dúas entregas na revista NÓS, en 1929 evista destas cartas, velaqui o preceptivo informe da Junta que 1930.asinaba M.B. Cossío: "Visitó los museos de París, Bruselas, Gante,Brujas, Amberes, Berlín y Munich. Acudió a las exposicionesindividuales y colectivas abiertas en dichas poblaciones. Estudió lasrazones del Cubismo y Orfismo, en París, así como el Expresionismoen Alemania. Aprendió la técnica del grabado en madera en Munich.En general se interesó por todas las manifestaciones modernas delarte para adquirir una orientación nueva. Ha enviado a la "Junta",haciendo donación de ella, una acuarela, representando una escenapopular gallega 134." Ademais dos informes de cada mes e da "Me­moria", Castelao escribiu un Diario. Viaxe a Francia, Bélxica eAlemaña 1921, que son as súas impresións, xuízos e cavilacións. cocuño da personalidadc de Castelao. Tarnén presentou unha Memo­ria de Pensionado á Junta para a Ampliación sobre o Cubismo, unensaio do que publicou a versión galega na revista N6s en xuño­agosto de 1922. Despois da morte do seu único fillo, xa formada a Comisión deEstuclios en Galicia, Castelao solicito u outra axuda para estucliar os ID A este respecto, en carta dato.d.a..3 comeros de xaneiro de 1921, Casteloo diUe a seupai: Tuve que hacerme ropa y gasté una enormidad de dinero. La pensión es de 425 peseUlSmensuales y SOO pts. para viaje y todo éUo con el 12% de descuento; pero ya sabré estirarlopara que me Uegue". Ul Deputado polos disuilos de Lugo e CñanUldn, director xeral de Comemo,1ndusuiae TrabaBa, e ministro de Abastecemenlo no gD-bincle do conde de Romananes. I~ Tomado de Xosé Figueira V.o.lverde en "Liminr, sinopsis e rexistro de nnisw", enCast~lao . Diario 1921, en GaJaxia· Museo de Pomcvedra, 1977. 4544
 • 24. Carta de Castelao a López Suárez" ornées" y de los "Calvaires" existe una chocante semejanza entre los cruceros de ambos países, que tienen poco que ver a mi juicio Pontevedra, 4 de febreiro de 1928 con las "Cruces de término" que han venido a mis manos por un Sr. D. Juan López Suárez pequeño libro acerca de los "calvaires" que me hace suponer que es cosa ya bastante estudiada en Bretaña. Pues bien ¿le parece a V. Mi querido amigo: he leído la carta que V. escribió a Losada que yo debo solicitar una pensión de tres o cuatro meses para ir allá Diéguez y puede V. suponer cuanto le agradezco sus cariñosas a conocer los "calvaires" y ver lo que han hecho los bretones? Yo palabras al referirse a mi desgracia; una desgracia que cada día se tengo un interés enorme en ir a Bretaña, y en ir pensionado sólo lo hace mayor. tengo por la razón de que yo no dispongo de dinero para hacer un Mi entreñable Losada y V. tienen razón; yo debo salir de aquí viaje por mi cuenta. con mi mujer. Y puesto que V. está dispuesto a protegerme ahí va Si a V. le pareciese bien mi idea ¿Querrá V. indicarme la mi proyecto, por si V.lo encuentra aceptable. Le ruego que me diga cantidad que debo pedir? con absoluta franqueza lo que le parece, indicándome otro mejor, Conste que solicitaría la pensión como auxiliar de Instituto (total si a V. se le ocurre, pues en estos momentos yo no sé si discurro 125 pts. mensuales) y tendría que pedir un permiso sin sueldo en bien. Estadística. Con mis continuas desgracias he gastado mis ahorros. , Hace varios años que vengo dedicado a la tarea de dibujar En octubre último fui a consultarme con Lagrange a París y I 1 cruceros, y cuento ya con una buena cantidad de dibujos. (Sánchez estoy siguiendo el tratamiento que él me indicó, haciéndome ver Cantón conoce mis trabajos y mis proyectos). Estos dibujos los además por González Sierra, de Vigo. Se consiguió haber contenido hacía yo con la intención de ir estudiando de modo minucioso los el avance de la enfermedad y he decidido contentarme con esta cruceros, que yo considero Como la manifestación más interesante. pequeña miseria. Si yo supiese que ahí me devolvían la vista ,l.o 1" Al dibujarlos iban surgiendo ideas que yo anotaba. Mi intención, perdida...pero yo casi estoy seguro de haber agotado todos los claro está, no es la de un arqueólogo sino la de un artista que intenta recursos. Por ahora me es imposible ir a Madrid, porque no puedo, 1 llamar la atención de todos hacia la obra de nuestros canteros. No ni debo dejar sola a mi mujer. veo el fin de mi trabajo porque no hay manera posible de conocer Muchas gracias, amigo mío, por todo, y sólo espero una carta de todos los cruceros que hay en Galicia; pero creo poder llegar a V. para mandar la solicitud. Le saluda su agradecido amigo conocer bien todos los de esta comarca y los más importantes de i l la región. Después de mi trabajo ya saldrán otros. Alfonso Rodríguez Castelao I[ Al mismo tiempo que hago dibujos del natural voy recogiendo Pontevedra, 4 febrero 1928 fotografías, noticias, fechas de canteros, etc.; pero siendo ya dueño de elementos preciosos no sé todavía cómo debe hacerse un trabajo ! de esta clase. En Bretaña hay multitud de cruceros, según tengo Doazóns a Museos entendido, y a juzgar por fotografías que conozco de las "Croix Os seus donativos a museos son importantísimos. Ao Museo de Pontevedra dooulle en 1952 as trescentas dúas pezas que compoñen ll5 Arqllivo Histórico da UnivcIllidade de Santiago. Fondo López Suárez. a máis importante colección de xoias galegas de ourivería popular. 46 47
 • 25. 11 Serve esta colección López Suárez-Castillejo de complemento e de elemento comparativo do importantísimo conxunto de ourivería prehistórica do Museo, como conforman o tesouro de Caldas e A Golada e os de Bedoia e Foxados. O Museo recibiu este donativo en nome do Padroado, que lIe fIJ(o constar a súa gratirude pola aportación de tan alto valor artístico e histórico. Así o entende Filgueira Valverde que lIe recoñece o esforzo de moitos anos e que lIe testemuña o seu agradecemento nunha emotiva carta: "Ya se puede suponer la alegría que hemos tenido al recibir el donativo de su colección de aderezos para el Museo. Creo que ninguna colec­ ción podría ser tan interesante y, sobre todo, tan adecuada para nosotros, que podemos así presentar el ejemplo rarísimo de conti­ nuidad que ofrecen en Galicia el arte prehistórico y el de hoy, manteniendo en la orfebrería los mismos temas y técnicas muchas APÉNDICE GRÁFICO veces idénticas. Regalar un objeto es siempre ejemplar, pero regalar una colección contiene para todos una enseñanza muy profunda: ensenar a saber reunir, entregando a una afición provechosa las pocas horas de vagar de que dispone un hombre como usted y a renunciar a lo reunido en bien de todos, sacrificando el afecto que llega a tenerse a lo que uno crea o a lo que conoce profundamente y llega a ser una continuación de la propia personalidad. Muchas gracias por lo que su donativo añade al Museo, pero mucho más por lo que puede servir a todos cuantos quieran apren­ der a ser generosos "6... Conta Filgueira Valverde que gracias ás aportacións de López Suárez nos anos sesenta puidéronse anovar os Cursiños de Exten­ sión escolar comezados no ano 1935, "que viñeron a continua-los que nun tempo dispuxera, con tanto froito, o Seminario de Esrudios Galegos. Desenvolvéronse leccións de Bioloxía, Pedagoxía Social, Causas da Educación, Linguaxe e Sociedade, Arqueoloxía, Arte, Música, Orientación e Selección Escolar, tradicións, catalogación de monumentos, movementos comunitarios, etc. Á morte de López 1:16 Museo de Ponlevedra. Fondo López Suárez. 48
 • 26. • :;pr:: J .. .:.
 • 27. ~Q" • >oZ•"C
 • 28. Juan L6pez Suárez coa súa muller, Mariana Castillejo, no xardín da casa de Lamaquebrodo, no Saviñao.
 • 29. or~II!1S1!:J syw.l1 1>000 uonf uoa J·upoJq.,nbuwo1 ua SI}W.JI sol}s Se ~ OUUIJO"",, uuop UOJ zaJ9ns z~d91 uonf 4
 • 30. .té ryF
 • 31. o;;,l;u o , ~ " ~ ~~... ~ c ~.>< ~ o-¡¡~ o.g c . ~ c ~ ·o ~ ~ ~ e...c.:¡ID c ~"5 t1 ~,.,,~c"~-..":s~:;g~!~o<ll
 • 32. Caso de Lnmnquebrodo. Entorno dn cosa de Lomoquebrnda.
 • 33. I1 11! Suárez, O Padroado do Museo de Pontevedra institucionalizou estes trabaBos. Xa co Dr. Varela Uña como cumpridor testamentario celebráronse as mostras Rosalía de Castro, O traxe gol ego onte e l!Oxe, o Oure/lse de Conde Corbal, o importante Semi/lario de Etnografía e A/ltropoloxía de Galicio e tamén os concursos de traballos escolares sobre temas de ciencias da natureza referidas este ano á vexetación do entorno"lJ7. Na memoria correspondente ao ano 1970, o Padroado do Museo de Pontevedra fruse eco do pasamento de López Suárez con estas palabras: "El dos de agosto falleció en Madrid D. Juan López Suárez, meritísimo benefactor de esta institución, en unión con su esposa, Doña Mariana Castillejo. El Patronato lamenta profunda­ mente la muerte de quien, como él, tanto entusiasmo tuvo por el .; Museo y, en general, por todo lo que afecta a la cultura de Galicia ~ que supo, con generosidad, favorecer 13S". ~ o Juan López Suárez tamén é un importante doante do Museo ti :s Provincial de Lugo. Segundo información facilitada pola xerente o dona Encarnación Lago González os materias entregados por López ~, Suárez ao Museo de Lugo son os seguintes, facendo constar o " .: e número de rexistro: " .§ " .o e 578.- Colección de dez aderezos de prata e ourivería de Padrón . •Ñ Doada. •¡: 579.- Colección de 85 cabezas de cravos antigos. Doados . ~ " 580.- Unha cama de madeira tallada pintada en colores coa • e" figura de San Caetano. Doada. .• ~ ~ 581.- Unha marcación de porta tallada e policromada en madei­ ra, procedente da casa de Gruoso de Ferreira de Pantón. Doada . . ~ • >< • 582/83.- Dous IIDteis de dúas portas igurus á anterior e da mesma procedencia, con varias pezas soltas de marcación de frisos. 1l & n " ~ I JlXosé Filgueim Valverde, VI·Adral, Edicións do Castro, 1990. III El Museo de Pontevedra, XXV, "Memoria 1970", POnlevedrn, 1971. 49
 • 34. 634.- Unha caldeireta de cobre románica procedente da igrexa 5138/40.- Tres cruces pequenas de madeira de Terra Santa, de Chouzán (Chantada). Donativo. recubertas de prata gravada. Donativos. 635/49.- 15 moedas antigas de cobre. Doadas. 5141.- Rosario de cantas de madeira negra, con incrustacións de 1023.- Unha cadeira de mano Donativo. nácara e cruz de prata sobre madeira. Donativo. 1024.- Unha cama de madeira policromada. Donativo. 5142.- Bargueño pequeno con caxonelia e secreter, finamente 1025.- Unha idem. Barroca sobredourada. Donativo. tallada a súa madeira de castaño, tipo barroco galego. Donativo. 1026.- 51 pezas de cerámica de Sargadelos. Donativo. 5143.- Marco de espello antigo en cornucopia finamente tallado. 1111.- Unha xamuga en madeira de caoba con apliques metáli­ Donativo. cos, procedente de Ponferrada. Donativo. 6032/55 .- 24 mazos de documentos de apeos de bens, relación 1134.- Unha mantela e un dengue de aldeá das Mariñas de de foros, libros de pagos e outros, referidos a distintos pobos e Betanzos. Donativo. lugares da rexión galega, que pertencen á casa de Alba. Donativo. 1136.- Unha armadura india. Donativo. 6199/204.- Seis volumes con destino aos fondos da biblioteca do 1181.- Un reloxo principios do século XVIII con máquina centro. Donativo.11 1 montada en madeira e pé alto. Donativo. 1120.- Julián Paz, Calálogo de docl/melllOs espa/íoles existentes 1259.- Unha armadura de guerreiro indochinés. Donativo. en el archivo del Minislerio de Negocios Extramjeros de París,1" 1479.- 49 azulexos variados de procedencia árabe e granadina. Madrid, 1932. Donativo. 1121.- Julián Paz, Docl/melItos relativos a Espa/ía exislenles en 1480.- Un prato de louza de Sargadelos. Donativo. los Archivos Nacionales de París, 1934. 5126/28.- Tres relicarios montados en prata. Donativos. 1122.- Julián Paz, Calálogo de la colección de documentos 5129.- Unha caixa-xoieiro recuberta de lámina de prata repuxada, inéditos para la historia de Espa/ía, Madrid, 1930-31 (2 va!.). con escenas en relevo do Xuízo de Paris (s. XVI). Donativo. 1123.- Hip61ito Ruíz, Relación del viaje hecho a los Reynos del 5130.- Relicario montado en prata, con reliquias (ósos) sobre PerlÍ y Cllile por los botánicos y dibl/xallles enviados para aquel/a bordado de seda e fío ao ouro (en dúas caras). Donativo. expedición. Madrid, 1931. 5131.- Curioso relicario coa reliquia oculta, dentro dunha espe­ 1124.- Julián Zarco Cuevas, Pintores ilalianos en San Loremo cie de brocado de seda encintada e con catro remates que lle serven el Real de El Escorial. Madrid. de pés. Donativo. 1126.- Revista de Arte España!. 48 números, anOS 1919-1933. 5132.- Relicario montado en prata, con estampa de santos en 3313.- Pérez de Urbel, Los monjes españoles en la Edad Media, ambas caras. Donativo. Madrid, 1933-34 (2 Va!.). 5133.- Escapulario en prata con figura gravada e cadea do 3314.- Julián Ribera y Tarrajó, Diserraciones y opúsculos, mesmo meta!. Donativo. Madrid, 1928 (2 vol.). 5134.- Colgante de rosario en prata e filigrana , coa figura de 3315.- Francisco Pacheco , Arte de la pintura, Madrid, 1956 Cristo crucificado. Donativo. (2 vol.). . 5135/37.- Cruz e medallas antigas de prata, dun rosario. Dona­ tivo. so 51 !,ti 11 "
 • 35. Ao Museo do Instituto de Valencia de don JuanJ9 regaloulle un de Xosé Rodríguez López, sobriño neto do Dr. López Suárez. Á reloxo de porcelana de Sévres, un froiteiro árabe, azulexos de Fundación interésalle de forma moi especial a recuperación e ca­ reflexos metálicos e un acibeche santiagués. talogación de manuscritos, libros e papeis. Tamén a Fundación Xosé Soto está ultimando os preparativos para inaugurar nas depen­ Ao Museo Arqueolóxico da Alhambra de Granada dooulle unha dencias de Arxeriz, onde López Suárez iniciou os primeiros pasos lámpada persa de metal dourado, decorada con motivos incisos e da industria galega, un museo na súa loanza. finísimas perforacións, que quedou rexistrada como donativo seu Como última proba do empeño de López Suárez en mellorar o baixo o número 3.672 do Rexistro de Entrada de Obxectos deste nivel de vida dos seus conveciños do Saviñao reproducimos literal­ Museo e ao de Artes Decorativas de Madrid unha sillería. mente o seu testamento, outorgado en Madrid en 1965. Deixa Depositado polos herdeiros de D. Juan, o Museo do Colexio encargo aos seu s albaceas -Varela Radio e a súa muller- de que Nosa Señora a Antiga de Monforte garda dous cadros da escola coas rendas e terras do Saviñao se encarguen de crear unha escola compostelá titulados A Morte e Xuízo Final. de Bioloxía para dar cursiños breves que redunden no mellor co­ A cidade de Monforte tamén tutela gran parte do patrimonio dos ñecemento das ciencias naturais e xenética. Os seus desexos non se bens de López Suárez entre os que figuraba un cadro de Castelao puideron cumprir axeitadamente porque á morte de don Juan, acon­ que incluía a dedicatoria a López Suárez con agarimo e unha vasilla tecida no seu domicilio de Madrid o 2 de agosto de 1970, os seus de cerámica do século IV antes de Cristo, catalogada como hidria herdeiros tiveron que facer fronte a débedas ocasionadas por inicia­ grega. Ambos obxectos desapareceron. tivas que non puidera concluir este home de ciencia e guieiro A fundación Xosé Soto agradeceulle ao Concello de Monforte cultural de Galicia. a tutela do legado de López Suárez aínda que agora 110 reclama para fornecer os fondos do futuro Museo de Arxeriz. Desde 1998, a Fundación Xosé Soto é a propietaria do patrimo­ Testamento de Juan López Suárez nio depositado no convento de Santa Clara. A acta notarial de doazón ao Museo de Arxeriz está asinada polo representante legal EN MADRID, a veinticuatro de junio de mil novecientos sesen­ ta y cinco. mO InstituiD de Valencia de don Juan era un centro de cultura fund:!.do en Madrid en Ante mi, JOSE LUIS DIEZ PASTOR, Notario de esta capital. 1916 por Guillermo de Osma e a súo esposa, a condesa de Valencia de don Juan. Ambos dOUlron a inslitución dun Museo que pasa por ser o máis importame do mundo en cerámica hispano~!Ír.lbe . Véxase no Anexo II. Laudotio5 un artigo de SlÍnchez Cnntón publicDdo na - COMPARECE EN MI ESTUDIO­ Diario de Barcelona (9-VI-1951) titulado Una tertulia sin par no que ciLD a López Suárez como un dos nsistenles. DON JUAN LOPEZ SUAREZ, maior de edad, Doctor en Me­ A esla institución estabo uunén moi ligndo o catedrático pontevedrés Frnnc:isco Xovíer Sánchez Cantón, que midoL! Q cBlalognción dos pintores desle instituiD, incorpomdo XQ á dicina y Cirugía, vecino de Madrid, Condes del Val, 21.- Con el tertulia de OsmD. documento nacional de identidad, nO 34237647.­ Os domingos, Gómez Moreno adoitaba subir a CnsteUana ala o rua de Fortuny, ande o coleccionista Guillenno de Osma recibía amigos que entablo.ban unhn terrulia. No verán de 1910, a Junta adquiriu unha casa nesta mesma rua de Forruny, po.m crear a primeinl. Declara que nació en Forcados en Saviñao (Lugo) el día 5 de Residencia de Estudiantes. marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro, que es hijo de don 52 53:11,j¡
 • 36. Jenaro y de doña Joaquina, ambos difuntos, casado en únicas CUARTA.- Es mi deseo que si yo fallezco an tes que mi esposa, nupcias con D Mariana Castillejo Duarte, si n sucesión. ella disfrute mientras viva de la casa de Lam aquebrada, con el coto adjunto hasta la carretera , y a la muerte de los dos, siga esa casa - QUIERE HACER TESTAMENTO ABlERTO­ como está actualmente, du rante cincuenta o más años, para que pueda ser visitada. Para su cuidado habrá un matrimonio que vivirá y teniendo, a mi juicio, y al de los testigos presentes la capacidad en la casa de aliado, dentro de la propia casa de Lamaquebrada, no legal necesaria, manifiesta su voluntad de acuerdo a minuta que me podrá vivir nadie más que los testamentarios cuando vayan a visitar entrega y que copiada literalmente di ce aSÍ: escuela y fmcas. QUINT A.- Como la mitad de los bienes cuya venta dis pongo - CLAUSULAS ­ pertenece a mi esposa, por ser gananciales, si ella recabara su importe y no la cediera para los fines de interés público que dejo PRIMERA.- Designo albaceas testamentarios, solidariamente, a señalado, mis testamentarios harán con ella el convenio y liquida­ mi esposa y a don Manuel Varela Uña, y les encargo que se me ción que proceda . entierre en el pueblo donde fal lezca, y si es to ocurriera en Saviñao SEXTA.- Además de los bienes men cionados para la venta, mis se me entierre en Fión. Igualmente quiero que el en tierro sea lo más testamentarios dispondrán también de los que tengo en la Cova, y modesto posible y el funeral con no más de tres sacerdotes en las cualesqueira otros que yo posea a mi muerte , para los fines de sepulturas que tenemos en el cementerio. interés público indicados. SEGUNDA.- Sin perjuicio de los derechos legitimarios corres­ SEPTIMA.- Designo contador-partidor testamentario con las pondientes a mi expresada esposa, dispongo que para el pago de mis más amplías facultades que quepan en derecho a don Manuel débitos, cuentas pendientes, donaciones y becas, se vendan los Varela Uña, Doctor en Medicina, y si éste faltare o no aceptara o solares y fincas de Monforte, Escairón, Poi y VilJamarín.- Las renunciare, a don José Ramón Rocha, Procurador, y a falta de éste, fincas de Arjeriz, Rendal , Lamaquebrada, deseo que sigan como a don Angel Vega González, actual párroco de Eiré. explotación agricola que sirvan de modelo para la comarca. aCTAVA.- Los testamentarios expresados realizarán la gestión TERCERA .- Es mi propósito crear y organizar en la finca de que se les encomienda en el plazo máximo de diez años.- Los bienes Arjeriz, R~ndal , Lamaquebrada, una escuela de Biología , para dar que no pueden ligar a conciertos permanentes con entidades oficia­ cursillos breves a Sacerdotes y Maestros Seleccionados, donde le s o priv adas pa ra la formación de sace rdot es y maes­ puedan aprender prácticamente los conocimientos fundamentales tros seleccionados por su dotación y manera de actuar en la vida, de Ciencias Naturales y Genética a que tanto les pueden valer para se venderán y el producto de la venta se invertirá en becas a , ayudar y contribuir a la mejora rural y social, desde sus Parroquias sacerdotes y maestros de Galicia, seleccionados por estOS testamen­ • I y escuela S.- Pero si no logro crear esta escuela antes de mi falleci­ tarios . d miento, ruego a mis testamentarios que ellos aisladamente, o Las becas han de ser todas para estudios de herencia, sociología, I asociados a alguna entidad oficial o privada, traten de crearla y ellos harán la selección de los sacerdotes y maestros, a quienes se podrá arte y educación en SuÍza y Alemania. No se podrá dar ninguna beca para seguir carrera. Han de darse " ay udar con becas hasta donde sea posible con cargo a mis bienes. todas a sacerdotes y maestros que la tengan ya terminada. 54 55I1 I .¡ I!
 • 37. No se podrán hacer exámenes o concursos para designar los Bibliografíabecarios. Los testamentarios los han de designar en virtud de susaveriguaciones e informaciones. JESÚS BAL Y GAY Y ROSITA GARCÍA ASCOT, Nuestros trabajos Así lo otorgo este testamento, con revocación de otro hecho ante y nI/estros días, Fundación Banco Exterior, Madrid, 1990.el Notario de Monforte en el año mil novecientos treinta y dos. RAMÓN BALTAR DOMÍNGUEZ, La Escuela Médica Compostelana, Así lo otorga el señor compareciente, a mi presencia y la de los Instituto P. Sarmiento, 1968.testigos instrumentales D. Antonio Uguina Carnicero, D. Manuel XOSÉ RAMÓN BARREIRO FERNÁNDEZ, Historia da Universidade de Santiago de Compostela, Volume U, Santiago, 2002.García García y D. Francisco Martínez Cuenca. XOSÉ CARRO OTERO, "O ensino e praxe da Medicina na Universi­ Dichos testigos mayores de edad y de esta vecindad, declaran dade de Santiago", en Gallaecia Fulget, Universidade de Santiago deque le conocen, ven y entienden, y que no les afecta ninguna de las Compostela, 1995; "Medicina", en Gran Enciclopedia Gallega,incapacidades legales para testificar en este acto y de las cuales T 20, sIdoinstruyo. DA VID CASTILLEJO, Los intelectuales reformadores de España. Leído, por mi, el Notario, íntegramente y en alta voz, este Epistolario de José Castillejo. 1: Un puente hacia Europa (1896-1909).testamento público al señor otorgante y testigos, a quienes ente­ Editorial Castalia, 1997. U: El esp(ri/u de una época (1910-1912).ro de su derecho a leerlo por si, que renuncian, manifiesta el Editorial Castalia, 1998. ID: Fatalidad y porvenir (1913-1937) yprimero, que es totalmente conforme con su voluntad y ftrman Epflogo (1945-1998). Editorial Castalia, 1999.todos conmigo. LOURENZO FERNÁNDEZ PRlETO, Labregos con ciencia. Estado, y yo, el Notario, doy fe, de conocer al testador, de haberse sociedade e innovación tecnoJóxica na agricultura galega. 1850­observado todas las solemnidades legales en un solo acto y de lo 1939, Edicións Xerais de Galicia, 1992. - "Infraestructura e organización da investigación agropecuaria en Ga­demás consignado en este instrumento público, extendido en dos licia durante o pnmeiro tercio do século XX", en Ingenium n2 1.pliegos de la clase 14, números 6.418.290 y el presente, que signo, Cuadernos de historia das ciencias e das técnicas. Seminario definno y rubrico, y cuya autorización termina a las trece horas del Estudos Galegos, 1988.día de hoy. XOSÉ FILGUEIRA VAL VERDE, "Do limiar para o "Diario,1921" de Castelao", en Cuarto Adral. Castelao na lembranza, Ediciós do Cas­ Están las ftrmas del testador y los testigos tro, 1987. Signado: José Luis Diez Pastor - Do Castelao íntimo: "Tarxetas a súa nai nas viaxes do 1921". En Rubricados y sellado Cuarto Adral. Castelao na lembranza, Ediciós do Castro, 1987. - "Viaxe á Bretaña" en Cuarto Adral. Castelao na lembranza, Edici6s do Castro, 1987. - "Xan de Forcados", en V-Adral, Ediciós do Castro, 1989.NOTA: Al siguiente día de su otorgamiento, remito al. Sr. Decano - "A Comisión de estudios en Galieia da Junta para la Ampliación de del Ilustre Colegio Notarial el parte prevenido por la Ley. DOY Estudios", en VI-Adral, Ediciós do Castro, 1990. - "Xesús Bal", en Adral Vl/l, Ediciós do Castro, 1994. FE.- DIEZ. Rubricado. - "López Suárez, Juan", en Gran Enciclopedia Gallega, T. 19, Santia­ go-Gijón sIdo56 57
 • 38. ------------------------------------------_ .. - - - - -- -_ "La Comisión de Estudios en Ga liciu", en La JI/ma para AlI7pliaóólI ele ESll/dios e Investigaciolles Científicas 80 OllaS {Iespués. vol. ll, CSIC, Madrid, 1988.XOSÉ A. FRAGA V ÁZQUEZ ET ALII, Diccionario {¡islórico das cien· cias e das lécnicas de Galicia. Anlores, 1868· 1936, Ediciós do Castro, 1993.THOMAS F. GLICK, "La Fundación Rockefeller en España" en La 1ul/la para ampliación de Estudios e Investigaciolles Científicas 80 años desp ués, vol. 11, CSIC, Madrid, 1988.JUAN LÓPEZ SUÁREZ, "Don Cruz Gallástegui, modelo de hombre sabio, bueno y eficiente", en Revisra de Economía de Galicia. n0:5 25-30, Xanei ro-decembro 1962. APÉNDICES ANTONIO ODRlOZOLA, "Gallástegui, Cruz Ángel", en Gran Enciclo­ pedia Gallega, T. 15, Santiago-Gijón s/d.V ALENTÍN PAZ ANDRADE, Caslelao na luz e na sombra, Ediciós do Castro, 1986.ÁNGEL S. PORTO UCHA, La Il/súHlción Libre de Ense/lal/zo el/ Gali­ cia, Edicións do Castro, 1986.DANIEL RODRiGUEZ RODRiGUEZ, "Tres personalidades de Sav iñao", en Lucellsia . Revista de cultll/a e investigación. Biblioteca Seminario Diocesano, n" S, Lugo, 1992.FRANCISCO l A VIER SÁNCHEZ CANTÓN, POI//evedra. II/éditos y dispersos, El Museo de Pontevedra, XXV, 1971.RAMÓN VILLARES, "A cidade dos daos apóstolos", en His/oria da Cidade de Sal/liago de Compos/ela, Santiago, 2003.MANUEL VILLARONGA , "Larsa. El primer grupo lác teo", en Gral/des empresas, grandes historias de Galicia, La Voz de Galicia, A Coruña, 2000.ANTONIO BENITO YEBRA DE ARES, Pazos y Seliorlos de la provin­ cia de Lugo, Servicio de publicac ións da Depu(ación Provincial, 2 tomos, Lugo, 2000.VV.AA., Circular polo SaviJiao. Círculo Cultu ral Recreativo Saviñao, 1999. GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA. Santiago-Gijón s/d. 58
 • 39. ANEXO 1 ESCRITOS DE JUAN LÓPEZ SUÁREZ Don Cruz Gallástegui, modelo de hombre sabio, bueno y eficiente Revista de Economía de GaUcia Homenaje a Gallástegui Año V. Enero-diciembre 1962. Números 25-30. Galaxia Agradezco mucho ala Revisla de Economla de Galicia, la oportunidad que me proporciona para fijar algunos puntos respecto a la formación y!I labor de este hombre al frente de la Misión Biológica de Gaticia, durante1I casi 40 años. Gallástegui nació en Vergara en 1991. Su padre expertísimo horticul­ tor, le mandó cinco años a Limoges, durante los cuales hace el bachillerato. Después le envía a Alemarúa, y en la Landwirtschaftliche Hochschule deli 1I Hobenhein, cerca de Stungart, hace sus estudios de agricultura. Como los 100 DM al mes que su padre le daba no eran suficientes para sus gastos, pronto se procuró ayuda preparando a algunos de sus compañeros con lecciones particulares. Allí le conoció mi hermano en 1913, y fueron tales,I las referencias que de él me dio, que inmediatamente me hice el propósito de que al terminar sus estudios viniese a nuestnl finca de Lamaquebrada­ Arjeriz, lo que hizo en 1915. Desde entonces nuestnl íntima relación y cooperación ha sido constante. Yo marché al Rockefeller Institute de Nueva York a últimos de 1916, dejándole a él en Larnaquebrada con mi hermano, con quien mantuvo siempre una entrañable amistad. 61
 • 40. Entre las muchas cosas admirables que en Nueva York me encontré, En carta de 10- V-1921, Cajal, presidente de la Junta para Ampliaciónresalló por encima de LOdas la nueva y maravi llosa ciencia de la genética, de Estudios, me notificaba la creaci ón de la Misión Biológica en Santiago.e inmediatamente comuniqué a Galláslegui la necesidad de su traslado a con Gallástegui de director, y un comité directivo fonnado por el presi­Norteamérica, para imponerse en esta fundamental materia, que esraba dente de la Sociedad Económica, Areses, Rof Codina y el que suscribe.revolucionando lodo la biología. Así comenzó la Misión Biológica de Galicia, donde Gallástegui, con Galláslegui llegó a Nueva York a úllimos de 1917. Empleó dos meses una dedicadón absoluta, comiendo y dnnniendo en el mismo laboratorio,en aprender algún inglés, y luego visilamos al Prof. Morgan, de Columbia con e l meritísimo ay udan te, Manuel , facilitado por Areses, y obtuvo losUniversilY, el más grande y famoso genelista del mundo en aquella fecha, primeros híbridos de maLz en Europa, y de castaño del Japón con el delquien nos dijo que el hombre que más valía en genélica aplicada a la país.agricultura-animales y plantas-era Easl, de la Universidad deHarward, En 1926 el Gobierno acordó instalar un Regimiento de Artillería en lapara quien nos dio una presentación. Nos fuimos a Harward, y después Escuela de Veterinaria con lo que la Misión Biológica se quedó sin hogar.de una larga conversación en alemán, Easl le dijo a Galláslegui: "usled La Diputación de Ponlevedra le ofreció lerreno y local en Campolongo,se queda aquí ahora, después ya veremos lo que se hace". y allí se trasladó. Más tarde la misma Dipulación adquirió la tinca de En la primavera siguienle Easl mandó a Galláslegui con su discípulo Salcedo, y aunque surgieron dificultades para la instalación en ella de laJones, que en la Connelicut Agricultural Experimenlal Slation, de New Misión Biológica, la intervención de D. Rafael Benjumea, después condeHuven, aplicaba la ciencia genética en varias plantas, especialmente en de Guadalhorce, Ministro de Agricultura, resolvió que la Misión se ins­maíz, produciendo los primeros famosos híbridos que lransfonnaron el tal ase en Salcedo, y además asignó 50.000 plas anuales de subvención acu ltivo de esta planta, en cuya labor fue Galláslegui principal colaborador la misma. D. Joaquín Benjumea, hennano del anterior, confinnó en 1940durante tres años. el apoyo del Ministerio de Agricultura a la Misión, y dispuso que fueran En ese tiempo, la Junta para Ampliación de Estudios le concedió una a ella como becarios los ingenieros agrónomos al tenninar la carrera.pensión de un año. El Cuerpo de Agrónomos no vio con simpatía la creación de la Misión, En 1920 eSla Junla acordó extender a provincias la labor de investi­ pero varios de sus miembros más distinguidos estuvieron a su lado desdegación que se venía realizando en diversos cen tros y laboratorios de el primer momemo. Yo acon sejé a D. Ramón Blanco que fuese a Santiago,Madrid, y publicó un concurso invitando a entidades oficiales y privadas quien quedó impresionado por lo que Gallástegui hacía, y llevó allí aa una cooperación en ese sentido. D. Marcelino Arana. Convencidos ambos de la necesidad de introducir la A mí me parece una excelente oportunidad para la creación en San­ genética en los estudios de Agronomía, consiguieron que la Escuela de latiago de un centro de biología apli cada a la agricultura, que dirigiría Moncloa así lo acordase, y encargase de su enseñanza a D. Genaro Alas.Gallástegui, y gestioné que la Sociedad Económica de Amigos del País Dodero también se unió a la Misión visitándola repetidas veces.solicitase esa coopernción. Con la buena disposición de los Sres. Rivero La labor de Gallástegui en la Misión trascendió por loda España yde Aguilar, Jacobo Díaz de Rábago y Augusto Bacariza, que dirigían la Portugal. Después de su advertencia de que en los concursos de ganadoSociedad Económica, y sobre todo la entusiasta ayuda y apoyo del santo no se podía premiar por la es(ampa, sino por la herencia, se corrigió ely sabio Abelardo Gallego, que consiguió local y campo de experimenta­ error que venía cometíéndose en todos los concursos de la nación.ción en la Escuela de Veterinaria, la Sociedad Económica ofreció a la Gallástegui dedicó especial atención a los híbridos de maíz, pero hizoJunta para Ampliación de Estudios, cooperación para la creación de un lambién, y divulgó en publicaciones y conferencias, estudios detalladoslaboratorio de Investigaciones biológicas aplicadas a la agricultura en la de variedades y cultivos de patata, y obtuvo los primeros híbridos delEscuela de Veterinaria. cruce del castaño del país con el de Japón.62 63
 • 41. ~11 También inició el trabajo de conseguir que esquejes de castaño echa­ También merece especial mención la fiel y eficaz cooperación de ran raíces, lo que facilitaría enormemente la multiplicación de los híbridos, Antonio Odriozola al frente de la biblioteca y archivo de la Misión, y en trabajo que continuó Viéitez con gran éxito. la labor administrativa. Igualmente, dedicó especial atención a obtener y difundir las mejores Después de nuestra desgraciada guerra civil, la Misión fue afectada varíedades de frutales y hortalizas, labor que llevó personalmente su por los naturales cambios administrativos en las entidades con ella rela­ padre, el expertísimo D. Santos, incorporado a la Misión. cionadas. La posición de la Misión fue hasta entonces de absoluta autonomía e independencia de todo organismo oficial o privado, detalle de la mayor Entre los ingenieros becarios que fueron a la Misión se distinguieron imponancia para la eficacia de su labor. Contribuían a su sostenimiento especialmente Miguel Odriozola, Femández Quintanilla y Vicente Boceta. los Ministerios de Educación y Agricultura, y las cuatro Diputaciones Después de una iniciación concienzuda en la genética, la Misión envió a gallegas; pero el único responsable, y la autoridad única era el Patronato. Odriozola a Inglaterra, y a Boceta a Alemania. Pasado un año, Odriozola Cualquiera de las entidades mencionadas, podía retirar su cooperación, fue también a Alemania. pero nada más. Después, el Ministerio de Educación ha ido tomando las En 1930 el ministro de Agricultura, Sr. Viguri, concedió a la Misión riendas directivas y administrativas de la Misión. En esta nueva etapa, la dinero para ir a adquirir en Inglaterra cerdos reproductores. Se le enco­ acertada intervención del extraordinario e incomparable Filgueira Valver­ mendó hacerlo a Odriozola, que adquirió un lote de la mejor selección de de, ha sido y es la mayor garantía de continuidad y acierto de la Misión. la raza Large White, con la que inició y fonnó, con una pericia y éxito verdaderamente incomparable, la importantísima cochiquera, que facilitó ejemplares selectos de esa raza a entidades oficiales y a particulares de LA SUCIEDAD Y EL HORROR AL AGUA toda España. Especial mención entre los discípulos y colaboradores de Gallástegui El Sol. Sábado, 26 de enero de 1924. merece José Luis Blanco, que con su hermano han realizado una labor importantísima en la hibridación de maíces, obteniendo los hJbridos de El doctor Latora ha publicado el EL SOL un artÍCulo sobre nuestra tallo azucarado. higiene corporal, muy educativo y muy interesante. pero no del todo justo. Gallástegui tuvo el mérito extraordinario de Concentrar todas sus En esa amonestación, que seguramente ha de ser muy eficaz. el médico energías en la labor y éxito de la Misión, sin ninguna otra preocupación aparece poco menos que como un "ser puro", sacrificado a tener que sufrir de ningún orden, lo que le granjeó el respeto, la admiración y adhesión constantemente las consecuencias de la "hidrofobia" de nuestro pueblo, de todos. y es forzoso reconocer que de esta vergonzosa lacra nacional es única y Varías personas fueron especialy eficaz apoyo para la Misión, pero exclusivamente responsable la Medicina española. entre todas han sido de la mayor importancia, Andreu, desde su alto cargo La suciedad y el horror al agua de gran parte de nuestras clases altas, en el Ministerio de Agricultura; el meritJsimo García Vidal, desde la medias y bajas no es ni más ni menos que una de las múltiples manifes­ asesoría de la Diputación de Pontevedra, y La Sota, desde la presidencia taciones del atraso y decadencia del país. Cuando la civilización era de la misma. Puede decirse que los tres han sido piedras fundamentales meridional, aliado de las producciones amsticas, científicas e industriales para el éxito de la Misión Biológica. de griegos, latinos y árabes, resaltaba su manera de saber vivir, y su Entre los apoyos particulares ha sido el mayor, el más eficaz y el más limpieza pública y privada. Pero el mundo ha seguido su marcha ciega a generoso, el de D. José Femández López, quien desde un principio se unió través de los tiempos, y lo que algún día resplandecía en las naciones con su extraordinario talento, y sus cuantiosos medios, a Gallástegui y a mediterráneas, es ahora posesión de los pueblos del Norte, que nos la Misión. ofrecen, al lado de su mayor riqueza, progreso científico y superior 64 65 .1
 • 42. administración, una mejor manera de vivir, con "confon", limpieza, horas inmediata en cada uno de los distritos de la cone de un grupo de duchasapropiadas de trabajo, de descanso y de esparcimiento de cuerpo y espí­ públicas de agua caliente, como existen en Berlín, que podrían resultar aritu . diez céntimos por persona, con jabón y toalla. No sé si mi proposición El no lavarse el cuerpo es vergonzoso y hjere nuestra dignidad de merecerá más atención al nuevo que al antiguo régimen, que no pudohombres el tener que estar en algunas reuniones públicas, y el saber lo que detenerse a pensar en ello, a pesar de que a uno de aquellos ahora exen general cubren buenas vestiduras; pero quizá no nos repugne más eso alcaldes me une cordial amistad. Para que no se temiera al costo, acom­que el que se escupa en suelos y paredes, o el barrer con escoba, respirando pañaba a la proposición de las duchas públicas otra en que demostraba que °y haciendo respirar nubes de polvo la posesión de variados y numerosos podrían inslalarse éstas en las acluales Casas de Socorro, que creo cuestanparásilos, ele., ele. Pues de lodo eso hay en nuestros hospilales y Facul­ al Municipio más de quinientas mil pesetas al año, y que deberían suprimirselades de Medicina, y en la propia de Madrid, y a nadie se podrá culpar y ser sustituidas por ambulancias automóviles en cada uno de los princi­de que tal ocurra más que al Cuerpo médico de esos centros. Con unas dos pales hospitales, las que acudirian en pocos minulos a la llamada lelefónica,mil pesetas, y aun con menos, se podría instalar en cada hospital un como hacen los bomberos en caso de incendio, con Jo que se podríapequeño cuarto de limpieza y aseo, por el que tuviera que pasar todo atender a Jos pacientes mucho más pronto que ahora, y con una economíaenfermo antes de entrar en una clínica, y que sepamos, en ningún hospital para el Municipio madrileño de más de cincuenta mil duros.de Madrid se hace eso, a pesar de que nadie les impide a sus médicos que Pero la instalación de estas duchas, a pesar de su necesidad, y de quelo organicen. no costarían dinero, no se hará todavía, porque el progreso, como todas El médico enlra en lodos los hogares, y no cabe duda que en punlO a las cosas de la vida, tiene que llevar en cada país la marcha y ritmo propiohigiene y hábitos de vivir puede influir hasta donde quiera, ilimitadamen­te; pero mal puede aconsejar o imponer una cosa distinta de lo que él sabe de su grado de civilizaci6n, y ya sabemos que éste brilla ahora másy hace, de lo que ha visto y aprendido duranle su carrera. iHay que ver intensamente por otras latitudes. Los demás pueblos latinos tampoco seen qué medio y de qué manera nos educan y forman nuestras universida­ desvían mucho de nuestro nivel en eso, aunque a veces parezcan lIevardes! ¡Causa horror entrar en la mayoría de nuestras Facultades de Medicina! alguna ventaja. Durante la guerra, los ejércitos ingleses y americanos sePor respeto .lleclor, aunque debiera decírsele lada la verdad, por ruda que vieron desagradablemente sorprendidos por los hábitos de vida que exis­sea, no describimos cómo están; pero el que quiera podrá Convencerse tían en Francia, muy inferiores a los suyos en cuanto a Higiene yfácilmente visitando estos centros, encargados de enseñar y dar la norma organización general, y experimentaron en cambio gran salisfacción enen Higiene y Sanidad. ese sentido en los territorios alemanes que han ocupado. Tampoco es completamente justo que nuestra "hidrofobia" sea un Podrían citarse innumerables casos curiosos respecto a nuestras nor­verdadero horror al agua. Más bien se trata de incapacidad para su mas de limpieza. Visitando, hace algunos años, uno de nuestros másdisfrule, por deficienle educación, y la mayor pane de las veces, de famosos colegios de segunda enseñanza, hemos visto que los pobresdificultad o imposibilidad para ello, por falla de organización social y chicos (de las famllias más ricas), no disponían para lavarse de más dedoméstica . Todos sabemos 10 diferente que es el que a uno le habitúen o lilro y medio de agua que les dejaban en la palangana, sin jarro ni cubo.no al contacto constante con el agua, y el que cualquier ciudadano, rico El colegio no lenía calefacción, ni baños, ni duchas. Muy poquito a pocoo pobre, disponga en lodo mamen 10, en la calle y en el hogar, de agua este estado de cosas va mejorando algo.caliente abundante y barata, como ocurre en algunos paises, donde el agua En otro colegio se hacían grandes refonnas con una importan te can­y la calefacción son elementos de primera necesidad. lidad destinada a complelar el hermosísimo edificio. El arquileclo, que era Yo he propueslo al actual gobernador, como lo hice anles a dos de los de la Casa Real, proyeclaba poner un baño para la comunidad y Olro paraque han sido nuestros alcaldes, 10 convenientísimo que sería la instalación los chicos. Un día me hice presentar y advertí la necesidad de hacer una66 67
 • 43. II1 instalación de duchas. Él me respondió contrariado: ¿es usted viajante de Escuelas. Inspectores. Campos de juegos I duchas? Al fin, se consiguió subsanar aquella omisión. Es enonne la ignorancia que existe en el público en general, y hasta No puede haber buenas escuelas sin maestros preparados y educados entre médicos y arquitectos, respecto a lo que debe ser un cuarto de baño. para su delicada misión. Hay que exigirles vocación, dedicación y Para la limpieza del cuerpo no hay más solución práctica que la ducha, ejemplaridad, pero desgraciadamente nuestras normales se limitan a dar­ que no cuesta casi nada, y con la cual diez o quince litros bastan para les un título, descuidando totalmente la fonnación educativa del maestro. lavarse uno perfectamente. Esta cantidad de agua se puede calentar pronto Tampoco puede haber buenas escuelas sin un cuerpo de inspectores, y baratamente, mientras que el baño para toda una familia medianamente capaces y celosos de la eficiencia de aquellos, pero también desgraciada­ numerosa sólo lo pueden pagar Jos potentados. Además, no diremos que mente los inspectores actuales se limitan a ser unos funcionarios sin es limpia una familia, aunque los que la componen se laven bien, si los vocación a su misión, que vienen desempeñando su cargo, inconscientes criados, que tienen que locar a todo, no andan también perfectamente de su deber y de su responsabilidad. limpios. ¿Mejorará pronto nuestra higiene pública y privada? Algo sí, máxime si todos, especialmente los médicos, nos esforzamos en poner lo posible Libros de texto de nuestra parte para conseguirlo. Este problema es muy antiguo y todos los legisladores y todos los Dr. López Suárez interesados en darle solución patinan a su alrededor sin hallarla. Y es que ese problema no se resolverá nunca, así en absoluto, mientras no desapa­ 10·1-1924 rezca el examen por asignaturas, como ha desaparecido en todos los países civilizados. No es que se hayan de suprimir las pruebas y exámenes, sino que unos y otros han de hacerse por grupos de materias, sin la intervención NOTAS SOBRE PROBLEMAS MUY DIVERSOS de los catedráticos de las mismas. Museo de Ponfevedra. Fondo López Suárez Ya se le pueden dar vueltas a ese problema, y atar y reglamentar cuanto se quiera. Mientras el catedrático pueda examinar tendrá en su mano poder .- Escuelas. Inspectores. Campos de juegos absoluto para imponer libros de texto y los más raros caprichos. 2. Libros de texto El Instituto Escuela, de éxito reconocido por todos, ni tenía libros de 3.- Laboratorios de Física y .Química texto ni exámenes por asignaturas. Este experimento, que duró de 1916 5.- Viajes y estudios en el extranjero a 1936, y llegó a tener más de 2.000 alumnos, no deja lugar a dudas. 6.- Eugenesia 7.- Urbanismo Exceso de estudiantes 8.- Caminos vecinales 9.- Ganadería Todo el mundo reconoce y se queja de la excesiva afluencia a nuestros 10.- Los cambios monetarios cenLTos de eoseñanza. del enorme número de nueSLTa juventud que decide 11.- Soluciones logradas adquirir y vivir de una carrera, en contraste con 10 que se hace en otros 12.- Institución países (en el nuestro se hace también en Cataluña), que optan por dedi­ 13.- Junta para Ampliación de Estudios carse a empresas y negocios industriales. Y es que en estos el hombre tiene 14.- Misión Biológica de Galicia que poner a prueba sus facultades y condiciones personales para triunfar, 68 69.-1
 • 44. lo que siempre represe nta esfuerzo personal y riesgos. mienlIas que el que El milagro del Japón se debió a los miles de es tudiantes que enviaronadquiere un título cuenla segura su colocación en los múltiples organis­ a todas partes Con becas de cinco y más años . A principios de siglomos burocráticos. sin tener que preocuparse ya da nada en toda la vida. Norteamérica casi no tenía laboratorios científi cos, y en pocos años,y de ahí la ciega obsesión de todos los padres para que sus hijos consigan envi ando becarios a Europa, e importando profesores y técnicos de Ale­ese título. mania, hizo el asombroso avance que (odas vemos. Esle gravísimo problema no tendrá solución mientras no se supriman EllIaer profesores y técnicos del extranjero es de fundame ntal impor­ese enorme número de plazas, diari amente en aumenlo, que cada profe­ tancia. Nada vale legislar si no se c uenta con personas capacitadas parasión ha conseguido crear en la administración del es tado, la prov incia y rea lizar lo que se ordena.el municipio. Que los médicos, veterinarios, farmacéuticos, abogados. Convencidos de q ue en nuestros centros secundarios es la enseñanzaarquitectos, etc., no tengan más posi bilidades que su trabajo en libre demasiado teó ri ca, se ha dispuesto qu e en lo sucesivo sea aquella máscompetición, en vez de las plazas o cargos oficiaJes en que se enchufan , práctica. ¿ Y quién enseña a los profesores a hace rl a así más práctica?y el te rrible problema de la afluencia estudiantil desaparecerá inmediata­ Se insiste e n que esa enseñanza más que in structiva sea educativa,mente. formativa, ¿Y quién enseña al profesorado a hacerla así? Por otra parte, el joven de algún valor al ver y canocer otros ambientes Tene mos que resignarnos a que eL progreso en muchos órdenes sea unmás incitantes, prende en él la chispa de la inquietud progresiva, y se progreso muy lento. Hay que solucionar y preparar, donde y como sea, aredime del adocenamiento burocrático. los que después encauzarán al profesorado de esos cen tros que deseamos Las excursiones a Cataluña y Vascongadas, que les permitirán conocer sean más prácticos y fOrnlativos o educadores . Más vale hace rlo así,otros ambientes, serian de la mayor impo rtanci a para nuestra juventud. aunque el procedimiento sea mu y lento, que no lograrlo nunca. Laboratorios de Física y Química Eugenesia La base fundamental de todas las industrias agrícolas, metalúrgicas, La eugenes ia, o ciencia que vela por la mejora humana, tiene enormequímicas, de tejidos sintéticos , etc., elc., y de tod as las ciencias biológicas, imp ortancia, y en todos los país es adelantados se le consagra gran interésson los conocimientos de física y química. y atención. Desgraciadamente su es tudio se hace aquí muy mal, y nuestro atraso Es ciencia nu eva b:lsada en el grandioso descubrimiento de las leyesen ellas es mucho mayor de lo que se c ree. de la herenc ia, por el genial agustino, Gregario Mendel. T anto en las univ ersidades corno en las escuelas especiales mucha La eugenesia da a la humanidad la posibilidad de encauzar y conlIolarteoría y mu cho examen memoristicos, pero mu y pocas prácticas y muy su porvenir. en vez de seguir a la deriva, como ha venido siendo hastapoco tiempo dedicado a ellas. aq uí. Es de verdadera necesidad el envfo de much os jóvenes a estudiar estas Por otra parte, al hacernos cargo de las condiciones y dotación de cadacienci as en otros países, especialmente en Alemania, y el de traer de allí individuo, se nos hace comprensible su actuación en la vida, y se facilitaprofesores que las enseñen aquÍ. la convive ncia. Nada más erróneo, ni más trágico, que exigir en las escuelas a los Viajes y estudios en el extranjero alumnos deficienlemente dotados los mismos conocimientos y aprove­ chamiento que a los bien dotados, y aun ponerles e n evidenci a y Los viajes y estudios en los países adelantados es e l procedimiento recrim inarles, cuando no hacerles objeto de castigos por carecer de sufi­más eficaz para el progreso. cientes dotes, de lo que los infelices no son responsables, pues nadie elige70 71
 • 45. la capacidad con que viene al mundo, sino que se la da fatalmente su resulta absolutamente imposible resolverlo sin una eficaz cooperación ascendencia mediante la herencia. local por parte de los pueblos interesados. Esta cooperación es lógica, Cuando seamos más conscientes de estos problemas, cuando los pa­ porque son ellos los directamente beneficiados, y factible, ya que durante dres de familia, los maestros, etc., estén iniciados en esta importante varios meses del año el campesino está libre de faenas agrícolas, y dispone ciencia, la convivencia humana habrá mejorado decisivamente. de suficiente tiempo para esa cooperación. Pero para esto se precisa Debería de estudiarse Eugenesia en todas las facultades de Medicina, civismo, de que los pueblos carecen, y que tiene que ser impuesto por tos Derecho, Sociología, Seminarios y Nonnales. La creación de un instituto gobernadores conscientes, obligando enérgicamente a las corporaciones de Eugenesia está en proyecto. locales. Urbanismo Ganadería Esta riqueza nacional es uno de los problemas más discutidos y menos En el urbanismo dominan actualmente razones de estética y económi­ comprendidos. Todos deseamos el mayor rendimiento, y se habla de cas, con olvido <le las biológicas. Los locales de negocio y oficinas de todo razas, cruzamientos y sistemas de explotación. orden pueden prescindir de las últimas, pero la vivienda ha de responder Pero una cosa es segura, el valor del antiguo aforismo inglés : "No hay forzosamente a lo indispensable para foonar un hogar, y criar una familia más que dos razas de ganado, el que come y el que no come". humanamente. La importancia de las razas es indiscutible, pero las mejores del mundo Hay que abrir espacios li bres (pulmones) en el centro de las ciudades, fracasan si la alimentación y trato no son adecuados. destruyendo viejos edificios. cuya función y emplazamiento no responde Hoy en España la mejora a que aspiramos más que problema de razas a la actualidad, y hay que crear pueblos satélites con viviendas dotadas lo es de piensos abundantes y económicos. de sol, aire y jardines. Esto resolvería, además, el problema de la carestía de solares. Y cooperando Estado y mun icipios en la adquisición y urbanización de Los cambios monetarios grandes extensiones de terreno en sitios adecuados, no sólo no nos costaría Nuestra moneda se hundió a raíz de la creación de la Campsa por la dinero tan importante obra, sino que hasta podría resultar negocio. Dictadura, y los esfuerzos y sacrificios hechos para impedirlo han resul­ No parece racional ni sens.ato que el urbanismo esté siempre sometido tado estériles. Ni Calvo Sotelo, ni Argüelles, ni Pedregal, ni ¡ndalecio a la improvisación de concejales y alcaldes carentes en absoluto de Prieto pudieron hacer nada para recuperar el valor de la peseta, pero al preparación y competencia en esa materia. último le ofrecieron resolver este problema si deshacfa la Campsa. Esto En Alemania los alcaldes son profesionales, y tienen el cargo como prueba que el tipo de cambio, más que de balance comercial, depende de aquí los secretarios de tos ayuntamientos. otros factores, especialmente de acuerdos y consignas de los grandes financieros que controlan el dinero y la economía del mundo, casi siempre Caminos vecinales en complicidad con sus gobiernos. Los caminos vecinales y los accesos a los pueblos representan un Soluciones logradas enonne problema, al que, desde Gasset, a principios de siglo, vienen tratando todos los gobiernos de dar solución, sin conseguir más que Tan enormes problemas como la industrialización del país, la repobla­ pequeñas contribuciones y es que el problema es de tal magnitud que ción forestal y los regadfos están prácticamente resueltos. Esto se ha 72 731,1
 • 46. 1conseguido gracias a una certera visión de los mismos, y a una voluntad La señora que regía la Institución, doña Tomasa Pantoja, oía misay constancia mentísima de los gobernantes. Pero todo ello hubiera sido diariamente, y varios de los profesores eran católicos fervientes.imposible si no se hubiera prescindido de los organismos burocráticos,que todo lo esterilizan (distritos forestales, secciones agronómicas y Junta para Ampliación de Estudiosdelegaciones de industria). y no se hubiese recurrido a la selección depersonal técnico y administrativo. Ante la pretendida actuación tendenciosa de la misma, debe hacerse En toda empresa es fundamental la elección de las personas que han constar que Cajal fue su presidente mientras vivió, y miembros fundado~de realizarla y, por tanto, gravemente perniciosos e incompatibles con la res Sotomayor, Casares, Zaragüeta, D. Inocencia Jiménez, Torroja, Torreseficacia, los derechos de escalafón y categoría. Quevedo, Menéndez Pida], etc. Y colaboradores el P. Viii arda, Asin, Tormo, Gómez Moreno, Sánchez Cantón, MaIcillo, etc. Entre los que fueron sus becarios figura el actual secretario del Con­ Institución Libre de Enseñanza sejo de Investigaciones Científicas. El Instituto Escuela, creación de la Junta, tenía tres profesores de Existen ideas erróneas respecto a lo que este centro era. Por tener Religión designados por el obispo.verdadero valor aclaratorio, referiremos algunos detalles. La directora de la Residencia de señoritas, también creación de la El doctor Simerro, gran oriente de la masonería española, era protector Junta, fue siempre María de Maeztu.de la Institución . Cuando en 1909 recibió la consigna de la compañía a favor de Ferrer,fue a pedir a D. Francisco Giner de los Ríos ~u cooperación, la que éste Misión Biológica de Galicianegó tan rotunda y categóricamente, que al día siguiente Simarro fue adeshacer el testamento por el que dejaba a la Institución una importante En 1917, López Suárez, en aquella fecha miembro del Institutofortuna. Rockefeller de Nueva York, llevó a Gallástegui, a quien tenía al frente de su finca de Monforte, a Nortearnérica, a estudiar Genética aplicada a la Siendo ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos, el Ayun­ agricultura con East, profesor de la Universidad de Harvard, y el hombretamiento sociatista de Lugo fue a pedirle el derribo de aquella muralla, más importante del mundo entonces en esa ciencia.monumento nacional, a lo que se disponía a acceder, para complacer a sus Cuando en 1921 Gallástegui volvió a España, López Suárez le teníacorreligionarios; alguien advertido del peligro que se cernía, recurrió al creada la Misión Biológica en Santiago, que en 1926 pasó a Pontevedra,Sr. Cossío, director de la Insti~ción, creyéndole influencia decisiva para por haber facilitado la Diputación de Pontevedra, bajo la presidencia deimpedir la baIbaridad del derribo. El Sr. Cossío contestó: asunto perdido. La Sota, la finca en que actualmente está instalada.Vd. Cree que Fernando ha puesto aquí los pies desde que es ministro? Yllevaba seis meses en el cargo, creyendo todo el mundo que estabaactuando al dictado de la Institución. Al fin la oportunidad se presentó y Dedicación total o fuI! timela recriminación por el intento de derribo fue tan enérgica que quedó La capacidad de una persona, por extraordinaria que sea, es siemprecompletamente conjurado aquel desgraciado intento. limitada, y nadie puede tener el mismo éxito dispersando sus fuerzas en La Institución organizaba excursiones a las poblaciones de interés múltiples actividades como concentrándolas en una sola.artístico todos los domingos, y jamás quedó uno sin que a los excursio­ Uno de los secretos de la eficiencia es la especialización y la concen­nistas no se les facilitase oportunidad para oír misa en Madrid ames de tración. Es el sistema adoptado en los países adelantados paIa toda clasesalir, o después en la población que se visitaba. de trabajos: industria, investigación, enseñanza, administración, etc.74 75
 • 47. Nada más absurdo que pretender hacer una enseñanza eficaz, o una figurar. En la inmensa mayoría de los casos, con una organización eficien­ investigación fecunda, con una o dos horas de clase o de trabajo en un te, esa panida de Sanidad y Beneficencia podría desaparecer casi totalmente laboratorio. de los presupuestos de Ayuntamientos y Diputaciones. como ocurre en Es de absoluta necesidad que nos demos cuenta de lo que desgracia­ otros paíscs. damente aquí se hace en este sentido, y que se ponga remedio, lo que no Madrid l de diciembre de 1943 es imposible, La mayor dificultad, que no parece ser la apetencia de Juan López Suárez enchufes o cargos, se resolviera fácilmente doblando o triplicando el sueldo de un cargo al que dedicase todo su tiempo solamente al trabajo, del mi smo, dejando libres para otros los de¡nás empleos o cargos que NOTA SOBRE CAMINOS ¡ 11ti tuviese. El coste vendría a ser el mismo, pero el rendimiento y eficacia del trabajo sena muchísimo mayor. f 1 No se concibe que un abogado del Estado, el arquitecto de una entidad Museo de Ponlevedra. Fondo López Suárez oficial, un jefe de sanidad O un profesor de un centro docente, puedan, Una red completa de carreteras y caminos es la mayor necesidad de además, ejercer libremente su profesión. muchas veces en pugna con su la Nación, Especialmente en Galicia, gran parte de los pueblos tienen cargo oficial, y siempre impidiendo prestar el mismo tiempo y atención todavía la carretera o camino a diez y a veinte kilómetros de distancia. Son que su buen desempeño requiera. los caminos de necesidad más urgente que las escuelas, y tanto como el I pan para comer. I NOTA SOBRE SANIDAD Para resolver este problema el Estado tiene que aumentar mucho la " partida que a esto destina, y principalmente tiene que saber encauzar a Jos La actual Ley de Sanidad no responde al interés y servicio público, pueblos que van a disfrutar esos caminos, para que cooperen en la pro­ I porción debida, la cual debe aproximarse casi siempre al cincuenta por l Representa un grave crror administrativo, impuesto por los cuerpos que ¡1 integra la sanidad -médicos, farmacéuticos, veterinarios, practicantes y ciento, lo que es completamente factible, puesto que la población rural ..! , comadronas- en su afán ciego de colocarse y disfrutar sueldos todos sus dispone de tiempo y de yuntas durante todo el invierno para esa coope­ miembros, sin el menor pudor ni la menor discreción en cuanto al bien ración, 1 1 parecer y al sacrificio que para eso se impone a la Nación eterna. Condición previa, absolutamente indispensable, sería una Ley radical !ll i Al proceder aSÍ, las clases sanItarias siguen el criterio que desgracia­ y tajante de expropiación forzosa, El individuo rural carece en absoluto damente impera también en los distintos cuerpos de ingenieros, arquitectos, de civismo en cuanto a interés público, y no se puede permitir la obstruc­ etcétera, que con una organización en beneficio de su único interés ción, y hasta el chantaje que trata de imponer siempre que se le toca a una material, opuesto casi siempre al bien público, representan verdaderos finca. sin querer reconocer el beneficio que recibe. cánceres incrustados en el cuerpo de la Nación, a la que inutilizan y Con cuatro millones de pesetas por año y provincia, o sean doscientos I aniquilan, Basta coger el presupuesto de cualquier Ayuntamiento y ver la panida millones al año, sobre lo que hoy se emplea en caminos, y una aportación de los pueblos, en lo que sea, dinero y trabajo, aproximadamente a esa, se pueden construir unos cuatrocientos kilómetros por provincia y año, y que en Beneficencia y Sanidad la Ley le impone para convencerse de la ,1 en diez años unos cuatro mil kilómetros por provincia, con un gasto total ,lli absoluta imposibilidad de poder atenderla, Por otra parte, existe verdadera desproporción entre el servicio realmente necesario y el que se quiere por parte del Estado de unos mil millones de pesetas, " 76 77 •[I!, Ir:li J I
 • 48. 1" Un Plan de esta orden es completamente factible bajo todos los CAMINOSaspectos, especialmente el económico. y reportaría al país un beneficioinfinitamente superior al esfuerzo empleado. Museo de Ponfevedra. Fondo López Suárez Madrid, 1 de Diciembre de 1943 Una de las mayores necesidades de España es la mejora y construcción Juan López Suárez de caminos. Especialmente en Galicia, hay pueblos que todavía padecen la humi­ l1ante afrenta de la incomunicación. URBANISMO Esto no es un problema solamente de dinero, sino de dinero y cultura, porque si las administraciones provinciales y municipales tuvieran capa­ Museo de Pontevedra. Fondo López Suárez cidad para organizar la cooperación oficial y privada, se podría realizar infinita más labor, pues nuestros labradores durante el invierno, libres de No se puede ver impasiblemente la continuación y repetición de los faenas agrícolas, podrían, bien encauzados, aportar inmenso caudal degraves errores que han presidido el desarrollo y crecimiento de las grandes trabajo y prestación personal. Y los propietarios pudientes, principalespoblaciones. Concretamente en Madrid, vemos como ha surgido ese beneficiados con los caminos, deberían hacer también importante aporta­barrio de Salamanca, sin un solo jardín en su enOnne extensión, es decir, ción en vez de dificu1tar y ex igir vergonzosas indemnizaciones porsin pu1mones. expropiaciones, que a veces resultan verdaderos chantajes. y lo mismo por todos lo demás barrios. También en muchos casos se deberían emplear soldados para construir y cuando en el mundo se está de vuelta de este error, aquí todavía pistas, que podrían ser de doble interés, económico y estratégico, con lopensamos en rellenar los preciosos espacios que resultan de las agregaciones que además se favorecería el género de vida y la moral de los destacamen­de los pueblos del cinturón que, conscientemente aprovechados con cons­ tos rurales.trucciones y espacios de vegetación, podrían hacer que nuestra granciudad futura llevara esa enOnne ventaja a las urbes que no han sabido Madrid, 5 de enero de 1948tener eso en cuenta. Parece que el criterio actual es rellenar los espacios, apiñar los edifi­cios, castigar la existencia de solares sin edificar, que son, al fin, espacios. PLAN AGRÍCOLA DE GALICIALo racional sería extender todo lo posible la urbanización, con grandesvías hasta la Sierra, poniendo en condiciones de habitabilidad la mayor Museo de POJileledro. Fondo López Suárezcantidad posible de terreno, única manera de resolver el problema delactual precio de los solares, y de crear una futura gran urbe cuyas prin­ El plan agrícola de Galicia está mal planteado. Existe la necesidad decipales características sean la higiene, la belleza y la comodidad. Y hasta mejorar su agricultura y su ganadería, pero hacerlo es una labor dífícll yse podría y debería hacer eso no solamente sin gasto, sino realizando el lenta, que requiere personal con preparación técnica, de que carecemosAyuntamiento un enorme negocio con la revalorización de las zonas todavía.agrícolas al urbanizarlas. Tenemos un desconocimiento total de nuestra pobre capacidad cien­ Las actuales poblaciones, por falta de las verdaderas condiciones de tífica y profesional. Por extraño que parezca, en todo el Cuerpo devida y habitabilidad, consumen y extinguen la riqueza y dotación racial Agrónomos no hay más de media docena de ingenieros eficientementede sus habitantes. preparados en viti-vinicultura, y otra media docena en enfennedades de Madrid 5 de Enero de 1.948 plantas, pero en cerealicultura no tenemos a nadie, y en zootecnia so­78 79
 • 49. lamente a los de la Misión Biológica. Yen todo el Cuel]lo de Veterinarios LA VENTA DE GANADO Y LOS VETERINARIOStampoco hay más de media docena que dominen los problemas de enfer­medades y epidemias, y todos los demás nada. Pero tampoco en todo el Museo de Pon/eled,.o . Fondo López Suárezcuel]lo médico español hay media docena capaces de poner un régimenalimenticio científico y racional aunque en otras ramas están a inmensa tmayor altura que los agrónomos y veterinarios. En las provincias gallegas han montado los ganaderos un inmoral Este conocimiento de la realidad es básico para poner remedio a tinglado, que denominan Central Ex.portadora de Ganado, con incompren­nuestra situación actual en el ramo que sea, porque ya se sabe que el factor sible consentimiento de las autoridades.fundamental para cuantos queremos acometer es el hombre, por cuya Consiste esle tinglado en ponerse de acuerdo los ganaderos e~porta­selección y preparación se ha de comenzar siempre para tener éxito, y si dores, y no mandar a cada feria más que un comprador que, seguro de nono se hace así se fracasa fatalmente. El prestigio de la Misión Biológica tener competencia, se burla del pobre comprador ofreciéndole preciosse debe a eso. Antes de crearla se preparó a GalJástegui en Alemania y inisorios. que en algún caso no llegan al valor de la piel de la res, segurosNorteamérica, y después a Odriozola, en Inglaterra y Alemania. Se les también de que la desgraciada víctima o se rinde o no vende.eligió, y después se les preparó. El procedimiento es lento, pero no existe El instrumento eficaz para realizar esta faena indignante son losotro eficaz, aparte de importar técnicos y científicos, lo que se debía hacer veterinarios, porque han conseguido que no pueda transitar en ningunaen gran escaJa. forma una sola res sin una guía del veterinario, que solamenle va para el Para el problema agrícola de Galicia solamente contamos por ahora ganado del tinglado, y valiéndole a él 10 pesetas por ejemplar vacuno, ycon un Ingeniero, Quintanilla, y dos veterinarios: Romagosa, Inspector más o menos en otra clase de ganado.provincial de Ourense, y Escribano, Inspector Provincial de Lugo. Los De esta forma no hay escapatoria posible, y el labrador se ve expolia­tres son materia de primera, de lo mejor, impecables. pero no tienenpreparación suficiente, y es temerario meterles a operar con el porvenir do, obligado a vender su ganado a un precio bajísimo, cuando la carne yde nuestra agriculrura y de nuestra ganadería, sin que antes conozcan lo las pieles tienen en los mercados el precio más alto que se recuerda,que de esto hay en Suiza, Escandinavia, Inglaterra y Norteamérica. Es casi exactamente lo mismo que el tinglado organizado hace cinco años por elseguro que en los concursos celebrados el año último se ha premiado Comisario de Recursos que había en Coruña y los ganaderos, obligandoerróneamente lo que no se debía. 1Y más valía no hacer nada, por ahora, a los labradores a vender sus ganados por poco, y pagando por clase deque hacer daño y agravar el problema! Por esta razón, Gallástegui y el que carne, que definía el veterinario a gusto y servicio del comprador, segúnsuscribe, hemos influido para retrasar la creación de la estación pecuaria presenció el que suscribe, hasta que el Gobierno echó aquella inmorali­de Lugo. Y llevamos muchos años esperando a tener persona apropiada dad.para crear una Estación Viúcola Enológica en Ourense. y las autoridades consienten esto, porque esa Central Exportadora les Entre las pocas personas conscientes y con visión que podrían tonnar deja al precio quizá de coste unas cuantas reses para el abastecimiento departe del Patronato Agricola de Galicia, están Romay de A Coruña, algunas poblaciones regionales, con lo cual en esas no pierde, pero en lasTaboada, de Sarriá, y García Vida!, asesor de la Diputación de Ponteve­ que exporta puede doblar y triplicar el precio.dra, sin cuya perspicaz y discreta ayuda quizás no hubiesen triunfado ni y no es solamente esto, sino que el labrador gallego a principio dela Misión, ni la repoblación forestal. invierno ven ía vendiendo por Burgos, La Rioja, Navarra, etc., no ganado y para todos los problemas económico-agricolas de toda España,probablemente la persona más capaz, y con más experiencia, es el Inge· de carne, sino de trabajo, de vida, cuya salida impide el tinglado, y elniero Agrónomo, D. Jesús Andreu. labrador se ve imposibilitado de mantener, lo que le representa una verdadera catástrofe. Madrid, 5 de Enero de 194880 81
 • 50. ¡ l Es de toda justicia y urgencia que se eche abajo ese inmoral tinglado, y que los veterinarios se dediquen a combatir las enfermedades del ganado T niños y de nuestra juventud en posesión de conocimientos importantes. sin base alguna de educación y formación personal , actuando como seres i 11 I I y no al feo y pingüe negocio de dar y cobrar cientos y miles de guías. verdaderamente irresponsables, sin la menor noción de maneras y deberes individuales y sociales. Madrid, 5 de Enero de 1948. Por eso el problema fundamental de nuestra enseñanza es la fOffilación de maestros, como lo han visto y ven los pedagogos conscientes, y no el NOTA SOBRE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA número de escuelas. Es, como en todo, no la cantidad, sino la calidad lo que importa. Museo de POllteledra. Fondo López Suárez Es esencial la diferencia entre la enseñanza instructiva y la educativa. Los conocimientos de las distintas asignaturas se adquieren por medio de En España existe bastante confusión entre los términos enseñanza, lecturas, explicaciones y ejercicios teóricos o prácticos, en los locales o instrucción y educación, y por eso el Ministerio correspondien!e se llamó cátedras comentes de los centros oficiales o privados dedicados a eso, y antes de Instrucción y ahora de Educación, sin tener antes ni ahora una en el propio hogar, pero la enseñanza educativa no se puede realizar así,il idea exacta de la significación de estas denominaciones. requiere otra técnica completamen.te diferente. Para inculcar en un niño ¡"strui,- es suministrar conocimientos. educar es modelar y encauzar buenos hábitos y corregir los malos, para ir modelando en él su persona~ los hábitos, la manera de ser y de actuar en la vida. Se puede ser bien lidad, la noción de sus deberes y de su responsabilidad, el sentido de la educado, sin saber leer ni escribir, y ma l educado, con la mayor cultura. disciplina y del juego limpio, los sentimientos humanitarios y de respeto Enseñar es realizar la instrucción y la educación. No se puede decir al prójimo, la comprensión y aprecio de las bellezas de la naturaleza en edueación reJigiosa, sino enseñanza religiosa, porque la religión no son sus diferentes manifestaciones, para ir fonnando en fin al verdadero hábitos comunes, generales, de conducta y convivencia, sino creencias hombre y a la verdadera mujer, sin cuyas virtudes ni la familia ni la que pueden diferir de unos a otros. sociedad serán perfectas, para esta enseñanza educativa se precisa, repe­ El nombre más apropiado del Ministerio quizá fuera el de "Educación limos, otra técnica completamente diferente de la que se utiliza en la y Cultura", que abarca todo, incluso el Arte y la Investigación. enseñanza instructiva, lo que desgraciadamente ignoran la mayoría de En nuestra enseñanza primaria y secundaria se da muchísima más nuestros maestros. importancia a la instrucción que a la educación, y, sin embargo, es Para poder influir en la formación educativa de los niños tenemos que evidente que lo esencial y fundamental para el inclividuo, la familia y la actuar en todas las manifestaciones de su vida, especialmente en sus sociedad, es la última. Puede decirse que para una gran parte de nuestros juegos y en la realización de sus incipientes deberes, tenemos que aproxi­ maestros y de nuestros profesores de Instituto no existe la educación y no mamos a ellos, por ser sus amigos y merecer su confianza. Solamente así, la enseñan por tanto, o hacen con su mal ejemplo enseñanza negativa de jugando con ello~, y poniéndonos en su plano, les tendremos espontáneos, la misma, lo que es bastanle peor. En cambio, la mayor parte de los naturales, sin reservas ni recelos, nos será posible ver sin verlos CÓmo es maestros, y de los profesores de Instituto, más o menos bien, y por mejores y actúa cada uno, y podremos ir aplicando en el acto el estímulo, la o peores procedimientos, instruyen y enseñan las materias de la cultura aprobación o la corrección oportuna en cada caso. Pero todo esto no comente, que, por otra parte, es lo único que piden Jos padres de familia, podemos hacerlo en los corrientes locales de estudio; esto solamente se y exige el estado para otorgar grados y cargos, pues casi todos se provistan puede realizar en campos y 10caJes de juegos, en paseo y excursiones, en de ejercicios demostrativos de la capacitación cultural, sin tener en cuenta el ejercicio de toda clase de deportes, con lo que, además de la formación la educación ni formación moral, y mucho menos la constitución y moral, se influye favorablemente sobre el desarrollo físico, la agilidad, la dotación hereditaria. Causa tremenda impresión ver a tantos de nuestros resistencia y la salud. 82 83 j.
 • 51. Por eso la escuela y el instituto no pueden ser lo que hasta ahora han cátedra", creyendo ingenuamente que la cátedra es para él y no él para la sido: locales y edificios más o menos buenos, sino que a su lado ha de cátedra, y en ella actúa como verdadero amo, con aire autoritario, y haber siempre suficientes campos de juegos, con amplios cobertizos para algunas veces hasta despótico, pennitiéndose excentricidades, incorrec­ cuando llueva. y los maestros y profesores han de dedicar más tiempo y ciones y faltas de consideración a los alumnos, en vez de ser el maestro más atención a esta parte educativa·recreativa de la enseñanza que a la que les enseña, ayuda y encauza, cordial y cariñosamente. instructiva. En contraste con este sistema de ingreso en el profesorado, en los Otro momento de gran oportunidad para actuar educativamente es el países que no tienen oposiciones el Gobierno o los centros de enseñanza acto de comer, y de ahí la importancia de las cantinas escolares. además designan O eligen a individuos que llevan varios años trabajando como de su utilidad para evitar molestias e incomodidades a los niños y a sus ayudantes y auxiliares aliado de maestros acreditados, donde han reali­ familias, y de su función benéfica en muchos casos. zado trabajos y han hecho publicaciones que ponen de relieve su mayor Todo lo expuesto en esta nota en bien claro y bien comprensible, o menor valer. completamente evidente, pero desgraciadamente distamos todavía mucho El terrible temor de todos los españoles a la supresión de las oposicio­ de que sea el común sentir del pueblo español. nes tiene lugar por su falta de horizonte, por no conocer otra cosa. El que Madrid, 23 Febrero 1948. en las Escuelas Especiales no existan, ya indica bien claramente que tampoco pasaría nada por su supresión en los demás centros de enseñanza. Pero la verdadera gravedad del sistema oposicionista está en que ese NOTA SOBRE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS ESPECIALES nuevo profesor memorista y palabrero llevará esa condición, verdadera maldición, en todo cuanto ulteriormente haga. Museo de Ponfeledra. Fondo L6pez Suárez En nueslTOS planes de enseñanza se habla de prácticas, y se pagan, pero lo cierto es que con unOS pretextos o con otros, casi nunca se hacen. La La realidad del estado actual de nuestros centros de enseñanza supe­ física y Jas ciencias naturales se estudian teóricamente, absurdamente, rior, y de su eficiencia, es bastante diferente, y bastante inferior, de lo que vergonzosamente. Un verdadero crimen pedagógico y cultural, hacer así generalmente se cree. esos estudios en vez de hacerlos prácticos. Es absolutamente seguro que estamos empleando planes, sistemas y El catedrático, a pesar de considerarse y ser el amo de su cátedra, no métodos de enseñanza y de estudio que creemos análogos a los que se podría realizar esa tonura de Ja juventud con la enseñanza teórica, y siguen en los países que van a la cabeza de la cuJtura y del adelanto, pero dominar en la forma que lo hace a esas masas de alumnos, si no contara lo cierto es que entre aquellos y los nuestros hay diferencias esenciales. con la terrible anna de los exámenes, más terrible que la bomba atómica, Existe aquí en todos una grave confusión de ideas y conceptos, un porque ante ella tiemblan los alumnos, padres de familia y la sociedad verdadero despiste respecto a estos problemas. entera. En primer lugar, nuestro profesorado, excepto en las Escuelas Espe­ Para el catedrático lo de enseñar es secundario; su verdadera misión, ciales, ingresa por oposición, a satisfacción de todo el pueblo español, que su verdadera obsesión, son los exámenes y las picardías a ellos ligadas. cree que es el mejor y más justo procedimiento, cuando realmente las Con los exámenes se cobran derechos, se imponen libros de texto y oposiciones, a pesar de cuanto las hayan reformado y perfeccionado, no son más que ejercicios memoristas y palabreros, que no existen en ningún apuntes, y se somete a todo el mundo. país civilizado, y esto debe significar algo.I El profesor que así gana una cátedra, por su esfuerzo, por sus puños, CONTRASTE. Nadie puede dudar de lo que ha hecho Alemania en1, se cree dueño de ella, y con una completa naturalidad la llama "mi Medicina, y allí no había más que dos exámenes, uno en el medio y atTOI 84 85 J.
 • 52. i 1 1rrn Rrl •al tinal de la carrera. El examen por asignatura ha desaparecido en todaspartes, y de ninguna manera lo puede reali zar el profesor de la misma, que, T No hay remedio posible a este mal sin la supresión por lo menas de las cuatro quintas partes de los exámenes. Por algo el más grande peda­si se lo quitan, en la mayoría de los casos no tendrá un solo alumno, porque gogo que hemos tenido sentenció: ·0 educación O examen". I !l,los que quieren aprender irán a donde se les enseñe de verdad. Madrid, 21 febrero 1948 Nada de esto es invención ni siquiera exageración; es la pura realidad,comprobable en todo momento. España liene que resolver este problema, y no hay otro medio para UNIVERSIDAD DE SANTIAGOconseguirlo que enviar muchos jóvenes a viv ir y estudiar por largo tiempo,siempre varios años, a las universidades y escuelas inglesas, norteameri­ Museo de Pomevedro . Fondo López Suárezcanas, escandinavas, suizas, y cuando se pueda a Alemania. Esto por una ~parte, y por otra, traer, importar, profesores y técnicos, especialmente de En nuestras universidades existen problemas comunes a todas ellas, y 11111AJemania. De esta manera realizaron el milagro de su desarrollo cultural otros que afectan a cada una en particular. En esta nota trataremosNorteamérica y el Japón en los últimos cincuenta años. solamente de lo concerniente a la de Santiago. Solamente así podremos incorporarnos de verdad al trabajo científico En aquella Universidad es de absoluta necesidad dotar de edificiosdel mundo, acabando con la farsa de las dos o tres horas de tIabajo en propios, con laboratorios e instalaciones adecuadas a la Facultad de ¡I l·laboratorios e institutos científicos, que sirven únicamente para justificar Ciencias Físico-Químicas.sueldos y gratificaciones de enchufes, porque el tIabajo serio exige dedi­ Es igualmente necesaria y urgente la creación de la facultad de Cien­carle lodo el día, mañana y tarde, sin compaginarlo con otras actividades cias Naturales, también con edificios e instalaciones convenientes. Fprofesionales o de otro orden. Al quitar del actual edificio de la Universidad la facultad de Ciencias La enseñanza superior ha de continuar la formación educativa iniciada Químicas, quedaría espacio, que tanto se necesita, para ampliación de laen la primaria y secundaria, y ha de orientar en las profesiones y voca­ Biblioteca allí instalada, hoy muy amontonada, y sin poder realizar suciones a que se ha de consagrar la juventud al engranarse en la vida social, verdadera función .como se hace en todos los países adelantados, pero nuestros centros de Es también necesaria la creación del Museo Regiona l en alguno de sus 11enseñanza ignoran esto totalmente, y nuestra j uventud pasa por ellos en grandes edificios, quizá en el Hospital Real.medio de l mayor abandono, y da dolor y vergüenza el ambiente de nuestra La reorganización de la función universitaria y de la vida escolar, que tanto dejan hoy que desear, es problema urgente común a todas nuestras 11población escolar, no siendo más que granos de arena en el desierto ygotas de agua en el mar, los pequeños intentos de mejora con residencias universidades, pero esto no puede hacerse con disposiciones gubernativas,y organizaciones bien intencionadas, pero con total desconocimiento de ni con dinero, sino que es cuestión de comprensión por parte de las autoridades académicas y de todo el profesorado.lo que son estos problemas. No hay formación educativa sin organización La enseñanza. eficiente de las Ciencias Físico Químicas y de lasdeportiva y recreativa de la juventud, pero ésta es absolutamente incom­patible con la tiranía de los profesores que no dejan tiempo para esa Ciencias Naturales es fundamental y básica para el desarrollo industrial y económico de un pueblo, y Galicia es una región con grandes posibi­ il!nIfundamental parte de la vida escolar, y tienen a. los alumnos en constante lidades en ese sentido, si se consigue que dicha enseñanza llegue a ser allí ttensión y preocupación con toda clase de exámenes y pruebas, especial­ l! una realidad.mente en la primavera, precisamente cuando lodo en la naturaleza sonríe, "menos ellos que ven aproximarse el fin de curso con los incidentes Madrid, 23 Febrero 1948consiguientes. !UII86 87 1; HII:~L
 • 53. ENSEÑANZA Y JUVENTUD sus hijos e hijas en las infinitas ramas del árbol burocrático de la Nación, que crece vertiginosamente y, cual mortal tumor maligno. la está aniqui­ Museo de POJUe ledra . FOl/do López Suárez lando. De la fonnación de hombres libres y capaces que pueden aventurarse en negocios y profesiones independientes, no hay que hablarles. Ninguna La actualidad que estos lemas han adquirido indta a prestarles aten ­ palabra moderna ha tenido mayor éxito que la de enchufe. ción, aun por quien carezca de la preparación necesaria, pues en la Nuestro profesorado es el producto que pueden dar nuestras univer­ mayoría de lo no técnico nadie quiere considerarse lego. Y la diversidad sidades, institutos, normales y escuelas especiales. En ninguno de estos de pareceres indica la confusión existente en tomo de los mismos, pero centros es fin primordial la fonnación de hombres dignos y útiles a la quizá el disentimiento en esto, como en casi todo, obedezca a ver el sociedad, para lo que se requiere, en el personal docente, vocación, problema desde puntos e intereses diferentes, por lo que es evidente que capacitación y consagración de tiempo y atención. Se limitan a fabricar para poder entendemos sea indispensable que hablemos todos la misma titulados en cantidad cada vez mayores . lengua, que las mismas palabras no signifiquen cosas distintas, para unos El otro factor, la juventud. la seguimos considerando y tratando como y para otros. hace siglos. Nada más grotesco, como tan acertadamente dice Marañón, La enseñanza y la educación de la juventud son preocupación de la que nuestros exámenes. Ya un gran pedagogo fonnuló hace tiempo la Humanidad desde los comienzos de la civilización, pero con la iffilpción disyuntiva: "O educación o Examen". Pero nuestros centros de enseñanza de las masas a los centros culturales, estos problemas se han salido de los siguen ignorando esto. términos en que se los venía considerando. y son indispensables nuevas A pesar de que Huarte de San Juan, en el siglo XVI, estableció en su normas para enfrentarse con esta realidad. Examen de Ingenios la diferencia de capacidad y dotación de los distintos El reciente artículo del Dr. Marañón en este periódico ha dado un individuos, y la necesidad de seleccionarlos según esas dotaciones y fuerte latigazo en nuestra sensibilidad. Recuerda los clamores de Costa cualidades, si queremos que sean eficaces en sus cargos; y a pesar de las ante la inconsciencia y la falta de virilidad del país, pero tememos que, fundamentales aportaciones de )a Eugenesia moderna, nuestra juventud como aquellos , no pase de ser sentida y patriótica amonestación. que a sigue siendo tratada en masa , con la criminal inhumanidad de exigir a1 nuestro pueblo escuece, pero a cuyo contenido no asiente, porque no poco dotado lo que no pueda dar, y avergonzarle y ponerle en evidencia concuerda con sus ciegos prejuicios, ni con las positivas e inmediatas ante los demás porque nO puede hacerJo. Y sigue repitiéndose la injusticia apetencias de la hora presente. Y porque aunque señala la verdadera de halagar, pemiar y envanecer al superdotado, comO si el serlo depen­ finalidad de fonnar hombres dignos de serlo, no indica un procedimiento diera de su voluntad, en vez de demandar de él todo el rendimiento de que concreto y eficaz para conseguirlo. sea capaz. En la Enseñanza y en la Educación tenemos el factor juventud, con sus La instrucción y la educación seguimos realizándolas irracionalmente. familias de exigua cultura, y profesorado, de deficiente fonnación, merido Queremos que nuestros jóvenes lo sepan todo, y sean verdaderas enciclo­ en el actual torbellino del vivir despreocupado e irresponsable. pedias para salir delante de exámenes y oposiciones. Pero parece que el Nuestras familias no comprenden ni quieren oír nada que les desvíe exceso ha rebasado la medida, por cuanto se ha reconocido que no se de la rula y rutina de cursos, exámenes y grados que, aunque les ocasionan puede seguir por ese camino, y se trata de reformar los planes de estudio. muchas preocupaciones y disgustos, les aseguran la colocación final de Lo más grave no es que se exijan demasiados conocimientos, sino que estos solamente lo son teóricos y memoristas, que duran en la mente lo que se tarda en pasar esos exámenes. De conocimientos prácticos de lEste anigo Coi rexeitlldo por "exceso de orillinlll" por Torcuato Luca de Tenll . director Ciencias Naturales, adquiridos en laboratorios y en excursiones apropia­ do llomal mlldrileño ABe. como se pode ver no apanado Correspondencia en carta do la de marzo de 1953. das por el campo, o de nociones de Arte en visitas a monumentos I 88 89l ¡II i J
 • 54. Il importantes y Museos, o de Litera tura leyendo obras clásicas, nada o casi Suiza y Alemania, no habrá fuerza que acabe con el sistema de exámenes nada se hace. Se ha introducido la moda de excursiones y viajes , que más y oposicíones de aquí. valiera que no se hicieran , porque, en general, los que las diri gen no es tán Es curioso que nuestro profesorado atribuya el estado actual de la capacitados para hacerlas instructivas y educativas. enseñanza a los planes de estudios, que cree desacertados, y a las famili as En la formac ión del individuo está reconocido por todos los sectores de los alumnos, que no cooperan can él. Pero, a su vez, las familias culpan que es de valor fundamental el amb iente de qu e se rodea, y por eso la al profesorado , que , en general, presta much ísima ate nción a cosas de otro necesidad de que conducta y maneras del maestro sean ejemplares en orden que a la cátedra. No se puede discu tir que es todo cuestión de todos los órdenes, de que tenga vocación y formación apropiada. profesorado capaz y consagrado a su labor. También parece general el asentamiento al valor educativo de juegos También es curiosa la pugna entre los institutos oficiales de enseñanza y deportes. Sin duda alguna, nada tan dicaz para encauzar, disci plinar y media y los colegios paniculares, en su casi totalidad en manas de órdenes armonizar las intinilas manifestaciones e inc itaciones de la juventud. Y, religiosas. Pero ¿con qué derecho se atribuye n los Institutos oficiales el sin embargo , ¡cuanlas escuelas y dem ás centros de enseñanza se están monopolio de esa enseñanza? A ellos no les ha encomendado el Estado haciendo sin tenerlo en cuenta! más misión que hacer eficientemente la suya, y nada más. Los estudios ¿Tiene nuestro problema escolar solución? Con la rapidez que todos hechos en colegios paniculares suficientemente dotados, bajo la inspec­ quisiéramos, no la tiene. Es cuestión de mucho tiempo. Ilusionarse con ción del Estado, deben ser tan válidos como los reali zados en los centros leyes, decretos y reglamenlaciones, es pura fanta sía . Se pueden crear oficiales, como ocurre en otrOs países. Y esa inspección de ninguna múltiples centros y construir imponentes editicios, pero eso es lo más manera se puede poner en manos de los institutos oficiales, que son sus fácil, es solamente la parte material, y cuestión de dinero. La otra parte, competidores, y serian juez y pane. el profesorado, lo espiritual, eso no se puede improvisar, no se consigue Es ridícula la prueba final del bachillerato. El instituto o colegio, debe con decretos, ni con dinero. Ya se ha dicho acertadamente aq uí que el dar el pase de los estudios y años ordenados por el Estado, y no se precisa progreso cultural es muy lento, que ha requeri do milenios llegar desde las más. Para ingresar después en la enseñanza superior, cada Facultad o cavernas al estado presente. Escue la exigirá los conocimientos básicos indispensables: Matemáticas, Resulta, pues, que lo primordial en es te problema es tener buenos Física y Química prácticas, para las ciencias biológicas; traducción formal maestros. ¿Cómo se obtienen? Porque si decimos que nuestras escuelas de latín, griego y árabe, para Letras y Derecho; idiomas modernos, para y universidades son deficientes, es natu ral que sus productos lo sean todos. también. Parece lógico pensar en lo que han hecho otros países. A comien­ Supresión de exámenes no quiere decir supresión to tal de pruebas, zos de este siglo Norteamérica y Japón realizaron un avance en su enseñanza pero mien tras subsista el examen por asig naturas, nadie acabará con la que a todos ha sorprendido, yeso lo consiguieron importando profesores vergUenza del libro de texto, ni con la tortura infame de aguantar al mal ex tranjeros, y mandando gran parte de su juventud selecta a estudiar largo profesor, que impone el sacrificio de la asistencia con e l arma del examen. tiempo, no unos meses, a Europa. ¿No nos dice nada que en Suiza. Alemania, Escandinavia, etc., no haya Es indiscutible la utilidad de viajar y conocer distintos países y cul­ más que un examen de materias básicas en el medio de la carrera, y otro turas. Eso han hecho los grandes hombres de todas las épocas. Quizá nada de las de especialización al final? Y, en general, ni aún esos exámenes los estimule tanto a interesarse en la elevac ión de la Humanidad, y en la hacen los profesores de las asignaturas a que afectan. sino otras personas estimación de lo bueno del propio país. capacitadas. No se puede mencionar siquiern que eso resulta un procedimiento Las oposiciones a cá tedras ¡y a todo! Tienen que desaparecer si caro. Todos sabemos cuanto más cuesta un barco de guerra , y se hace. queremos que, con e l tiempo, nuestra enseñanza y nuestra burocracia Hasta que tengamos miJes de jóvenes que hayan vivido la vida escolar de es tén en manos más eficientes y más responsables. Nada más abs urdo que 90 91 ,¡
 • 55. el concepto de la propiedad que el catedrático, o empleado, se atribuye el Instrucción es la enseñanza de lodos los conocimientos referentes a la cargo ganado en oposición. También en esto puede enseñamos algo lo que cultura, desde los más elementales hasta los grados secundarios, superio­ se hace en los países que marchan a la cabeza del progreso. re s y profesionales. No hay proced imiento posible de elección o designación acertada de Por educación debe entenderse la enseñanza a la infancia y juventud profesorado s¡ no se cuenta con personas capacitadas. y éstas na ex isten de hábitos y maneras selectas, que han de condicionar y regir la actuación actualmente aquí. A lgunos discípulos de maestros excepcionales no bas­ del individuo durante toda la vida. lan. Por eso es cosa primordial el envío de gran número de nuestra Desde el comienzo de la historia existe educaci6n, pero ha estado juventud selecta a vivir varios años, de cinco a diez, en los grandes centros siempre practicada de una manera errónea basada sobre fundamentos de cultura, apropiándose los mejores métodos de enseñaza, investigación falsos, por la ignorancia de la verdadera base biológica del individuo. y técnica. El ejemplo de educación total, olull time, que en esos sitios se La educación se propone la más perfecta actuación de cada persona en respira, es fundamental. Los trabajos y tesis que hayan podido realizar y la vida, la mejor convivencia de la Humanidad, la mejor disposición de publicar serán los mejores méritos para ocupar, a su vuelta, un puesto en la misma para el progreso y la felicidad de los pueblos y razas del mundo nuestros centros de enseñanza. entero. La avalancha de la masa a las carreras, despreciando otros honrosos El individuo va a actuar en la vida condicionado por esos hábitos y y provechosos modos de vivir, mucho más útiles a la Humanidad y a la maneras que se le enseñan, y que se apropia del ambiente en que nace y Patria, no habrá poder que la contenga mientras burocracia y organismos se desarrolla. del Estado, Provincia y Municipio sigan dispensando tan maternal recep­ Pero todavía más importante que la educación, para el progreso y ción a cuamos adquieren un título, que los colegios profesionales, y otras perfección de la humanidad, es su base biológica, su dotación física y juntas de defensa , se encargan de imponer. No queremos tenninar sin psíquica, transmitida fatalmente por la herencia, según las leyes de la consignar que son excepción honrosa, y verdaderos modelos de acierto y Genética, descubiertas por el genio de Mende!. eficiencia, el InstituID de Enseñanza Media de Pontevedra, y la escuela de La ignorancia de esta base biológica, de estos principios fundamenta­ niños seleccionados existente en Madrid. les de la herencia, de la ascendencia de cada uno, que deterntinan siempre su dotación, ha sido la causa, y sigue siéndola, de los erróneos métodos Juan David de enseñanza y educación en todas partes, en todos los pueblos y naciones. No se comprende la ceguedad que existe en todo el mundo exigiendo Comunicación a la Conferenc,ia Internacional de Planificación igual rendimiento en las escuelas a lodos los niños , sin tener en cuenta esa de la Educación, convocada por la UNESCO en París diferente dotación de cada uno, lo que constituye una de las mayores para el día 6 de agosto de 1968. inju sticias humanas, porque nadie puede dar lo que no tiene , y representa un absurdo exigírselo, como si nos empeñásemos en pedir peras al olmo.lI Por el DoclOr l/1all López SI/árez. exassociate of T/¡e Rockefeller Institure for Medical Researc/¡e de New York Los pueblos han creado leyes y legislaciones con premios y castigos, sin tener en cuenta, por ignorarlas completamente, esas bases biológicasI que detenninan la dotación y capacidad de cada individuo, independien­ Museo de Pomeledra. Fondo López Suárez temente de su voluntad. La visión de esta realidad impone a la Humanidad, a todos los pueblos, Existe actualment e un confusionismo total entre lo que es instrucci6n antes a Jos más adelantados, un cambio radica) en la organización de la y lo que debe entenderse por educación. i, vida tod a en el mundo entero. II J i 92 93I¡LI
 • 56. No se concibe como ha sido posible, y sigue siendo, tanta ceguedad y su porvenir, solamente la podemos averiguar por la observación eJel niñoen la organización social y cultural de todos los pueblos y naciones desde en los juegos y recreos infantiles. Por eso es indispensable que la escuelael comienzo de la historia, pero esa ceguedad ha existido lambién siempre tenga buen campo de juegos, en los que ha de participar y dirigir cons­en olros órdenes, como las guerras, las invasiones, las luchas religiosas, tantemente el maestro.etcétera. Pero además, en toda urbe grande o pequeña, ha de haber siempre las Es absolutamente cierto, de toda evidencia, que para que el mundo suficientes guarderías infantiles en jardines y parques, en los que desdecambie y mejore, para que la comunidad corrija esos graves errores en su los primeros años encuentre el niño el recreo y encauzamiento apropiadoeducación y en su organización. la única fónnula, el verdadero remedio a su formación.es la cultura, la enseñanza y la difusión entre las gentes más capaces y No hay educación sin ejercicio físico de juegos y deportes. La biologíadotadas, de los principios y bases fundamentales de la naturaleza, de la de los niños, adolescentes y jóvenes así lo exige, y esa ha sido la razónciencia, del arte y de la moral. principaJ del éxito de la educación de los países nórdicos comparada con Desgraciadamente en ningún país se presta la debida atención a la la de los latinos.educación, ni en las escuelas del magisterio, ni en las primarias y secun­ El ejercicio de trabajo utilitario carece del placer y entusiasmo quedarias, ni en las superiores y universitarias. genera el ejercicio recreativo y deportivo. Los países nórdicos se han distinguido siempre por una mejor educa­ La falta de ejercicio físico, la vida sedentaria, la quietud y la ociosidadción, pero las mayores dificultades en la lucha por la vida del mundo son verdadero veneno para la infancia y juventud. Padres y educadores lomoderno hace que en todas pares se preste mucha más atención a )a han de tener constantemente en cuenta.preparación técnica y profesional que a la educación. Da pena ver la total ignorancia de padres. maestros, sacerdotes y Para una educación y una formación eficiente del individuo es funda­ pedagogos, que no tienen la menor idea de las verdaderas bases biológicasmental que desde los primeros años tengamos en cuenta los principios de la educación, que casi lodo lo que hacen, dicen y escriben non son másbiológicos a que antes nos hemos referido tanto en la educación como en que absurdos errores, con lo que torturan a los pobres niños, exigiéndolesla instrucción, y en los estudios y aprendizajes profesionales. a todos el mismo rendimiento, sin tener en cuenta la diferente dotación Que es fundamentaJ el conocimiento de la ascendencia, de la herencia de cada uno.de cada individuo, hasta donde sea posible, de su ficha genealógica es de Las facultades o dotación de cada persona, su temperamento y cons­absoluta evidencia. Y en todas partes se reconoce la importancia de la titución, como todos los caracteres físicos y psíquicos, son fatalmenteGenética tanto en el reino animal como en el vegetal. producto de la múltiple y complejísima ascendencia de cada uno, de la Desde los primeros años es indispensable conocer, además de la herencia.genealogía del niño, su dotación psíquica, su constitución, su tempera­ Fundamental es para la educación la supresión de los ex.ámenes tantomento. La dotación y cualidades físicas ya están en todos a la vista, pero en los grados primarios como en los secundarios y superiores.el descubrir la dotación psíquica, intelectual, constitucional y tempera­ En una enseñanza bien organizada, el profesor ha de ver y observarmental de cada niño requiere observación y métodos especiales, que durante el curso el aprovechamiento de cada alumno, sin tener que recurrirdesgraciadamente ignoran nuestros maestros y nuestros educadores. a esas pruebas memoristas del finaJ, desmoralizadoras y verdadero tor­ Se ha creído que la ficha psicotécnica resolvía el problema, lo que es mento de la juventud y de sus familias.un grave error. Esa ficha solamente nos sirve para averiguar la capacidadde nuestros sentidos, y unas cuantas reacciones fisiológicas, pero la El Instituto-Escuela de Madrid, que representó un éxito extraordina­constitución individual, y su dotación pSÍquíca. el grado de memoria, rio, no ha tenido exámenes en los veinte años de su existencia.entendimiento y voluntad de cada niño, fundamentales para su fonnación Los exámenes son una verdadera desgracia en todos los sentidos.94 95
 • 57. El gran pedagogo y educador, D. Francisco Oiner de los lUos, ya sentó para la formación y selección de ese personal básico para la obra educativa en su famoso artículo "O educación o exámenes" la incompatibilidad de y cultural, que es preciso desarrollar en el mundo. los mismos con la labor educativa, y la necesidad de suprimirlos de todos Da pena ver como lodo s los políticos y lodos los gobiernos se ilusionan los grados de enseñanza. con el número de escuelas y la e levación de los presupuestos de cultura. En España, con exámenes, no hay manera de evitar la vergüenza de No se puede perder de vista que en esto, como en todo, no es el número, los libros de texto, ni el negocio de Jos derechos de examen, verdadera sino la calidad, y que lo importante es proceder con tino y acierto en lo prostitución del profesorado, que busca y obtiene de esos derechos ingre­ que se haga. sos en muchos casos fabulosos. La ejemplaridad es siempre el mejor maestro, es el ejemplo que crea Es fundamental también para la labor educativa e instructiva de la el mimetismo bueno o malo, en los niños y en los mayores, como lo vemos juventud la dedicación total del profesorado, que no debe compartir con con las modas. ninguna oLra ocupación su trabajo docente, suprimiendo radicalmente No se puede transigir nunca en la necesidad de la más cuidadosa todo ejercicio privado de profesiones, que no permiten dedicar a la labor ejemplaridad en lodos los órdenes del personal docente.ti .1 educativa y docenle toda la atención y tiempo necesario a la misma. No puede haber enseñanza ni educación sin música. Se ha de tener en En todos los centros de enseñanza se ha de poner especial interés en todas las escuelas y en todos los hogares, lo que hoyes completamente la convivencia y respeto mutuo, y en que los derechos del prójimo sean fac tible. Nada eleva tanto el espíritu y la persona. siempre la única norma para dirimir toda divergencia o desavenencia. ¿Se puede hablar del problema de la enseñanza y la educación s in También es importantísimo en la educación de la infancia y juventud acordarnos y mencionar al genial Huarte de San Juan, que en el siglo XV1 el combatir y poner de reli eve lo perjudicial de las tensiones y violencias hace el tra5C?endental descubrimiento de que tres niños que entran juntos en partidos y espectáculos deportivos, que deben desaparecer completa­ en la escuela, al cabo de poco tiempo el uno descollaba en latín, y los otros mente, por representar una verdadera desgracia para la Humanidad, una dos nada, y el tercero lo hacía en poética, y los otros dos nada, sentando inadmisible industrialización del deporte, en vez de disfru tar del placer de la base de que esto ocurre porque los tres tenían tres diferentes dotaciones, su ejercicio. cada uno para cada una de esas materias? Horroriza pensar el daño, coste y sacrificio que para la Humanidad ¿Qué aplicación se hace hoy de ese genial descubrimiento en todo el representa la industrialización del espectáculo deportivo en lodo el mun ­ mundo? do. iQué vergUenza para la Humanidad que después de cuatro siglos se Se pondrá siempre sumo cuidado en elegir para la enseñanza y edu­ siga ignorando esta sabia doctrina, y el también genial descubrimiento de cación de los niños personas de car:jcter afable y bondadoso, y se evitará las leyes de la herencia de Mendel hace un siglo! designar para esa misión a las de carácter violento. En la selección de ¿Qué uso y aplicación hace la Humanidad en el mundo entero de los personal que tenga condiciones apropiadas a esta misión no se puede descubrimientos de estos dos genios? transigir jamás. ¿Y qué hace también la Humanidad para evitar que aumente el número No se insistirá bastante en que la redención de la Humanidad por la de tarados y deficientes mentales, como actualmente ocurre, en vez de que instrucción y la educación, como ocurre en todos los problemas de la vida, suceda lo contrario, que disminuyan aqueUos y aumenten los bien dotados no será nunca cuestión de dinero, ni del número de escuelas y centros y mejores? i 1, pedagógicos, sino de la preparación adecuada para esa labor de personas Dediquemos también un recuerdo entrañable, lleno de admiración y dotadas de capacidad y carácter apropiado. Pero esta preparación y selec­ gratitud al sabio Edward Easl, que tanto clamó a la Humanidad para que cíón es el punto más difícil de todo el problema, porque desgraciadamente despertara de su ceguedad e inconsciencia, especialmente en sus famosos en todas partes, y en todos los países. se carece de los centros apropiados libros "Mankind at the Cross Roads" e "Heredity and Human Affairs". 96 97 I 1I
 • 58. l~ Creemos de toda evidencia y de toda importancia para el progreso Debe desaparecer la costumbre de despedir a los vtaJeros en las moral y soc ial de la humanidad, y para el mundo mejor, lo que dejamos estaciones y de convertir éstas en paseo público. La excesiva concurrencia expuesto en estas líneas, y esperamos que la UNESCO las acogerá con en los andenes dificulta gravemente el acceso a los coches y el acomo­ interés y atención, y hará lo necesario para que se procure implantar en damiento en los mismos. todas partes estos fundamentales principios sobre educación. Estas pequeñas restricciones, en beneficio común, que muchos viaje­ ros se imponen ya espontáneamente, produciran al generalizarse un progreso Madrid, I de agosto de 1968. en la higiene y comodidad de nuestros viajes. NOTAS SOBRE ALGUNOS INSECTOS NOCIVOS illGIENE Y COMODIDAD EN LOS VIAJES O MOLESTOS Espaila tiene ciudades, 11101/l.I1nelllOS y paisajes maravillosos. Algunos insectos constituyen una verdadera tortura, especialmente en ¡Visitad/os y gozad de Sl/ belleza admirable! verano, y pueden ser un grave peligro para la salud. El paludismo se transmite por los mosquitos. el tifus examemático por los piojos, la peste Museo de Po",evedra. Fondo L6pez SlIárez bubónica por las pulgas de las ratas, y es seguro que las moscas pueden contagiar la tuberculos is, la fiebre tifoidea y otras muchas infecciones. El viajero no ha de olvidar que el coche no es sólo para él y que na Para combatir eficazmente los insectos nocivos hay que tener muy en debe hacer nada que desagrade o moleste a los demás. cuenta sus medios de reproducción y difusión. Interesa al viajero conservar los coches limpios, y no se deben tirar al Moscas y mosquitos: Se pueden proteger las casas contra ellos colo­ suelo ni dejar en los asientos papeles, restos de comida, colillas, etc. cando en ventanas y puertas telas movibles o fijas, de tarlatana o metálicas, No se escupirá jamás en el suelo, ni aun en la calle. Las escupideras para lo cual, según las circunstancias de cada caso, se usarán procedimien­ deben prohibirse, tanto por higiene como por limpieza y decoro. Son tos distintos. siempre mayores los perjuicios que irrogan que la comodidad que propor­ Las moscas ponen sus huevos en la suciedad, y sólo se pueden desa­ cionan. Cuando haya necesidad de escupir debe hacerse en el pañuelo O rrollar donde la haya. especialmente en los basureros o restos de alimentos, en el retrete, pero nunca por las ventanillas. que nunca se dejarán al aire libre, sino tapados para que las moscas no El que lleva consigo en el coche equipaje excesivo o molesto no tiene lleguen a ellos. en cuenta lo que con ello perturba a los otrOS. Los mosquitos depositan sus huevos y desarrollan sus larvas en el agua Cuando negamos asiento al que lo busca no tenemos presente lo que quieta de charcas, pantanos, remansos de ríos y arroyos. También lo hacen nos cOnlraría el que se haga esto con nosotros. en la de vasijas abiertas y estanques de patios, corrales y jardines. Se Los que discuten o conservan en voz alta, lo que es, en lodo caso, un renovará por tanto esta agua siquiera una vez a la semana. hábito de mal gusto, olvidan cuánto pueden molestar con ello a los demás. Chinches: Contra ellos es siempre eficaz impregnar bien de gasolina Con más razón ha de decirse esto de quienes cantan y tocan instrumentos. o aguarrás, con un pincel, la cama, mueble, suelo o grietas de paredes y Quien no quiere abstenerse de fumar dentro de su departamento techos en que se hallen, a condición de repetir este tratamiento de semana prescinde de la molestia que a los deruás puede causar. Y no vale ni en en semana durante treinta o cuarenta días, porque la gasolina mata al ésta ni en ninguna ocasión análoga pedir permiso, porque ello pone en parásito, pero no sus huevos, que se siguen desarrollando en el ténnino de un mes aproximadamente, y los nuevos parásitos procedentes de ellosII trance de ser descorteses o sufrir la molestia a aquellas personas a las cuales el humo desagrada o perjudica. sólo perecen en los tratamientos sucesivos.:·1 99 98 I J_
 • 59. Pulgas: Depositan sus huevos en las desigualdades y junluras de los MEJORAS NECESARIAS EN NUESTRA MANERA DE VIAJAR1, Y EN NUESTROS HOTELES I suelos, donde se desarrollan en uno o dos días. Allí permanecen las larvas, o primeras fases de los nuevos insectos, una o do s semanas. Lo mismo ocurre en corrales y establos, Lo más eficaz. en la lucha contra las pulgas Patronato Nacional de Turismo. Gráficas Reunidas, S.A. es el Ia.vado frecuente de los suelos, cada semana al menos, con agua y Madrid, 1933 alguna lejía, o con aguarrás o gasolina cuando aquellos están encerados. El sol mata las pulgas, sus huevos y larvas en pocos minutos. Museo de POnlevedro. Fondo López Suárez Varias especies de estos parásitos atacan también a ciertos animales: perros , gatos, cerdos, ratas, ratones, gallinas, palomas y algunos otros. Por Contiene: ello ofrecen peligro los perros, gatos y ralones en las viviendas. En todo Observaciones previas caso se lavarán los establos y renovarán las camas de estos animales, al Higiene y comodidad en los viajes menos una vez por semana. Recomendaciones a hoteles y fondas Piojos: Aunque en realidad son ya poco frecuentes, conviene estar Notas sobre algunos insectos nocivos o molestos prevenidos contra una contaminación. Para extenninar los de la cabeza se empapa por la noche el pelo con aceite mezclado con unas gotas de petróleo. y a la mañana siguiente se hace un buen lavado con mucho jabón. Observaciones previas Se repite este tratamiento cinco o seis veces durante un mes. Los piojos del cuerpo, que son diferentes, depositan sus huevos en las ropas de vestir. Para el fomenlo del Turismo, y porque lo exige la vida moderna, es Lo más eficaz contra eUos es el lavado repetido del cuerpo con jabón de urgente necesidad la mejora y humanización de nuestra manera de abundante, y el lavado con colada de las ropas. Cuando eslo último no sea viajar y de nuestras fondas. posible, es eficaz el planchado cuidadoso con planchas muy calientes, o Para lograrlo se requiere, además de un tiempo muy largo, la acción someterlas a una temperatura de 60 grados en seco durante una hora en conjunta de varios factores: educación del público para conducirse como una estufa o caja de madera o metálica, que es fácil de improvisar. Una corresponde a un pueblo culto que sabe cumplir siempre con su deber y variedad de esle parásilo se aloja en las panes del cuerpo cubiertas de vello exigir sus derechos; comprensión por parte de las empresas de transporte y puede extennmarse con la mezcla de aceite y petróleo. y hoteleras de que el elevarse al más alto nivel de eficiencia en los Cucarachas: Estos insectos constituyen una plaga en muchas cocinas, servicios respectivos tanto como en provecho del público va en su pro­ despensas y bodegas, donde hay .calor, humedad y restos de alimentos. vecho propio; y por parte del Eslado, cumplimienlo de su obligación de Prefieren los sitios oscuros y escondidos, donde ponen sus huevos en velar por el perfecto funcionamiento de las instituciones y de los servicios bolsitas o cartuchos que contienen 24 aprox.imadamente cada uno. Se que constituyen la vida de una nación bien organizada. desarrollan en varias semanas o meses, según la temperatura. Para com ­ No debemos resignarnos a que conlinúe la falta de higiene y comodi­ batir las cucarachas lo mejor es la limpieza esmerada que evite rincones dad que caracteriza la manera de viajar en muchas de nuestras líneas; que con suciedad y res lOS de alimenlos. Se laparán lodas las grielas con se permita que viajeros desconsiderados perturben a los demás, y que no cemento, y se fregarán frecuentemente suelos y zócalos con agua, a la que se guarde el debido mutuo respelo, o que no se ponga cuidado en contri­ se añada alguna lejía. Una mezcla a partes iguales de azúcar, harina y buir a conservar limpios coches y fondas . ácido bórico en polvo es un alimento venenoso recomendable para ma­ Horroriza pensar en uno de esos largos viajes en tercera, con el suelo tarlas. del coche cubierto de toda clase de reslos, los pasillos Uenos de equipajes y viajeros en confuso amontonamiento, con atmósfera irrespirable por el 100 101 ~I . L1.
 • 60. - ._-----­ - - -- - - - - - -- -- -inmoderado fumar, y unos W.C. verdaderamente vergonzosos; o tener quehospedarse en una fonda donde no haya baño, ducha, bañera, y tenga queser uno víctima del fno en invierno, de las moscas y mosquitos en todo r , cómodo y completo y que en las últimas, siendo de alguna importancia, no falten nunca baño y ducha a precios moderados. Lo mismo por parte del público que de la s empresas ferroviarias es " "rtiempo. necesaria una revisión de la mayor parte de lo actualmente establecido El Patronato Nacional de Turismo ha acordado emprender una cam­ como comente y aceptable. No es admisible, por ejemplo, que algunospaña tan inlensa y amplia como sea necesaria para lograr un progreso viajeros lleven verdaderos cargamentos de equipaje en los coches, llenan­radical en todo lo que a costumbres turísticas se refiere. Busca y gestiona do e inutilizando incluso los pasillos, pero las empresas, por su parte,la cooperación en tal obra de todas las autoridades, especialmente las tienen que disponer de personal que guíe y ayude al acomodamiento endirectamente obligadas, la de las empresas y la del público. y ha redactado el tren, y han de dar más facilidades y más garantras de seguridad para lalas notas que siguen. dirigidas a estimular esa cooperación por parte de facturación y buen trato de equipajes, extendiendo el concepto de losunos y otros. mismos a todo aquello cuyo transporte no sea peligroso en ningún sentido A estas notas se les dará la mayor difusión posible, divulgándolas por y vaya convenientemente empaquetado. Bien sabido es el adelanto a quemedio de la prensa, y haciéndolas llegar a las escuelas de todas clases y en esto se ha llegado en otros paises, así como en la facturación y repartogrados, a las sociedades obreras, deportivas, cuarteles, etc., y especial­ de encargos a domicilio, que tanto contrasta con la necesidad de tener aquímente a los mismos viajeros en la estación de partida. que recurrir a los conocidos recaderos y ordinarios, lo que pone de relieve Es enonme la labor que hay que realizar para lograr pronto el progreso la ineficiencia de nuestras empresas de transportes.y mejoras que propugnamos, pero son éstas de tan evidente necesidad y Todos los coches debieran llevar agua potable fresca y gratuita, cestosurgencia que es seguro el convencimiento e interés de todos. Estado, en que depositar papeles y residuos, departamentos para fumadores, suelopúblico y empresas, en implantarlas e incorporarlas a nuestro sistema de de linóleum y luz igualmente buena para las distintas clases.vid a. Resulta también ciara y evidente que no es justo ni práctico el que se l. Para todo esto tienen que variar mucho bastantes de los prejuicios e pague lo mismo por viajar en un l(en mixto o correo que en un rápido Oideas actualmente imperantes entre nosotros. Na~a más absurdo que el expreso. Implantar esta modificación represenlará un enonne progreso enconcepto de que el coche-cama es un lujo que hay que pagar muy caro. varios sentidos.El sueño y el descanso son necesidades fisiológicas ineludibles y es Nuestras tarifas son demasiado altas y no se ha de pensar en elevarlas,preciso poner su satisfacción al alcande de ladas las clases en los viajes sino en rebajarlas mucho, si se quiere que el movimiento de viajeroslargos. Así se hace en otros paises, lo que representa comodidad y aumente en el grado que corresponde a estos tiempos. Basta considerareconomía para el público y mayor beneficio para las empresas, pues al el contingente que darán las excursiones escolares y el turismo cuando elgeneralizarse un servicio que hoy tiene precios exorbitantes aumentarán viajar cómoda y baratarnente sea una realidad.sus ingresos paralelamente a la mayor comodidad que proporcionan, y se Nada tenemos que inv entar en el planteamiento y solución de esteacabará con el espectáculo del coche-cama casi vacío en la mayor parte problema. Bastará estudiar la organización de otros países en 10 que a esto 111de los casos. res pecta y ver 10 que se puede adaptar al nuestro, teniendo en cuenta las Siendo el viajar una necesidad enonnemente intensificada en la vida diferentes circunstancias de todo orden.moderna, se ha procurado y conseguido en muchos países aprovechar eltiempo que en los viajes se invierte para todo aquello que sea necesario Higiene y comodidad en los viajesy posible, y se han facilitado en trenes y eSlaciones una porción deserv icios, especialmente los de comer y "toilette". Ciertamente es indis­ El viajero no ha de olvidar que el coche no es sólo paro él y que nopensable hoy día que los lavabos de trenes y estaciones permilan un aseo debe hacer nada que desagrade o moleste a los demás.102 103 .. ¡
 • 61. InlereSíJ al v ¡ajero conservar los coches limpios. y no se deben tirar al falte agua corriente habrá al menos bañeras y palanganas con jarros y suelo ni dejar en los asientos papeles. restos de comida, colillas, etcétera. cubos grandes. No se escu pirá jamás en e l suelo, ni aun en 1 calle. Las escupideras .. El servicio de agua caliente es indispensable en el cuarto de baño, y, deben prohibirse, tanto por higiene como por limpieza y decoro, Son a ser posible, la tendrán también las habitaciones. siempre mayores los perjuicios que irrogan que la comodidad que propor­ Los lavabos de uso general de hoteles, fondas, restaurantes, oficiMs, cionan. Cuando haya necesidad de escupir debe hacerse en el pañuelo O etc. , deben de ser siempre de grifo mezclador de agua caliente y fría, paro en el retrete, pero nunCa por las ventanillas. poder lavarse directamente en la corriente de agua. Estos lavabos tienen El que lleva consigo en el coche equipaje excesivo O molesto no tiene que estar provistos de toallas individuales de papel O tela .en cuenta lo que con ello perturba a los otros viajeros. Serán exigidos con todo rigor el aseo y buen funcionamiento de los Cuando negamos asiento al que lo busca no tenemos presente lo que retretes.nos contraría el que se haga esto con nosotros. Los insectos en camas y habitaciones son una de los cosas más Los que discuten o conversan en voz alta, lo que es, en todo caso, un vergonzosas y denigrantes para un hotel o fonda, y hasta para la poblaciónhábito de mal gusto, olvidan cuánto pueden molestar COn ello a los demás. en que esto Ocurre. Los insectos desaparecen inmediatamente queriendoCon más raZÓn ha de decirse esto de quienes cantan y tacan instrumentos. y sabiendo acabar con ellos. Con esta hoja se dan instrucciones eficaces Quien no quiere abstenerse de fumar dentro de su departamento para extenninarlos. Es seguro que las pondrán en práctica inmediatamenleprescinde de la molestia que a los demás puede causar, y no vale ni en esta lodos los propietarios de hoteles y hospederías en que haya esos insectoS,ni en ninguna ocasión análoga pedir penniso, porque eIJo pone en trance pero aquellos negligentes que continúen con limpieza descuidada, y conde ser descorteses o sufrir la molestia a aquellas personas a las cuales el suciedad repugnante de parásitos. serán denunciados a las autoridades.humo desagrada o perjudica. La buena calefacción, especialmente en el comedor, es tan necesaria Debe desaparecer la costumbre de despedir a los viajeros en las como la buena comida. Una temperatura de 18 a 22 grados es la másestaciones y de convertir éstas en paseo público. La excesiva concurrencia conveniente. De no haber instalación adecuada, lo más recomendable sonen los andenes dificulta gravemente el acceso a los coches y el acomo­ las salamandras o el fuego de leña.damiento en los mismos. Es costumbre en España poner demasiados platos en la comida Y descuidar en cambio su calidad y otras cosas esenciaJes. La comida Estas pequeñas restricciones, en beneficio común, que muchos viaje­ros se imponen ya espontáneamente. producirán al generalizarse un progreso racional no debe pasar de dos platos, uno de verduras o legumbres y otrOen la higiene y comodidad de nuestros viajes. de carnes, pescados o huevos, y postres que incluyan fruta fresca. El agua para beber tendrá que ser siempre filtrada. Los manteles y servilletaS bien limpios son el principal adorno de una mesa, en la que jamás se pondrán RECOMENDACIONES A HOTELES, FONDAS, palillos de dientes, rechazados ya por la higiene y un mediano refinamien­ PENSIONES Y RESTAURANTES to. Es muy importante la manera de hacer la limpieza en general. Para los Museo de POli/el/edra. Fondo L6pez Suárez suelos nunca se emplearán escobas. Donde no se disponga de máquinas eléctricas, que son el medio más perfecto de limpieza, se utilizarán Higiene escrupulosa y cierto grado de comodidad importa más al cepillos de crin y paños húmedos, evitando levantar polvo, que peljudicaviajero que el exceso de platos y lujos llamativos. la salud del que lo respira, y ensucia paredes, muebles y toda clase de En todo alojamiento, por modesto que sea, debe haber un local con objetos al depositarse en ellos. Los plumeros y zorros deben ser desecha­baño o ducha de agua caliente, para poder lavarse todo el cuerpo. Cuando dos en absoluto.104 105
 • 62. , Las ropas de las camas serán de tela blanca. Se lavarán y cambiarán NOTA DE ALGUNAS MEJORAS EN LOS TRENES DE VIA­ 11como las sábanas. Las alfombras de junto a las camas deberían ser también JEROS QUE EL PATRONATO NACIONAL DE TURISMO lavables y renovarse por cada huésped. I ¡ SOLICITA MUY ENCARECIDAMENTE DE LAS COMPAÑÍAS Nunca será recomendable un hotel o fonda si la servidumbre no vive DE FERROCARRILES higiénicamente, si no se baña y si no viste con limpieza. Es preciso 11corregir inflexiblemente abandonos de este género. No debe verse jamás M1lseo de Pontevedra. Fondo López Suárezal mozo que sirve a la mesa limpiar los platos con un paño que suele llevaral hombro o debajo del brazo. PRlMERA.- Los trenes de viajeros de trayecto largo llevarán una Las moscas son una de las cosas más sucias y molestas en un hotel. persona encargada especialmente de la limpieza de los mismos, velandoJamás se recomendará una fonda en que se consienta que haya moscas, por el funcionamiento de todos los servicios.especialmente en la cocina y comedor. Una gasa o tarlatana en las ven­ Esta persona podría ser una viuda de un empleado, y podría tener algún /1tanas y el cuidado de cerrar las puertas y evitar la excesiva luz son los ingreso con la venta de vasos y toallas de papel, pañuelos, bombones, etc. Ii b SEGUNDA.- Los lavabos de las tres clases tendrán agua corriente,medios más eficaces para impedir que penetren en las casas. Para las queentren no debe perdonarse medio de extenninación. espejo, jabón, toallas individuales de papel y papel higiénico, todo en I! perfecto funcionamiento. Las escupideras deben desecharse de todas partes, sobre todo de loscomedores. Ha de haber en todo hotel o restaurante especial vigilancia TERCERA.- En todos los coches de viajeros y estaciones importantes !" 1,para impedir que se escupa en los suelos, así como también para que no habrá agua potable fresca y gratuita, y vasos de papel, que se podrán cobrar. 11,se fume más que en un salón especial o en las habitaciones particulares,pero de ningún modo en el comedor ni en sitios donde puede producir CUARTA.- Todos los coches de viajeros deben tener suelo de linó­ leum . Las alfombras deben desaparecer. Planchas de corcho debajo delmolestias. linóleum darían la sensación de confort que pudieran apetecer algunos En ninguna fonda o restaurante faltará un local a baja temperatura viajeros.-mejor una cámara frigorifica- para la conservación de alimentos, 10 QUINTA.- Los coches deben llevar en los extremos del pasillo cestosque pernlitirá tenerlos siempre en buen estado, y representará una gran apropiados para poder depositar en ellos papeles y residuos diversos.economía por las posibilidades que da para la provisión y aprovechamien­ 1 SEXTA.- Se deben dar más facilidades que actualmente existen parato de los mismos. la facturación de equipajes, considerando como tales todas las cosas cuyo 1 If: Estas instrucciones, que para muchos hoteles serán innecesarias, van transporte no sea peligroso en ningún sentido, no sobrepasasen el peso ydirigidas, en cumplimiento de un deber, solamente a aquellos que todavía volumen admitido para baúles y vayan convenientemente empaquetados. J, !tno han podido colocarse a nivel de las exigencias modernas, y deberán ser En las es taciones el personal de las mismas ha de poner especialaplicadas atendiendo a las condiciones de cada localidad. cuidado en conseguir que los viajeros utilicen las facturaciones a que tienen derecho con el billete, en vez de abarrotar los departamentos y pasillos de los coches con paquetes y otros bultos. SÉPTIMA.- En todos los coches de viajeros la mitad de los departa­ mentos por lo menos debe ser de no fumadores, pues no cabe duda de que más de la mitad de las personas no fuman, y es evidente que tienen derecho a que no se las moleste con el olor y humo del tabaco, lo que se conseguirla con el acomodamiento en departamentos o coches diferentes.106 J07
 • 63. OCTA VA.- Es de equidad el rebajar el precio de los billetes de trenesordinarios y mixtos, que tienen material inferior y mucha menos veloci­dad, como se ha hecho en Alemania y otros países, con lo que se lograría,además, una favorable clasificación de viajeros, y se descongestionaríanlos rápidos y expresos. NOVENA.- El alumbrado debe ser igualmente bueno en todas lasclases de un tren, pues no se pueden admitir diferencias de capacidad ANEXO IIvisual según el precio del billete. DÉCIMA.- En las estaciones de alguna importancia es de desear que LAUDATIOSse vayan instalando lavabos con duchas, que pennitan un perfecto aseodel viajero que va por pocas horas a una población y no quiere ir a un hotel. Madrid, 29 de abril de 1933. EL PORVENIR DE LA RAZA. UN GRAN GALLEGO Y UNA GRAN IDEA El hombre y su historia Una feliz casualidad nos ha hecho tropezar con un hombre extraordi­ nario, a quien conocíamos de referencia, pero a quien no habíamos visto jamás. Este hombre, del cual acaso la mayoría de nuestros conterráneos no tenga noticia. es sin embargo un gran prestigio y un legítimo motivo de orgullo de nuestra raza gallega, cuyas cualidades están en él como en su verdadero tipo representativo simbolizadas. Se trata de un médico joven de fisonomía abierta y alegre. sencillo, modesto y clarísimo de expresión y dotado en grado supremo del don prodigioso de la persuasión y la simpatía. Es el doctor López Suárez, un muchacho casi. hijo de unos terratenientes de Monforte, la tierra privile­ giada que tiene también el orgullo de ser patria del gran cirujano Goyanes. El doctor López Suárez es, repetimos, un tipo representativo de las cualidades de nuestra raza. Estudiante brillantísimo en Santiago, donde fue compañero del profesor Nóvoa Santos, su gran amigo, fue, al recibir la borda doctoral, ayudante, brazo derecho y hombre de confianza del célebre especialista Madinaveitia. Su auge y su clientela madrileña cre­ cían como la espuma y nuestro paisano estaba ya en la meseta donde los ocho o diez médicos famosos de la Corte se reparten la fama y el 1 El Orzón, mércores 10 de marzo de 1920.J08 109 .~. "1-: ,. LI~L
 • 64. provecho. Pero la honda inquietud espiritual del verdadero hombre de en la que el gran peligro médico de la sugestión mundana queda porciencia, del investigador austero Y recogido en su laboratorio, pudieron completo alejado.más en él que la natural y legítima ambición de dejar consolidarse y crecer López Suárez es allá, pues, uno de los campeones de la cienciasu personalidad profesional enriqueciéndose de paso en poco tiempo. Y internacional; y mientras otros nombres suenan y retumban por acá, elel doctor López Suárez se fue a Alemania, donde trabajó durante dos años, suyo, que no creemos haber visto nunca en letras de molde ruidosas, hapublicando allí los resultados de sus investigaciones más interesantes. puesto en el país que hoy domina al mundo un sillar fundamental de ese Algunas de esas publicaciones llegaron a Estados Unidos, donde es monumento de estimación a España que los americanos, un poco porsabido que las dolencias médicas están en una positiva y creciente acti­ justicia y airo poco acaso por remordimiento, van levantando desde quevidad. Y entonces, más en tono de discusión y controversia que en el de consumaron nuestra ruina colonial.aquiescencia. López Suárez fue interrogado acerca de esos trabajos por El doctor López Suárez está ahora en Galicia, con una licencia paraalgún miembro especialmente ilustre del célebre Instituto Rockfeller, de descansar de sus trabajos. Y comO su actividad temperamental no leNueva York. Allá se fue, dispuesto a sostener su tesis, nuestro paisano. permite otro reposo que el de cambiar de labor, sus horas se consagranY,triunfante la tesis y conocido su mantenedor, a los dos meses de llegar ahora a la agricultura ("soy tan agricultor como médico", dice él) en unaLópez Suárez a América invitado a encargarse de los trabajos de química granja modelo que ha construido en sus tierras vecinas a Monforte, dondebiol6gica en aquel Instituto, del cual forma parte hace varios años, en él hace cam inos y riegos e inicia cultivos para enseñanza de la gente delcompañía y convivencia con investigadores de la laHa de AJexis Carral , campo.el francés a quien se concedió el Premio Nobel por sus prodigiosostrabajos de sutura de vasos, del japonés Noguchi, del alemán Loewe, del La idea del doctorruso Lewin y de muchas, en suma, de las más grandes figuras de laMedicina contemporánea. Y en el Instituto Rockfeller está el médico Pero esto no basta a su energía de trabajo. Y nuestro paisano ha ido monfortino, fonnando parte de ese admirable plantel en el que a cada raza elaborando en su espíritu y está empezando a Uevar a la práctica una idease le seleccionan sus grandes figuras médicas y donde abundan los lau­ de cuya importancia regional juzgará el lector tan pronto se la hayamos reados de Nobel, consagrado a sus labores de investigaci6n, especialmente puesto en extracto. polarizadas en la diabetes y la gota. El Instituto, fundado por el famoso El Or. L6pez Suárez ha aprendido por el mundo que los pueblos que presidente de la "Standard oil company" con un primer donativo de lo esperan todo de la iniciativa oficiaJ están condenados a vivir en perpe~ setenta y cinco mil dollars, es hoy dueño de un capital de veintiocho tua languidez. Y ha pensado que el problema cultural de Galicia, millones de duros, en su casi totalidad regalados por el mismo "rey del fundamental, asiento y ápice de todos los demás problemas de la comarca, petróleo". Y ese enonne fortunón le pennite obtener y guardar para sí los debemos resolverlo los gaUegos por nuestros propios medios. mejores especialistas de todos los paises, pagándolos regiamente para que Para ello, el biólogo del Instituto Rockfeller ha ideado la constitución en ellos pueda la investigación científica absorber por completo su acti~ de un Instituto galaico, cuya residencia capital sea Santiago como obli­ vidad, sin que la clientela particular les distraiga de sus trabajos; es decir, gado acatamiento a la tradición universitaria. Este Instituto. a cuyo frente aceptando. como en la mayor parte de las grandes instituciones culturaJes estarían unas cuantas personas de autoridad reconocida, buena voluntad norteamericanas. el sentido aJemán de la investigación médica. que separa perseverante y serena imparcialidad, tendria delegaciones o representa­ por completo al investigador del practicante, dejando a éste la aplicación ciones en las varias ciudades gallegas y con el esfuerzo y el calor de todas de los adelantos logrados por aquél y reservando para el primero solamen­ eUas, y más aún el de los gallegos de América, haría, en primer lugar en te la clínica hospitalaria, tanto mós fácil de sistematizar y especializar y Santiago una residencia de estudiantes, que fuese garantía para los padres lID III
 • 65. de que sus hijos no fuesen entregados a todas las tentaciones de una ciudad dinero destinan constantemente a las atenciones culturales de la tierrauniversitaria y una ampliación de enseñanzas científicas y literarias y natal y que con mayor razón y mayor esplendidez aún lo harían si viesenademás una escuela de industrias de la pesca y sus derivaciones y otra de de modo tan palpable y enorgullecedor sus resultados.comercio en Vigo, una escuela de construcción naval civil en Ferrol, una "En América del Norte -nos decía el ilustre paisano- lodas lasescuela agrícola, tipo vitícola-enológica, en Orense y otra, tipo forestal grandes universidades son libres, sin intervenciones oficiales, sin oposi­ganadero en Lugo y una escuela de ingenieros industriales, mecánicos, ciones, sin claustros que voten ni acuerden. Todas ellas nacieronquímicos y electricistas en la Coruña, así como de náutica. humildemente y todas han ido ganando su enonne esplendor actual a la Todas estas enseñanzas estarían completadas con pensiones para par de lo s resultados de su enseñanza. Un director O presidente las rige,ampliación de estudios en el extranjero, como cimiento de una expansión con la autocracia absoluta de prácticas que caracteriza a aquel país tipocultural a base de ver y aprender lo que se hace en el mundo. de democracias. El direclor dispone, admite y separa sus profesores-él ¿Medios económicos para realizarlos? El doctor López Suárez sonríe no suele serlo--con tal dureza que no hace mucho que el de la Columbia,al llegar aquí en su sugestiva y subyugadora exposición. El sabe bien que la más importante de la república, separó a tres de ellos por haber hechoese es el punto flaco y el caballo de batalla de todas las iniciativas de manifestaciones pacifistas".mucho alcance. Pero él ha pensado ya en el caso, pues no sería lógico "Pues una organización de parecido simpli smo burocrático haria faltaplanear utópicamente en el aire quimeras irrealizables. El primer jalón de en nuestros establecimientos docentes de cultura regional. Bien se mela organización económica de este esfuerzo regional puede ser la Funda­ alcanza que el procedimiento tiene riesgos O inconvenientes: pero ¿cuálción Figueroa, dentro, naturalmente, de sus constituciones fundamentales otro no los tiene también? Y, hecho balance de sus efectos y sus cualida­y sin más que modificar los arcaicos detalles de su aplicación, para lo cual des, los países prácticos por excelencia han entendido que la eficacia deel doctor habló ya con el patrono de los figueroistas, D. Ángel Urzáiz. Una tal régimen compensa con creces sus peligros, entre los cuajes, si faJtabase de setenta mil duros de renta no se encuentra en todas panes y austeridad en los directores, el más grave es el del posible favoritismo;ninguna otra comarca española podría contar con otra igual. Con consi­ pero lamenrablemente no están exentos de él en las oposiciones -re­derar que un figueroista puede ser sin daño de sus colegas 10 mismo cuérdense casos recientísímos- en las que ¡guaJ riesgo existe, sin máspensionado en el extranjero con tres mil pesetac; durante tres años que con diferencia que la de diluir y hacer, por consiguiente, inexigible la respon­cinco mil reales durante siete y con dar cartera en vez de dote a los sabilidad de la polacada".figueroistas que la prefieran, la fundación por si sola puede hacer mucho "El problema es, pues, de organización y, sobre todo, por consiguienle,porque el hermoso sueño de la redención de Galicia por medios exclusi­ de personas. Encontradas éstas, como yo creo, el proyecto podrá consi­vamente gallegos sea realizable. derarse positivamente reaJizable ..... Del resto, la suscripción pública -ya iniciada con verdadera pujanza Oyendo al joven sabio, su palabra persuasiva y sencilla, apacible ypor un puñado de personalidades gaJIegas antes de que el propósito se enérgica al mismo tiempo, os comunica la fe en la idea que en su espírituhaya notorio- y las subvenciones de Diputaciones y Ayuntamientos de ha ido lentamente madurando, hasta crear completo el plan, con todos susla región se encargarían, para dar el impulso inicial. Porque el doctor detalles. El biólogo del Instituto Rockfeller nos explica cómo, cada vezLópez Suárez opina, con la experiencia que el conocimiento de organi­ que en un país lejano encuentra algo bueno, aJgún perfeccíonumiento ozaciones análogas americanas le da, que cuando el institutO esté constituido adelanto, su primera reacción ante ellos es esta idea: n¿ Y por qué noy funcione, bastará con que le acompañe la suerte en sus comienzos y con habíamos de tener esto allá". Al calor de esa reacción de amor a Galiciaque sus directores procedan seria y austeramente, dando pruebas de nació su sueño y tras del sueño el plan y tras del plan la iniciación de lacompetencia y de elevación moral, para que su porvenir esté asegurado. labor magna, que, explicada por él, bajo el brillo de sus ojos o que sonríenBastarían los gallegos de América para garantizarlo, ellos que tantísimo cordiales en su cara rasurada, parece al alcance de la mano. Su energía y112 113
 • 66. su fe son contagiosas y así y no de otro modo hacen la s legiones losconquistadores, conquistadores de bienes tar, de salud , de progreso, del T I traspasar los linderos de la vulgaridad, de l adocenamiento del rebaño apacible y trivial que pasa por el mundo sin ruido, como una sombra. I imismo modo que los conquistadores de bienes tar, de salud, de progreso, En Santiago primero y en Madrid después, obteniendo año tras año lasde l mismo modo que los conquistadores de reinos las hacían antaño. más honrosas calificaciones, siguió la carrera de Medicina, y pasando y bajo el influjo de esa fe y de esa sugestión poderosa nos hemos luego a especializar sus estudios al lado del gran Madinaveitia, una de laspuesto a contar lo que queda narrado y que, en la charla del doctor López figuras más relevantes de la ciencia médica española, uno de Jos doctoresSuárez, rápida y fluida, no estaba destinado a la publicidad. Pero qui sié­ que de más alto predicamento gozan en nuestro país y fuera de él comoramos contribuir modestísimamente a su labor y creemos que hablando de patólogo especialista en enfennedades de l aparalo digestivo.ella no se malogra y que no puede haber indiscreción en decirle al público En la capilal de Espaiia abrió consultorio y al frente de él consiguiólo que, un poco antes o un poco después, habrá de hacerse con la publi­ crearse en poco ti empo una numerosa clientela y envidiable renombre. Encidad como una de sus bases, aun cuando hasta ahora no se hubiese esta etapa de su vida escribió en excelentes revistas profesionales yimpreso acerca de ello ni una sola palabra. aumentó de tal suerte, en la clínica y en la prensa, el caudal de sus prestigios, que logró ser pensionado para ampliar sus estudios en el extranjero, donde ahondó como pocos en los grandes misterios de la Química biológica, visitando los más afamados laboratorios de Europa. Estuvo en Strasburgo, Munich, Londres , Oxford y Cambridge, y no ha Del momento pasado por esos centros como un turista sino consagrado al estudio de las altas conquistas de la ciencia todo el caudal de sus iniciaciones hondas y TIERRAS DEL CABE ADELANTE lodo e l entusiasmo de sus energías mozas. Pero hubo un día en que, como buen gallego, sintió la nostalgia de la D. Juan López Suárez tie rTa madre y tomó a sus lares, trayendo grabada en la retina la visión del Por Juan R. Somoza progreso y de la cultura y civilización e uropeas; Y. como no en vano se había asomado a la vida del trabajo fecundo y redentor, visitando las En e l viejo rincón del Saviñao, donde tienen su nido augus to cien grandes zonas agrícolas de los pueblos más prósperos del mundo concibiómísticas leyendas y cuyos paupérrimos viñedos se prolongan hasta las la noble quimera, al igual que el pensador ingente de Garus, de transfor­márgenes soñolientas y evocadoras del Miño caudaloso; allí, en el escon­ mar los pueblos incultos, las yennas ti erras del Saviñao en camposdido lu garejo de Forcados, nació una de nuestras más preclaras eminencias productivos, adquiriendo para ellos enonnes extens iones de eriales, con­médicas, una de las personalidades de más sobresaliente relieve y de más virtiéndolos en tierras de labor y ensanchando su acción inteligente a lasdefinida estética en los órdenes diversos de nuestra vida social: D. Juan grandes explotaciones ganaderas. López Suárez. La parroquia de Fión es un testigo elocuente de la inten sa campaña de De sus primeros pasos en el camino de los triunfos escolares, consérvase mejoramientos agrícolas, dirigida por su hennano D. Julio , a quien envió recuerdo inolvidable en el Colegio de Escolapios de Monforte. Allí cursÓ para perfeccionarse en los más refinados adelantos de la técnica al impor­ los estudios del bachillerato, dejando bien sentados los jalones de sus tantísimo centro de Graz (Alemania). futuros pres tigios en las aulas universitarias y de su reputación notoria en Con hombres así, que hubiesen logrado una comprensión meditada y e l ejercicio de una profesión abstrusa, en la que tan pocos han logrado honda de los grandes problemas de la tierra nativa y que a la solución de esos problemas contri buyesen con un talento despierto, una cultura prolija y una voluntad disciplinada y férrea, haboase dado un paso de gigante en El None de Golicia, Lugo. sáb..do 30 de ..bril de 192 1. la visión del porvenir de Galicia. 114 115 I I I II U!J..
 • 67. En Monforte reside hoy D, Juan López Suárez, de todos querido y El sabio asturiano podía evocar una Coruña bien distinta de la querespetado de todos, porque su vida de profesional y de ciudadano es algo conocemos hoy . En 1869 la ciudad ardía en el fuego de la Revolución demás que un modelo edificante, una escuela en la que cada gallego tiene Septiembre.sabias enseñanzas que aprender. Sólo había pasado un año desde que los generales y los almirantes habían echado de España a doña lsabelll y fun todavía se afanaba en la búsqueda de un rey. En las Cortes Constituyentes, defendiendo la libertad religiosa, Castelar había revelado su pasmosa elocuencia con el discurso: "Grande es el Dios del Sinaí... grande es la religión del poder, pero es más o ESPELLO NA MAN grande la religión del amor; grande es la religión de la justicia, pero es LA CUESTA ENCANTADA más grande la religión del perdón, y yo, en nombre de esta religión , yo, en nombre del Evangelio, vengo aquí a pediros que escribáis al frente de Por Victoria Arrnesto J vuestro Código fundamental la libertad religiosa, es decir, libertad, frater­ nidad, igualdad entre todos los hombres ... ". Hace ya bastantes años, cuando yo era una novísima periodista entu­ Don Ramón, criado en una sociedad estremecida por los cañonazos desiasmada con la profesión, solicité de don Ramón Menéndez Pidal una una revolución que al final no sería sino una pseudo revolución, iba aentrevista.. morir en este mes de noviembre de 1968 cuando apenas si le faltaban unos Entre las extrañísimas cualidades que adornaban al sabio profesor, se meses para cumplir el siglo.contaba el no dejar una carta sin contestar, ni una visita sin atender, ni una A los 92 años subió por primera vez a un avión de reacción. A los 95invitación sin agradecer, nj una consulta sin satisfacer. .. Aunque yo era hizo un viaje a Israel para estudiar textos poéticos sefardíes.un mequetrefre y no representaba nada, Menéndez Pidal no sólo me ¿Cuál era el secreto de su extraordinaria longevidad?contestó. sino que me recibió. En parte, Menéndez Pidal ---que siempre pensó morir joven- acha­ Con oLfo joven compañero subí hacia Chamartin, a su casa de la cuesta caba su reposada y fecunda ancianidad al lugar mágico de su residencia.del Zana] , y don Ramón nos recibió en la severa biblioteca, encuadrado Contestando a un alcalde de Madrid que le visitó en el año 1964 paraentre pergaminos y libros. nombrarle "hijo ilu stre" o "hijo predilecto" u otra distinción semejante. Entonces. como yo nunca había visto a ningún hombre con barbas , me don Ramón le confesó: "Madrid me ha dado todo lo que para mi viviendapareció un personaje fuera del tiempo, le miré casi como a un sabio moro podía yo desear en mis gustos, entre sobrios y montañeros; puedo, dentroo judío, un Averroes o un Maimónides. de una gran ciudad de caserío apiñado, vivir sin apartarme de la natura­ Don Ramón no sólo contestó a nuestras preguntas (¿qué tonterías le leza, rodeado de un pedacito de monte guadarrameño, con matorrales depreguntaríamos?), sino que tuvo a bien interesarse por La Coruña, ciudad romero y jara ......a la que guardaba un cierto afecto en razón de haber nacido en eIJa. Este pedazo de monte en el corazón de Madrid don Ramón se lo debía Don Ramón, asturiano de muy hondas raíces, nació en nuestra ciudad al médico y filántropo gallego, a mi ilustre amigo don Juan López Suárez.por pura casualidad. Su padre, don Juan Menéndez Cordero, fue magis­ López Suárez heredó de su maestro, don Francisco Giner, un extraor­trado de la Audiencia desde el año 1862 hasta el año 1869. dinario amor a la naturaleza. Fue él quien compró el campo de jara, Don Ramón nació en 18 de marzo de 1869 y fue bautizado en la romero y olivos y quien cedió, o vendió muy baratas unas parcelas delantigua colegiata de Santa Maria del Campo. mismo a los profesores Castillejo y Menéndez Pidal . En el caso de don Juan López Suárez todos sus amigos confiamos en que -residente del mismo lugar encantado de la Cuesta del Zarzal­ ) Lo Voz de Golicio, 27.11.1968. cumplirá lo que por un poco no pudo cumplir Menéndez Pidal: los 100 años.116 117 ~· l¡,; . fA
 • 68. "1 lll " 1 RECORDANDO A UN LUCENSE ILUSTRE En Lugo intentó fundar otra semejante. Quizás por incomprensión no I i,I cuajó la idea. En cambio, patrocinó visüas del profesorado de nuestros 11 Por J. Trapero Pardo docentes a di versos lugares y monumentos de Galicia. Poco tiempo antes de su fallecimiento . en la última visita que hizo a nu es tra ciudad, pensaba 1I Un periodista, aun en vacaCIOn. siente siempre la atracción de la en que, en la zona no edificada próxima a la Puerta del Obispo Odoario, noticia. Pero no puede, al hallarse lejos de su medio habitual. conOcer podía crearse un amplio parque infantil , con su ayuda económica. :I todas ¡as que afectan a ese medio. Al regresar nosotros ahora después de En su casa de Lamapulleira ha reunido numerosos obje tos de arte y un mes de ause ncia nos enteramos de la triste noticia del fa llecimiento del etnográficos, que hacen del antiguo pazo un museo. Un día nos explicaba Dr. Juan López Suárez. Un lucense ilustre por muchos motivos. Un amigo a Vázquez Seijas y a nosotros su deseo de que muchos de aquellos objetos sincero. Un hombre que, por encima de su personalidad científica, mostró pasasen el Museo de Lugo, del cual había sido, según hemos dicho, uno siempre una destacada condición: la de su generosidad. A López Suárez de los benefactores. le dolía Lugo. En cada visita, al ver como nuestros monumentos y nuestra Ahora el Dr. López Suáre z, después de una larga e intensa vida, rindió urbanización no se acomodaban a un verdadero sentido del respeto a 10 su tributo a la muerte. De él queda memoria en Galicia, en instituciones antiguo y al bienestar y comodidad de los lucenses, expresaba su desen­ varias, mantenidas algunas, por cesión que él hizo en beneficiosas con­ canlO y no recataba su censura. diciones por las Cajas de Ahorros. El Museo de Lugo le tuvo entre sus primeros y generosos donantes. Cuando el centro estaba en fonnación, él aportó con generosidad vanas Los que hemos sido sus amigos. los que hemos conocido sus proyec­ de las colecciones que hoy se exhiben en sus salas. A López Suárez se tos, sus inquietudes. no volveremos a verle llegar, con su sonri sa y su debe el que , en un momento en que peligraba la integridad de nu estra figura menuda y simpática a nuestra ciudad, interesándose por su desa­ Murall a, se lograse catalogarla entre los Monumentos nacionales. Algu­ rrollo, por su cultura. Pero le recordaremos siempre con cariño y nos edificios escolares de la provi ncia se han debido a López Suárez. En agradecimiento, y cuando, espigando en los documentos de la Casa de un centro docente de la capital funciona un laboratorio psicotécnico con Alba correspondientes a Galicia, que el Or. López Suárez había donado material dotado por el ilustre médico. en fecha reciente a nuestro Museo, hallemos entre los papeles alguna Sí, un ilustre médico que tuvo en Madrid consultorio afamado. Que anotación suya hecha con aquella letra menuda y nerviosa, sentiremos la hizo estudios en Alemania, en Inglaterra y en Norteamérica. Que ha honda pena de saber que Galicia, Lugo y noso tros hemos perdido a un publicado importantes trabajos en revistas técnicas de España y del ex­ amigo sincero. tranjero. Un día dejó de ejercer la profes ión para dedicarse a prestar su coope­ ración artística, literaria y económica ... a todo lo que significase progreso de Galicia y, de modo especial, de la provincia de Lugo. No siempre fue DON XOAN DE FORCADOS bien comprendido. Para lo histórico y artístico contó s iempre con el asesoramiento insuperable de don Ramón Menéndez PidaJ, del que fue Por Ben-Cho-Sey uno de los albaceas testamentarios. En Pontevedra fundó una institución fonn ativa de Sacerdotes y Maes­ o trafego do vrau, ca súa secuencia de voltas e revoltas. de viaxes e tros, mediante unos cursillos anu ales, para conocimiento de lo que podían visitas, foi a causa de nOn me ter enteirado a lempo do pasamento daquiJ hacer a favor de la cultura de la región. gran galego que foi don Xoán López Suárez, ocurrido fai agora un mes. ~ El Progreso, 9.09.1970. j El Progreso, 20.09.1970. lIS 119
 • 69. Por outra parte, a pouea atención que a esta perda He adicou, en xeral, non ian a ela don Xan buscábaios para tantealos. guialos e ourentalos. a prensa galega, a cousa tan natural na subversión de valores que vimos ¿Quen se non lembra con saudade daquiles anos vinle e dos traballos do padecendo nesta lerra onde calquer analfabeto len dereilo a ocupar máis Centro de Estudios Históricos e do naso añorado Seminario de Estudos páxinas ou máis días nas columnas dos xomaes que un home de cencia, Galegos? Pala canta de don Xoán estudiáronse as mámoas do Saviñao, un poeta ou un investigador polo feito de gabear por un mame ou descer trabal10 levado a cabo Can singular escrúpulo por Pura Lorenzana e por por un río dacabalo dun pontón, moveume a He adicar unhas liñas cheas Antón Fraguas discretamente aconse11ados por Florentino Cuevillas a de emoción, de gratitude e de afecto ó Ooulor López Suárez, conocido quen don Xoán se asemellaba no do fomento das vocaciós. Das veladas familiarmente nas [erras de Lemas por Don Xoan de Forcados. na casa de López Suárez despoixas dos traballos de campo na engaioladora Este filio ilustre das terras de O Saviñao levaba dentro de si o anceio compaña da señora Doña Mariana podería falar o Fraguas con máis aguilloante de mi1lorar Galicia, de modernizar as súas técnicas e de sabedoría ca mino preparar o mellor posibel ós seus filIas para conquerir o noble anceio En constante relación cos sabios dirixentes do Centro de Estudios dunha Galicia engranada na cadea dos pobos civilizados. Históricos -moi perta do cal vivía- diles aconsellábase para súa laboura O doutor López Suárez era un bo médico e durante varios anos a prol dos esludios galegos. A tono con es 10 hai que decir que o seu perfeccionou nos Estados Unidos os seu s conocementos na especialidade contauto con Gómez Moreno durou ata. a derradeira hora de Don Manuel de nutrición e ó mesmo tempo contaxiouse dos métodos científicos por tristeriro azar tan pouco afastada da de don Xoán. empregados naquil país. Cando o Centro se trasladou da rúa de Almagro Ó edificio que fora De valla a España eSI<:l.bleceuse en Madrid ande a maiores de exercela Palacio de Hielo, Don Xoán xunto con seu cuñado Castillejo, con Donsúa carreira foi un activo colaborador da Xunta de Ampliación de Estudios Ramón Menéndez Pidal e Don Dámaso Alonso fóronse vivir a Chamartín,e de lodo canto se relacionara cas milloras do ensino. na Cuesta del Zarzal, que era entón como vivir no campo entre silveiras. As abrigas da súa profesión non o arredaron endexamais da súa terra Enumeralos trabaBas realizados por López Suárez seria causaca que constantemente estivo en relación i en contauro direito. interminabel. Nos Museos de Lugo e de Pontevedra consérvanse as López Suárez foi, denantes que outra causa, un fomentador de vocaciós interesantísimas colecciós de arte popular -alfa.ias de prata e aura, camascientíficas, un alentador das xentes estudiosas e un colaborador de toda de madeira, muebles e moitas causas máis-- garimosamente axuntadasempresa renovadora das técnicas agrícolas e industriaes. por il. Con Daniel de la SOla e con Cruz GaUáslegui colaborou na creación A Monforte de Lemas, que era a súa máisima devoción, deixoulle une na propaganda da Misión Biolóxica de Ponlevedra, de cuio Consello parque ó pé do castelo, que quera recordar ten á entrada unha inscripciónfonnaba parte por citar somente unh.a das obras na que puxo máis ilusión na que consta que a donación foi feita por Don Xoán de Forcados e pola¡entusiasmo. súa dona Doña Mariana Casti11ejo, no que se gardan moitas pedras inte­ López Suárez, que debe u ser un dos homes que máis viaxes fixo de resantes e valiosas para historia das terras de Lemas.Madrid a Galicia e viceversa, estaba constantemente en relación cos A derradeira empresa que lle conocín foi a da salvación do Campo daimelectuaes galegos: en Monforte con Xaquín Arias Sanx uno, con Compañía, de Monforte.D. Pedro Bao Pila e co crego de Vilar de Ortelle; en Lugo, con D. Manuel En virtude dise terribel andado padecido por tantas corporaciós mu­Vázquez Seixas ecos Pimenteles; en Ourense co grupo NOS, en Ponte­ nicipais da nosa lerra, que Ues fai botar a perder campos, alamedas,yedra ca Misión Biolóxica e ca Museo, en Santiago co Seminario de prazas ... para convertilos en edificios noxentos, levados pola miseria eEsludos Galegos, ele. pala cutrería de se non gastalos cartas en mercar solares axeitados, en As portas da casa de López Suárez endexamais estiveron pechadas Monforte pensaron en derrarnalo Campo da Compañía para erguer nil nonpara calqueira que a i1 acudise en busca de consulta e cando os estudiantes sei que edificio novo.120 121
 • 70. ! j! l ,1 Don Xoán estaba aterrado ante a perspeitiva de que aquil fermoso de su oriundez-, fue un hombre de acción. Su lenguaje fueron las obraslugar desaparecera para se convertir nunha casa que. dende lago, desen­ y los logros alcanzados. Le importaba el resultado y por eSO se opusolOnaria ca magnifica construcción do Colexio e da eirexa. Falou con unhos siempre a que se divulgase el nombre de la mano que esparcía la semilla.e con Qutros, pideu, rogoll, expuso argumentos -na miña vida o vira tan Es muy posible, por esta razón que, la publicación de su nombre sea unanervioso nin tan enrebechado como naquiJes días- i en vista de que non sorpresa para muchos gallegos que ignoran su labor. Sin embargo, conh!lbía outea solución, mereQll un terreo e ofreceullo 6 cancello de Mon­ sólo diez hombres de su valor y actividad incansable, la obra de progresoforte para salvar o devandito campo. Podia que non falle quen lIe poña chatas á gran laboura desencolada y redención que llevó a cabo de nuestra tierra excedería a todos 10 "planes" estatales. Ni este artículo, ni todo el espacio de un periódico, serían ,Ipolo patricio de Foreados -¿quen que non as len?- mais cuLTo galo nos suficientes para perfilar un inventario de la obra llevada a cabo por el Icantara se Galicia houbera tido mohos homes do seu temple do calo insigne gallego recientemente fallecido. (Esperemos que, el Instituto demellar eloxio que cabe facer é reproducila adicatoria do traballa encol das Estudios Gallegos "Padre Sarmiento" realice eSla labor con la unción ymámo3s do Saviñao: "Para Don Xoan López Suárez. doctor en Meiciña la extensión que merece la memoria del egregio personaje. En ese Centro,e máis doctor ainda en iniciativas, en Actividade ¡-en Galeguismo". hay personas de gran relieve que conocieron de cerca la aClUación de Descanse en paz dos seus moitos e bós atafegos. López Suárez). Aquí, en esta glosa periodística ---{Oon temor y respe­ to--, me limitaré a perfilar algunas anécdotas que abocetan la figura del hombre al que conocí desde niño y del que no vacilo en afirmar que fue el ser vivo más singular y con más acusada personalidad con cuya amistad mi vi honrado ... DON JUAN DE FORCADOS Recuerdo a Don Juan de Forcados de los días de mi infancia, cuando Por Luis Maure Mariño pasaba junto a su casa de Lamaquebrada y le hallaba sobre alguna "leira", protegido con zuecos y polainas, hurgando la tierra con un pequeño sacho. (Fue el primer hidalgo que, empujado por su recia personalidad, rompía Recuerdos la tradición de que los "señoritos" -palabra que él hubiera tenido por injuria-, no pueden doblegarse sobre la tierra). También me acuerdo de Ahora que Don Juan López Suárez se nos ha ido de este mundo, puedo una escalofriada mañana de otoño en que acompañaba a mi padre --queescribir su nombre en letras de molde y hablar de su persona en un iba de caza- y hallamos a Don Juan sobre uno de sus prados deperiódico. (Solamente ahora, pues en vida, cuantas veces le indiqué la Lamaquebrada, donde entablamos diálogo. Era yo estudiante de bachille­ IposibiJidad de eludirle se oponía en redondo, como si el sólo propósito lehiriese) . Sin embargo, ha sonado la hora de contar a sus coterráneos quiénfue este gallego a quien tanto debe la Tierra y que, con su actividad rato, y, siempre que me veía, trataba de meterme en el tuétano sus mismas ideas. Aquel día, debía de llevar descuidada mi barba de adolescente, y ] Don Juan me dijo:prodigiosa se bastó el solo para desmentir esa pamema de que a los -"¿Cómo no se rasura Usted?". Una vez que me hubo reprendido,gallegos nos falta espíritu de empresa. imprimió a su voz el tono paternal que solfa usar, y me dijo: "Tiene que Don Juan López Suárez -al que en sus tierras nativas del Saviñao terminar rápidamente sus estudios y marcharse al exrranjero para aprenderllamaban Don Juan de Forcados, juntando su nombre de pila con la aldea un par de idiomas. Sin saber inglés o aJemán y francés, nada positivo puede intentarse en el orden intelectual". (El consejo de la necesidad de estudiar en el extranjero, habria de oírselo después cientos de veces. Era " El Correo Gollego, 20.09.1970 ya miembro a la sazón de la Junta para la Ampliación de Estudios, y, como122 123 I 11 !
 • 71. 11 todos sus hombres, llevaba clavada en la frente como un norte, la idea de chos años, en que en la estación ferroviaria monfortina se cruzaban los que la redención española sólo podía llegar por contagio y simbiosis de trenes correos procedentes de Madrid; era frecuente que López Suárez la cultura europea. Era una idea que venía desde Sanz del Río, desde llegase en un Iren, realizase alguna gestión rápida y se marchase en el otro. Giner, desde Cajal y de la que López Suárez fue apóslOl. (Esto, en la época en que los "correo.s " invertían más de veinte horas en Por aquellos lejanos días, Don Juan había rescatado para el municipio el viaje). Bajo aquella figura menuda, inquieta, bullidora -talmente de Saviñao una frondosa dehesa de robles: la carbalJejra de Escairón, como un pájaro al que si quitasen el plumaje de su vestido sólo quedaría acaso uno de los robledales más bellos de Galicia. Y, además, había el esqueleto-, López Suárez se movía incansablemente de un lado a otro, iniciado su política de cruzar el municipio de Saviñao de caminos veci­ viajando lo mismo en un expreso de lujo que, si el caso se daba, en un nales. Ningún otro municipio gallego puede exhibir una red de caminos ómnibus repleto de bártulos y feriantes, como yo mismo le hallé muchas más densa que su tierra natal del Saviñao; pero la obra que es fácil de veces). y esta actividad se mantenía con un condumio frugalísimo; en su diseñar ahora sobre un mapa supuso vencer ingentes dificultades. en lucha cartera de viaje, no faltaba nunca una bolsa con agua caliente y unos con el paisanaje que no entendía ninguna razón cuando se trataba de ceder terrones de azúcar O caramelos. La fruta y las verduras eran el fuerte de un palmo de tierra. (En una ocasión, trazando el camino de Panrón a su dieta. Currelos, fue amenazado con una pistola si colocaba una bandera sobre Era lógico que, un hombre con tal capacidad vital no pudiese tolerar el suelo; pero Don Juan no conocía el miedo y hundió en el suelo la el retiro de una clínica. Su mundo estaba al aire libre, haciendo cosas y bandera que señalaba la ruta ante la pistola amenazadora. Y esta labor de sembrando ideas. Fue así COmo después de haber conocido a Cruz apostolado se realizaba a cambio de nada, sólo para la redención de Gallástegui Unamuno, siendo estudiante en el extranjero, lo captó para la aquellos mismos que se oponían a su obra). Misión Biológica. Muy pocos saben que, la Misión Biológica de Galicia, que pasó por tantos avatares, fue, en gran parte, una creación de L6pez Un homhre de acción Suárez. La Misión, que nació a la sombra de la Universidad Compostelana como centro investigador y que hubo de perecer por carencia de medios, En aquella clasificación que hizo JOUNG de "tipos introvertidos fue creación suya. Y hay que decir que, a ninguna otra institución seme­ contemplativos" en oposición a "tipos extravertidos actuantes", a Don jante debe Galicia más favores : los maíces híbridos, las investigaciones Juan de Forcados habría que incluirlo en el segundo grupc: empezó siendo para combatir la tinta del castaño, la importación y difusión de las razas un intelectual brillante y al que se abrían los caminos del éxito. Pensio­ de cerdos "Large Hhite", los estudios sobre praderas artificiales ---que nado en Alemania y los Estados Unidos, sus trabajos de investigación ahora sigue, con su grupo el profesor Viéitez-. las investigaciones sobre llamaron pronto la atención de los especialistas que le citaban con especial rendimientos de la patata, etc., son favores inestimables que la agricultura estima. En plena mocedad, en el Instituto Rubio, a la sombra de figuras gallega debe a la Misión Biológica, que no hubiera nacido si López Suárez como Madinaveitia, su clínica de aparato digestivo y su fama se hallaban no existiese. Pero. ¿quién sabe eso? En cierta ocasión en que visité la ya en la vanguardia del éxito; pero un buen día renunció a la existencia Misión Biológica. instalada en su maravillosa finca de Salcedo. le expresé forzosamente sedentaria del intelectual puro, para salir a la palestra con mi propósito de mentar su nombre. idea que rechazó airado y no me atreví su bagaje de ideas. Una labor de apostolado no puede realizarse dentro de a hacerlo porque sé que le hubiera herido. No quería que se hablase de él. casa, ni siquiera al frente de una clínica. A su espíritu inquieto y vigoroso Y no era ésta una actitud de orgullo, ni tampoco de humildad. Lo hacía no le bastaba con encerrarse en una biblioteca o pasarse la vida tras la así porque le importaba la eficacia y estaba convencido que. al pantalla de un aparato de "rayos". despersonalizar las obras tendrían el apoyo común. al margen de envidias No conocí hombre con más movilidad que López Suárez. Muchos o rencores. viejos ferroviarios de Monforte recuerdan aquella época, que duró mu­ 124 125
 • 72. de Rivera. Se proyectaba nada menos que derribar la Muralla -ignoro en La faceta arqueológica qué proporción y límites; pero así lo contaba Don Juan-, llegando a La vocación artística, era la más intensa pasión de López Suárez: de presentarse en una oficina de un Ministerio para protestar, en donde dijolos desvanes de muchas aldeas o de cuartos oscuros y abandonados literalmente:rescató verdaderas joyas: relojes antiguos . camas , cómodas y rústicas "Si es to no se soluciona , no nos queda más remedio que llegar almesas que, una vez restauradas, se convirtieron en piezas de exposición. atentado personal". Y la Muralla fue salvada , y no ha impedido el creci­(Algunos de sus muebles de Lamaquebrada figuraron en la Exposición de miento de Lugo. (Recordaba yo la anécdota en una visita a Carcassone,Barcelona, de 1929). Sentía devoción por los estudios arqueológicos y le al visitar la vleja ciudad amurallada y convertida en Museo, aliado de launió especial amistad con Gómez Moreno, y su pléyade de ilustres ciudad moderna).discípulos, subvencionando excavaciones y trabajos de investigación. Una batalla semejante hubo de librar en Monforte para impedir la Puedo referir, al respecto. una curiosa anécdota desconocida. Durante ocupación del Campo de la Compañía por un edificio público que hubierala guerra, en Salamanca y Burgos, tuve ocasión de tratar a don Gonzalo destrozado el ágora amplísima que se abre ante la fachada del Colegio.Menéndez Pida!. (Las casas de Menéndez Pidal y L6pez Suárez están En es te caso, Don Juan de Forcados no sólo se opuso a la obra, sino quevecinas en Madrid, separadas únicamente por un muro que delimita las adquirió y donó el terreno necesario para construir el edificio público quefincas). Gonzalo Menéndez Pidal llegó a Burgos procedente de la otra hoy funcion a. (por supuesto, estos gestos, a contrapelo de la opinión"zona", naturalmente, me contó muchas cosas de mi vecino López Suárez, pública, no siempre eran bien interpretados. Muchas veces la maldad yentre ellas que, en cierta ocasión, por temor del caOs que imperaba en maledicencia --<los lacras que marchan juntas- , hablaban del egoísmoMadrid durante la guerra civil, habla ayudado a Don Juan a esconder en de Forcados. Se daba el caso de que, el gran talento que le servía para lael sótano de su casa ciertas obras de orfebrería y adornos de oro. Me ciencia y el arte, también le hubiera Uevado a ganar dinero fácilmente, alreservé la noticia durante años, temerOSO de qu e Don Juan estuviese adquirir fincas o solares, pero nunca fue el lucro la finalidad inmediata deocultando algún tesoro de su propiedad; pero todo quedó aclarado cuando, su conducta, Por el contrario, él era hombre que señalaba y abría caminos,en el Museo de Pontevedra vi esas joyas y aderezos, legado de López por los que otros se enriquecieron),Suárez que allí se expone al público. Su vocación por el arte se proyectaba e n los más varios sentidos: La vida· misióndurante varias temporadas de verano había traído a Chantada al maestroBenedicto para que enseñase cantO a los niños O subvencionaba a estu­ La desaparición de López Suárez Vlene a producir, en un amplio sectordiantes de pintura o escultura. En Monforte de Lemos adquirió un viejo de la vida gallega, una verdadera orfandad. El no quiso, cuando anduvoparque cuajado de frondosos laureles, que perteneciera a los monjes por este mundo, que nadie mentase su nombre ni sus obras, Deseó eldominicos y que donó al pueblo. Siendo quien escribe Notario en Mon­ silencio. precisamente para que le dejasen ejecutar la obra, Ahora que laforte, autorizó Una curiosa acta, simplemente para hacer constar la auténtica vanidad ofusca -y envanece- a tantos pigmeos minúsculos, resultaprotesta de Don Juan porque se proyectaba levantar un edificio de ocho agigantada la obra de este hombre que pudo ejecutar tan largo inventariopisos que impedía la visión de la acrópolis de San Vicente del Pino, con de cosas a lo largo de la cortedad de una existencia: destacó en el ordensu castillo y monasterio. intelectual, fomentó la investigación, fundó instituciones que han coope­ Como un verdadero Quijote libró Don Juan de Forcados desinteresa­ rado decisivamente al desarroUo de la agricultura gaUega, cultivó y defendiódas batallas para la defensa del patrimonio artístico: muchas veces oí el arte, y, a cuantos le hemos conocido nos dejó el ejemplo de su incan­referir lo sucedido con la Muralla luguesa, siendo alcalde de dicha ciudad sable tenacidad. Parecía imposible que, debajo de aquellos escasos k.ilosel recordado Don Ángel Pérez. Era en la época de la Dictadura de Primo de humanidad, alentase tan poderoso y singular espíritu. 127126
 • 73. 11I Por la proximidad y la admiración que sentí hacia él, quiero terminar un surco y un ejemplo. Su vida fue un apostolado , un existir mesián ico. esta glosa con una anécdota que, en el momento en que se produjo. tenía un medio para algo. ¡Ojalá pudiera decirse lo mismo de todos los mona­ el alcance de una profecía: una tarde de octubre de 1950, en compañía de les! ... 1 un pariente suyo, cuyo nombre no hace al caso, me llevó a Lamaquebrada ,1 para que viese ciertos trabajos que realizaban en una finca de su propiedad algunos técnicos de la Misión Biológica que allí experimentaban maíces híbridos. Allá me fui con él. Adrede, le sugería los temas más diversos. Precursores del desarrollo Por ejemplo, al hablar de cuestiones pedagógicas, se indignaba contra el :I ! I EL DR. LÓPEZ SUÁREZ HA MUERTO sistema de exámenes y calificaciones. (Muchas de sus ideas eran las mismas de Sanz del Rio y Don Francisco Giner de los Rios, por los que Antonio Vilaseca 1 l sentía veneración. Cuando yo llegué a su casa de Madrid, el mismo día que acabó la guerra me hacía entrega del libro de Giner, "Valor social de Don Juan López Suárez, también conocido por don Juan de Forcados, leyes y autoridades", al tiempo que me decía: "En este libro está la verdad. ha fallecido en su casa de Madrid. Su nombre quizá diga poco a los Ya lo verá usted"). jóvenes y al público en general. Y, sin embargo, debiera grabarse en el Vuelve a mi vista Lamaquebrada. Aquella tarde aterida de octubre, Libro de Oro de Galicia, si algún día se escríbe y que, lógicamente, después de enseñarme algunas adquisiciones artísticas y de asistir a las biografiará a los paladines y benefactores del país. experiencias con el maíz hIbrido. insistió, una vez más , en sus lemas de Médico de profesión, fue muy estimado por las eminencias coetáneas, genética. Con mucha frecuencia, me hizo leer libros de genética. Creía en entre ellas el Dr. Marañón. Especialista del digestivo, debió contristarle la genética, incluso como un camino para la liberación del hombre. Algún el examen de tantos estómagos castigados por el ayuno y la abstinencia. reparo debí de oponer a sus reflexiones; pero nunca me olvidaré que, y pronto consagró sus afanes al resurgir de la tierra. cuando yo ponía el pie en el coche para marcharme, me dijo las siguientes Medio siglo atrás, en el cerrado horizonte de aquella Galicia insular, palabras proféticas: despunta su menuda efigie, que se agigantaría al correr del tiempo. -"Desengáñese: los dos descubrimientos más grandes del siglo XX Miembro de la Junta de Ampliación de Estudios, proporciona beca a son la bomba atómica y el control de nacimientos". (Hablaba de la energía numerosos jóvenes para especializarse en centros extranjeros y que luego atómica, por supuesto, como un medio de progreso y del "control de sentarían cátedra. Entre ellos, el ilustre investigador Odriozola, hoy nu­ nacimientos" también como medio de regular y mejorar nuestra racional meraría de la Universidad Central y hasta poco ha director de la Estación especie). Y tenía razón. Como siempre, tenía razón en lodo lo que ilumi­ de Mejora de la Patata, que en Vitoria depura y alumbra varíedades que naba su clarívidente cerebro... . contribuyen al esplendor de nuestro campo. López Suárez murió en Madrid, hace ya más de un mes. Murió sin Asimismo, en su calidad de miembro de la Institución Rockefeller, estridencias, como había vivido. Seguramente fue su deseo que nadie se don Juan despliega una vasta promoción investigadora y social, desper­ enterase de su definitivo tránsito . Pero su muerte ha dejado en GaIicia una tando y estimulando vocaciones. ESla obsesión por la investigación, de gran orfandad. Gallego de raíz, nacido en el campo gallego-en Forcados, que tanto necesita la España sujeta a la servidumbre de los "royalties", en el alto Saviñao, de una familia acomodada de labradores- demostró, culmina en la fundación, junto a otros próceres, de la Misión Biológica con el ejemplo de su vida, hasta que extremos puede llager la actividad I de Galicia, portaestandarte de nuestro resurgir. de un solo hombre en lucha contra todo. Dadme una docena de hombres I iguales -me atrevo a decir- y ellos se bastarán para cambiar la faz de nuestra Tierra. Murió, pasó como pasa todo. Pero su paso ha dejado 1 El Como GaJlego, 20.09.1970. 128 129 1 I I
 • 74. PrecisameOle, don Juan trajo a la misma al benemérito don Cruz Desde aquí pretendemos suplir, siquiera en su mínima medida, la fallaGallástegui Unamuno, uno de los redentores de nuestro campo. Genetista, de púbJico homenaje. tanto más sensible por cuanto la época es dada acuando la genética era una ciencia en pañales, introdujo en Europa los ensalzar medi anías. El señor de Lama Quebrada, pequeño de cuerpo ymaíces híbridos y los enriqueció con nuevas variedades. A la luz de ahora, grande de espíritu, bien se merece un epitafio de oro en lugar de ese deen que el Ministerio de Agricultura fomenta su cultivo, don Cruz se nos silencio, que tal vez se deba a su óbiLO en la emigración, que es, entre otrasaparece como un revolucionario. Revolución que continúan sus discípu­ negaciones, la de un fatal olvido.los, como esos hermanos Blanco que han creado los maíces híbridos de Confiemos en que el Supremo Juez lo tenga en su gloria, reparandotallo azucarado, que son el maíz de Galicia. Por su doble aprovechamiemo así la ingratitud de los hombres.de grano y tallo, debieran subvencionarle, en opínión de muchos expertos,con marcada preferencia, sino ya con exclusividad. Don Juan López y don Daniel de la Sota, cofundador asimismo de laMisión, fueron pioneros de la repoblacíón forestal de nuestra región, que Ó LADO DE DON JUAN LÓPEZ SUÁREZmás adelante se convertiría en uno de los pilares de la política económica.y si los árabes, a juzgar por cíerto proverbio, consideran lodo un hombre Visita á comarca do Saviñao Ba quien planta un solo árbol, ¿cómo calificarían a don Juan? Este apóstol del campo -en la misma línea que otro gran lacayo Por Antón Fraguas Fraguasdesaparecido, don Juan Rof Codina- cruzara de caminos la comarca deLemas, cuando los caminos únicamente existían en el mapa de la imagi­ A razón de vir a casa de don Juan López Suárez foi por ter quenación. También ha sido el abanderado de las industrias lácteas gallegas, acompañar a CueviUas nos traballos de prehistoria na comarca de Savíñaoque al presente continúan sus sobrinos, los señores de Rodriguez López­ e fixemos o catálogo dos castros e as escavacións no monte de Norá.Quintana. Y para los paisanos do Saviñao, su patria chica, fue siempre su Parece que o no me debe ser Monte da Maura. A morada de dona Marianaconsejero y valedor. Castillejo e don Juan López Suárez está perta das mámoas ande se fixeron Su genio de precursor no se limitaba al campo a secas, sino que as escavacións.igualmente extendíase al campo del arte y de la historia. No en vano se Don Juan era coñecido por Xan de Forcadas. Ali vivía seu pai e pertahalla entre la pléyade de fundadores y favorecedores de los Museos de vivía un mozo ferreiro que fixera o carabillo do portal Clln adorno: unhaPontevedra y Lugo, y con relación al último, don Antonio Rosón Pérez figura exipcia. Mostrounos varias figuras que fixera na escola de arte danos ha evocado emotivamente su fase de Presidente de nuestra Diputa­ Coruña a ande o mandara don Juan. Como médico traballou en Madridción, en que él recibiera la inspiración de don Juan para realizar las con Nóvoa Santos. Posuía fincas grandes, unha cunha carretera que agestiones que, años más tarde, culminarían en la construcción del pazo pasou polo medio deixando unha con plantío de patacas, entretanto a outraactual. descansaba enterrando nela toxos finos sementados. Das patacas da se­ También le han llorado, en devota intimidad, sus amigos selectos, mente traía un vagón ou dous e vendía sen gañar nada. Pacía as carreterascomo don Emilio Gil Yarela, que nos ha ayudado a bosquejar esta e lago pagáballe á Deputación polo que gastara.semblanza de urgencia. Amigos que admiraban tanto su obra como su No estranxeiro coñeceu a Cruz Gallástegui e Unamuno, especialista dohumanidad, de la que da idea la anécdota del atraco. Don Juan vio en el millo e fundador da Misión Biolóxica en Pontevedra.asaltante a un desgracíado en vez de a un delincuente, y se lo llevó a sucasa, lo sentó a su mesa y alivió generosamente su extrema penuria. • O Correo Galego, 31.10.1 999.130 131
 • 75. A derradeira vez que saudei a don Juan marchaba a Pontevedra a poden manter as ramas por falta de espacio e córtanse os carballos, eudeixar no Museo unhas causas de prata. Tiña por costume 6 rematar a lembro uns carballos cortados ca banco de terra. era ande sentaba a xuntatardiña co traballo despedinne do matrimonio ensinándolle o que se parroquial e parece que 11e chamaban O Carballo das Mentiras.encontrara. A rapaza de servicio anunciaba a miña presencia: "Señorita; Tarnén hai personaxes que viven na memoria da xente despois de pasarel arquiólogo". Había dous cans grandes e moi bos defensores da casa, varios séc ulas despois da súa morte. O ilustre poeta Manuel María lembraeu, para non ter leas con eles facía barullo ca ferraBo da entrada, un día a María Castaña a quen lle dedica un romance que comeza:non viñeron e cando cheguei ó medio do curral esperta un e baixa e vénparo xunto de min e queda pacífico, pero oio vrr o outro correndo sallae vén xunto de min e non me fixeron mal. Parece que non facían mal, a o Brollón, tribu dos Gímaros,quen entraba mantíñano quieto, pero sen mordelo. pero que non sabía que terra de Montes e chairasgardaban esas consideracións, e pasei un medo moi grande. Eu para a foi no século catorceexcavación ía sempre andando pala orela da dreita da carretera e había un patria de Maria Castañaniño de vésporas; pero unha noite queimaran o avispeiro e picáronme, e que no lempo permaneceeu saltei e puxen unha moeda. Pala carretera viñan dúas mozas nun carro misteriosa e lexendariaque rían cos meus saltos, cando chegaron cerca das vespas atacaron as como lanza ben erguidamozas e cando que saltou para a carbaHeira e pararon por tropezar cunha como unha espada afiadaárbore. fogueira devastadora Non supen ren dos ataques, eu apartei por outro cantiña e remalou a incendio que todo abrasaguerra, e, ademais, os obreiros rematamos as escavacións. bandeira de libertade Dixeron que a pedra da cuberta do dolmen os maurOS unha noile a endexamais derrotada ...botaron ó nO Miño. Había uOOa mámoa nuOOa baixada do monte que tiña María residía en Lugonome propio: "Mamuíña de Rabuxós". Unha mañá os rapaces por causa plaza forte e ben muradada chuvicada estaban na mamoíña e un veciño que pasou polo camiño viua xente e díxonos que el tiña visto alí os mouros; Cuevillas puxo cara de na que por culpa do bispo,ri sa pero eu seguín serio e pergunteille como era vestido e contestoume que O prelado, seu señorque relumaban como o cristal. Ante a somsa de Cuevillas. Fágolles toda a xente asoballabaxuramento papal en como os vino Foi tal a figuración que debernos decir tendo a cidade oprimidaque aquel home aquela mañá tan s6 el viu os moUIOS. a eirexa desgobernada Pero nós seguimos dando outra volta circulando Saviñao botando un impoñendo a sin razón,discurso na fennosa dehesa ou alameda a un grupo de emigrantes e morte, rouho e cacicada.presidía a función a imaxe de Nosa Señora. Saudade profunda de quen viua tristeza máis grande. Teño citado máis duna vez que está fincada uOOaárbore como tivo o meu amigo e notario don Luis Maure Mariño que undía recibe un poder de venta pero ese otorgante non deixa vender as pólasdunha árbore. pero non son todas as p6las, son un has ramas que leñenun ha dirección detenninada. Vendía outras CQUsas de valor e reserva aspólas dunha árbore que leñen unha dirección detenninada, quizais non se132 133 ti. : _. ! . .
 • 76. D. JUAN LÓPEZ SUÁREZ, "XAN DE FORCADOS" hasta 1950, Y el Saviñao careció de carreteras hasta que D. Juan asumió el papel de contrat ista , pienso que sin ánimo de lucro. Las carreteras eran Por Daniel Rodríguez Rodríguez una obsesión de D. Juan. Andando e l tiempo. metido ya en uos de electrificación, recuerdo que me cogió del brazo y me dijo: Haga usred Forcados es un núcleo de población de la parroquia de VillacalZ carreteras, por los caminos entra la civilización y la culrura. (D. Juan formado por nueve vecinos. Allí se encuentra la casa de Ventura en la que siempre usaba el usted y el castellano en el trato). nació D. Juan López Suárez y en la que vivió hasta la muene su hermano D. Juan vaJorabn a las personas exclusivamente por su capacidad de D. Julio. emprender algo renovador y por su sensibilidad para promover el bien Ya me he referido a la biografía de eSle hombre de Villacaíz que se público. En este terreno era hombre tajante y yo le escuché juicios encuenlIa en la Enciclopedia Gallega debida a Filgueira Val verde. bastante negativos de algunos prohombres del Saviñao. Después ya no Sorprende la red de relaciones que estableció D. Juan, la variedad y hacía distinción de personas ni de clases. la calidad intelectual de los personajes con quienes trató. Además de los A la amistad de D. Juan correspondía el cura de Villacaíz con el aHí citados quiero añadir. como significativa, la relación con Góm ez aprecio y la defensa apasionada cuando los proyectos del Forcados eran Moreno. juzgados como locuras o chifladuras. Para la capilla del Toxo le regaló Me remito a esta biografía y me propongo trazar al personaje a base una imagen de talla de la Virgen. Es de la escuela de Cano. de recuerdos personales que me parecen suficientes para dibujar su perfil De este trato de D. Juan con e l cura de Villaca íz arrancan mis recuer­ psicológico. dos. En sus estancias en Forcados siempre encontraba un hueco para hacer Era D. Juan de baja estatura, de pocas cames; su sobriedad era notoria, una visita al cura. Avisaba su llegada y se le esperaba en la rectora) con fuera de su casa con unos terrones de azúcar y unas galletas le era afecto y respeto. Era cura de Villacaíz en los años a que me refiero D. Da­ suficiente. Su indumentaria resultaba curiosa por los zuecos y polainas en niel Rodríguez Vázquez, que dejó por tierras de Saviñao una huella muy pleno verano, pero era elegante y atildado. profunda de humanidad, de amistad, de protección a los perseguidos de Un hombre siempre en movimiento. Con él siempre había un lugar a la guerra civil y de servicio a los pobres. En su amistad no hacían donde ir, algo que ver o una curiosidad que satisfacer. Siempre de prisa. distinción de ciases ni de ideologías. . Caminar con D. Juan era una delicia. Hablaba mucho, pero su conversa­.1 Al rememorar estos recuerdos no me sorprende el mutuo afecto y ción no era la del sabiondo que atosiga. Si se refería a su cultura era bajo respeto que se profesaban. Llegaba D. Juan, con sus zuecos y sus polainas la obsesión de promocionar a sus paisanos; contrastaba su situación con en pleno verano, con su paso menudo y rápido y nunca para comer. En lo que él había visto.I la pequeña solana que franqueaba la rectoral charlaban amigablemente, largo y tendido, sobre la necesidad de promocionar en todos los órdenes Siendo yo joven uni ve rsitario me sorprendió con un libro de biología en la mano . Me echó una bronca porque estaba en alpargatas y salió el al pueblo. lema de las leyes de Mende!. Me cogió del brazo y así me Uevó hasta D. Juan relataba sus experiencias por Europa y América. Lo hacía sin Forcados. Me relató su estancia en el Instituto Mendel de Alemania. pedantería y con la única preocupación de concretar en acciones que Hablaba como un iluminado sobre la trascendencia de los estudios de promovieran el despegue cultural de aquellos pueblos que se encontraban genética para la vida vegetal, animal y humana. a enorme distancia de lo que él había visto . VilJacaíz careció de escuela Siendo ya sacerdote me encontró sentado en un café de Escairón. Me llevó con él a ver el dolmen de Abuime. Bramaba por el abandono en que estaban los restos arqueológicos en Galicia y de su promoción de trabajos , Lllcensia, nll 5. Miscelánea de cultura e investigación. Biblioteca Seminario Diocesano. Lugo. 1992. en este terreno. Filgueira VaJverde las recoge. 134 135
 • 77. Otro encuentro que quedó grabado en mi memoria tuvo lugar en 1965. día me esperó a la salida de clase del colegio de los Escolapios de En un caluroso día de mayo me vino a buscar a la pensión donde residía Monforte, en el que yo inicié la docencia. D. Juan pateaba, bramaba, en Luga. Era la hora intempesliva de la siesta y nos llevó a mi y a un amigo utilizaba epítetos nada amables, me llevaba de un lugar a alTo en el campo de Saviñao a dar una vuelta por la muralla. Nos relató sus esfuerzos por que existe ante el colegio. Todavía era campo de la feria y al fondo había1! salvar el monumento de la demolición. Bramó ante el edificio del actual un edificio destartalado dedicado a centro de salud de los tiempos de la Ambulatorio de la plaza de El Ferro/. Al subir la escalera que da acceso República. Se había enterado del proyecto de construir un Ambulatorio a la plaza de España nos hizo ver el enOrme trasfondo que ofrecen las y un cuartel de la Guardia Civil. Yo estaba perplejo y era ajeno a los edificaciones que están detrás del Ayuntamiento. Confiaba que fueran problemas municipales de MonJorte. Se paró y dijo que había que buscar demolidas (i?). soluciones, evitar el disparate y el atentado al monumento que teníamos Un día en Monfarte me condujo a un jardín de sólo laureles, según él, enfrente. Hizo gestiones con la Casa de Alba, ofreció una finea de su único en Galicia. Lo había adquirido y pensaba donarlo al pueblo. Está propiedad, abrió una calle. Contemplando, hace poco, la actual plaza situado en la ladera del monte del Pino. recordé la anécdota que revela el talante del Forcados. El actual Escalrón En los paseos lo observaba todo y llamaba constantemente la atención le debe, bajo este aspecto, mucho. sobre los detalles: un árbol, una fuente, etc. En su pazo de Tor me hizo He aludido a la página espléndida que le dedica Paz Andrade en su fijar en un madroño que había aparecido por allí. Me dio una lección sobre obra sobre Castelao. Narra el encuentro de los dos personajes. Fruto de política forestal. No era un forofo de lo autóctono. Tenía odio al "laxo" aquel encuentro del prócer del Savmao con el oscuro profesor de dibujo y a la "xesta". Los robles eran para él monumentos a conservar. fue el viaje becado de Castelao por Francia, Bélgica, Inglaterra y Alema­ Le obses ionaba la higiene. En cierta ocasión coincidimos en el coche nia. de línea de Monfarte. Estaba senlado en mi asiento con un perióctico en Cuando llegué al Instituto Masculino de Lugo en 1964 aún se comen­ las manos cuando oí voces detrás de mi. Allí estaba D. Juan increpándo­ taba el viaje costeado por D. Juan para que el profesorado conociera me: ¿Qué hace usted? Se refería a que, sin darme cuenta, había mojado Galicia e inculcara a los alumnos el amor a su tierra. Ern un viaje colectivo el dedo para pasar la página. Se sentó a mi lado y me relató que el cardenal y en autobús, hoy sin importancia, pero entonces sorprendente. Segura dando Ejercicios espirituales en la capiUa real había hecho lo Según consta en su biografía, intuyó la importaneia de la formación mismo, provocando la cons ternación de los asistentes. entre los cuales se musical del sacerdote, que podría incidir en el pueblo y donó varios pianos encontraba él. Hasta Escrurón me habló de sus preocupaciones higienicistas. al Seminario. Mientras los gallegos convivieran con los animales, no se afeitaran ni Las raíces de su preocupación promotora de ]a cultul"d en todas sus lavaran los dientes todos los dias .. no se limpiaran las uñas e hicieran una facetas hay que buscarlas, sin duda, en la relación famiüar con D. José dieta más equilibrada y sobria no podrían ser considerados como pueblo Castillejo, hermano de D Mariana, esposa de D. Juan. cuIla. Me relató con horror que en una zona del Saviñao se daba a los niños D. José Castillejo fue secretario de la Junta para Ampliación de una rebanada de pan con aguardiente para desayunar. Estudios desde 1907 a 1936. En 1936 pasó a Inglaterra donde murió en No creo que fuera un hombre de lectura sosegada y carecía de forma­ 1945, siendo profesor de español en la Universidad de Liverpool. A un ción filosófica sistemática. Se movía en los ideales cientIfico-positivistas hijo suyo que trabajaba en la BBC me lo presentó D. Juan en Lamacrebada. del regeneracionismo de principios de siglo y las preocupaciones pedagó­ Obra en mi poder una obrita suya titulada Guerra de ideas en España, gicas de la Institución Libre de Enseñanza. escrita originariamente en inglés, y publicada en la Biblioteca de la D. Juan de Forcados era hombre de acción como lo prueba la amplitud Revista de Occidente en 1976. y variedad de iniciativas que nos ofrece la reseña biográfica de Filgueira El contexto familiar de los Castillejo explica la vinculación de D. Juan Va/verde. Su pensamiento se disparaba hacia lo que se debía hacer. Un a la Institución Libre de Enseñanza asf como muchas de las aventuras 136 137
 • 78. culturales y actitudes personales anle todo lo que significara renovación letos insultantes. Contribuyó al museo de Lugo con donaciones, pero uncon marcado acento pedagógico . Criticaba fuertemente los métodos uti­ enfado con Manuel Vázquez Seijas fue la causa de que una colección delizados en las escuelas y sus ideas influyeron en la línea pedagógica que pendientes de su pertenencia, y única, pasara. al Museo de Pontevedra.se intentó en el Colegio de Fingoy, fundado por Antonio Fem ández, Nunca hizo don Juan alarde de riqueza. Se comentó que la base de suAntón de Marcos, con el que le unía una gran am istad. patrimonio había sido la adquisición de las rentas de la Casa de Alba en Temperamentalmente el Forcados era hombre de reacciones totalizantes. Galicia. Compró las haciendas de Villamartín en Ourense, un pazo con suEn la decisión se lo jugaba todo. Finalizados sus estudios de medicina se finca en San Juan de Tor, una propiedad en Friol, Larnacrebada, Argeriz.estableció en Madrid donde ejerció con éxito. Llegó a ser médico de la Las fincas de Monfon e y Escairon las adquirió antes de la guerra. SuCasa Re al. Fracasado y resentido en la oposición a cátedra de la Univer· economía siempre estuvo hipotecada por su afán de mecenazgo culturalsidad, se fue a Alemania y después a Estados Unidos donde trabajó en el y de obras . No acieno a comprender cómo los de udos de D. Juan vendie­instituto Rockefeller. Tengo entendido que el contrincante en la oposición ron la casa nativa de Forcados,la casa de Ventura, y menos Lamacrebadafue el Dr. Negrin con el apoyo de Ramón y Caja!. En un libro de quien con su pazo. Da pena recorrer aquellas tierras donde Xan de Forcadosfuera rector de la Universidad de Oviedo, dedicado a españoles destacados inició las industrias lácteas de Argeriz, pionera en GaUcia, donde cultivóen el extranjero, se cita a D. Juan como descubridor de algo relacionado maíces híbridos, el famoso "dentón" o cornezuelo de centeno que secon el hígado y que lleva su nombre. Vuelto a España ejerció nuevamente comercializó en los años 40-60 y donde introdujo el cerdo York parala medicina, pero sin éxito, para dejarlo totalmente. renovar la cabaña de la comarca. Me consla que fue religioso hasta el escrúpulo y el fanatismo. En En el pazo de Larnacrebada tenía una colección, muebles y arcas.VillacaÍz corre el rumor de que cuando oía una blasfemia se arrodillaba, ESlán hoy depositadas en el museo de las clarisas de Monfone. Tengohacía una cruz en tierra y la besaba. Cuando yo lo conocí no practicaba, entendido que, a la muerte de D. Juan, el pazo fue impunemenle expoliadosal vo algún domingo que asistía a misa en Fión . L~ gente lo relacionaba varias veces. Es triste constatar que, a la hora de hacer la monda delcon la masonería . cementerio de Villacaíz, las cenizas de sus padres. las de su hennano y Nunca le oí nada irreverente o improcedente. Creo que su talante de la verja de hierro y la lápida fueron recogidas por ajenos.tolerancia y respeto lo había asumido de la au téntica Institución Libre de Mis años de infancia, juventud y primeros de ministerio están marca­Enseñanza, no la que se nos presenta actualmente en cienos medios dos por recuerdos de D. Juan de Forcados. Me rem ito una vez más a laculturales. Se relacionó con Giner de los Ríos que era modelo de loleran­ reseña biográfica de la Enciclopedia Gallega. Tiene abundancia de datos,cia. aunque poco desarrollados. Personalmente sólo he pretendido trazar un No era tampoco anticlerical , aunque los sacerdoles los valoraban por bocelO psicológico de aquel pequeño gran hombre que me honró con susu capacidad de servicio al bien público promoviendo carreteras, fuentes, amistad, tachado de chiflado y loco, que se anticipó al futuro en muchasescuelas, etc. Al sacerdote 10 veía como un hombre que por su fonnación cosas y supo preverlo.y por su influjo podría contribuir a elevar el nivel de la sociedad. Al cura La dehesa de Esquiaron quizás sea el mejor monumento a este prócerde Escairón, D. Gennán Failde, lo sacó de una vivienda que él juzgó poco originario de Vill.caíz.digna, comprometiéndose a contribuir personalmente en el alquiler de unpiso digno. Le irritaba ver a los curas poco aseados o descuidados en elatuendo porque debían ser modelo para los feligreses en algo tan elemen­tal y necesario. Este mismo temperamento lo manifestaba en la valoración de laspersonas. Pasaba del elogio más encendido al viluperio cargado de epí­138 139
 • 79. LÓPEZ SUÁREZ. Juan. máximo fruto. Orientó las de Corporaciones Provinciales, como la de Pontevedra, para la enseñanza de sordomudos, la genética vegetal y Por Xosé Filgueira Valverde. animal e incluso la mejor.J del hogar aldeano. Promovió excursiones ornilológicas, trabajos de colaboración de Casamar con Gómez Moreno, Médico (O Savaiñao, I 884-Madrid, 1970). Promotor e impulsor de para la cataJogación de la cerámica de reflejos metálicos del Instituto trascendentales iniciativas para la cultura y el bienestar de Gaticia. Me­ "Valencia de Juan", los de folklore de Benedito, viajes arqueológicos de cenas de instituciones artísticas y de educación. Cursó los cinco primeros Monteagudo, estudios en Roma de Guerra Campos, en el "Instituto años de la carrera en la Universidad de Santiago y los dos últimos en Mendel", de Genética Médica (1963). Madrid. Se licenció en 1907 y en 1913 se graduó de Doctor. En 1927, Y por su iniciativa, organizó la "Junta" una exploración Inicia su actividad profesional al lado del Dr. Madinaveitia. Entra en naturalista y de antropología cultural en Os Ancares y O Invemadeiro contacto con personalidades de la "Institución Libre de Enseñanza" y de dirigida por Luis Crepí. con la presencia de ilustres maestros forasteros, la "Junta para Ampüación de Estudios", relación que estrecharla su como Vavilow de Leningrado y Samapio de Porto, y colaboradores como matrimonio con Mariana Castillejo, que fue admirable colaboradora en Luis Iglesia, Nieto y Rodriguez Bouzo. sus iniciativas y trabajo. Entre 1911 e 1913 disfruta una pensión para En el mismo año se realiza el primer viaje arqueológico y de historia especializarse en Química Fisiolóxica en la Universidad de Estrasburgo. del Arte de Gómez Moreno al que acompañamos Bouza Brey, Carro, Se interesa en la investigación de la diabetes con los doctores Allem y Van Castillo, Cuevillas y Filgueira Valverde. Santa Eulalia de Bóveda, la Slyke, y en Biología y Herencia con Loeb, así como en temas del cultivo pintura mural de las iglesias gallegas, el prerrománico, las catedrales ... de tejidos con Canelo Una nueva pensión le pennite incorporarse otros tres fueron temas de estudio en aquellos recorridos. años aJ Instituto Rockcfeller de Nueva York. Fruto de estas estancias en Alemania y en América fue la publicación de diversos trabajos en la Institución cultural: cursillos y coloquios Biochemische Zeitschrift y en el ]ol/mal DI Biological Chemistry. Otro de los logros de los que más se ufanaba López Suárez fue el de Entre 1924 y 1929 trabaja en la clínica de Patología General de la la institución de los cursos que, bajo su nombre y el de Mariana Castillejo, Universidad de Madrid. se celebraron en Pontevedra para ampliar la formación, sobre todo en el En 1928, con el ingeniero Blanco, realiza un viaje de estudios por conocimiento de Galicia y sus problemas, a profesionales que tuviesen Francia, Holanda y Alemania. La guerra civil le sorprende en Madrid. íntima relación con la vida rural. Se iniciaron en el curso 1961-1962 y Puede decirse que desde entonces va reduciendo cada vez más su activi­ tuvieron lugar en el Instituto y el Museo de Pontevedra. dad profesional para entregarse de lleno al servicio de los intereses López Suárez y su esposa contribuyeron también a sufragar los colo­ gallegos. En 1964 le fue concedida la gran Cruz del Mérito Civil. quios sobre Genética Humana organizados conjuntamente por las Academias de Medicina de Pontevedra y Vigo, en esta segunda ciudad, Política de becas y misiones de estudio en 1953, con ayuda de las respectivas Corporaciones Municipales. Parti­·i;] Al lado de La Sota, Losada Diéguez, Sánchez Cantón, Castelao y el ciparon Miguel Odriozola, Sampaio Tavares, Antunes Serra, Ortiz de! que redacta estas notas biográficas, suscitó y muchas veces sufragó pen­ Vega y Flavio Rosende. siones al extranjero o viajes de estudios dentro de España o en GaJicia. En lo que se refiere a la enseñanza musical fue también muy destacada Fue un intennediario eficacísimo con la "Juntan para becas que dieron la acción educativa~ favoreciendo corales en Pontevedra y en Lugo.I lO Gran Enciclopedia Gallega. Tomo 19, Santiago, sIdo 140 141
 • 80. El campo y la vida rural Bauza Brey; la misión para la recogida del folklore musical a cargo de Cuando se habla de los problemas del campo en Galicia es imposible Eduardo M. Torner y Jesús Bal ; los recorridos por Galicia dirigidos porprescind ir de lo que representó no sólo el que llamaríamos "Plan López Gómez Moreno: las excavaciones arqueológicas del monte Santa TegraSuárez", sino sus eficaces realizaciones. En sus escritos, sean notas ími ­ diri gidas por C. De Mergelin con Sebastián Gonzá1ez, Filgueira Valver­mas o apelaciones, muchas veces dramáticas, a las altas autoridades del de ...Estado, aparece todo un ideario de refonna y mejora de las estructuras En 1929, y a iniciativa suya, mie mbros de la "Sección de Prehis toriasociales de Galicia. e Arqueoloxía" del Seminario de Estlldos Galegos comple tan la cataloga­ Convencido de que uno de los principa les motivos de pobre za de los ción arq ueológica de la comarca monfortina y se esrudian y excavan laspueblos rural es de población dispe rsa es la penuria de comunicaciones, mámoas de O Saviñao. Real izan el trabajo, patrocinado por la "Comisiónrealizó diligentes trámites para la construcción de nuevas vías y repara­ de Estudios en Galicia" Florentino López Cuevillas, Antonio Fraguas yción de las antiguas. Hizo construir, directa o indirectamente, más de cien María Pura Lorenzana. Los resultados de la investigación se publicaronkilómelrOS de caminos vecinales en la provincia de Lugo. al año siguiente en el volumen V de los "Arquivos": Mámoas do Saviilao. Apasionado de su comarca natal, aportó ideas y sufragó, de su peculio A Ama de Abuime e a Ilecrópole do mome da Morá.particular, mejoras en Escairón, Forcados, Agra, PoI, Caba, Galegos ... Otra importantísima iniciativa de López Suárez fue la catalogación y En Monforte defendió la integridad de la gran plaza frente al hermo­ estudio de los pazos gallegos. Para ello encontró la personalidad mássísimo edificio herreriano de la Compañía, y la robleda de Santo Domingo, adecuada en la figura del arquitecto Miguel Durán Loriga y la colabora­y gestionó o hizo donaciones de terrenos para edificios oficiales. ción histórica en el mejor conocedor de los linajes gallegos, Antonio Taboada Roca. Apoyaron económicamente la iniciativa Fernando Taboa­La Misi611 Biológica de Calicia da y Manue l Varela Rad ío. Al morir Durán Loriga se habían visitado más de doscientos pazos y completado primorosamente el estudio planimétrico Cruz Gall ástegui hizo amistad con Julio López Suárez, hermano de y los apuntes de ponnenores de los setenta y seis más importantes.Juan, al que conoció después en Lamaquebrada. Él fue quien lo convenciópara que se dedicase a los estudios de Genética Vegetal, qu ie n logró para Donaciones a museosél la pensión que lo puso en contacto con Th. H. Margan, después PremioNobe!. Una entrevista con Ramón y Cajal, en marzo de 1921 , decide la Sus donativos a museos son importantísimos. En Madrid perteneció acreación del nuevo Centro que recibUía a partir de 1924 el apoyo decidido la tertulia del "Instituto de Valencia de Don Juan", al que donó una valiosade la Diputación La Sota. pieza de Sév res, un frutero árabe, azulejos de reflejos metálicos y un azabache santiagués. Al Museo de la AJambra de Granada, una importanteLa Comisión de Estudios en Galicia lámpara persa. Una sillena al de "Artes Deco rativas" de Madrid. Al Museo de Lugo, muebles , piezas de Sargadelos, esculturas, relicarios, El éxito alcanzado por la "Junta" con la creación de la Misión Bioló­ monedas, medallas, cruces, hierros azulejos. trajes, libros, telas y docu­gica le llevó a promover otras obras en el ámbito cultural gallego. Logra mentos de la Casa Ducal de Alba. Al de Pontevedra donó la más importanteun donativo de Arias SanjUIjo y el apoyo de las Diputaeiones. Así nace colección de joyas gallegas de orfebrena popular reunida hasta ahora:la "Comisión de Estudios en Galic ia", de la que formaron parte con él, trescientas dos piezas (1952). Además, libros y publicaciones a diversasJosé Bolivar, José Casares Gil, Sotomayor, Pilar García Arenal, el mar­ entidades.qués de Figueroa, Sánchez Cantón, García Varela y Ramón María Tenreiro. Fueron logros importantes de la Comisión los estudios de Prehistoriay Etnografía en Galicia y el norte de Portugal realizados por Cuevillas y142 143
 • 81. La defensa del patrimonio cultural dedicatoria: "Para DOll Xoán López SlIárez doctor en Meiciña e máis A López Suárez y a Guillermo de Osma, movido por él, se debió doctor aíllda en Iniciativa , ell Actilidade i en Galeguismo". No podría­ principalmente la defensa y salvación de las murallas de Lugo frente a las mos hallar mejor resumen para cerrar esta nola biográfica. iniciativas de construcciones, en 1920, y los inmediatos intentos de de. rribos. Hizo reasladar a Monforte una portada blasonada de Eiré. Compró y salvó el hermosísimo castillo de Vilamarín. XAN DE FORCADOS Permaneció en Madrid durante los años de la guerra y en los primeros momentos de la postguerra. Contaba sin jactancia su intervención decisiva Por X. Filgueira Valverde" en el salvamento de la biblioteca de R. Menéndez Pidal o en la defensa del Museo de Valencia de Don Juan. Estes que Rodrigo Caro chamaba "días geniales y lúdicos" son aquecidos para aviventa-Ia lembranza dos homes senlJeiros que entrega·Campañas educativas. Ideario ron o seu vivir ó ben de todos. Quero poñer hoxe de resalte un nome que Entre sus campañas más activas pueden anotarse, en el terreno de la Galicia non pode esquecer: o do Dr. Xoán L6pez Suárez, chamada noseducación, las propuestas para la transformación de la escuela rural, la seus eidos do Val de Lemas, Xan de Forcados, eun alcume que ellevabadotación de campos de deportes a los edificios escolares y la adecuación con ufanía.de los planes pedagógicos a las realidades gallegas. No fue ajeno López Nado no 1884, cursou Medicina en Compostela e Madrid, licencio useSuárez a las campañas que, desde 1928, promovieron la creación de no 1907; obtivo o Ooutorado no 1913. Traballou ca Dr. Madinaveitia,residencias. especializouse en Química Fisiológica en Strasburgo, investigou a diabe­ Los criterios sobre reforma de la educación aparecen reflejados en su tes con AHen e Van Slyke, os temas do herdo xenético con Loeb e doComunicación a la Conferencia Internacional de Educación convocada cultivo de tecidos con Carrel. Logo, en tres anos, no "Instituto Rockefeller" por la UNESCO en 1963. leva a tenno investigacións que dá a coñecer en revistas especializadas. López Suárez era llamado por los íntimos Xan de Forcados, denreo de Hai pouco recordábanos o Dr. Varela Uña que cando os alumnos de agorala costumbre lucense de sustituir el apellido por el lugar de origen de la len nos textos os importantes achados do Dr. Suárez non saben que os fixofamilia. aquel médico galego que, para se consagrar a "facer Galicia" deixou a No es, como queda dicho, en el publicista el terreno al que más eünica de "Patología General" da Universidade de Madrid e o "Labora­aportase López Suárez: de toda. formas dejaremos constancia de sus s torio de Química Biológica" da "Junta para la Ampliación de Estudios"publicaciones más importantes : Mucins and mucoids, en colaboración con á que, como tamén á "Institución", era moi achegado.P.A. Levene, "Joumal of Biological Chemistry", XXXVI, 1, 1918; The Coñecino xustamente naquel intre en que sacrificaba o seu porvir noChemical Structure of Chondridin , en colaboración con J. Lavene, id., id. consuJtorio e na investigación á laboría de dar azos ás máis diversasXLV, 3, 1921; Notas sobre insectos nocivos: mejoras necesarias en iniciativas na cultura e no benestar da súa Terra. Regresaba entón da viaxenuestra manera de viajar yen nuestros hoteles, Madrid, ) 933; Pensiones ca enxeñeiro Blanco por Europa do que ía xurdi-la "Misión Biológica dey restaurantes, id.; Higielle y comodidad en los viajes, Tip. Artística, Galicia", que atoparía guieiro en GaIlástegui, con Odriozola e Buceta eMadrid; Comuniqué to the Interllational Conference Oll Educational outros investigadores e divulgadores. Espallaría os froitos dos seus estu­Canferenee an Educarianal Planllillg eanvened by UNESCO. París, 1963. Cuando en 1930, Cuevillas, Fraguas y M.P. Lorenzana le dedicaronuna memoria de excavaciones que él suscitó, se la ofrendaron con esta 11 V.Adral, Ediciós do Castro, 1989.144 145
 • 82. dos o "Sindicato de Semillas", despois de ser tasladada de Santiago a o Museo de Pontevedra fíxose cnrgo, á súa morte, da continuidadePontevedra, nos felices anos do "Plan La Sota". destes trabalIos. Logrouse gracias ó testamentario, "galego en exercicío", Mais a octividade de López Suárez non se dirixÍa somentes a aprovei­ o Dr. Varel a Uña. Despois que o seu sobriño don Xosé Rodríguez traba liarata-Ias novas da xenética á mellara dos cultivos e do gando en Galieia. Foi con dilixencia no inventario e realizacións dos bens. Con cargo ó legadoel o promotor, na "Junta", da "Comisión de Estudios en Galiciu" con I. celebráronse no ano pasado as mostras "Rosalía de Castro", "O traxeBolivar, José Casares Gil, Sotomayor, Pilar García Arenal, o Marqués de galego onte e hoxe", o "Ourense" de Conde Corbal; o importante "Semi­Figueroa, Sánchez Cantón, García Varela e Ramón María Tenreiro. nario de Etnografía e Antropoloxía De Galicia" organizado co IPSEG; ePromoveu a política de becas, organizau exp]oracións de ciencias naturais tamén os concursos de trabalIos escolares sobre temas de ciencias dae de etnografía como a de Crespí e Valivov, Luís Iglesias, Nielo e Beuzo natureza referidas este ano á vexetación do entorno.ós Aneares, e de arqueoloxía e historia da arte, como a froitosa viaxe de López Suárez, home de ciencia e guieiro da mellora cultural e socialGómez Moreno con membros do "Seminario de Estudos Galegos". de Galicia era tamén un poeta. Escribía deste xe ito as súas saudades , Casado con Mariana Castillejo, unha dona que sabía anima-las súas dende Norteamérica, Ó curmón Paulina Suárez:xeiras, vivía no alfoz madrileño de Chamartín, nunha graciosa casa cinguidapor un grande parque de oliveiras e cupresus. Alternaba a moradía madri­ "E á aq ueles regueiriños,leña coas estancias no pazo monfortino de Lamaq uebrada. En Madrid ou e á aqueles prados,en Galicia, López Suárez era un fervedeiro de iniciativas, nas que poñía dilles ti que non podeo seu entusiasmo e os seus bens, e para os que sabía lograr e auna~las vivir sin elesaxudas máis dispares para os máis varios traballos: a escavación das Xan de Forcados".mámoas de Saviñao ou a mellora da hixiene e do conforto no "hábitat"rural; o esrudo da xenética, a creación de industrias no agro, os fondos dos Son ben merecentes de ala udos os que nestas datas honran a súaMuseos; a salvación das murallas de Lugo e a da lonxa do Colexio do memoria nas terras do Saviñao que el tanto quixo.Cardeal de Monforte ou os campos de deporte das escolas; a recollida do"Cancioneiro Musical" por Tomer e Sal ou o plan dos camiños aldeáns;as mostras dos mesteres do pobo e os coros ou os regadíos; a cataJogacióndos Pazos GaIegos por Durán Lóriga, os campos das feiras, as viaxes ... sen DON XOAN DE FORCADOS E CASTELAOdeixar de ocuparse nos traballos dos amigos e mesmo do seu persoal aliño. Dende o 1928, coas campañas de estudo, ó ano 1970 en que morreu, Por Valentín paz-Andrade"gocei da súa amistade, tan brandida en ideas como en leccións de enerxía.Con Mariana, encomendoume que organizase os cursiños e coloquios O Dr. López Suárez foi un promotor exemprar da cultura galega. Filiopara amplia-la formación e o coñecemento de Galicia de cregos, educa­ da {erra de Lemas, nacerá en Saviñao, ben entrado O decenio derradeirodores e profesionais, que viñeron continua-los que nun tempo dispuxera, do XIX. Viña de casa fidalga, mais de mociño fora rebautizado porcon tanto froilo o "Semjnario de Estudos Gnlegos". Desenvolvéronse convecinos e amigos. O nome, tomado d-esta segunda pia era O de Donleccións de Bioloxía, Pedagoxía Social, Causas da Educación, Liguaxe e Xoan de Forcados, ou Señor de Lama Crebada. Estudara a carreira de Medicina. Fixo a especialidade de nutriologo enSociedade (bilingüismo e diglosia), Arqueoloxía, Arte, Música, Orienta­ Norteamérica e foi a establecerse en Madrid. AH casou con Marianación e Selección escolar. tradicións , catalogación e conservación de Imoimentos, técnicas de investigación social, movemenlOs comunita­ ;1rios ... 11 Coste/ao na Luz e lIa sombra, Ediciós do Castro. 1982. I146 147
 • 83. Castillejo, irmán do heme que tiña nas maos as chaves da Xunta de devandito Instituto. Os valedores foron Leonardo Rodríguez -<jue xa Ampliación de Estudios, filial da ginerina Institución Libre de Enseñanza. fora Ministro-- e Xavier Sánchez Cantón, en vispra de ser nomeado Do casal non houbo filias . Mais do casamento dimanaron para Galiza, na subdirector do Museo do Prado. agra aberla da europeización cultural, ben lucidos froitos . O nome de A pensión cubría un lempo de nove meses. Escomenzou a xeira pouco Xoán de Forcados licou para sempre avencellado a moitas institucións e despois do 20 de xaneiro de 192 1. Reparliu o tempo en tres dos catro a non poucos va lores esgrevios da ciencia e as artes galegas. Un has e países pre-escollidos. Seis meses compridos en París. Dous e pico na outras, sin a mao incentivadora e petrucia de López Suárez, non houberan Bélxica. E tres na Alemania. A corda non dou de abando para facer a chegado a ser, ou non chegarían ao que chegaron. estadía no Reino Unido. Contando con que o itinerario era super-visado Don Xoán tiña carpo lirando a baixo. Estampa crebadiza, sempre pala Xunla, adivrnase tanto que o presuposto non dou para máis, como quemovente con aura entradora.Viaxaba moito a Galiza, alá poi-os anos da a variante ¡Linerari a foi autorizada desde Madrid. O caso é que Castelaoprimeira Guerra Europea, e moito despois, ate a súa mOrle (1970). Sempre ficou con saudade de non chegar a conocer os tesaurOS artísticos do Brithisas andaduras viñan empurradas poi-o mesmo sono. O de servir a súa Musseum e da Tate GaIery, cando menos.Terr8, promovendo a super-formación dos valores ben dotados ou máis Xa ben meiado aqueJe ano Castelao retomou ao xermolante sosego dopromisorios para a socio-eeonomía, e meHora agro-gandeira, as novas "meu Pontevedra".tecnoloxías, as artes, as letras ... Promoción ao nivel dos paIses máisad¡antados en cada disciplina. Un bon día, alá por febreira ou marzal de 1920, López Suárez eCastelao reatopáronse casualmente. Sospeito que foi unha mañán hieira APUNTES PERSONALES SOBREDON JUAN no tren de Vilagarcía a Pontevedra. Alí terÍa rubido Castelao, relomanle DE FORCADOS de unha escapada a Rianxo. A marcha do comboio era cachazuda, e doulempo de abando para falar. Conocendo aos persoaxes xa se adivina de Por Pedro Rodríguez Nieves"que falaron. En canto aos froites non tardarian senón poucos meses enagromar. Don Juan era de estatura corta, elástico. pausado, con más huesos que A praposta da Xunta de Ampliación de Estudos, a Gacela de Madrid carne, de porte distinguido pero no aristocrático, medio rubiales, la cabezado 30 de novembre de 1920, inserlaba unha R.O. Por ela conceruaselle a no muy grande y un poco cuadrada, la expresión de sus ojos, escrutadoraAlfonso R. Castelao, profesor auxiliar de Debuxo do Instituto General y y mordaz. Similar a la expresión de sus ojos era su compoC1amiento conTécnico de Pontevedra unh a b~lsa de viaxe, para face r estudos da súa la gente.especíalidade en Francia, Bélxica, Gran Bretaña e Alemaña. Os países Don Juan, doctor en Medicina, había estado becado en Estados Unidosende os movimentos artísticos abrollados entre as cinzas da primeira y Alemania. La admiración por los Estados Unidos era nula. La admira­Guerra Mundial, tiñan estalado xa. En campos moito máis dimensionados ción, mejor dicho, la pasión por Alemania er~ exagerada. más bienque os do augaforle, a litografía e a gravura, dos que expresamente facía visceral. "Déjese usted de comunismo, de socialismo y de galleguismo,programación aquela norma legal. solía decir, repueble usted a Gaticia con medio millón de alemanes, Como sempre, a asignación era cativa. Non pasaba de 425 ptas. Aa algunos de ellos altamente inteligentes, y al cabo de diez años es Galiciames, con o descanto do 12%. Ben é verdade que a peseta ainda era algo. una de las regiones más desarrolladas de Europa".Tuveran qu e botar unha man dous galegos infIuintes, para que lIe foranmantidas a fam ilia. mentras aque ta duraba, as remunerac ións fixas que He 11 Apuntes personoles sobre don Juan de Forcados. en Circular polo Saviñao.viñan asignadas. Como empregado de estadística e como auxiliar do 40 aniversario. Círculo Saviñilo. 1999.148 149
 • 84. Para Don Juan, determinaban la raza y las individualidades superiores, -Museo, Archivo y Biblioteca en una pieza-, a la que él concurre sobre todo los científicos, el progreso de los pueblos, no los sistemas cuando está en Madrid y yo asiduamente, hace treinta y dos años. Por ser políticos. ¡Qué gran razón tenía! institución que a ninguna se asemeja, pienso que puede interesar su Para la literatura y la filosofía no tenía antenas. Sí en cambio muy conocimiento, y ello me anima a enviar a mi ilustre amigo, ya impresas, pronunciadas para la música, la pintura, la arquitectura, la escultura y la las noticias recogidas. En el tráfago del vivir actual, que ha anulado el ciencia. El pensamiento metafísico era para él ininteligible, exotérico. conversar despacioso y placentero, el ejemplo de la reunión madrileña Decirle que después de morir somos lo que éramos antes de nacer, que quizá resulte aprovechable. emanamos de la nada y en la nada finamos, que la muerte mucho relati­ En 1855, un diplomático malagueño, don Juan Crooke y NavarroL, viza, era como hablarle a un gallego en griego. El sentimiento metafísico casó con una de "las siete Condesas" ---que así se llamaban en la Corte era también ajeno a su naturaleza. Don Juan non era creyente. Su gran a las hennanas del decimoquinto Conde de Oñate-; la titulada de Valen­ pasión y su ceguera eran la genética y las cuestiones hereditarias. Según cia de Don Juan. Era el Conde consorte varón de entendimiento claro yél, tronco familiar sano, descendientes sanos; tronco familiar enfermo, en sus viajes había adquirido afición y saber grandes en antigüedades, dedescendientes enfermos. ¡Que gran error! Las leyes de la naturaleza son las que su mujer heredara ejemplares notables, porque en la Casa condalen esencia imprevisibles e inescrutables para el cerebro humano. Éste sólo ---<¡ue a la entrada de la calI.e Mayor ostentaba la exuberante portadaconoce de la naturaleza las leyes que está capacitado para conocer, no churrigueresca que se destruyó en la Ciudad Universitaria- las habíamuchas por cierto. El padre de Charles Chaplin, de origen judío, era importantísimas, como más de media docena de cuadros del Greco, entrealcohólico, la madre esquizofrénica, Chaplin un genio. ellos el retrato del "Inquisidor Niño de Guevara" y la alucinante "Vista Por el vulgo, en general, sentía Don Juan desprecio, respetaba sólo las de Toledo", que son joyas del Museo de Nueva York.individualidades que consideraba revelantes. Con éstas era altamente Con lo heredado, lo adquirido y lo visto se hizo Don Juan Crookegeneroso y altruista. docto en armas y en tapices. La reina regente le encargó de la Real A pesar de sus limitaciones, quien no las tiene, es don Juan, ahora en Armena y, en 1898, publicó su admirable "Catálogo"; y, en 1903, los dosel recuerdo, por su fIlantropismo, su alta inteligencia, su pasión por las espléndidos volúmenes "Tapices de la Corona de España".cosas no vulgares, en este valle de lágrimas sin consuelo, en medio del Moraba el conde -viudo desde 1896-- en la casa de noble traza demontaraz egoísmo y estupidez de tantos mortales, como una antorcha que la carrera de San Jerónimo frontera a la calle de Cedaceros, derribada hacenos ilumina y nos guía en la noche Oscura y tenebrosa. poco para erigir otro banco, y todos los domingos reunía a varios amigos arqueólogos, coleccionistas y aristócratas, de los cuales no sé si vive UNA TERTULIA SIN PAR alguno más que el novelista argentino Larreta y don Manuel Gómez Moreno, que hacían cortas estancias en Madrid en los primeros años del Por F. J. Sánchez Cantón siglo. De esta reunión queda un testimonio precioso: un álbum en fotitipia titulado "Recuerdo de la tertulia dominguera del Conde de Valencia de De la Real Academia Española >4 Don Juan. Arqueólogos, Anticuarios y Bibliófilos más o menos chiflados" 1 (Madrid, 1904): había dibujado sus diecisiete láminas el lápiz experto e intencionado de don José María Florit, competente, leal colaborador del Se ha cumplido un año desde que el Vizconde de Güell me pidió datos Conde, y conservador de la Armena.sobre la "tertulia dominguera" del Instituto de Valencia de Don Juan Por las evocadoras cartulinas desfilan los contertulios vistos humorísticamente y rotulados con gracia: el Conde, armado de punta en IJ Diario de Barcelona, 9 de ,.-uño de 1951. blanco, "Uno que se conserva"; Flont, como paje suyo, "Un conserva­150 151 I~ I
 • 85. !II! II dar"; don Alejandro Pidal , nimbado y orante al pie del "Poema del Cid"; el príncipe Pío de Sabaya, con uniForme de soldado de la guerra de su semblanza como político, como arqueólogo ni como coleccionista, porque otro es el objeto de estos párrafos. Hombre de temperamento I Crimea; el Conde de las Navas, disFrazado de gallo, porque a la sazón enérgico, su sangre, mixta de inglesa, peruana y francesa, su formación estudiaba la bibliografía de las gallinas para el Famoso gallinero de Algete; en Oxford y sus permanencias dilatadas fuera de España, apenas suavi­ 1 don Pablo Bosch -figura en una medalla, rota donde el epígrafe precisaba zaban sus prontos españolísimos. nacidos del amor apasionado a nuestra la edad-; don Félix Boix, montado en una locomotora, "Camino de Historia, manifiesto a menudo por rasgos violemos. Talavera --en pos de alguna sopern.. .". A la puerta de una cacharrería con la muestra "Al reflejo metálico", COmenta con su perra "Chorry" -famosa Con algunos de tal naturaleza acogió el "asalto" cariñoso de los que habían sido tertulianos de su suegro; mas, por una de aquellas transiciones 1II I en el Madrid político y administrativo de entonces-las noticias de "The bruscas que le eran pec uliares. al momemo aceptó el que se reanudase en Times", don Guillermo Joaquín de Osma, casado en 1888 con la hija única su casa la tertulia, aunque poniendo ciertas condiciones: concunirfan los de los Condes de Valencia de Don Juan. asistemes a la del Conde, pero sin permitirse presentar nuevos "miem­ La personalidad más relevante en la tertulia era el gran orador y bros"; s610 él invitaría. No se discutiría de religión ni de política. No Famoso político don Alejandro Pidal; sus dotes de polemista lucíalas inte rrumpirían la continuidad de la reunión ni su ausencia de ella ni sus discutiendo de rodo con todos. inagotable en argumentos, sentencias y viajes; se cuenta que añadió: "Ni mi muerte". bromas. Por la intervención decisiva de don Alejandro Pidal en resucitar E! 2 de mayo de 1904, la muene de don Juan Crooke conó la serie de la tertulia de esta época --que cerrÓ su fallecimiento, en octubre de las tardes deleitosas, y, pronto, quienes de ellas habían disfrutado echaban 1913-, el segundo fascículo de caricaturas de F1orit, tan raro por lo de menos el grato recurso para emplear las horas vespertinas en los menos como el primero, se titula " Recuerdo de la tenulia dominguera del domingos cortesanos. señor don Alejandro Pidal y Mon. Años 1904-1913" (Madrid, 1919). Días antes del aniversario del Conde, don Alejandro Pidal avisó a los Consta el álbum de catorce hojas can dieciséis figuras, porque los tres ex tertulianos para que acudiesen el domingo inmediato a casa de don grandes arabistas, Codera, Ribera y Asín, aparecen en una, cual frutos del Guillermo Joaquín de Osma. Vivían los nuevos Condes ---él nunca usó naranjo de la sabiduría. Citaré, entre las demás, las muy agudas del el título- en el hotel que habían construido en la calle de Fonuny número Marqués de Villaurrutia, de Fauno capripede y desnudo, en un taller con 17, y, hoy , 43- situado puma menos que en el campo, entre solares. vinagrera y tarros de especias picantes; el Marqués de Camarasa empu­ jando una carretilla de libros; Mélida como excavador, con el letrero "Gnomo sapiens"; Lampérez midiendo un edificio, a horcajadas, en la 11 veleta; Tormo, explicando el Museo del Prado a un auditorio femenino; el Marqués de Lema, disfrazado de loro-escritor, Gómez Moreno, "moro Ni de vista conocí a doña Adelaida Crooke y Guzmán , condesa de de gran cultura -visto a través del arco de la herradura"; el novelista Valencia de Don Juan; acostumbraba a pasar largas temporadas en el Picón, escrupuloso de la pureza del idioma y muy friolero, cociéndose en extranjero, acabó por vivir en París, y allá murió el 17 de enero de 1918; el braserillo emblemático de la Academia Española ... A lOdos admiré y dama de sensibilidad artística refinada, y de gran cultura, su carácter era de todos aprendí en la tenulia, a la que me invitó Osma, de manera muy de los que entonces se calificaban de "independientes". Había heredado sui gélleris en un domingo de junio de 1919. las aficiones paternas y ellas delimitaban la zona de coincidencias con su Porque estos y otros no menos insignes varones asistían, y algunos marido. siguen, por fonuna, concurriendo al Instituto los domingos por la tarde: Fui presentado a don Guillermo Joaquín de Osma, en noviembre de el Duque de Alba, don Francisco Laiglesia, don Ricardo Velázquez, don ]918, y me honró can trato frecuente, estimación y confianza. No intento Antonio Vives, los Condes de Casal y de Elda, Gamelo, Sánchez Pérez, 152 153
 • 86. los Duques de Montellano, de Miranda y de Femán·Núñez, Prieto Vives, DOCTOR LÓPEZ SUÁREZel P. Serrano. García Gómez, don Eduardo fuarra , don Pedro Longás,Obermaier, Pedro Artiñano Zaragüeta, Zubiri, Lópcz Suárez... Nombro Por Jesús Bal y Gay y Rosita García Ascot"mezclados a vivos y muertos, pues me imilgino que veo y escucho il todos. De vez en cuando, algún antiguo contert ulio de paso por Madrid, o un Don Juan López Suárez -médico con vocación de pedagogo, deamigo de los fundadores, o de los patronos, incrementa e l grupo: por allí educador y de galleguista práctico, ya que todo lo hacía por Galicia y parapasaron los embajadores Riaño, Cárdenas, Aguirre de Cárcer y el inglés Galicia y jamás se le había ocurrido hacer algo para Sevilla, o para León,Howard, don Juan Moneva, Pijoán, el Patriarca de las Indias ... pongo por ejemplo de su trayectoria- ten ía bastante fuerza en la Junta A la tertulia no han concurrido damas, salvo tres excepciones: dos para Ampliación de Estudios y fue él el que fomentó, el que planteó ensobrinas de la Condesa que, hace muchos años, iban a la hora de servir la Junta la recuperación del monumento romano de Santa Eulalia deel te, y la hispanista norteamericana miss Georgina Goddard King, allá por Bóveda, del que hizo tan interesante e inteligente estudio e l extraordinario1919·1920, cuando preparaba su "Camino de Santiago". intelectual gallego y queridísimo amigo, Celestino Femández de la Vega. En 1916, al fundar el Instituto, imprimió don Guillermo Joaquín de En las excavaciones realizadas en Santa Eulalia trabajaron para llevarlasOsma su memoria testamentaria, en la que sugirió la continuidad de la a buen término personas muy capaces de la Junta para Ampliación detertulia con frases leídas emocionadamente el domingo 14 de febrero de Estudios. Don Juan López Suárez también me eligió para estudiar ilustra·1922, siguiendo a su entierro: "Que continúen, mientras los patronos no ciones de Códices, todos con vistas a Galicia. Hay que aclarar que todovean en ello inconveniente, las reuniones que hemos llamado "Tertulia de lo que tenía que ver con él había que hacerlo en serio, no andar como loslos domingos", con los doce, Jos quince, o los veinte amigos que "por un jóvenes -y no jóvenes también- cronistas de música ahora. Y esto queproceso de autoselección" han venido reuniéndose aquí ... y que me ha digo lo puedo decir a gritos en la Puerta del Sol.parecido que se reunían en casa propia". He dicho que don Juan López Suárez era un galleguista práctico, no En los últimos treinta años dieron aJiciente a las reuniones las noticias teórico, ni soñador ni utóp ico, y por eso creo que le daba risa el partidodoctas sobre casi todo lo imaginable de don EHas Tormo, los cuentos y galleguista, que era más o menos galleguizante. El pensaba en Galicia, ylos rasgos ingeniosos del Conde de las Navas; las anécdotas de historia en Galicia, y en Galicia. Tengo que añadir además que si él pensabapolítica y de sociedad del Marqués de Lesma; las salidas peregrinas del solamente en Galicia no lo hacía de forma arbitraria, o indiscriminadamente,de Camarasa; las observaciones certeras de Vives, de Picón, de don Félix sino que lo que él quería y ansiaba para Galicia era siempre algo serio,Boix, de don Julián Ribera ... mejorador y engrandecedor. Una postura digna de ser imitada y una Los huecos que el tiempo abre en nuestIa piña se llenan gracias a conducta digna de ser seguida.nuevas invitaciones hechas por los patronos del Instituto; después de la Gracias a la proposición y al empujón de don Juan López Suárez,guerra, don Ramón Menéndez Pidal, los marqueses de Moret, Santo decido dedicarme a la música, a la investigación musical. (Debo decir queDomingo, Fontanar, Selva Alegre, Montesa y Torres Valvas, los catedrá· mi padre se disgustó al enterarse de que dejaba la Medicina por laticos Valdecasas, Ferrari, Oliver Asín ... han venido a sustituir a los investigación musical y por la Música, y aunque acogió relativamentedesaparecidos en tomo de la mesa donde se sigue sinfiendo el té, como bien la noticia, lo hizo de forma forzada , forzada. No se opuso, comoen 1935, como en 1922, como en 191 3, como en 1905, como en 1895. harían otros, pero no le produjo alegría en absoluto, dado el poco o ningún Para las dolencias del mundo, ya que no de remedio, vale como aprecio en que se tiene la profesión de músico en España). Esta decisióncalmante este dialogar con amigos interesados por temas distantes decualquier interés cifrable. " N",:stros Trabajos y Nuestros Dias, Madrid, 1990. pá.x. 90. 91 e 92.154 155
 • 87. I , , 1 es tomada como una consecuencia de haber entrado en el Centro de Estudios Históricos y lOparme con la música antigua y también al decinne don Ramón Menéndez Pidal lo siguiente: 1I "I -Usted va a dedicarse a la música antigua y Tomer se dedica alII folklore musical. 1,I ANEXO III CORRESPONDENCIA I CARTA DE LÓPEZ SUÁREZ EN ESTRASBURGO I i A CASTILLEJO Strasbourg, 27-V-191l Sr. D. José Castillejo Muy estimado amigo: Por dificultades de última hora no he podido salir de Madrid hasta el 17. Como le había anunciado a V. me detuve en París seis días para ver algunas cosas de mi especialidad y otras de cultura !l a general, pues no había estado allí nunca. Me he hospedado en SI. Jaeques 225, donde también estaba el pensionado por esa Junta, Sr. Rey-Stolle. Ayer llegué aquí y esta mañana me presenté al profesor Hofmeister, II que me recibió muy amablemente, y en cuyo laboratorio comenzaré a trabajar el lunes próximo. Como aquí no hay cónsul de España él mismo j ¡ ! I me dio la certificación que exigen en esa Junta y que incluyo en esta carta. ,! V. hará el favor de entregarla al Sr. Habilitado. El lunes ya pagaré la matrícula al secretario de la Universidad, para quien me dio una nota el Sr. Hofmeister; supongo que lo que la pensión tiene asignado para eso me lo girarán en junio. Pronto le escribiré las impresiones que adquiera. I , Como por ahora no he encontrado casa recojo la correspondencia en la Post. i ! Su muy afecto amigo Juan López Suárez I Arquivo Residencia de Estudiantes I Junta paro la Ampliación de Estudios. Expediente I 1 I persoal 88!3l8. i 156 157 I i l i1I1
 • 88. LÓPEZ SUÁREZ EN ESTRASBURGO A CASTILLEJO de él. y yo no he visto la lista de los últimamente pensionados. SelÍa una lástima que ese chico no viniera, pues le aseguro que es el mayor talento (Carta enviada a Madrid) que yo conozco, de virtudes morales insuperables , sumamente trabajador. y de una posición tan modesta que si no fuera porque absolutamente todas Strassburg i/E. las maLriculas las ha tenido de honor, a pesar de que sus padres vivían en Schweighauserstr., 19 Santiago, no hubiera podido seguir la carrera. Los Sres. Carracido, Casa­ I7-X- I 9 II res [Gil] y Achúcarro tienen noticia de él. Yo he sido quien le ha animado a hacer las oposiciones y a solicitar venir, pues él, un poco aislado, no se Sr. D. José Castillejo podía orientar; y a mi me daba mucha pena que se perdiera quien tiene Mi querido amigo: Con ésta le incluyo la certificación mensual, que condiciones para llegar a ser una gloria.hará el favor de entregar al Sr. habilitado. Perdone tanta extensión y reciba el mejor saludo de su siempre muy Hoy reanudo mi trabajo en el Instituto de Química fisiológica y afecto amigo q.b.s.m.conmigo lo hace el también pensionado Sr. Garmendia, a quien he pro­ J. López Suárezcurado orientar en lo que le conviene hacer primeramente. Me alegromucho de que este Señor haya venido aquí, porque creo que así podráhacer algo de provecho. Absolutamente todos cuantos hasta ahora hemosvenido al extranjero (Medicina y Ciencias) hemos llegado aquí comple­tamente ciegos en las materias a estudiar. y,lo que quizá sea peor, la casi LÓPEZ SUÁREZ EN ESTRASBURGO A CASTILLEJO totalidad también desorientados por completo en lo que les conviene EN MADRID hacer. Quien otra cosa diga no dice la verdad. No se vienen a estudiar losúltimos adelantos etc., sino que absolutamente todos, catedráticos y no Strassburg ilE.catedráticos, hemos tenido que empezar por las primeras nociones. Y no Schweighauserstr., 19puede ser de otra manera, pues aunque otra cosa se cree en Medicina y 17-XI-191 Ien Farmacia, en toda España no hay más hombres de Ciencia, que haganCiencia, que Cajal y el ya gran Achúcarro, y nuestras cosas sólo se pueden Sr. D. José Castillejoaprender en la realidad y con quien las conozca así, no fantásticamente. Mi querido amigo: Con ésta incluyo otra para el Sr. habilitado con laLe digo todo esto porque creo que conviene mucho que V. sepa la verdad certificación de este mes, que hará el favor de entregarle.desnuda, no la convencional. Achúcarro le puede informar de todo esto, He recibido la muy atenta contestación del Sr. Landa, que le hay por su talento, conocimiento de la realidad, y gran entusiasmo, nadie agradecido mucho, a la carta que le dirigí a V. hace un mes.como él podría inspirar lo que se hiciera para mejorar nuestro triste estado. Yo sigo cada vez con más entusiasmo y con más deseos de que venga Creía haber oído que al Sr. Nóvoa Santos, auxiliar de Medicina de el mayor número de jóvenes de valer, porque estoy seguro de que es laSantiago, que solicitó pensión cuando yo, habían acordado concedérsela, única manera de conseguir que en nuestro ramo lleguemos a hacer algopero no se sí ha sido así, pues hace algún tiempo que no tengo noticias en España. Ya verá V. como la pensión de Nóvoa Santos, la que le 2 Los intelectuales reformadores de España. Epistolarios de José Castillejo y de Manuel ) Los ime/ee(uo/es refonnadores de España, Episw/arios de José Castillejo y de ManllelGÓmez-Moreno. 11, El espfritu de uno época (1910-1912). Carfas reunidos y ellla¡ados por GÓmez-Moreno. 11, E/ esprritu de lino época (/910-/9/2) . Canas rellnidas y enlazados porDavid Castillejo. pú. 621-628. EdiloriaJ Castalia. Madrid, 1998. David Castillejo. pált. 644, Editorial CaslDlia, Madrid. (998.158 159
 • 89. 1111 conceden a Calandre, que ya se ha tenninado bien, y creo que también la Por Carlos sabe V. lo que hago y lo contento que por aquí sigo. En i mía, aunque sea inmodestia, las darán Vds por bien empleadas. Lo mismo enero he comenzado a trabajar sobre la formación del HCl en la m. " sucederá con el Sr. Sacristán, si la obtiene, un joven de verdadero mérito, [mucosa) gástrica. En el plan entraba abordar el asunto desde varios y a quien he aconsejado que la solicite, seguro de que si viene llegará a puntos de vista. Primeramente trataba de ver la facultad de la mucosa paraji valer mucho, y si se queda no tendrá más remedio que ser víctima del descomponer cloruros y otras sales, e inmediatamente hemos visto la mercantilismo y la charlatanería, único ambiente que ahí se respira en conveniencia de saber ante todo la cantidad y forma del cloro normal enI nuestro ramo. V. no sabe, ni yo puedo escribirlo, hasta donde esto es el fondo y píloro. En este sentido llevo hecha una porción de análisis cuyo cierto, desgraciadamente! resultado me parece de bastante importancia. Éstos no concuerdan unos 1: 1 Supongo que V. no durará del buen deseo que me impulsa a hacer tales con otros, lo que en principio me desconcertaba por atribuirlo a defeclo recomendaciones, y que por tanto me perdonará estas libertades. de técnica. En los primeros estómagos hallé más CL en el fondo que en1 Pasados unos días hablaré a los Sres. Casares y Achúcarro de lo que el piloro, luego me encontré con dos en que la diferencia era casi nula porli hago. Le saluda su siempre afecto amigo q.b.s.m. lo que Hofmeister ya creía que este punto no nos daría ninguna luz. Seguro ya de que las diferencias halladas no dependían de la técnica se me ocurre relacionar los resullados con el estado de reposo y de secreción del J. López Suárez estómago, y en este sentido he encontrado que las mayores diferencias se presentan cuando no está en digestión y que durante ésta son menores o casi no existen. Parece, pues, como si durante los periodos de descanso I la mucosa acumulara una reserva de CI que utiliza en la secreción. Que LÓPEZ suÁREz EN ESTRASBURGO A JUAN la diferencia no es debida al HCl que pueda haber en la luz de las MADINA VEITIA EN MADRID glándulas parece demostrarlo el que precisamente durante el acto diges­ I tivo sea más pequeña o nula aquélla . (El Cl del píloro es siempre de 0,50 j Strassburg ilE. a 0,55 % y en el fondo llega a 0,85 referido a sustancia seca.) La forma en que este Cl está parece casi seguramente orgánica. Entre l· I , ; Schweighiiuserstr., 19 100 Y 110 ya se pierde, de tal manera que después de someter la mucosa a esa temperatura los números en el fondo y en el píloro son iguales. Si este cloro de reserva está unido a lipoides y a cuáles, a albúminas 3-IlI-19l2 o elementos de éstas etc. será lo que trataré de averiguar en el semestre Querido D. Juan: Les he agradecido en el alma la amable carta de próximo. En los I 1 días que restan de éste continuaré reuniendo más casos, y durante las vacaciones haré la parte histoquímica del trabajo, para l principio de año. Yo no les he escrito entonces esperando poder decirle algo del tmbajo que iba a empezar, sin pensar en aplazar tanto ésta. lo que creo que me valdrá mucho lo anterior. Yo tengo muchas esperanzas Ya saben Vds. cuánto me alegro de que le falta ya tan poco para estar de que las pruebas en mucosas durante el trabajo digestivo y lejos de éste tan bien y tan fuerte como antes de la enfermedad. nos han de dar luz. Pienso emplear principalmente el AgN03 según Macallum, que ha demostrado hace poco que la presencia de cierta cantidad de HN03 evita la acción reductora de las albúminas sobre las sales de plala, persistiendo solamente esta facultad en el Cl y algunos otros ~ Los intelectuales reformadores de EsptJño. Epistolarios de José Castillejo yde Manuel elementos que no se presentan en la mucosa gástrica. Pensaba ir a hacer G6mez-Moreno . ll: El esplritu de lino ¡poca (J9JO-J9/2). Cartas rellnidas y enlazadas por David Caslillejo. páx. 689-690-691, EditorinJ Castalia. Madrid, 1998. esta parte a Berün. para ver un poco aquello, pero por aprovechar tiempo 160 161 ! I l I I
 • 90. lo haré en el Instituto de Anatomía Patológica de aquí, a cuya gente ya LÓPEZ SUÁREZ EN LONDRES A CASTILLEJOconozco. y que como está al lado del nuestro podré utilizar todavíadespués. (carra ellliodo o Madrid)s Mi alegría por lo que aquí aprendo es muy grande. Si obtengo un 2año de pensión continuaré con Hofmeister por 10 menos el semestre de 109, Guildford Streetverano, pero sea como quiera no me volveré ahí sin haber completado dos London W.c.años aqu í y uno en Inglaterra. Junto a Pawlow no iré hasta haber trabajado Londres, 17 setbr. 1912más en química, que es en lo que su escuela parece que na anda muyfuerte. Aquí no hay nadie que quiera trabajar seriamente e n cualquier rama Sr. D. José Castillejode la medicina que no se me ta antes lo menos dos o tres semestres en uninstituto de quími ca donde todos Tienen que empezar por hacer teórica y Mi qu erido amigo: Con ésta le incluyo la certificación de este mes paraprácticamente el aprendizaje sistemático de la química inorgánica, de la el Sr. hab ilitado. El 9 último me vine de Berlín aquí. Allí he escrito elorgánica y de la biología, que para nadie puede ser cosa de poco tiem po, resu ltado de mi trabajo en Estrasburgo, que entregué a principios de mes;y así se explican sus éxitos. A mi parecer es lo más lamentable entre tan pronto se publique, ya se lo remitiré. También he visto con detenimientonosotros ese desconocimiento de cómo se han de aprender eslas interesan­ las clínicas y laboratorios que allí hay, y he visto en qué condiciones allítes cosas, y pensar que se puede saltar directamente a la meta de los se trabaja. Aunque como se sabe, son admirables, me parece un errorproblemas. que absolutamente nadie puede abordar sin mucha base de grande que nosotros vayamos a estudiar a Berlín, especialmente en eldistinIOS órde nes, que no se adquiere por inspiración. Buena necesidad es primer año.que Antonio lleve allá pron to estas noticias de realidad. Yo estoy muy A parti r de que cuesta mucho menos y de otras varias razones deesperanzado de que gracias a él, Achúcarro y algu nos pocos más las cosas importancia, en las universidades de provincias se puede trabaj ar enahí no tardarán en cambiar. Este año ya se redime tambié n Calandre, y yo muchas mejores condiciones y se puede aprovechar infinitamente mejortengo vivos deseos de que tampoco se pierdan Pons, Salamanca y Blanco, el tiempo. Esto es certísimo, y se lo digo a V. porque me parece que sepues ésos serían de aprovechamiento seguro, que no lo son todos los que debe aconsejar eso a todos los pensionados. Es de sentir que no haya ahívienen, como V. sabe. Creo que el que pueda hará un gran bien influyendo IOdavía quien dese ngañe como es debido respecto a muchas cosas. Ya lepara que vengan. diré a V. detoJles concretos c ua ndo sea oportuno. Quería escribir a Achúcarro, pero V. hará el favor de darle muc hos Puesto que ni e n Alemania ni aquí podía trabajar experimentalmenterecuerdos (para él y Lola), y de enterarle de lo que vengo haciendo. durante las vacaciones, y como para los estudios de casa y biblioteca, O!! Dolores, V . Y todos los chicos reciban los más cariñosos recuerdos también indispensables, me era lo mismo hacerlos aquí, me ha parecidode su siempre muy agradecido amigo. mejor venir a pasar en Inglaterra hasta el 15 de octubre, en cuya fecha se vuelve a abrir el Instituto de Estrasburgo, y reanudaré allí mi trabajo, pues Juan en ninguna otra parte puedo hacerlo lan ventajosamente. Aquí, además de poder beneficiarme del idioma, puedo ver algo di stinto de lo que hay en Ale mania en hospitales y laboratorios. Antes de regresar a Estrabusrgo he . Los intelectuales reformodores de Espolia. Epistolarios de Jose Castillejo y de Malluel GÓmez-MoreIlO. 11 : El espfritl/ de llna epoca (J910-1911). Cartas reullidas y elllor:odos por David Castillejo , pax. 775. Editorial C aslalia, Madrid, 1998.162 163
 • 91. de visitar también las universidades de Oxford y Cambridge. A V. que ha LÓPEZ SUÁREZ EN ESTRASBURGO A CASTILLEJO visto y conoce mundo. supongo que no le parecerá mal que distribuya así EN MADRID el tiempo. Le saluda cordialmente su siempre muy afecto y agradecido Strassburg iIE Schweighauserstr. , 19 I J. López Suárez 6-IV-1913 Sr. D. Castillejo Mi querido amigo: estos días solicitará la consideración de pensionado LÓPEZ SUÁREZ EN ESTRASBURGO A CASTILLEJO ni primo Paulina Suárez y Suárez, que se viene aquí por su cuenta a fines EN MADRID de este mes. Es un chico de mucho mérito, que ha hecho una carrera muy brillante, Strassburg llE y que ahora no sólo hace la valentía de dejar una plaza que le empezaba Scheighauserstr. , 19 a producir bastante, sino que además le paga al hermano que yo he traído 17-Ill-1913 conmigo la mitad de lo que le cuesta la estancia aquí, pues de otra manera no le dejaba venir su padre. Sr. D. José Castillejo Con mi primo vendrá también mi hennano, a prepararse durante el Mi querido amigo: Con ésta incluyo la certificación de este mes que verano en alemán para ingresar en octubre en la Landvirtschaftliche hará el favor de entregar al señor habilitado. Hochschule Hohenheim, bei Stuttgart. Si también a él le pueden Vds. dar Yo sigo por aquí muy contento y muy satisfecho de mi trabajo. la consideración de pensionado lo agradeceremos mucho. Actualmente trabajo con especialidad sobre la constitución química de la Le saluda muy afectuosamenle su siempre buen amigo q.b.s.m. mucina gástrica (aplicable a las demás mucinas), y en el mes y medio transcurrido desde que salí de ésa he tenido la fortuna de encontrar cosas J. López Suárez de suma importancia en este sentido, que ya me aseguran el éxito del trabajo. Terminar esto me exigirá por lo menos todo el semestre de verano. Ya les infonnaré detalladamente de lo encontrado. Como en esta semana se cierra el Instituto por un mes, durante este tiempo trabajaré en el Instituto de Anatomía patológica haciendo la parte histológica de otro trabajo que tengo pendiente. Le saluda, muy afectuosamente, su siempre agradecido amigo q.b.s.m. J. López Suárez 6 Los ¡lIleleemales reformadores de España. Epis/Olarios de José Castillejo 1Il: Fatali~ ; Los jlllelecluales reformadores de España. Epistolarios de José Castillejo /11 : Fa/aU· dad y ponenir (1913-1937). Carlas reullidas y enla:.adas por David Castillejo, pIDe 29. dad y porvenir (l913~/937). Carlas rel/nidas y e/llazadas por David Castillejo, páx. 32, Editorial CnsLaJia, Mndrid, 1999. Editorial Cnstalia, Madrid, 1999. 164 165 _1
 • 92. I ¡ I LÓPEZ SUÁREZ EN ESTRASBURGO A CASTILLEJO Quizá pudiera adoptarse que se abandonaran al fin de cada semestre o año EN MADRID la mitad o dos terceras partes (de ninguna manera todo) de los gastos acreditados con el sello y firma del director del Instituto, pero yo no sé Strassburg iIE si esto pudiera tener también algún inconveniente. Schweighauserslf., 19 Por conce ptuar mi deber cooperar en todo lo posible a la eficacia de I7.VU.1913 la labor de la Junta, pongo en conocimiento de V., aun siéndome suma­ Sr. D. José Castillejo mente desagradable hacerlo, que por los datos que yo tengo del pensionado Mi querido amigo: A pesar de mi vivo deseo de continuar aquí ya por en Freiburg, Sr. Epalza, que creo fidedignos , no representaría gran bene­ mí cuenta, y de lo violento que me es solicitar todavía otra prórroga de ficio para España el que siguiera pensionado un segundo año. mi pensión, tengo que decidirme al fin a ello. El retraso con que lo hago, También quiero hablarle a Vd. de un chico, que ése sí es de verdadera faltando ya pocos días para terminar la que actualmente disfruto, obedece importancia que venga aquí. Yo no sé su dirección y por eso no le he a las mismas razones. escrito. Se llama Lorenzo Arcante, y ha sido varios años (quizá todavía) En sobre certificado incJuyo la solicitud, así como la de suficiencia interno del Sr. Caja!; también le conocen bien Achúcarro y Madinaveitia.para hacer oposiciones en tumo de auxiliares, sin saber siquiera si lo de Si ese chico trabajara dos o tres ajíos con Aschoff en Freiburg l/Br. un tercer año de pensión es o no posible. A mi me parece que debe hacerse llegaría a ser un gran profesor de Anatomía Patológica e Histología, y asíeso con quien aprov eche el tiempo. pero no quisiera tener que pedirlo para yo temo mucho, porque el método pedagógico de Cajal ya se puede juzgarmi. También envío el razonamiento y reseña de mi labor desde hace un por no haber hecho casi un discípulo en toda España, y el ejemplo y lasaño, para que en caso posible le sirva a la Junta para fonnar juicio. maneras que puede aprender de Tello en ese sentido tampoco tienen nada Algunas de las cuartillas puede V. leerlas si dí spone de un momento, de recomendables. ¿No le podría hablar V. a Cajal para que le mande conpues tiene un sentido general. Digo algo de los gastos de trabajo, porque Aschoff?me parece necesario poner en conocimiento de la Junta lo que hay de esto. De la gente mía que aquí tengo estoy muy contento. De mis primos,En general trabajar en las clínicas y sus laboratorios no cuesta nada o muy el más joven tie ne una plaza en el Instituto de Química y el otro .en elpoco en Alemania, pero en los institutos cuestan las plazas de trabajo, y Instituto de Química fisiológica . Mi hermano estará en octubre en condi­sobre todo el material, casi siempre bastante, si bien nada de estO es ciones de ingresar en la escuela de Agronomía. Los tres sacarán seguramenteabsoluto, pues hay c1ínkas donde cuesta algo e institutos en los que mucho fruto de su estancia aquí. Mil gracias por las consideraciones detambién se gasta poco. Donde siempre importa bastante el trabajo es en pensionados, que hemos recibido todos.todos los laboratorios de Química, pero también en estos puede variar Su siempre muy afecto amigo,mucho eso, según la clase de trabajo que se hace y el bolsillo de cada uno. J. López SuárezEntre 40 y 100 marcos por mes puede decirse que oscila ese gastoordinariamente, habiendo también bastantes casos en que se gastan másde 200 y 300 M. por mes. Por todo esto es evidente que no puede haber INFORME DE LÓPEZ SUÁREZun criterio fijo en lo que se ha de asignar en las pensiones para materialde trabajo y matrículas, ni a mi me parece fácil cómo eso de debe resolver. Nadie puede ya discutir la verdadera necesidad de pensionar al mayor número posible de jóvenes aptos para el estudio y la enseñanza, pero a nosotros nos parece algo equivocada la orientación que muchos tienen • Los illlelectuales re/oro/ado,.es de EspOlia . EpislOla,.ios de .losé CasTillejo lll: Fowfi­dad y poneffi,. (1913-1937). Carras ,.euffidas y enlazadas po,. David CasTillejo, páx.53-54, sobre la manera como han de hacerse estos estudios, y la que llevan laEdilOriaJ Castalia, Madrid, 1999). mayor parte de los pensionados.166 167
 • 93. II En Medicin .. y Farmacia, por lo menos, vivimos aquí en un Conven­ Está muy bien que se exija traducir alemán para ser pensionado, y en cionalismo de ilusoria sabiduría y valimiento científico de muchos, que este sentido convendría que en todas las universidades y en todas las no tiene más base que la presunción inocente de Jos mismos y la ignoran­ facultades de España se expusieran las bases principales que se requieren I cia de todos. En ese medio nacemos y nos desarrollamos toda la juventud, para poder solicitar la pensión. También en este mismo sentido sería de y es nmural que vayamos marcados con el mismo sello. Además, como toda imponancia el establecimiento en toda univers idad [de] la enseñanza el ideal científico falta en general , los ímpetus y aspiraciones de esta del alemán por alemanes (prohibiéndoles las lecciones privadas), inde­ I misma juventud son desgraciadamenre arrastrados hacia lo que más favo­ pendientemente de lo que ya se enseña en ese idioma. ,I , rablemente resalta a s us ojos, la gran clientela con el coche o aUla, y los A nosotros nos parece también conveniente aconsejar que por lo correspondientes miles de duros. Estos dos terribles males nuestros menos en el primer año nadie se vaya a trabajar a Berlín. Para los estudios -vanidad y ambición de clientela-, nos parecen dignos de toda atención por pane de los que dirigen nuestro levantamiento hacia Europa. A nuestro parecer es completamente ilusorio y perjudicial creer que básicos y para los comienzos (probablemente también para la mayor parte de los ulteriores) creemos que reúnen muchas más ventajas las universi­ dades de provincias. I nadie que de aquí sale pueda llevar hasta hoy bastante preparación para que en el extranjero le baste un solo año para ponerse en su especialidad IO.IlI.1915 a la altura necesaria para hacer y seguir haciendo lo que haya visto. Por esta sola razón deberían darse por lo menos dos años a quien se viere que iba a aprovechar bien el tiempo. EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA PARA Puesto que hasta ahora es completamente imposible adquirir aquí esa AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS indispensable preparación de ciencias básicas, convendría orientar a losenviados en la necesidad de dedicarse ante todo a adquirirla, y tener pordescontado que para e llo necesitarán la mayor parte del tiempo que se les El que suscribe, doctor en Medicina, de 31 años, soltero y natural dedé. Por esto último quizá debiera aconsejarse que durante el primer año Saviñao (Lugo), a V.E. tiene el honor de exponer: Que enterado de lapor lo menos los pensionados no colaboraran en revistas ni periódicos de convocatoria para pensiones en el extranjero, publicada en la Gaceta deaquí, cosa que robaría bastante tie mpo y la mayor parte de las veces no 11 de febrero último, y a pesar de haber estado ya pensionado dos añosla motiva más que la vanidad o el reclamo para clientela. Cuando estu­ en Alemania, por si esa Junta creyera conveniente ampliar en determina­vieran en condiciones, que publicaran allí mismo, y tradujeran después lo dos casos mucho más de lo que se viene haciendo el tiempo de duraciónpublicado. de las pensiones, y por si pudiera ser el mío uno de eUos, me permito Es indudable que al regreso esta juventud podrá prestar grandes ser­ solicitar una de un año en los Estados Unidos para hacer estudios devicios al país en la enseñanza y en la investigación, y que se la debe utilizar Medicina experimental, especialmente aplicados a la fisiopatologfa delCon ese fin y ayudarla, pero a nosolTOs nos parece que debiera ser aparato digestivo y de la nutrición, según detallo en la memoria quecondición indispensable para recibir esa ayuda la prohibición absoluta de acompaña a esta solicitud, en la cual expongo además los motivos yvisitar [a pncientes] en la calle, y la de tener más cargos oficiales o méritos que puedan servir para formar juicio.privados que uno. Evitar con tod a claridad el visiteo y la acumulación decargos que parece de toda necesidad, pues es evidente que nadie tienecapacidad infinita, Como lo prueba lo que hacen los hombres de verdadero 9 Arquivo Residencia de Estudinnles I Junta pllTll la Ampliación de Estudios. &.pedientevaler de tod as las panes del mundo. persoal 88/318.168 169 lit "k
 • 94. Idiomas conOZCo el francés , alemán, italiano, portugués e inglés; éste los tres últimos como ayudante, y por eso pude consagranne allí casilo hablo mal por ahora, pero estoy practicando diariamente y espero exclusivamente al trabajo de laboratorio.tenerlo regularmente dentro de un mes o dos. Adquirida ya la base más indispensable, sin dejar de seguir comple­ Dios guarde a V.E. muchos años. tándola, di comienzo a un trabajo sobre el sitio de la formación del ácido Madrid diez de marzo de 1915 c1orhídico en la mucosa gástrica, que llevé a término y fue publicado en la Biaeh. Zeitre/¡rift. Al mismo tiempo que éste, y como una derivación Juan López Suárez del mismo, hice también otro sobre la relación entre el trabajo digestivo del estómago y la reacción de la orina, que condujo al interesante resul­ tado de que la mayor o menor secreción de ácido clorhídrico no influye, en contra de lo que se viene admitiendo por todos los fisiólogos, en la RAZONAMIENTO QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD reacción de la orina por ser compensada la eliminación de cloro en el DE J. LÓPEZ SUÁREZ estómago con la de sodio por el intestino. Este trabajo lo presenté como tesis de doctorado, cuya copia incluyo, y ahora lo publicará la Sociedad de Biología de Barcelona. Madrid, 1O-I1I-1915 Después de esto emprendí otros dos trabajos sobre la constitución química del moco gástrico, punto que me interesaba doblemente, por la Ante lodo comienzo por rogar que se me perdone mi atrevimiento al importancia que esta secreción tiene en la patología gástrica, y ademásvolver a solicitar esta pensión después de haberlo estado ya dos años. Yo porque me servía para entrenanne en la técnica de la química de loscomprendo demasiado como muchos juzgarán este proceder mío, pero la albuminoides. Este trabajo también lo llevé a término y se publicó en laconvicción absoluta de que nuestra permanencia en el extranjero, si ha de misma revista alemana, El otro versaba sobre la importancia de las salesdar el fruto que dio en el Japón e Italia, tiene que ser lo más prolongada minerales para la vida y había surgido también en el curso de los anterio­posible, opinión que también sostiene el ilustre presidente de la Junta para res. En éste he hallado un hecho verdaderamente interesante. LasAmpliación de Estudios en su preciosos librito Reglas y consejos sobre observaciones de todos los autores coinciden en que cuando se tiene uninvestigación biológica, me obligan a hacerlo así. animal con una alimentación desprovista (en lo posible) de sales, se Desde mi primera relación con esa Junta vengo sosteniendo, y cada producen una porción de trastornos que acarrean la muerte más o menosvez me afinno más en esta idea, que nuestras pensiones no deben ser para pronto. Yo he llegado a tener un perro dos meses, y otros dos menoSdeslumbrar más en nuestras desastrosas oposiciones o para aumentar el tiempo, con la menor cantidad de sales posible en el alimento sin expe­reclamo del ejercicio industrial de cada carrera, sino que el objetivo rimentar trastorno alguno. Probablemente las alteraciones observadas porprincipal ha de ser iniciarse y entrenarse lo mejor posible en la investi­ los autores no dependían de la falta de sales, sino de una sustanciagación científica, y en adquirir toda la base y métodos conocidos para orgánica, que como la onzamina pudiera ser indispensable para la vida.realizar esta labor y hacer nuestra enseñanza lo más fructuosa posible. Estos resultados los ha expuesto el profesor Hofmaister en una conferen­ En este senúdo yo me dediqué durante mi pensión a adquirir ante todo cia sobre el valor nutritivo de diferentes alimentos, dada recientemente enaquella base que no había podido aprender aquí, como demuestro con el Estrasburgo con motivo de la guerra. Este trabajo necesita mayor númerocuaderno de matrículas de la Universidad de Estrasburgo, que incluyo, y de observaciones, pero no pude continuarlo por habérseme tenninado launa certificación del Prof. Hofmeister de la labor realizada en su Instituto. pensión y tenido que regresar a España. Aquí no es tampoco fácil elLa parle clínica de mis estudios la llevaba bien preparada de aquí por conúnuarlo por ser bastante complicada la preparación de los alimentoshaber tenido la fOrluna de estar cinco años al lado del Dr. Madinaveitia, y la observación y estancia de los animales de experimentación para lo que170 171
 • 95. se requieren instalaciones apropiadas. Sería una de las primeras cosas a Como se deduce de todo lo que dejo expuesto, no es por creer que no realizar si se me concediera la pensión que solicito. ( ... ) Recientemente se puede trabajar aquí por lo que solicito esta pensión, sino porque creo I hice las oposiciones a la cátedra de Patología General de Salamanca, cuyo que es más conveniente para mi y para el Estado el que yo siga estudiando !,. programa incluyo por si pudiera servir para formar juicio, sufriendo la más tiempo en el extranjero, apropiándome enseñanzas y culturas que ni consiguiente desilusión al comprobar los vergonzosos medios que desgra­ puedo adquirir aquí. y que sólo con varios años es posible incorporarse ciadamente siguen siendo todavía lo más eficaz en tales casos. Tuve un en absoluto. La mayoría de los japoneses que vienen a Europa permanecen I momento de duda pensando si debería renunciar ya para siempre al intento aquí de 4 a 8 años y así se ven sus resultados. ! I de obtener una cátedra, pero el cambio de impresiones con respetables En el Rockefeller Institute primeramente yo me propondría el mencio­ maestros, y la posibilidad de que en algún Caso el tribunal pueda tener nado trabajo sobre la importancia de las sales minerales para la vida, y garantías de independencia y competencia me anima a no desistir de hacer comenzar uno para ver si podía aislar y determinar la constitución química las primeras de Patología general o de Fisiología que puedan realizarse en de la secretina. Otros puntos que me interesan en alto grado son el estudio esas condiciones. de la digestión de la celulosa en el hombre, que casi todos autores niegan, Mientras tanto me propongo dedicarme si me es posible a algunas y el de las lipasas gástricas, que según mis observaciones clínicas deben pesquisas de investigación y a ir preparando al mismo tiempo algunas jugar importante papel en algunos trastornos digestivos. materias de interés cientítico o necesarios para las oposiciones. El estudio de la constitución del moco intestinal que debía seguir al En el mes transcurrido desde las oposiciones mencionadas he inten­ del gástrico ya lo ha hecho recientemente Alzona, cuyo trabajo incluyo tado comenzar un trabajo para ver si se pudiera hallar alguna acción de por referirse bastante al mío. ciertos venenos específicos sobre la morfología de los elementos simpá­ ticos, para lo que contaba con el consejo de los Sres. Cajal y Achúcarro, Madrid, 10-ill-19l5 pero la inseguridad de contar con recursos económicos para permanecer aquí no me ha dejado hasta ahora la necesaria tranquilidad pam. comen ­zarlo decididamente. Lo mismo me pasa con otro punto que también LÓPEZ SUÁREZ EN NOVA YORK A CASTILLEJO quería probar: el estudio de algunos tejidos y elementos después de la EN MADRID extracción sistemática de sus lipoides. Realizar esto me interesa, lo mismo New York, l5-11-l9l6 1;que el trabajo que hice sobre la constitución del moco gástrico, también Rockefeller Institute for Medical Researchdoblemente, por la importancia que en si tiene, y porque me servía para Sr. D. José Castillejoentrenanne en la técnica histológica . y fisiológica del sistema nerviosovegetativo, lo que seria complemento de la base clínica y química que Mi querido amigo: Como le dije en esa, salí de Cádiz el 30 en elhasta ahora ha adquirido para la especial investigación y estudio de la Antonio López, y llegamos aquí el 12 por la mañana, después de un viajetisio-patología del aparato digestivo que me viene interesando de un modopreferente. bastante bueno. Ayer, lunes, me presenté en el RockefeUer Institut, donde me recibie­ Esto es lo que quisiera realizar en esta primavera y verano. Si se me ron admirablemente, como no podría figuranne. El Prof. Levene, jefe deconcediera la pensión que solicito marcharía a Nueva York en el mes de la sección de Química, con quien yo deseaba trabajar, recordaba lo queseptiembre, para trabajar principalmente en el RockefelIer lnstitute, con yo publiqué en Alemania y me ofreció amabilísimamente su laboratoriolos profesores Levene y Mallrer, y aprovechando además lo que pudiera y su ayuda. Estaba fuera hasta mañana el director del Instituto, pero él mecon los profesores Lock, Baneroff, Nogouchi, Max Einhorn, etc. Según aseguró que estaría confonne con mi ingreso allí, y que él mismo se loviera. pediria si fuera preciso. Estoy, por tanto, muy contento, porque ya sé que172 173 I .1 ~ - r ;~ A
 • 96. 1 podré trabajar con provecho. Mañana veré al direcfor y creo comenzaréa trabajar. Los consejos de V. seguramente han de ser más eficaces a la mayor parte que los de varios especialistas que pudieron orientar para seguir I Especialmente amables y atentos conmigo han estado los profesoresNogouchi y Jacques Loeb. La acogida que me dispensó este genial estos estudios. Yo he vuelto a reanudar aquí el imponerme también en Matemáticas Ibiólogo puedo calificarla de paternal. Me enteró de sus actuales trabajos, y Química física, que habia tenido que interrumpir al salir de Alemania.se me ofreció incondicionalmente para cuanto yo allí necesite y me dio y si las circunstancias lo penniten, y la Junta me autoriza, quizá dedique Ilan sanos y valiosísimos consejos sobre mis esrudios que he quedadoverdaderamente prendado de él. Coincide completamente con lo que V.y yo hemos hablado varias veces. Perdóneme que le diga que me he por entero a esto los cuatro últimos meses de mi pensión con Michaelis y Nemst en Berlín , o con Arrehenjus en Estocolmo. He hablado con los demás pensionados, excepto con el Sr. Blanco, a Iacordado mucho de V. durante la conversación con él. quien aún no he podido ver. Creo que todos están llenos de buenos deseos No cabe duda que aquí hay facilidad para trabajar, pero teniendo ya y que hacen lo posible por acertar. Según lo que yo he podido aprenderbase. Hay que insistir mucho en que sin preparación fundamental ni aquí discretamente de eHos, no han tenido la menar censura para la Junta nini en ninguna parle se puede hacer labor sena de ninguna cIase. duda alguna sobre el gran interés de ustedes en atendemos lo mejor De los pensionados aún no he visto más que al Dr. Sam Ricar. que me posible. Lo ocurrido ha sido que la previsión de ellos ha sido incompleta,parece excelente persona y bastante bien orientado. como para tiempos normales, y llegó una situación difícil, que creyeron Sabe que le quiere muy sinceramente poder solucionar telegrafiándole a V. para que por cuenta de ellos giraran por cable al Cónsul, con lo que podrían además matricularse, porque les Juan López Suárez pasaba término. Yo tengo sumo gusto en decirle que en todos he observado absoluta y plena confianza y adhesión hacia quien deben. Les ha extrañado recibir CARTA DIRlXIDA POR JUAN LÓPEZ SUÁREZ el dinero en francos. en los que se pierde mucho, pareciendo más fácil en A CASTILLEJO DESDE NOVA YORK, CON DATA pts, y el cobrador con dos meses de retraso, porque el dinero de un mes, DE 16 DE MARZO DE 1916 enviándolo en el vapor que saje de Cádiz el 30, está aquí a mediados del siguiente, y aprovechando la vía Cuba que sale de Coruña el 20, todavía Creo que en mi anterior ya le decía algo de la importancia básica para más pronto. Creo que estos días han cobrado el mes de octubre. Pero devenir aquí y para todos nuestros esrudios. Como sé que coincidimos por nada de esto dan la culpa a la Junta, y ya se costará en pane cobrando porcompleto en la apreciación de esto, quiero animarle a V. para que absoM el Cónsul.lutamente a todos los que salgan a hacer algún eSludio biológico, y a losque ahí se preparen para los mismos, les insista cuanto pueda en que deninguna manera prescindan de hacer anle IOdo y por encima de todoalgunos cursos de Química, Química física y Matemáticas, sin lo cual yano será posible pensar en investigación a la altura de los tiempos presen­tes, ni siquiera se podrá comprender lo que los demás hagan o escriban:El sabio y genial J. Locb me ha hablado ya varias veces de esto, exacta­mente de la misma manera que lo hacía el inolvidable Don Francisco, ycomo V. Y yo pensamos.174 175
 • 97. LÓPEZ SUÁREZ EN NOVA YORK A CASTILLEJO JUAN LÓPEZ SUÁREZ EN NUEVA YORK A CASTILLEJO EN MADRID EN MADRID· 111e Rockefeller Institute For Medica! Research Nueva York, julio de 1916 29 abril 19 16 Sr. D. José Castillejo Sr. D. José Castillejo Mi querido amigo: porque sé bien su interés en mi favor, y lo mucho que siempre tendré que agradecerle, me es sumamente grato poderle dar Mi querido amigo: Supongo en su poder la que le escribí al llegar aquí hoy dos buenas noticias.hace un mes y que por SantulIano habrá vuelto a tener V. noticias de mi. Hace tres semanas he encontrado en uno de mis trabajos una nuevaComo le decfa, en este Instituto me recibieron con toda amabilidad. El cosa, que entregaremos en esta misma semana al J OllrllG1 of biologicaldirector propuso mi admisión al Comité ejecutivo del mismo, y enseguida c/¡emisrry, y que explico al sr. Cajal en la cana que le incluyo para él.me dieron ingreso y comencé a trabajar en la sección de Química, como Coincidiendo con esto, me anunció el Dr. Levene, jefe de mi sección, quedeseaba. el enero próximo el Instituto [Rockefeller] me incorporará a su Scientific Actualmente estoy con el estudio del moco gástrico (continuación de Staff con sueldo. Con esto veo realizados mis ardientes deseos de seguirlo que he hecho en Estrasburgo) y de otras musinas de suma importancia lo menos cuatro o cinco años aprendiendo y trabajando con fruto en elen mi especialidad. Estoy también en relación con lo que se hace en el extranjero. en vez de ir a sufrir ahí amarguras.Hospital Rockefeller, contiguo a! Instituto, donde se está estudiando un Probablemente me será además posible empalmar el trabajo de invier­nuevo tratamiento de la diabetes, y los viernes por la mañana voy a la no de aquí con los semestres de verano en Alemania, lo que me seríaclínica de Einhom, que también me ha recibido muy bien. Pero en lo de doblemente provechoso.clínica de nuestra especialidad puedo asegurarle, para satisfacción nues­ Como tengo entendido que van a seguir viniendo aquí pensionados, notra, que ni Einhm, ni Mathieu, de París, ni Boas, de Berlín, los tres quiero dejar de decirle mi parecer respecto a esto. Yo creo que para losespecialistas de aparato digestivo más renombrados, igualan ni con mucho principiantes, los que salen a hacer estudios, en lo que sea, por primeraa Madinaveitia. vez, es incomparablemente más conveniente ir a Suiza y Alemania que En el mes próximo escribiré también a! Sr. Cajal dándole cuenta de venir aquí. Si no fuera por la necesidad de dominar el alemán, igualmentemi labor. conveniente seria Holanda, Dinamarca y Suecia. Aquí hay muchas faci­ Con ésta le incluyo el certificado del cónsul, que no se si ahora lidades y medios para investigar desde que se tiene cierta formación, perodebemos seguir mandando en la misma fonna. para adquirir ésta, Norteamérica es muy inferior a aquéllos. Para los que Perdone que le robe demasiado tiempo siendo tan extenso y sabe que no tienen más ideal que la miserable industria, para los profesionaJes,le quiere y que siempre su más afecto y agradecido amigo qbsm. también hay aquí facilidades. Omito varias consideraciones que se me ocurren en relación con todo esto. Juan López Suánez 11 .1 JOLos in/electuales reformadores de Espaiia. Epis/olarias de Jasé Cas/illejo 111: :! Fa/alidad y porvenir (19J3-J937). Carros reunidas y enlazadas par David Cos/iIIejo, páx. 300-301 . Editorial Cast.alia, Madrid, 1999.176 177 lil; I! I: lill
 • 98. Sé que Gallástegui, solicitante de pensión para cosas agrícolas, y de formado plenamente como hombre científico, vendrá Vd. a incorporar suquien le había dado a V. referencias, no le ha considerado la Junta apto esfuerzo al que aquí hacemos.para la misma. Creo con lada sinceridad que es una lamentable equivo­ Creo que tiene Vd. razón en que no deben marcharse ahí principiantes.cación del ponente , que casi seguramente nadie le aventajaría e n De éste y otras extremos hablaremos despacio si yo consigo al fin haceraprovechamiento de lo que desea estudiar, y que, además muy pocos mi viaje a América en el otoño.reunirán como él las condiciones que a mi parecer deben de tenerse en Creo en cambio que no ve Vd. con claridad el asunto de Gallástegui.cuenta. Yo hace tiempo que creo, y así se lo he dicho alguna vez a la Junta, Sabiendo Vd. cuál es la naturaleza de la Junta y contra qué géneros yque obligar a cie rtas Memorias y trabajos es obligar a mentir, a fusilar y números de fuerzas hemos tenido que luchar, no sé cómo puede extrañarsea ser desahogados. Yo le he escrito animándole, y si no consigue pensión de que, hasta en los casos en que estamos convencidos de que un hombreprocuraré traerle aquí, donde con toda probabilidad le reconocerán tantas vale, le exijamos un cierto testimonio público y tangible de sus trabajoscondiciones que se quedarán con él. Por esto, más que por la necesidad para poder prese ntarlos como justificación de nuestras resoluciones anteque de él tuviera, le ]]evé yo a nuestra casa, pues sabía que parientes y el asalto de aventureros y mendigos que necesitamos contener.amigos le ofrecieron provenir en América, de donde sería difícil que Si no pudiéramos alegar respeto a un pensionado sino que nos constavolviese. Por Dios, dispénseme V. todo esto, y no lo tome a mal. por conocimientos personales su. talento y su preparación, estaríamos Sabe le quiere, y es siempre su más afecto amigo, que le saluda perdidos, porque instantáneamente se presentarían todos los caciques ycariñosamente, protectores que España produce, a aseg uramos bajo palabra, que también sus candidatos eran hombres extraordinarios. 1. López Suárez Hemos tenido que optar, querido amigo, por un cierto sacrificio de algunos un poco tímidos, un poco apáticos, o un poco inhábiles para escribir, fiando en que así salvábamos el prestigio y la subsistencia de la CASTILLEJO EN MADRID A LÓPEZ SUÁREZ obra. EN NUEVA YORK" Si nosotros pidiéramos que al solicitar pensión se presentasen trabajos originales o descubrimientos geniales, sería contribuir a una farsa; pero sólo pedimos que se presenten prue bas de cualquier género, y éstasJunta para Ampliación de Estudios pueden consistir en nQ(as de lecturas, en infonnación , en planteamientos 7/8/1916 de problemas, que están al alcance de hombres modestos y no suponen engaño ni violencia alguna. Sr. D. Juan López Suárez Es esto, por otra parte, un remedio a uno de los grandes defectos de nuestra raza, que es la inestabilidad y la falta de método para trabajar. Mi querido amigo: Ha sido una gran alegria su carta anunciándome las Pedimos que un hombre vaya dejando sobre cuartillas O sobre obras uncosas interesantes que va Vd. encontrando y cómo se hace camino ahí. rastro de su actividad espiritual, aunque esa actividad no sea oLra cosa sinoTengo a veces un poco miedo de que Vd. pueda ser una fuerza perdida el proceso de su propia formación . Usted sabe que en todos los países delpara España; pero luego reacciono pensando que, en definitiva, una vez mundo, todo estudiante, al igual que todo hombre científico, va reuniendo cuadernos de notas, observaciones, extractos, bocetos de trabajos, atisbos 11 Los il1/elecruales reformadores de Espaíí.a. Epistolarios de José Cas/iflejo 11/: de ideas propias, etc. etc. Por los cuales puede juzgarse quién es cada cuál.Fatalidad) ponenir (/913-1937). CortoS rel/nidas y enlazadas por Dcrlid Castillejo, No necesitamos otra cosa.p:íx. 303-304, Editorial CastnJia, Madrid, 1999.178 179 I i
 • 99. GaIJástegui ha presentado unas hojas, que estarán probablemente bien, grado de orientación acerca de personas y sitios más a propósito para. acerca de la fennentación de Jos quesos; pero no puede extrañarse de que hacer sus estudios. En orientación, en todo caso, podría facilitarla la en un concurso semejanle, parezca insuficiente esa nota para hacerse misma Junta. Yo creo que lo esencial en todo pensionado es una regular , cargo de quién es el hombre y cuál la justificación de sus deseos. inteligencia, buen sentido, y hábito de tnlbajo. Eso es, sin duda alguna, Estamos sedientos de hombres como Vd. nos dice que es Galláslegui. ! lo capital. Por eso yo no me atrevería a eliminar a los diez qu e V. dice Acon séjele que esté en contacto con nosotros, que nos visite para ver que en su carta que han eliminado, por parecer más desorientados. Quizá en tre si él qu iere trabajar, no le serán aquí negados los medios. 1 Ji Le envía un afectuoso saludo su buen amigo, eIJos están los mejores y los más honrados. Yo ya le he dicho al Sr. Castillejo, y no me cansaré de insistir en ello, que, como se sabe bien, el I [1 1 J osé Castillejo deslumbrar más o menos en una memoria o en un discurso no está en ,1 relación con el valor rea] de las personas ni con la confianza que deben inspirar. La Junta ha tenido que pensionar a varios jóvenes que no debiera , 1 I y aunque la perfección absoluta sea imposible en obras humanas, tenemos CARTA DE JUAN LÓPEZ SUÁREZ A GONZALO J. que evitar que esos casos se repitan, y tender a que todo pensionado tenga I ", un grado medio de buen sentido, de honradez y de laboriosidad. Y para DE LA ESPADA" DESDE NOVA YOR, DATADA lograrlo quizá la Junta debiera evolucionar un poco en ese puma como lo O S DE MAlO DE 1918" ha hecho en otros. Afortunadamente ya no exige tnlbajo a los pensiona­ dos, como hacía cuando yo lo fui, sino labor acertada, que es cosa muy Sr. D. Gonzalo J. de la Espada di stinta. Quizá diera mejor resultado que en los concursos lo esencial fuera que a cada solicitud acompañara una nota de la clase de estudio en preparación Mi di stinguido am igo: El 30 último recibí su atenta carta del 4 de con qué cada uno cuenta, y de las personas que puedan dar re ferenciasmarzo, que vino en el vapor Montevideo y que tardó, por tanto, casi dosmeses en llegar. sobre los mismos. No se me ocultan los grandes inconve nientes que este procedimiento tiene, pero la Junta es ya bastante independiente. y no le Con sumo gusto le contesto en ésta y en la nota que le incluyo, la cual sería imposible vencerlos. Y una de las cosas más convenientes en estehace referencia a la que V. me ha enviado con su carta. Al hacerlo temo sentido sería la fijación en todas las universidades, escuelas especiales,ser demasiado extenso y pesado pero confío en que ustedes, reconociendo institutos y seminarios, de anuncios o carteles explicando lo que son lasmi buen deseo de contribuir a la eficacia de la obra de la Junta, me lo hande perdonar. pensiones y haciendo notar que los méritos de más valor en los concursos serán la mayor labor posible en laboratorios de histología, bacteriología Casi todas la peticiones para venir a estudiar aquí, contenidas en su y química , en LalJeres, fábricas y explotaciones agrícolas, en oficinasnota, son acertadas, según lo que yo he podido averiguar. Pero a mi me administrativas, bancos y casas de comercio, y la traducción de idiomasparece que lo más importante no es que lo s pensionados tengan cierto antiguos y modernos . De esta manera, muchos de nuestros jóvenes de buena voluntad y de buen deseo sabrían a que ateners e desde un principio, y no estarían absolutamente a ciegas, como a mi me consta que ahora están 1 Gonzalo J. De In Espada era un estreito colaborador de CastiUejo no JAE. porn quen 1tr.lballaba. Era filio do eminente nllturnlista español do século XIX Mnn:os Jiménez. de la en todo lo que a pensiones y ampliación de estudios se refiere. Sobre estoEspada (zo6logo e panicipante de expedici6ns científicas), liglldo 110 Museo das Ciencias. mismo ya me pennití insistir a la Junta en 1912. II Expediente persoal Juan López Suárez. Arquivo Residencia de Estudiantes de Madrid . Es necesario venir a la realidad de que ninguna eficiencia es posibleFondo: Junta. de Ampliación de Estudios. li l l sin técnica. Que ésta aplicada a problemas concretos, especializando,180 181 I ,.l. 1 ~~ .
 • 100. conduce finalmente al éxito, en Jo que sea. Que la persona que domina y CASTILLEJO EN GINEBRA A SU HERMANA MARIANA aplica una técnica, si tiene cierto grado de inteligencia, no puede sustraer­ EN LAMAQUEBRADA" se, es forzosamente arrastrada a obtener información e ilustración enlibros y publicaciones, pero que el erudito sin técnica nunca ha hecho ni Ginebra, 22 de julio 193 1.hará nada, Es completamente cieno que si yo cojo un abogado cualquiera,que no sepa nada de medicina, le puedo hacer bastante buen especialista Qdos.: Llegué el domingo por la noche. Y desde el lunes por la mañanaen una rama de la medicina en unos seis meses, y que si traigo aquí un estamos de sesión de seis horas diarias, mañana y farde , y de almuerzos,abogado. o un médico, o un sacerdote y le mela en una fábrica de zapatos, cenas y recepciones hasfa media noche cada dfa.- Es fatigoso y es entre­o de máquinas de escribir, o de automóviles, algunos meses en cada una tenido.- Son sesiones con público, en una gran sala con 5 grandes balconesde las secciones en un orden conveniente, al cabo de uno O dos años no sobre el jardín y el lago. Yo tengo a mi izquierda a un ministro belga,sólo era capaz, sino que, en general, forzosamente fabricará zapatos, enfrente un alemán y un americano, a mi derecha un Boliviano, luego unmáquinas de escribir o automóviles . Puede afmnarse con absoluta segu­ chino, un checoeslovaco, un japonés y un rumano, Desde la mesa deridad que el secreto de toda eficiencia y de roda progreso está en la técnica enfrente me mira tras sus gafas doradas un profesor indío, con el perfily en la especialización unidas. de Luis de Zuluela y su sonrisa, pero color de chocolale.- Todos fuman En cuanto a la conveniencia de enviar ahora pensionados a este país sin cesar, algunos pipas. Los discursos esta vez han sido todos en inglésya le he dicho algo en mi anterior, al contestar a la de V, referente al señor O francés; pero un intérprete repite eso en la otra lengua, cosa cansada peroque quería venir a estudiar aquí fiebre de Malta , Como es natural, las que me pennile escribir postales durante las traducciones. Yo he interve­condiciones son ahora muy diferentes, con motivo de la guerra, especial­ nido dos veces y tengo otros turnos .- Nos dieron una recepción en unamente porque la mayor parte del profesorado ha sido movilízado para asociación de estudiantes y nos hicieron hablar a un profesor de Oxford,trabajos de guerra aquí o en Francia. Pero, de todas maneras, en algunas un alemán, un japonés, el profesor indio y yo. Y la consecuencia ha sidocosas, como son todas las ramas de la agricultura, de la industria, del que me han comprometido a dar una conferencia el viernes,comercio, de la administración, de economía, etc., etc., no hay inconve­ Esta noche nos invita a cenar el ministro de Justicia de Italia y serániente alguno en que venga el mayor número posible, porque en todo eso noche fas cista. Yo creo que acabaremos el sábado y yo me iré a París yhay aquí mucho que aprender, y lo podrán hacer perfeclamenle a pesar de probablemente a Madrid unos días. El embajador de Rumania en Londresla guerra. En agricultura e indu stria ojalá pudieran enviar ustedes algunos que comió conmigo me ha descrito el ajo blanco que hacen en Rumaniamiles, que sólo unos cuantos es como ir en carreta ya todo el mundo va como en Extremadura. Probablemenle llevado por los iberos del ejércitoa la velocidad del vuelo. romano. Abrazos. P. Le repito que espero de ustedes que comprendiendo mi buen deseo mehan de perdonar todo lo que vean de inconveniente en esta carta. Le saluda afectuosamente y está siempre a su disposición su buenamigo que es, J. López Suárez IJ Lm inldtcwahJ reformadoreJ de EJpaiia . EpiSloJarias de José Castillejo 111: Faralidad y porvenir (1913·193 7). Cartas re/midas y el/lazadas por Da vid Castiflejo, póx, 653·654 , Editorial C.1Stalia, Madrid, J999.182 183
 • 101. CARTA DE VICENTE RISCO A LÓPEZ SUÁREZ" CARTA DE VICENTE RISCO A LÓPEZ SUÁREZ" Berlín, Mayo, 1930 Sr. D. Juan López Suárez Sr. D. Juan López Suárez Mi querido amigo: El fallecimiento de D. Emilio Vázquez Pardo, cronista de esta ciudad Mi querido amigo: no he querido molestarle antes y esperé para deja aquí una vacante de académico correspondiente de la de Bellas Artes escribirle a encontranne yo aquí. Como vd sabe recibí la RO de mi pensión de San Fernando, que da derecho a ocupar un puesto en la Comisión a fines de marzo, y siguiendo el consejo de vd. esperé para el semestre Provincial de Monumentos. de verano, aunque no pueda arreglar las cosas tan pronto como hubiera Creo estar en condiciones para ocupar esta vacante, y acaso no haya querido, para venir a principios de este mes, pero me dicen que el semestre en esta provincia otro que reúna las mismas. Convendría que estuviera en acaba de empezar, y que en cambio este año durará rigurosamente hasta la Comisión de Monumentos, y estos amigos (Cuevillas, Otero Pedrayo, fin de julio, con lo cual aún podré aprovechar algo de él, principalmente etc.) tienen en ello gran interés. Con ellos podríamos desarrollar una de seminarios que es lo que más me interesa, y después aprovechar el de buena labor en el Museo y en el Boletín, hoy algo decaído. Por estas agosto en visitar por aquí algunos museos en algunas ciudades, y acaso razones me decido a escribirle, rogándole haga alguna gestión interpo­ llegar a Praga, cuyo museo deseo muchísimo ver. Ya he visto algo de arte niendo su gran vaJimento para conseguir mi designación de correspondiente popular en el Museo de Bonn. de aquella academia. Lo peor es la menguada que resulta la pensión llevando encima aún Es un nuevo favor que le deberá su siempre amigo. que afectuosamen­el descuento del 12% y con el estado de la moneda española, que agrava te le saluda,tamo las cosas. Aquí por 500 pesetas me han dado 250,50 marcos ysolamente en ir a Bonn desde Colonia, para visitar a Martínez Santa Olalla Vicente Riscoy pasar allí un día y dos noches, ya se me fueron una porción de marcos,y ya tengo miedo a desnivelarme. En fin, nos acomodaremos a las circunstancias; mañana empezaré aorientarme en la Universidad y, por lo tanto, a poner en claro mi plan y CARTA DE CASTELAO A XOHÁN VICENTE VIQUEIRA"regularizar la vida. Ya le escribiré dentro de unos días. Esta no es más que para saludarle ¡Terra! 20 marzal 1920y enviarle un recuerdo desde aquí, el primer día de mi permanencia enBerlfn. Sr. D. Xohán Vicente Viqueira: Recíbalo, pues, de su siempre affmo. y agradecido amigo Viceme Risco Meu distinguido amigo e irmán: Prégolle perdoe o non haberlle escrito máis axiña. Cheguéi da Cruña a morrer e dispóis de repoñerme fiquéi tan perguiceiro que aínda agora estóu arnayado. Eu non sei cómo podería decirlle O meu agradecimento poI-a súa conferencia tan chea de loubanzas pro meu arte. l Fondo Juan López Suórez. Arquivo Hist6rico Universidade de Santiago. 16 Fondo Juno López Suárez. Arquivo Hist6rico Universidade de Santiago. !7 Tomada de Alfonso R. Castelao. Obras. 6. Epislolario, páx. 74. Ed.iloriaJ. Galaxia.184 185
 • 102. Verdadeiramente eu non merezo lantas yerbas garimosas, mais con Unfortunately, both Dr. Lexner and Dr. Levene are absent from Newludo eu estou contente de certo, poi-o que ganóu a Causa. York al the presenl time, this being, as you know, the perlod of our Tiña verdadeira fame de coñece-Io e agradeceríalle de curazón acollese summer holiday. Tbe first is in the mountains of New Hampshire, recoverlnga miña amist3de coma si xa fixese mil anos que nos coñecemos. from an illness, and is receiving very Httle busines mail; but 1 brought your Un o resumo da súa conferencia nos xornáes e non podo negarlle que letter at once to Mr. Smith, Ule Manager of the Institute, who has wrinenfiquéi un pouco orguloso ó ver cánlo ben me conceptuaba vostede; máis a proper communication, certifying to the period which you spent at [heeu asegúro11e que as yerbas non me deixarán acougar até merece-las e Rockefeller Instirute.faguerrne di no delas. Of course, the re.lly importanl letter for you will be Dr. Levene ·s. O non atOpar aínda os caniños que preciso para edita-lo álbum faime Miss Gallagher inforrns me thal he is now on the Pacific coast with hiscavilar moito; máis xa estóu preparando OUITOS traballos que cicáis poida wifw, but 1 have persuaded her, in view of the urgency of the malter, Loexpoñer pro ano que ven na Cruña. Estes novos traballos serán en córes send your letter there by air mail. I am confidenl thal Dr. Levene will writee terán máis lirismo. a very satisfaclory letter, for I know of his realliking and friendship for Ando co-a intención de solicitar unha pensión para ir ó extranxeiro. you.López Suárez metéume esa idea na cachola. So we will hope that everything goes well and that you may secure the Un ha mOl forte aperta do seu admirador e irmán. desired posotion. WiH you not let me know of the oULcome? As stated in your lener, I am hoping soon to he.r from you fron GaJicia. On July 12 I bade farewell to my sister, Mrs. Stueven, who is now on Alfonso R. Castelao the way to her future home in Gennany, and 1 am somewhat sad at her going. Wishingh you and your wife a good summer in your pleasant home in Galicia, 1 remain, as ever. y ours friend 19 The Rockefeller Instirute For Medical Research 19 Benquerido Juan, recibin unha carta túa no meu apartruncnlo h.3.i uns dias, e ome New York chegaron no Instituto dúas cartas dirixidas Ola Dr. Aexner e ao Dr. Levene, en reladon co posta para o que che guslllrin ser considerado en Madrid.. Oe~fortun.3.d.3.menle tanlo O Dr. !...e; er coma o Dr. Levene non se .3.lopan en Nov.3. lorq polo momento, X.3. que este é, como m saber:is, o naso periodo de v.3.cacions estivaL O primeiro est¡j nos monles de New Hampsire, July 15, 1930" recuperándose dunha enfermidnde,e prnclicameme non recibe ningunha carta relacionada co lrnballo. Pero eu entregueille .3. lúa cart.3. a Mr. Smith, di.-eclor do TnslilUto, qu ~ cscribiu unhn My dear Juan: nota. certificando o período duranle o caJ li traballaches para O Rockefeller Tnstilule. Por suposto que a nOla verdadeiramenle importanle para ti será a do Dr. Lavene. Miss I received a lener from you at my apartment several days ago, and Gallagher .3.c.ábame de informar de que esta, polo de agora, na cost.3. do Pacifico coa súnyesterday there arrived at the Instirute your leners to Dr. Flexner and Dr. muller, pero en visla da urxencia desle asunto, eu convencinil pi1J"a que lIe mande a tÚ.3. cartaLevene, about the position in Madrid for which you would like to be a1i por correo. Confio en que o Dr. uvene escriba unhil cana moi satisfactoria, en vistas de que realmenle eslaba salisfeilo ca leu trabaJlo e se moslr.lba mol amigable cara ti.considered. Todos agaroamos que as causas vaian ben, e qne le asegures a posicion desexad.3.. Podes informarme cando saibas os resultndos? Agardo noticias lúas dende Gnlicia. O doce de xullo despedinme d.3. miñ.3. imui, Mrs. Stueven, que se .3.topa agorn camiño do seu fulUro fogar en Alemnña. D.3.lgunha maneirn eslou algo triste pala súa marcha Deséxovos a ti e a mil muller 18 Museo de Pontevedr.l. Fondo López Su:irez. un verán agradable en Galicia. Moilos recordos, comn sempre. O leu amigo186 187
 • 103. CARTA DE LÓPEZ SUÁREZ A BAL Y GA Y CARTA DE CHARLES A. BAll.,EY A LÓPEZ SUÁREZ The Rockefeller Foundation Lamaquebrada, 3 enero 1936 Internalional Health División New York" Querido Bal: I Contesto a su grata del 31 último. Ya sabía que estaban ustedes por i I aquí. Me lo dijeron en Lugo el 28. I I I París, august 25, 1930 Dr. Juan López Suárez Yo creo que puede y debe hacer V. ese librito que le han pedido para i Monfane. el Seminario de Estudios Gallegos, pero apareciendo después del Cancia· Galicía. Spain nero, e indicando que es una selección y adaptación del contenido del mismo. Dear Dr. López Suárez No me dice V. hasta cuando estarán por ahí. Yo espero llegar el 8. Me gustaría verlos y hablar largo con ustedes. 1 have just retumed to·day from a trip to Scandinaviam countries and Puedo asegurarle que en Tomer he visto siempre nobleza, alta estima·find your lener of August 14 th. I have much pleasure in writing a shon ción y encomio hacia V. Todavía hablé con él el día que vine.note of recommendation to Drs. Palanca and Pittaluga with regard to your Se que no opondrá la menor dificultad y lo más bonito y fructífero parasoticitation for the post of Pro fes sor in the reorganized School o Public el trabajo sería que entre ustedes no hubiera nunca ningún recelo.Health. Es seguro que en este curso se publicará el Cancionero, y al mismo I wiJI probably arrive in Madrid about the 9th or 10th of September tiempo puede preparar V. su librito.and I am looking forward to seeing you at that time. Mis cordiales saludos y sinceros deseos de felicidad en este año para With kindest regards, I am, V. y Rosita. Yours vcry sincerely. Su buen amigo Juan López Suárez Charles A. Bailey" 20 Musco de Ponlevedra. Fondo López. SUlírez.. 1J Acabo de chegar hoxe mesmo dunha viaJte polos pruses escandinavos, e alopei a lúacarta do catorce de .o.gOS!o. É un procer escribir 3 Carta de recomendacion para os Drs.Palanca e Pinalugn en vistas da rua solicitude prn o posta de profesor na reorganizada Escolade saúde publica. Probablemente chegue a Madrid o dez ou once de setembro, e agardo poder verte encruquera momento, Cos meus mellores desexos, ¡lIentamente, Charles A. Bniley 189188
 • 104. CARTA DE LÓPEZ SUÁREZ A LUÍS MONTEAGUDO LÓPEZ SUÁREZ A MONTE AGUDO Dr. J. López Suárez Dr. J . López Suárez Zarzal,2l Zarzal, 21 Madrid-Chamartín" Madrid-Chamartín Lamaquebrada, 17 de marzo de 1947 30.04. 1947 Querido Momeagudo: Mi sobrina me entregó esos papeles que le Sr. D. Luis Monteagudo incluyo. Ha sido mu y delicado en V. enviármelos, pero no lo sería en mi Mi querido amigo: Recibí su grata y atenta carta del 5 último, que me aceptarlos. Mucho me alegro de haber contribuido a que V. haya realizadoenviaron de Madrid, pues yo aún no he podido volver allí, por diversos tan provechoso viaje.asuntos, que no he vencido todavía , los que también me han impedido Muy afectuosos recuerdos de todos nosotros. Su buen amigoescribir a V. antes, pero de todas maneras lo haré antes de fin de mes. Juan López Suárez He leído con mucho gusto su cilrta, y como pronto nos veremos.entonces hablaremos largamente de todo. El problema de las susceptibi­ Aún no salieron Campos y Chamoso. Lo harán después del dos.lidades y roces entre personas y grupos está resuelto. Ya le diré mi parecer,y creo que no habrá dificultad ni moles tia para nadie. Cuando llegue V.a Madrid telefonéeme y nos veremos inmediatamente. Hoy escribo a Pedret y le envío un cheque de cuatro mil pesetas para LÓPEZ SUÁREZ A MONTEAGUDOque entregue a V. dos mil, y otras dos mil a Parga, en el caso de que puedair también, porque creo que debería completar la clasificación del mone­ Dr. J. López Suárez tario, y en unOs días Gómez Moreno y Femández le resolverían todas las Zarzal,21 dificul tades , y ampliaría sus conocimientos en eso y en olfas cosas de Madrid-Chamartín interés para la Universidad. Me parece muy bien la fecha elegida por V.En Madrid le completaré lo que importan los gastos de viaje y estancia Lamaquebrada (Monforte-Escairón), 14allí. Para que la Diputación facilite la subvenc ión a las excavaciones del Querido Monteagudo : El joven José Manuel Taboada Ri vera, sobrinocastro de Elviña escribo al presidente, Sr. Romay, buen amigo mío y de José Luis, el presidente del SEU, va a presentarse por 3 vez al examencomprensivo de las cosas culturales. Espero que si no hay dificultades de Estado. Su pad re es como hennano mío. Lo que V. pueda hacer en suespeciales nos atenderá. favor se lo agradeceré mucho. También yo he sentido que no hayamos hablado en Santiago. Un Días pasados di una tarjeta a otro joven, por si V. puede ayudarlesal udo muy afectuoso de su buen amigo, también. Juan López Suárez En Madrid, de donde salí el primero, y a donde volveré el 16, recibí su grata carta. Tengo plena fe en sus entusiasmos. II Fondo persool de Luís Monleugudo. Mil perdones por estas tontas moles tias y muy afectuosos saludos de Luís Monteagudo, como se coslala pola leclUra deslas cartas, foi bolseiro pen;oal de su buen am igoLópel Suárel, gracias ao que levou a cabo os seus estudios sobre metalurxia galega e adefinición dos seus elementos máis característicos. Juan López Suárcz190 191
 • 105. LÓPEZ SUÁREZ A MONTEAGUDO Muchas gracias por su amabilidad en lo del traslado del soldado I Quiroga. Le felicito por su intervencióll en lo de Manfero, y por esas <.Idq uisiciones de cosas bonitas e interesantes. y me alegro mucho de que Dr. J. L6pez Suárez el curso de Filosofía sea una realidad. Ya quería escribirle preguntándole. Zarzal, 21 Dígnme cuanto tengo que pagar a la directora y desde cuando. Madrid-Chamartín 1 I I Todos le enviamos muy afectuosos recuerdos, y esperamos seguir teniendo noticias de V. en Madrid. 25 de julio 1947. Su buen amigo, Querido Monteagudo: Muchas gracias por su atenta carta del 14 yacompañamientos que he leído con mucho gusto, y por su amabilidad en Juan L6pez Suárezatender mis impertinentes recomendaciones. Nada sabía de la operación de D. Robustiano. Espero que no sea cosade importancia. Hágale presente mis saludos, y que puede disponer de lasdos mil pesetas para la excursión. HERNÁNDEZ PACHECO A LÓPEZ SUÁREZ Nosotros nos iremos a Monforte el lunes 18. Yo iré alguna vez por LaCoruña durante el verano, y esperamos verle también a V, por Universidad de MadridLamaquebrada. Cátedra de Geografía Física" Tengo mucho optimismo respecto a nuestra labor en Santiago. Ya Madrid, 20 de junio de 1947hablaremos de su ideal extranjero. Si sus oposiciones fueran prontoconvenía más hacerlos antes. A pUTe la presentación de la tesis, como sea. Sr. D. J. López Suárez Muy afectuosos recuerdos de mi gente y míos. Su buen amigo Mi querido y respetado amigo: Hu biera querido hablar con Vd. antes de marchanne para ultimar los Juan López Suárez detalles de la exc ursión que proyectamos a Galicia, para la cual ya me he puesto en comunicación con el grupo de El Barco. Adjunto le mando la primera nota que me envían de cómo podría LÓPEZ SUÁREZ A MONTEAGUDO desarrollarse la excursión a través de los macizos de Trevinca y Ancares. Yo les he dicho que me parece demasiado cargada y que tuvieran en cuenta que no todos queremos exclusivamente hacer un recorrido rápido , Dr. J. L6pez Suárez sino más bien estudiar el paisaje y gozar en su ambiente. Ellos han Zarzal, 21 quedado en modificarla en este sentido y hacerla más descansada. Madrid-Chamartín Hoy mismo escribo yo a Gurriarán fijando por mi la fecha de reunión del grupo en El Barco del 15 a 18 de agos to. También le indico que se Lamaquebrada, 12. 12.1947 ponga en relación con Vd. y que se ultime este detalle. Parece más prác tico que ellos, los de Trevinca, se encarguen de contratar el autobús para el Querido Monteagudo: Todavía aquí, donde recibo su grata del 4. Nohe podido vencer antes trabajos inaplazables, pero ahora tenemos todopreparado para marchar a Madrid el 15. !J Arquivo familia Gurriarán. Sanliago.192 193
 • 106. recorrido, y que nosolros. el grupo madriJeio, hiciéramos el vi<Jje hnsln En coche.- 23 kms. El 2 día. (Barco-Chao da Veiga). 22 kms el 5 día.el Barco en tren . Es muy probable que podamos disponer de un auto (San Martín de Castañeda-Rivadelago-Puebla de Sanabria). 260 kms. ElIUri smo ele unas 5 plazas de la Jefatura de Sondeos, con conductor, pues 7 día (Sanabria-Ancares). 60-70 kms. El último día (Ancares-Ponferra­al ingeniero de esta Entidad oficial. Sr. Abo llado, le interesa hace,r e l da). Sin contar e l viaje de ida y vuelta de Madrid.recorrido y en este caso él y yo llegaríamos allí el día que se fije para la El resto a pie. En algunos sitios podrá conseguirse alguna caballería,reunión. pero es preferible prescindir de ellas y de los corresponclientes ace mileros. Yo salgo mmiana panl Marruecos de donde regresaré ha~¡a el 25 de Las travesías más fuenes (Fonte da Cova-Villanueva y Villanueva­julio, fecha en que me pondré en relación con Vd. y Gurriar:n para ultimar Lago de Sanabria) se pueden hacer en 5 ó 6 horas.los detalles. Si desease Vd. escribinne puede hacerlo a Lista de Correos, VillaSanjurjo. Protectorado españo l de Marruecos. CARTA DE GURRlARÁN A LÓPEZ SUÁREZ Quedll suyo afmo. Y buen amigo. Francisco Hemández Pacheco Peña Trcvinca Montañeros de Galicia" Barco (Orense) 12 de agosto de 1947 Excursión agosto de 1947 Señor Don Juan López Suárez Día 1!2._ Reunión en Barco de Valedoras lParador de Turismo) de los Lamaquebradaexcursionistas de Madrid y GaHcía. Día 2.- Barco-Chao de Veiga (23 kms. Canelera). Excursión por San Querido amigo Don Juan:Gil, Foyo Castaño, Teixada (Vales de Casa ya). Dormir en el Refugio deFO da Cava. llte Día 3!2._ Refug io- Port illo de Puertas-Circo del Tera-Peña Negra­ En el prolongado viaje de regreso -a las 6 de la madrugada llegába­Trevinca-J ancianal-Escavadoi ro-Cabró n-Torroal- Villa nueva. mos a Barc~ tuvimos tiempo de charlar de la oportunidad de hacer esta excursión por la sierras gallegas, que teníamos proyectada para los próxi­ Día 4!2._ Descanso en Villanueva o excursión a Lagunas de Ocelo y LaSe.rpiente. mos días y acordar el aplazarla para ocasión mejor. El objeto principal de p esta reunión montañera era, en las mismas sierras cuyas bel1eza5 divul­ Día 5 .- Travesía al Lago de Sanabria. Por Tumeiro-Tres Marras­Moncalvo-Lago de Lacillo-Río Tera-Lagunas de Cubillo y Yeguar-San gamos. ponemos en con lacto: Usted, Hemández-Pacheco, profesores deMartín de Castañeda (Monasterio) y ya por carretera a Rivadelago o Santiago y directivos de Peña Trevinca. Juntos y ante nuestras queridasParador de Turismo Puebla de Sanabria, montañas, charlar de los problemas que a todos nos interesan y que. con tan clara visjón nos expuso usted ayer. Pacheco daría sus opiniones como Día 6!2._ Descanso en Lago ele Sanabria; pesca. natación, remo. veterano mOnlañero, naturalista y maestro univers itari o; usted como or­ Día 7º,- Viaje a Ancares. Puebla de Sanabrin- Gudiña- Viana-Las ganizador de sus vastos y filantrópicos planes educadores de la juventud;Ennitas (comida y visita al Santuario)-Freijido-Monforte-Sarria- Bece­neá-Degrada (unos 260 kms. carretera). Charro y su grupo expondrían, en buenos conocedores, los problemas de Días Sº y 911 ,_ Excursiones a Picos de Ancares. Día 10".- Travesía de Ancares al Bierzo, a donnir a Ponferrada. :4 Arquivo ramilia Gurrianín. Santiago.194 195
 • 107. la masa escolar composlelann y nosotros, en nuestro plan de modesta CASA CIVlL DE S.E EL JEFE DEL ESTADO envergadura les mostraríamos lo que conocemos de los macizos gallegos Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS y de sus posibilidades -----que son muchas- para atraer a la generación joven, sacándola de la apatía e insulso y sucio vivir que ayer comen lamas , parn trasladarla al sol y al aire. Pacheco apenas tiene fechas disponibles, Particular usted lampoco podría dedicar ahora vanos días a esta excursión y noso­ tros, también cada uno muy ocupado, podemos dejar para otra ocasión Palacio de Oriente, 13 de Enero de 1948 este proyecto. En realidad las excursiones son mús fúciles de organizar Doctor D. Juan López Suárez siendo poco numerosas y todo sale mejor si el grupo es pequeño y bien Zarzal 21 Chamanín" avenido, por eso habíamos limitado al mínimo -y también por la faltade vehículos- el número de excursionistas. Este grupo, si no ahora, Mi quendo amigo: puede reunirse cuando las circunstancias sean más favorables y Hemán­ Recibí su carta 6 del actual y con ella las cuatro nolaS tan interesantesdez-Pacheco y usted dispongan de unos días libres. para S.E., las cuales le fueron entregadas en el despacho del día de ayer, Nosotros siempre estamos di spuestos a hacer algo más por los depor­ y que ha agradecido.tes montañeros y a colaborar con los que sientan como sentimos los Muy agradecido a las felicidades que nos desea y que muy gustososproblemas de la juventud y de la raza. le reciprocarnos, enviándole un fuerte abrazo su buen amigo Pilar, el amigo Marfany y yo regresamos encantados de las horaspasadas en Lamaquebrada y agradecidísimos a las atenciones que ustedes F/ Ricardo Caloiranos prodigaron en su hermosa residencia. Con los saludos de Pilar para todos, le ruego prese nte los míos respe­tuosos a su señora hermana, me ponga a los pies de su esposa y reciba unfuerte abrazo de su buen amigo y viejo discípulo CARTA DE LUCA DE TENA A LÓPEZ suÁREz" Guniarán Madrid, IO·IlH953 Le envío algunos ejemplares de nuestra Revista, para que los repartaentre los amigos que puedan interesarSe por esta labor. Sr. D. Juan López Suárez He recibido su carta del día 12 de febrero con un interesante artículo titulado "Enseñanza y Juventud" en el que se apuntan interesantes suge­ rencias sobre el tema pedagógico que constituye una de las preoc upaciones fundamentales de este periódico. Me veo, si n embargo, obligado a de­ ~ Museo de Pontevedru. Fondo López Suárez. :6 Museo de Pontevedra. Fondo López Suárez. 196 197 l
 • 108. volverle sus cuartillas porque e l exceso de original. remitido por nueslros CRUZ AO MÉRITO CIVILcolaboradores habituales hace de lodo punto imposible la aceptación denuevas finnas, aunque sean de la calidad de la suya. Agradeciéndole, sin embargo, que haya pensado en este periódico para Presidencia del Gobierno:!!!la publicación de su anículo, le saluda muy atentamente. Fecha: 10 de agosto de 1964 Nuestra referencia 12 - 1/14 Fd./ Gustavo Luca de Tena Asumo: Remisión de credencial Destinatario: Excmo. Sr. Don Juan López Suárez Pazo La Malquebrada Ministerio de Asuntos Exteriores Esquiaron Protocolo Monforte de Lemas (Lugo) Chancillería de las Ordenes" Excmo. Sr.: Su Excelencia el Jefe del estado Español, Gran Maestre de la Orden De orden del Excmo. Sr. Ministro Subsecretario de la Presidencia deldel Mérito Civil, en atención a las circunstancias que en V.E. concurren Gobierno me es muy grato remitir a Vd. la adjunta Credencial de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil que su Excelencia el Jefe del Estadoy oído el Consejo de la Orden, ha tenido a bien otorgarle la GRAN CRUZ ha lenido a bien otorgarle en atención a los excepcionales méritos quede la expresada Orden del Mérito Civil. concurren en V. E. Me complazco en comunicarle a V.E., en su nombre, la concesión de Dios guarde a Vd. muchos añosdicha gracia, por medio de la presente Credencial, para su conocimiento El Oficial Mayor Encargadoy satisfacción, y al mismo tiempo encargo a la Chancillería que instruyaa V.E. de los requisitos que debe llenar a Jin de poder formalizar eloportuno nombramiento y expedirle el Título que le dará derecho aldisfrute de los honores, distinciones y uso de las insignias que le corres­ Madrid, 31 de octubre de 1964 ponden. Ecmo. Sr. Jefe del Estado Español" Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid, 18 de julio de 1964 Excmo. Sr.: Tengo el honor de enviar a V.E. y con un respetuoso saludo mi mayor agradecimiemo por la alta distinción que se ha dignado concedenne el18 de julio. Juan López Suárez ~a Museo de POOlevedra. Fondo López. Su:irez.. 11 Museo de POnlevedrn.. Fondo López Su:irez.. ~ Musco de POOlevedra. Fondo López Suárez. 198 199
 • 109. CARTA DE LÓPEZ SUÁREZ A FRANCISCO FRANCO La actual conducla del catedrático está condicionada por lo que cobra de los libros de lexlo, de los de rechos de exame n y de los empleos que tienen además de la cátedra. Puede atestigu ar sobre lodo esto el más ilustre Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde catedrárico de la enseñanza medi a. Filgueira Valverde. Jefe del Estado español JO Es también gravísimo error la actual política de becas, con las que se multiplican el número de español es que van a tener un título para inflar Excmo. S,,: la burocracia. Con el mnyor respeto y con la mayor convicción de que debo hacerlo, Ya se sabe que cada individuo tiene su dotación o capacidad, heredadadirijo a V.E. estas líneas, esta exposición. de su ascendencia, y es inúlil y gravísimo facilitar que estudien los jóvenes Es indiscutible lodo el bien que ha tenido España con los 25 años de de capacidad limitada, que pueden desempeñar un gra n papel en otrasPaz, sin la cual no hay felicidad ni progreso posible, dedi caciones. Pero el erróneo planteamiento del problema y la ciega Es igualmente indiscutible el acierto en fomentar e l desarrollo indus ­ nspiración de las familias al señoritismo y al enchufe, están haciendo cadatrial, sin el que no se hubiera podido liberar a la nación de las obligadas días más grave es ta situación, que es urgente remediar.importaciones, que consumían todos nuestros recursos. En la enseñanza superior ocurre lo mismo. Teoría y más teoría, Y otras muchas buenas cosas son también indiscutibles, y por encima exámenes y más exá menes, títulos y más títulos. Y para toda esta proli­de todas, el orden y el principio de autoridad, sin los que no puede habervida social ni nacional. feración de gentes tiruladas, la obligad a creación de empleos y puestos que ahogan cada vez más a la nación. Ni los organismos del Estado, ni los de Pero, es también evidente, y no puede dejar de reconocerse, que enalgunos sectores de la administración nacional el éxito no es tan brillante, las provincias, ni los municipios puede resistir esa inflación burocrática.y los organismos en eHos acruantes patinan lamentablemente. Tampoco en el desarrollo de nuest ra agricultura se ha tenido el éxito Toda la labor de nuestro Ministerio de Educación en estos 25 años ha que todos deseamos. Ya lo dijo Vd. en Santiago el verano pasado. Da pennsido un continuo tejer y destejer, por fa lta de dominio del problema, y ver el leoro progreso de nuestro campo. Y es que nuestros servicios 1I "desorientación sobre lo que debe hacerse por parte de gobernantes y agrónomos fallan, son burocráticos y teóricos más que prácticos. 11gobernados. Lo mismo ocurre con los servicios de Obras Públicas, y con la admi­ Es un enonne error la actual multiplicación de señoritos, que esrudian nistración provincial y municipal. Al paso actual, Galic ia nunca completará Ipara tener un tírulo con que enchufarse y agravar la asft.xi ante burocracia su red de caminos, ni sus mejoras urbanas.que padecemos. No es cuestión de dinero, sino de competencia. En ca minos, sin la ¡i1 1 Todo el profesorado, pero especialmente el de enseñanza media, está cooperación de 13 prestación vecinal no se puede vencer la inmensa obra Iprostiru ido con los estudios teóricos, los exámenes y los libros de texto. a realizar. Esa coope ración es justa porque beneticia al campesino [Remediar este estado de cosas exige una fundamental y completa revisión principalmente, y educativa y realizada en invierno, fuera de las faenas !Ide la poütica que se sigue. No se concibe que un catedrático tenga que agrícolas, no represen ta sacrificio. ¡:examinar al alumno con el que ha estado en contacto todo el curso. O que En la administració n local, s in una intensa poda burocrática no hayse atreva a exigirle un absurdo programa, y esto lo hagan a la vez los varios recursos que lleguen. [1profesore s del mismo centro. Como V.E apuntó acertadísímamen te en el discurso de fin de año, la 1 aClual emigración de nuestro pueblo a países más adelantados nos apor­ taní conocimientos y nonnas de vida de gran valor para nuestro futu ro JO Museo de Ponlevedra. Fondo López Suárez. de sarrollo,200 201
 • 110. El problema escolar no es de más escuelas, sino de mejores maestros. Los rascacielos nunca han sido una necesidad urbaníslica, ni aUn enEl nivel de nuestras normales es bajísimo. En la enseñanza es fu ndamental Nueva York, ni en La Coruña. Siempre han obedecido a un reclamo, a latener siempre presente que cada individuo tiene una dotación propia, que botaralada de descollar como sea.ha heredado de sus ascendientes, y pedirle un rendimiento o fruto distinto En M.drid es de absolula necesidad eXlender los pueblos sotélitesal correspondienle a su capacidad es como pedirle peras al olmo. Eslo ya hasta la Sierra, y crear tres grandes parques interiores. Uno entrelo sentó sin lugar a dudas nueslro Hume de San Juan en el siglo XVI. Y Barranquillo y Hortaleza. Otro entre Fuencarral y San Bernardo. Y otronuestro mayor pedagogo contemporáneo dijo: O educación o examen . En entre l. c.lle de Santo Isabel y la de Toledo.nuestras universidades y escuelas superiores se descuida totalmente la Estos grandes obras no cosl.rían dinero. Con la plusvalí. de los nuevosformación educali va de la juventud. solares sobraría para realizarlas. La labor de investigación, aunque otra cosa se diga, es más bien Con la mayor devoción de servicio al bien público, sal uda respetuo­cueslión de ambienle y ejemplaridad que de dinero. Hay que traer profe­ samente a V.E. su afectísimo seguro servidorSOres del extranjero, y enviar allí muchos jóvenes, para estar varios años. Juan López SuárezEso es lo que hicieron Norteamérica y Japón. principios de siglo. Elgrado en que actualmente lo hacemos nosotros es de todo punto insufi ­cienle. Puedo hablor de eSIO porque yo estuve tres años en labornlorios dequímica en Alemania, y otros tres en el Instituto Rockefeller de Nueva Madrid, enero de 1965York. En la enseñ.nzo lécnica no se puede olvidar que talleres y fábricas Ministerio de Trabajoson las mejores escuelas, y los propios sitios de selección de los mejor Instituto Nacional de PrevisióndOI.dos paro posor • los estudios superiores, y llegar a formar los verda­ Delegación Provincialderos ingenieros que han de elevar y honrar a la nación y a la huma­ Lugo"nidad. En todo escuela, más import.nle que el edificio es el campo de juegos, Nos referimos .la conversoción telefónico con Vd. sostenida el dí. 24verdadero laboratorio donde se observa, modela y encauza a los niños. de marzo último, en la que concedía un plazo definitivo que vencería el Los juegos y deportes son el mejor medio de conseguir que los jóvenes dí. 31 de dicho mes, pora formalizar lo escritura de venta del solar por Vd.sean sanos física y moralmente, y de evitar las desviaciones patológicas ofertado en Monforte de Lemas y a la celebrada en esla misma fecha enque tanto proliferan y preocupan en todo el mundo. Ninguno de esos l. que Vd. interesaba l. conteslación de su referida propuesta, parajóvenes desviados y torcidos han tenido educación deportiva, son seres infonnorle que el Servicio de Obras, de la Subdelegación General deabandonados a sus instintos y pasiones. Administr.ción de este Instituto, en escrito n 522 de 31 de mano, Pero los juegos y deportes han de ser de ejercicio personal realizado registrado de salida en nuestros Servicios Centrales el día 2 de los comen­por los mismos jóvenes, no de espectáculo, que lanto daña a l. humanidad tes, nos dice lo siguiente:fomentando la lensión y particip.ción de los masas. "Contestamos a su noto de referencia (1.225 de 24-3-65) por la que nos El urbanjsmo actual es un gravísimo error. La familia se ha de criar da cuenta de que D. Juan López Suárez concede un último y definilivoy vivir en contacto con la naturaleza yeso se consigue con pueblos con plazo que caduca el día de la fecha pora firmar la escritura de adquisiciónpartes ajardinadas, no con rascacielos, con urbanismo horizontal, novertical. 11 Museo de Ponlevedra. Fondo López Su:írez.202 203
 • 111. de los terrenos ofrecidos a este Instituto con dest.ino a la construcción de después de haber entregado el Notario la minuta de escritura el 5 deAmbulatorio Modulado de la Seguridad Social y Agencia del I.N.P. en marzo, lo que parecía una anormal dilación.Monforte de Lemas y, que pasado este plazo sin haberse efectuado se 2º.- Que ayer mismo, dos horas después de haber recibido la notifica­vena obligado a reconsiderar su oferta, quedando desligado de sus actua­ ción de Vds., vendí en 1.750.000,00 plas. ellerreno ofrec ido al I.N .P. enciones anteriores. 1.100.000,00 plas. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, la Dirección Genernl 3º.- Que este beneficio material que he tenido con la no aceptación deha dispuesto que dé en suspenso la adqui sición de los terrenos de que se mi terreno por e l I.N .P. no me deja satisfecho, por cuanto era el mejortnHa, y se comunique así al interesndo, para que puedn dis poner libremen­ emplazamiento para el Ambulatorio, y tener yo bien probado mi interéste del solar. por este pueblo, con mis donaciones de solares para el Instituto de Lo que les participamos parn su conocimiento y efecros consiguien­ Higiene, Casa Cuartel de la Guardia Civil, Parque de Santo Domingo,tes." Parque de la Estación y otros beneficios. Todo lo cual tiene un valor de Dios guarde a Vd. muchos años. más de 6.000.000,00 plas. Lugo,3 de abril de 1965 . De Vd. afmo.El Director Juan López Suárez F/ C. Alfonso Cuadrado DON ANGEL-JOSE NOVOA SOMOZA. SECRETARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN A LÓPEZ SUÁREZ EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS" Monforte de Lemas 7 de abri I de 1965 CERTIHCO: Que la Comisión Municipal Permanente en sesión ce­ Sr. D. Luis Ál varez lebrada con fech a 13 de Mayo de 1970, adopló, entre otros, el acuerdo que Jefe de Obras del Inst ituto Nacional de Previsión copiado dice así: MADRID" A VENIDA Y PARQUE DOCTOR LÓPEZ SUÁREZ A propuesta del Alcalde-Presidente, Don Guillermo Femández Otero, Muy Sr. Mío: Ayer recibí la notificación de ese Instituto de que la Comisi6n Municipal Permanente por unanimidad acordó:suspendía la adquisición para el Ambulatorio en Monforte , y, que por Que la Traves ía del Vivero, como actualmente se le conoce se deno­tanto, podía yo disponer libremente del terreno por mi ofrecido. mine en lo sucesivo "Avenida y Parque DOCTOR LÓPEZ SUÁREZ". Como en la conversación telefónica tenida con Vd. el día 3 no me Así resulta del acuerdo a que me refiero y para que así conste, expidopareció correcta la interpretación de la gestión que yo realiz.a ba, mepermito molestarle con estas lineas para su mejor conocimiento, dicién­ la presente de orden y con el visado del Sr. Alcalde, en MONFORTE DEdole: LEMOS, a siete de Julio de mil novecientos setenta. Iº.- Que no puede considerarse impaciencia el pedir la resolución VQ Bºsobre la oferta de terreno que yo había hecho el 20 de Noviembre, y EL ALCALDE EL SECRETARIO n Museo de Ponlevedra. Fondo López Suárcz. )l Museo de Ponlev edrn. Fondo L6pez Suárez.204 205
 • 112. ÍNDICE Páx.Limiar ......... . ...................... . . . . . . . . . . . 5Biografía . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 APÉNDICES Anexo I. Escritos de Juan López Suárez . . . . . . . . . . . . . . 61 Anexo n. Laudatios ................ . . ............. 109 Anexo m. Correspondencia ..... . .. ... .. . . ..... . .... 157