Soalan ulangkaji perdagangan

3,991 views
3,601 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soalan ulangkaji perdagangan

  1. 1. AB 1: ASAS KEPADA PERDAGANGANSPM 2007KEPERLUAN DAN KEHENDAK1. Nyatakan dua perbezaan antara keperluan dan kehendak. (4 markah)HIERARKI KEPERLUAN MASLOWSPM 20061.Hierarki keperluan Maslow terdiri daripada tiga tahap.Huraikan ketiga –tiga tahap tersebut (8 markah)SPM 20091.Huraikan Hierarki Keperluan Maslow berikut:i) Keperluan fisiologi (3 markah)ii) Keperluan sosial (3 markah)1. (a) Apakah maksud pengeluaran? [6 markah] (b) Berikut adalah cabang pengeluaran (i) Apakah XYZ ? [1 markah] (ii) Nyatakan dan terangkan aktiviti yang terlibat dalam XYZ. [6 markah] (c) Terdapat empat jenis pengkhususan yang wujud dalam pengeluaran. Jelaskan.11 [12 markah] 2. (a) Terangkan dengan contoh maksud keperluan dan kehendak manusia. [5 markah] (b) Gambar menunjukkan Encik Arif sedang bekerja di sebuah kilang elaktronik. (a) Apakah maksud perniagaan dan perdagangan? [5 markah] (b) Terangkan perbezaan antara perdagangan dengan perniagaan. [8 markah]
  2. 2. (c) Bagaimanakah perbankan, insurans dan pengangkutan dapat membantu pengusaha perabot menjayakan urusan perniagaannya? [12 markah]2. (a) Rajah di bawah menunjukkan cabang perdagangan. (i) Apakah jenis perniagaan M dan N. Jelaskan. [6 markah] (ii) Bagaimanakah P, Q dan R dapat membantu peniaga? [12 markah] (b) Puan Mariah mempunyai restoran makanan di Pekan Dengkil.Terangkan apakah masalah yang akan timbul jika perbankan dan insurans tidak wujud. [7 markah]3. (a) Nyatakan jenis bantuan perniagaan dan beri alasan bagi setiap situasi di bawah: (i) Arif memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM3,000.00. (ii) Najihah mendapat pampasan setelah rumahnya terbakar (iii) EncikRobert ingin menyimpan daging yang baru diimport sebelum dipasarkan. (iv) Cikgu Amran telah menghantar faks kepada pembekal untuk memesan 20 buah buku teks Perdagangan. [12 markah] (b) "Perdagangan ialah proses mengagihkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir.” Terangkan bagaimanakah pengangkutan dan pergudangan dapat membantu proses tersebut. [7 markah]
  3. 3. (c) Bagaimanakah syarikat komunikasi saling bantu membantu dengan syarikat promosi. [6 markah] (i) Jelaskan jenis pengkhususan yang dijalankan oleh Encik Arif? [3 markah] (ii) Mengapakah industri moden mengamalkan pengkhususan ini? [10 markah] (c) Apakah sistem barter dan mengapakah sistem barter tidak lagi diamalkan dalam perniagaan moden? [7 markah]3. (a) Aktiviti pengeluaran memerlukan empat faktor pengeluaran. Jelaskan dengan contoh faktor pengeluaran tersebut. [12 markah] (b) Kreatif dan inovatif adalah antara dua sifat utama bagi seorang usahawan. Bagaimanakah sifat-sifat ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat. [13 markah]4. Rajah 2 menunjukkan satu sistem urus niaga yang terlibat pada masa dahulu.BAB 3:PERNIAGAAN DALAM NEGERI1. (a) Apakah yang dimaksud dengan perniagaan runcit? [3 markah] (b) Jelaskan fungsi peruncit dalam saluran agihan. [12 markah] (c) Mengapakah perniagaan E-dagang menjadi semakin popular pada masa kini. [10 markah] 2. (a) Berdasarkan rajah di atas, terangkan fungsi pemborong kepada peruncit. [12 markah] (b) Walaupun pemborong sangat penting kepada peruncit, namun mengapakah sesetengah pihak menyingkir peranan pemborong dalam saluran agihan. [13 markah]
  4. 4. 3. (a) Terangkan dengan ringkas tentang : (i) Nota Serahan [4 markah] (ii) Penyata akaun [3 markah] (iii) Jualan Konsainan [4 markah] (b) Rajah di bawah menunjukkan barangan yang dibeli dengan satu cara kaedah jualan. (i) Apakah jenis kaedah jualan yang sesuai? [1 markah] (ii) Apakah ciri-ciri kaedah tersebut? [4 markah] (iii) Jelaskan kelebihannya kepada pembeli. [3 markah] (c) Apakah faktor-faktor pemilihan kaedah jualan. [6 markah]BAB 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA1. (a) Berikut adalah perbualan antara pengurus pemasaran dengan pengurus eksekutif sebuah syarikat. (i) Namakanh jenis perniagaan yang dicadangkan oleh Encik Nazri itu. Jelaskan. [4 markah] (ii) Selain faedah yang dinyatakan, terangkan faedah-faedah lain kepada syarikat tersebut. [8 markah]
  5. 5. (b) Bagaimanakah perniagaan import dan eksport ini dikatakana dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. [13 markah] 2. Keluaran utama Malaysia adalah kelapa sawit dan getah, manakala negara lain juga mempunyai keluarannya masing-masing. Jika Malaysia menghasilkan keluaran yang banyak kerana permintaan yang tinggi dari luar negara maka kos seunit dapat dikurangkan. Malaysia saling berhubung dengan negara lain. Jepun mempunyai tingkat teknologi dalam bidang elektronik, manakala negara lain dalam bidang makanan dan pakaian. (a) Jelaskan pernyataan di atas. [9 markah] (b) Terangkan perbandingan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. [16 markah] 3. (a) Mengapakah perniagaan antarabangsa sangat berguna kepada negara? [13 markah] (b) Walaupun perniagaan antarabangsa sangat penting kepada sesebuah negara namun masih terdapat masalah. Jelaskan. [12 markah]BAB 5 :INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA1. (a) IKS berbeza dengan industri berat. Apakah IKS? [3 markah] (b) Jenis keluaran, modal, lokasi, organisasi dan ciri umum pekerja adalah antara ciri-ciri IKS. Jelaskan. [10 markah] (c) "Kegiatan IKS lebih tertumpu kepada sektor perkilangan". Terangkan dengan contoh empat bidang yang terlibat. [12 markah] 2. (a) Bagaimanakah IKS membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan negara? [17 markah] (b) Gambar di bawah menunjukkan satu jalinan utama antara IKS dengan industri berat.
  6. 6. Jelaskan apakah jalinan tersebut. [8 markah] 3. (a) “Terdapat usahawan-usahawan IKS yang gulung tikar kerana menghadapi masalah dalam menguruskan perniagaan mereka”. Mengapakah situasi ini terjadi? Bincangkan. [15 markah] (b) Pelbagai program disediakan oleh kerajaan bagi memperkukuhkan IKS.Jelaskan program- program berikut: (i) Program Rantaian Industri (ILP) (ii) Program bantuan kewangan (iii) Program pembangunan infrastruktur (iv) Program penyelidikan dan pembangunan (v) Program pembangunan dan peningkatan kemahiran [10 markah]BAB 6: PEMILIKAN PERNIAGAAN1. (a) Selain warisan terangkan cara lain untuk memulakan perniagaan. [11 markah] (b) Prestasi sesebuah perniagaan bergantung kepada cara pengendalian dan kawalan perniagaan yang cekap dan berkesan Jelaskan cara yang perlu dilakukan oleh seseorang usahawan bagi menjamin perniagaannya berjaya. [14 markah] 2. (a) ”Walaupun banyak pasar raya yang wujud masa kini bagi memenuhi kehendak pengguna namun masih terdapat perniagaan yang dijalankan secara milikan tunggal.” (i) Apakah yang dikatakan perniagaan milikan tunggal? [6 markah] (ii) Mengapakah perniagaan milikan tunggal masih diminati? [12 markah] (b) Jelaskan tujuan penswastaan.
  7. 7. [7 markah]3. (a) (i) Terangkan ciri-ciri jenis milikan perniagaan di atas dari aspek: Milikan, modal, liabiliti, pembentukan, dan pengurusan. [10 markah] (ii) Mengapakah jenis milikan ini semakin menjadi pilihan usahawan masa kini. [10 markah] (b) Tatawujud syarikat ialah dokumen tentang penubuhan sesebuah syarikat. Apakah butiran yang mesti ada dalam Tatawujud tersebut. [5 markah]

×