Chapter2 Input & Output Devices

4,389 views
4,184 views

Published on

Chapter 2 Input & Output Devices

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter2 Input & Output Devices

 1. 1. 1 บทที่ 2 Input & Output Devices IT201 Computer and Information Technology
 2. 2. 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจความสาคัญและความเข้าใจในการทางาน ของอุปกรณ์ในการนาข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผล ข้อมูล รู้จักกับอุปกรณ์นาข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลที่ ใช้งานในปัจจุบัน Ports ชนิดต่างๆ คุณสมบัติสาคัญของอุปกรณ์ต่างๆ
 3. 3. 3 Computer System
 4. 4. 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ - ส่งข้อมูลหรือคาสั่ง เข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์อินพุตจะแปลงข้อมูล ขาเข้าให้เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่คอมพิวเตอร์ เข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มประมวลผลข้อมูลนั้น Input Devices
 5. 5. 5 Types of Input Devices  Typing Devices  Pointing Devices  Scanning Devices (Source-data Automation)  Other Devices
 6. 6. 6 Typing Devices
 7. 7. 7 Mechanical Mouse Optical Mouse Cordless/ Wireless Mouse Pointing Devices OpticalRoller
 8. 8. 8 Trackball (Upside down Mouse) มีทั้งชนิดที่แยกจากคีย์บอร์ด เวลาใช้จะต้องก็นามาติดตั้ง และชนิดที่ติดตั้งอยู่กับคีย์บอร์ดอย่างถาวร
 9. 9. 9 Trackball (Upside down Mouse) ข้อดีของ Trackball  ใช้พื้นที่ในการทางานน้อยเมี่อเทียบกับการใช้เมาส์  ลดปัญหาเรื่องฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดมากับเมาส์ การใช้งาน  เหมาะสาหรับงานออกแบบ  นิยมใช้กับตู้คิออส (Kiosk)  ใช้ในชุดอุปกรณ์เล่นเกมส์ ตู้เกมส์
 10. 10. 10 Trackball (Upside down Mouse) ตู้คิออส (Kiosk) Trackball
 11. 11. 11 Trackball (Upside down Mouse) Optical Trackball
 12. 12. 12 Trackpad Pointing Stick Pointing Devices
 13. 13. 13 Game Pad Joystick Wheels Pointing Devices ที่ใช้ในการเล่นเกม
 14. 14. 14 Scanning Devices Scanner หลักการพื้นฐานของสแกนเนอร์  รวมคุณสมบัติของกล้องถ่ายรูปอิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับ เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้จับภาพ  นาภาพต้นฉบับมาผ่านกระบวนการทาให้เป็นข้อมูลดิจิตอล โดยจะทาการแยกภาพทั้งหมดออกเป็นจุดย่อย ๆ ที่ เรียกว่า พิกเซล (Pixel)  สแกนเนอร์เองก็จะต้องอาศัยการทางานร่วมกับซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลจากต้นฉบับได้
 15. 15. 15 Scanner Scanner จัดเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่ม Source-data Automation ซึ่งรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง Source-data Automation หมายถึง กระบวนการนา ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องผ่านการ คัดลอกด้วยแรงงานมนุษย์ ข้อดี 1. ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์ (Typing Errors) 2. ทาให้กระบวนการการนาข้อมูลเข้า เป็นไปอย่าง รวดเร็ว
 16. 16. 16 Flatbed Scanner (แบบแท่นนอน) Sheet fed Scanner (แบบเลื่อนกระดาษ) Portable Handheld Scanner ชนิดของ Scanners
 17. 17. 17 OMR Reader Photo Scanner Barcode Reader Scanning Devices
 18. 18. 18 Finger ScannerRatina Scanner Biometric Devices Scanning Devices
 19. 19. 19 Microphone (Input for Sound) Digital Tablet LCD Pen Tablet Other Input Devices Web Camera
 20. 20. 20 Other Input Devices -- Motion Tracking
 21. 21. 21 Output Devices อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ หรือส่งข้อมูลที่ได้ จากการประมวลผลให้กับผู้ใช้ โดยอุปกรณ์เอาท์พุตจะแปลง ผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีรูปแบบที่ผู้ใช้ เข้าใจได้
 22. 22. 22 ประเภทของผลลัพธ์  Soft Copy เป็นข้อมูล / ผลลัพธ์ที่ไม่ถาวร จะปรากฏแค่ชั่วคราว เช่น ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอภาพ  Hard Copy เป็นข้อมูล / ผลลัพธ์ที่ปรากฏถาวร เช่น ผลลัพธ์ที่ถูกพิมพ์ลงบน กระดาษ
 23. 23. 23 ประเภทของ Monitor 1. Cathode Ray Tube (CRT) 2. Liquid Crystal Display (LCD) 3. Organic Light Emitting Diode (OLED) Output Devices for Soft Copy OLED CRT LCD
 24. 24. 24 CRT Monitor เป็นจอคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนกับจอโทรทัศน์ ซึ่งส่วนประกอบของจอภาพประกอบด้วย  หลอดจอภาพเป็นแก้วขนาดใหญ่ เรียกว่า “หลอดรังสี คาโธด” (Cathode Ray Tube)  ส่วนหน้าสุดของจอภาพ เรียกว่า “สกรีน” (Screen)  ข้างในจอภาพถูกควบคุมด้วยจุด Phosphor จานวน 3 จุดด้วยกัน คือ สีแดง 1 จุด สีเขียว 1 จุด และสีน้า เงิน 1 จุด โดยถูกกาหนดเป็นพิกเซล
 25. 25. 25 คุณสมบัติของ CRT Monitor  Size  Resolution  Refresh Rate  Dot Pitch
 26. 26. 26 ขนาดของ Monitor  การวัดขนาดของจอภาพจะใช้หลักเดียวกับการวัดขนาดของ จอทีวีทั่วไป คือ การวัดในแนวทะแยงมุม (Diagonally)  จอภาพยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งทางานสะดวกมากขึ้น แต่ราคาก็จะ สูงตามไปด้วย
 27. 27. 27 Resolution  จานวนของ Pixels ทั้งหมดที่ปรากฏบนจอภาพ  ตัวอย่างเช่น 640 x 480 หมายถึง 640 pixels แนวนอน และ 480 pixels แนวตั้ง
 28. 28. 28 Refresh Rate เป็นจานวนรอบที่ปืนอิเล็กตรอนฉายแสงไปครบทั้งจอภาพใน 1 วินาที หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราการสะท้อนแสงบนจอภาพ เพื่อทาให้ภาพคมชัด Refresh rate ใช้หน่วยเป็น Hertz (Hz) หรือ Cycle Per Second  จอภาพที่ดีควรมี Refresh rate ระดับ 75 Hz หรือสูงกว่า อัตราของ Refresh rate ที่ต่าเกินไปจะก่อให้เกิด flicker
 29. 29. 29 Dot Pitch  Dot pitch คือ ระยะห่างระหว่างจุดสีในหนึ่ง Pixel  ในหนึ่ง pixel ประกอบด้วยจุดสี 3 จุดสี (dots) คือ Red , Green , Blue  ถ้าจุดสี 3 จุดอยู่ไกลกัน จะเกิดความมัว (blur)  จอภาพที่ดีควรมี dot pitch ไม่เกิน 0.28 millimeter
 30. 30. 30 LCD (Liquid Crystal Display)
 31. 31. 31  เทคโนโลยีที่พัฒนามาใช้กับ LCD นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  Passive Matrix หรือที่เรียกว่า Super-Twisted Nematic (STN) เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าที่ให้ความ คมชัดและความสว่างน้อยกว่า มักจะใช้ในจอ โทรศัพท์มือถือทั่วไปหรือจอเครื่อง Palm ขาวดา เป็นส่วนใหญ่  Active Matrix หรือที่เรียกว่า Thin Film Transistors (TFT) สามารถแสดงภาพได้คมชัดและสว่างกว่าแบบ แรก ใช้ในจอมอนิเตอร์หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก LCD (Liquid Crystal Display)
 32. 32. 32 Aspect Ratio : รูปทรงของการแสดงผล หรือรูปทรงของจอ เช่น มาตรฐานทั่วไปเป็น 4:3 คือ ด้านกว้าง 4 ต่อความสูง 3 ส่วน  จอภาพแบบ Wide screen มีสัดส่วนเป็น 16 : 9 Resolution : ค่าความละเอียดการแสดงผล ขึ้นอยู่กับ ขนาดที่เหมาะสม View Angle : ค่าของมุมมองที่สามารถมองจอมอนิเตอร์ เห็นชัดเจน ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 120-140 องศา คุณสมบัติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ LCD Monitor
 33. 33. 33 Contrast Ratio : ค่าความสว่าง ที่มีตัวเลขออกมาเป็น 250 : 1 หรือ 400 : 1  เป็นค่าความต่างที่มอนิเตอร์ตัวนั้นสามารถแสดงผลสีขาวที่ สว่างที่สุด กับสีดาที่มืดที่สุด ค่ายิ่งมากก็ยิ่งดี เพราะจะ ชี้ให้เห็นว่าจอนั้นสามารถแสดงผลได้ชัดเจน  ควรเลือกซื้อจอที่มีค่า Contrast Ratio สูง จะดีกว่า Response Time: เวลาอย่างน้อยที่สุดที่ใช้ในการแสดงภาพ ถ้าเวลาน้อยเท่าไร การแสดงภาพจะเร็วขึ้น คุณสมบัติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ LCD Monitor
 34. 34. 34 OLED Monitor (Organic light-emitting diode)  เทคโนโลยีจอแสดงผลเปลี่ยนรูปโฉมโดยมีการพัฒนาให้มีขนาด บางลง ถึงขนาดว่าสามารถม้วนพับเก็บไว้ได้ เนื่องจากไม่ต้อง อาศัยการส่องแสงออกมาจากหลังภาพ ทั้งยังให้ภาพที่คมชัดกว่า  ใช้พลังงานน้อยลง  มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานกว่า LCD Monitor ใน ขนาดเท่าๆ กันสูงถึง 40%
 35. 35. 35 Video Projector Speakers Other Output Devices
 36. 36. 36 เครื่องพิมพ์ (Printers) คุณสมบัติสาคัญของเครื่องพิมพ์ คุณภาพของเครื่องพิมพ์วัดเป็น Dot Per Inch (DPI) ความเร็วของเครื่องพิมพ์วัดเป็น - Line Per Minute (LPM) หรือ - Page Per Minute (PPM) คุณสมบัติทั้งสองเป็นสิ่งสาคัญในการพิจารณาเลือกซื้อ เครื่องพิมพ์ เพื่อให้มีคุณภาพการพิมพ์และความเร็วเหมาะสม กับการนาไปใช้งาน Output Devices for Hard Copy
 37. 37. 37 Types of Printers 1. Impact Printer Line Printer Dot-Matrix Printer
 38. 38. 38 Types of Printers 2. Non-Impact Printer Inkjet Printer Plotter Laser Printer
 39. 39. 39 ลักษณะงานที่เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์แต่ละประเภท ประเภท Dot-Matrix เหมาะสาหรับงานพิมพ์ที่สามารถทา สาเนาได้ กระดาษใหญ่ หมึกถูก ประเภท Inkjet เหมาะหรับงานพิมพ์ทั่วไป สามารถพิมพ์ เอกสารและรูปภาพที่เป็นขาว-ดา และสีได้ ประเภท Laser เหมาะสาหรับงานที่ต้องการความละเอียด หรือใช้ในสานักงานขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีงาน เอกสารปริมาณที่มาก ประเภท Multifunction เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาพร้อม ทางานที่ครบเครื่องทั้ง พิมพ์ สแกน ก๊อปปี้ และส่งแฟกซ์
 40. 40. 40  เปรียบเทียบเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นให้เหมาะกับงานพิมพ์ที่ต้องการ  พิจารณาทั้งความเร็วในการพิมพ์และความละเอียดที่ต้องการใช้งาน  ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (ใช้ USB Port หรือ Parallel Port)  ควรเลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถจุกระดาษและหมึกได้มากพอกับความ ต้องการใช้งาน โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเกินไป  ถ้าต้องการความละเอียดในการพิมพ์สูง ควรเลือกเครื่องพิมพ์ที่มี หน่วยความจามาก หรือ เลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถเพิ่ม หน่วยความจาได้ เทคนิคการเลือกซื้อ Printer
 41. 41. 41 ควรเลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถรองรับงานพิมพ์ได้ประมาณ 4 เท่า ของงานพิมพ์จริงที่เราต้องการ ควรมีบริการอัพเดตไดรเวอร์และมีข้อมูลทางเทคนิค จากผู้ผลิต เมื่อต้องการเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายจริงที่ เกิดขึ้น เช่น สายไฟ ความจุของวัสดุสิ้นเปลือง ตลับหมึก เป็นต้น ถ้าไม่ต้องการพิมพ์งานสี เลือกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดา ถ้าต้องการเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกัน ควรเลือกเครื่องพิมพ์ที่ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายได้ เทคนิคการเลือกซื้อ Printer
 42. 42. 42 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก  Port เป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆที่ ใช้ในการรับข้อมูล หรือแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ เป็นต้น  พอร์ตมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ „ Serial port „ Parallel port „ USB Port „ FireWire (IEEE 1394)
 43. 43. 43 ตัวอย่าง Port ต่างๆ
 44. 44. 44 Serial Port ข้อมูลจะถูกขนส่งผ่านสายส่งข้อมูลทีละบิต (bit) เรียงไปตามลาดับ ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น Port ที่เชื่อมต่อกับ Mouse และ MODEM (Transfer Rate ประมาณ 115 kbps) PS/2
 45. 45. 45 Parallel Port  การรับหรือการส่งข้อมูล จะทาครั้งละหลายๆ บิต เป็นกลุ่มของข้อมูล เช่น ครั้งละ 8 บิต  ใช้ในการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ที่มีอัตราการรับส่ง ข้อมูลปานกลาง เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น Transfer Rate ประมาณ 150 - 1024 kbps
 46. 46. 46 Serial and Parallel Ports
 47. 47. 47 USB (Universal Serial Bus) Port - เป็น Serial Port ความเร็วสูง คือ ประมาณ 12 Mbps ซึ่งเร็ว กว่า Pararell Port ด้วย - รองรับอุปกรณ์ได้หลายชนิด - เสียบ-ถอดขณะเปิดเครื่องอยู่ได้
 48. 48. 48 เวอร์ชั่นปัจจุบันของ USB Ports คือ USB 2.0 หรือ เรียกว่า ไฮสปีด (Hi-Speed) ซึ่งมีความเร็วในการรับ- ส่งข้อมูลประมาณ 480 Mbps สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ และ อุปกรณ์เครือข่าย เชื่อมต่ออุปกรณ์มัลติมีเดีย เช่น สแกนเนอร์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องเล่นเพลง MP3 USB (Universal Serial Bus) Port
 49. 49. 49 ตัวอย่างอุปกรณ์ทื่เชื่อมต่อผ่าน USB Port Handy Drive หรือ Pen Drive (USB Flash Drive )
 50. 50. 50 FireWire (IEEE 1394) เป็นพอร์ตที่ใช้สาหรับอุปกรณ์ต่อ พ่วงอีกชนิดหนึ่ง บางเมนบอร์ดจะ มีพอร์ตความเร็วสูงตามมาตรฐาน ใหม่ คือ IEEE 1394 มีอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูงกว่า USB Port คือ 800 Mbps
 51. 51. 51 FireWire (IEEE 1394) ใช้สาหรับต่อพ่วงกับ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลระดับไฮเอนด์ กล้องดิจิตอลวิดีโอ ฮาร์ดดิสก์ที่มีพอร์ตแบบ Firewire ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ต่อกับ กล้องดิจิตอลวิดีโอ เนื่องจากการที่ สามารถควบคุมการทางานของช่องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยตรง
 52. 52. 52 Input & Output Devices Digital Camera Multi-Purpose Device Telephone
 53. 53. 53 สรุป Input Device and Output Devices สามารถอธิบายลักษณะและหนาที่ของอุปกรณ์นาเข้า ของข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลได้ ทราบถึงประเภทของอุปกรณ์นาเข้าของข้อมูล และ สามารถอธิบายหน้าที่การทางานของแต่ละอุปกรณ์ได้ ทราบถึงประเภทของอุปกรณ์แสดงผล และสามารถ อธิบายหน้าที่การทางานของแต่ละอุปกรณ์ได้ สามารถอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ ทราบถึงประเภทของอุปกรณ์เชื่อมต่อและสามารถ อธิบายหน้าที่การทางานของแต่ละอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 54. 54. 54 ข้อมูลอ้างอิง www.dcomputer.com www.dailynew.co.th www.sisthai.com support.mof.go.th

×