Anotácia a kľúčové slová:Tento text pojednáva o problematike internetového marketingu – internetový marketing definujepodľ...
predpokladať, ţe toto číslo sa bude aj naďalej zvyšovať.Offline marketing a internetový marketing sa od seba v mnohých vec...
10 oblastí:    Bannery – platené kampane, výmenné kampane    SEM (Search Engine Marketing)– prednostné výpisy, sys...
-objektivita informácií: autor nemá dôvod poskytovať skreslené informácie-bezchybnosť v oblasti jazykaKRUTIŠ, Michal. Co j...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finalna ulohapdf

204 views
176 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Finalna ulohapdf

 1. 1. Anotácia a kľúčové slová:Tento text pojednáva o problematike internetového marketingu – internetový marketing definujepodľa viacerých autorov, porovnáva ho s klasickým („offline“) marketingom a uvádza jeho delenie.Kľúčové slová: internetový marketing, www, internet, reklama, cielenie, Facebook, SEO Argumentácia výberu témy:Túto tému som si vybrala preto, lebo sa o internetový marketing zaujímam a zároveň som sa muv minulosti profesne venovala. Internet a informačné technológie spadajú pod oblasť informačnýchštúdií, čo je môj študijný odbor. Nasledujúci text je súčasťou mojej bakalárskej práce obhájenej naznámku B, teda garantuje istú odbornosť. Časť o internetovom marketingu som z práce vybrala,pretoţe je ucelená a neobsahuje natoľko špecifické informácie, aby ich pochopil aj človek, ktorý sav tomto odvetví neorientuje. Odborný text:Internetový marketingPod definíciou „internetový marketing“ obvykle chápeme marketingové aktivity vykonávané nawebe. Aby sme pojem „internetový marketing“ vymedzili ešte presnejšie, môţeme pouţiť definíciuStuchlíka a Dvoráčka:„Marketing na internete predstavuje využívanie služieb internetu na realizáciu či podporumarketingových aktivít1.“Z hľadiska presnej špecifikácie sa mi zdá vhodnou aj definícia Michala Krutiša:„Internetový marketing je marketing, který se odehrává ve specifickém prostředí internetu a vycházíze všech praktik klasického marketingu. Nástroje, které využívá, jsou v užším pojetí pouzeinternetová reklama a vlastní webové stránky. V širším pojetí pak i další nástroje marketingovýchkomunikací, které se na internetu také uplatňují: online public relations, online direct marketinga podpora prodeje na internetu.“2S postupným rozširovaním sa www bolo len prirodzené, ţe sa internet stane vynikajúcouplatformou pre marketingové aktivity. Reklama na webe funguje od roku 1994, v tom čase k nejvšak s ohľadom na menšie rozšírenie informačných technológií mala prístup iba malá časťobyvateľstva, dnes je situácia vďaka väčšej dostupnosti počítačov úplne iná – podľa údajovČeského štatistického úřadu malo v roku 2010 prístup k internetu 56% domácností3 a môţeme1 STUCHLÍK, Petr. Marketing na Internetu. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 247 s. ISBN 80-716-9957-8.2 KRUTIŠ, Michal. Co je to internetový marketing. In: MichalKrutis.com [online]. [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://www.krutis.com/co-je-to-internetovy-marketing3 ŢÁK, Čestmír. Počet českých domácností s přístupem k internetu se za pět let ztrojnásobil. PC World.cz [online].
 2. 2. predpokladať, ţe toto číslo sa bude aj naďalej zvyšovať.Offline marketing a internetový marketing sa od seba v mnohých veciach líšia a s postupomtechnológií sa dá predpovedať určitá transformácia v metódach offline marketingu smeromk marketingu na www (hlavne čo sa týka individualizácie ponuky). Internetový marketing má oprotimarketingu mnohé výhody, z ktorých najväčšia je moţnosť lepšieho cielenia reklamy naspotrebiteľa. Masová reklama v médiách dosiahla také rozmery, ţe mnoţstvo ľudí uprednostňujesledovanie filmov a seriálov na osobnom počítači, či notebooku, pretoţe známy bonmot „Čoskoronastane situácia, kedy bude reklama prerušovaná filmom“ dnes nie je ďaleko od pravdy (presledovanie filmov a seriálov na osobnom počítači samozrejme existujú aj iné dôvody ako nechuťdivákov k reklame). Nechcená reklama existuje aj na internete (blikajúce bannery, nevyţiadanéreklamné e-maily, spam atď.), no internet ako médium poskytuje aj mnoţstvo „správnych“moţností, ako reklamu oveľa lepšie zacieliť a to prispieva k tomu, ţe jej príjemca ju vníma akoopodstatnenejšiu. Umiestnenie reklamy na nový kurz práce s programom Adobe Photoshop nastránky zaoberajúce sa grafikou môţeme prirovnať k odvysielaniu reklamného bloku o hračkáchmedzi animovanými rozprávkami v skorom vysielacom čase a sociálne siete ponúkajú veľmisofistikované moţnosti tak cielenia reklamy, ako budovania vzťahu medzi zákazníkom a značkou.Vďaka stránkam majú firmy k dispozícii informačný kanál, ktorým môţu svojich fanúšikovupozorňovať na novinky, alebo ho vyuţívať priamo k zvyšovaniu návštevnosti svojich stránokmimo Facebooku.Výhody internetového marketingu, oproti offline marketingu sú nasledujúce:  Lepšia merateľnosť a monitorovanie dát  Dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týţdni  Komplexnosť – zákazníkov môţeme osloviť niekoľkými spôsobmi  Individuálny prístup – zákazník sa pomocou kľúčových slov dostane k produktu, ktorý ho zaujíma, marketér zase môţe presne zacieliť kampaň na konkrétneho zákazníka  Dynamickosť – ponuka aj spôsob propagácie sa môţe neustále meniť.  Oproti offline marketingu stále pomerne nízka cenaDelenie internetového marketingu je rôznorodé a nejednoznačné, hlavne preto, ţe s postupomnových technológií sa neustále vynárajú nové metódy, ktoré je moţné vyuţiť, ďalšie naopakzastarávajú. Michal Kubíček v knihe Velký průvodce SEO4, delí internetový marketing na [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://pcworld.cz/novinky/pocet-ceskych-domacnosti-s-pristupem-k-internetu-se-za- pet-let-ztrojnasobil-164074 KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vyd. 1. Brno:
 3. 3. 10 oblastí:  Bannery – platené kampane, výmenné kampane  SEM (Search Engine Marketing)– prednostné výpisy, systémy PPC, registrácia odkazov  SEO – on-page optimalizácia, off-page optimalizácia  Publikovanie v médiách – vlastné články, diskusie, komentáre, public relations (tlačové správy, sponzoring)  Výmeny odkazov (link exchange) – odborné servery, partneri, dodávatelia  Blogy – osobné blogy zamestnancov, oficiálne firemné blogy, tématické (produktové) blogy  eMailing – vyţiadané zasielanie informácií, newslettery, reklamné pätičky v e-mailoch  Virálny marketing – spoty, reklamy, hry, vtipy  Multimédiá - CD, DVD prezentácia, katalógy, elektronické kiosky, aplikácie  Mobilný marketing – SMS, MMS, tapety na mobilné telefóny, logá, vyzváňacie tóny, Flash lite Hodnotenie zdrojov:STUCHLÍK, Petr. Marketing na Internetu. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 247 s. ISBN 80-716-9957-8.- reputácia vydavateľa: Grada je veľké a renomované vydavateľstvo- reputácia autora: Petr Stuchlík je odborníkom na marketing s praxou v médiách (vedenieMAFRA)-šírka a hĺbka pokrytia problematiky: kniha sa venuje téme v mnohých súvislostiach Computer Press, 2008, 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5.
 4. 4. -objektivita informácií: autor nemá dôvod poskytovať skreslené informácie-bezchybnosť v oblasti jazykaKRUTIŠ, Michal. Co je to internetový marketing. In: MichalKrutis.com [online]. [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://www.krutis.com/co-je-to-internetovy-marketing- reputácia autora: Michal Krutiš sa internetovému marketingu s úspechom venuje niekoľko rokov- dôveryhodnosť webového zdroja: autorom definície je sám autor stránok, ktorý nemá dôvoduvádzať chybné informácie (nakoľko ho stránky „ţivia“)- dizajn stránky: stránka je prehľadná- aktuálnosť stránky: stránka aktualizovaná uţ od roku 2007- funkčnosť stránky: všetky odkazy na stránke fungujú ako majú, stránka nepôsobí zastaralýmdojmomŢÁK, Čestmír. Počet českých domácností s přístupem k internetu se za pět let ztrojnásobil.PC World.cz [online]. [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://pcworld.cz/novinky/pocet-ceskych-domacnosti-s-pristupem-k-internetu-se-za-pet-let-ztrojnasobil-16407- reputácia vydavateľa: PC World je renomovaný elektronický magazín, ktorý vychádza uţniekoľko rokov-reputácia autora: Čestmír Ţák má podľa profilu na LinkedIn v obore IT dostatočnú prax, akuţurnalista pracoval a pracuje aj v iných periodikách- aktuálnosť: článok vyšiel v roku 2010, takţe je pomerne aktuálny- funkčnosť stránky: stránky sú funkčné- aktualizovanosť stránok: stránky sú pravidelne aktualizovanéKUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích.Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5.- reputácia vydavateľa: Computer Press je špecializované a renomované vydavateľstvo- reputácia autora: Michal Kubíček je jeden z najvýznamnejších odborníkov na SEO v Českejrepublike- šírka a hĺbka pokrytia problematiky: Velký průvodce SEO ostáva jednou z najkomplexnejších kníhv oblasti SEO-bezchybnosť v oblasti jazyka-objektivita informácií: autor nemá dôvod poskytovať skreslené informácie

×