• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
สรุปโปรเจค พิชิต Tense เพื่อน้อง
 

สรุปโปรเจค พิชิต Tense เพื่อน้อง

on

 • 1,722 views

สรุป โปรเจค พิชิต Tense เพื่อน้อง...

สรุป โปรเจค พิชิต Tense เพื่อน้อง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนราชวินิต มัธยม

Statistics

Views

Total Views
1,722
Views on SlideShare
1,722
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  สรุปโปรเจค พิชิต Tense เพื่อน้อง สรุปโปรเจค พิชิต Tense เพื่อน้อง Presentation Transcript

  • สรุปและรายงานผล
   โปรเจคพิชิต Tense เพื่อน้อง
   โปรเจคนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 32101
   ภาคเรียนที่1/2554ปีการศึกษา 2554
   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
  • สมาชิกในกลุ่ม
   นายวรุฒม์                  วงเวียน                  มัธยมศึกษาปีที่ 5/5      เลขที่ 5
   นายธนวัฒน์               เอี่ยมศิรินุกุล          มัธยมศึกษาปีที่ 5/5      เลขที่ 22
   นายอชิระ                   วีระผดุงผล             มัธยมศึกษาปีที่ 5/5      เลขที่ 25
   นางสาวสุทธิรังสี         ไชยสุวรรณ           มัธยมศึกษาปีที่ 5/5      เลขที่ 42
   นางสาวสุธาทิพย์        วรรณศิริ                มัธยมศึกษาปีที่ 5/5      เลขที่ 43
   ครูที่ปรึกษา
   คุณครู ลินดา รักมหาคุณ
  • ความเป็นมาและความสำคัญของโปรเจค
   ปัจจุบันการศึกษาเล่าเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนพึงต้องได้รับ การเล่าเรียนแบบเดิมๆ คือ การดูครูเขียนบนกระดาน แล้วจดตาม หรือ ดูหนังสือแล้วจดตาม ทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายกับการเรียน และ ไม่อยากที่จะเรียนวิชานั้น โดยเฉพาะวิชาที่เป็นปัญหาคือภาษาอังกฤษ จากการสังเกตเพื่อนๆในห้อง ปรากฏว่าจะเห็นเพื่อนๆ ง่วง หรือ ไม่มีความตื่นตัวในการเรียน โดยเฉพาะเรื่อง Tense (กาลเวลา) ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก มีเนื้อหามาก และสับสนในการนำไปใช้ ทำให้ผู้จัดทำได้เลงเห็นปัญหานี้ และอยากที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนแบบใหม่ เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • กลุ่มเป้าหมาย
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 สายศิลป์ - ฝรั่งเศส
   วัตถุประสงค์
   1. เพื่อต้องการให้รุ่นน้องมีความตื่นตัวและมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Tense โดยอาศัยสื่อทางเทคโนโลยี
   2. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระคุณครูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในการเตรียมการสอน
   3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง Tense ของรุ่นน้องให้ดีขึ้นและแน่นขึ้น
  • เป้าหมายของโปรเจค
   เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจเรื่อง Tense มากขึ้น และ อาจารย์มีความพอใจและนำสื่อการเรียนการสอนนี้ไปใช้ได้
   เชิงปริมาณ
   นักเรียนในห้องตัวอย่างที่ได้นำเสนอสื่อการสอนเรื่อง Tense นี้ ร้อยละ 75 มีความพอใจในสื่อการสอนนี้ โดยอาศัยแบบประเมิน และ มีผลการประเมินก่อนเรียน และ หลังเรียน มากขึ้นกว่าเดิม (ก่อนเรียน)  และมีผลคะแนนมากกว่า ร้อยละ 50
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน
   ความคืบหน้าทุกขั้นตอนจะเปิดเผยให้ทุกท่านรับรู้ที่
   http://acheemara.springnote.com
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน
  • งบประมาณที่ใช้
   ทั้งหมด 55 บาท
  • การติดตามและประเมินผล
   1. ผู้ติดตามและประเมินผล
   คณะผู้จัดทำและคุณครูลินดา รักมหาคุณ
   2. วิธีการติดตามและประเมินผล 
   - การสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูลินดา รักมหาคุณ
   - การทำแบบประเมินหลังเลิกวิชา
   - การทำแบบทดสอบ หลังเรียน
   - การสอบถามโดยตรงจากผู้จัดทำ
  • ระยะเวลาการดำเนินงาน
   ใช้ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด 7 สัปดาห์ และมีการประชุม 3 ครั้ง
   การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 2 ครั้ง ผ่าน Skype Video Conferencing
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   Windows Live Movie Maker
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   Microsoft Office Word
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   Microsoft Office Excel
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   Microsoft Office PowerPoint
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   Skype Call Service - ประชุมสไกป์
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   Social Network - Facebook
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   YouTube Online Video
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   Camtasia Studio – บันทึกการประชุม
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   SpringNote - แหล่งวางแผนงาน
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   SkyDrive – ส่งงาน / แชร์งานออนไลน์
  • รายงานประจำสัปดาห์และรายงานการประชุม
   สามารถรับชมได้ผ่าน SpringNote
  • การนำสื่อการสอนไปใช้ในห้องเรียน
   กลุ่มเป้าหมาย
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
  • การพบน้องครั้งแรกพร้อมสอบ Pretest (ก่อนเรียน)
  • การนำสื่อไปใช้ในห้องเรียน วันที่ 5 สิงหาคม 2554
  • การพบน้องครั้งที่สาม ทดสอบหลังเรียน
  • การมอบสื่อเพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ ตามวัตถุประสงค์
   มอบสื่อให้คุณครูลินดา รักมหาคุณ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554
  • ผลการประเมิน (ภาพรวม)
   การประเมินก่อนนำสื่อไปใช้
   ผ่านเกณฑ์ จำนวน 11 คน คิดเป็น 31.42%
   การประเมินหลังนำสื่อไปใช้
   ผ่านเกณฑ์ จำนวน 27 คน คิดเป็น 77.14%
  • รายงานผลการประเมินอย่างละเอียด
  • รายงานผลการประเมินอย่างละเอียด
  • ผลการประเมินประเภทกราฟ
  • ความพึงพอใจในการใช้สื่อ
  • การประเมินครั้งแรก อาศัยแบบประเมิน
  • ผลการประเมินความพึงพอใจ
   ดีมาก 83% ดี 14% พอใช้ 3% ปรับปรุง 0%
  • การช่วยเหลือและสนับสนุน
   โปรเจค พิชิต Tense เพื่อน้อง
  • การเปิด Facebook เพื่อให้คำปรึกษา
   Link เข้าสู่แฟนเพจ- คลิกที่นี่
  • น้องๆ สามารถเปิด สื่อที่ได้สอนได้ที่ YouTube
   www.youtube.com/acheerav
  • ขอบคุณมากครับ / ค่ะ