013 vloerrenovatie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

013 vloerrenovatie

on

 • 413 views

 

Statistics

Views

Total Views
413
Views on SlideShare
413
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

013 vloerrenovatie Document Transcript

 • 1. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installaties vloerrenovatieBent u de trotse eigenaar van een magazijn met een Hoe wordt de vloer in de toekomst belast:vloeroppervlak dat meer aandoet als een stellingenplan, gewicht vorkheftruck, bandenmaanlandschap? Is de vloer in uw hal versleten? vorkheftruck (lucht of massief). Worden er pallets opWilt u uw vloer opwaarderen? de vloer geplaatst, sprinkler tank, komen er zware machines op de toekomstige vloer,Een vloer is een constructieonderdeel dat intensief Kan het voorkomen dat er voorwerpen op de vloergebruikt wordt. Na jaren van gebruik zal slijtage, vallen?scheurvorming en het afbrokkelen van vloerdelen zich Wat is de opbouw van uw huidige vloer?mogelijk voordoen. Moet er een magnetische inductie ter geleiding van de vorkheftruck in de vloer worden geplaatst?ABT heeft tientallen jaren ervaring in vloerrenovatie en Hoelang kan de vloer buitendienst worden gesteld ofheeft de kennis in huis om een materiaal- en wat zijn de kosten per dag/week van deuitvoeringsonafhankelijke oplossing te geven. buitendienststelling?Wij hebben veel renovatieprojecten met succes afgerond. Op welk niveau dient het nieuwe vloerpeil te liggen.“ABT thinks out of the BOX!” Kortom door ABT in huis Is er de mogelijkheid tot het ophogen van de vloer.te halen haalt u de beste oplossing in huis. Tot welk niveau kan zonder problemen worden opgehoogd? Concreet: hoeveel centimeters kan hetProgramma van eisen vloerpeil mogelijk opgehoogd worden?Vaak komt een gebruiker er achter dat hij een geleverd Welke vlakheid dient de nieuwe vloer te hebben?product toch liever anders had gezien. ABT denkt met de Dient de nieuwe vloer vloeistofdicht te wordenopdrachtgever mee. U bent de eigenaar van een vloer en uitgevoerd?wilt de beste oplossing. De beste oplossing is de Zijn er eisen aan de reinigbaarheid van de vloer; dientoplossing die het beste aan uw eisen voldoet. de vloer een zekere ruwheid te hebben?Bovendien hebben wij nagedacht over de eisen die aan Wat is het budget voor de vloerrenovatie?een (beton)vloer gesteld kunnen worden. Om eenvoudig,snel en goedkoop tot een doeltreffend programma vaneisen te komen is er voor de opdrachtgever eenvragenlijst opgesteld:figuur 1: een vloer waarbij het draagvermogen wordt vergroot door het toepassen van extra palen en lijmwapening
 • 2. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installaties vloerrenovatieABT vloerrenovatiesleutel Door deze spanning kunnen er krimpscheuren ontstaan.ABT heeft de ABT vloerrenovatiesleutel opgesteld. Een staalvezel kan pas op spanning komen wanneer dezeDit is een eenvoudig middel om snel een indicatie van de een “grote”verplaatsing heeft ondergaan. Dit effect leidtmogelijkheden en de bijbehorende kosten te geven. tot wijde scheuren. Deze scheuren zijn de zwakke delenBij de voorliggende flyer is een insteekblad gevoegd; in de vloer. Door wisselbelasting(verkeer dat over dehierop is de bovengenoemde sleutel terug te vinden. scheur rijdt), brokkelen delen langs de scheur af.Door antwoord te geven op de vragen in de sleutel volgtde gebruiker een route. De route zal aangeven of er enzo ja, welke acties er uitgevoerd dienen te worden.Uiteindelijk wordt er een variant gevonden welke hetbeste de wensen van de opdrachtgever tegemoet komt.Een vloerrenovatie blijft echter een maatpak dat ABT ukan aanmeten.ervaringen ABTDoor de jaren heen zijn diverse projecten met succesafgerond. Deze projecten hebben een goed beeldgegeven van welke problemen in de praktijk voorkomen.Het meest voorkomende probleem waaromtrent doorons geadviseerd wordt, zijn de gezaagde vloeren metschade. Een veel voorkomend probleem bij dit vloertypeis dat de rand van de betonplaat afbreekt. Bij een vloerwaarbij de zaagsneden kort bij elkaar zijn aangebrachtkan het voorkomen dat de afzonderlijke vloerdelen kromwillen gaan staan. (schotelen) Dit effect wordtveroorzaakt doordat de bovenzijde sneller uitdroogt dande onderzijde. De vrije uiteinden worden bij dit typeopgetild. Wanneer de opgetilde gedeelten herhaaldelijkworden belast breken deze af. Hierdoor wordt hetgebruikerscomfort minder en zullen de kosten voor deexploitatie van de vloer stijgen. figuur 3: Een gezaagde verharding die langs de zaagsnede gescheurd is Het oppervlak van een vloer slijt altijd. Elk materiaal slijt; de snelheid van slijtage is per materiaal verschillend. Een gebruiker zal een moment ervaren dat het oppervlak van de vloer versleten is. Bij een monoliet betonvloer zal de toplaag (2-3mm) op een gegeven moment weggesleten zijn. De onderlaag komt dan boven. Deze heeft een slechte vlakheid en is moeilijk te reinigen. Dit effect is te zien in figuur4.figuur 2: een vloer welke aan de randen is bezwekenGrote voegarme staalvezel vloeren zijn een veelvoorkomend vloertype waar ABT vaak een renovatie voorgeadviseerd heeft. Een staalvezelvloer is goed in staat deuitwendige belasting op te nemen.Echter bij grote voegafstanden van dit type vloer kan erdoor krimp een grote inwendige spanning optreden.
 • 3. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installaties vloerrenovatie specifieke eisen Er zijn vloeren waarin specifieke eisen worden gesteld. Voorbeelden zijn; vloeistofdichtheid, vlakheid, bepaalde ruwheid, extreme zware belasting, veel lastwisselingen. In de praktijk worden problemen, veroorzaakt door extreem zware belasting of veel lastwisselingen, meestal opgelost door het toepassen van grotere en dikkere vloeren. Of in het geval van vloeistofdichtheid het aanbrengen van een coating. Is dit echter wel een goede oplossing? De genoemde eisen zijn specifieke eisen die veel specialistische aandacht nodig hebben. Door deze eisen op een juiste manier te benaderen, wordt er veel verbeterd ten aanzien van de duurzaamheid en het gebruikerscomfort. waarom ophogen Ophogen van een vloer klinkt heel onlogisch. Er ontstaan knelpunten bij de aansluitingen van de vloer.figuur 4: een verharding waarbij de toplaag is versleten en de De laaddocks passen niet meer, ter hoogte van deonderlaag zichtbaar wordt deuren ontstaan drempels. Toch is het ophogen in veel gevallen de goedkoopste oplossing. Goede slijtvasteEen ander probleem waar ABT ervaring mee heeft is: een extreem dunne bovenlagen zijn vaak dure oplossingen.mate van (on)vlakheid en stroefheid van een vloer. Het affrezen van een dikke laag van de oude vloer is ookEen te gladde vloer kan erg hinderlijk zijn. Hierdoor kostbaar. Er is een optimale variant van; frezen,hebben voertuigen een langere remweg. Verder kan bij randproblemen oplossen en het toe te passen materiaalhet morsen van een vloeistof de vloer erg glad worden. gerelateerd aan de dikte. Het op een rij zetten en bepalen van dit optimum is waar ABT sterk in is.Een te ruwe vloer geeft een probleem met dereinigbaarheid. Verder geeft deze ruwheid een grotere kostenslijtage aan het verkeer dat de vloer gebruikt en kan de De kosten voor diverse renovatie oplossingen lopen ergvloer zwart worden. uiteen. De aanleg van de vloer is niet de enige kostenpost. Het kan zijn dat de buitendienststelling vanDe (on)vlakheid van een vloer kan tot problemen leiden. een vloer grote kosten met zich meebrengt. Deze kostenDit is erg hinderlijk wanneer er met snelheid over een kunnen groter zijn dan de meerkosten van een snel aanvloer wordt gereden. De bestuurder ervaart dat het te brengen vloer.voertuig erg schudt en hobbelt. Door deze onvlakheidhebben de voertuigen meer onderhoud nodig. (lagers) Om een inzicht in de kosten en oplossingen te geven is de ABT vloerrenovatiesleutel en kostendiagramABT maakt mee dat de gebruiker een vloer zwaarder wil opgesteld. Deze vindt u terug in voorgaande pagina’s.belasten. Het zwaarder belasten van een vloer kan soms Dit geeft een budgettaire prijsindicatie met het prijspeilmet een herberekening zonder structurele aanpassingen van 2008. ABT heeft actuele kennis in huis om tot deworden toegepast. Het kan voorkomen dat de meest economische oplossing te komen.draagkracht van de vloer toch te laag is. Wij hebbendiverse malen een herberekening uitgevoerd en metsucces een versteviging geadviseerd.renovatie noodzaakIs vloerrenovatie altijd noodzakelijk? Nee, in lang niet allegevallen is een vloerrenovatie noodzakelijk.ABT zal een eerlijk en objectief advies geven. Wanneerrenovatie geen noodzaak is zal dat worden aangeven.Als met een kleine aanpassing de problematiek kanworden opgelost dan wordt dit geadviseerd. Er wordteen doelgericht, functioneel en duurzaam adviesgegeven.
 • 4. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installaties vloerrenovatie Meer informatie? Neem dan contact op met adviesgroep civiele techniek telefoon +31 (0)26 368 35 00 fax +31 (0)26 368 35 10 e-mail m.grob@abt.eu internet www.vloerenadvies.eu ABT bv Arnhemsestraatweg 358, Velp postbus 82, 6800 AB Arnhem telefoon +31 (0)26 368 31 11 Delftechpark 12, Delft postbus 458, 2600 AL Delft telefoon +31 (0)15 270 36 11 Kammenstraat 18 2000 Antwerpen telefoon +32 (0)3 205 37 11 internet www.abt.eu Artikelen mogen met bronvermelding worden overgenomen, na toestemming van ABT.figuur 5: een door ABT succesvol geadviseerde vloerrenovatieresuméDoor jaren ervaring van advisering op het gebied vanrenovatie en nieuwbouw van vloeren is ABT de adviseurbij uitstek voor het voorkomen/oplossen van problemenmet uw vloer. Wij geven een onafhankelijk en objectiefadvies, waarbij nieuwe en innovatieve oplossingen nietbuiten beschouwing worden gelaten. Dus wilt u een: kosteneffectief, duurzaam, objectief en onafhankelijk, doordacht, doelgerichtadvies, dan bent u bij ABT op de juiste plaats.