Your SlideShare is downloading. ×
004 zwevende bedrijfsvloeren op_palen
004 zwevende bedrijfsvloeren op_palen
004 zwevende bedrijfsvloeren op_palen
004 zwevende bedrijfsvloeren op_palen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

004 zwevende bedrijfsvloeren op_palen

185

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
185
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installaties zwevende bedrijfsvloeren op palenOntwerp en uitvoering van voegloze vloerontwerpenbedrijfsvloeren op een geoptimaliseerde ABT gaat bij het specifiek ontwerpen van bedrijfsvloerenfundering altijd uit van een te bereiken functionaliteit. Daarbij spelen aspecten als rijcomfort, onderhoudsgevoeligheidIn het streven om tot een optimaal vloerontwerp en draagvermogen een belangrijke rol.te komen wordt door ABT veelvuldig de zwevendepaalfundering toegepast. Een kostenbesparing van Door vloeren voegloos, als vlakke plaatvloeren in combi-5 – 10% is veelal mogelijk. Deze funderingswijze natie met traditionele nettenwapening te ontwerpen,wordt vaak toegepast wanneer de grondslag een kan het draagvermogen vrijwel eindeloos wordenfundering op staal niet toestaat, maar een verhoogd. De onderhoudsgevoelige en oncomfortabelediepgefundeerde paalfundering overbodig lijkt. dilatatievoegen zijn niet aanwezig en de wapening kanDe paaltjes overbruggen dan de eerste slappe (klei-) eventueel optredende scheurvorming effectief in wijdtelagen en worden relatief ondiep gefundeerd in de beperken.“eerste de beste” zandlaag. Afhankelijk van desamendrukbaarheid wordt zelfs een deel van de Om economische redenen kan ook voor een staalvezel-belasting door de bouwgrond gedragen. vloer worden gekozen. Dan worden de noodzakelijkeHierbij is het dan vaak mogelijk een economische dilataties zo veel mogelijk onder stellingen of tussenvloer te ontwerpen die aan de hoogste gebruiks- wanden geplaatst. Het voordeel van een staalvezelvloereisen voldoet. is dat door de machinale uitvoering tegen relatief lage kosten een zeer vlakke vloer kan worden gerealiseerd.Als palen kunnen slanke boor- of prefabpaaltjes wordentoegepast, maar in veel gevallen zijn HSP-palen het meest Ook wanneer er in een magazijn een zeer hoge handling-geschikt. De HSP-paal is ontwikkeld om ophogingen snelheid gewenst is kan een zwevende vloer supervlakzakkingvrij te laten functioneren, maar kan die functie worden uitgevoerd. Middels een goede afwerking,ook voor vloeren uitstekend vervullen. De HSP-palen eventueel voorzien van een impregneerlaag, kan de vloeronder de vloer moeten dus eigenlijk als zakking- slijtvast en goed reinigbaar functioneren.beperkende maatregel worden beschouwd. Daarbij iser geen instortgevaar, omdat er grond onder de vloeraanwezig is.De HSP-palen hebben een afmeting van 180 mm.Omdat het draagvermogen relatief laag is en de palenniet doorgaand gewapend worden, zijn deze nietgeschikt voor gebouwfunderingen. Omdat er tot wel3 km paallengte per dag geproduceerd kan wordenmag het met recht een Hoge SnelheidsPaal genoemdworden.Door de vloer op kleine paaltjes te funderen neemt deoverspanning af waardoor ook de krachtwerking in devloer afneemt. Zo kan een dunnere vloer met een hoogwapeningspercentage worden toegepast. De kans op figuur 1: schematisch voorbeeld van een vloer met kortescheurgevoeligheid van de vloer neemt dan sterk af; palen en een fundering met lange palen.tevens wordt op deze manier een verbeterdevloeistofdichtheid gerealiseerd.
  • 2. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installatieszwevende bedrijfsvloeren op palenberekening paaldraagvermogenHet draagvermogen van de HSP-palen kan wordenberekend conform de rekenregels volgens de NEN6744. Als de bouwgrond onder de vloer weg zal zakkenals gevolg van een ophoging of bemaling, kunnen degebruikelijke factoren voor de dimensionering wordengebruikt. Ook kan het draagvermogen conform denorm worden bepaald op basis van het gemiddelde vande sonderingen en een reductie van het draagvermogenmet een factor t m=1,67. Bij individuele sonderingenkan dan een lagere factor m=1,25 worden toegepast.Wanneer de bouwgrond niet wegzakt onder de vloer,kan voor de palen zelfs een factor 1,00 of nog lagerworden gehanteerd, afhankelijk van de belasting diedoor de bouwgrond kan worden gedragen. Er is dansprake van een paalplaat fundering met een“zwevende”vloer. figuur 3: 3D-berekening van de krachtwerking in een vloer op palen rekenwaarde vloer- en fundatiebelasting Bij het ontwerp van een vloer wordt altijd uitgegaan van de maximale vloerbelasting. In het geval van een stellingen magazijn betekent dit dat, over een groot oppervlak, de stellingen volledig gevuld moeten zijn met maximaal beladen pallets én dat de gangpaden vol staan. Deze situatie komt in de praktijk nooit voor, de kans dat deze belasting met een factor 1,3 wordt overschreden is uitgesloten. Door logistiek adviseurs wordt veelal uitge- gaan van een vullingsgraad van 80%. De palen worden dus op iets meer dan de maximale gebruiksbelasting (0,80 x 1,3 = 1,04) gedimensioneerd. Let wel; de palen worden altijd op de lange duur uitgerekend. Een kort-figuur 2: zakkingprognose van een “zwevende” vloer stondige overschrijding is niet relevant.dimensionering vloer maximale paalbelastingWanneer de belasting volledig door de palen wordt Door Voorbij wordt in haar HSP-brochures een belastinggedragen, wordt de vloer gedimensioneerd op basis van tot 200 kN opgegeven. ABT hanteert voor vloer-de opgegeven veranderlijke vloerbelasting. Daarbij wordt ontwerpen een maximale belasting die 20% hoger ligt.een eigen rekenprogramma gebruikt dat de vloerdikte en Reden hiervoor is dat de paal bij een ABT-ontwerp altijdwapening bepaalt conform de Voorschriften Beton- is opgesloten in een puinpakket en zijdelingse belastingconstructies (VBC). dus niet tot paalbreuk kan leiden. Bij een paaldiameterBij staalvezelvloeren op palen wordt er tevens een 3D van 180 mm bedraagt de drukspanning in de paal slechts 2eindige elementenberekening uitgevoerd om de optimale 9,0 N/mm en is deze wezenlijk lager dan de sterkte vanafmetingen van de kopwapening boven de palen te het beton (C20/27). Tevens wordt er geen steklengtebepalen. Ook kan de komende CUR aanbeveling toegepast waardoor horizontaalkrachten of excentriciteit98vanuit de VC82 gebruikt worden. dus niet op kan treden.Indien de vloer deels door palen en deels door deondergrond wordt gedragen wordt de krachtwerking inde vloer in een eindige elementen berekening bepaald.Daarbij wordt dan rekening gehouden met deveerstijfheden van de vloer, de palen én de bouwgrond.De vloerdimensies worden dan wederom conform deVBC bepaald.
  • 3. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installatieszwevende bedrijfsvloeren op palenproefbelasting uitvoering vloerOm goed inzicht te krijgen in het bezwijk- en De uitvoering van de vloer begint met het afwerken vanvervorminggedrag van HSP-palen, is in Zeewolde in de puingranulaat werkvloer. Vervolgens wordt desamenwerking met ABT en Voorbij Groep een eventueel benodigde wapening geplaatst. Dan wordt hetproefbelasting uitgevoerd. Daaruit bleek dat de in het beton gestort en uitgevlakt en tenslotte wordt de vloerhandboek funderingen opgegeven paalfactoren correct middels polijsten vlak en slijtvast afgewerkt. Ten aanzienzijn en overeenkomen met een geheid systeem. Ook van de werkvloer, de wapening, het betonmengsel en debleek de ongewapende paalschacht bij belastingen tot vloervlakheid zijn reeds flyers opgesteld.500 kN niet te bezwijken.uitvoering HSP-palenDe HSP-palen worden vervaardigd vanaf een vlakke,goed verdichte puinbaan, die later als werkvloer voor devloer zal dienen. De paalposities worden met pikettenuitgezet. Op de ondergrond wordt een stalen voet-dekseltje geplaatst die tevens als afsluiter van de stalenbuis dient. De buis wordt trillend in de grond gedrukt,middels een betonpomp gevuld met beton en onder eenconstante betondruk trillend getrokken. Een paal meteen lengte van 10 meter kan in 20 secondengeproduceerd worden. Om eventuele kopbreuk tevoorkomen worden staven van 12 en een lengte van1,50 meter in de paal gedrukt, zonder steklengte.De productiestaten die gemaakt worden kunnen achteraf figuur 5: stortwerkzaamheden van een bedrijfsvloerworden beoordeeld als een soort van kalendering.Ook kunnen de palen akoestisch worden doorgemeten referentiesom de integriteit van de palen te beoordelen. ABT han- Bedrijfsvloeren op HSP-palen zijn al door heel Nederlandteert voor grote projecten een doormeethoeveelheid van toegepast met grote variaties in vloerbelastingen en20% conform de NVN 6724. vloertypen. In tabel 1 wordt een greep uit de projecten getoond. resumé Vloeren op kleine palen bieden veel mogelijkheden. Een hoge vlakheid of slijtvastheid, hoge vloerbelastingen en een voegloze of supervlakke uitvoering; het is allemaal mogelijk. Door optimaal gebruik te maken van de beschikbare ondergrond kan de vloer tevens op een economische wijze worden ontworpen. Het HSP-paalsysteem is uitermate geschikt om als fundering voor een “zwevende” vloer toe te passen. Het systeem heeft zich al bij vele projecten en proef- belastingen bewezen. Tevens is de kwaliteit achteraf goed te beoordelen.figuur 4: HSP-stelling tijdens uitvoering
  • 4. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installatieszwevende bedrijfsvloeren op palen project plaats vloerbelasting oppervlak vloertype Wereldhave Alphen a/d Rijn 50 kN/m2 14.000 m2 staalvezelvloer Vriesveem Waalwijk 70 kN/m2 4.500 m2 dubbele vriesvloer VNK Biddinghuizen 20 kN/m2 7.000 m2 traditioneel gewapend DHL Tiel 40 kN/m2 20.000 m2 staalvezel met kopnet Eupendis Zeewolde 35 kN/m2 3.250 m2 traditioneel gewapend Van Helden Tiel 25 kN/m2 13.000 m2 traditioneel gewapend supervlak Milder Heteren 5 / 20 kN/m2 2.750 m2 traditioneel gewapend Hays Raamsdonksveer 25 / 50 kN/m2 30.000 m2 traditioneel gewapend deels op staal/ supervlak Morcon Moerdijk 40 kN/m2 30.000 m2 zwevende vloer traditioneel gewapend Kruidvat Heteren 30 kN/m2 28.000 m2 traditioneel gewapend supervlaktabel 1: referentieprojectenABT bv Meer informatie? Neem dan contact op metArnhemsestraatweg 358, Velp adviesgroep civiele techniekpostbus 82, 6800 AB Arnhem telefoon +31 (0)26 368 35 00telefoon +31 (0)26 368 31 11 fax +31 (0)26 368 35 10 e-mail m.grob@abt.euDelftechpark 12, Delft internet www.vloerenadvies.eupostbus 458, 2600 AL Delfttelefoon +31 (0)15 270 36 11Kammenstraat 182000 Antwerpentelefoon +32 (0)3 205 37 11 internet www.abt.eu Artikelen mogen met bronvermelding worden overgenomen, na toestemming van ABT.

×