Dobrý učitel
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Dobrý učitel

on

 • 659 views

Co tvoří dobrého učitele? Na co by měl začínající (i zkušený) učitel na základní (zejména druhý stupeň) nebo střední škole myslet?

Co tvoří dobrého učitele? Na co by měl začínající (i zkušený) učitel na základní (zejména druhý stupeň) nebo střední škole myslet?

Statistics

Views

Total Views
659
Views on SlideShare
500
Embed Views
159

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 159

http://neusar.cz 81
http://test.zlaty-wordpress.cz 78

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Dobrý učitel Presentation Transcript

 • 1. Co tvoří dobrého učitele?Institut celoživotního vzdělávání – učitelská způsobilostMgr. Aleš Neusar, Ph.D. www.neusar.cz17/3/2013
 • 2. „Součásti“ dobrého učitele (vybrané) Příprava Znalosti Cíle Organizace Zájem / Víra Osobnost Nároky Vztah Hodnoty Inspiruje Konzistence Výběr školy Vtahuje Pevnost atd.
 • 3. ZnalostiPředmět (odborník na dané téma)Didaktiky - formy, postupy a cíle vyučováníTechnologie (google forms, e-learning, ankety, ...)Vývojová psychologie (jak přistupovat k ţákům; na co „mají“, ...)Kognitivní psychologie (myšlení, rozhodování, vnímání, ...)Sociální psychologie (vztahy, konflikty, ...)
 • 4. Cíle, plán, flexibilita Začínající učitelé si často myslí, ţe musí být pouze flexibilní. Bez plánu ale není cíle – zejména dlouhodobého! (podobně jako v os. ţivotě) Příliš striktní plán je zase iluzí.
 • 5. „V odhadování jsme nemoţní. Myslíme si, jak dobře odhadneme dobu trvánínějaké činnosti, a přitom o ní ve skutečnosti nemáme ani páru. Na všechnose díváme z úhlu nejlepšího moţného průběhu a nepočítáme se zpoţděním,ke kterým nevyhnutelně dochází… při odhadu délky trvání nějaké činnosti senemýlíme jen tak trošku – mýlíme se hrozně moc… Veškeré časové plányproto rozdělujte na menší úseky. Namísto jednoho projektu v délce dvanáctitýdnů vytvořte raději strukturu dvanácti jednotýdenních. Namísto hádání,pardon odhadování délky úkolu na třicet a více hodin jej rozdělte na několikrealističtějších bloků třeba od šesti do deseti hodin. A potom dělejte jedenkrok za druhým.“ (J.F. & D.H.H., Restart, s. 136-137)„Plánům bychom spíš měli říkat „odhady“, protoţe ničím jiným nejsou.Kdyţ začnete obchodnímu plánu říkat obchodní odhad, finančnímu plánufinanční odhad a strategickému plánu strategický odhad, nemusíte si s niminajednou dělat takové starosti... Plány umoţňují minulosti řídit budoucnost...A vy musíte umět improvizovat.“ (J.F. & D.H.H., Restart, s. 30)
 • 6. Vyučovací metody – důležitost šířerepertoáruDemonstraceDramatizace, simulace,...PozorováníPřednášeníDialogické (diskuse, brainstorming, beseda...)Skupinová práceProjekceE-learning...
 • 7. Inspiruje a vtahujeDemonstracePříběhPropojení s „realitou“ – relevantní pro ţáka/studentaRůzné „módy“ výuky (přednáška, video, demonstrace,...)Přizpůsobení se (ale ne stát se „ţákem“)I klasická přednáška můţe inspirovat!Zajímavé weby: http://www.ted.com/ ***http://www.heacademy.ac.uk/disciplines/http://teachpsych.org/ *** How to teach psychology / Demonstrations in psychology (Google něco zajímavého najde)
 • 8. Jak zaujmout pro téměř cokolivJednoduchost (pozor na „prokletí vědění“ – ti co vědí, se neumí vcítit dotěch, kteří ještě nevědí).NečekanostKonkrétnostVěrohodnostEmoční nábojPříběh Ch. a D. Heath, Jak zaujmout hned napoprvé, Ikar, 2009
 • 9. Jak si zapamatovat (naučit se) téměřcokolivSmysluplnostOrganizace informací (např. do zvládnutelných celků)Asociace (např. s něčím známým)Vizualizace (např. schémata)Pozornost (bez pozornosti není učení)OpakováníZájemZpětná vazbaPouţití informací... K. L. Higbee, Memory. How It Works & How to Improve It, Marlowe & Company, 1996
 • 10. Zájem, víra v žáka, vztah
 • 11. Spokojenost, efektivitaNespokojený učitel = špatný učitel (obvykle)Neefektivní učitel = špatný učitel (obvykle a častošpatný rodič, manţel, partner)
 • 12. Pohledy na time-management (efektivitu)Zvládnutí více práce za menší časovou jednotku. Kvalita KvantitaZvládnutí čeho? Dělat to opravdu důleţité Dělat méně – dosahovat více.
 • 13. Konzistence, pevnost, „přísnost“Film Obecná škola. Část - Příchod Igora Hnízda do školy (Jmenuji se Igor hnízdo ...)inspirativní koláţ pevnosti, přísnosti, vřelosti, fair-play – dnes bez rákosky.
 • 14. Boří předsudky„Já nejsem na jazyky.“„Nemám hlavu na matiku.“„Chybí mi abstraktní myšlení.“„Nebaví mě přírodní vědy.“„...“ KAŢDÝ „S KOUSKEM MOZKU“ A „MOTIVACE“ MÁ NA ZÁKLADY MATEMATIKY, NAUČÍ SE JAZYK (BYŤ NEMUSÍ MÍT SKVĚLOU VÝSLOVNOST) ... POKUD MÁ DOBRÉHO UČITELE!
 • 15. Zpětná vazba studentům / i učiteli
 • 16. Výběr školy a školní stupeňPrvní stupeň ZŠ Výchova VzděláváníDruhý stupeň ZŠVíceletá gymnázia Samostatnost OsnovyStřední školaVyšší odborná škola Státní / Partnerský Soukromá přístupVysoká školaJE DŮLEŢITÉ SI VYBRAT ŠKOLU, Velikost Elitní /KTERÁ VÁM SEDÍ. skupiny Smíšená / ...
 • 17. Skvělý učitel ví, že ... (1) skvělou školu netvoří „program“ ale „lidé“ (nejen učitelé) je potřeba mít jasná očekávání na začátku předmětu. Ty pak následovat. je potřeba mít vysoká očekávání od ţáků a ještě vyšší od sebe. nejlépe změnit mohou sebe sama (tu jedinou mohou přímo kontrolovat) je důleţitá pozitivní atmosféra ve třídě. Ke kaţdému je třeba se chovat s respektem. Rozumí síle „pochvaly“. filtruje NEPODSTATNÉ negativní a sdílí pozitivní je potřeba budovat, udrţovat a napravovat dobré vztahyTodd Whitaker. What Great Teachers Do Differently: 14 Things That Matter Most, 2003
 • 18. Skvělý učitel ví, že ... (2) je nutné ignorovat triviální výtrţnosti a umí odpovědět na nepřiměřené chování bez zbytečné eskalace je důleţité mít plán a znát cíle svého snaţení je potřeba si nechat poradit je potřeba si klást otázku, jak jeho/její rozhodnutí budou ovlivňovat ţivoty druhých (koho málo, koho více, koho dobře, koho hůře...) se zajímá o své studenty testování (známkování) má své omezení. Je důleţité ale není to to jediné.Todd Whitaker. What Great Teachers Do Differently: 14 Things That Matter Most, 2003
 • 19. Osobnost, hodnotyPozor na učení nápodobou (nápodoba je po celý ţivot jednímz nejdůleţitějších způsobů učení!)Autorita / RespektVzor / Dobrý příklad (mluva, jídlo, řešení konfliktů ...)Chování ve škole i mimo školu
 • 20. Jak se zlepšit?Knihy, weby, blogyNáslechy (např. kolega, kterého si váţíte; ideálně opakovaně)Video / Audio nahrávkaSebehodnoceníHodnocení ţáky/studenty
 • 21. Mámeučitelskédary
 • 22. Flexibilita Mluvnost Umění se ocenit Máme Jaká je učitelské odvrácená strana dary našich darů? Odpověď na vše LidovostPerfekcionismus
 • 23. Nenaplnění dlouhodobých cílů Flexibilita Málo naslouchání - zejména introvertům Mluvnost Vychloubání se Umění se ocenit Máme Jaká je učitelské odvrácená strana dary našich darů? Odpověď na vše Nedostatek odbornosti Lidovost NevěrohodnostPerfekcionismus Zabití času nedůležitostmi
 • 24. Jaké máte Jaká jeučitelské odvrácená stranadary? Vašich darů?
 • 25. Žádný učitel nemůže mít všechny žádoucí vlastnosti.Snaha učit se a zlepšovat by měla být celoživotní. (možná to také pomůže vyhnout se Alzheimerovi...)
 • 26. Co tvoří dobrého učitele?Institut celoživotního vzdělávání – učitelská způsobilostMgr. Aleš Neusar, Ph.D. www.neusar.cz17/3/2013