Ketokohan Imam Hanafi

923 views

Published on

Ini merupakan tajuk perbincangan ahli kumpulan saya.Untuk sesiapa yang ingin mengetahui lebih mendalam secara santai mengenai Imam Hanifah,bolehla jadikan ia sebagai maklumat tambahan..Semoga mendapat manfaat.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
923
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ketokohan Imam Hanafi

 1. 1. KETOKOHAN IMAM HANAFI DALAM BIDANG FIQH
 2. 2.  Abu Hanifah An-Nu‟man Bin Tsabit Bin Zuthai AtTaimiy Al-Kufiy  Dilahirkan di Kota Kufah dan berketurunan Parsi.  Bapanya dahulu merupakan seorang lelaki berketurunan dari Bani Taimullah Ibnu Tsa‟labah.  Beliau telah dimerdekakan dan kerana itulah nama beliau dinisbahkan kepada At-Taimiy iaitu nama kepada Bani Taim.
 3. 3.  Dilahirkan pada 80 hijrah  beliau telah meninggal dunia pada 150 hijrah  Kembara  pengajian beliau bermula di Kota Kufah Di sana beliau telah mula belajar Ilmu Kalam sehingga beliau mahir di dalam ilmu tersebut. Lalu beliau pun mengarang sebuah kitab yang berkaitan dengan Ilmu Kalam yang bertajuk Fiqh Al-Akbar.
 4. 4.  Imam Abu Hanifah merupakan seorang imam yang tidak dapat dipersoalkan lagi kealimannya.  Beliau seorang yang faaqih dan amanah dan juga merupakan seorang perawi hadith nabi yang tsiqah (terpercaya).  Imam Abu Hanifah merupakan seorang imam yang berada dan warak. Cukuplah dengan harta yang beliau perolehi dari hasil perniagaan beliau itu daripada menjawat sebarang jawatan  kewarakkanya serta ketaqwaanya terhadap Allah telah menghalang beliau daripada menjawat apa-apa jawatan di zaman pemerintahan Al-Umawi begitu juga di zaman pemerintahan Al-Abbasi,dan
 5. 5.  sesungguhnya Yazid Bin Umar telah meminta seorang dari pegawainya di Iraq di zaman pemerintahan Al-Umawi iaitu Marwan Bin Muhammad supaya menyatakan kepada Imam Abu Hanifah untuk menjadi pentadbir di Kufah tetapi beliau telah menolaknya,lalu beliau telah diseksa disebabkan penolakkan beliau terhadap jawatan tersebut. Beliau telah disebat dengan menggunakan cambuk sebanyak 110 kali sebatan. Setiap hari sebanyak sepuluh kali sebatan
 6. 6.  Pada zaman pemerintahan Al-Abbasi pula Abu Ja‟far Bin Mansur telah berkenan untuk menjadikan beliau pentadbir di Baghdad tetapi beliau telah menolaknya juga,lalu sebagai hukuman beliau telah ditahan dan diseksa lagi sekali dengan dipukul dengan cambuk sebanyak 10 kali sebatan setiap hari sehingga beliau hampir-hampir menemui ajal beliau.
 7. 7. 1) Al Quran 2) Hadith 3) Kata Sahabat 4) Ijma‟ 5) Ijtihad dengan Qiasi
 8. 8.  Abu Hanifah tidak mempedengarkan sahaja ilmu itu secara langsung tetapi beliau membentangkan sesuatu permasalahan hukum fiqh  beliau akan menerangkan asas-asas atau kaedah-kaedah perundangan Islam bagi sesuatu hukum tersebut.  Kemudian beliau memberi peluang kepada murid-muridnya untuk berhujah serta berdialog dan masing-masing akan mengemukakan pendapat mereka.
 9. 9.  Ada sebahagian daripada mereka bersetuju dan ada yang menentang.  Kemudian pada akhirnya, beliau akan mematahkan hujah pendapat murid-muridnya seorang demi seorang sehingga semuanya bersetuju dan menerima pendapatnya yang logik itu
 10. 10.  beliau telah menuntut ilmu daripada beberapa orang ulama‟ yang masyhur pada zamannya.  Diantaranya ialah Imam Hammad bin Abi Sulaiman.  Abu Hanifah pernah berguru dan berdamping dengan Imam Hammad selama 18 tahun sebelum mengambil alih tempat gurunya itu setelah gurunya meninggal dunia
 11. 11.  Abu Hanifah juga pernah belajar dengan Zaid bin „Ali Zainal „Abidin, Ja‟far al-Sadiq dan Abdullah bin al-Hasan.  Beliau juga pernah mempelajari fiqh daripada ulama‟ Makkah yang mempunyai ilmu yang hebat dalam masalah fiqh dan hadis
 12. 12.  Imam Abu Hanifah mempunyai murid yang sangat banyak.  Ada sesetengah daripada mereka yang belajar dan mendengar daripadanya dalam beberapa tempoh masa yang tertentu kemudian kembali ke negara masing-masing selepas mengambil manhaj dan jalan mazhabnya
 13. 13.  Antara murid beliau yang masyhur adalah seperti berikut 1) Abu Yusuf 2) Muhammad Binal-Hasan al-Syaibani 3) Zufar bin Hudhayl 4) al-Hasan bin Ziyad
 14. 14.  Peringkat pertama: peringkat imam-imam mujtahid yang mengeluarkan hukum-hukum syarak daripada al-Quran dan as-Sunnah serta mereka yang tidak mengikut sesiapa pun dalam kaedah berijtihad sama ada dalam perkara usul atau perkara cabang
 15. 15.  Peringkat kedua: Peringkat mujtahid dalam mazhab yang mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum daripada dalil-dalil mengikut kaedah yang ditetapkan oleh imam-imam mereka.  Sungguhpun merka berselisih pendapat dengan imam mereka dalam masalah cabang fiqah, namun mereka bertaklid dalam kaedah-kaedah usul.  Mereka adalah seperti Abu Yusuf, Muhammad dan semua murid Imam Abu Hanifah yang mencapai kedudukan seumpama ini.
 16. 16.  Peringkat ketiga: Peringkat mujtahid dalam masalahmasalah yang tidak diriwayatkan oleh imam mazhab dan murid-muridnya.  Mereka adalah seperti - Ahmad ibnu Umar Abu bakar al-Khosof as-Syaibani (261H) - Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah Abu Ja‟far atThohawi (321H) - Ubaidillah ibnu Hasan ibnu Dilal Abu Hasan al-Khorhi (340H) - Ali ibnu Muhammad Abu al-Hasan Fakhrul Islam alBazdawi (482H) - Muhammmad ibnu Ahmad Abu Bkar as-Sarqosi Syamsul Aimmah (490H).
 17. 17.  Peringkat keempat: Peringkat ulama-ulama takhrij yang mengikut mazhab imam mereka. Mereka adalah seperti Abu Bakar ar-Rozi yang dikenali sebagai al-Jasos (360H) dan seumpamanya.  Peringkat kelima: Peringkat ulama-ulama tarjih yang mengikut mazhab imam mereka. Mereka adalah seperti Abu Hasan al-Qaduri, pengarang kitab al-Hidayah
 18. 18.  Peringkat keenam: Peringkat ulama-ulama muqallid yang mampu membezakan antara pendapat yang lebih kuat dan kuat, atau lemah, pendapat yang mempunyai riwayat yang kuat atau pendapat yang mempunyai riwayat yang tidak kuat dan jarang-jarang.  Mereka adalah seperti Abu al-Barakat an-Nasafi (pengarang kitab Kanzu ad-Daqoik, 710H), Abu alFadhl al Mosuli (pengarang kitab al-Mukhtar fi Furu‟ al-Hanafiah, 683H), Mahmud ibnu Ahmad (pengarang kitab Wiqoyah ar-Riwayah fi Masailil Hidayah, 673H) dan Ibnu as-Sa‟ati (pengarang kitab Majma‟ al-Bahrain wa Multaqa anNahrain, 694H).
 19. 19.  Peringkat ketujuh: peringkat ulama muqallid yang tidak mampu untuk sampai kepada peringkat yang telah disebutkan di atas.
 20. 20.  Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling luas penyebarannya.  Ini kerana perkembangan mazhab ini telah dibantu oleh keadaan semasa yang berlaku pada waktu itu, di mana mazhab ini menjadi pegangan kerajaan Abbasiyyah selama 500 tahun.
 21. 21.  Ramai dikalangan ulama mazhab tersebut telah dilantik menjadi qadi seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hassan al-Shaybani yang membantu ke arah perkembangan mazhabnya.  Mazhab ini juga telah menjadi mazhab rasmi bagi kerajaan Uthmaniyyah.
 22. 22.  banyak negara telah mengikuti mazhab Hanafi seperti negara-negara bekas jajahan kerajaan Uthmaniyyah seperti Mesir, Syria, Lubnan, Jordan, Iraq dan Turki.  Begitu juga, mazhab ini diikuti di negara-negara Balkan, Afhganistan, Pakistan, Turkistan, Asia Tengah,India dan China.  Mazhab ini mempunyai pengikut yang ramai di negara-negara yang berlainan dan dianggarkan berjumlah lebih dari 180 juta orang yang merupakan sebahagian umat Islam di dunia.  Ia juga mempunyai hampir 25 ribu pengikut di Amerika Selatan.
 23. 23.  Abu Hanifah tidak pernah menulis apa-apa buku dalam bidang ilmu fiqh kecuali hanyalah beberapa risalah kecil dalam bidang ilmu kalam dan dakwah.  Contohnya, al-Fiqh al-Akbar
 24. 24.  Walau bagaimanapun, murid-muridnya telah memainkan peranan yang penting di dalam memindah dan menulis pendapat-pendapat serta riwayat-riwayat beliau.  Antara muridnya yang terkenal dalam usaha ini ialah Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hassan alShaybani yang dikenali sebagai al-Sahiban yang bererti dua orang sahabat.
 25. 25. Pemergian Abu Hanifah telah memberi impak yang besar. Salah seorang ulama Kufah berkata, “ Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah, sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sehebat dia selamanya” (Muhammad Aizat Farhan 2012: 28). Itulah yang boleh kita ambil sebagai pengajaran. Bahawa tutur kata adalah identiti kita.
 26. 26. Satu syair telah dibuat untuk kematiannya oleh salah seorang muridnya iaitu, “Kini fikih telah pergi, sementara kalian tidak memiliki fikih, Maka takutlah kepada Allah, dengan menjadi pengganti Nu’man yang kini telah tiada, Lalu siapa yang akan menghidupkan malam jika telah gelap Semoga Allah merahmati dan meredhainya”

×