• Save
AVO - MPO
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
464
On Slideshare
464
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOPodpora výzkumu, vývoje a inovacína Ministerstvu průmyslu a obchoduAsociace výzkumných organizací25. dubna 2013
 • 2. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPO oblast podpory podnikání a inovacíOperační program Podnikání a inovace (OPPI)Rizikový kapitál - seed fondCIP + Enterprise Europe Network oblast podpory výzkumu a vývojeProgram TIPPodpora výzkumných organizací nový Operační program podnikání a inovace prokonkurenceschopnostRole MPO:
 • 3. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOOperační program Podnikání a inovaceZákladní programový dokument resortu průmyslu aobchodu pro čerpání finančních prostředků zestrukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013.Alokace:cca 91 mld. KčOPPI je financován• z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 85%• ze státního rozpočtu – 15%OPPI pro podnikatele a firmy6 prioritních os16 programůPrioritní osa 1 - Vznik firemStartJeremiePrioritní osa 2 - Rozvoj firemProgresZárukaICT v podnicíchICT a strategické službyRozvojPrioritní osa 3 - Efektivní energieEko-energiePrioritní osa 4 - InovaceInovacePotenciálPrioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovaceProsperitaSpolupráceŠkolicí střediskaNemovitostiPrioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikáníPoradenstvíMarketing
 • 4. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOStrategická orientace OPPIPodpora podnikavosti, zakládání a rozvojefirem, a to zejména technologickyorientovaných, včetně vytváření vhodného prostředípro podnikáníVytváření a zlepšování služeb pro podnikáníEfektivní využívání všech zdrojů energií asurovin, především v energeticky náročnýchodvětvíchRozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů,posilování vazeb mezi VaV a průmyslovým sektorem
 • 5. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOPřipravujeme pilotní projekt na vytvoření novéhofinančního nástroje pro inovační start-upySeed/Venture capital fond – nový nástroj podpory z OP PI – podpora ve forměkapitálových vstupů především do nově vznikajících inovačních firem (v ČRdosud tento nástroj podpory neexistuje).Nutný podíl soukromého kapitálu min. 30 % na každé investici s výjimkounejmenších projektů.Cíl:Usnadnit zakládání a rozvoj nových inovačních podniků pomocí novýchfinančních nástrojůPodpořit rozvoj trhu rizikového kapitálu v ČR především v segmentuzačínajících firem
 • 6. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOCIP - Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace2007-2013Alokace cca 3,6 mld. EUR3 tematické pilíře: Podnikání a inovace, Inteligentní energie pro Evropu, Podporapolitik informačních a komunikačních technologiíProjekt BISONet (BusInesS and InnOvation Support Network) – EnterpriseEurope NetworkPoradenství pro podnikatele - informace o podnikání na evropském trhuTechnologický transfer a inovaceProjektové poradenství – informace o programech na podporu VaVaI,poradenství při přípravě projektových návrhů atd.
 • 7. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOTIP - program výzkumu a vývojePodpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti:nové materiály a výrobkynové progresivní technologienové informační a řídící systémyPříjemci: podnikatelské subjekty a výzkumné organizaceRozpočet (2009 – 2017): cca 12,3 mld. KčPodpořených projektů (2009 – 2012): 870Projekty dle oborů: průmysl 69 % (strojní zařízení, nástroje, elektronika,energetika, hutnictví ad.), chemie 10 %, lékařství a zdravotní technika 6 %atd.
 • 8. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOPodpora výzkumných organizacíPodpora výzkumných organizací na jejich dlouhodobý koncepční rozvoj:MPO poskytuje nově od roku 201110 výzkumných organizací (v roce 2012)Příjemci: výzkumné organizace zřízené podle soukromého právaRozpočet 2013: 146 mil. KčPodpořené organizace:Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.Centrum výzkumu Řež s.r.o.VÚTS, a.s. ad.
 • 9. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOProgramy ČR pro období kohezní politiky 2014 – 2020Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020Pro EFRR, FS a ESF cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ jsou navrženy:– OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený MPO;– OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený MŠMT;– OP „Zaměstnanost“ řízený MPSV;– OP „Doprava“ řízený MD;– OP „Životní prostředí“ řízený MŽP;– „Integrovaný regionální operační program“ řízený MMR;– OP „Praha - pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy;– OP „Technická pomoc“ řízený MMR.Pro EFRR cíle „Evropská územní spolupráce“ je navrženo 7 OPPro intervence EZFRV je navržen Program rozvoje venkova 2014–2020a pro ENRF OP Rybářství v gesci MZe
 • 10. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOOP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostNávrh prioritních os (PO) a specifických cílů zaměřených na oblast VaVaI:PO 1 - Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovacíZvýšení inovační výkonnosti podnikůZvýšení intenzity a využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálníhoRozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi v duchu konceptu inteligentní specializacePO 2 - Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostníekonomice a internacionalizace podnikáníZvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů, včetnězlepšení dostupnosti kapitálové vybavenosti firemPO 3 - Udržitelné hospodaření s energií, podpora OZE a rozvoj inovací venergeticeVětší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání druhotných surovinPO 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních akomunikačních technologií
 • 11. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPODalší informace naleznete na stránkáchwww.mpo.czwww.mpo-oppi.czwww.czechinvest.orgZelená linka: 800 800 777Zdroje informacíIng. Martin Štíchae-mail: sticha@mpo.czDěkuji za Vaši pozornost.