Your SlideShare is downloading. ×
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)

137
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
137
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Asociace výzkumných organizací
 • Transcript

  • 1. 50 1Asociace výzkumných organizacíPodpora výzkumu, vývoje ainovací z veřejnýchprostředkůIng. Václav Neumajervýkonný předsedaAsociace výzkumných organizací
  • 2. 50 2Asociace výzkumných organizací142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum avývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovanýpřevážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd avysokých škol. Zastupuje více než 8 tisíc lidí činných v této oblasti. sdružuje více než osmdesát právnických osob, jejichž dosaženévýsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány prosazuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje na všech úrovníchstátní správy především při tvorbě nové legislativy a systémů podporyvývoje a výzkumu poskytuje poradenství v oblasti možností podpory výzkumných avývojových projektů a při jejich realizaci v celém průběhu tohotoprocesu, tj. od poskytnutí základních informací přes pomoc přizpracování projektu, řešení problémů při realizaci projektu až po jehovyúčtování informuje své členy o aktuálním dění v oboru a pořádá odbornékonference s aktuální tématikouZaložena 25. 7. 1990
  • 3. 50 3
  • 4. 50 4Asociace výzkumných organizacíZákladní pojmy (def. zák. 130/2002 Sb.) Základní výzkum: teoretická nebo experimentální práceprováděná za účelem získání nových vědomostí ozákladních principech Aplikovaný výzkum: teoretická nebo experimentálnípráce prováděná za účelem získání nových poznatků provývoj nových výrobků Experimentální vývoj: používání stávajících poznatkůpro návrh nových výrobků Inovace je zavedení nových výrobků a služeb do praxe(inovace postupů a organizační inovace) Výzkumná organizace: hlavní činností je VaV, reinves-tuje zisk, vlastníci nemají přednostní přístup k výsledkům poskytovatel, uchazeč, příjemce, další účastník, řešitel,způsobilé/uznané náklady, výsledky VaVaI VaV, VaVaI, SR, RVVI,TA ČR, VVI (v.v.i.), VO
  • 5. 50 5Asociace výzkumných organizacíEU (a ČR) klade především důraz na: Rozvíjení výzkumu a všech forem inovací, pokudznamenají přeměnu znalostí v přidanou hodnotu azvyšují konkurenceschopnost podniků. Podporu společného výzkumu podniků a univerzita vůbec vytváření partnerství za účelem inovace. Podporu malých a středních podniků (MSP)=> Stále více se stírá hranice mezi výzkumem,vývojem a inovacemi (VaVaI). Proto i systémyveřejné podpory se postupně rozšiřují na všechnyaspekty tohoto procesu.Kde ale sehnat navýzkum, vývoj a inovace peníze ??
  • 6. 50 6Asociace výzkumných organizacíKDE ZÍSKAT PENÍZE NA VÝZKUM, VÝVOJ,INOVACE?Žlutě označena specializace AVOČí jsou Kdo je dává(rozhoduje)Pod jakým heslemČ R Č RN e p ř í m á p o d p o r a v ý z k u m u av ý v o j e ( z á k . o d a n i z p ř í j m u )Č R Č RV e ř e j n á ( p ř í m á ) p o d p o r av ý z k u m u a v ý v o j e z e S R ( z á k .1 3 0 / 2 0 0 2 S b . )E U + Č R Č RS t r u k t u r á l n í f o n d y ( p o d m í n k ys c h v á l e n é E U )E U E UM e z i n á r o d n í v ý z k u m n ép r o g r a m y( n e j z n á m ě j š í j e 7 . R P )E U + Č R E U + Č RS p o l e č n é t e c h n o l o g i c k é i n i c i a t i v ya p o d . – ( p o d m í n k y d l e p r g . )
  • 7. 50 7Asociace výzkumných organizacíSpolečné technologické iniciativy (JTI)Nezávislé subjekty jejichž cílem je vytvořitudržitelné partnerství veřejného a soukroméhosektoru pro podporu činností VaV v podoběmezinárodních projektů. Veřejnými zdroji serozumí jednak zdroje národní, jednak zdrojeEU. www.artemis-ju.eu, www.eniac.eu a další.Problematické financování z hlediska příjemců –každá ze dvou částí dotace podléhá jinýmpředpisům a mají přitom hradit stejnénáklady!!!
  • 8. 50 8Asociace výzkumných organizacíMezinárodní výzkumné programyJsou určeny pro podporu mezinárodníspolupráce ve výzkumu a vývoji.Vyhlašuje je EU a přímo financuje. Jejichpřehled je např. na http://www.czelo.cz .Nejznámější je 7.(6). rámcový program provýzkum a vývoj. V ČR nejlépe síť NINEThttp://www.ninet.cz/ ; nejucelenější nahttp://www.tc.cz (Technologické centrumAV ČR) a jeho http://www.fp7.cz .
  • 9. 50 9Asociace výzkumných organizacíStrukturální fondy na léta 2007-2013Klíčový národní strategický dokument:Národní strategický referenční rámec: formulujeglobální cíl a strategické cíle rozvoje Českérepubliky na období 2007 – 2013- Strategické cíle: (1) Konkurenceschopná českáekonomika; (2) Otevřená, flexibilní a soudržnáspolečnost; (3) Atraktivní prostředí; (4) Vyváženýrozvoj území- Globální cíl: zvýšit do konce programovacíhoobdobí konkurenceschopnost České republiky apřiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu aslužeb úrovni předních průmyslových zemíEvropy
  • 10. 50 10Asociace výzkumných organizacíČást strukturálních fondů je zaměřena napodporu znalostní ekonomiky – podporuvýzkumu, vývoje, inovací a vzdělání OP Podnikání a inovace – MPO (OP PI - rozvojpodnikatelského prostředí, konkurenceschopnostipodniků, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výroběenergie – dotace dle regionální mapy podpory 45%÷65%) OP Výzkum a vývoj pro inovace – MŠMT(OP VaVpI – posilování VaV a proinovačního potenciáluČR prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí adalších subjektů – dotace až 100%) . OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost –MŠMT (OP VK - rozvoj vzdělanostní společnosti; účelposílení konkurenceschopnosti ČR– dotace až 100%)
  • 11. 50 11Asociace výzkumných organizacíOP PI - Podnikání a inovace na r. 2007-2013 Zajišťuje komplexní podporu resortu průmyslua obchodu za použití prostředků strukturálních fondů EU. Napomáhá dalšímu rozvoji podnikatelského prostředí,rozvoji konkurenceschopnosti podniků i zvýšení podíluobnovitelných zdrojů na výrobě energie. Je rozdělen podle tématického zaměření do 6 věcnýchprioritních os. Podpora je poskytována převážně MSP, anebo jev rámci programů zlepšována podnikatelskáinfrastruktura, využívaná převážně MSP. Implementační agenturou programů OPPI jepříspěvková organizace Ministerstva průmyslua obchodu, agentura CzechInvest.
  • 12. 50 12Asociace výzkumných organizacíOP PI - Prioritní osy:1. Vznik firem – START, FINANČNÍ NÁSTROJE2. Rozvoj firem - PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICTA STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT V PODNICÍCH3. Efektivní energie – EKOENERGIE4. Inovace – INOVACE, POTENCIÁL5. Prostředí pro podnikání a inovace –SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA,NEMOVITOSTI6. Služby pro rozvoj podnikání – PORADENSTVÍ,MARKETING (znovu od dubna 2012)
  • 13. 50 13Asociace výzkumných organizacíPrioritní osa 4 – InovaceProgram INOVACE (projekt inovační zatím skončil, patent do 30.9.2012)Cílem programu je stimulovat a zvýšit inovační aktivitu MSPi velkých podniků v oblasti výroby i služeb, zejména zaváděnímvýroby nových výrobků s vysokými technickýmia ekonomickými parametry. Dalším cílem je zlepšitprostřednictvím podpory patentové aktivity podniků,vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol podmínky protransfer výsledků VaV do praxe. Podpora je poskytovánaformou dotace.Program POTENCIÁL (znovu v průběhu r. 2012?)Cílem programu je posílit vývojové a inovační kapacity podnikůzvýšit počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastníVaVaI, prohloubit spolupráci podniků s VaV institucemia vytvářet podmínky pro zapojení podniků do domácíchi evropských programů VaV. Podpora bude poskytovánaspolečnostem, které budují nová, či rozšiřují stávajícípracoviště VaVaI výrobků a technologií. Podpora budeposkytována formou dotace.
  • 14. 50 14Asociace výzkumných organizacíOP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovacePrioritní osy:1. Evropská centra excelence - rozvoj nejlepšíchvýzkumných týmů2. Regionální VaV centra - posílení cíleného výzkumu vregionech3. Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje -zajištění rychlého a efektivního přenosu výsledkůvýzkumu a vývoje do praxe a zlepšení systémuinformovanosti o výsledcích VaV4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školáchspojenou s výzkumem - podpora infrastrukturyvysokých škol k využití pro nárůst v nabídce lidskýchzdrojů pro výzkum a inovace5. Technická pomoc - zajištění efektivní řízení OP vč.propagaceIndividuální a velké projekty (>50 mil. €).
  • 15. 50 15Asociace výzkumných organizacíOP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnostPrioritní osy:1. Počáteční vzdělávání - Zvyšování kvality vevzdělávání, Rovné příležitosti žáků, Další vzdělávánípracovníků škol, zlepšení podmínek zákl. škol2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj – Vyšší odbornévzdělání, Vysokoškolské vzdělávání, Lidské zdroje vevýzkumu a vývoji, Partnerství a sítě3. Další vzdělávání - Individuální další vzdělávání,Podpora nabídky dalšího vzdělávání4. Systémový rámec celoživotního vzdělání -Systémový rámec počátečního vzdělávání5. Technická pomoc - Řízení, kontrola, informovanost apublicita programu
  • 16. 50 16Asociace výzkumných organizacíVEŘEJNÁ (PŘÍMÁ) PODPORAVÝZKUMU A VÝVOJE ZESTÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
  • 17. 50 17Asociace výzkumných organizacíVeřejná (přímá) podpora výzkumu avývoje ze státního rozpočtu ČR je dánazákonem 130/2002 Sb.)o podpoře výzkumu, experimentálníhovývoje a inovací z veřejných prostředků.Jeho nové znění platí od 1.7.2009od kdy byl do něj promítnut „RámecSpolečenství pro státní podporu výzkumu,vývoje a inovací“ a „Reforma systémuvýzkumu, vývoje a inovací v ČR“.
  • 18. 50 18Asociace výzkumných organizacíPodpora výzkumu a vývoje v ČRKompetence v oblasti výzkumu a vývoje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –vědní politiku,výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti Ministerstvo průmyslu a obchodu – průmyslový výzkum,rozvoj techniky a technologií Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (RVVI)- navrhuje vládě výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj- zabezpečuje zpracování dlouhodobých základních směrů aproporcí rozvoje výzkumu a vývoje- zajišťuje informační systém výzkumu a vývoje- připravuje vstupy pro návrh Národní politiky výzkumu a vývoje- zpracovává analýzy výzkumu a vývoje Ministerstvo financí – navrhuje definitivní výši rozpočtuZákladní dokument:Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta2009 – 2015.
  • 19. 50 19Asociace výzkumných organizacíPřevzato z publikace PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE AINOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE – 2012; © 2011 ČSNMT; ISBN 978-80-87294-30-7VÝVOJ PODPORY VaV Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
  • 20. 50 20Asociace výzkumných organizacíPříjemci podporyAkademie věd České republiky (AV ČR) soustava vědeckých pracovišť - „Veřejných výzkumnýchinstitucí“,v.v.i. (do 1.1.2007 příspěvkových organizací) 1/3 celkové státní podpory (vč. příspěvku na činnost)Vysoké školy 20 státních vysokých škol a univerzit a soukromé vysokéškoly stejný objem podpory jako u AV ČROstatní Příspěvkové a v.v.i. organizace státní správy Soukromý podnikatelský sektor (cca 3÷4 mld. Kč/r.) –stále klesající. Výhled: v r.2015 jen cca 1 mld. Kč/r. Další platby
  • 21. 50 21Asociace výzkumných organizacíDRUHY (FINANČNÍ) PODPORY VÝZKUMU AVÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮINSTITUCIONÁLNÍ PODPORAPůvodně: Pro podporu institucí provádějících základní aaplikovaný výzkum – dnes již má širší významÚČELOVÁ PODPORAPředevším pro podporu řešení jednotlivých konkrétníchprojektů.Je nejvíce využívaná podnikatelskými subjekty.
  • 22. 50 22Asociace výzkumných organizacíPřevzato z publikace PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE AINOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE – 2012; © 2011 ČSNMT; ISBN 978-80-87294-30-7Institucionální a účelová podpora VaVaI ČR v letech 2006–2012 (mil Kč)
  • 23. 50 23Asociace výzkumných organizacíInstitucionální podporaje poskytována především podle různých algoritmůna: dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace(VO) na základě zhodnocení jí dosažených výsledků:v.v.i., příspěvkové organizace, vysoké školy,podnikatelské subjekty (>85% AV ČR+MŠMT) mezinárodní spolupráci ČR ve VaV (poplatky za účast vprogramech, členství v organizacích, „dofinancování“finančních podílů českých účastníků) operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích podpora může činit až 100% nákladů příslušnéhovýzkumu výběr není prováděn veřejnou soutěží!
  • 24. 50 24Asociace výzkumných organizacíZměna systému hodnocení VaV- nový princip přidělování institucionální podpory nadlouhodobý koncepční rozvoj instituce. Je zaměřeno výlučně (v principu?) na získání podkladů krozdělování institucionálního financování (dříve Výzkumnézáměry). Nejvýznamnější změnou je přímá vazba mezi výsledkem(počet bodů) a objemem finančních prostředků. Největší problémy:mezioborové rozdílysměšování základního a aplikovaného výzkumu. Přesun financování některých VO na nové poskytovatele(MPO,MZe).
  • 25. 50 25Asociace výzkumných organizacíÚčelová podpora je poskytovánana základě výsledků veřejné soutěže nakonkrétní projektyna základě jiných (zákonem, vládou)schválených postupů na další konkrétníúčely
  • 26. 50 26Asociace výzkumných organizacíPoskytovatelé účelové podpory před reformou více než 19 (!!) orgánů státní správy nyní je pouze i s institucionální podporou 11 účelovou podporu projektů rozděluje pouze 7poskytovatelů:• ukončily AV ČR, MD, MMR, MŽP, SÚJB, MPSV, ČBÚ,NBÚ, MZV, BIS, MPO a omezilo MŠMT – vpřechodném období budou u všech „dobíhat“ pouze jižzahájené programy,• zůstaly GA ČR, MO, MV, MK, MZe, MZ - MŠMT inadále zodpovídá za mezinárodní spolupráci aprůřezové programy; (nové odpovědnosti: MV –bezpečnostní výzkum, MK – kulturní dědictví národa),• vznikla Technologická agentura, která převzala„náplň“ většinu programů „končících“ poskytovatelů.
  • 27. 50 27Asociace výzkumných organizacíTechnologická agentura Právní postavení - prakticky paralela ke stávající GA ČR,ale pro oblast aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;organizační složka státu; správce rozpočtové kapitolystátního rozpočtu. Hlavními cíli její činnosti jsou:– podporovat za celou ČR projekty v oblasti VaVaI, kterémají skončit uplatněním v praxi,– poskytovat plný servis uživatelům v průběhu celéhoprocesu (poradenství právní a finanční, ochranavýsledků atd.),– podporovat komunikaci mezi výzkumnýmiorganizacemi a soukromým sektorem a podílovéfinancování projektů,– spolupracovat se zahraničními technologickýmiagenturami (zejm. zemí EU) a využívat jejichzkušeností.
  • 28. 50 28Asociace výzkumných organizacíÚčelová podpora je poskytována na základě výsledků veřejné soutěže na- grantový projekt - příjemce stanovuje sám cíle azpůsoby řešení- veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji - výzkum avývoj pro potřeby poskytovatele- programový projekt VaVaI - vyjadřuje, jakýmzpůsobem přispěje uchazeč k naplnění cílůvyhlášeného programu na základě jiných postupů na- projekty mezinárodní spolupráce ve VAV- projekty velkých infrastruktur- specifický vysokoškolský výzkum.
  • 29. 50 29Asociace výzkumných organizacíGrantové projekty: poskytuje pouze Grantová agentury Českérepubliky (GA ČR) příjemce stanovuje sám cíle a způsoby řešení vzákladním výzkumu (podmínky obdobné IP) obory: technické vědy; přírodní vědy; lékařskévědy; společenské vědy; zemědělské vědy dotace (jedná se o základní výzkum) je prakticky100% nákladů různé typy grantů (dříve GA AV ČR: standardní,juniorské, publikační; dnes jen GA ČR:standardní,doktorské, postdoktorské, bilaterálnímezinárodní projekty)
  • 30. 50 30Asociace výzkumných organizacíVeřejná zakázka ve výzkumu a vývoji příjemce provádí výzkum a vývoj pro potřebyposkytovatele ten je jediným uživatelem výsledků výběr uchazečů je prováděn na základěvýsledků veřejné soutěže dle zákona o zadáváníveřejných zakázek!!!! dotace může dosáhnout 100% nákladů bezohledu na typ výzkumu
  • 31. 50 31Asociace výzkumných organizacíProgramový projekt VaVaI - „Filosofie podpory“podnikatel chce řešit projekt VaVaI pro vlastnípotřebupokud cíle projektu splňují cíle některéhovyhlášeného programu požádá o „příspěvek“ odstátupokud stát milostivě uzná – přidá podnikateli najeho projekt (maximálně ve výši podle „Rámcespolečenství“ - typ výzkumu, subjektu apod.)stát si nedělá nárok na vlastnictví ani výsledků anizískaného majetku.
  • 32. 50 32Asociace výzkumných organizacíPoskytování podpory projektu VaVaI splňujícípodmínky „Programu podpory VaVaI“ Veřejná soutěž je vypisována jednotlivýmiposkytovateli na základě „Programů podporyvýzkumu a vývoje“ schválených Radou pro výzkum avývoj, které definují věcné, časové a finančnípodmínky příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakýchpodmínek přispěje k naplnění cílů vyhlášenéhoprogramu získaný majetek je příjemce (§15) – pokud se podílívíce účastníků pak dle smlouvy o dotaci (§ 9) – co sezbytky? práva k výsledkům VaV patří příjemci (§15).
  • 33. 50 33Asociace výzkumných organizacíPříklad 1: program MPO - TIP (2009 - 2017) realizací svých výsledků má zajišťovat rozšíření poznatkovézákladny pro posílení produkce České republiky a následněEvropské unie podporovány projekty VaV, které povedou k výrobě víceekonomické, ekologické, bezpečnější, rychlejší, flexibilnějšíapod. zvlášť podpořen VaV pro MSP cíle programu: nové materiály a výrobky, nové progresivnítechnologie, nové informační a řídící systémy max. čtyřleté projekty, žádný zákl. výzkum za 100%, 50%řešení vlastními zaměstnanci, investice 0%. kritéria: orientace na budoucnost, hospodářský význam,použitelnost řešení, působnost cílů poslední výzva v r.2011 - další výzvy již nebudou (problematikupřevzala TA ČR)
  • 34. 50 34Asociace výzkumných organizacíPříklad 2: Technologická agentura (www.tacr.cz)a) Program „ALFA“ využívá Nařízení komise (ES) č. 800/2008 (< 3 mil.€/proj.) trvání 2011 – 2016; projekty min. 24 měsíců; řešení do max. 12.2016;výzva pro r.2013: k dispozici ≈0,8 mld. Kč; došlo 995 žádostí, dálepostoupilo 972; předpoklad úspěšnosti cca 20%, výsledky budouvyhlášeny 14.12.12. cíl: zvýšení množství a kvality nových poznatků aplik. výzkumu aexperim. vývoje (výsledky jen P - Patent, Z–poloprovoz, ověřená technologie; F–užitný vzor, průmyslový vzor; G – prototyp, funkční vzorek; N – certifikovanémetodiky; R – software; služby jen 20% nákladů; max. 65%!!! podpora, (min. 35%neveř.) režii nutno dokázat - žádný 20% paušál z nákladů!!), před ukončenímřešení předložit „implementační plán“! Možnost odstranění formálních chyb do 5dnů do doručení. dílčí cíle: interdisciplinarity témat, spolupráce ve VaV mezi subjekty (pře-devším podnik <-> VO), urychlení transferu výsledků do aplikační sféry. Podprogramy:– Progresivní technologie, materiály a systémy– Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí– Udržitelný rozvoj dopravy
  • 35. 50 35Asociace výzkumných organizacíPříklad 2: Technologická agentura (www.tacr.cz)b) Program „BETA“ Jedná se pouze o „Veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji“ -příjemce provádí VaV pro výzkumné potřeby orgánů státní správy!! TA ČR bude zadávat veřejné zakázky: ČBÚ; ČÚZK; MD; MPSV;MMR; MV; MZ; MŽP a SÚJB. 100% podpora. Trvání 2012 – 2016.Celkem 640 mil. Kč. Délka řešení projektů je stanovena na 12 až 36 měsíců. Podpora bude poskytována pomocí zálohového financování poetapách. Celková částka bude doplacena až po ukončení projektu. Hodnocení bude pobíhat ve dvou stupních. Nejprve každý zdotčených orgánů státní správy shromáždí návrhy výzkumnýchpotřeb. Expertní hodnotící komise sestaví návrh jejich pořadí a znich budou vybrány ty, k nimž bude zahájen výběr dodavatele. Od okamžiku vyhlášení soutěže až do oznámení výsledků, sebude výběrové řízení řídit zákonem o veřejných zakázkách!!
  • 36. 50 36Asociace výzkumných organizacíPříklad 2: Technologická agentura (www.tacr.cz)c) Program „OMEGA“ využívá Nařízení komise (ES) č. 800/2008 trvání v letech 2012 – 2017; max. dvouleté projekty; jenaplikovaný výzkum, výzva zatím jen v r.2011 ≈ 52 mil. Kč;předpoklad ∅ 1,8 mil. Kč/projekt; došlo 123 žádostí,vyřazeno cca 1/3; podpořeno 48 projektů. cíl: posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovanýchspolečenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit prozvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšeníkvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomickýrozvoj – komplementární k programu NAKI (MK – prg.národní a kulturní identity) max. 80% podpory (VO však mohou použít IF); celkem max.3 mil. Kč/projekt !! výsledky jen N – certifikované metodiky a postupy;R – software; příp. i jiné výsledky aplikovaného výzkumu
  • 37. 50 37Asociace výzkumných organizacíPříklad 2: Technologická agentura (www.tacr.cz)d) Program „CENTRA KOMPETENCE“ využívá Nařízení komise (ES) č. 800/2008 trvání v letech 2012 – 2019; výzvy 2011, 2013 a 2015; projekty jen 48 až96 měsíců!! (po 48. měsíci kontrola a hodnocení zda pokračovat) cíl: podporu vzniku a činnosti center VaVaI v progresivních oborech svysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos krůstu konkurenceschopnosti ČR; (výsledky jen P - Patent, Z–poloprovoz, ověřenátechnologie, F –užitný vzor, průmyslový vzor, G – prototyp, funkční vzorek, N – certifikovanémetodiky, R – software; DHIM+DNIM jen do 20% nákladů a ne z dotace) konsorcium min. 1 x VO + 3 x podnik; stanovení dlouhodobé strategickévýzkumné agendy (SVA) max. 70% podpory (bonifikace snížení); ∅ 27 mil. Kč/rok; investice max.20% nákladů; na 2012 = 366 mil. Kč; max 244/183 mil. Kč/projekt dletypu výzkumu dvoustupňová veřejná soutěž; 1. kole došlo 127 žádostí - podmínkysplnilo112; vybráno 44 do 2. kola - splnilo 41; vybráno 22
  • 38. 50 38Asociace výzkumných organizacíPříklad 3: programy podpory VaV 11/17 MŠMTPodpora mezinárodní spolupráce ve VaV:• EUREKA CZ- evropská spolupráce v oblasti aplikovaného aprůmyslového VaV; výstup s komerčním využitím; Jeorganizována zdola !!!!! Projekty jen MSP max. 4 roky• KONTAKT II - podpora účasti v některých mnohostranných advoustranných spoluprací ve výzkumu a vývoji – jen VO +MSP• COST CZ - mnohostranná spolupráce v základním výzkumu;mezinárodní program od r. 1993 – jen VO + MSP• INGO II - podpora účasti v nevládních organizacích VaV –jen VO• EUPRO II - rámcové programy EU a podpora účasti ČR vtěchto programech (síť NINET, RKO, OKO) – jen VO;• EUROSTARS - evropský program VaV spolufinancovaný zEU; zaměřen na podporu MSP, které provádějí vlastníčinnost ve VaV
  • 39. 50 39Asociace výzkumných organizacíVýše a míra podpory projektu VaVaI základní míra procentuální podpory činí uzákladního výzkumu 100%, u aplikovanéhovýzkumu 50 (max. 80%) a u experimentálníhovývoje 25 (max. 60%). dotace dle typu výzkumu/vývoje - celkový podílúčelové podpory na uznaných nákladech jakosoučet účelových podpor pro jednotlivé typyvýzkumu a vývoje zahrnuté v projektu získaný majetek i výsledky jsou majetkempříjemce.
  • 40. 50 40Asociace výzkumných organizacíMožnosti navýšení podílu státní podpory o 20 % - podpora je určena pro malý podnik o 10 % - podpora je určena pro střední podnik o 15 % - jedná se o spolupráci minimálně dvou podnikatelů pokud: žádný nehradí více než 70 % uznaných nákladů projektu nebo alespoň jeden z nich je malým nebo středním podnikem nebo se jedná o přeshraniční spolupráci, o 15 % jestliže se jedná o spolupráci mezi podnikatelem a„výzkumnou organizací“ pokud výzk. organizace uhradí alespoň 10 % uznaných nákladů nebo výzkumná organizace má právo zveřejnit výsledky projektu.Podíl účelové podpory na uznaných nákladech části projektuuskutečňovaného výzkumnou organizací může být v tomto případěaž 100 % bez ohledu na typ výzkumu/vývoje o 15 % v případě aplikovaného výzkumu, pokud jsou výsledkyprojektu obecně šířeny.
  • 41. 50 41Asociace výzkumných organizacíNáklady vynaložené na řešení projektu VaVaI způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje veVaVaI, které mohou být příjemcem vynaloženy načinnosti ve VaVaI, nebo v souvislosti s nimi uznanými náklady jsou takové způsobilé náklady veVaVaI, které poskytovatel schválí a které jsouzdůvodněné před novelizací je celkem přesně definovalo nynízrušené nařízení vlády č. 461/2002 o účelovépodpoře– nyní vše dáno „Rámcem“ (a zák. 130/2002Sb.) - vymezení je však dosti vágní!! závaznost schváleného rozpočtu – velikosti položek změna výše uznaných nákladů nebo výše účelovépodpory podléhá schválení poskytovateleVše pouze v přímé souvislosti s řešením projektu
  • 42. 50 42Asociace výzkumných organizacíZpůsobilé náklady – v „()“ def. z nař. 461 osobní náklady včetně stipendií na VaVaI (mzdy,pohyblivé částky mzdy, ostatní OON, odvody), náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku –jen část odpovídající jeho využití (matematický vzorecrespektující dobu upotřebitelnosti a procentní využití proprojekt), (nehmotný celý), další provozní náklady (materiál, zásoby, cestovnínáhrady, zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladůna zajištění práv k nim) – zajištění duševního vlastnictvíjen MSP, náklady na služby (využívané v přímé souvislosti sřešením projektu,), doplňkové náklady (režijní náklady),
  • 43. 50 43Asociace výzkumných organizacíDalší náležitostityp podpory – dotacezpůsob poskytnutí podpory – vždy na začátku rokuna daný rok; buď přímo na účet, nebo přes ČNBspolufinancování (není rozdíl mezi oběma druhy-stejné položky u obou částí)oddělená účetní evidence (zvláštní účet?)užití dotace do konce roku (není předmětem daně)úhrada DPH (informace MF) – ekonomická činnostsmlouva mezi příjemcem a spolupříjemci!! Částky poletech a spolupříjemcíchdodržování smlouvy o řešení projektu
  • 44. 50 44Asociace výzkumných organizacíVyužití výsledků Příjemce podpory uzavře s uživatelem výsledků smlouvu o využitívýsledků 100% dotace = zpřístupnit výsledky za stejných podmínek(uvedených ve smlouvě o využití výsledků) všem 50-100% dotace = přednostně poskytnout výsledky těm, kteří sena podpoře podíleli (za podmínek uvedených ve smlouvě o využitívýsledků) 0-50% dotace = dohoda o způsobu a termínech využití výsledkůs těmi, kteří se na podpoře podíleli (uvedena ve smlouvě o využitívýsledků) nevyužití výsledků způsobem a v době stanovené ve smlouvě ovyužití výsledků = poskytnout dosažené výsledky k využití zanediskriminujících podmínek za tržní cenu všem zájemcům.Tento § bude patrně zrušen právě schvalovanou novelouzák.130/2002 Sb.
  • 45. 50 45Asociace výzkumných organizacíNEPŘÍMÁ PODPORA VaVaI
  • 46. 50 46Asociace výzkumných organizacíNení předmětem nedovolené veřejné podpory,neboť je využitelná všemi subjekty– Osvobození od daníOsvobození od daně ze zisku, je-li použit napodporu VaV u nepodnikatelských subjektůOsvobození od daně dědické a darovací pro nabytímajetku na financování vědy, výzkumu, vývoje.Možnost odečíst od základu daně hodnotu darůurčených na financování vědy a vzdělání– Možnost odpočtu od základu daně z příjmuMožnost odečíst od základu daně 100 % výdajů navlastní výzkum a vývoj
  • 47. 50 47Asociace výzkumných organizacíOdpočet výdajů na výzkum a vývoj dle §34 zák. 586/1992 Sb.O daních z příjmů umožňuje poplatníkovi odečíst od základu daně100 % výdajů vynaložených při realizaci projektůVaV (obdobně jako daňovou ztrátu min. obdobíatd.) vymezení základních pojmů a seznam„dovolených“ a „zakázaných“ činností obsahujepokyn MF D-288 (www.vyzkum.cz), příp.„Doporučení RVV k aplikaci ZDP při odpočtuvýdajů vynaložených na projekty VaV“ (www.vyzkum.cz)
  • 48. 50 48Asociace výzkumných organizacíNejdůležitější principy možného odečtu(§34+D-288) Jen náklady související s realizací projektů VaV (přítomnostocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebotechnické nejistoty). Projektem VaV…., se rozumí písemný dokument, ve kterémpoplatník před zahájením řešení projektu VaV vymezí svoučinnost ve VaV a který obsahuje zejména identifikacipoplatníka, dobu řešení projektu, jeho cíle, předpokládanénáklady na řešení celkem a po letech, osoby, které budouzajišťovat řešení projektu s jejich kvalifikací, způsob kontroly ahodnocení postupu řešení a dosažených výsledků, oprávněnouosobu, která projekt schválila před zahájením jeho řešení .. Jak tedy postupovat? Jako při přípravě „běžného“ projektu dlezák. 130/2002!!!
  • 49. 50 49Asociace výzkumných organizacíNejdůležitější principy možného odečtu (§34+D-288) - 2 Jen „daňově uznatelné náklady“ vedené účetně odděleně. Lze uplatnit mzdové výdaje, daňové odpisy zařízení, další provoznívýdaje vedené v oddělené evidenci (energie, telekomunikačnípoplatky, vodné..), výdaje na certifikaci výsledků, cestovné – vše vsouvislosti s řešením projektu (vč. závazků vzniklých v daném období– rozhodující je doba daňové uznatelnosti) Vedení oddělené evidence v členění na jednotlivé projekty ajednotlivé účetní případy. Jen náklady, na které nebyla (ani zčásti) poskytnuta veřejná podpora. Nelze uplatnit na služby, licenční poplatky a nehmotné výsledky VaVpořízené od jiných osob kromě certifikace (nájemné, administrativní apodobné činnosti, výdaje na opravy, přepravné, ostrahu objektu…). Jak tedy postupovat? Jako při řešení „běžného“ projektu dle zák.130/2002!!! Nelze-li pro „malý základ daně“ uplatnit v příslušném zdaňovacímobdobí, lze uplatnit ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředněnásledujících.
  • 50. 50 50Asociace výzkumných organizacíVýsledky uplatněného daňového odpočtuZdaň. období 2005 2006 2007 2008 2009 2010Daň z příjmu 26% 24% 24% 21% 20% 19%Počet subj. 452 553 592 618 640Zákl. daně mld. 3,310 4,049 5,079 4,754 5,263 6,952Daň uplat. mld. 0,861 0,972 1,219 0,997 1,053 1,321Celkově počet subjektů do 0,2 % všech poplatníků – právnickýchosobNevyužitá částka odpočtuRok Daňový základ2005 0,6 mld. Kč2006 0,82 mld. Kč2007 0,93 mld. Kč2008 1,95 mld. Kč
  • 51. 50 51Asociace výzkumných organizacíZvolený způsob podpory se osvědčil – investice doVaV ze soukromých zdrojů se zvýšily a výpadekvýběru daně je pro státní správu (MF) přijatelný.Do návrhu novely zákona („Velká daňová reforma“od 1.1.2013??) se podařilo dostat (zatím?)rozšíření nákladů o nákup VaV služeb a výsledkůod VO a 10% bonifikace meziročního nárůstuuplatňovaného odpočtu na VaV.
  • 52. 50 52Asociace výzkumných organizacíPŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘEVÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍRada pro výzkum a vývojwww.vyzkum.czAsociace výzkumných organizacíwww.avo.cz, avo@avo.czDěkuji Vám za pozornost.Ing. Václav Neumajer, neumajer@avo.cz
  • 53. 50 53Asociace výzkumných organizací