Plan dzialan-wspierajacych-dla-dzieci-5-6-letnich (2)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Plan dzialan-wspierajacych-dla-dzieci-5-6-letnich (2)

on

 • 2,688 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,688
Views on SlideShare
2,060
Embed Views
628

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

4 Embeds 628

http://pedagogwakcji.blogspot.com 614
http://pedagogwakcji.blogspot.ca 11
http://pedagogwakcji.blogspot.co.uk 2
http://pedagogwakcji.blogspot.de 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Plan dzialan-wspierajacych-dla-dzieci-5-6-letnich (2) Document Transcript

 • 1. PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH DLA DZIECI 5-6-LETNICH Z ZABURZONYM SŁUCHEM FONEMATYCZNYM I KOORDYNACJĄ WZROKOWO-RUCHOWĄ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012Obszar obejmowany Kształtowanie gotowości do nauki Okres Do końca pierwszego semestruwsparciem czytania i pisania realizacji roku szkolnego 2011/2012 planuCele 1. Prawidłowe określanie kierunków oraz miejsca na kartce papieru. 2. Doskonalenie umiejętności skupienia uwagi na obrazku (organizacja pola spostrzeżeniowego). 3. Ćwiczenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. 4. Doskonalenie słuchu fonematycznego. 5. Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem. 6. Budzenie wiary we własne możliwościFormy pomocy 1.Zajęcia grupowe prowadzone przez nauczyciela przedszkola w ramach czasu do dowolnego zagospodarowania. 2. Indywidualizacja pracy podczas zajęć zorganizowanych – dostosowanie wymagań do możliwości rozwojowych dziecka objętego pomocąDziałania, w tym zakres 1. Zapewnienie przez dyrektora potrzebnych nauczycielowi pomocy dydaktycznych, np. literaturydostosowania pedagogicznej i dziecięcej, pomocy dydaktycznych do pracy wybraną metodą.wymagań 2. Przygotowanie przez nauczyciela zestawu ćwiczeń grafomotorycznych o różnym stopniuedukacyjnych trudności, w tym w szczególności ćwiczenia grafomotoryczne Hanny Tymichowej itp.do indywidualnych 3. Przygotowanie zestawu ćwiczeń i zabaw słuchowo-wzrokowo-ruchowych, w tym w szczególnościpotrzeb i możliwości wykorzystanie elementów Metody Dobrego Startu, kinezjologii edukacyjnej, gimnastyki W eronikidzieci Sherborne, glottodydaktyki. 4. Organizowanie działalności plastycznej sprzyjającej aktywizowaniu dziecka do działania i motywacji do podejmowania trudniejszych zadań. Budowanie u dziecka poczucia wartości, zadowolenia z własnej pracy, docenienie trudu prowadzącego do osiągnięcia sukcesu. 5. Organizowanie współpracy z rodzicami, tak aby mogli wspomagać dziecko w domuMetody pracy z Zastosowane metody pracy:dzieckiem – metoda zadań stawianych do wykonania, w tym w szczególności ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej, – aktywizujące, w tym w szczególności oparte na działaniu polegającym na zmienianiu samego siebie poprzez sprawdzenie wiadomości i umiejętności w praktyce, – elementy Metody Dobrego Startu, gimnastyki Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej, glottodydaktyki, inne metody znane nauczycielowiZakres współdziałania Współdziałanie z rodzicami:przedszkola 1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu gotowości do nauki czytania i pisania dzieci w wieku 5-6 latz innymi podmiotami (wychowawca grupy).(w zależności od 2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców (nauczyciele pracujący w grupie).potrzeb) 3. Określenie zakresu wspomagania dziecka w domu (wychowawca grupy)Podpisy Osób przygotowujących plan działań Dyrektora Opracowanie: ………………………………………… (podpis wychowawcy grupy) Strona 1 z 3
 • 2. Załączniki do PDWWykaz osób objętych Planem Działań Wspierających dla dzieci 5-6-letnich z zaburzonym słuchemfonematycznym i koordynacją wzrokowo-ruchową w roku szkolnym 2011/2012Lp. Nazwisko, imię Data urodzenia Data objęcia dziecka Data oceny Data zaprzestania dziecka działaniami wspierającymi efektywności udzielania pomocy, udzielanej pomocy przyczyna1.2.3.Karta Indywidualnych Potrzeb DzieckaData założenia karty 15 września 2011 r.Imię/imiona i nazwisko dziecka Maria KowalskaNazwa przedszkola zakładającego Przedszkole ………………… Oznaczenie grupy 5-6-latkikartęPodstawa założenia karty Ważne informacjeOrzeczenie o potrzebie indywidualnego Data wydania orzeczenia …………… Numer orzeczenia ……………nauczania/przygotowania przedszkolnego Dotyczy: nie dotyczyOpinia poradni psychologiczno- Data wydania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w …………….pedagogicznej, w tym poradni Numer opinii …………………specjalistycznej Dotyczy: wczesnego wspomagania rozwoju dzieckaRozpoznanie dokonane przez nauczycieli Dotyczy: nie dotyczyi specjalistów*Część B*Zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzebyrozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczneZaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchu fonematycznego, w tym w szczególności:1. Trudności z określaniem kierunków oraz miejsca na kartce papieru.2. Trudności ze skupieniem uwagi na obrazku (organizacja pola spostrzeżeniowego).3. Słaba sprawność rąk oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.4. Zaburzony słuch fonematyczny.5. Brak zainteresowania czytaniem i pisaniem.6. Brak wiary we własne możliwościZakres pomocy Zalecenia zespołu Ustalenia dyrektoraFormy i sposoby udzielanej Praca indywidualna z dzieckiem w ramach godzin Zgodnie z zaleceniem zespołupomocy dydaktycznych nauczycieli pracujących w grupieOkresy udzielania pomocy Do końca pierwszego półrocza roku szkolnego Zgodnie z zaleceniem zespołu 2011/2012Wymiar godzin dla Indywidualizacja pracy w ramach godzinposzczególnych form dydaktycznych nauczycieli pracujących w Strona 2 z 3
 • 3. pomocy** grupieKto opracuje Plan Działań Wychowawca grupy ……………………… Zgodnie z zaleceniem zespołuWspierającychTermin kolejnego Do końca listopada 2011 r. Zgodnie z zaleceniem zespołuspotkania zespołuPodpisy Osób biorących udział w posiedzeniu zespołu DyrektoraOcena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej***Podpisy Osób biorących udział w posiedzeniu zespołu Dyrektora* W sytuacji potrzeby kontynuacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przez kolejny okres czasu – do części A dołącza siękolejne części B.** Wypełnia tylko dyrektor.*** Po dokonaniu oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku, w przypadku kiedy ta sama lub inna forma pomocy jestzalecana na kolejny okres czasu, zespół ponownie wypełnia część B.Opracowanie: Wiesława Mądrowska, w oparciu o wzory zamieszczone na stronie MEN, w zakładce kształcenie i kadra –specjalne potrzeby edukacyjne. Strona 3 z 3