PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI       EDUKACYJNYMI         Prioryte...
Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami         edukacyjnymi „Każdemu to, co dla niego właściwe” SPECYFICZ...
Specyficzne trudności w uczeniu się     •  DYSLEKSJA     •  DYSGRAFIA     •  DYSORTOGRAFIA     •  DYSK...
Dysleksja      „Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności  w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeni...
Dysleksja – nowa wersja definicji     „Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologiczn...
Szerokie ujęcie dysleksji rozwojowej  dysleksja  dysortografia  dysgrafia2011-01-04                 6
Szerokie ujęcie dysleksji rozwojowej • dysleksja (z greckiego dys- trudność, niemożność, brak;  lexis – słowa, z łacińs...
Dysleksja rozwojowa   Rozwojowa oznacza, że symptomy występują u uczniana każdym etapie rozwojowym, a trudności nie poja...
Ryzyko dysleksji  Ryzyko dysleksji oznacza zagrożenie     wystąpieniemspecyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. ...
Symptomy ryzyka dysleksji   motoryka duża   motoryka mała   koordynacja wzrokowo - ruchowa   funkcje wzrokowe   ...
Wiek       Wiek         Wiek         Klasa „O”      Wiek szkolnyniemowlęcy    poniemowlę...
Symptomy dysleksji• w czytaniu: wolne tempo czytania, słaba technika   czytaniu: czytania (przedłużony etap głoskowani...
Symptomy dysleksji• w zachowaniu: w formie objawów nieharmonijnego   zachowaniu: rozwoju psychomotorycznego tzw. deficy...
ROZPOZNAWANIE DYSLEKSJI2011-01-04               14
Rozpoznawanie dysleksji            ETAP III            klasa III            diagnoza  ...
Diagnoza ryzyka dysleksji • Skala Ryzyka Dysleksji (SRD - 6) • Skala Ryzyka Dysleksji (SRD 7–8) dla uczniów kończących ...
Dysleksję rozwojową      rozpoznaje się, gdy:      stwierdza się prawidłowy        rozwój umysłowy  ...
Nie można rozpoznać dysleksji rozwojowej,   gdy trudności w czytaniu i pisaniu:    są jedynie wynikiem złego  funk...
Uczeń z dysleksją  Każdy uczeń z dysleksją może mieć niecoodmienne objawy zaburzeń i stąd inneproblemy szkolne, co wskazu...
Uczeń z dysleksją    Wraz z wiekiem i kształceniem się dziecka  z dysleksją rozwojową uwidacznia się wyraźna  dynam...
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI         W UCZENIU SIĘ         MATEMATYKI2011-01-04              21
ZWYCZAJNE  NADMIERNE  SPECYFICZNE2011-01-04                22
Trudności zwyczajne Trudności zwyczajne towarzyszą nauce matematyki na każdymetapie edukacji szkolnej. Pokonywanie takich...
Nadmierne trudności Nadmierne trudności pojawiają się, gdy dorosływymaga od dziecka więcej niż ono jest w staniezrozumieć...
Specyficzne trudności O specyficznych trudnościach w uczeniu sięmatematyki mówimy, gdy dzieci, mimo wysiłku, niepotrafią ...
Przyczyny specyficznych trudności  Głównym   źródłem   specyficznych trudnościw uczeniu się matematyki jest to, iż...
Zakres dojrzałości do uczenia się matematyki DZIECIĘCE LICZENIE ROZUMOWANIE OPERACYJNE NA POZIOMIE KONKRETNYM ZDOLNOŚĆ ...
METODY DIAGNOZOWANIA2011-01-04             28
Dziecięce liczenie1.Dziecięce liczenie Dziecięce liczenie:• sprawne liczenie i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawn...
Dziecięce liczenieEksperymenty diagnostyczne:• Liczenie obiektów• Stosowanie/respektowanie umów• Ustalenie, w którym zbior...
Rozumowanie operacyjneRozumowanie operacyjnego na poziomie konkretnym w zakresie:• uznawania stałości ilości nieciągłych ...
Wskaźniki operacyjnego         rozumowaniaOperacyjne rozumowanie:• w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych...
Badanie poziomu operacyjnego rozumowania STAŁOŚĆ ILOŚCI NIECIĄGŁYCH              „KRĄŻKI MAŁE I DUŻE”, „KOSTK...
Posługiwanie się reprezentacjamiZdolność   do  odrywania   się od  konkretów i posługiwania się reprezentacjami...
Dojrzałość emocjonalnaDojrzałość emocjonalna wyrażająca się w:• pozytywnym   nastawieniu  do   samodzielnego rozw...
Gotowość do uczenia się matematykiZdolność do syntetyzowania oraz zintegrowania funkcji percepcyjno-motorycznych, która w...
Zasady prowadzenia zajęć Zasada stawiania zadań i wymagań na miarę      strefy najbliższego rozwojuZasada pełnej opi...
Stawianie zadań i wymagań na miarę SNR  Proces przekraczający            Zachowania są niedostępne dla dziecka...
Sposób opracowania programu                 Poziom, jaki dziecko ma osiągnąć: tak ma byćTreści zawartew p...
Etapy zajęćWyniki diagnozy,  Korygowanie, wspomaganie       Rekonstrukcja od podstaw początek zajęć  rozwoju tyc...
Metody wspomagania – naprzemienne układanie i rozwiązywanie zadań Dorosły        Dziecko zadanie       rozwi...
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI       EDUKACYJNYMI         Prioryte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MEN_specyficzne trudności w uczeniu się

8,289 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,444
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MEN_specyficzne trudności w uczeniu się

 1. 1. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształceniaPoddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 2. 2. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Każdemu to, co dla niego właściwe” SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ
 3. 3. Specyficzne trudności w uczeniu się • DYSLEKSJA • DYSGRAFIA • DYSORTOGRAFIA • DYSKALKULIA
 4. 4. Dysleksja „Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, językowym uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonologicznego fonologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zazwyczaj niewspółmierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych trudności te nie są szkolnych; wynikiem ogólnego zaburzenia rozwoju ani zaburzeń sensorycznych.” sensorycznych definicja IDA, 1994, tłum. M. Bogdanowicz2011-01-04 4
 5. 5. Dysleksja – nowa wersja definicji „Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym neurobiologicznym. Charakteryzuje się trudnościami w adekwatnym i/lub płynnym rozpoznawaniu słów oraz słabymi zdolnościami dekodowania i poprawnego pisania pisania. Trudności te są zazwyczaj wynikiem deficytu fonologicznego aspektu języka często niewspółmiernego do innych zdolności języka, poznawczych i efektywnych metod nauczania stosowanych w szkole szkole. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym które mogą ograniczyć rozwój pisanym, słownictwa i wiedzy ogólnej.” Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji (USA), 20032011-01-04 5
 6. 6. Szerokie ujęcie dysleksji rozwojowej dysleksja dysortografia dysgrafia2011-01-04 6
 7. 7. Szerokie ujęcie dysleksji rozwojowej • dysleksja (z greckiego dys- trudność, niemożność, brak; lexis – słowa, z łacińskiego legere - czytać) to określenie specyficznych trudności w czytaniu • dysortografia (z greckiego dys- trudność, niemożność, brak i orthos – prosty, prawidłowy; grapho - pisać, rysować) to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni • dysgrafia (z greckiego grapho - pisać, rysować) to trudności w opanowaniu czytelnego, kształtnego pismapisma.2011-01-04 7
 8. 8. Dysleksja rozwojowa Rozwojowa oznacza, że symptomy występują u uczniana każdym etapie rozwojowym, a trudności nie pojawiająsię nagle i występują w nasilonym stopniu od początkunauki szkolnej. Określenie specyficzne trudności w czytaniu i pisaniuoznacza, że występują one u dzieci o prawidłowejinteligencji.2011-01-04 8
 9. 9. Ryzyko dysleksji Ryzyko dysleksji oznacza zagrożenie wystąpieniemspecyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. pisaniu. Przejawia się znacznie nasilonymi trudnościamiw opanowaniu czytania i pisania obserwowanymi od początku pisania,nauki szkolnej oraz objawami opóźnienia rozwoju funkcjipoznawczych (głównie językowych) i ruchowych, które sązaangażowane w nabywaniu tych umiejętności szkolnych.Termin wprowadziła M. Bogdanowicz (1993).2011-01-04 9
 10. 10. Symptomy ryzyka dysleksji motoryka duża motoryka mała koordynacja wzrokowo - ruchowa funkcje wzrokowe funkcje słuchowo - językowe lateralizacja orientacja w schemacie ciała i przestrzeni orientacja w czasie czytanie i pisanie2011-01-04 10
 11. 11. Wiek Wiek Wiek Klasa „O” Wiek szkolnyniemowlęcy poniemowlęcy przedszkolny • motoryka duża • motoryka duża• motoryka duża • motoryka duża • motoryka duża • motoryka mała • motoryka mała • motoryka mała • motoryka mała • koordynacja • koordynacja • funkcje wzrokowe, • koordynacja wzrokowo- wzrokowo- koordynacja wzrokowo- ruchowa ruchowa wzrokowo- ruchowa • funkcje językowe • funkcje wzrokowe ruchowa • funkcje wzrokowe • funkcje wzrokowe • funkcje językowe • funkcje językowe • funkcje językowe • lateralizacja • lateralizacja • lateralizacja • orientacja w • orientacja • orientacja w schemacie ciała w schemacie ciała schemacie ciała i przestrzeni i przestrzeni i przestrzeni • orientacja • czytanie w czasie • pisanie • czytanie • orientacja • pierwsze próby w czasie pisania 2011-01-04 11
 12. 12. Symptomy dysleksji• w czytaniu: wolne tempo czytania, słaba technika czytaniu: czytania (przedłużony etap głoskowania), znaczna liczba błędów, charakterystyczny rodzaj błędów (zależne od dysfunkcji, które są przyczyną tych trudności), słabe rozumienie przeczytanego tekstu i niechęć do czytania• w pisaniu trudności w pisaniu ze słuchu, ze wzoru pisaniu: i z pamięci, charakterystyczne błędy w pisaniu (zależne od dysfunkcji, które są przyczyną tych trudności)2011-01-04 12
 13. 13. Symptomy dysleksji• w zachowaniu: w formie objawów nieharmonijnego zachowaniu: rozwoju psychomotorycznego tzw. deficyty czyli psychomotorycznego, deficyty, opóźnienia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych percepcyjno- w zakresie funkcji słuchowo-językowych, wzrokowo- przestrzennych, ruchowych, lateralizacji czynności ruchowych (słaba dominacja ręki, oka) i koordynacji tych funkcji tzw. integracji percepcyjno-motorycznej.2011-01-04 13
 14. 14. ROZPOZNAWANIE DYSLEKSJI2011-01-04 14
 15. 15. Rozpoznawanie dysleksji ETAP III klasa III diagnoza dysleksji rozwojowej ETAP II 8-9 lat wstępna diagnoza dysleksji 7-8 lat diagnoza ryzyka dysleksji ETAP I 5-6 lat diagnoza gotowości szkolnej
 16. 16. Diagnoza ryzyka dysleksji • Skala Ryzyka Dysleksji (SRD - 6) • Skala Ryzyka Dysleksji (SRD 7–8) dla uczniów kończących klasę I i uczęszczających do klasy II (Bogdanowicz, 2005) • ocena czytania i pisania za pomocą wybranego testu dla uczniów kończących pierwszy i drugi rok nauki szkolnej2011-01-04 16
 17. 17. Dysleksję rozwojową rozpoznaje się, gdy: stwierdza się prawidłowy rozwój umysłowy występują istotne opóźnienia rozwoju funkcji (słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzennych, ruchowych i integracji tych funkcji), stanowiących podstawędo wykształcenia się umiejętności czytania i pisania trudności w czytaniu i pisaniu objawiają się od początku nauki szkolnej
 18. 18. Nie można rozpoznać dysleksji rozwojowej, gdy trudności w czytaniu i pisaniu: są jedynie wynikiem złego funkcjonowania narządów zmysłu (niedosłuchem lub wadą wzroku) należą do zespołu symptomów inteligencji niższej niż przeciętna, upośledzenia umysłowego są skutkiem schorzenia neurologicznego (mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja) są wyłącznie wynikiem zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego
 19. 19. Uczeń z dysleksją Każdy uczeń z dysleksją może mieć niecoodmienne objawy zaburzeń i stąd inneproblemy szkolne, co wskazuje na potrzebęudzielania mu pomocy z uwzględnieniem jegoindywidualnych, specjalnych potrzebedukacyjnych.2011-01-04 19
 20. 20. Uczeń z dysleksją Wraz z wiekiem i kształceniem się dziecka z dysleksją rozwojową uwidacznia się wyraźna dynamika zmian objawów:• niektóre mogą przetrwać• niektóre zmniejszają się lub ustępują• niektóre stają się bardziej widoczne stają• mogą pojawiać się nowe obszary trudności. trudności2011-01-04 20
 21. 21. SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI2011-01-04 21
 22. 22. ZWYCZAJNE NADMIERNE SPECYFICZNE2011-01-04 22
 23. 23. Trudności zwyczajne Trudności zwyczajne towarzyszą nauce matematyki na każdymetapie edukacji szkolnej. Pokonywanie takich trudności jestwpisane w szkolny proces uczenia się matematyki. matematyki Wysiłek umysłowy towarzyszący pokonywaniu trudności niemoże przekraczać możliwości umysłowych dziecka. Należy zadbać o to, by dzieci potrafiły poradzić sobiez normalnymi trudnościami: samodzielnie lub przy niewielkiej trudnościami:pomocy ze strony dorosłych.
 24. 24. Nadmierne trudności Nadmierne trudności pojawiają się, gdy dorosływymaga od dziecka więcej niż ono jest w staniezrozumieć i wykonać dając mu do rozwiązania zadaniazbyt trudne. trudne Wysiłek towarzyszący pokonywaniu trudnościprzekracza wówczas jego możliwości umysłowe.
 25. 25. Specyficzne trudności O specyficznych trudnościach w uczeniu sięmatematyki mówimy, gdy dzieci, mimo wysiłku, niepotrafią poradzić sobie nawet z łatwymi zadaniami. zadaniami Nie rozumieją ich matematycznego sensui nie dostrzegają zależności pomiędzy liczbami. liczbami. E. Gruszczyk-Kolczyńska, 2008
 26. 26. Przyczyny specyficznych trudności Głównym źródłem specyficznych trudnościw uczeniu się matematyki jest to, iż wiele dziecirozpoczynających naukę szkolną nie reprezentujedojrzałości umysłowej do uczenia się matematykiw szkolnych warunkach i na szkolny sposób. Najczęściej problem ten dotyczy dzieci, u których psychicznych, zaangażowanychrozwój procesów psychicznychw nabywanie pojęć i umiejętności matematycznychprzebiega wolniej wolniej.
 27. 27. Zakres dojrzałości do uczenia się matematyki DZIECIĘCE LICZENIE ROZUMOWANIE OPERACYJNE NA POZIOMIE KONKRETNYM ZDOLNOŚĆ DO ODRYWANIA SIĘ OD KONKRETÓW I POSŁUGIWANIA SIĘ REPRZENTACJAMI SYMBOLICZNYMI DOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA ZDOLNOŚĆ DO SYNTETYZOWANIA ORAZ ZINTEGROWANIA FUNKCJI PERCEPCYJNO-MOTORYCZNYCH PERCEPCYJNO-
 28. 28. METODY DIAGNOZOWANIA2011-01-04 28
 29. 29. Dziecięce liczenie1.Dziecięce liczenie Dziecięce liczenie:• sprawne liczenie i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego• umiejętność wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 „w pamięci” lub na palcach.
 30. 30. Dziecięce liczenieEksperymenty diagnostyczne:• Liczenie obiektów• Stosowanie/respektowanie umów• Ustalenie, w którym zbiorze jest więcej elementów• Dodawanie i odejmowanie2011-01-04 30
 31. 31. Rozumowanie operacyjneRozumowanie operacyjnego na poziomie konkretnym w zakresie:• uznawania stałości ilości nieciągłych (zdolność do wnioskowania o równoliczności mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywalnym zbiorze)• wyznaczaniu konsekwentnych serii (zdolność do ujmowania każdego z porządkowanych elementów jako mniejszego od nieuporządkowanych i jednocześnie jako największego w zbiorze już uporządkowanym).2011-01-04 31
 32. 32. Wskaźniki operacyjnego rozumowaniaOperacyjne rozumowanie:• w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych• operacyjne porządkowanie elementów w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii• w zakresie ustalania stałości masy (tworzywa)• w zakresie ustalania stałości długości przy obserwowanych przekształceniach• w zakresie ustalania stałości objętości cieczy, przy transformacjach zmieniających jej wygląd.2011-01-04 32
 33. 33. Badanie poziomu operacyjnego rozumowania STAŁOŚĆ ILOŚCI NIECIĄGŁYCH „KRĄŻKI MAŁE I DUŻE”, „KOSTKI UŁADANE W PACZKI” WYZNACZANIE KONSEKWENTNYCH SERII „20 PATYCZKÓW” USTALANIE STAŁOŚCI MASY „PLASTELINA” USTALANIE STAŁOŚCI DŁUGOŚCI „DRUTY”, „SCIEŻKI Z PATYCZKÓW” USTALANIE STAŁOŚCI OBJĘTOŚCI „WODA W BUTELKACH”
 34. 34. Posługiwanie się reprezentacjamiZdolność do odrywania się od konkretów i posługiwania się reprezentacjami symbolicznymi w zakresie:• pojęć liczbowych (aspekt językowo-symboliczny)• działań arytmetycznych (formuła arytmetyczna i jej przekształcenie)• schematu graficznego (grafy strzałkowe, drzewka, tabele i inne uproszczone rysunki).2011-01-04 34
 35. 35. Dojrzałość emocjonalnaDojrzałość emocjonalna wyrażająca się w:• pozytywnym nastawieniu do samodzielnego rozwiązywania zadań• odporności emocjonalnej na sytuacje trudne intelektualnie (zdolność do kierowania swym zachowaniem w sposób racjonalny mimo przeżywanych napięć).2011-01-04 35
 36. 36. Gotowość do uczenia się matematykiZdolność do syntetyzowania oraz zintegrowania funkcji percepcyjno-motorycznych, która wyraża się w sprawnym odwzorowywaniu złożonych kształtów, konstruowaniu i rysowaniu. E. Gruszczyk - Kolczyńska, 20082011-01-04 36
 37. 37. Zasady prowadzenia zajęć Zasada stawiania zadań i wymagań na miarę strefy najbliższego rozwojuZasada pełnej opieki wychowawczej i współpracaz dorosłymi zajmującymi się dzieckiem na co dzień Zasada akceptacji dziecka i dobrego z nim kontaktu
 38. 38. Stawianie zadań i wymagań na miarę SNR Proces przekraczający Zachowania są niedostępne dla dziecka. Opanowanie ich wymaga udziału jeszcze możliwości dziecka, niedojrzałych struktur centralnego układu Wychodzący poza strefę nerwowego. Dziecko nie rozwiązuje zadań najbliższego rozwoju nawet przy pomocy dorosłego. GÓRNA GRANICA STREFY NAJBLIŻSZEGO ROZWOJU Zachowania intelektualne nie występują Proces uczenia mieszczący się jeszcze spontanicznie. Można je jednak w strefie najbliższego rozwoju. wymusić, skłaniając dziecko do rozwiązania Jest to maksymalnie korzystne zadania, zachęcając do wysiłku, uzgodnienie, jeżeli trzeba przy Podtrzymując tok jego rozumowania pomocy uczenia się i wspomagając go. Takie zachowanie jest przyspieszać rozwój. możliwe, gdyż te zachowania intelektualne DOLNA GRANICA STREFY NAJBLIŻSZEGO ROZWOJU są realizowane w dojrzewających teraz Proces uczenia dostosowany schematach asymiliacyjnych. do aktualnych możliwości Dziecko posługuje się już ukształtowanymi dziecka. schematami poznawczymi (okrzepłe Uczenie odbywa się w ramach i zinterioryzowane czynności intelektualne). istniejących schematów Efektem są nowe wiadomości i umiejętności– poznawczych rozszerzenie wiedzy o świecie.2011-01-04 38
 39. 39. Sposób opracowania programu Poziom, jaki dziecko ma osiągnąć: tak ma byćTreści zawartew programie,którego realizacjaprzewidziana jestnp. na rok Poziom, jaki dziecko reprezentuje: tak jest Rys.1. Sposób opracowania programu stosownie do potrzeb i możliwości dziecka Źródło: E. Gruszczyk-Kolczyńska, 2008, s.199 2011-01-04 39
 40. 40. Etapy zajęćWyniki diagnozy, Korygowanie, wspomaganie Rekonstrukcja od podstaw początek zajęć rozwoju tych procesów, wiadomości i umiejętności korekcyjno–wyrównawczych od których zależy uczenie matematycznych w klasie, się matematyki do której uczęszcza dziecko II etap I etap Dojrzałość do uczenia się matematyki Rys.2. Etapy realizacji zajęć korekcyjno - wyrównawczych Źródło: E. Gruszczyk-Kolczyńska, 2008, s.199 2011-01-04 40
 41. 41. Metody wspomagania – naprzemienne układanie i rozwiązywanie zadań Dorosły Dziecko zadanie rozwiązanierozwiązanie zadanie rozwiązanie zadanierozwiązanie zadanie itd.
 42. 42. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształceniaPoddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

×