Orange wallet cardiff Welsh

215 views

Published on

The Orange wallet Welsh

For more info visit the website: http://asdinfowales.co.uk/home.php?page_id=8251

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Orange wallet cardiff Welsh

  1. 1. Pa blatfformar gyferWALEDCymorth cyfathrebu irai mewn angenORENcynllun90mm x 60mm (mae’r enghreifftiau hyn yn llai o faint)Tocynunffordd ios gwelwch yn ddaWALEDORENDeunydd i’w ddodi yn eichMae’r ‘Waled Oren’ yn un o nifer o brosiectau cyd-weithiol sy’n cael eu hariannu gan LywodraethCymru fel rhan o strategaeth AnhwylderauSbectrwm Awtistiaeth Cymru Gyfan. Helpu poblar Sbectrwm Awtistiaeth yn anad dim i ymdopi âthrafnidiaeth gyhoeddus yw ei diben. Mae’r prosiectwedi’i seilio ar gynlluniau sydd eisoes yn cael eugweithredu yn Nyfnaint a Sir Benfro.Hoffem ddiolch o galon i’r sefydliadau canlynol ameu cymorth a’u cyfraniad.Ai hwnyw’r trên iWALEDORENcynllunAi hwnyw’r bws iDyluniwyd gan Gyngor Bro Morgannwg - 04570 11/1204470 - Orange Wallet Cardiff W:Layout 1 29/11/2012 08:24 Page 1
  2. 2. Dyfais i helpu pobl sydd weithiau’n cael ffwdani egluro eu hanghenion wrth staff trafnidiaeth,yw’r waled oren. Mae ganddi le i ddefnyddwyrddodi negeseuon ysgrifenedig a gweledol i’wdangos i staff.Bydd staff trafnidiaeth ym mhob rhan o Gymruwedi cael eu hyfforddi i adnabod y waled, acfelly’n gwybod eu bod yn rhaid iddynt fod ynamyneddgar a helpu. Bydd y waled yn cael eichydnabod gan staff Trenau Arriva Cymru a phrifgwmnïau bysiau lleol gan gynnwys First Cymru,Stagecoach, Bws Caerdydd, Bws Casnewydd aBws Arriva.Nid yw’r waled yn caniatáu iddefnyddwyr deithio am ddimneu’n rhad.Am fwy o wybodaeth a thempledi i’w dodi yn ywaled ewch i:www.valeofglamorgan.gov.ukwww.asdinfowales.co.uka gwefannau awdurdodau lleol eraill.WALEDORENcynllunWALEDORENCaelWALEDORENDefnyddio eichPwy sy’n cael ei defnyddio?Cynlluniwyd y waled oren ar gyfer pobl sydd amgael help i gyfathrebu â staff wrth ddefnyddiobysiau neu drenau, yn enwedig pobl sy’n dioddef oanhwylder ar Sbectrwm Awtistiaeth.Beth yw hi?Waled sy’n cynnwys pocedi plastig lle cewch ddodigeiriau a lluniau i’ch helpu i egluro eich anghenionwrth staff trafnidiaeth, yw hi. Gellwch gydgyfnewidy geiriau a’r lluniau hyn.Mewn argyfwngYsgrifennwch fanylion y sawl yr hoffech i ni gysylltuag ef ar adeg argyfwng, a’u dodi yn y waled.Cewch ddangos y waled i aelod o staff wedyn ermwyn gofyn am gymorth.Unrhyw fanteision eraill?Nid yw’r Waled Oren yn rhoi mantais ariannol i chinac yn caniatáu i chi gael y flaenoriaeth ar deithwyreraill. Eich helpu i gyfathrebu yw ei unig bwrpas.Creu geiriau a themplediMae templedi ar gael i chi eu defnyddio, neu osmynnwch, cewch greu eich deunydd eich hun i’wddodi yn y pocedi drwy dorri darnau o bapur90mm wrth 60mm.Sut mae ei defnyddio hi?Cewch ddangos y waled a’r deunydd sydd ynddi istaff pan fydd angen help arnoch. Mae stafftrafnidiaeth yn gwybod am y cynllun waled oren, abyddant yn sylweddoli bod angen cymorth arnoch.Os ydych am gael Waled Oren, dylechgysylltu ag un o’r mannau canlynol:Neuadd y Sir a Neuadd y Ddinas, CaerdyddLlyfrgelloedd Sir Gaerdyddgan gynnwys y rhai canlynol:• Treganna• Cathays• Y Llyfrgell Ganolog• Trelái• Y Tyllgoed• Grangetown• Gogledd Llandaf• Llanedern• Llanisien• Llanrhymni• Pen-y-lan• Radur• Rhiwbeina• Rhydypennau• Y Rhath• Rhymni• Sblot• Llaneirwg• Tongwynlais• Yr Eglwys Newydd04470 - Orange Wallet Cardiff W:Layout 1 29/11/2012 08:24 Page 2

×