2010.09 Badania użyteczności online

1,892 views

Published on

2010.09.23 Użyteczn@strona

Badania użyteczności online

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,892
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010.09 Badania użyteczności online

 1. 1. Badania użyteczności online UseLab Sp. z o.o.
 2. 2. Trendy w badaniach użyteczności  Badacze to też ludzie – lubią mied wszystko online  Badanie zdalne/badania online zdobywają coraz większą popularnośd  Ale nie tylko o wygodę badaczy tu chodzi…  Wszelkie metody badao zdalnych oraz badao online stosowane są coraz częściej jako metody, które:  W naturalnym środowisku użytkownika  Pozwalają relatywnie szybko i tanio  Przebadad dużą grupę osób  I zebrad dane zarówno o charakterze ilościowym jak i jakościowym UseLab Sp. z o.o.
 3. 3. NA POCZĄTKU OKREŚLAMY CEL UseLab Sp. z o.o.
 4. 4. Ale po co badad? Łatwiejszy w użyciu Popularniejszy UseLab Sp. z o.o.
 5. 5. Ale po co badad? Bardziej cool Skuteczniejszy UseLab Sp. z o.o.
 6. 6. POTEM DOBIERAMY METODĘ UseLab Sp. z o.o.
 7. 7. Metody Testujemy na użytkownikach, czy Twoje rozwiązania są przyjazne. Audyt ekspercki Badania usability on-line Badania usability Clicktracking Analiza statystyk Eyetracking Badania formularzy Wywiady IDI Card sorting UseLab Sp. z o.o.
 8. 8. POTRZEBUJEMY FEEDBACKU OD UŻYTKOWNIKÓW UseLab Sp. z o.o.
 9. 9. Po co badad z udziałem użytkowników? UseLab Sp. z o.o.
 10. 10. Skupimy się na obserwacji użytkownika Badania zdalne Badania online Testy w laboratorium Badany pozostaje w Badany wykonuje Badany zapraszany naturalnym zadania przy własnym jest do laboratorium i środowisku (własny komputerze i nie ma bierze udział w komputer), ale jest w kontaktu z badaczem badaniu kontakcie z badaczem prowadzonym przez moderatora UseLab Sp. z o.o.
 11. 11. OBSERWACJA UŻYTKOWNIKA ONLINE UseLab Sp. z o.o.
 12. 12. Obserwacja użytkownika online  Główne cechy metody:  To metoda badao użyteczności, w której badany wykonuje zadania w naturalnym środowisku przy własnym komputerze.  Na wybranych stronach serwisu wyświetlane jest zaproszenie do badania. Osoby wyrażają zgodę na wzięcie w nim udziału i realizują zadania w ramach określonej procedury badawczej.  Badanie jest niemoderowane – respondenci samodzielnie przechodzą je zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie.  Procedura zazwyczaj polega na wykonaniu pewnej liczby krótkich zadao w obrębie serwisu i udzieleniu odpowiedzi na kilka pytao kwestionariuszowych.  Metoda pozwala na szybkie i efektywne kosztowo badania etnograficzne stron www, przeprowadzane na dużych próbach. Dostarcza ilościowych i jakościowych danych będących podstawą do decyzji dotyczących zmian w systemie. UseLab Sp. z o.o.
 13. 13. Obserwacja użytkownika online  Zalety:  są szybkie i względnie tanie (biorąc pod uwagę liczbę przebadanych użytkowników),  dają możliwośd przebadania dużej grupy osób,  dostarczają zarówno ilościowych jak i jakościowych danych na temat serwisu,  odbywają się w naturalnym środowisku, przy wykorzystaniu komputera osobistego należącego do osoby badanej,  pozwalają na ilościowy pomiar niemal wszystkich interakcji z systemem. UseLab Sp. z o.o.
 14. 14. Obserwacja użytkownika online Wady: nie dają możliwości wejścia w interakcję z użytkownikiem, obserwowania jego reakcji emocjonalnych, zadawania pytao pogłębiających temat, skłaniają klientów do koncentracji na danych ilościowych, dają mniejszą elastycznośd w tworzeniu różnych typów zadao dostosowanych do kontekstu danego użytkownika, wymagają od badacza dostosowania się do ograniczeo wybranego softu (każdy z dostępnych programów posiada nieco inny zakres funkcjonalności). UseLab Sp. z o.o.
 15. 15. Nie kupujemy nic w ciemno!  Dlatego lubimy badad użytecznośd aplikacji do badania użyteczności  Bo badacz to też człowiek i lubi mied wygodnie!  A przy okazji osiąga wtedy lepsze wyniki. UseLab Sp. z o.o.
 16. 16. Z jakich aplikacji korzystaliśmy?  Loop11  Usabilla  Webnographer  Userzoom  ClickTale UseLab Sp. z o.o.
 17. 17. Jak oceniamy te doświadczenia?  Każda z nich oferuje teoretycznie dośd szerokie możliwości projektowania różnych typów zadao, zadawania różnych rodzajów pytao kwestionariuszowych, rejestrowania podstawowych mierników interakcji użytkownika z serwisem.  W rzeczywistości żaden z programów nie jest idealny, a przeprowadzenie kilku badao doprowadza nas do ważnych wniosków: Badania użyteczności online dają inne możliwości, służą innym celom i nie zastąpią laboratoryjnych badao użyteczności. Zależnie od zakładanego celu badao dobór optymalnego narzędzia będzie różny. UseLab Sp. z o.o.
 18. 18. Często pojawiające się trudności Badanie online teoretycznie łatwo jest zrobić samemu, ale uwaga! trudności związane z brakiem możliwości przetłumaczenia wszystkich przycisków i instrukcji, które widoczne są dla badanych (np. anglojęzyczne przyciski „Next”, „Done”), brak obsługi starszych przeglądarek np. IE6, brak możliwości filtrowania i grupowania badanych oraz personalizacji treści zadao według podanych przez użytkowników cech demograficznych, brak wygodnych sposobów eksportu danych do formatów takich jak csv, xls, jpg, brak dostępu do nagrao przedstawiających interakcję użytkownika z systemem, koniecznośd wskazania tylko jednej podstrony sukcesu dla każdego zadania, brak możliwości wskazania „obszaru sukcesu” (np. zadanie zakooczone jest sukcesem jeśli kliknięcie nastąpiło na określonym obszarze strony), UseLab Sp. z o.o.
 19. 19. Często pojawiające się trudności c.d. możliwośd budowania tylko jednego typu badania w obrębie jednego softu (np. tylko test niemoderowany, albo tylko test jednego kliknięcia), różne w przypadku różnych aplikacji, ale często zbyt ograniczone, możliwości zadawania kilku rodzajów pytao kwestionariuszowych, brak możliwości automatycznego zakooczenia zadania np. w momencie, gdy nastąpiło kliknięcie na określony odnośnik, brak możliwości zmiany zdefiniowanych ścieżek sukcesu i porażek w trakcie trwania badania co spowoduje ponowne przeliczenie danych, brak możliwości odfiltrowania określonych użytkowników (np. po adresie IP) i ponownego przeliczenia statystyk, trudności związane z obsługą urządzeo mobile, brak możliwości edycji projektu badania po jego aktywacji. Staranny dobór aplikacji pozwali skrócić czas wykonania badania i obniżyć koszty. UseLab Sp. z o.o.
 20. 20. Czego nas to nauczyło?  Metody zdalne/online nie są remedium na całe zło  Rzadko są w pełni samodzielne – lubią występowad w zestawie z innymi metodami  Świetnie się sprawdzają jeśli dobrze umiejscowi się je w procesie badao i projektowania serwisu UseLab Sp. z o.o.
 21. 21. Proces kiedyś i dziś Programiści Pisanie/Testowanie Sprzedaż UseLab Sp. z o.o.
 22. 22. Proces  Badacz ma teraz w procesie coraz więcej miejsca dla siebie  Ważne, żeby się nie zgubił Badacz użyteczności Użyteczne wnioski z badań UseLab Sp. z o.o.
 23. 23. Jak umiejscowid metodę w procesie? Jako weryfikacja wyników Na etapie badania Na etapie wdrożenia prototypów UseLab Sp. z o.o.
 24. 24. Jak umiejscowid metodę w procesie?  Np.  Tradycyjne badania w laboratorium pozwoliły nam zidentyfikowad jakie jest zachowanie użytkowników w serwisie  Za pomocą metod online sprawdzamy czy wnioski potwierdzają się na szerszej populacji użytkowników, upewniamy się, że jest to zachowanie użytkowników a nie indywidualne cechy badanych, sprawdzamy które błędy powtarzają się najczęściej  Upewniwszy się wprowadzamy konkretne zmiany w serwisie  Po wprowadzeniu zmian wracamy do badania online pozwalają nam na śledzenie trendów, analizę zmiany, sprawdzamy czy zmiany zadziałały tak jak chcieliśmy  Cały czas wspieramy się innymi metodami np. analizą statystyk – Google Analytics itp UseLab Sp. z o.o.
 25. 25. Proces? (teoretycznie ok ;) ) Badany serwis Współpraca z klientem Przeprowadzenie badao na wszystkich etapach projektu Analiza wyników Raport i prezentacja wyników Wzrost konwersji i satysfakcji użytkowników UseLab Sp. z o.o.
 26. 26. Ale jak to wygląda od środka? Oglądamy go bardzo dokładnie Badany serwis Czy metoda pasuje do etapu życia produktu? Najpierw pilotaż! Przeprowadzenie badao Czy zebraliśmy wystarczającą ilość danych?, Dobrej jakości? Analiza wyników Kto jest odbiorcą? Raport i prezentacja wyników Weryfikacja Wzrost konwersji i satysfakcji użytkowników UseLab Sp. z o.o.
 27. 27. Przebieg badania online Analiza wstępna serwisu – wykrycie podstawowych problemów użyteczności Ułożenie procedury badania – we współpracy z Klientem układamy typowe scenariusze użycia Implementacja badania - generujemy osobny link do procedury badania bądź implementujemy kod wyświetlający na stronie popup Zaproszenie uczestników badania - uczestnicy rozpoczynają badanie klikając w wygenerowany link bądź widoczny na stronie popup Analiza wyników – identyfikacja problemów oraz miejsc, które utrudniały badanym ukooczenie zadao UseLab Sp. z o.o. Raport zawierający rekomendacje poprawy serwisu
 28. 28. Co mierzymy?  Czas wykonania zadao  Odsetek zadao zakooczonych sukcesem  Analiza kliknięd  Analiza ścieżek eksploracji serwisu  Jakościowy feedback od użytkownika  Analiza satysfakcji korzystania z serwisu  Na tej podstawie przygotowywany jest raport dot. oceny użyteczności serwisu wraz z rekomendacjami zmian zawierający:  Opis zachowao użytkowników w badanych  Listę błędów użyteczności, z dokładnym opisem (tekstowym i graficznym),  Rekomendacje poprawy błędów i modyfikacji serwisu/prototypu  Podsumowanie wyników  Prezentacja wyników odbywa się w formie warsztatów projektowych w siedzibie klienta. UseLab Sp. z o.o.
 29. 29. Jak i kogo badamy?  Badani rekrutowani są po wejściu na badany serwis: poprzez banner linkujący do procedury badania bądź popup wyświetlający się na stronie głównej serwisu lub link do badania rozsyłany w korespondencji.  Aby zdobyd wiarygodne dane ilościowe badamy grupę od 50 do 100 użytkowników.  Każda z badanych osób wykonuje na stronie 4-5 krótkich scenariuszy.  W trakcie badania użytkownicy mają możliwośd skomentowania poszczególnych zadao.  Po wykonaniu scenariuszy każdy z badanych proszony jest o wypełnienie krótkiego kwestionariusza satysfakcji dotyczącego badanego serwisu.  Badanie trwa maksymalnie 20 minut. UseLab Sp. z o.o.
 30. 30. Wygląd badania UseLab Sp. z o.o.
 31. 31. Tymczasownik – wyniki badao Zadanie: Spróbuj dodad komentarz do którejś z notek na blogu To zadanie zostało zrealizowane poprawnie przez 13% użytkowników, sukces 10% 13% 87% osób nie zrealizowała tego zadania bądź zrealizowała je nieprawidłowo. porażka Przyczyny: 77% zadanie 1.W formularzu brakuje oznaczenie pól obowiązkowych. Użytkownik porzucone wpisując komentarz nie wie jaką minimalną ilośd danych powinien wpisad. (wymagany jest chociażby adres email). 2.Jeżeli użytkownik nie umieści wszystkich wymaganych danych, wówczas wyświetla mu się komunikat błędu. Komunikat jest na osobnej stronie, na której znika cała identyfikacja graficzna bloga. Użytkownik nie dośd, że znajduje się w zupełnie nowym miejscu to aby uzupełnid brakujące dane musi cofnąd się o jedną stronę. 3.Użytkownik, który wrócił na wcześniejszą stronę aby uzupełnid dane otrzymuje formularz, w którym nie ma zaznaczonego pola, które należy uzupełnid. Użytkownik z niezrozumiałych przyczyn musi zapamiętywad, gdzie pojawił się błąd. Rekomendacje 1.Należy wskazad pola obowiązkowe – standardowo, gwiazdkę przy etykiecie pola 2.Komunikaty błędu muszą wyświetlad się w ramach formularza – musi byd widoczny opis błędu, jego lokalizacja. 3.Jeśli to możliwe – należy udostępnid możliwośd uploadowania avatara bez konieczności korzystania z zewnętrznego serwisu. UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl 31
 32. 32. Wynik  Widzimy, że użytkownicy odnajdywali odpowiednią stronę,  Odnajdywali odpowiedni formularz,  Mieli trudności z jego poprawnym wypełnieniem, Prawdopodobnie nie rozumieli etykiet pól? Tutaj musimy się trochę domyślać. Prawdopodobnie komunikaty błędów nie Możemy próbować pytać o to pomagały im w ukooczeniu zadao, w kwestionariuszach umieszczanych po zadaniu. Prawdopodobnie sfrustrowani opuszczali stronę,  W rezultacie nie kooczyli zadania. UseLab Sp. z o.o.
 33. 33. Co zrobid, żeby dane były wartościowe?  Bardzo ważny jest sposób zadania pytania  Jeśli poprosimy użytkowników o znalezienie pewnych typów informacji i oni je bez trudu odnajdą  To nie mamy jeszcze pewności czy informacja ta była przydatna  Ani czy była dla nich zrozumiała  Warto zadawad pytania sprawdzające  Albo zweryfikowad innymi metodami UseLab Sp. z o.o.
 34. 34. Wniosek  Testy z udziałem moderatora zawsze dadzą nam informacje bardziej pogłębione niż badania online,  Metody online są świetne do diagnozy problemów, ale dają mniejsze możliwości jeśli chodzi o dotarcie do ich źródeł,  Często odpowiedzi na wiele pytao np. dotyczących obszarów problemowych znajdziemy sięgając do statystyk, które już istnieją, jeśli najpierw poznamy statystyki to będziemy mądrzejsi projektując badanie, Dla pełnego obrazu łączymy metody UseLab Sp. z o.o.
 35. 35. Case study – Bank Millennium maj 2006 - Styczeo 2009 styczeo 2007 testy z użytkownikami, (obserwacja użytkownika) analiza ekspercka, na klikalnych prototypach card sorting serwisu Projekt HTML serwisu informacyjnego i badawczy informacyjnego i systemu transakcyjnego transakcjnego Weryfikacja - Maj 2010 Zdalne badania z użytkownikami na działającym serwisie UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 36. 36. Procedura badawcza – testy w labolatorium  W celu analizy użyteczności serwisu została zastosowana metoda obserwacyjna polegająca na rejestracji wykonywanych zadao przez badanego w warunkach laboratoryjnych.  Podczas badania zastosowano stanowisko komputerowe typu PC z podłączeniem do Internetu, przy którym badany wykonywał zadania.  W oddzielnym pomieszczeniu znajdował się moderator będący, przy wykorzystaniu głośników i mikrofonów, w stałym kontakcie z osobą badaną.  Wykorzystując specjalistyczne narzędzia pomiarowe moderator posiadał podgląd na wykonywane przez badanego czynności, jednocześnie opisując występujące problemy specjalnymi znacznikami (markami). UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 37. 37. Procedura badawcza – testy w labolatorium  Osoba badana miała do wykonania 10 scenariuszy na stronie.  Osoby proszone były o „głośne myślenie” oraz komentowanie wykonywanych czynności. Po każdym zadaniu moderator inicjował krótką rozmowę dotyczącą odczud osoby badanej związanych z daną częścią serwisu.  Podczas badao prowadzony był zapis audio i video, próbki materiałów dostarczone zostały razem z raportem.  Każda osoba po badaniu otrzymała wynagrodzenie.  Badanie jednej osoby trwało około 65 minut. UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 38. 38. Strona główna Banku Millennium (stara wersja) UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 39. 39. NIEINTUICYJNE NAZEWNICTWO Strona główna Banku Millennium (stara wersja)
 40. 40. Poprawa nazewnictwa  Zadanie: „Chciałbyś przeznaczyd 10 000 PLN na miesięczną lokatę. Znajdź ofertę lokaty o najwyższym oprocentowaniu.”  Problem: link „Millennium” Spodziewano się „Oferta Indywidualna” lub podobnego UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 41. 41. NIEWIDOCZNOŚD SUBMENU Prototyp nowego serwisu
 42. 42. Niewidocznośd submenu Strona główna Banku Millennium (prototyp nowej wersji) UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 43. 43. Niewidocznośd submenu  Zadanie: „Proszę otworzyd konto w Banku Millennium”  Problem: Badani w poszukiwaniu produktów bardziej skupiali się na menu bocznym „Najczęściej odwiedzane” niż na poziomym podmenu działu „Indywidualni”. Generalnie w całym serwisie menu boczne było lepiej widoczne niż submenu górne. UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 44. 44. Zmiany wprowadzone po badaniach  Kolor submenu górnego został zmieniony z białego na szary, który bardziej kontrastuje z tłem strony.  Zwiększono rozmiar czcionki dla odnośników w submenu z 11px do 12px.  Zmieniony został kolor odnośników w submenu na niebieski (taki, jak dla pozostałych linków w serwisie). UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 45. 45. Niewidoczne submenu UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 46. 46. Metoda badawcza Badanie online  W celu analizy sposobów eksploracji serwisu została zastosowana metoda badao online.  Podczas procedury osoby badane wykonywały krótkie zadania w obrębie serwisu informacyjnego Millennium Bank.  Badanie jednej osoby trwało około 25 minut.  Dzięki metodzie badao online możliwe jest obiektywne stwierdzenie: ▫ Jak użytkownik korzysta z serwisu w naturalnych dla osoby warunkach? ▫ Jakie są naturalne nawyki osób badanych wobec eksplorowanego serwisu? ▫ Jakie obszary serwisu sprawiają użytkownikowi problemy? ▫ Zbadanie ścieżek zainteresowania, czyli kolejnośd, w jakiej osoba eksploruje serwis? UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 47. 47. Procedura badawcza - online Jak wyglądał proces?  Na głównej stronie serwisu zostało wyświetlone zaproszenie do badao online (w postaci banneru)  Badanie składało się z 3 zadao do wykonania – o odmiennej trudności (ułożone tak, aby wskaźnik rezygnacji był możliwie jak najmniejszy).  Po każdym z zadao użytkownik wypełniał ankietę satysfakcji mającą na celu: 1) określid na ile strona sprostała jego oczekiwaniom podczas wykonywania danego zadania 2) poznad jakie były jego odczucia wobec serwisu 3) zebrad opinie odnośnie serwisu  W koocowej części badania użytkownik wypełniał ankietę podając swoje dane metryczkowe UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 48. 48. Klienci indywidualni – efektywnośd wykonania Ukooczone zadania Średni czas potrzebny na wykonanie zadania (procent osób, które podały prawidłową odpowiedź) (w minutach) 41,30% zadanie 3 zadanie 3 2:24 58,70% 34,78% zadanie 2 zadanie 2 4:45 nieukooczone czas potrzebny na wykonanie zadania 65,22% ukooczone 50,00% zadanie 1 2:24 zadanie 1 50,00% 0:00 1:12 2:24 3:36 4:48 6:00 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Wyższy procent ukooczenia zadania oznacza lepiej zaprojektowaną Szybsze wykonanie wskazuje lepiej zaprojektowaną funkcjonalnośd. funkcjonalnośd. Wnioski: Najłatwiejszym zadaniem było zadanie 2 – kalkulator hipoteczny (średnio), jego wykonanie zajmowało badanym najwięcej czasu (średnio 4 minuty 45 sekund) Najtrudniejszym zadaniem okazało się zadanie 1 – znalezienie oprocentowania lokaty, UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 49. 49. Badania online – opis wykonania (poprawna odpowiedź) 1 15 osób 2 3 osoby 4% 4 osoby 3 UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 50. 50. Badania online – opis wykonania (błędna odpowiedź) 1 10 osób 16 osób 4,5 % 2 3 osoby 3 3 osoby UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl 50
 51. 51. BADANIA ONLINE VS BADANIA W LABORATORIUM Rodzaje danych
 52. 52. Rodzaje danych uzyskiwanych w badaniu w laboratorium Obserwacje:  Osoby badane nie miały większych trudności z odnalezieniem odpowiedniego miejsca w serwisie. Większośd badanych kierowała się do spisu kart kredytowych poprzez box ze strony głównej.  Po wejściu w formularz wniosku o kartę badani mieli trudności z interpretacją i zrozumieniem oraz pomijanie pewnych pól formularza co znacznie zwiększało ilośd błędów oraz czas wypełnienia wniosku i spowodowało, że częśd badanych nie zmieściła się w wyznaczonym czasie 14 minut. Problemy i usterki:  Pomijanie pól takich jak: adres e-mail, pesel, wybór karty, miasto i oddział obsługi  Zła interpretacja pól takich jak: wnioskowana kwota, zobowiązania, status dewizowy  Przed przejściem „dalej” klikanie w przycisk „zapisz” UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl 52
 53. 53. Rodzaje danych uzyskiwanych w badaniu w laboratorium Komentarze badanych:  „To nie było takie trudne”  „Niejasne były zobowiązania, myślałam, że to będzie przyznana kwota”  „Szybko mi to zajęło”  „Precyzyjnie i łatwo, krok po kroku”  „Kwota wnioskowana to ten limit jaki mogę wypłacad z bankomatu?” Dane liczbowe: (interpretowane wyłącznie jakościowo)  Liczba błędów w poszczególnych zadaniach  Czas realizacji zadao  Liczba zadao ukooczonych samodzielnie Reakcje użytkownika:  Spontaniczne wypowiedzi, wykrzykniki  Mimika  Ton głosu  Gesty UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 54. 54. Rodzaje danych uzyskiwanych w badaniu w badaniu online: Dane ilościowe:  Dzięki możliwości realizowania badao zdalnych na dużych próbach użytkowników - możliwe jest uzyskanie danych ilościowych  Czas realizacji zadao, liczba błędów, podpowiedzi  Dane z ankiety satysfakcji Problemy i usterki:  Ścieżki poruszania się po aplikacji – możliwośd wyodrębnienia wzorców zachowania  Mapy kliknięd UseLab Sp. z o.o. www.uselab.pl, tel. (22) 863 20 71, kontakt@uselab.pl
 55. 55. Jak sprawdzid czy nam się udało?  Poprawa kluczowych statystyk  Wzrost satysfakcji użytkowników UseLab Sp. z o.o.
 56. 56. Jak sprawdzid czy nam się udało?  Poprawa wyników finansowych  Poprawa wskaźników użyteczności UseLab Sp. z o.o.
 57. 57. Jak sprawdzid czy nam się udało?  Przede wszystkim sprawdzad cyklicznie  Badad zmianę  Jedne metody weryfikowad innymi UseLab Sp. z o.o.
 58. 58. Inne metody zdalne  Jeśli tylko jest to możliwe - nie polegamy na jednej technice badawczej  Łączenie innych badao zdalnych z badaniami użyteczności  Pozwala to spojrzed na stronę z różnej perspektywy  ClickTale  Focusy zdalne  IDI zdalne  Google Analytics UseLab Sp. z o.o.
 59. 59. Inne metody zdalne ClickTale  Narzędzie, które umożliwia:  nagrywanie całych sesji i zachowao użytkowników na stronie: sygnalizowanie kliknięd, przewijanie strony, naciśnięcie klawiszy  Heatmaps, click maps czyli tzw. mapa cieplna poprzez zsumowanie ruchów , kliknięd, myszy tysięcy użytkowników na stronie internetowej, tworzy kompleksową, wizualną reprezentację tego na czym odwiedzający skupiają największą uwagę  attention heatmaps kolejne z cyklu heatmaps narzędzie pozwalające sprawdzid na jakich elementach strony użytkownicy skupili najwięcej uwagi  scroll reach heatmaps funkcjonalnośd pozwala określid jak daleko nasza strona była przewijana UseLab Sp. z o.o.
 60. 60. Inne metody zdalne ClickTale – szczegółówe analizy  analiza formularzy, pola formularza najczęściej niewypełniane, czas na wypełnienie formularza, pola były wypełniane jako ostatnie, konwersja, które pola formularza, pola źle rozumiane  analiza linków, mierzy: ilośd kliknięd, ilośd tzw. hover czyli najechania kursorem na link ale bez klikania, ilośd hover-ów które zakooczyły się kliknięciem,  raporty przedstawiające: strony o najlepszym i najgorszym zainteresowaniu użytkowników, strony najwięcej i najmniej klikane, sprawdzenie na których stronach pojawiają się błędy i co jest ich przyczyną, najszybciej i najwolniej ładujące się strony UseLab Sp. z o.o.
 61. 61. Inne metody zdalne ClickTale – szczegółówe analizy UseLab Sp. z o.o.
 62. 62. Inne metody zdalne FGI zdalne IDI zdalne  W tej chwili dwa trendy – wykorzystywanie narzędzi autorskich lub istniejących komunikatorów  Umożliwiają dostęp do bardziej zróżnicowanych i trudnodostępnych grup, np. osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach, rodzice, osoby niepełnosprawne.  Badani mogą wziąd udział w badaniu w dogodnym dla nich czasie – bez konieczności przyjeżdżania do laboratorium - co zwiększa prawdopodobieostwo, że osoba będzie mogła wziąd udział w badaniu.  Dzięki fizycznemu dystansowi badanym jest łatwiej wypowiadad się szczerze w wielu, często trudnych, drażliwych, wstydliwych kwestiach.  Możliwośd prezentacji różnego rodzaju materiałów multimedialnych.  Okoliczności badania nie ingerują zbytnio w sytuację uczestnika – badanie ogranicza się wyłącznie do czasu wywiadu. UseLab Sp. z o.o.
 63. 63. No to kiedy badad metodami online?  Chcemy przeprowadzid badania porównawcze np. testy A/B dwóch projektów danej strony, a o wyborze jednego z nich mają decydowad wskaźniki ilościowe.  Zależy nam na wstępnej identyfikacji obszarów problemowych w obrębie badanego serwisu, który zostanie następnie przebadany szczegółowo przy użyciu innej metody (np. audyt ekspercki, testy laboratoryjne).  Zależy nam na zebraniu istotnych statystycznie danych dotyczących kilku podstawowych mierników interakcji z serwisem np. czas dotarcia do określonej informacji na stronie, współczynnik sukcesu w dotarciu do danych informacji itp.  Scenariusze zadao, o których wykonanie zamierzamy prosid użytkowników, są relatywnie krótkie i dają się opisad w jednym zdaniu, bez ryzyka niezrozumienia polecenia  Zależy nam na zbadaniu rzeczywistych użytkowników danego serwisu, a dotarcie do nich innymi kanałami byłoby trudne, czasochłonne bądź bardzo drogie.  Czas na przeprowadzenie badania jest krótki a wymagana grupa osób badanych relatywnie duża.  Zależy nam na szybkim potwierdzeniu własnych przypuszczeo, które opieramy na podstawie innych wiarygodnych danych np. danych z innych podpiętych pod stronę aplikacji (Google Analytics, ClickTale), danych z innych badao. UseLab Sp. z o.o.
 64. 64. Dziękujemy Teresa Bartoszewicz Agnieszka Jedynasta Usability Consultant Usability Consultant teresa.bartoszewicz@uselab.pl Agnieszka.jedynasta@uselab.pl UseLab Sp. z o.o.
 65. 65. Skontaktuj się z nami Artur Michalak Account Manager tel. 502 402 050 mail. artur.michalak@uselab.pl Adres spółki: UseLab Sp. z o.o. UseLab Consulting Group ul. Popularna 4/6 02-473 Warszawa Projektowanie, Badania, Doradztwo www.uselab.pl UseLab Sp. z o.o.

×