SIBIMOL în Proiect şi în acţiune: informaţie de sinteză

523 views
426 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SIBIMOL în Proiect şi în acţiune: informaţie de sinteză

 1. 1. în Proiect şi în acţiune: informaţie de sinteză4 octombrie, 2008 – Atelierul profesional „Biblioteci şcolare şi de colegiu” Alla Panici BNRM
 2. 2. NOŢIUNI, ISTORIC, SPECIFICĂRI SIBIMOL: Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova Autor idee: Alexe Rău, cavaler al medaliei Uniunii Europene, director general al Bibliotecii Naţionale Experţi: Dan Matei, director CIMEC România, Liviu-Iulian Dediu, director-adjunct Biblioteca "V.A. Urechia" , Galaţi Elaborare soft – SC IME România, director general – Dan Marinescu Contribuţii la realizarea Proiectului: Andrei Suşcov, Alla Panici, Liviu Rău, Valentina Chitoroagă, director general CNC , specialişti din diverse domenii, biblioteci-participante în SIBIMOL SIBIMOL - produs al gândirii colective
 3. 3.  2000-2001 – apare ideea creării unui spaţiu informaţional unic 2002 – elaborat Proiectul SIBIMOL, apoi discutat la şedinţa CBN 2002, toamna - acceptat de Senatul Fundaţiei SOROS Moldova Grant de 142.000 $. Iniţial – 124.000$; pentru implementarea modulului FRBR – 18.000$ 2003 – lansat Proiectul SIBIMOL
 4. 4. PARTENERI: Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova Banca Naţională a Moldovei (BNRM a primit 10.000$ pentru procurarea parţială a hardware) Ministerele de resort: administraţiile bibliotecilor departamentale au obţinut finanţări selective de conexiune Internet pentru a fi integrate în SIBIMOL
 5. 5. PREGĂTIREA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: Crearea Caietului de sarcini pentru echipamentul necesar. 2004 – Crearea Caietului de Sarcini pentru soft-ul SIBIMOL Organizarea tenderului pentru echipamentul necesar Crearea Centrului SIBIMOL: Serviciul Coordonare Bibliografică (SCB) Serviciul Asigurare tehnico-logistică (SATL) Creat Consiliul Coordonator SIBIMOL Create Grupurile de lucru din reprezentanţii celor 18 biblioteci-participante: Grupul de lucru pentru Asigurare Lingvistică (SCB) Grupul de lucru logistic şi ingineresc (SATL)
 6. 6.  Creat Consiliul Coordonator SIBIMOL Beneficiari direcţi: Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞM Biblioteca Universităţii pedagogice din Bălţi „A. Russo” Biblioteca Universităţii de medicină şi Farmacie „N. Testimiţeanu” Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creanga" Biblioteca Republicană de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică Biblioteca AGEPI Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova  Biblioteca Centrală a Univresităţii de Stat din Moldova Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare Biblioteca ULIM Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova Biblioteca Municipală (Chişinău) “B.P. Hasdeu” Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă” Biblioteca Municipală Orhei
 7. 7.  Procurarea echipamentului necesar. Instalarea echipamentului în Centrul SIBIMOL Conectarea Centrului SIBIMOL la Internet cu viteza 2 MBS – conexine exterioară, 10 MBS – conexiune interioară, 100 MBS – conexiune locală. Pentru biblioteca participantă – o conexiune 64 kbit/s Implementarea softului pentru catalogare Web Crearea paginii web SIBIMOL: www.sibimol.bnrm.md Logo-ul SIBIMOL – fragment de ceramică, Kalojanovec, Bulgaria, cultura Karanovo 5.200 BC Testarea soft-ului SIBIMOL Lansarea SIBIMOL şi Catalogului Naţional Colectiv Partajat SIBIMOL la 2 septembrie, 2008 în cadrul Salonului Internaţional de Carte, ediţia 17 (31 august – 4 septembrie)
 8. 8. LUCRĂRI REALIZATE ÎN CADRUL BIBLIOTECILOR PARTICIPANTE:Efectuarea unui sondaj în scopul studierii necesităţilor, capacităţilor şi posibilităţilor de integrare în SIBIMOL a bibliotecilor participante.Şcolarizarea colaboratorilor din bibliotecile- participante, responsabili de funcţionalitatea SIBIMOL.
 9. 9. TEHNOLOGII AVANSATE UTILIZATE : Soft-ul SIBIMOL - sistem complet bazat pe tehnologiile limbajului de programare Java Sistem de operare – LINUX Stocarea datelor – RDBMS (sistem de managemen relaţional al datelor) ORACLE 11g Întruneşte standarde şi protocoale: UNICODE – admite caractere din orice limbă MARC, UNIMARC – asigură catalogarea informatizată a resurselor informaţionale TCP/IP - asigură activitatea în reţelele INTERNET Z39.50 – permite regăsirea informaţiei în colecţiile altor biblioteci
 10. 10.  Standarde pentru catalogare: Standarde ISBD – pentru toate tipurile d documente FRBR
 11. 11. Buget programat Echipament necesar (soft 70.000 $; server, calculatoare) – 134.229 $ Consultanţă – 2.000 $ Deplasări, traduceri standarde, norme necesare – 2500 $ Şcolarizare (inclusiv materiale didactice) – 3271 $ Total – 142.000 $
 12. 12.  SIBIMOL - proiect strategic în biblioteconomia şi în cultura Moldovei SIBIMOL implică o schimbare radicală în aspectul asigurării accesulului populaţiei la cunoştinţe şi la informaţie SIBIMOL marchează începutul unei perioade calitativ noi, cu totul deosebite în dezvoltarea sistemului de biblioteci şi al democraţiei, culturii şi civilizaţiei comunitare în republica noastră. SIBIMOL - reţea naţională, creată prin intermediul Internet-ului. Partea principală, integratoare a sistemului - Catalogul Electronic Naţional Colectiv Partajat (CNCP),
 13. 13.  CNCP gândit:  în scopul cumulării colecţiilor şi bazelor de date ale tuturor bibliotecilor din Moldova  pentru asigurarea accesibilităţii la colecţiile bibliotecilor-participante în orice localitate; în biblioteci şi la domiciliu. Orice locuitor din orice localitate va putea căuta prin Internet publicaţiile de care are nevoie şi le va putea comanda de la distanţă, prin modulul automatizat ÎIB – I etapă de realizare  comasarea BD. Crearea BD centrale Etapa a II – prestarea către beneficiari, la cerere, a textelor depline (full-text) ale articolelor, capitolelor sau paginilor din cărţi, imagini plastice, foto, înregistrări sonore etc., după alegerea lor din Biblioteca Virtuală a Moldovei - parte componentă a sistemului.
 14. 14.  SIBIMOL asigură, prin portalul său accesul beneficiarilor din Moldova la:  cataloagele colective şi bazele de date ale bibliotecilor ţărilor lumii, accesul tuturor ţărilor lumii la Catalogul Naţional Colectiv Partajat (CNCP), inclusiv şi la resursele electronice ale bibliotecilor din Republica Moldova Beneficiarii SIBIMOL: peste 1 mln. 800 mii cititori ai bibliotecilor din Republica Moldova, numărul lor urmând să se extindă pe contul utilizatorilor de la domiciliu şi de la locurile de muncă.
 15. 15.  SIBIMOL - un şir de idei şi elemente noi în spaţiul biblioteconomic: catalogare web (cu titlu de premieră mondială) acces simultan la bazele de date ale bibliotecilor- participante atât pentru catalogatori, cât si pentru beneficiarii simpli  un sistem informaţional integrat constituit în mod organic, accesibil la distanţă, prin INTERNET catalog metabolic, ce asigură schimbul de informaţie: orice catalogator care va utiliza SIBIMOLul, va primi în mod automat ceea ce îi lipseşte în propria-i bază de date iar sistemul, la rându-i, va prelua în mod automat de la fiecare catalogator a BP informaţia necesară pentru catalogul colectiv.
 16. 16. MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: Punerea în aplicare a sistemului de Management a Proiectului: organizarea şedinţelor Grupului Coordonato SIBIMOL ( membri - directorii bibliotecilor-participante Grupului Asigurare Lingvistică şi Grupului Logistic şi ingineresc Planificarea activităţii în procesul implementării Sistemului. Obţinerea finanţării Proiectului prin Ordonanţa Guvernului din 21 Mai 2004 despre SIBIMO L Organizare, normare, cooperare a activităţii în SIBIMOL prin elaborarea „Cărţii Albe” a SIBIMOL – setul documentelor de reglementare (Concepţie, Regulament d funcţionare) aprobate de Guvernul RM şi MC şi Turismului Prezentarea primei versiuni test a soft-ului SIBIMOL, modulul Catalogare, martie 2006. Testarea versiunii pe parcursul anului şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a soft-ului
 17. 17.  Prezentarea versiuni a II test a soft-ului SIBIMOL, modulul Catalogare, 2007 Testarea versiunii pe parcursul anului şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a soft-ului Şcolarizarea personalului din bibliotecile- participante în vederea exploatării sistemului integrat al bibliotecilor informatizate – 2008 Verificarea corespunderii Caietului de sarcini SIBIMOL cu Modulele elaborate. Elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a Modulelor, prevăzute în caietul de sarcini şi expedierea acestora către IME România pentru a fi implementate Lansarea sistemului SIBIMOL, 2 septembrie 2008.
 18. 18. IMPACTUL SIBIMOL SIBIMOL va contribui în permanenţă la formarea unei societăţi deschise şi la crearea gândirii colective: – prin SIBIMOL bibliotecile din Moldova cuceresc locul său pe mapamondul biblioteconomic. – Elementul principal de noutate tehnologică pe care îl aduce sistemul este catalogarea web. În experienţa internaţională nu există o astfel de metodă tehnologică nicăieri în lume. SIBIMOL aduce părticica noastră de contribuţie la dezvoltarea biblioteconomiei universale. SIBIMOL-ul, în condiţiile unui management eficient, aduce o contribuţie de primă importanţă la edificarea societăţii informaţionale în Moldova prin promovarea inteligenţei şi creativităţii colective.
 19. 19. Probleme: Asigurarea hardware insuficientă a bibliotecilor-participente, care, conform Proiectului şi Ordonanţei Guvernului din 21 Mai 2004 trebuie sa fie realizată de Ministerele de resort Imposibilitatea încheierii contractelor de colaborare în SIBIMOL a bibliotecilor participante din cauza lipsei de finanţare a acestora de către ministerele de resort
 20. 20. LECŢII ÎNVÂŢATE:Organizarea muncii în echipă Crearea deprinderilor de gândire colectivă Însuşirea tehnologiilor cooperării: Testare Fixarea şi rezolvarea problemelor Schimb de experienţă, crearea bazei comune de experienţăÎnsuşite posibilităţile de promovare a unui proiect în condiţiile societăţii noastre, ce va permite orientarea colegilor din domeniu în elaborarea, implementarea şi realizarea unui proiect la nivel naţional.
 21. 21. BUN VENIT ÎN SIBIMOL!

×