Caritas In Veritate Benedictus XVI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Caritas In Veritate Benedictus XVI

on

 • 1,254 views

Inleiding tot de encycliek van Benedictus XVI, het verband tussen liefde en waarheid, rechtvaardigheid en algemeen welzijn.

Inleiding tot de encycliek van Benedictus XVI, het verband tussen liefde en waarheid, rechtvaardigheid en algemeen welzijn.

Statistics

Views

Total Views
1,254
Views on SlideShare
1,247
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
0

2 Embeds 7

http://www.slideshare.net 6
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Caritas In Veritate Benedictus XVI Caritas In Veritate Benedictus XVI Presentation Transcript

 • Benedictus XVI: Caritas in Veritate Alfred Driessen, Amsterdam Driessen.Alfred@gmail.com Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • liefde in waarheid 1. Caritas in veritate – liefde in waarheid, waarvan Jezus Christus met Zijn aardse leven en bovenal met Zijn dood en verrijzenis heeft getuigd, is de voornaamste drijfveer voor de waarachtige ontwikkeling van iedere mens en van de gehele mensheid. . . . Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • liefde is een kracht 1. . . . . . De liefde – caritas – is een bijzondere kracht die mensen ertoe aanzet zich moedig en onbaatzuchtig in te zetten op het terrein van gerechtigheid en vrede. Het is een kracht die zijn oorsprong heeft in God, Die de eeuwige liefde en de absolute waarheid is. Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • liefde, vrijheid en geluk 1. . . . . . Iedereen vindt het geluk als hij instemt met het plan dat God voor hem heeft om hem volledig tot zijn recht te doen komen: in dit plan vindt hij namelijk Zijn waarheid en als hij met die waarheid instemt, wordt hij vrij (vgl. Joh. 8,32). Het verdedigen van de waarheid, deze nederig en overtuigd naar voren brengen en er in het leven van getuigen, zijn daarom veeleisende en onvervangbare vormen van liefde. Joh. 8,32: U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • liefde en sociale leer 2. Liefde is de rode draad die door de sociale leer van de Kerk loopt. betekenis sociaal: niet alleen als in: sociaal voelend maar ook: alles wat tot samenleving behoort sociale leer: leer over de samenleving Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • liefde als samenvatting van de wet 2. . . . Iedere door deze leer beschreven verantwoordelijkheid en verplichting komt voort uit de liefde, die – in de woorden van Jezus – de samenvatting van de gehele wet is (vgl. Mt. 22,36-40). Mt. 22, 37-40: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • de relevantie van de liefde 2. . . . .Ik weet van de misvormingen van de liefde en van de manieren waarop zij van haar ware betekenis ontdaan is. . . . . Op sociaal, juridisch, cultureel, politiek en economisch vlak, dus in de verbanden die het meest kwetsbaar zijn voor dit gevaar, wordt de liefde al gauw als irrelevant voor de interpretatie en de oriëntering van de morele verantwoordelijkheid beschouwd. mentaliteit zaken zijn zaken versus eenheid van leven Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • liefde zonder waarheid 3. . . .Zonder waarheid glijdt de liefde af in sentimentaliteit. Ze wordt een leeg omhulsel, dat men naar believen kan vullen. . . . . Zij wordt slachtoffer van de toevallige gevoelens en meningen van individuen, een woord dat misbruikt en vervormd wordt, tot het uiteindelijk het tegendeel betekent. euthanasie : doden uit medelijden (d.w.z. vorm van naasten"liefde") Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • De redelijkheid van de liefde 4. Omdat de liefde vol waarheid is, kan zij . . .door de mens begrepen, instemmend aanvaard en overgedragen worden. Want de waarheid is de “logos” die de “diá-logos” schept en daarmee uitwisseling en gemeenschap bewerkt. . . . . Als wij in het huidige sociale en culturele milieu. . . . de liefde in waarheid leven, komen wij tot het inzicht dat instemming met de waarden van het Christendom . . . . een onontbeerlijk element is voor de opbouw van een goede samenleving en een echte integrale ontwikkeling van de mens. Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • liefde is gave 5. Caritas is ontvangen en geschonken liefde. Zij is “genade” (cháris). Haar bron is de oorspronkelijke liefde van de Vader tot de Zoon in de Heilige Geest. liefde is een bovennatuurlijke gave: d.w.z. niet uit eigen kracht nodig: gebed, sacramenten, deugdzaam leven Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • twee criteria 6. “Caritas in veritate” is het principe waar de sociale leer van de Kerk om draait, een principe dat effectief vorm aanneemt in de criteria die richting geven aan het morele handelen. Twee daarvan . . . . wil ik speciaal vermelden: gerechtigheid en het algemeen welzijn. Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • gerechtigheid, een minimum van de liefde 6. . . . De liefde overstijgt de gerechtigheid, want liefhebben is geven, de ander geven van datgene wat “van mij” is; maar het ontbreekt de liefde nooit aan gerechtigheid, die mij ertoe brengt de ander te geven wat “van hem” is. . . . . Ik kan de ander niets “schenken” van wat van mij is, zonder hem op de eerste plaats gegeven te hebben wat hem rechtmatig toekomt. Je bent te naïef. - Wat beoefenen er toch weinig mensen de naastenliefde! - Het geven van oude kleren of koperen munten is geen naastenliefde... De Weg 468 (Josemaria Escriva) Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • het individueel en algemeen welzijn 7. Verder moet er bijzondere waarde worden gehecht aan het algemeen welzijn. Van iemand houden betekent zijn welzijn voor ogen hebben en zich daar effectief voor inzetten. Naast het individuele welzijn is er het welzijn dat verbonden is met de mensen in de samenleving: het algemeen welzijn. Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • het algemeen welzijn 7. . . . Het algemeen welzijn wensen en zich daarvoor inzetten is een vereiste van gerechtigheid en liefde. Zich inzetten voor het algemeen welzijn betekent het geheel van de instellingen die structuur geven aan het sociale leven, op juridisch, burgerlijk, politiek en cultureel gebied, enerzijds beschermen en anderzijds zich daarvan bedienen, zodat op die manier de Polis, de stad, vorm krijgt . Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • Kerk en politiek 9. . . .De Kerk heeft geen technische oplossingen te bieden en wil zich absoluut niet “op enigerlei wijze in de politiek van de staten […] mengen”. Zij heeft echter wel te allen tijde en onder alle omstandigheden een zending van waarheid te vervullen voor een samenleving die recht doet aan de mens en aan zijn waardigheid en roeping. Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • de roeping van de mens 16. In de encycliek Populorum progressio wilde Paus Paulus VI ons bovenal zeggen dat vooruitgang in oorsprong en wezen een roeping is: “Volgens Gods plan is iedere mens geroepen om zichzelf te ontwikkelen, omdat God aan het leven van iedere mens een bepaalde roeping heeft meegegeven”. Precies dit feit rechtvaardigt het ingrijpen van de Kerk in de problematiek van de ontwikkeling. Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • de roeping van de mens 16. . . .Als men zegt dat ontwikkeling een roeping is, dan betekent dat van de ene kant de erkenning dat deze roeping voortkomt uit een transcendente roep en van de andere kant dat deze niet in staat is zichzelf uiteindelijke zin te geven. 18. . . . .De roeping tot vooruitgang spoort de mens aan tot “meer werken, leren, bezitten, om daardoor meer te zijn”. Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • de roeping van de leek Catechismus van de Katholieke Kerk, 2442 Het is niet de taak van de herders van de Kerk om rechtstreeks in te grijpen in het politieke bestel en in de organisatie van het maatschap- pelijk leven. Dit is een onderdeel van de roeping van de gelovige leken die uit eigen initiatief optreden, samen met hun medeburgers. . . . Het is de taak van de gelovige leken de tijdelijke zaken met christelijke ijver te bezielen en zich op te stellen als mensen die vrede en rechtvaar- digheid willen bewerken. Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • samenvatting 9. . . .Open voor de waarheid, om het even uit welke soort kennis die voortkomt, neemt de sociale leer van de Kerk die op, verenigt de brokstukken waarin zij die veelvuldig aantreft tot een eenheid en voert die binnen in de steeds weer nieuwe levenspraktijk van de samenleving van de mensen en van de volken. . Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • ten slotte 79. . . . De Maagd Maria, die door Paus Paulus VI tot officieel Moeder van de Kerk is uitgeroepen en door het christelijk volk wordt vereerd als Speculum iustitiae (Spiegel van Gerechtigheid) en Regina Pacis (Koningin van de Vrede), moge ons beschermen en voor ons. . . .de kracht, de hoop en de vreugde verkrijgen die wij nodig hebben om ons verder edelmoedig te wijden aan de plicht “de integrale ontwikkeling van de mens en van alle mensen” te verwezenlijken. Rome, St. Pieter, 29 juni 2009 Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com
 • Colofoon Deze presentatie werd gehouden op 31 oktober 2009 tijdens een themaweekend over de encycliek Caritas in Veritate van Paus Benedictus XVI . Het weekend vond plaats in Conferentieoord Zonnewende (http://www.soka.nl/zonnewende.html) Benedictus XVI: Caritas in Veritate 910_BenedictusXVI_CiV datum: 31 oktober 2009 Driessen.Alfred@gmail.com