Your SlideShare is downloading. ×

Kinderbijslag 3 De Rechthebbende

559

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
559
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Deel 3: de rechthebbende
 • 2. Rechthebbende: situering RSZ RKW KINDERBIJSLAGFONDS BIJSLAGTREKKENDE RECHTGEVEND KIND RECHTHEBBENDE WERKGEVER GELDSTROOM RELATIE verwantschap tewerkgesteld (geweest) lid voedt op
 • 3. 2 luiken: “ Professionele” situatie van de rechthebbende band van verwantschap rechthebbende - kind
 • 4. “ professionele” situatie van de rechthebbende
  • Situatie van tewerkstelling
  • Situatie van gelijkstelling
  • Situatie van toekenning
 • 5. Situatie van tewerkstelling
  • Je bent rechthebbende indien je voor een Belgische werkgever tewerkgesteld bent en deze werkgever bijdragen betaalt bij RSZ .
  • Geen beperking qua omvang tewerkstelling tenzij ook tewerkstelling in ander stelsel (vb zelfstandig ): minstens halftijds tewerkgesteld
 • 6. Situatie van gelijkstelling
  • Inhaalrustdagen
  • Betaalde vakantie
  • Feestdagen en vervangende verlofdagen
  • Periodes van militieverplichtingen
  • Dagen van een door de vakbond erkende staking
  • Afwezigheden reden van burgerlijke stand
  • Periodes van opzegvergoeding
  • … ..
 • 7. Situatie van toekenning
  • De verlaten echtgenoot
  • De zieke, invalide of door ongeval getroffen werknemer
  • Het weeskind
  • De persoon met een overlevingspensioen
  • De mindervalide rechthebbende zonder beroepsactiviteit
  • De student of daaraan gelijkgesteld
  • De werknemer die tijdskrediet opneemt
  • De werkloze
  • De gedetineerde
  • De gepensioneerde
 • 8. De verlaten echtgeno(o)t(e)
  • Voorwaarden
   • geen recht meer hebben op kinderbijslag ingevolge de verlating
   • binnen de 3 maand na de verlating aangifte gedaan hebben bij de vrederechter of een klacht neergelegd hebben bij de rijkswacht of politie.
  • Voor welke kinderen?
   • De kinderen die hij of zij opvoedt en deel uitmaakten van het gezin op het ogenblik van de verlating ;
   • De gemeenschappelijke kinderen en de kinderen die geboren worden binnen de 6 maand na de verlating .
 • 9. De arbeidsongeschikte rechthebbende
  • Is rechthebbende op kinderbijslag
   • De zieke of door ongeval getroffen werknemer die een uitkering geniet van de mutualiteit;
   • De werkneemster in bevallingsrust die een moederschapsuitkering geniet;
   • De werknemer die wegens een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% een uitkering arbeidsongevallen of beroepsziekten geniet;
   • De zieke werknemer die geen uitkering geniet indien hij ten minste 66% arbeidsongeschikt is;
   • De door een ongeval getroffen werknemer die geen uitkering arbeidsongevallen of beroepsziekten geniet (wel 66% ongeschikt)
 • 10. De wees (rechthebbende voor zichzelf!)
  • Wat?
   • Eén van beide ouders overleden
   • Beide ouders overleden: volle wees
  • Voorwaarde
   • in de loop van de 12 maand voor het overlijden minstens recht op 6 maand kinderbijslag
 • 11. De persoon met een overlevingspensioen
  • Voorwaarden?
   • Het kind moet deel uitmaken van het gezin van de overlevende persoon op het ogenblik van het overlijden
   • De overleden echtgenoot moet
    • Recht openen voor dit kind op het ogenblik van het overlijden
    • Zes maandelijkse bijslagen bewijzen in de voorbije twaalf maanden.
   • Deze voorwaarden moet niet vervuld zijn voor bepaalde kinderen (vb. kleindkinderen)
   • de overlevende ouder mag niet samenwonen of herhuwd zijn.
 • 12. De mindervalide rechthebbende
  • Voorwaarden?
   • Enkel tegemoetkoming (niet werkend!)
   • Kinderen in gezin of geplaatst vanuit gezin
   • Bevoegdheid: RKW
 • 13. De student rechthebbende
  • Voorwaarden?
   • De jongere, verbonden door een industriële leerovereenkomst
   • De leerplichtige, leerling en student (hoger onderwijs)
   • Diegene die een stage doorbrengt of een eindverhandeling voorbereidt
   • De jonge werkzoekende .
  • Welke kinderen?
   • Voor de eigen kinderen of kinderen van partner, die deel uitmaken van zijn gezin .
  • Bevoegdheid
   • RKW
   • Residuair recht
 • 14. De rechthebbende met tijdskrediet
  • Het recht gaat verloren indien deze werknemer een zelfstandige activiteit uitoefent die recht geeft op kinderbijslag in het stelsel van de zelfstandigen.
 • 15. De werkloze rechthebbende
  • De werkloze, vergoed of niet vergoed, is rechthebbend op kinderbijslag.
 • 16. De gepensioneerde rechthebbende
  • Voorwaarde
   • Minstens zes maandelijkse bijslagen bewijzen in de twaalf maanden voor de pensionering.
 • 17. De gedetineerde rechthebbende
  • Voorwaarden
   • Recht hebben op minstens zes maandelijkse bijslagen in de voorbije twaalf maanden
   • Detinering moet plaatshebben in België
 • 18. Band van verwantschap
  • Zijn kinderen, kinderen echtgenoot
  • De adoptie- en pleegkinderen
  • Zijn van hetzelfde gezin deel uitmakende kleinkinderen, neven of nichten
  • Broer en zuster die deel uitmaken van hetzelfde gezin
  • Broer en zuster die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin
  • De kinderen van de persoon waarmee hij een gezin vormt
  • De kinderen die aan het gezin zijn toevertrouwd ingevolge plaatsingsmaatregelen
  • De kinderen, die deel uitmaken van zijn gezin, en waarvoor hij bekleed werd met het ouderlijk gezag.
  • Er is dus geen recht tussen echtgenoten onderling
  • Geen rechthebbende: Ministeriële Afwijking
 • 19. De voorrangsrechthebbende
  • Voorrangsregels
  • Afstand van voorrang
  • Wijziging van voorrangsrechthebbende
 • 20. Voorrangsregels
  • Indien meerdere rechthebbenden geeft de wet een volgorde aan
   • Wees is rechthebbend voor zichzelf
   • Indien verschillende rechthebbenden wordt de volgende hiërarchie gerespecteerd, eerst in het gezin
    • Vader
    • Moeder
    • Stiefvader
    • Stiefmoeder
    • Oudste van de andere rechthebbenden
   • Zijn er geen rechthebbenden in het gezin dan wordt de zelfde hiërarchie gevolgd buiten het gezin
 • 21. Afstand van voorrangsrecht
  • Keuze voorrangsrechthebbende
   • Hoofdgroep van rechthebbenden in gezin kind
    • Vader
    • Moeder
    • Stiefvader
    • Stiefmoeder
    • Een persoon waarmee de vader of de moeder een feitelijk gezin vormt
   • Indien geen enkele rechthebbende van de hoofdgroep aanwezig is in het gezin kan het recht aan een andere rechthebbende worden afgestaan.
 • 22. Afstand van voorrangsrecht
  • Collectieve ministeriële afwijking
   • Hoofdgroep van rechthebbenden in gezin kind
    • Vader
    • Moeder
    • Stiefvader
    • Stiefmoeder
    • Een persoon waarmee de vader of de moeder een feitelijk gezin vormt
   • Indien recht op een hoger bedrag
   • Automatisch toegekend door kinderbijslagfonds.
 • 23. Wijziging van voorrangsrecht
   • Wijziging in gezins- of professionele situatie van voorrangsrechthebbende
   • Vanaf kwartaal volgend op kwartaal van gebeurtenis

×