Kinderbijslag 3 De Rechthebbende
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kinderbijslag 3 De Rechthebbende

on

 • 826 views

 

Statistics

Views

Total Views
826
Views on SlideShare
826
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
31
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kinderbijslag 3 De Rechthebbende Kinderbijslag 3 De Rechthebbende Presentation Transcript

  • Deel 3: de rechthebbende
  • Rechthebbende: situering RSZ RKW KINDERBIJSLAGFONDS BIJSLAGTREKKENDE RECHTGEVEND KIND RECHTHEBBENDE WERKGEVER GELDSTROOM RELATIE verwantschap tewerkgesteld (geweest) lid voedt op
  • 2 luiken: “ Professionele” situatie van de rechthebbende band van verwantschap rechthebbende - kind
  • “ professionele” situatie van de rechthebbende
   • Situatie van tewerkstelling
   • Situatie van gelijkstelling
   • Situatie van toekenning
  • Situatie van tewerkstelling
   • Je bent rechthebbende indien je voor een Belgische werkgever tewerkgesteld bent en deze werkgever bijdragen betaalt bij RSZ .
   • Geen beperking qua omvang tewerkstelling tenzij ook tewerkstelling in ander stelsel (vb zelfstandig ): minstens halftijds tewerkgesteld
  • Situatie van gelijkstelling
   • Inhaalrustdagen
   • Betaalde vakantie
   • Feestdagen en vervangende verlofdagen
   • Periodes van militieverplichtingen
   • Dagen van een door de vakbond erkende staking
   • Afwezigheden reden van burgerlijke stand
   • Periodes van opzegvergoeding
   • … ..
  • Situatie van toekenning
   • De verlaten echtgenoot
   • De zieke, invalide of door ongeval getroffen werknemer
   • Het weeskind
   • De persoon met een overlevingspensioen
   • De mindervalide rechthebbende zonder beroepsactiviteit
   • De student of daaraan gelijkgesteld
   • De werknemer die tijdskrediet opneemt
   • De werkloze
   • De gedetineerde
   • De gepensioneerde
  • De verlaten echtgeno(o)t(e)
   • Voorwaarden
    • geen recht meer hebben op kinderbijslag ingevolge de verlating
    • binnen de 3 maand na de verlating aangifte gedaan hebben bij de vrederechter of een klacht neergelegd hebben bij de rijkswacht of politie.
   • Voor welke kinderen?
    • De kinderen die hij of zij opvoedt en deel uitmaakten van het gezin op het ogenblik van de verlating ;
    • De gemeenschappelijke kinderen en de kinderen die geboren worden binnen de 6 maand na de verlating .
  • De arbeidsongeschikte rechthebbende
   • Is rechthebbende op kinderbijslag
    • De zieke of door ongeval getroffen werknemer die een uitkering geniet van de mutualiteit;
    • De werkneemster in bevallingsrust die een moederschapsuitkering geniet;
    • De werknemer die wegens een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% een uitkering arbeidsongevallen of beroepsziekten geniet;
    • De zieke werknemer die geen uitkering geniet indien hij ten minste 66% arbeidsongeschikt is;
    • De door een ongeval getroffen werknemer die geen uitkering arbeidsongevallen of beroepsziekten geniet (wel 66% ongeschikt)
  • De wees (rechthebbende voor zichzelf!)
   • Wat?
    • Eén van beide ouders overleden
    • Beide ouders overleden: volle wees
   • Voorwaarde
    • in de loop van de 12 maand voor het overlijden minstens recht op 6 maand kinderbijslag
  • De persoon met een overlevingspensioen
   • Voorwaarden?
    • Het kind moet deel uitmaken van het gezin van de overlevende persoon op het ogenblik van het overlijden
    • De overleden echtgenoot moet
     • Recht openen voor dit kind op het ogenblik van het overlijden
     • Zes maandelijkse bijslagen bewijzen in de voorbije twaalf maanden.
    • Deze voorwaarden moet niet vervuld zijn voor bepaalde kinderen (vb. kleindkinderen)
    • de overlevende ouder mag niet samenwonen of herhuwd zijn.
  • De mindervalide rechthebbende
   • Voorwaarden?
    • Enkel tegemoetkoming (niet werkend!)
    • Kinderen in gezin of geplaatst vanuit gezin
    • Bevoegdheid: RKW
  • De student rechthebbende
   • Voorwaarden?
    • De jongere, verbonden door een industriële leerovereenkomst
    • De leerplichtige, leerling en student (hoger onderwijs)
    • Diegene die een stage doorbrengt of een eindverhandeling voorbereidt
    • De jonge werkzoekende .
   • Welke kinderen?
    • Voor de eigen kinderen of kinderen van partner, die deel uitmaken van zijn gezin .
   • Bevoegdheid
    • RKW
    • Residuair recht
  • De rechthebbende met tijdskrediet
   • Het recht gaat verloren indien deze werknemer een zelfstandige activiteit uitoefent die recht geeft op kinderbijslag in het stelsel van de zelfstandigen.
  • De werkloze rechthebbende
   • De werkloze, vergoed of niet vergoed, is rechthebbend op kinderbijslag.
  • De gepensioneerde rechthebbende
   • Voorwaarde
    • Minstens zes maandelijkse bijslagen bewijzen in de twaalf maanden voor de pensionering.
  • De gedetineerde rechthebbende
   • Voorwaarden
    • Recht hebben op minstens zes maandelijkse bijslagen in de voorbije twaalf maanden
    • Detinering moet plaatshebben in België
  • Band van verwantschap
   • Zijn kinderen, kinderen echtgenoot
   • De adoptie- en pleegkinderen
   • Zijn van hetzelfde gezin deel uitmakende kleinkinderen, neven of nichten
   • Broer en zuster die deel uitmaken van hetzelfde gezin
   • Broer en zuster die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin
   • De kinderen van de persoon waarmee hij een gezin vormt
   • De kinderen die aan het gezin zijn toevertrouwd ingevolge plaatsingsmaatregelen
   • De kinderen, die deel uitmaken van zijn gezin, en waarvoor hij bekleed werd met het ouderlijk gezag.
   • Er is dus geen recht tussen echtgenoten onderling
   • Geen rechthebbende: Ministeriële Afwijking
  • De voorrangsrechthebbende
   • Voorrangsregels
   • Afstand van voorrang
   • Wijziging van voorrangsrechthebbende
  • Voorrangsregels
   • Indien meerdere rechthebbenden geeft de wet een volgorde aan
    • Wees is rechthebbend voor zichzelf
    • Indien verschillende rechthebbenden wordt de volgende hiërarchie gerespecteerd, eerst in het gezin
     • Vader
     • Moeder
     • Stiefvader
     • Stiefmoeder
     • Oudste van de andere rechthebbenden
    • Zijn er geen rechthebbenden in het gezin dan wordt de zelfde hiërarchie gevolgd buiten het gezin
  • Afstand van voorrangsrecht
   • Keuze voorrangsrechthebbende
    • Hoofdgroep van rechthebbenden in gezin kind
     • Vader
     • Moeder
     • Stiefvader
     • Stiefmoeder
     • Een persoon waarmee de vader of de moeder een feitelijk gezin vormt
    • Indien geen enkele rechthebbende van de hoofdgroep aanwezig is in het gezin kan het recht aan een andere rechthebbende worden afgestaan.
  • Afstand van voorrangsrecht
   • Collectieve ministeriële afwijking
    • Hoofdgroep van rechthebbenden in gezin kind
     • Vader
     • Moeder
     • Stiefvader
     • Stiefmoeder
     • Een persoon waarmee de vader of de moeder een feitelijk gezin vormt
    • Indien recht op een hoger bedrag
    • Automatisch toegekend door kinderbijslagfonds.
  • Wijziging van voorrangsrecht
    • Wijziging in gezins- of professionele situatie van voorrangsrechthebbende
    • Vanaf kwartaal volgend op kwartaal van gebeurtenis