• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Poznański Model Transferu Wiedzy  Prof. UAM dr hab. inż. Hieronim Maciejewski | Seminarium Poznań 2014
 

Poznański Model Transferu Wiedzy Prof. UAM dr hab. inż. Hieronim Maciejewski | Seminarium Poznań 2014

on

 • 223 views

Prezentacja pod tytułem "Poznański Model Transferu Wiedzy" wygłoszona przez Prof. UAM dr hab. inż. Hieronima Maciejewskiego podczas Seminarium "Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz ...

Prezentacja pod tytułem "Poznański Model Transferu Wiedzy" wygłoszona przez Prof. UAM dr hab. inż. Hieronima Maciejewskiego podczas Seminarium "Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badań i wdrożeń projektów przemysłowych", które odbyło się 4 czerwca 2014 roku w Poznaniu.

Statistics

Views

Total Views
223
Views on SlideShare
44
Embed Views
179

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 179

http://www.abe.pl 179

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Poznański Model Transferu Wiedzy  Prof. UAM dr hab. inż. Hieronim Maciejewski | Seminarium Poznań 2014 Poznański Model Transferu Wiedzy Prof. UAM dr hab. inż. Hieronim Maciejewski | Seminarium Poznań 2014 Presentation Transcript

  • www.ppnt.poznan.pl Poznański model transferu wiedzy Prof. UAM, dr hab. inż. Hieronim Maciejewski ITM Polska, 4 czerwca 2014 r.
  • Model Transferu Wiedzy innovation odkrycia naukowe uczelnie, sektor nauki innowacje przedsiębiorstwa invention prace rozwojowe transfer
  •  Opracowano kilkanaście technologii syntezy organofunkcyjnych silanów i wdrożono do produkcji  Zastosowanie: P.I.W. Unisil – pierwszy Uniwersytecki spin off (założony w 1989r.) Środki wiążące Czynniki sieciujące Modyfikatory powierzchni mineralnych i polimerów
  • OPRACOWANE TECHNOLOGIE ORGANOFUNKCYJNYCH SILANÓW CH2 CHR CH2 CHR R (C H 2 )2 S iC l3 EtOH R (C H 2 )2 S i(O E t)3 EtOH H Si(O E t)3 CH CH CH2 CHCl CH2 CHCH2OCH2CHCH2O ClCH2CH CH2 C lC H 2 C H 2 C H 2 S iC l3 ROH C lC H 2 C H 2 C H 2 S i(O R )3 NH2CH2CH2NH2 NH3 H 2 N (C H 2 )3 S i(O R )3 CH2 C(CH3)COOK C H 2 C (C H 3 )C O O (C H 2 )3 S i(O R )3 KSCN N C S (C H 2 )3 S i(O R )3 R'NH2 (R' = Ph, PhCH2) R 'N H (C H 2 )3 S i(O R 3 ) KOCN (R O )3 S i(C H 2 )3 N C O R'OH (R O )3 S i(C H 2 )3 N H C O O R ' R'NH2 (R O )3 S i(C H 2 )3 N H C (O )N H R ' NH2COOEt H 2 N C (O )N H (C H 2 )2 N H (C H 2 )3 S i(O E t)3 CH2 CHR" HSiCl3 OC H2 C HC H2 O(C H2 )3 Si(OEt)3 C H 2 C H SiC l3 CH2 CHSiR3 R = OR', Me E, Z R"CH CHSiR3 R" = Ph, alkil H 2 N (C H 2 )2 N H (C H 2 )3 S i(O R )3 Oferta P.I.W. Unisil
  • Model Transferu Wiedzy innovation odkrycia naukowe uczelnie, sektor nauki innowacje parki naukowo-technologiczne (inkubacja technologii i przedsiębiorstw innowacyjnych) invention prace rozwojowe transfer
  • ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH  Wytworzenie właściwych więzi łączących sektor nauki z podmiotami gospodarczymi  Stworzenie warunków do inkubacji technologii  Stworzenie łańcucha komercjalizacji wyników badań (od odkrycia poprzez innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarce)
  • GŁÓWNE ZADANIA PARKU * rola „przedsionka” dla nowoczesnego przemysłu tj. inkubatora nowych technologii pochodzących z sektora nauki invention → innovation uczelnia park * tworzenie nowych oraz ulepszanie już istniejących lokalnych przedsiębiorstw innowacyjnych * zapewnienie odpowiednich warunków (infrastruktura) – wynajmu pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych i innych o specjalnym wyposażeniu dla potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych.
  • POZNAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY FUNDACJI UAM– POCZĄTKI Na początku był wybuch… 1995 r. – utworzenie PPNT na 3,2 ha gruntu przekazanego przez Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa wysokość zbiornika: 80 m średnica zbiornika: 44 m
  • HISTORIA FUNDACJI I PPNT • 1990 Utworzenie Fundacji UAM • 1995 utworzenie PPNT na 3,2 h przekazanych przez Wielkoplski Okręgowy Zakład Gazownictwa • 1996/97 adaptacja terenu Parku – Centrum Technologiczne Wydziału Chemii UAM • 1997 rozpoczęcie działalności w Fellow Member to the Innovation Relay Centre (pre-IRC) • 1997 powstanie Centrum Badań Archeologicznych • 1998 Konferencja „Parki naukowe i technologiczne – polska perspektywa” • 1999/2000 pierwsze inwestycje, pierwsi lokatorzy – PRIMA
  • • 1998 Utworzenie Zakładu Doświadczalnego Syntezy Chemicznej potem (2001r. ) przekształconego w Inkubator Technologii Chemicznych • 2000 Otwarcie Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego • 2001 Utworzenie Centrum Wspierania Innowacji • 2002 Rozpoczęcie projektu RIS ‘Innowacyjna Wielkopolska i następne działania dla wdrożenia strategii (projekty ZPORR)
  • • 2005/2006 – budowa Inkubatora Technologicznego (InQbatora) i jego działalność inkubacyjna • 2007 – Strategiczny lokator – laboratorium badawczo- rozwojowe koncernu GRACE • 2009 – Umowa z PARP na projekt „Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii – „Materiały i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne” (działanie 5.3. PO IG)
  • Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii InQbator Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
  • DZIAŁALNOŚĆ PPNT  Ośrodek badawczo-rozwojowy – opracowywanie i inkubowanie technologii  Generowanie, lokowanie i wspomaganie firm innowacyjnych i firm odpryskowych (spin off)  Wsparcie relacji miedzy nauką a gospodarką (biznesem) – wspomaganie komercjalizacji transferu wiedzy (technologii) do praktyki  Współpraca regionalna, krajowa i międzynarodowa – tworzenie klimatu dla innowacji
  • PARK JAKO „PRZEDSIONEK” GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY innowacje Centra Badawcze - ośrodki badawczo- rozwojowe Inkubatory technologiczne Centrum Wspierania Innowacji Inkubatory przedsiębiorczości Firmy spin-off i start-up
  • Inkubator Technologiczny Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych, Inkubator Technologii Chemicznych Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno- Ekonomicznych Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii Laboratorium Technologii Mowy i Języka Poznańskie Laboratorium Izotopowe Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej Centrum Gospodarki Odpadami WASTE-PARK Centrum Archeologiczne Centrum Wspierania Innowacji CENTRA BADAWCZE I INKUBATORY PPNT
  • CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI WASTE-PARK Centrum Gospodarki Odpadami WASTE-PARK prowadzi prace badawcze w zakresie gospodarowania odpadów, pomaga przedsiębiorcom we wszystkich sprawach związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska.
  • Klaster skupiający przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe powstał w celu zwiększenia innowacyjności działań z zakresu branży gospodarki odpadami. Cele i działania: • Budowa nowoczesnej infrastruktury badawczej składającej się z laboratorium azbestowego, laboratorium Waste-Lab, laboratorium przemysłowego i konstrukcyjnego o łącznej powierzchni użytkowej 363,78 m2. • Opracowywanie nowych technologii środowiskowych. • Integracja wszystkich członków Waste-Klastra poprzez wymianę wiedzy, wspólną promocję. • Podniesienie kwalifikacji przedstawicieli członków powiązania poprzez organizację specjalistycznych szkoleń oraz doradztwo oferowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm. Wartość projektu: 7.780.000 zł WASTE-KLASTER PODNOSZENIE STANDARDÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZY WYKORZYSTANIU NOWYCH TECHNOLOGII
  • CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII CHEMICZNYCH FUNDACJI UAM  badania aplikacyjne i rozwojowe w dziedzinie chemii i technologii chemicznej  współpraca z przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy  działalność usługowa na rzecz MŚP  Inkubator Technologii Chemicznych  laboratorium aparaturowe – oferta usług dla MŚP
  • WARUNKI DO INKUBOWANIA TECHNOLOGII  aparatura i instalacje technologiczne pozwalające na prowadzenie podstawowych procesów technologicznych w skali do 100 litrów, w zakresie temperatur od -50oC do 250oC  doświadczona kadra naukowa
  • ZAPLECZE ANALITYCZNE Techniki analityczne  Chromatograficzne: GC, HPLC, GPC, GC-MS  Spektroskopowe: FT-IR, UV-Vis, F-AAS, HG-AAS  Termiczne: TG, DSC  Reologiczne: reometr AR 2000 ex  Kalorymetria: RTCal (Mettler Toledo)
  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA  2009 – Nagroda „Best Science Based Incubator” w kategorii młody inkubatorów  Od 2010 – fakultatywne zajęcia z przedsiębiorczości akademickiej na 4 wydziałach UAM – 450 uczestników  4 edycje Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej  4 edycje Letniej Szkoły Przedsiębiorczości Akademickiej  4 edycje programu szkoleniowo-doradczego Pierwszy krok we własny biznes  Akcje promocyjne w mediach (prasa, radio, TV, media społecznościowe)  i inne …..
  • INQBATOR TECHNOLOGICZNY  Inkubacja 30 przedsiębiorstw rocznie  40 lokatorów „stacjonarnych” w InQbatorze  Wsparcie rozwoju firm  Pakiet doradztwa  Szkolenia i misje międzynarodowe  Fora inwestycje  Przykłady alumni:
  •  „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych” to projekt, na który Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (FUAM), pozyskała środki z funduszy unijnych w ramach działania 3.1 POIG.  Okres realizacji 1.10.2011-31.03.2014.  Budżet: 10 mln złotych, 6 mln zł przeznaczonych na wsparcie kapitałowe dla spółek powstałych w wyniku preinkubacji. INQBATOR SEED – INFORMACJE PODSTAWOWE
  • Nasze Spółki  Mocne podstawy z nauki, spin-offy (oparte na patentach, licencjach patentów)  Ciekawe zespoły i osobowości  Branże: spójne ze strategią PPNT  5 ICT  4 BIO  4 CHEM
  • DZIAŁ PROGRAMÓW BADAWCZYCH  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (od 1999)  Sieć Lokalnych Punktów Kontaktowych i współpraca z UAM  Szkolenia i indywidulane doradztwo – projekty badawcze 7PR  2010 - wzorcowe RPK wg Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego  Biuletyn „Granty Europejskie”  Informacja o finansowaniu NCBiR  Projekty własne z 7PR  MAPEER SME  STARNET 2014-06-04
  • DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII  Działanie w sieci „Enterprise Europe Network” – od 2008 (2000-2007 Innovation Relay Centre)  Międzynarodowy transfer technologii  Audyte technologiczne spotkania biznesowe, misje zagraniczne, warsztaty dla przedsiębiorców  Spotkania kooperacyjne – współprca z MTP  4 edycje „Eco_match” na Poleko  3 edycje „Centrum Doradztwa”na ITM  Pilotaż  Broker technologii – współpraca z Urzędem Marszałkowskim, regionalnymi przedsiębiorstwami instytutami i uczelniami  Doradztwo dot. własności intelektualnej
  • O inicjatywie Inkubator Innowacyjności  CEL:  wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji;  wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym;  Konkurs  Startowało ok. 30 jednostek, 12 otrzymało finansowanie;  Oceniano dotychczasową działalność, plan działań oraz kosztorys;  FUAM sklasyfikowano na 5 miejscu;
  • Implementacja w Poznaniu Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia całego środowiska uczelnianego Poznania oraz firm posiadających potrzeby B+R w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dzięki projektowi powstanie unikatowy w skali krajowej standard współpracy pomiędzy uczelniami i firmami z regionu wspierany przez doświadczony zespół doradców z zakresu komercjalizacji wyników badań.
  • Planowane działania 100 60 30 15 7 Audytów naukowych Analiz podstawowych Analiz pogłębionych Prac przedwdrożeniowych Wdrożeń
  • Badanie potencjału wdrożeniowego (100) - audyt naukowy  Spotkania z badaczami  Zebranie informacji o oferowanych przez zespół badawczy usługach, produktach i technologiach  Sformułowanie oferty dedykowanej do przedsiębiorstw  Umieszczenie oferty w bazach promujących współpracę z firmami
  • Podstawowa analiza rynkowa (60) dla technologii po etapie badań laboratoryjnych  Poszukiwanie rynków zainteresowanych technologią  Zebranie opinii o technologii - wywiady z firmami i ekspertami  Analiza otoczenia patentowego  Opinia o potencjale wdrożeniowym  Decyzja o rozpoczęciu pogłębionej analizy rynkowej dla najbardziej rokujących technologii
  • Pogłębiona analiza rynkowa (30) dla technologii o najwyższym potencjale wdrożeniowym  Analiza potencjalnego rynku docelowego  Doradztwo w zakresie ścieżek komercjalizacji  Plan ewentualnych prac przedwdrożeniowych  Stworzenie atrakcyjnej oferty technologicznej  Wycena technologii
  • Prototypowanie (15) dla technologii wytypowanych na etapie analizy pogłębionej  Finansowanie budowy i testowanie prototypu opartego na opracowywanej technologii we współpracy z firmą potencjalnie zainteresowaną wdrożeniem  Uzyskanie niezbędnych certyfikatów  Preinkubacja potencjalnych spółek typu spin-off: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności biznesowej (m.in. strategia, organizacja, finanse) oraz przetestowanie modelu biznesowego przyszłej spółki.
  • Wdrożenia (7)  Promocja oferty technologicznej  Nawiązanie kontaktu z firmami zainteresowanymi współpracą  Wizyty w firmach  Obecność na targach  Wsparcie procesu negocjacji umów dotyczących udostępnienia firmom praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  • ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII Oddany do użytku w grudniu 2012  Pomieszczenia laboratoryjne – wyposażone w meble i instalacje, o powierzchni 50 m² oraz 30 m²  Hala technologiczna – 170m2  Laboratorium mikrobiologiczne – 150m2  Aparatura dedykowana lokatorom zgodnie z profilem ich działalności www.zespol-inkubatorow.pl Inwestycja 55 mln zł
  • CELE PROJEKTU • Stworzenie infrastruktury badawczej skierowanej do firm technologicznych. • Udostępnienie zaawansowanej aparatury badawczej młodym przedsiębiorcom. • Świadczenie usług badawczych dla przemysłu. • Ograniczenie ryzyka związanego z rozpoczęciem własnego biznesu .
  •  Centrum Badań DNA – firma specjalizuje się w prowadzeniu badań genetycznych i analitycznych DNA z wykorzystaniem najnowszych technologii i metod badawczych  Future Synthesis sp. z o. o. – firma specjalizuje się w chemicznej syntezie biocząstek. Oferuje syntezę fragmentów RNA o długości do 75 merów oraz DNA o długości do 150 merów  AdvaChemLab – jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem oferującym wysokiej jakości produkty i rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego oraz biotechnologii  BioInvents sp. z o. o. – przedsiębiorstwo z branży biotechnologicznej, zajmujące się m.in. syntezą peptydów i oligonukleotydów, oczyszczaniem białek i produkcją przeciwciał  INNOSIL sp. z o. o. – synteza chemikaliów, biochemikaliów i prekursorów nanomateriałów FIRMY SPIN-OFF Z DZIEDZINY CHEMII I BIOTECHNOLOGII
  • ONNO – istotą działalności firmy jest administrowanie unikalnym w skali kraju, profesjonalnym systemem komunikowania się i rozpowszechniania informacji, dotyczących aktualnych zagrożeń zdrowotnych w międzynarodowym ruchu turystycznym oraz specjalistycznego przygotowania medycznego dla osób wyjeżdżających do krajów tropikalnych.  Controlvet Food Safety Polska sp. z o.o. – firma prowadzi badania z zakresu analityki żywności w obszarze m.in. mikrobiologii, fizykochemii, sensoryki.
  •  Centuria sp. z o. o. - firma Centuria zajmuje się kompleksową informatyzacją przedsiębiorstw oraz obsługą projektów internetowych  AkustiX sp. z o. o. - jest firmą konsultingową świadczącą usługi w branży akustycznej - mapy i ekrany akustyczne, monitoring hałasu, nagrania fonograficzne, redukcja hałasu przemysłowego. Posiada własne laboratorium wykonujące pomiary i analizy akustyczne z wykorzystaniem sprzętu o najwyższej klasie dokładności  Airoptic sp. z o. o. - projektowanie ultraczułych przemysłowych analizatorów gazowych opartych na metodzie wykorzystującej lasery półprzewodnikowe FIRMY SPIN-OFF Z INNYCH DZIEDZIN (PRZYKŁADY)
  •  GRACE sp. z o. o. – (europejskie laboratorium R+D amerykańskiego koncernu GRACE) tworzy nowe, innowacyjne technologie w dziedzinie dodatków upłynniających do betonu, dodatków do produkcji cementu i hydroizolacji dla W. R. GRACE & Co  Biogaz Zeneris sp. z o. o. – laboratorium biotechnologiczne – specjalizuje się w badaniach optymalizacyjnych procesu fermentacji metanowej i analizach substratów dla biogazowni MIĘDZYNARODOWE OŚRODKI BADAWCZO-ROZWOJOWE
  • PARTNERSTWO Koordynator sieci punktów kontaktowych programów badawczych UE na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Partner w konsorcjum EEN West Poland 2013- 9-ta edycja wspólnie z Urzędem Miasta Poznania, UCITT, PAIP i wiele innych……
  • Konsorcjum WCZT 5 Uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny 4 Instytuty PAN: Chemii Bioorganicznej, Genetyki Roślin, Genetyki Człowieka, Fizyki Molekularnej 2 Instytuty resortowe: Włókien Naturalnych oraz Roślin i Przetworów Zielarskich obecnie: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznański Park Naukowo–Technologiczny Fundacji UAM Urząd Miasta Poznania (obecnie jako partner wspierający) Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  • Best Science Based Incubator Stockholm 2009 Poznańska Dzielnica Wiedzy Kampus Morasko Materiały i Biomateriały Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM Centrum Innowacji i Transferu Technologii 1999 Business Inqubator 2007 Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii 2012 Parki Technologiczno Przemysłowe Przedsiębiorstwa Innowacyjne Inkubator Technologii Chemicznych 2000 Centra badawcze
  • Ławica WCZT PPNT UAM Autostrada Poznańska Dzielnica Nauki
  • Poznański Model Transferu Wiedzy innovation odkrycia naukowe uczelnie, sektor nauki innowacje parki naukowo-technologiczne (inkubacja technologii i przedsiębiorstw innowacyjnych) invention prace rozwojowe transfer
  • Dziękuję za uwagę!!!