Faithfulness in difficult times

626 views
290 views

Published on

Samahan ng Kababaihan sa Marulas, Dec. 15, 2013

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Faithfulness in difficult times

 1. 1. Faithfulness in difficult times
 2. 2. Awit 20:6 Ptra. Rima Sinasabi ng bawat isa Christ Anchor of Salvation na siya ay tapat Ngunit kahit kanino sa kanila’y hindi ka nakakatiyak?
 3. 3. Ptra. Rima Christ Anchor of Salvation
 4. 4. FAITH The Hebrew root aman means firm, something that is supported or secure.
 5. 5. FAITH This word is used in Isaiah 22:23 for a nail that is fastened to a "secure" place.
 6. 6. “Itatayo ko siyanga parang FAITH haligi ng tolda Itatayo ko nang matibay sa isang matatag na lugar at siya’y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama.” Isaiah 22:23
 7. 7. FAITH Derived from this root is the word emun meaning a craftsman.
 8. 8. A craftsman is one FAITH who is firm and secure in his talent. Also derived from aman is the word emunah meaning firmness, something or someone that is firm in their actions.
 9. 9. FAITH When the Hebrew word emunah is translated as faith misconceptions of its meaning occur. Faith is usually perceived as a knowing while the Hebrew emunah is a firm action.
 10. 10. Eph 2:10 Tayo’y kanyang FAITH nilalang , nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una.
 11. 11. Biblical Old Testament Chronology
 12. 12. FAITH ___I________I__________I__ WORLD TIME SPACE No date
 13. 13. FAITH Efeso 2:8 Dahil sa kagandahang-loob Ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng inyong inyong pananalig kay Cristo. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo
 14. 14. Romans 12:2 FAITH kayong umayon Huwag sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Dios – kung ano ang mabuti, nakakalugod sa kanya, at talagang ganap.
 15. 15. “Magpakabanal kayo at FAITH sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito.” Hebrew 12:14
 16. 16. “Sapagkat hindi na FAITH maghari sa dapat inyo ang kasalanan, yamang kayo’y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos.” Romans 6:14
 17. 17. FAITH Faith in Christ is the root of all holiness.
 18. 18. Genesis 3:15 “Kayo ng babae’s FAITH nag-aaway, laging binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”
 19. 19. FAITH Roma 5:8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pagibig sa atin noong tayo’y makasalanan pa
 20. 20. FAITH Huwag umasang tatangap Ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabagu-bago ang isip At di alam kug ano ang talagang ibig – Santiago 1:7-8
 21. 21. FAITH Ang pagtatapat at pag-iibiga’y magdadaup-palad Ang kapayapaan at ang kauwiran magsasamang ganap Awit 85:10
 22. 22. FAITH Awit 145:13 Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat.
 23. 23. Matt 25:21 FAITH Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Magaling! Tapat at mabuting alipin! Yamang naging tapat sa kaunting halaga, pamamanahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!
 24. 24. Romaa3:3-4 FAITH kung mayroon sa Ano kanilang hindi naging tapat? Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Hindi! Sapagkat tapat bagamat sinungaling ang bawat tao, ayun sa nasusulat
 25. 25. FAITH “Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita; at manaig ka kung hahatulan ka na.”
 26. 26. FAITH Galatia 5:22-23 Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig Kagalakan, kabutihan, katapatan, Kahinahunan, at pagpipigil sa sarili Walang utos laban sa ganitong mga Bagay.
 27. 27. FAITH “Asong gubat ay hulihin, maninira ng pananim, baka masok sa ubasan, ga puno ay sisirain.” Awit ni Solomon 2:15
 28. 28. FAITH But holiness is not only expected, it is the promised birthright of every Christian.
 29. 29. “Will you begin to look at sin as an offense against holy God, instead of as a personal defeat only?”
 30. 30. Our attitude toward sin is more self-centered than God-centered.
 31. 31. 1Pedro 1:15-16 “Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat “Magpakabanal kayo, sapagkat ako’y banal”
 32. 32. 1 Juan 1:5 “ Ito ang aming narinig sa kanyang Anak,at ipinahahayag namin sa inyo: Ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadiliman sa Kanya.”
 33. 33. Habakuk 1:13 “Ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit mo pinapayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa sa kanila?
 34. 34. Reformation Theology Distinguishing Mark: Protestants: Justification by Faith in the finished work of Jesus and grace in Christ alone. Roman Catholics: By works
 35. 35. What Christ has done.
 36. 36. What can I do so I will not be judged as failure? We justify ourselves by what we do or what we become. We ourselves prove ourselves to us.
 37. 37. Catholics = Sanctification precedes Justification. Protestants = Justification through Christ means God came for our sin, then we’re Sanctified
 38. 38. Regeneration Not to make bad people, good. But to make dead people, live.
 39. 39. Sanctification Not being slave to sin but have power over sin.
 40. 40. Sino sa inyo ang nagstru-struggle sa Pagplease sa Panginoon?
 41. 41. We struggle to because we don’t know what Christ has already done for us.
 42. 42. Bakit tayo sumusunod? Why do we desire intensely to obey? “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.” – John 14:15
 43. 43. Epeso 2:10 Tayo’y kanyang nilalang , nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una.
 44. 44. It is finished.
 45. 45. Christianity is not about Things need to do. But the unconditionality of Love of God.
 46. 46. Romans 12:3 dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo: huwag ninyong pahalagan ng higit sa nararapat ang inyong sarili, sa halip pakilimiin ninyo ang tunay na katuyuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo.
 47. 47. Grace is an unconditional gift given to an undeserving person by an unobligated giver.
 48. 48. FAITH Kawikaan 3:3 Pananalig at katapata’y huwag mong tatalikdan, ikuwintas sa iyong leeg at itanimsa isipan.

×