Ulf g

320 views
222 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulf g

 1. 1. Cannabis  −    utvecklingen  i  Sverige  och  Europa     Ulf  Guormsson,   CAN     Cannabiskonferens,   Stockholm,  1  februari,  2013  
 2. 2. Vad  är  CAN?        •    ”ParaplyorganisaAon”  med  drygt  40  medlemsorganisaAoner    Statlig  finansiering  och  regeringen  utser  styrelseordförande    •  CAN  samlar  in,  bearbetar  och  sprider  saklig  informaAon    om  alkohol  och  andra  droger    •  CAN  tar  inte  ställning  i  drogpoliAska  frågor    •  Målgrupp:  främst  personer  som  arbetar  i  drogförebyggande  verksamhet    Även  viss  prevenAonsverksamhet  riktad  mot  ungdomar    •  Fyra  verksamhetsgrenar:  KommunikaAon  &  samverkan,  Bibliotek,  Analys    och  metod,  Populärvetenskaplig  AdskriQ  (A&N)    •  Kontor  i  Stockholm  −  men  länsombud  i  hela  landet   www.can.se
 3. 3. Cannabis  saAva  MarijuanaTorkade (hon-) blomställningar ochtoppskott från växten cannabissativa, ibland också blad och delarav stammen. Liknar torkat, hackatgräs/örtkryddor. Hasch Kåda från cannabis sativa pressad till hårda kakor, med ett varierande innehåll av växtdelar. Färgen kan variera från ljust brunt till nästan svart.
 4. 4. Upplägg        •   Utvecklingen  av  Allgängligheten  i  Sverige  •   Utvecklingen  av  användningen  i  Sverige  •   Europeisk  jämförelse   www.can.se
 5. 5. Huvudkällor   www.espad.org  www.can.se   www.can.se   www.emcdda.europa.eu  
 6. 6. Tillgänglighet www.can.se
 7. 7. Antal  beslag  (av  tull  och  polis)  av  cannabis,     amfetamin,  ”läkemedel”,  heroin  och  kokain.  1971–2011.  Antal14,000 Kokain Heroin Läkemedel Amfetamin Cannabis10,500 7,000 3,500 0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 Källa: Rikspolisstyrelsen
 8. 8. Mängden  beslagtagen  cannabis  (tull  och  polis),  fördelad  på   hasch  respekAve  marijuana.  1992–2011.   Kilo1,500 Hasch Marijuana1,000 500 0 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 Källa: Rikspolisstyrelsen
 9. 9. Prisutveckling  för  hasch  och  marijuana  i  kronor  per  gram.     Gatupriser  rapporterade  av  polisen.  1988–2011.  Kronor200 Haschpris kr/gram Haschpris kr/gram, KPI-justerat Marijuanapris kr/gram, KPI-justerat150100 50 0 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 Källa: CAN
 10. 10. Summering  Allgängligheten•  Ökad  och  idag  hög  Allgänglighet  av  hasch  och  marijuana    Mera  inhemsk  marijuana  -­‐  inte  självförsörjande  • Vissa  prisökningar  senaste  åren      • Marijuana  vanligare  men  hasch  alltjämt  vanligast    •  Ökad  Allgänglighet  -­‐  ökad  konsumAon?    •  SpekulaAon:  Om  beslagsnivån  =  20%  och  beslagen  =  1,5  ton:    årskonsumAonen  i  Sverige  =  ca  6  ton  cannabis   www.can.se
 11. 11. Användningen  
 12. 12. Utvecklingen av användningen i Sverige          • Svårt att mäta: Illegalt/ej socialt accepterat - indikatorer och frågeundersökningar• Enda regelbundna frågeundersökningen bland vuxna: Nationella folkhälsoenkäten (FHI) Postenkät, 16−84 år, 2004−, runt 50% bortfall• Ungdomar: Främst CANs skolundersökningar Klassrum, 16−18 år, 1971−, 15−20% bortfall
 13. 13. Vuxna  (16−84  år)  2010/2011            •     Cirka  12%  har  prövat  cannabis  någon  gång    (män  15%,  kvinnor  9%)    •     Deka  motsvarar  ca  900  000  personer  i  åldersintervallet    •    2%  har  använt  cannabis  senaste  året  (150  000)   Ca    •    1%  har  använt  cannabis  senaste  månaden  (75  000)   Ca  •     RelaAvt  stabilt  läge  sedan  2004,  men  högre  nivå  jämfört    med    1980-­‐  och  1990-­‐talet   Källa: Statens folkhälsoinstitut
 14. 14. Andelen  vuxna  (16–84  år)  som  använt  cannabis     senaste  året.  2010/2011.  %10 Män Kvinnor 8 6 4 2 0 16–29 30–44 45–64 65–84 Ålder   Källa: Statens folkhälsoinstitut
 15. 15. Sextonåriga  svenska  skolungdomars  svar  om   tre  olika  substanser.  ESPAD  2011.  % Lätt få tag på Använt någon gång Använt 20 ggr+100 75 50 25 21.0 17.0 1.0 0 Alkohol Cigaretter Cannabis Källa: CAN
 16. 16. Andelen  svenska  sextonåriga  skolelever  som  anser  ak  det   är  stor  risk  ak  ta  skada  om  man…  (ESPAD  2011)   ...dricker 5 eller fler drinkar varje helg …prövar cannabis några gånger% …röker cannabis regelbundet100 92 89 83 79 76 75 50 25 0 1995 1999 2003 2007 2011 Källa: CAN
 17. 17. Andelen  skolelever  samt  mönstrande  som  uppgek  ak  de   någon  gång  prövat  narkoAka.  1971–2012.  % Mönstrande Cannabis (mön) Gymn åk 2 Grundsk åk 9201510 5 0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 Källa: CAN
 18. 18. Cannabisläget  i  Sverige    •  Testande  och  regelbunden  användning  ökade  på  1990-­‐talet,    fortsak  högre  nivåer  under  2000-­‐talet,  äldre  killar  ökar  något    •  Unga  män  i  storstad  överrepresenterade  i  cannabisanvändning    •  Finns  det  (större)  ökningar  under  2000-­‐talet  i  grupper  som    frågeundersökningarna    missar?  (urvals-­‐  och  boroallsproblemaAk  etc)    •  Antalet  frekventa  användare  osäkert:  runt  75  000  enl.  frågeundersökning    har  använt  åtminstone  en  gång  den  senaste  månaden.    Addera  ca  25  000  personer  med  s  k  ”tungt  narkoAkamissbruk”  som  bl  a    använder  cannabis  (och  kan  antas  Allhöra  boroallet):  ca  100  000?    •  SpekulaAon:  För  dessa  totalt  100  000  personer  räcker  6  ton  All    i  genomsnik  5  gram/månad   www.can.se
 19. 19.  Europeisk jämförelse      •  Mer  hasch  än  marijuana  (ca  10  gånger  mer  beslag  i  vikt)    •  Ökande  beslagsantal  2002−2009  (vikt  viss  ökning)    •  Spanien  tar  ca  75%  av  haschet  (i  vikt)    •  Priserna  relaAvt  stabila  sedan  2002    •   23%  har  prövat  cannabis  i  EU  av  dem  15-­‐64  år  (ca  80    miljoner).  Cirka  4%  har  använt  de  senaste  30  dagarna.     Källa: EMCDDA
 20. 20. Andelen  15−16-­‐åriga  elever  i  olika  länder   som  prövat  cannabis.  2011.   Källa: CAN
 21. 21. Erfarenhet  av  narkoAka/cannabis  bland  18-­‐  åriga  mönstrande,   elever  i  gymnasiets  åk  2,  12th  grade-­‐elever  i  USA  samt  bland   norska 15−20-­‐åringar.  1975−2011.  %75 Mönstrande (Sve) Gy 2 (Sve) 12th grade (USA) 15−20 år (Nor)5025 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Källa: CAN, NIDA och SIRUS
 22. 22. Summering  –  Sverige  och   omvärlden              •  Låg  nivå  för  cannabisanvändning  i  Sverige  jämfört  med    flertalet  Europeiska  länder    •  Ökning  av  cannabiserfarenheter    bland  europeiska    ungdomar  1995-­‐2007,  däreQer  stabilt  läge    •  Uppgångar  i  flera  östeuropeiska  länder  1995−2007,    nedgångar  i  flera  västländer    •  Likartade  trender  i  USA  och  Sverige  sedan  1975         www.can.se
 23. 23. Varför  låga  narkoAkaerfarenheter     i  Sverige?  (UNODC,  2007)    Utbud/Allgänglighet    1.  PosiAvt  drogmarknadsläge    2.  Utbudsbekämpning    3.  Begränsade  inkomstskillnader        EQerfrågan    1.  Stark  ekonomi/resurser    2.  Hög  hälsomedvetenhet    3.  Starkt  avståndstagande  mot  narkoAka    4.  Låg  (ungdoms-­‐)  arbetslöshet   www.can.se    
 24. 24. Tack  för  uppmärksamheten       Kontakt:  ulf.guormsson@can.se    

×