Cannabis och risk för schizofreni och andra psykoser

7,689 views
8,316 views

Published on

Peter Allebeck, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,572
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cannabis och risk för schizofreni och andra psykoser

 1. 1. Cannabis och psykos Google:• 67 800 träffar• Cannabis and psychosis: 1 260000”hej och hallå. jag undrar om det är vanligt att man får cannabis psykoser, alltså om man BARA röker cannabis och inte håller på med andra droger... ja förutom alkohol då.. har läst mycket om folk som fått psykoser av brass, men de jag läst har alltid hållt på med tyngre droger...”
 2. 2. Tidiga upptäckter”Det finns inte ett enda uttryck för psykisk störning som inte kan återfinnas i de psykiska förändringar som uppkommer av hashish, från enkel manisk upprymdhet till vanvettigt raseri, från den svagaste impulsen ... till den mest oemotstådliga driften, det vildaste delirium, de mest mångfacetterade känslostörningar.” J-J Moreau de Tours, 1845
 3. 3. Psykiska effekter av cannabis (Negrete, 1983)• Akuta psykiska störningar - Ångestreaktioner - Akut delirium - Dysforisk reaktion• Icke psykotiska långtidseffekter - Amotivationssyndrom - Kvarstående psykiska svaghetsttillstånd - Psykosociala störningar
 4. 4. Psykiska effekter av cannabis, forts. (Negrete, 1983)• Cannabispsykos - Akut hjärnsyndrom (toxisk psykos) - Schizofreniform psykos - Kronisk psykos (utdragen toxisk psykos) - Abstinensreaktion (flashback)• Effekter på oberoende psykotisk störning (efter aktuell missbruksepisod)
 5. 5. Gammal kontrovers“Om det verkligen finns en allvarlig psykotisk störning som orsakas av cannabis, och som förekommer efter en episod av akut intoxikation är fortfarande ett av de mest kontroversiella ämnena I diskussionen om psykiska komplikationer av denna drog” J.C. Negrete, 1983
 6. 6. Cannabis - PsykosMöjliga typer av samband:3. Cannabis orsakar psykos4. Cannabis utlöser latent psykos5. Cannabis orsaker återfall i tidigare psykos6. Psykotisk störning orsakar cannabismissbruk7. Falskt samband – confounding8. Inget samband
 7. 7. Metodproblem− Bedöma exponering (cannabisbruk)− Bedöma utfall (schizofreni, andra psykoser)− Bedöma orsaksriktning− Bedöma samvarierande faktorer (confounding)
 8. 8. Värnplikts-studien (Andréasson et al, 1987)• 50 000 män 18-19 år, undersökta 1969-70• Hälsokontroller, psykologiska tester• Strukturerad psykologintervju• Frågeformulär om - Familjebakgrund - Sociala, ekonomiska förhållanden - Skola, arbete, fritidsaktiviteter - Alkohol, rökning, droganvändning
 9. 9. Uppföljning till ~32 årUppgifter hämtades från:− Dödsorsaksregistret− Psykiatriska slutenvårdsregistret− Stockholms läns landstings patientdatabas− Journaler över utvalda fall
 10. 10. Antal schizofrenifall i förh. till cannabiskonsumtion
 11. 11. Samvarierande faktorer? Antal OddskvotVariabel Nivå personer (95% CI)Cannabis- Ingen 41 208 1.0 -konsumtion 1-50 ggr 3 538 1.5 (0.9-2.3) >10 ggr 1 454 2.3 (1.0-5.3) >50 ggr 752 2.9 (1.6-8.3)Medicin Nej 43 793 1.0 -för nervösabesvär Ja 1 402 2.5 (1.8-3.6)Psyk diagnosis Nej 42 969 1.0 -vid mönstring Ja 6 016 2.8 (2.0-3.9)
 12. 12. Genomgång av journaler- Cannabis den dominerande drogen- Inge tecken på psykisk störning innan cannabisbruk- DSM-III kriterier för schizofreni uppfylldes- Mer plötsligt insättande sjd bland cannabisbrukare- Mer ”positiva” symptom bland cannabisbrukare
 13. 13. Uppföljning till ~45 år Zammit et al, BMJ 2002- Nationella slutenvårdsregistret t.o.m. 1996 (n=362)- Exklusion av schizofrenifall som inträffat <5 år efter mönstring- Kontroll för ytterligare confounders kända: Personlighetsfaktorer, rökning, uppväxt stad/landsbygd, etc.
 14. 14. Risk för schizofreni i 25- årsuppföljningCannabis - hur Oddskvot Kontroll för andra faktorermånga ggr ojusteradAldrig 1.0 1.0En gång 0.6 (0.1-2.2) 0.6 (0.1-2.3)2-4 ggr 1.0 (0.5-2.0) 0.9 (0.4-1.9)5-10 ggr 1.9 (1.0-3.7) 1.4 (0.7-2.8)11-50 ggr 3.2 (1.8-5.7) 2.2 (1.2-4.0)>50 ggr 6.7 (4.5-10.0) 3.1 (1.7-5.5)
 15. 15. Arsenault, Nya Zeeland (BMJ dec 2002)- Födelsekohort på 1037 barn i Dunedin, enkät om drogvanor vid 15 och 18 år- Uppföljning till och med 26 år- Kontroll för tidigare psykiska symtom- Signifikant högre förekomst av schizofrenisymptom bland dem som brukat cannabisbrukare i tonåren- Oddskvot 4.5 (1.1-18.2) for schizofreniform störning bland cannabisanvändare vid 15 år
 16. 16. van Os, Holland (Am J Epid, april 2002)- Befolkningsurval 7076 pers, upprepade undersökningar 1996-99. T0 T1 T2 ===================>- Intervjuer om cannabisbruk och skattning av psykiskt tillstånd- Kontroll för psykos vid T0- Ökad risk för psykos vid T2 bland cannabisbrukare vid T1, OR=2,8 (1,2-6,5)- Kraftigt ökad risk bland dem som både missbrukade och hade psykos vid första intervjun => 1) sårbarhet 2) ej självmedicinering
 17. 17. Översikt Moore et al (Lancet, juli 2007)• 7 prospektiva studier• USA, England, Holland, Tyskland, Nya Zeeland, Sverige• Fördubblad risk för psykos (OR=2,1; CI 1,5-2,8) bland högkonsumenter av cannabis• Mer än fördubblad risk för psykossjukdom (OR=2,6; 1,1-6,1)• Metodproblem kvarstår, men..
 18. 18. Översikt Moore et al (Lancet, juli 2007)”..we conclude that there is now sufficient evidence to warn young people that using cannabis could increase the risk of developing a psychotic illness later in life.”
 19. 19. Världens främsta medicintidskrift ändrar sig
 20. 20. Världens främsta medicintidskrift ändrar sig
 21. 21. Slutsatser Cannabis - psykos− Kan ha betydelse för uppkomst av psykossjukdom inkl schizofreni− En av flera riskfaktorer− Kan utlösa psykos ffa hos sårbara individer− Etiologisk fraktion uppskattad till c:a 10%
 22. 22. Frågor som kvarstår• Vilken typ av schizofreni bland cannabismissbrukare - Prognos - Återinsjuknar mer – mindre? - Dödlighet• Kan kortvarig psykos ”cannabispsykos” förutsäga senare schizofreni?
 23. 23. Hur gick det sen för de unga värnpliktiga?År 70-79 80-89 90-99 00-07Fall av Schiz. 157 93 53 19Cannabis i 2,2 1,9 1,2 0,7ungdomCannabis >50 4,1 3,9 2,5 2,7ggrUng. 20- 30- 40- 50-ålder
 24. 24. ?Arendt, Danmark (2005): 535 patienter med”cannabispsykos” - 45% fick senare schizofreniAllebeck, Manrique-Garcia (2010): 39 patienter medkortvarig psykos+cannabis - 23% fick senareschizofreni
 25. 25. Slutsatser Cannabis - psykos− Kan ha betydelse för uppkomst av psykossjukdom inkl schizofreni− En av flera riskfaktorer- Risken specifik för psykos− Kan utlösa psykos ffa hos sårbara individer− Etiologisk fraktion uppskattad till c:a 10%

×