• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
77
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • HuidigesituatieSRD 224,- voor 2 Mbps GewensteSituatieSRD 85,- voor 2 Mbps
 • Informatie die u download zit ergens in het buitenlandGEVOLG:U bent verplichtgebruiktemaken van zeerdureinternationaleverbindingen!
 • Er is weinig tot geenconcurrentie in het Caribischgebied op zeekabelGevolg:Willekeurigetarievenvoortoegang tot zeekabel
 • Verander de situatievoor het Surinaamsevolk!!!Hoe?Breng de informatie ( content ) naar SurinameDwingeenredelijktariefafvoorinternationaletoegang
 • De TelecommunicatieAutoriteit SurinameArtikel 3 WTvgeeftdezebevoegdheid
 • Het toegangkelijkmaken van Breedband Internet voormeerHuishoudens.In Suriname komtdatneer op SRD 85
 • Suriname staat ook met de per 1 juli 2012 verlaagde tarieven voor particulieren met 14% op de laatste plaats nog onder St. Vincent. Dit is een forse drempel voor deelname aan het Internet voor een groot deel van de bevolking.
 • 2. Verhogen van de Breedband Internet Penetratie van 12% naar 40% in 2015 (MDG)Ditkomtneer op 50.000 HuishoudensTarget van de Braodband Commission en uitgeven van Breedbandvergunningen in de 3.5 GHz band
 • Telesurheeft circa 26.000 ADSL-aansluitingen (meerendeel 1 Mbps)Om het tweededoeltehalenzal de TAS concurrentie op de internettoegangdienstenintroduceren door de uitgifte van vergunningen(in 2012)Aandezevergunningenwordenondermeeralseisgesteld, het leveren van 2 Mbps voor US$ 25/maand
 • Nee!!!!De Taszal IXP overdragenAAN WIE ?,WANNEER ?en HOE ?Discussie
 • Aan de sector zelfmiddels het opzetten van een non-profit Vereniging: Suriname Internet Exchange PointAfgekort: SUR-IX®(na 2 jaarvolkomenoverdracht)
 • Als SUR-IX operationeel isHoe ?De TAS zaleenovereenkomstsluiten met de vereniging, die moetwaarborgendat de doelstellingen van SUR-IX gehaaldwordenDezeovereenkomstzal 24 maandenbeslaan
 • BestuurVerantwoordelijkvoor het exploiteren van de IXPLedenKomenuit de sector Kiezeneenbestuur Elk lid heeftmaar 1 stemBetalencontributieStatuten
 • In het kader van de MoUtussen de TAS en de AdeKUS is eenovk. geslotentussen de TAS ( namens SUR-IX ) en de AdeKUSom SUR-IX tehuisvestenADEKUS(vanwege MOU TAS en ADEKUS)Gebouw 17 Totaleoppervlakte van 100 m2
 • PoortCapaciteit ( vanaf 10 Mbps/commercieel en nietcommercieel )VLAN AccessCollocatie ( verhuurruimte )Beheer & Rapportage
 • Cachen van Nationale en Internationale contentGeslotennetwerken via VLAN ( nationaal en internationaal )Public/ Private PeeringTransit dienstenQoS
 • Via eenInternationale Partner (Expereo) wordt SUR-IX gekoppeld met Amsterdam Internet Exchange ( AMS-IX )AMS-IXis op éénna de grootste IXP in Europa
 • Uitleggen QoS
 • US$ 282,000.Opleveringsdatum12 wekenna financiering Streefdatum25 november 2012
 • De Resultatenrekeninglaatziendat de verstrekteinvesteringsbedrag US$ 282.000 na 2 jaarterugbetaaldkanworden met eenrente van US$ 28.200 p/jaarNoteDe hogerendamentscijfers ( 73% ) indicerendathet project groterisico’skanabsorberen
 • Belang SUR-IX voor SURINAMEVoorwaardeKennismaatschappij = beschikbaarheidInformatiemaatschappijPositieveinvloed ICT Penetratie op BNP

Transcript

 • 1. Internationaal NationaalTelecommunicatie Autoriteit Suriname 2
 • 2. Huidige situatie:SRD 224,- voor 2 Mbps Gewenste Situatie:SRD 85,- voor 2 MbpsTelecommunicatie Autoriteit Suriname 3
 • 3. Waarom zo duur ?
 • 4. Informatie die u download zit ergens in het buitenland GEVOLG:U bent verplicht gebruik te maken van zeer dure internationale verbindingen! Telecommunicatie Autoriteit Suriname 5
 • 5. Er is weinig tot geen concurrentie in het Caribisch gebied op zeekabel Gevolg: Willekeurige tarieven voor toegang tot zeekabel Telecommunicatie Autoriteit Suriname 6
 • 6. Telecommunicatie Autoriteit Suriname 7
 • 7. Verander de situatievoor het Surinaamse volk! Telecommunicatie Autoriteit Suriname 8
 • 8. 1. Breng de informatie ( content ) naar Suriname2. Dwing een redelijk tarief af voor internationale toegang Telecommunicatie Autoriteit Suriname 9
 • 9. Internet IXP Trinidad Digicel IXP IXP EDGE AMS-IX Hollywood Fla Network Amsterdam USA 100kbps NL IXP IXP Huidig Telesur SUR-IX CAR-IX Curacao ADSL Telesur Network 2Mbps Router EDGE Several UNIQA Network IMT 3G 100kbpsRadio tower Networks Network 2 – 10Mbps tower Radio Ca. 4Mbps Telecommunicatie Autoriteit Suriname 10
 • 10.  De Telecommunicatie Autoriteit Suriname Artikel 3 WTv geeft deze bevoegdheid Telecommunicatie Autoriteit Suriname 11
 • 11. 1. Het toegangkelijk maken van Breedband Internet voor meer huishoudensIn Suriname komt dat neer op SRD 85 Telecommunicatie Autoriteit Suriname 12
 • 12. Telecommunicatie Autoriteit Suriname 13
 • 13. 2. Verhogen van de Breedband Internet Penetratie van 12% naar 40% in 2015 ( MDG ) Dit komt neer op 50.000 huishoudens Telecommunicatie Autoriteit Suriname 14
 • 14. • Telesur heeft circa 26.000 ADSL-aansluitingen (meerendeel 1 Mbps)• Om het tweede doel te halen zal de TAS concurrentie op de internettoegangdiensten introduceren door de uitgifte van vergunningen (in 2012)• Aan deze vergunningen worden ondermeer als eis gesteld, het leveren van 2 Mbps voor US$ 25/maand Telecommunicatie Autoriteit Suriname 15
 • 15.  Nee!!!!Telecommunicatie Autoriteit Suriname 16
 • 16.  AAN WIE ?,  WANNEER ?  en HOE ?Telecommunicatie Autoriteit Suriname 17
 • 17. Aan de sector zelf middels het opzetten van een non-profit verenigingSuriname Internet Exchange Point Afgekort: SUR-IX®( na 2 jaar volkomen overdracht ) Telecommunicatie Autoriteit Suriname 18
 • 18. Als SUR-IX operationeel is Telecommunicatie Autoriteit Suriname 19
 • 19.  De TAS zal een overeenkomst sluiten met de vereniging, die moet waarborgen dat de doelstellingen van SUR-IX gehaald worden Deze overeenkomst zal 24 maanden beslaan Telecommunicatie Autoriteit Suriname 20
 • 20. • Bestuur Verantwoordelijk voor het exploiteren van de IXP• Leden Komen uit de sector Kiezen een bestuur Elk lid heeft maar 1 stem Betalen contributie Telecommunicatie Autoriteit Suriname 21
 • 21. ADEKUS(vanwege MOU TAS en AdeKUS) Gebouw 17Totale oppervlakte van 100 m2 Telecommunicatie Autoriteit Suriname 22
 • 22.  Poort Capaciteit ( vanaf 10 Mbps/commercieel en niet commercieel ) VLAN Access Collocatie ( verhuur ruimte ) Beheer & Rapportage Telecommunicatie Autoriteit Suriname 23
 • 23. • Cachen van Nationale en Internationale content• Gesloten netwerken via VLAN ( nationaal en internationaal )• Public/ Private Peering• Transit diensten• QoS Telecommunicatie Autoriteit Suriname 24
 • 24. Klanten SUR-IXTelecommunicatie Autoriteit Suriname 25
 • 25. • Via een Internationale Partner (Expereo) wordt SUR-IX gekoppeld met Amsterdam Internet Exchange• ( AMS-IX )• AMS-IX is op één na de grootste IXP in Europa Telecommunicatie Autoriteit Suriname 26
 • 26. • Exereo zorgt dat buitenlandse content naar Suriname komt• Expereo garandeert “Quality of Service”• Expereo geeft technische ondersteuning aan het project• Expereo zorgt voor training van locaal personeel• Expereo wil ook lid worden! Telecommunicatie Autoriteit Suriname 27
 • 27.  TAS AdeKUS ( FTeW ) Expereo Packet Clearing House ISOC LAC-NIX Telecommunicatie Autoriteit Suriname 28
 • 28. • US$ 282,000 Opleveringsdatum• 12 weken na financieringStreefdatum 25 november 2012 Telecommunicatie Autoriteit Suriname 29
 • 29. Gewone • VLAN Leden • Contrib. $ 750 • Dedicated Port Partner leden • Contrib. $ 938 • Commercieel • Met/ zonder ASN Gebruikers • Wel/ niet VLAN • CommercieelTelecommunicatie Autoriteit Suriname 30
 • 30.  Gewone leden: 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Collocatie 0 US$ 1.000 US$ 2.500 US$ 287 Partnerleden: 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Collocatie US$ 500 US$ 3.000 US$ 7.500 US$ 287 Telecommunicatie Autoriteit Suriname 31
 • 31.  Gebruikers: 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Collocatie ASN + US$ 700 US$ 1.400 US$ 8.000 US$ 373 VLAN ASN US$ 1000 US$ 5.000 US$ 10.000 US$ 373 Geen ASN + US$ 600 US$ 1.000 US$ 5.000 US$ 373 VLAN Geen ASN US$ 700 US$ 2.500 US$ 6.500 US$ 373 Telecommunicatie Autoriteit Suriname 32
 • 32.  De Resultatenrekening laat zien dat de verstrekte investeringsbedrag US$ 282.000 na 2 jaar terugbetaald kan worden met een rente van US$ 28.200 p/jaarNote De hoge rendamentscijfers ( 73% ) indiceren dat het project grote risico’s kan absorberen Telecommunicatie Autoriteit Suriname 33
 • 33. Belang SUR-IX voor SURINAMEVoorwaarde Kennismaatschappij = beschikbaarheid Informatiemaatschappij Telecommunicatie Autoriteit Suriname 34
 • 34. Positieve invloed Breedband Penetratie op BNP Telecommunicatie Autoriteit Suriname 35