2005 05-31 ufo contactpersoon en ruimtereizigster (dutch) - elizabeth klarer

322 views
250 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2005 05-31 ufo contactpersoon en ruimtereizigster (dutch) - elizabeth klarer

 1. 1. NEDERLANDS - Elizabeth Klarer een contactvrouw metUFO en Ruimte reiziger Deel I van IIElizabeth Klarer een contactvrouw met UFO en RuimtereizigerDeel I van IIBron: Elizabeth Klarer: UFO Contactee and Space Traveler – Part 1 and Part 2(Vertaling winny)Het volgende verslag en getuigenis komt van het levenvan Elizabeth Klarer , 1910-1994), die volgens haarbuitenaardsen heeft ontmoet en voor een, Akon, eenruimtekind heeft gebaard op Alpha Centauri. Klarer blijkteen geloofwaardige getuige te zijn maar zoals met alleverslagen moet je altijd onderscheidend blijven.Zeker is op dit moment het onderwerp om naar anderebeschavingen te reizen een onderwerp van belang. Het wordtin twee delen gepubliceerd, vandaag en morgen. Dank aanJaya.Elizabeth Klarer: UFO contactpersoon enRuimtereizigsterUFO Ervaringen, 31 mei 2005Deel 1 van 2Introductie en Interview door Stuart Bush ~ op schrift gezet enuitgegeven door NoelHuntley, Los Angeles, California. Zij
 2. 2. bleef vier maanden op planeet Meton waar zij haar ruimtekind Ayling baarde en grootbracht.Door het Britse Ministerie van Defensie werd speciaalinteresse getoond in Elizabeth’s ervaringen en zij kondigdenaan dat UFO’s bestaan en die zijn nu officieel.Elizabeth’s verhaal heeft de aandacht getrokken van veellanden, specifiek Amerika, Engeland en Rusland.In 1975 kreeg zij een staande ovatie op het 11de InternationaleCongres voor UFO Onderzoek in Duitsland.In 1983 richtte zij zich tot het House of Lords in Engeland enhaar papier werd ook gelezen in de Verenigde Naties.Elizabeth Klarer werd geboren in 1910 in Mooi River te Natal,waar zij opgroeide op een boerderij en al gauw leerde zij deZoeloe‟s heel goed verstaan. Ze werd getraind als eenweerkundige in Cambridge, Engeland. Later ging zij naar hetTrinity College in Londen om muziek te studeren, waar ze eengraad haalde. Zij is ook pilote en leerde het vliegtuig DeHaviland te vliegen. In de 2de Wereld Oorlog kreeg zij eenbaan bij de Zuid Afrikaanse Luchtmacht Inlichtingen en bijoperaties deed zij werk voor de Royal Air Force om Duitsecommunicaties te decoderen. Zij was ook getraind om UFO‟ste observeren voor de South African Air Force UFO Division.Zij had een zoon David, een dochter Marilyn die nu eenmedisch specialiste is en nog een zoon Ayling ~ eenastrofysicus die leeft op een andere planeet, waarover wedadelijk praten.
 3. 3. AkonHaar fascinerend verhaal begon toen ze een jaar of zeven wasen er een vliegende schotel haar bezocht dicht bij huis.Telepathische communicatie tussen Elizabeth en Akon, dieeen bemanningslid was en een wetenschapper van de ruimte,gebeurde diverse keren. In april 1956 op de heuvel „VliegendeSchotel‟ bij Rosetta, in Natal onthulde de bemanning zich enElizabeth Klarer werd mee de ruimte ingenomen enmeegenomen naar een klasse moederschip. In november1957op het hoge plateau Cathkin Peak, in Drakensberg gingElizabeth Klarer het ruimtetoestel binnen om haar opnieuwgevonden liefde Akon te ontmoeten.In de volgende acht en halve maand verduurde ze pesterijen,specifiek door Amerikaanse Inlichtingen diensten en bij eengelegenheid werd ze bijna gekidnapt door de Russen die haartoekomstig ruimtekind wilden gevangen nemen. Zij werduiteindelijk door Akon meegenomen naar een anderzonnestelsel, naar onze dichtbij liggende buur Alpha Centauri.Daar verbleef ze vier maanden op planeet Meton waar ze haarruimtekind Ayling baarde en groot bracht. Wegens devibraties van het magnetisch veld dat anders is op Meton, washaar hart niet in staat zich aan te padden aan de nieuwe druken zij was gedwongen om terug te keren naar de Aarde.
 4. 4. Contact bleef gehandhaafd en Akon en haar zoon Aylingverschenen beiden aan haar visueel in een geprojecteerdholografisch beeld.In 1984 werd er specifiek belangstelling getoond in Elizabethservaringen door het Britse Ministerie van Defensie en zekondigden aan dat UFO‟s bestaan en nu officieel zijn.Elizabeth‟s verhaal had de aandacht van veel landengetrokken, specifiek in Amerika, Engeland en in Rusland. In1975 kreeg zij een staande ovatie op het 11de Internationalecongres voor UFO Onderzoek in Duitsland. Zij werdtoegejuicht door een groep wetenschappers die 22 landenvertegenwoordigden waar zij een speech hield over degeheimen van het licht. In 1983, richtte zij zich tot het Houseof Lords in Engeland en haar document werd ook gelezen inde Verenigde Naties. Enkele jaren geleden reisde zij naarZwitserland om in een tv show te verschijnen. Zij heeft eenboek geschreven met de titel “Voorbij de Licht Grens” en zeheeft nu een tweede voltooid: ”De Zwaartekracht Files”.(Opmerking van de Uitgever: dit boek is voor zover wij wetenniet gepubliceerd.)Interview met Elizabeth Klarer door Stuart BushStuart Bush: Kunt u de vliegende schotel beschrijven waar uin vloog?Elizabeth Klarer: Die was volmaakt rond en ongeveer 18meter in diameter, met een hele grote hull (romp) en een watplatte koepel in het centrum met patrijspoorten rond de koepel.Er was een serie van drie patrijspoorten die rond de helekoepel zat en dat had een zilverachtig schijnsel. Dit was geenweerspiegeling van het zonlicht, het was haar eigen gloed. Datkwam direct uit de huid van het schip en als de stroom
 5. 5. aangezet werd, gloeide het hele schip en zette dit velddifferentiaal om haar heen op, waar zij natuurlijk in bewoog.Binnenin is het heel erg mooi, gewoon eenvoudig maarcompleet prachtig en de kleuren zijn zo heerlijk. De hele vloeris bedekt met een rozerood soort tapijt – heel zacht en heelveerkrachtig om op te lopen. De muren veranderen van kleurals de stroom aan is; ze veranderen van blauw naar groen.SB: Is daar een functionele reden voor?EK: Ja, bij een harmonische uitwisseling heb je niet alleen dekleur van de elektromagnetische golflengte van het universum,die natuurlijk de hele basis van haar elektrische stelsel is, maarde kleuren komen ook naar binnen met verschillendebewegingen, specifiek als ze door de atmosfeer snelt. Dezesterrenschepen variëren in grootte. De moederschepen zijnveel groter en ze landen niet. De schepen kunnen onmiddellijkvan de ene plaats naar de andere reizen.SB: Wat was het aantal bemanningsleden van het schip waaru in reisde en wat waren hun taken?EK: Twee, en dat waren beiden wetenschappers. Beidenwaren astrofysicus maar een was ook een heel grote botanisten dat is een vermogen dat heel erg nodig is om de flora enfauna te begrijpen van planeten voor hun bescherming en voorde voorbereiding van planeten voor menselijke bewoning. Ditis een voortdurende activiteit.SB: Vertel eens iets over de buitenkant, de constructie van hetschip.EK: Het schip wordt gecreëerd in de ruimte door zuiverelichtenergie die tot substantie wordt gebracht, en dat neemteen natuurlijke hemelse vorm aan. Ze brengen die dan naar deoppervlakte van de planeet en construeren het interieur. Maarde hele huid van het schip wordt in de ruimte gecreëerd omdat
 6. 6. die atomische structuur van de huid van het schip dienstbaarbevorderlijk is om energie in te schakelen. Zo krijg je dekracht en de verschillende kleuren.SB: Is het materiaal metaal?EK: Nee, het is helemaal niet zoiets als metaal. Het lijkt meerop porselein. Het is gemaakt van een atomische substantie vanzuivere lichtenergie wat het uiteindelijke partikel is.SB: Hoe veel tijd kost het om een schip te creëren?EK: Om een complete „schelp‟ te scheppen en dan maakt hetniet uit hoe groot de maat is, als je een harmonischeuitwisseling moet hebben van de maat van die cirkel, die moetin perfecte harmonie zijn. Dat kost in Aardetijd ongeveer 15minuten om te scheppen. En het wordt gecreëerd en nietgeconstrueerd van natuurlijke kosmische energie. Als ze haardan meenemen naar de oppervlakte van de planeet om hetinterieur te voltooien, kost dat, in Aardetijd rond een paarweken.SB: Zijn zij gewapend?EK: Nee, alles wat ze hebben is een straal die opzij buigt alseen vorm van bescherming wat elk vijandelijk toestel opafstand houdt en die kunnen ze doen verstarren. Het schild
 7. 7. effect beschermt haar volledig – tegen kogels, een raket of eenatoombom. Het magnetisch veld is zo geweldig groot.SB: Is het dan wel kwetsbaar als het in rust is?EK: Nee, er is een automatische knop. De nadering van enigeindringing zorgt dat het veld automatisch aangaat.SB: Kun je ons iets vertellen over de klasse van eenmoederschip?EK: Dat is een groot transportschip (carriership) met ongeveer24 kleine landingstoestellen die elk een tweetal mensen heeft.Het moederschip zweeft ongeveer 1500 km verderop in deruimte en laat een van die landingstuigen los die naar deoppervlakte van de planeet gaat. Ze zorgen voor minstens5000 mensen – inclusief vrouwen en kinderen. Ze zijncompleet zelf voorziend met een overvloed aan alles. Zekweken hun eigen voedsel op het schip en gebruiken huneigen middelen van belichting, zonlicht is niet nodig.SB: Hoe kun je naar buiten kijken in het schip?EK: Het schip is compleet omsloten maar er zijnpatrijspoorten die geopend kunnen worden en binnen is ookeen kijk lens die je in staat stelt om buiten in alle richtingen tekijken. Dit apparaat kan niet alleen door barrières kijken zoalsin de kelders van gebouwen maar kunnen ook het kleinstedetail onthullen, zoals kralen in een halssnoer die door iemandwordt gedragen op de grond. En dat is dus precies zo voorgeluidenSB: Komen alle bemanningen van Meton?EK: Ze komen uit één een beschaving ~ en van zevenplaneten. Maar ze bereiden ook andere planeten voor, voor
 8. 8. menselijke bewoning in het Vega stelsel. Vega is een jongeblauw-wit groter wordende ster.SB: Kunt u me vertellen hoe je de mensen kunt vergelijkenmet mensen op Aarde?EK: Het zijn mensen maar groter, ze zien er beter uit, zijnmeer bedachtzaam/zorgzaam en vriendelijk, niet agressief engewelddadig. Zij kleden zich en eten eenvoudiger en zijn nogjong met een leeftijd van 2000 jaren van Aardetijd. Hun ster isniet zo gewelddadig. Onze zon is variabel en produceert besteen ruwere, scherpere straling die de huid beïnvloedt, iemandouder maakt en gevaarlijk kan zijn. Zij dragen eenvoudiger enminder kleding die van zijde is gemaakt. Zijde is prachtig encomfortabel voor de huid. Alles is gratis en je pakt jouw eigenkleding bij een zijdeboerderij. Er is een overvloed aan alles.Geen geld noch ruilmiddel is nodig.SB: Hoe zag de planeet zelf eruit toen u die bezocht?EK: Die heeft ongeveer de zelfde grootte als de Aarde, eenbeetje groter, bedekt met grote zeeën en de landen zijneilanden, geen continenten. Het klimaat is prachtig die isonder controle en in feite is het werkelijk een utopia. Zehebben alles wat ze willen. Ze zijn niet alleen duizenden jarentechnologisch op ons vooruit maar ze zijn ook spiritueel heelontwikkeld.SB: Kunt u de sociale stelsels op Meton beschrijven?EK: Er is geen politiek, wet of geldstelsel. Artsenij is eenwetenschappelijke activiteit en niet nodig voor de gezondheidomdat ze allemaal in volmaakte gezondheid zijn. Hun wijzevan denken is nogal anders dan wat de mensen van hierbegrijpen. Het zijn liefdevolle, vriendelijke en constructievemensen. Iedereen doet vlijtig/noest hun werk met wat zij het
 9. 9. liefst doen. Er is geen behoefte aan een wet, er is geenmisdaad noch politie. Iedereen is vrij en heeft een code vanethiek. Ze scheppen constant schoonheid om zich heen en inhet algemeen is er volkomen harmonie. Hun huizen zijnlieflijk. Je kunt vanuit binnen naar buiten kijken, het materiaalis transparant maar een kant uit. Wat betreft huisdieren, zehouden specifiek van hun vogels, en daar is telepathischecommunicatie mee. Roofdieren worden op een andere planeetgehouden.SB: Hoe zit het met hun opvoedingsstelsel?EK: Ze hebben geen scholen of universiteiten. Hunopleiding/opvoeding is totaal visueel – en dat gebeurt allemaaldoor een elektrische mirage / luchtspiegeling (of kijkdoos? W)Ze hebben een klein soort flesje van ongeveer ongeveer 20cm groot en ze zetten die in een keep in hun huis of in de muurvan een ruimteschip. Een 3D toneel/scène vult de ruimte – eenontwikkelde vorm van een hologramEr zijn geen boeken. Ze reizen heel veel. De jonge kinderenworden door de galaxy heen meegenomen dus zo leren zedoor ervaring. Ze kunnen hun elektrische mirage gebruikenom terug naar een vroegere tijd te gaan van hun geschiedenis.Ze konden, bijvoorbeeld, onze planeet zien vanuit de tijd vande dinosauriërs.Ze hebben prachtige schilderijen en scheppen heerlijke muziek– harmonische muziek en die is heel verheffend spiritueel, endat heeft betrekking op de harmonische muziek van de galaxy.Ze communiceren door middel van telepathie en conceptenvan onderwijs kunnen op die manier worden doorgegeven. Zezijn in staat om te denken in termen van grondconcepten dieonafhankelijk zijn van taal – ze nemen de gevoelens waar
 10. 10. achter de woorden. Er is geen probleem in het leren van talen zoals die van de Aarde. (wordt morgen vervolgd)Elizabeth Klarer: contactvrouw van UFO’s en ruimtereiziger. Deel2/2 (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )Bron: Elizabeth Klarer: UFO Contactee and Space Traveler – Part 2/2 Gepost door Steve Beckow op 11 maart 2012 Het volgende verslag en getuigenis komt uit het leven van Elizabeth Klarer, 1910 – 1994, die volgens haar buitenaardsen heeft ontmoet en een kind van een van hen, Akon, heeft gebaard op Alpha Centauri. Klarer schijnt een geloofwaardige getuige te zijn maar zoals met alle verslagen moet je altijd onderscheidend blijven, wordt geadviseerd. Zeker is op dit moment het onderwerp van belang, om naar andere beschavingen te reizen. Het wordt in twee delen gepubliceerd, gisteren dus en vandaag. Dank aan Jaya. Elizabeth Klarer: UFO contactvrouw en Ruimte Reiziger.
 11. 11. UFO Ervaringen uitgegeven: 31 met 2005Introductie en Interview door Stuart Bush ~ Transcripteen Gepubliceerd door NoelHuntley, Los Angeles,CaliforniëDeel 2 van 2Stuart Bush: Welke vorm had het moederschip?Elizabeth Klarer: Die had meer een sigaarvorm metstompe einden en hoeken afhankelijk van het lichteffect.Vanuit bepaalde hoeken was ze eigenlijk rond enmisschien vijf mijl in lengte (= 7,5 à 8 km) Dit zijn stad-schepen die alles bevatten wat nodig is ~ bomen enbloemen, meren, prachtig levendige kwartieren. Erworden families in grootgebracht.Sommige ruimtetoestellen die landen en door mensenworden gezien, zijn slechts hologrammen. Dit is deelvan het conditioneringsproces zodat de aardemensgewend gaat raken aan het idee van het bestaan vanbuitenaardsen.Stuart: Wat is het systeem dat ze hebben overharmonische mathematica en zijn er boeken die dituitleggen?Elizabeth: Ja, daar heb ik boeken over, ze zijngeschreven door professor William Conner uit de USA.Ik heb ook zijn verhandelingen over harmonischemathematica die het hele proces uitleggen. Hij heeft ditook gedaan met respect voor mijn boek: “Voorbij deLichtgrens”. Hij heeft dat gerelateerd aan diversevormen, afstand van Meton naar de Aarde, Akon‟sleeftijd enz. tot harmonische mathematica; dat is er
 12. 12. allemaal.Stuart: Terugkerend naar onderwijs aspecten, als ergeen boeken zijn, hoe wordt informatie danmeegedeeld?Elizabeth: Dat gebeurt van geest tot geest, telepathiescheepswerken ~hoe zij de krachtsystemen gebruikenvan het universum. Je moet het fysieke begrijpen vanhet krachtsysteem. Het fysieke lichaam beweegt er meemaar niet de geest. Deze kennis werd me meegedeelddoor Akon. Hij legde alleen zijn hand op mijn voorhoofden zei mij me te ontspannen en er aan te denken enprecies te weten hoe het ruimteschip de kosmischekracht gebruikt om van dit systeem naar het thuissysteem te gaan. Zijn hand op mijn voorhoofd liet mij mecompleet ontspannen en begrijpen hoe het schip dematrix van de ruimte te gebruikt om door de ether tegaan. Ik moest wel in totale harmonische relatie zijn methet ruimteschip om door de lichtbarrière te kunnen gaan.Stuart: Hoe is het leven voor een vrouw op Meton?Elizabeth: Er zijn geen „karweitjes‟ zoals we op Aardehebben. Het gebeurt allemaal met een lichtstraal.Bijvoorbeeld, een lichtstraal brengt je je eten op eenblad. Families zijn groter ~ de meeste families ongeveerzeven kinderen. Je kunt kinderen krijgen als je 1000 jaaroud bent, omdat er geen probleem is met leeftijd. Zegebruiken natuurlijke voorbehoedsmiddelen, een soortgroente die ze in hun voedsel doen. Er is geen huwelijknoch scheiding. Ze vinden gewoon hun partner enblijven het hele leven bijeen. Als er een ongeluk gebeurtmet het verlies van iemands leven, dan reïncarneert diepersoon gewoon en komt terug naar dezelfde partner.
 13. 13. Stuart: En hoe zit het met de zwaartekracht gordels?Gebruikte je er een?Elizabeth: Ja, ik gebruikte er een om de trap op te gaan.Er zijn alleen drie knoppen om te beginnen, de controleen de richting.Stuart: Je noemde zeven planeten. Wat zijn de namenvan de anderen?Elizabeth: Ze hebben geen naam, alleen harmonischegetallen. Akon gaf me de naam Meton alleen voor eenidentificatie doelstelling.Stuart: Hoe belangrijk is tijd voor hen en hoe bemetenze die?Elizabeth: Ze meten tijd helemaal niet. In ieder gevalvarieert tijd te veel. Met hun drie sterren stelsel, metenzij ook tijd niet zoals wij dit doen, met nacht en dag, daarze geen nacht en dag hebben. Als de kleine sterProxima onder gaat, gaan de andere twee op, er is dusnooit nacht.Stuart: Wat zijn hun slaap patronen?Elizabeth: Ze hangen af van slaap ~ dit is een grotegezondheid hersteller. In termen van Aardetijd zoudenze negen uren slapen.Stuart: En wat betreft hun eetpatronen, wat is hun kijkop hoe ze moeten eten?Elizabeth: Ze koken niks, ze eten natuurlijk voedsel,groentes, salades, enz. Het enige dat ze verhitten enwaarbij ze elektriciteit gebruiken zijn bepaaldehaverkoeken, gemaakt van verse hele haver, zoals
 14. 14. brood. Ze worden alleen kort verhit om ze samen tebinden (te koeken?) Ze gebruiken nooit bemesting omvoedsel te kweken.Stuart: Waarom hebben ze geen wedstrijd sporten opMeton?Elizabeth: Daar denken ze niet eens aan ~ het is nietnodig voor hen. De Aardemens, als die niet gewikkeld isin oorlogen enz, moet zijn agressie in sport vrijlaten endergelijke competitieve activiteiten. De Meton mensenhebben dat probleem niet.Stuart: Erkennen ze wel creatieve agressie?Elizabeth: Ja, men moet vastberadenheid en eendrijfkracht hebben om te scheppen, maar dat hoeft nietagressief te zijn!Stuart: Wat is hun benadering totgezondheidsproducten? Op Aarde is er een groeiendeverlichting in die richting.Elizabeth: Ja, nou ze eten natuurlijk voedsel en wetenwelke de nodige ingrediënten bevat voor de gezondheid.Het is nodig om de chemische processen in iemandsvoedsel in evenwicht te brengen voor een juist gebruikvan het lichaam. Wat belangrijk voor groeiend natuurlijkevoedsel is, de grond om ze in te laten groeien en je kandan natuurlijk niet, zoals jullie dat hier doen, chemischebemesting gebruiken. Ze gebruiken nooit zoiets als dat.Ze brengen gewoon in de grond terug wat ze eruit halen.Ze revitaliseren de grond door middel van elektriciteit,wat bliksem doet. Dat brengt Nitrogen/stikstof in degrond. Daarom zijn bliksem en donderbuien zobelangrijk, samen met licht en straling van de zon.
 15. 15. Stuart: Dus eten ze, zeg maar, rauwe aardappel?Elizabeth: Ze telen erwten. Die zijn een noodzakelijkebron van eiwitten en ze eten heel veel vezels, omdat ditvitaal is. Ze hebben natuurlijke groentes en fruit, diewetenschappelijk verbeterd en vergroot zijn.Bijvoorbeeld, een abrikoos, die de maat van een appelheeft, zou genoeg zijn voor een heel maal. Die zou allevitaminen bevatten die je nodig hebt, omdat abrikozeneen geweldig voedzame bron van voedsel is en diehebben een verjongend effect op het lichaam.Stuart: Kun je iets zeggen over planeet Selo, die doorHal Wilcox (ook een contact persoon door UFO‟s) werdbezocht en die ongeveer 600 jaren op ons voorligt, maarook van het zelfde Alpha Centauri stelsel is als Meton,en hoeveel jaren is die vóór op ons?Elizabeth: Ongeveer een honderdduizend!Stuart: Hoe kan een planeet (Selo) in het zelfde stelselzover achter liggen.Elizabeth: Planeten variëren. Je hebt planeten inbepaalde fasen van ontwikkeling, en planeet Selo zitdichterbij twee grote componenten van Alpha Centauri.Dit zijn de twee grotere sterren die om elkaar heenroteren. Selo is dichter bij hen in die buurt en daaromkrijgt die een grotere intensiteit van straling van diedubbelsterren. Proxima Centauri is veel verder wegen daardoor is het nog steeds een driedubbel systeem,en dat is bekend als Alpha Centauri en Akon‟sthuisplaneet draait om Proxima Centauri. Er zijn zevenplaneten samen rond Proxima Centauri die ook een steris van dezelfde maat als onze zon. Dus dan heb je een
 16. 16. andere uitstraling die een grote invloed heeft opbeschavingen die op de ronddraaiende planetenbestaan. Straling heeft een groot effect op de hersenenof op het denken en dus vervolgens ook op ontwikkeling.Stuart: Zoals ik het nu begrijp heeft Selo twee zonnenen Meton drie, toch zitten ze beide in het zelfde stelsel.Betekent dat de derde zon in een hogere dimensie zit?Elizabeth: Meton, mijn thuisplaneet heeft alleen een zonen Selo heeft twee zonnen, dus dat maakt dan een tripelstelsel van drie zonnen!Stuart: Maar ik snap dus dat er geen nacht is op Meton!Elizabeth: Dat is juist. Omdat als Proxima Centaurondergaat in de planetaire rotatie, de twee anderesterren opkomen, en die zijn zo groot dat hun licht naarver wordt uitgezonden en natuurlijk krijgt Meton, die indit tripel stelsel zit, het licht van de twee grotere sterren,maar niet de intense straling vanwege de afstand.Zie je, de twee grotere sterren zijn jonge, groeiendesterren en zij geven een zeer intense straling af, terwijlProxima, de derde ster kleiner is en van „middelbare‟leeftijd dus geeft die een gematigde, hoog intensetrillingsradiatie, die een heel ander effect heeft in deformering en ontwikkeling van een beschaving, omdathet de hersenen beïnvloed.Stuart: Dan neem ik aan dat Meton in een hogeredimensie zit dan Selo.Elizabeth: Ja, in een hogere trillingsgraad en veelverder ontwikkeld en die heeft een beschaving die opalle zeven planeten zit in dat stelsel. (Publicist: Maar die
 17. 17. zit in dezelfde stoffelijke dimensie.)Stuart: Om terug te keren naar de moederschepen of destedenschepen (sommigen met een sigaarvorm, en 7,5km lang!) hoe werden die geconstrueerd ~ ook in deruimte?Elizabeth: Gebouwd in de ruimte, ja, maar wij pratenniet over bouwen, we zeggen dat ze gecreëerd worden.Ze werden gecreëerd in de atmosfeer van de planeet.Alle componenten werden met een veer naar haar toegevlogen, om in de ruimte samengesteld te worden. Ditwerd meer dan 65 miljoen jaren geleden gedaan. Datgaat helemaal terug tot in de geschiedenis van hetzonnestelsel toen Venus leefde. (Publicist: bewoonbaarin de derde dimensie.) Wetenschappers van Venusontdekten in die dagen dat de Zon een variabele sterwas (Publicist: onregelmatige frequentie), dus bereiddenze zich voor om naar de ruimte te verhuizen, en zebouwden de grote moederschepen om alle mensen metdat veer en zoveel mogelijk van de flora en fauna wegvan de planeet naar de Aarde te brengen, die de meestdichtbije buur was.De wetenschappers (van Venus) herkenden dat de Zoneen zichtbare ster was, met maximum en minimumperiodes van zonnevlekken cycli, die er tot op deze dagzijn, maar op bepaalde tijdstippen in de tijd breiden diezich uit. Nu breidt de Zon zich de hele tijd uit en trektzich samen. Die pulseert als een hart, maar op bepaaldetijdstippen breidt die zich meer uit, met een intenstoegenomen straling.Dit gebeurde er dus op Venus en doordat die dichter bijde Zon was droogden haar zeeën uit en wat kleine fauna
 18. 18. die overbleef en alle flora werden vernietigd. En toenwerden de dinosauriërs die de Aarde haddengedomineerd, ook vernietigd door de intense straling.Dus was de grote beschaving van Venus die wij demoederplaneet noemden in staat om weg te komen vanVenus en landde op Aarde en de maan alstussenstations.Dus hier krijgen we de hoog intelligente menselijkelevens op deze planeet omdat wij door mensen vanuitde buitenste ruimte werden verwekt. En we stamdenzeker niet af van primaten van deze planeet maar in feitevan cromagnon‟s , een ontwikkeld menselijk wezen diede grote beschaving schiep van Atlantis, die natuurlijkuiteindelijk werd verwoest.De beschaving van Venus besloot om de Aarde teverlaten dankzij de scherpe aard van de variabele Zonen ging naar een systeem in de buurt die meerdienstbaar was aan hun manier van leven en denken. Zeontdekten Proxima Centauri, die een ster was die leekop de Zon, alleen was deze veel ouder en was daaromeen stabiele ster. Ze gingen naar Meton die nu dethuisplaneet is omdat die veel lijkt op de moederplaneetVenus, met haar atmosferische condities, afstand van dester en ook wat meer belangrijk was dan alles, dehogere trillingsgraad was die meer te verenigen is meteen ontwikkelde beschaving en bewustzijn.Ze hadden bases op de Maan, Mars en Aarde die zenog steeds bezoeken. De Venus mensen lieten een deelvan hun beschaving hier achter op Aarde om voor deplaneet te zorgen en de mentaliteit en het bewustzijnvan de inheemse mensen van deze planeet te zorgen,en in dat proces zitten zij nog.
 19. 19. Stuart: hadden ze iets van doen met de eeuw vanLemuria en Atlantis?Elizabeth: Ja, zeker met Atlantis. Atlantis was natuurlijkhun voornaamste basis en ze hadden ook een basis inZuid Amerika. Sommige Inca‟s zijn afstammelingen vande ruimtemensen. Nu in de regio van de Andes, was hetgewoon dat er een zeer groot, blond ras van mensenwas, velen roodharig, en die mensen kwamen vanVenus. Ze bleven daar tot de grote omwentelingen vanAtlantis, wat tot resultaat had dat de Andes omhoogwerd geduwd door vulkanische erupties en met dievulkanische evolutie van de planeet in het algemeen.Dus wat ooit een heel vruchtbaar gebied was werdschraal en bergachtig zoals het heden nog is.Maar jullie hebben nog gebouwen die achterbleven enook onder de zee. Sommige van de piramides blevennog in Centraal Amerika en die zijn de meest belangrijkeomdat ze zeer mooi en groot zijn en er is een piramidedie net door archeologen is ontdekt waarvan ze dachtendat die een berg was. De Spanjaarden bouwden eenkathedraal op de top. Het werd door bomen en grasoverdekt en de uitgravingen onthullen nu een piramide.Stuart: Waar komt de rest van de Aardemensenvandaan als er maar een klein deel van Venus kwam?Elizabeth: Het grootste deel van de mensen hier opAarde zijn inheems, met een bepaald percentage van dethuisplaneet Venus die hier gebleven waren toen hetvoornaamste deel van de beschaving wegtrok vanVenus om naar Proxima Centauri te gaan. Zij bleven hierom voor de planeet te zorgen en voor onderwijsdoelstellingen voor de inheemse mensen wat tot aan nutoe nog gedaan wordt.
 20. 20. Dus we zijn hier om de mensen te informeren over dewaarheid van hun oorsprong. En ook om Venus weertot leven terug te brengen door de atmosfeer met algente voeden, die de stormen, regen en het bliksemen, devulkanische erupties en het leven scheppen. En ook omweer zeeën te vormen omdat Venus oorspronkelijk wasbedekt met grote zeeën zoals Meton is.Daarom trok Akon‟s beschaving weg van de Aarde naarMeton omdat die heel veel lijkt op wat Venus in hetverleden was, de eilanden en zeeën, met een dikkeatmosfeer, die de straling filtert en boven alles eenhogere trillingssnelheid had voor de ontwikkeling vaneen hogere beschaving, en specifiek voor deontwikkeling van een bewustzijn naar de vierdedimensie. Ze zijn ook teruggekomen om bases op deMaan en Mars te creëren. Ze kunnen ook leven naarMars terugbrengen net als naar Venus en dit plannen zete doen daar hun voornaamste werk door de galaxyheen het sterrenstelsel voor te bereiden is voormenselijke bewoning.Stuart: Hoe houdt dit verband met de informatie dat deZon aan het sterven is?Elizabeth: De Zon is aan het sterven, maar we pratenniet over leeftijd; het is gewoon een metamorfose. Zewordt koeler en dus moet er iets aan worden gedaan.Het gaat een dubbelster stelsel worden omdat Jupitereen ster aan het worden is. Jupiter zal eensteruitbarsting krijgen in de nabije toekomst en wehebben dan twee sterren aan de hemelen van de Aarde.Terwijl de Zon afkoelt, zal Jupiter heter worden.Stuart: Hoe lang denkt u dat Aarde mensen al in
 21. 21. bestaan zijn?Elizabeth: Het inheemse volk van de Aarde gaat alterug tot aan de tijd van de dinosauriërs. Voor hetuitsterven van de dinosauriërs was er een kleine kolonievan het menselijke soort terwijl er ook een kleine koloniewas van zoogdieren en ze werden niet beïnvloed doorde geïntensiveerde straling omdat zij zich in grottenterugtrokken en ontsnapten aan de straling doorondergronds te gaan. Dit was instinctief en dat was netzo bij de zoogdieren. Maar de grote schepselen haddenniets om in te vluchten tegen die geïntensiveerdestraling.Het ultraviolet verwoestte de vegetatie dus hadden zegeen voedsel en stierven uit. De zoogdieren warenintelligent genoeg om ondergrond te gaan en leefdentoen een volgend leven. Nu zijn er heden velen van onsras afstammelingen van die mensen van Venus. In hetalgemeen zijn ze zich niet bewust van het feit dat ze hierzijn om zich te ontwikkelen en om inheemse volkeren teonderwijzen over deze planeet, maar velen hebben eenrassen herinnering die geactiveerd werd door bepaaldegebeurtenissen ~ materiaal in een boek of eenruimteschip aan de hemel te zien. Zij realiseerden zichopeens dat dit hun bedoeling is en dat dit is waar hunleven toe dient en ze zijn hier om een reden.Stuart: Om terug te keren naar Akron‟s ruimteschip toenhij u bezocht, schiep zijn toestel toen het onweer?Elizabeth: Niet altijd ~soms. Dit is een heel interessantevraag. Het onweer, specifiek een hagelstorm die ik inmijn boek beschreef, was eigenlijk natuurlijk. Maar het isin het verleden en ook kort geleden gebeurd dat zijn
 22. 22. ruimtetoestel donderstormen heeft geschapen. Dit komtvanwege het feit dat als het schip in eencondensatieniveau/laag terecht komt van onzeatmosfeer, het hitteveld rondom het schip de moleculenvan de atmosfeer in een wolk condenseert en hetresultaat is dan dat het zwaarteveld de wolk rond hetschip vasthoudt, die ronddraait in zijn krachtlijnen ~ datkun je ook feitelijk zien.Dit is wat wij een anorganische wolk noemen omdat diegeschapen wordt door het ruimteschip. Als die gaatbewegen, gaat de wolk met hem mee en we hebben ditwolk effect feitelijk gefotografeerd met het ruimteschip ermidden in. Je kunt feitelijk de gloed van het schip in dewolk zien. De Luchtmacht neemt infrarode foto‟s vanzo‟n perfect ronde en ronddraaiende wolk met de gloedin het midden van het schip. Nu dit is een heel goedevorm van camouflage en zij (Akon) gebruiken die bestveel.Ik ervoer pas Akon‟s ruimteschip in Natal die een zeergeweldige storm schiep. Ik zag die ronde wolk die eengrijze rand had, de perimeter/omtrek was heldergesneden in de blauwe lucht en die was volmaakt rond;in feite leek het eerder op een paddenstoel vormige wolkvan een atoom explosie. Het hoge centrum van de wolkwas de koepel van het ruimteschip. De wolk zelf waseen bijna appelgroene wolk. In het centrum was die rozeoranje kleur ~dit was best erg mooi. De storm die eropvolgde was geweldig, onophoudelijk bliksemen, regenen wind. Dat gebeurde vier keren. Het was eenwaarschuwing voor mij om een besluit te nemen. Ditgebeurde in de laatste twee weken.Stuart: Zou Akon in de vierde dimensie zijn gebleven, in
 23. 23. onzichtbaarheid, om de storm te vermijden en toch metu te communiceren? Waarom was het nodig om zodramatisch te zijn?Elizabeth: Hij wilde dat het effect ook door anderenwerd gezien. Hij wilde de mensen de kracht van hetruimteschip laten begrijpen en dat er een ruimtetoestelwas. Nu ben ik bekend bij de inheemsen niet alleen alsde sterrenlady maar nu ook als de stormlady.Stuart: Bent u een tweelingvlam van Akon, ik bedoel,van dezelfde bron van bewustzijn of bent u eenzielenmaat waarin de relatie zich al vele levens langheeft opgebouwd?Elizabeth: We komen beiden oorspronkelijk vandezelfde plek dus zijn we altijd tweelingvlammengeweest en we zijn ook zielenmaten omdat we totaalhetzelfde bewustzijn, de realisatie en ideeën in het levenhebben. Ik kan me veel vorige levens niet herinneren. Ikherinner mij mijn vorig leven met Akon op Venusduidelijk wel en wij zijn altijd door de eeuwen heen bijelkaar geweest. Ik heb alleen dit ene leven op Aardegehad. In bepaalde periodes zijn we uiteen gegaan,bijvoorbeeld, zodat ik mijn werk hier kon doen en Akonzijn werk in de buitenste ruimte kon doen. Mijndoelstelling hier is betrokken bij een groot opvoedkundigsysteem over de hele wereld om mensen over dit alleste vertellen, om er over te schrijven. Het is nodig voor demensen om zich te realiseren dat er een grotereautoriteit en beschaving zijn daar buiten die tussenbeidezullen komen als wij ons niet gedragen.Stuart Bush: De spirituele ontwikkeling op Meton is zogroot, men zou kunnen zeggen dat die mensen het
 24. 24. stoffelijke niveau al zouden hebben overstegen(getranscendeerd) en naar een hogere laag zouden zijngegaan. Waarom gebruiken zij nog steeds stoffelijkelichamen zoals wij dat doen?Elizabeth Klarer: Zodat ze makkelijker kunnencommuniceren met andere beschavingen in hetstoffelijke. Er zijn daar geen stoffelijke nadelen: zeblijven in volmaakte gezondheid en er zijn geen letsels.Dus is het volmaakt veilig voor hen om in stoffelijkelichamen te blijven, behalve dat ze er ook van schijnente genieten.Elizabeth Klarer stierf aan kanker in 1994.Source: The 2012 Scenario

×