Radio retail 10112010 อุ๋ย

702 views
620 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Radio retail 10112010 อุ๋ย

 1. 1. Changing People’s Lives International World Team Member Praweeratch Sritrai
 2. 2. ผลลัพธ์ที่ได้
 3. 3. ปี 2552 คุณมาร์คและจักรวาลส่ง ผู้ชายคนนี้มาให้ มิตรภาพ แรงบัลดาลใจและกำาลังใจในการทำาธุรกิจแรงบัลดาลใจและกำาลังใจในการทำาธุรกิจแci'รงบัลดาลใจและกำาลังใจในการทำาธุรกิจแรงบัลดาลใจและกำาลังใจในการทำา ธุรกิจ แรงบัลดาลใจและกำาลังใจในการทำา ธุรกิจปี 2548-2551 (3ปี ที่ใช้เงิน herbalife 100% เลี้ยงลูกและ คุณแม่เพียงลำาพังคนเดียว ปี 2552 คุณมาร์ค และจักรวาลส่ง ผู้ชายคนนี้มาให้
 4. 4. มิตร อบรมและท่องเที่ยวต่างประเทศ เกาหลี,ไต้หวัน,มาเลเซีย,สิงคโปร์และมาเก๊า อบรมและท่องเที่ยวต่างประเทศ เกาหลี,ไต้หวัน,มาเลเซีย,สิงคโปร์และมาเก๊า
 5. 5. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 6. 6. การขายการขาย ปลีกปลีก((RetailRetail))
 7. 7. วางแผนทำางาน
 8. 8. กลุ่ม เป้าหมาย ตัวแทน การตลาด ขยายสาขา ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ Home-Based Business or SOHO 
 9. 9. กระดุมกระดุม // เสื้อ สร้างโอกาสต่างๆเสื้อ สร้างโอกาสต่างๆ
 10. 10. เราเป็นโฆษณาเคลื่อนที่
 11. 11. 1. คุณจริงจังไหม ? 2. คุณต้องการจะลดนำ้าหนักกี่กิโลกรัม ? 3. คุณเคยลองใช้วิธีไหนมาบ้างก่อนหน้านี้ ? 4. แล้วผลลัพธ์ของวิธีเหล่านั้นเป็นอย่างไร ? 5. ถ้าดิฉันทำาให้ลดนำ้าหนักได้โดยที่ - คุณไม่ต้องอดอาหาร - ไม่ต้องออกกำาลังกายหักโหม - และยังกินอาหารที่คุณชอบได้สนใจ ไหมค่ะ
 12. 12. อุปกรณ์ส่งเสริมการขายอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 13. 13. VCDVCD
 14. 14. แผ่นพับแผ่นพับ // ใบปลิวใบปลิว
 15. 15. โปสเตอร์โปสเตอร์ // แผ่นดึงแผ่นดึง // Hot PocketHot Pocket
 16. 16. Fax / Direct MailingsFax / Direct Mailings
 17. 17. การลงโฆษณาในสิ่งพิมพ์ต่างๆการลงโฆษณาในสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 18. 18. Road ShowRoad Show
 19. 19. ศูนย์สุขภาพศูนย์สุขภาพ / Nutrition Club/ Nutrition Club
 20. 20. Website Internet Marketing Banner Google Adword Text Link Chat อินเตอร์เนตอินเตอร์เนต // เวบไซด์เวบไซด์
 21. 21. ทำาไมต้องขายทำาไมต้องขาย ปลีกปลีก((RetailRetail))
 22. 22. ทำาไมต้องขายปลีก(Retail) 1. ทำาให้เกิดกระแสเงินสด หมุนเวียนในธุรกิจ เพื่อ มาเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าสื่อโฆษณา หรือ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำา วัน 2. ฝึกทักษะเพื่อทำาการสอนต่อ ให้กับทีมงาน
 23. 23. ขายปลีกขายปลีก((RetailRetail)) โดยใช้ชุดโดยใช้ชุด ทดลองทดลอง((SampleSample Pack)Pack)
 24. 24. ต้นทุน SP 220.- ซองสำาเร็จรูป คู่มือประเมินสุขภาพ ชาเขียวซอง VCD คูปอง gift voucher เอกสารแนะนำาตัว , นามบัตร Sample Pack
 25. 25. ต้นทุนของต้นทุนของ Sample PackSample Pack • ซองสำาเร็จรูป = 5 บาท • คู่มือประเมินสุขภาพ = 10 บาท • ชาเขียวซอง Q.P + S.B. = 88 บาท SUP =77 บาท • VCD = 20 บาท • ค่าส่ง EMS ทั่วประเทศ = 37 บาท รวม=163 บาท (Q.P.+S.B.) =149 บาท (SUP) Sample Pack
 26. 26. เราจะทำาอะไรกับเราจะทำาอะไรกับ Sample PackSample Pack ขายขายให้ให้ ราคาขาย Sample Pack= 220 บาท ราคาขาย – ต้นทุน 220 – (163or149) = 57 (Q.P.+S.B.) 71 (SUP) = กำาไร “กำาไร” เอามาเป็นต้นทุน ในการสร้างรายชื่อคนที่สนใจต่อไป Sample Pack
 27. 27. หน้าที่ของหน้าที่ของ Sample PackSample Pack 1. ทำาให้ คนทั่วไป กลายเป็น ผู้สนใจ 2. ทำาให้ ผู้สนใจ กลายเป็น ลูกค้า เพราะ คนส่วนใหญ่ ก่อนซื้อ ก็อยากลองก่อน และเงินแค่ 220 บาท ก็ไม่มากเกินไป ตัดสินใจได้เลยทันที เพราะ ใน sample pack มีเครื่องมือที่ทำางานแทนเรา ได้โดยอัตโนมัติ ชา - ทำาให้เขาเห็นผลลัพธ์ภายใน 3 วัน ตัวเบา เหงื่อออก ขับถ่ายดีขึ้น ฯลฯ คู่มือประเมินสุขภาพ - ช่วยให้เขาตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ VCD - อธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรแกรม Sample Pack
 28. 28. สถิติกลางคือ 5 รายชื่อ เป็น 1 SP 5 SP เป็น 1 ลูกค้า จากสถิติกลาง ถ้าอยากมีลูกค้า 7 คน ต้องมี 35 SP - 175 รายชื่อ แล้วจะไปหา “ รายชื่อ ” คนที่สนใจมาจากไหนล่ะ สถิติส่วนกลาง “คุยกับคน” เรื่อง “ชุดทดลอง” วันละวันละ 5-65-6 คนคน สิ่งที่เราต้องทำา.... ก็แค่
 29. 29. ขั้นตอนการขายปลีก 1. การสร้างรายชื่อ 2. ปิดชุดทดลอง 3. แนะนำาการใช้ชุดทดลอง 4. ปิดการขาย 5. ส่งผลิตภัณฑ์ 6. ดูแลและติดตามผลของลูกค้า เพื่อให้ ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
 30. 30. ขั้นตอนดูแลและติดตามผลลูกค้า 1.ติดตามผลโดยการโทรวันที่ 1 ,3 และทุกๆ 7 วัน(หรือแล้วแต่ว่า ลูกค้าควรจะต้องดูแลจะมีปัญหามากปัญหาน้อย) ให้คู่มือลูกค้ากับ ลูกค้าด้วยเมื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้า 2.ใช้ sms ช่วยติดตามผลกรณีลูกค้าไม่ค่อยว่างรับโทรศัพท์ 3.ส่ง Email ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 4.สมัคร www.thaislimclub.com ให้ลูกค้า 5.เชิญลูกค้ามางาน Thak You Party เพื่ออัพเกรดมาเป็นผู้ร่วมทำาธุรกิจ 6.ใส่ใจลูกค้าเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนญาติ ไม่ใช่โทรไปเพื่อที่จะให้เขา reoder อย่างเดียว แต่ต้องใส่ใจเรื่องส่วนตัวของลูกค้าด้วย 7.บันทึกข้อมูลลูกค้าทุกครั้งที่โทรติดตามผลลงในคู่มือบันทึกข้อมูลลูกค้า VIP
 31. 31. สถิติส่วนตัว 4 เดือนที่แล้ว กรกฎาคม 53 รายชื่อ 91 ชุดทดลอง 19 ชุด ลูกค้าใหม่ 1 เป็นเงิน 1980 บ. = 34.7 vp Reoder 2 เป็นเงิน 10,225 บ. = 196.95vp
 32. 32. สิงหาคม 53 รายชื่อ 164 ชุดทดลอง 27 ชุด ลูกค้าใหม่ 4 เป็นเงิน 47,500บ. = 857 vp Reoder 6 เป็นเงิน 25,173บ. = 532.65vp
 33. 33. กันยายน 53 รายชื่อ 124 ชุดทดลอง 30 ชุด ลูกค้าใหม่ 10 เป็นเงิน 71,456บ. = 1,098.9vp Reoder 9 เป็นเงิน 78,031บ. = 1,459.85vp
 34. 34. ตุลาคม 53 รายชื่อ 128 ชุดทดลอง 29 ชุด ลูกค้าใหม่ 11 เป็นเงิน 66,370บ.= 1,155.65 vp Reoder 15 เป็นเงิน 199,950บ. = 4,587.10vp
 35. 35. ผลงาน 10000vp เดือน ตุลาคม 2553 โปรโมชั่นที่ได้รับจากบริษัทฯ 1. VIP งาน Thailand Spectracular พร้อม ห้องพัก 2 คืน ที่ โรงแรมCentara Grand Mirage Beach Resort pattaya (โรงแรม ระดับ 6ดาว) 2. นาฬิกา 2 เรือน 3. VIP งาน STS
 36. 36. ที่มาของ 10003.65vp เดือนตุลาคม 53 Retail ลูกค้าใหม่ 1155.65vp Reoder 4,587.10vp Recruit dist order 1500vp ทีมงานลงทุน 1000vp Stock 1760.90vp
 37. 37. Speaker ทุกคนประสบความสำาเร็จได้ค่ะ ความสำาเร็จ ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ หรือเรื่องลึกลับแต่ประการใด ความสำาเร็จเป็นผลลัพธ์โดย ธรรมชาติ จากการปฎิบัติหลักการพื้นฐาน “อย่างสมำ่าเสมอ จิม ”รอห์น

×