02 multimedia andinteractivity

530 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 multimedia andinteractivity

 1. 1. ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย áแÅลÐะ¡กÒาÃร »ป¯ฏÔิÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ 15 ÁมÔิ¶ถØุ¹นÒาÂย¹น 2553 1
 2. 2. ia Systems 520251: Multimed ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย áแÅลÐะ¡กÒาÃร »ป¯ฏÔิÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ 15 ÁมÔิ¶ถØุ¹นÒาÂย¹น 2553 1
 3. 3. ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย 2
 4. 4. ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย... 3
 5. 5. Text 4
 6. 6. Text 4
 7. 7. Image/Graphics 4
 8. 8. Audio 4
 9. 9. Movie 4
 10. 10. Animation 4
 11. 11. 5
 12. 12. INTERACTIVITY 5
 13. 13. INTERACTIVITY 5
 14. 14. ¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃร¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ 6
 15. 15. ºบÃรÃร¾พºบØุÃรØุÉษ 7
 16. 16. ´ดØุŒŒ¹นËหÃรÃรÉษÒา 8
 17. 17. áแ»ป‡‡¹นËหÁมØุ¹น¾พÒาàเ¾พÅลÔิ¹น 9
 18. 18. Ëห¹นÙูàเÃรÔิ§งÃร‹‹Òา 10
 19. 19. ¨จÍอÊสÑัÁม¼ผÑัÊส 11
 20. 20. ÁมÑัÅลµตÔิ·ท∙Ñัªช 12
 21. 21. 13
 22. 22. 14
 23. 23. 14
 24. 24. 15
 25. 25. àเ«ซ¹นàเ«ซÍอÃรäไÃรŒŒÊสÒาÂย 16
 26. 26. àเ«ซ¹นàเ«ซÍอÃรäไÃรŒŒÊสÒาÂย 16
 27. 27. ÊสÑั่§ง§งÒา¹น´ดŒŒÇวÂยàเÊสÕีÂย§ง 17
 28. 28. 18
 29. 29. ÊสÒา¸ธÔิµต... 19
 30. 30. 20
 31. 31. ÊสÔิ่§ง·ท∙Õี่àเ¤คÂยàเ»ปšš¹นàเ¾พÕีÂย§ง ¨จÔิ¹นµต¹นÒา¡กÒาÃร... ÇวÑั¹น¹นÕี้ÁมÑั¹น(ãใ¡กÅลŒŒ) àเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§งáแÅลŒŒÇว 20
 32. 32. 21
 33. 33. 22
 34. 34. 23
 35. 35. 24
 36. 36. 25
 37. 37. 26
 38. 38. 27
 39. 39. 28
 40. 40. NEWS UPDATE 28
 41. 41. 29
 42. 42. 30
 43. 43. 31
 44. 44. E3 2009 32
 45. 45. E3 2009 33
 46. 46. E3 2009 34
 47. 47. E3 2009 35
 48. 48. Project Natal @ E3:2009 36
 49. 49. Microsoft Kinect @ E3:2010 37
 50. 50. 38
 51. 51. 39
 52. 52. 40
 53. 53. 41
 54. 54. 42

×