DASAR PEMBANGUNAN NEGARA MALAYSIA

9,004 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
243
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • keadaan mundur kepada maju dari aspek sosial, kebudayaan, politik, ekonomi dan psikologi.

  keperluan-keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan dan kesamarataan (taraf hidup)
 • MEMBANTU NEGARA MENCAPAI
  Matlamat keselamatan negara.

  Perpaduan dan kestabilan negara.

  Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.
 • ZOPFAN merupakan awalan bagi bahasa Inggeris (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) Zon Keamanan, Kebebasan, dan Keberkecualian. Ia merupakan pengistiharan yang ditandatangani oleh Menteri Luar bagi negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) pada tahun 1971 in Kuala Lumpur, Malaysia.
  Dalam pengistiharan tersebut, kesemua pihak secara berterang-terangan menyatakan bahawa menjadi matlamat mereka bagi mengekalkan Asia Tenggara "bebas dari sebarang bentuk campur tangan dari kuasa Luar" dan "meluaskan lagi bidang kerjasama."
 • DASAR PEMBANGUNAN NEGARA MALAYSIA

  1. 1. DEFINISI DASAR • Suatu kenyataan mengenai hasrat bagi mencapai sesuatu maksud atau kehendak DEFINISI PEMBANGUNAN • Usaha mengubah masyarakat atau negara daripada keadaan mundur kepada maju. • Kemampuan manusia memenuhi potensi mereka untuk memastikan mereka dapat memperolehi keperluan-keperluan asas.
  2. 2. TUJUAN DASAR Matlamat keselamatan negara. Perpaduan dan kestabilan negara. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.
  3. 3. DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 1. DASAR-DASAR EKONOMI  Wawasan 2020  RRJP (RM 6)/ DPN  Dasar Perindustrian Negara  Dasar Persyarikatan Malaysia  Dasar Penswastaan  Dasar pertanian Negara  Dasar Sains dan Teknologi
  4. 4. DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 2. DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA  Dasar Pendidikan Kebangsaan  Dasar Kebudayaan Kebangsaan  Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan  Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran  Dasar Wanita Negara  Dasar Sosial Negara
  5. 5. DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 3. DASAR-DASAR LUAR NEGERI • Kawasan aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN) • Antartika
  6. 6. Dasar Sains & Teknologi Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pensyarikatan Negara Dasar Perindustrian Negara Dasar Sosial Negara Dasar Penswastaan Dasar Pertanian Negara Dasar Pandang Ke Timur
  7. 7. DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI • Dasar ini diumumkan pada bulan april 1986 • Matlamatnya ialah ; Membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju dengan menggalakkan penggunaan sains dan teknologi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi serta menggiatkan pembangunan sektor perindustrian agar lebih canggih, dinamik dan dapat bersaing dengan negara-negara lain.
  8. 8. DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI Strategi pelaksanaan i. Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Sains ii. Menggalakkan pemindahan teknologi antara sektor dengan lebih agresif iii. Menggalakkan peranan sektor awam dan swasta dalam penggunaan sains dan teknologi yang terkini iv. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk merintis jalan ke arah penemuan dan penyelidikan terkini dalam sains dan teknologi v. Menubuhkan pusat mengumpul dan mengedar maklumat tentang aspek sains dan teknologi
  9. 9. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Objektif i. Untuk membentuk , mewujudkan dan mengekalkan identiti negara yang unik ii. Menjadi saluran untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan Prinsip utama i. Kebudayaan rakyat asal rantau ini menjadi teras utama ii. Islam sebagai agama rasmi menjadi unsur utama pembentukkan kebudayaan kebangsaan iii. Kebudayaan kaum lain yang sesuai juga diterapkan
  10. 10. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Strategi i. Meninggikan taraf dan mutu kesenian ii. Memenuhi keperluan sosiobudaya negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk iii. Mengamalkan toleransi agama dan budaya iv. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia
  11. 11. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA Diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Bin Mohamed, pada tahun 1983 sebagai pendekatan asas bagi pembangunan negara. Objektif Persyarikatan Malaysia bertujuan mewujudkan satu kerjasama yang erat, bermakna dan berkesan di antara pihak sektor awam dengan pihak swasta dalam menjayakan pembangunan negara yang akan membuahkan munafaat yang akan dikecapi oleh kedua-dua pihak.
  12. 12. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA Strategi Perlaksanaan i. Sikap kurang faham terhadap pihak awam dengan pihak swasta perlulah dihapuskan ii. Pihak awam dan swasta haruslah mempunyai satu persetujuan bagi mencapai matlamat negara. iii. Peraturan dan prosedur kerja pihak awam hendaklah dikaji dan diubah di mana perlu dan jika boleh pihak swasta hendaklah dilibatkan dalam menggubal peraturan serta prosedur yang ada. iv. Hubungan di antara Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun di antara satu sama lain hendaklah dipertingkatkan supaya setiap agensi kerajaan mempunyai matlamat kerja dan cara bekerja yang sama.
  13. 13. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA Objektif i. Menjadikan sektor perkilangan sebagai pertumbuhan perindustrian negara dan ekonomi keseluruhannya ii. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara iii. Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian
  14. 14. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA Strategi Perlaksanaan i. Dasar perindustrian yang berpandangkan keluar bagi mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yang tinggi ii. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri. iii. Memajukan industri berat terpilih untuk menyokong industri eksport. iv. Memaju dan menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yang bersepadu v. Membangunkan teknologi dan tenaga rakyat
  15. 15. DASAR PENSWASTAAN Objektif i. Mengurangkan beban kewangan kerajaan. ii. Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja. iii. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. iv. Pengagihan sumber secara cekap. v. Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB.
  16. 16. DASAR PERTANIAN NEGARA • Dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir pada 12 Januari 1984. • Usaha Kerajaan untuk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). • Dapat menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan dan meningkatkan eksport negara.
  17. 17. DASAR PERTANIAN NEGARA Objektif i. Meningkatkan sekuriti makanan (food security) ii. Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian iii. Mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain iv. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian v. Memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan
  18. 18. DASAR PERTANIAN NEGARA Strategi i. Pembukaan Tanah Baru ii. Pembangunan “In-Situ” iii. Perkhidmatan Sokongan Pertanian iv. Pembangunan Sosial & Institusi v. Penswastaan dan Penyertaan Pihak Swasta vi. Pembangunan Komoditi vii. Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar
  19. 19. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN • Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957. • Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. • Disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran, 1961.
  20. 20. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Objektif • Menyatukan kanak-kanak sekolah daripada pelbagai kaum dan menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk tujuan pembangunan negara (Digariskan dalam Penyata Razak- 1956) • Menggalakkan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan (Akta Pelajaran - 1961) • Membantu melahirkan tenaga kerja terlatih untuk jangka pendek dan panjang, bersatu dan berdisplin • Mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan bertaraf antarabangsa • Memastikan sistem pendidikan berupaya menangani perkembangan sains dan teknologi semasa
  21. 21. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Strategi Pelaksanaan i. Menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama ii. Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah iii. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua iv. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan v. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu vi. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun vii. Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan
  22. 22. DASAR PANDANG KE TIMUR • Diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir pada 8 Februari 1982 semasa 5th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca di K.L. • Contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan di malaysia
  23. 23. DASAR PANDANG KE TIMUR Antara program yang telah dijalankan adalah seperti berikut:- i. Perubahan Struktur i. Kad Perakam Waktu Kerja (Punch Card) ii. Penggunaan Tanda Nama (Name Tag) ii. Perubahan Sikap i. Perkhidmatan Cemerlang ii. Konsep Bersih, Cekap dan Amanah (BCA) iii. Latihan dan Kursus i. Latihan Perindustrian dan Teknikal ii. Program Pengajian Akademik
  24. 24. DASAR SOSIAL NEGARA • Satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.
  25. 25. DASAR SOSIAL NEGARA Matlamat • Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. • Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020.
  26. 26. DASAR SOSIAL NEGARA Objektif Umum • Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama,budaya,gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Objektif Khusus i. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi ii. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat iii. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial iv. Menjana sinergi multisektor.
  27. 27. CABARAN DALAM MELAKSANAKAN DASAR-DASAR NEGARA 1. SIKAP i. Kurang cekap ii. Tidak dedikasi iii. Tidak bersemangat iv. Kurang inovasi v. Tidak jujur vi. Tidak ikhlas vii. Cepat puas hati 2. ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden, sains & teknologi, penyelidikan dan pembangunan yang tidak kemas kini. 3. TAFSIRAN AGAMA Kefahaman dan tafsiran agama yang singkat dan sempit yang menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat. 4. ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan daripada kumpulan pendesak dalam negeri dan luar negara yang menyebabkan rakyat ragu-ragu.
  28. 28. RUJUKAN • http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/ekonomi/ 1271-dasar-dasar-ekonomi-.html • http://web.moe.gov.my/bppk/pdf/penerbitan/DASA R%20AWAM%201.pdf
  29. 29. TAMAT

  ×