แผนการตลาด 4 lifeyes
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

แผนการตลาด 4 lifeyes

on

 • 625 views

แผนการตลาด 4 lifeyes

แผนการตลาด 4 lifeyes

Statistics

Views

Total Views
625
Views on SlideShare
579
Embed Views
46

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

2 Embeds 46

http://www.4lifeyes.com 43
http://4lifeyes.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

แผนการตลาด 4 lifeyes แผนการตลาด 4 lifeyes Presentation Transcript

 • withเปลียนชีวตด้ วยธุรกิจ 4 LIFE ่ ิ
 • การสร้ างรายได้ จาก 4 LIFE = 5 ทาง• 1 รายได้ จากการแนะนา สิ นค้ า (กาไรขายปลีก)• 2 รายได้ จากการสร้ าง เครือข่ าย (4 ทาง) ENUMMI BEAUTY SET
 • รายได้ จากการแนะนาสิ นค้ า • ราคาปลีก 2,130 • สมาชิก 1,775 • Promotion 1,425 • Plpp 1,185 • กาไรขวดละ 355-590
 • รายได้ จากการแนะนาสิ นค้ า • ราคา 2,940 • สมาชิก 2,450 • Promotion 1,927 • Plpp 1,530 • กาไร ขวดละ 490-565
 • รายได้จากการสร้างเครือข่าย 4 ทางของ 4 LIFE • 1. รายได้จากการแนะนาคนใหม่ 25% • ื้ ่ 2. รายได้จากยอดซอสวนต ัวทีเกิน 100คะแนน 25% ่ • 3. รายได้จากโบน ัส POWER POOL • ั้ 4. รายได้จากแผนการตลาด UNILEVEL จ่าย10ชน สูงถึง64%
 • 1. รายได้ จากการแนะนาคนใหม่ 25% (1US = ฿ 37.-) ตัวอย่ าง เรา 100LP 100LP 1 100LP 2 100LP 3 ทุก 100LP จ่ าย 25% = 25 x 37 = 925.- แนะนา = 3 คน @ 925.- = 2,775.- แนะนา วันที่ 1 – 15 จ่ ายวันที่ 25 เดือน เดียวกัน วันที่ 16 – 31 จ่ ายวันที่ 10 เดือน ถัดไป
 • 2. รายได้ จาก ORDER ส่ วนตัวที่เกิน 100 LP 25% ตัวอย่ าง เรา 1,100LPส่ วนเกิน = 1,000LP x 25% = 250 x 37 = 9,250.- รับเงิน วันที่ 20 เดือนถัดไป
 • 3. รายได้ จาก BONUS POWER POOL จ่ ายจากยอดขาย 2% ทั่วโลก ตัวอย่ าง เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เรา 100LP เรา 100LP 1 2 3 1 2 3100LP 100LP 100LP 100LP 100LP 100LPเดือนที่ 3ทุกวันที่ 15 รับโบนัส POWER POOL ปัจจุบันจ่ าย ทุก 100 LP ~ 1,200.-จากตัวอย่ าง แนะนา 3 คน รับ = 3 x 1,200 = 3,600.-
 • 4 LIFE ให้รายได้สงสุดก ับคุณ ู แผน UNILEVELจ่ายได้สงถึง ู 64% ่ั ิของคอมมิชชนของการขายสนค้ากล ับคืนให้ก ับผูจาหน่าย ้ ่ั สูงกว่า 26% ของการจ่ายคอมมิชชนจากบริษ ัทอืนทวไป ่ ่ั
 • 4. รายได้ จากแผนการตลาด UNILEVEL จ่ าย 10 ชั้น สู งสุ ดถึง 64% ตามตาแหน่ ง ตัวอย่ าง LEADER DIAMOND PRESIDENTIAL DIAMOND LEVEL 1 2% 2% 2% LEVEL 2 25 % 25 % 25 % LEVEL 3 5% 5% 5% LEVEL 4 6% 12 % 3% ถ้ าเป็ น LEADER เราLEVEL 1 2% 1 2 3 500 X 2% = 10 x 37 = 370.-LEVEL 2 25 %1 2 3 1 2 3 1 2 3 2,000 X 25% = 500 x 37 =18,500.-LEVEL 3 5 % 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 400 X 5% = 20 x 37 =740.- รับรวม = 19,610 จ่ ายทุกวันที่ 20 เดือนถัดไป สรุ ป : เมื่อทาครบ 3 เดือน จะได้ รับรายได้ ทุกวันที่ 10 ,15 , 20 , 25
 • คุณสามารถสร้ างรายได้ จานวนเท่ าไหร่ ใน 4LIFE? รายได้ ต่อเดือนโดยประมาณของระดับตั้งแต่ ผ้ นาขึ้นไป ู ตาแหน่ ง รายได้ ต่อเดือน ระยะเวลาทีใช้ ่LEADER น้ อยกว่ า 12,000 บาท 1 - 2 เดือนDIAMOND 12,000 - 35,000 บาท 2 - 6 เดือนPRESIDENTIALDIAMOND 56,000 - 300,000 บาท 3 - 15 เดือนINTERNATIONALDIAMOND 140,000 - 750,000 บาท 8 - 36 เดือนGOLD INTNL.DIAMOND 600,000 - 2,700,000 บาท 24 - 60 เดือนPLATINUM INTNL.DIAMOND มากกว่ า 2,500,000 บาท ประมาณ 4 ปี
 • MAGIC OF NINETY DAYS DIAMOND
 • แนวทางสู่ ความสาเร็จมองทีตาแหน่ ง DIAMOND คุณสมบัติ : 1. แนะนา = 6 คน ่ 2. ติดตัว = 3 คน 3. คะแนน 3 ชั้นแรก = 3000 LP เรา (ถ้ าคนละ 100LP = 30 คน) ชั้นที่ 1 1 2 3 ั้ ่ชนที2 4 5 6 ชั้นที่ 3 123123123 123123123 123123123 สรุป ก็คอ สอนให้ ทุกคนทา BONUS POWER POOL ื หรือ แนะนา DIAMOND 4 LIFE
 • ั้ ่บ ันได 3 ขนสูความสาเร็จ DUPLICATION = เลียนแบบ Kt-w
 • รายได้ จากเครือข่ าย 64% 10 ชั้นลึก INFINITY360,972 ฿+Bonus150,000=510,972 100 LP ชั้นที่ 1 2% 73,260 ฿ ชั้นที่ 2 25% 36 925 =33,300 ฿ ชั้นที่ 3 5% 216 185 =39,960 ฿ ชันที่ 4 ้ 1,296 222 =287,712 ฿ 6% nity nity nity nity Infi Infi Infi Infi Kt-w
 • เลือกแล้วรวย
 • 4LIFE คือ ขุมทรัพย์
 • โปรด รีบตัดสิ นใจ ความสาเร็จรอคุณอยู่ ที่ 4 LIFE
 • สิ่ งที่ 4 LIFE ภูมใจมอบให้ แก่ ท่าน ิ“ศักยภาพไร้ ขีดจากัด”
 • โลกอยู่ในมือคุณ
 • Kt-w
 • EVERYTHING IS POSSIBLE“ทุก ทุก สิ่ งสามารถเป็ นจริงได้ ” 4 LIFE YES!