τι ειναι κακο (Από Σμαράγδα Φαρίδου, θεολόγο 2ου ΠΠΓ Θεσ/νίκης)

5,695 views
6,262 views

Published on

Θρησκευτικά Γ Γυμνασίου Πιλοτικό Πρόγραμμα

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,581
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

τι ειναι κακο (Από Σμαράγδα Φαρίδου, θεολόγο 2ου ΠΠΓ Θεσ/νίκης)

 1. 1. Πού είναι ο Θεός; Η οδύνη του σύγχρονου κόσμου και το αίτημα της σωτηρίας από το κακό. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
 2. 2. Τι είναι κακό; ΤΟ ΚΑΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ Ο Θεός δεν ευθύνεται γι' αυτό. Ο ΘΕΟΣ ΔΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ, ΑΛΛΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
 3. 3. Προπατορικό αμάρτημα: αφετηρία του κακού  Σύμφωνα με τη διήγηση της Π. Διαθήκης (της Γενέσεως), ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον άνθρωπο
 4. 4.   Aureliano Milani (1675-1749 καὶ ἐ ξανέ τειλεν ὁ Θεὸ ς ἔ τι ἐ κ τῆ ς γῆ ς πᾶ ν ξύ λον ὡ ραῖ ον εἰ ς ὅ ρασιν καὶ καλὸ ν εἰ ς βρῶ σιν καὶ τὸ ξύ λον τῆ ς ζωῆ ς ἐ ν μέ σῳ τοῦ παραδεί σου καὶ τὸ ξύ λον τοῦ εἰ δέ ναι γνωστὸ ν καλοῦ καὶ πονηροῦ . (ΓΕΝ Β΄,9)
 5. 5. 15 Καὶ ἔ λαβε Κύ ριος ὁ Θεὸ ς τὸ ν ἄ νθρωπον, ὃ ν ἔ πλασε, καὶ ἔ θετο αὐ τὸ ν ἐ ν τῷ παραδεί σῳ τῆ ς τρυφῆ ς, ἐ ργά ζεσθαι αὐ τὸ ν καὶ φυλά σσειν. 16 καὶ ἐ νετεί λατο Κύ ριος ὁ Θεὸ ς τῷ ᾿ Αδὰ μ λέ γων· ἀ πὸ παντὸ ς ξύ λου τοῦ ἐ ν τῷ παραδεί σῳ βρώ σει φαγῇ ,  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ;  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΤΤΗ ΕΝΤΟΛΗ;
 6. 6. Πόσα είδη δένδρων αναφέρονται στο βιβλικό κείμενο;  Τα δένδρα που έχουν βρώσιμο καρπό.  Τό δέντρο πού θά συντελοῦσε στήν πνευματική αὔξηση τοῦ ἀνθρώπου (ἤ καί στήν ὁλοκληρωτική ἀποξένωσή του ἀπό τό Θεό) τό δέντρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ και  τό δέντρο πού θά τοῦ χάριζε τήν αἰώνια ζωή.
 7. 7. ἀ πὸ δὲ τοῦ ξύ λου τοῦ γινώ σκειν καλὸ ν καὶ πονηρό ν, οὐ φά γεσθε ἀ π᾿ αὐ τοῦ · ᾗ δ᾿ ἂ ν ἡ μέ ρᾳ φά γητε ἀ π᾿ αὐ τοῦ , θανά τῳ ἀ ποθανεῖ σθε. 17 ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ; ΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ; ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ; ΤΙΜΩΡΙΑ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ;
 8. 8. Ο δὲ ὄ φις ἦ ν φρονιμώ τατος πά ντων τῶ ν θηρί ων τῶ ν ἐ πὶ τῆ ς γῆ ς, ὧ ν ἐ ποί ησε Κύ ριος ὁ Θεό ς. καὶ εἶ πεν ὁ ὄ φις τῇ γυναικί · τί ὅ τι εἶ πεν ὁ Θεό ς, οὐ μὴ φά γητε ἀ πὸ παντὸ ς ξύ λου τοῦ παραδεί σου; 2 καὶ εἶ πεν ἡ γυνὴ τῷ ὄ φει· ἀ πὸ καρποῦ τοῦ ξύ λου τοῦ παραδεί σου φαγού μεθα, 3 ἀ πὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ ξύ λου, ὅ ἐ στιν ἐ ν μέ σῳ τοῦ παραδεί σου, εἶ πεν ὁ Θεό ς, οὐ φά γεσθε ἀ π᾿ αὐ τοῦ , οὐ δὲ μὴ ἅ ψησθε αὐ τοῦ , ἵ να μὴ ἀ ποθά νητε. (ΓΕΝ,Γ΄1- 3)  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ;  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;  Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ.
 9. 9. Τι σημαίνει διαβάλλω;  καὶ εἶ πεν ὁ ὄ φις τῇ γυναικί · οὐ θανά τῳ ἀ ποθανεῖ σθε· 5 ᾔ δει γὰ ρ ὁ Θεό ς, ὅ τι ᾗ ἂ ν ἡ μέ ρᾳ φά γητε ἀ π᾿ αὐ τοῦ , διανοιχθή σονται ὑ μῶ ν οἱ ὀ φθαλμοὶ καὶ ἔ σεσθε ὡ ς θεοί , γινώ σκοντες καλὸ ν κα ὶ πονηρό ν. (ΓΕΝ, Γ΄, 4).
 10. 10.   • ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΑΝΩ; καὶ εἶ δεν ἡ γυνή , ὅ τι καλὸ ν τὸ ξύ λον εἰ ς βρῶ σιν καὶ ὅ τι ἀ ρεστὸ ν τοῖ ς ὀ φθαλμοῖ ς ἰ δεῖ ν καὶ ὡ ραῖό ν ἐ στι τοῦ κατανοῆ σαι, καὶ λαβοῦ σα ἀ πὸ τοῦ καρποῦ αὐ τοῦ ἔ φαγε· καὶ ἔ δωκε καὶ τῷ ἀ νδρὶ αὐ τῆ ς μετ᾿ αὐ τῆ ς, καὶ ἔ φαγον. (ΓΕΝ Γ΄, 6)
 11. 11. ΗΘΙΚΟ ΚΑΚΟ.  Η απομάκρυνση του ανθρώπου από την τελειότητα είναι απομάκρυνση από το αγαθό· και αυτό ακριβώς είναι το κακό, το οποίο έτσι ταυτίζεται με την στέρηση του αγαθού που επιβάλλει ο ίδιος στον εαυτό του με την πτώση. Επομένως το κακό δεν έχει οντολογική ύπαρξη ή κατά τον ευφυή χαρακτηρισμό του Γρηγορίου Νύσσης έχει ύπαρξη στην ανυπαρξία του, « ἐν τῷ μή εἶναι τό εἶναι ἔχει » (12). Όπως η δράσις είναι φυσική λειτουργία και η τυφλότητα δεν είναι λειτουργία αλλ ' απλώς στέρηση αυτής της λειτουργίας, έτσι είναι και το κακό απέναντι στο αγαθό· είναι στέρησή του. Αυτή η αντίληψη περί οντολογικής ανυπαρξίας του κακού συνιστά το θεμέλιο της ορθόδοξης ανθρωπολογίας και σωτηριολογίας. Το κακό, ως γέννημα των λογικών όντων, δεν μπορεί να τα εμποδίσει από τον δρόμο τους προς την προοδευτική τελείωση.
 12. 12. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ  Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει αυτό που χαρακτηρίζομε φυσικό κακό, ως ανεξάρτητο από την ανθρωπίνη βούληση.  Το ηθικό κακό έχει την ρίζα του στην ελευθερία του ανθρώπου.  Το φυσικό κακό έχει την ρίζα του στην κτιστότητα των όντων. Με το κτιστό είναι σύμφυτη η ατέλεια.
 13. 13.  Να παρακαλάς το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Κι ο Θεός, επειδή θα τον παρακαλάς πονεμένος και ταπεινωμένος, θα σού συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και θα σε κάνει καλά και στο σώμα.  (Άγιος Πορφύριος)

×