Unia europejska (pl)

 • 2,752 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,752
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
24
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  
 • 2.
  • powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007 r.), będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Jest unikatową formą tego typu na świecie mającą 30% udział
  • w światowym PKB.
 • 3.
  • Konstytucja- Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  • Kraje członkowskie- 27
  • Języki urzędowe- 23
  • Centra polityczne- Bruksela (egzekutywa i legislatywa) Strasburg (legislatywa) Luksemburg (trybunał sądowy, izba kontroli) Frankfurt (bank centralny)
  • Powierzchnia 4 324 782 km²
  • Liczba ludności ok. 500 mln (stan na 2009)
  • Gęstość zaludnienia 115 osób/km²
  • PKB 26800 $/na osobę, 16,6 bilionów $ całkowite(stan na 2007)
  • Religia dominująca chrześcijaństwo
 • 4.  
 • 5.
  • Według podpisanego w 1992 roku Traktatu o Unii Europejskiej podstawowymi celami Unii są:
  • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
  • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
  • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
  • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.
  • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów.
  • powiększenie standardów życia
 • 6.  
 • 7. flaga przyjęta przez Radę Europy, a później również przez Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na lazurowym tle. Autorem koncepcji flagi jest Arsène Heitz, zaś szczegółowy układ, proporcje i kolory zostały opracowane przez Paula M.G. Lévy'ego. Symbolika flagi Według oficjalnej wykładni dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Symbolika ta nawiązuje również do późniejszej dewizy Unii Europejskiej: In varietate concordia (z łac.: Jedność w różnorodności). Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość, nie zależy natomiast od liczby krajów członkowskich, ponieważ w chwili przyjmowania flagi Rada Europy liczyła już 14 państw członkowskich. Liczba 12 jest także odpowiednikiem liczby miesięcy w roku, godzin na tarczy zegara, znaków zodiaku, itd. Krąg zaś, w który gwiazdy zostały ułożone, jest między innymi symbolem jedności [ .
 • 8.
  • europejska waluta wprowadzona
  • w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 16 państwach tworzących strefę euro
  • w Unii Europejskiej - obejmującym ponad 322,5 mln Europejczyków. Waluta euro używana jest także w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE (Watykanie, Monako, San Marino, Andorze, Kosowie, Czarnogórze) oraz we francuskich posiadłościach na Atlantyku
  • i Oceanie Indyjskim oraz w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze.
 • 9.  
 • 10.
  • Oda do radości ( Ode an die Freude ) – poemat Fryderyka Schillera ogłoszony
  • w 1786, w wersji ostatecznej w 1803 roku. Utwór znany z fragmentów w IX symfonii Ludwiga van Beethovena. Wersja instrumentalna ody została przyjęta jako hymn Unii Europejskiej.
 • 11.  
 • 12.  
 • 13.
  • 9 maja 1950-Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, proponuje połączenie zasobów węgla oraz stali należących do Francji i Niemiec w ramach nowej organizacji otwartej na członkostwo innych krajów europejskich. Od tej daty, którą można uważać za narodziny Unii Europejskiej, dzień 9 maja jest obchodzony corocznie jako „Dzień Europy”
  • 18 kwietnia 1952- Sześć krajów zgromadzonych w Paryżu – Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Republika Federalna Niemiec
  • i Włochy – podpisuje Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Traktat wchodzi w życie 23 lipca 1952 r. na okres 50 lat.
  • 25 marca 1957- Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) zostają podpisane w Rzymie przez wymienione sześć krajów. Traktaty Rzymskie wchodzą w życie 1 stycznia 1958 r.
  • 8 kwietnia 1965- Podpisany zostaje traktat łączący organy wykonawcze trzech Wspólnot (EWWiS, EWG i Euratom)
  • i ustanawiający jedną Radę i Komisję. Wchodzi on w życie 1 lipca 1967
 • 14.
  • 1 stycznia 1973- Dania, Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo przystępują do Wspólnot Europejskich zwiększając liczbę państw członkowskich do dziewięciu. Wskutek negatywnego wyniku referendum w sprawie członkostwa Norwegia pozostaje poza Wspólnotami Europejskimi.
  • 1 stycznia 1981- Grecja staje się dziesiątym państwem członkowskim Wspólnot Europejskich.
  • 1 stycznia 1986- Hiszpania i Portugalia przystępują do Wspólnot Europejskich, zwiększając liczbę państw członkowskich do 12.
  • 17 i 28 lutego 1986- W Luksemburgu i w Hadze zostaje podpisany Jednolity Akt Europejski. Wchodzi on w życie 1 lipca 1987 r.
  • 9 listopada 1989- Upada mur berliński.
  • 3 październik 1990- Zjednoczenie Niemiec
  • 7 lutego 1992- W Maastricht zostaje podpisany Traktat o Unii Europejskiej. Wchodzi on w życie 1 listopada 1993 r.
  • 1 stycznia 1995- Austria, Finlandia i Szwecja przystępują do Unii Europejskiej, która liczy już 15 członków. W następstwie negatywnego wyniku referendum w sprawie członkostwa Norwegia pozostaje poza Unią Europejską.
  • 1 stycznia 1999- Rozpoczyna się trzeci etap unii gospodarczej i walutowej – 11 krajów UE przyjmuje euro, które zostaje wprowadzone na rynkach finansowych, zastępując waluty krajowe w transakcjach bezgotówkowych. Europejski Bank Centralny (EBC) przejmuje odpowiedzialność za politykę pieniężną.
  • 1 stycznia 2002- Banknoty i monety euro zostają wprowadzone do obiegu w 12 krajach strefy euro.
  • 1 maja 2004- Kolejne kraje przystępują do Unii Europejskiej
  • 29 października 2004- W Rzymie przyjęta zostaje Konstytucja dla Europy (pod warunkiem ratyfikacji przez państwa członkowskie).
 • 15.
  • Rada Europejska
  • Rada Unii Europejskiej
  • Parlament Europejski
  • Komisja Europejska
  • Trybunał Sprawiedliwości
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka
  • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Europejski Bank Centralny (EBC)
 • 16.
  • (fr. Conseil européen , ang. European Council ) – instytucja (na mocy Traktatu z Lizbony) Unii Europejskiej mająca za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii i jej priorytetów politycznych. Rady Europejskiej nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europy. Rada Europejska składa się z głów państw lub szefów rządów państw członkowskich oraz jej przewodniczącego (wybieranego przez Radę Europejską na 2,5-letnią kadencję)
  • i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa strategiczne cele w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz podejmuje w tym zakresie niezbędne decyzje.
  Herman Van Rompuy- Przewodniczący Rady Europejskiej
 • 17.
  • (fr. Conseil de l'Union européenne , ang. Council of the European Union ) – główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, posiada siedzibę w Brukseli, a jedynie w kwietniu, czerwcu i październiku spotkania mają miejsce w Luksemburgu. Dawniej była nazywana Radą Ministrów lub Radą Ministrów Unii Europejskiej. Rada UE przybrała obecną nazwę na mocy własnej decyzji w 1993 roku. Jednakże w traktatach stanowiących podstawę Unii cały czas widnieje nazwa Rada (gdyż do 30 listopada 2009 roku była oficjalnie nie organem Unii, ale Wspólnot Europejskich).
  Obecnie prezydencje w Radzie Unii Europejskiej sprawuje Hiszpania
 • 18.
  • instytucja Unii Europejskiej, będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu reprezentująca obywateli państw należących do UE, której członkowie są wybierani na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale też Bruksela, w której odbywa się większość obrad oraz mieszczą się biura poselskie, komisje parlamentarne i władze klubów. Sekretariat, biblioteka i część zaplecza technicznego ma zaś swoją siedzibę w Luksemburgu.
  • Obecnie Parlament Europejski liczy 736 posłów, a najliczniejszą frakcją jest Europejska Partia Ludowa posiadająca 265 posłów.
  Obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek
 • 19.
  • (fr. Commission européenne , ang. European Commission ), to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation ). Jej główną siedzibą jest Bruksela. Komisja funkcjonuje w oparciu o zasady systemu gabinetowego, a 27 komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu mają oni reprezentować interesy całej Unii, a nie państw,
  • z których pochodzą.
  Obecny przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso
 • 20.
  • (potocznie: Europejski Trybunał Sprawiedliwości ; ang. Court of Justice of the European Union , franc. Cour de justice de l'Union européenne ) – instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z siedzibą
  • w Luksemburgu. Składa się z trzech organów sądowniczych: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu
  • i Sądu do spraw Służby Publicznej. W skład Trybunału Sprawiedliwości i Sądu wchodzi po 27 sędziów, mianowanych przez każde państwo członkowskie. Przy Trybunale Sprawiedliwości działa także 8 rzeczników generalnych. W skład Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej wchodzi siedmiu sędziów, mianowanych przez Radę Unii Europejskiej na okres sześciu lat.
 • 21.
  • (ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights , franc. Cour Européenne des Droits de l’Homme ) - europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany
  • w 1998 r. na miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka do kontroli przestrzegania praw człowieka. Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych
  • w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  • i protokołach dodatkowych do niej. Wbrew potocznym wyobrażeniom Trybunał nie jest organem Rady Europy,
  Polski sędzia w ETPC Leszek Garlicki
 • 22.
  • (euroombudsman) - (ang. European Ombudsman ) - jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej, powołany na mocy traktatu
  • z Maastricht z 1992, rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1995, jednak Biuro Ombudsmana zainaugurowało ją 8 kwietnia 1997. Siedziba Rzecznika mieści się
  • w Strasburgu. Ombudsman przyjmuje skargi od obywateli Unii Europejskiej lub każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, przeciw działaniom instytucji
  • i organów Wspólnot Europejskich, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Rzecznik ma prawo i obowiązek przeprowadzania kontroli w tych instytucjach.
  Obecny Rzecznik Nikiforos Diamanduros
 • 23.
  • (ang. European Central Bank ) to bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 16 krajów Unii. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. Odpowiada za nadzorowanie systemów bankowych
  • w krajach Unii, zbieranie danych statystycznych potrzebnych dla prowadzenia polityki monetarnej, funkcjonowanie systemów płatniczych, zapobieganie fałszerstwom banknotów, współpracę z innymi organami w zakresie regulacji rynków finansowych.
  Siedziba EBC we Frankfurcie
 • 24.
  • Źródła informacji:
  • Wikipedia.pl- wolna encyklopedia
  • Europa.eu- oficjalny portal Unii Europeskiej
  • Obrazki pobrane z google.pl