2Ring_PHONE SERVICES

431 views
319 views

Published on

2Ring PHONE SERVICES (IPPS) je balik on-line sluzieb, ktore rozsiruju potencial IP telefonie. Poskytuju spolahlive a moderne komunikacne riesenie s plnou sadou uzitocnych funkcii. 2Ring IPPS je dostupne vzdy tam, kde ho potrebujete - na IP telefonochch, intranete, desktopoch, alebo v e-mailovom klientovi.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Základ aplikácie 2Ring IPPS je vybudovaný okolo korporátnych adresárov, ku ktorým majú užívatelia prístup zo svojich IP telefónov.Prístup k spoločným adresárom firmy šetrí zamestnancom čas. Nielen pri vyhľadávaní a vytáčaní kontaktov, ale aj pri ich príjme.
 • Korporátne kontakty možno považovať za služobné a osobné kontakty za súkromné.Kontakty uložené v 2Ring IPPS je možné taktiež využiť pri rozlišovaní kontaktov v 2Ring CA / 2Ring NetFAX-e
 • Poradie adresárov nastaví administrátor IPPS. Každý používateľ aplikácie má práva upraviť si poradie adresárov na svojom telefóne (vo webovom rozhraní IPPS) – zmeškané, obdržané a iniciované hovory zostávajú na horných pozíciách.Iba administrátor môže vytvárať celofiremné adresáre. Avšak používatelia môžu zdieľať adresáre, ktoré vytvorili, s ďalšími používateľmi v sieti (spolupracovníkmi). Týmto je osobný adresár môže byť použitý ako tímový adresár, adresár oddelenia alebo ako adresár celej spoločnosti. Ochrana adresárov prostredníctvom PIN je nepovinnou súčasťou IPPS.
 • Povolená dĺžka textu je závislá od typu stolného telefónu.Je možné zobraziť rôzne informácie pre číslo asociované s jedným kontaktom v 2Ring IPPS. V prípade, že číslo je asociované s viacerými kontaktmi, zobrazíme na telefóne všetky informácie.
 • Interval obnovovania obrazu závisí od typu telefónu – zvyčajne 3-4 sekundy.
 • 2Ring IPPS môžete využiť na spätnú identifikáciu. Ak viete číslo a neviete komu patrí, stačí ho iba zadať do vyhľadávania a získate všetky uložené kontaktné informácie k danému číslu.Webové rozhranie je taktiež miesto, ktoré môže každý používateľ využiť na synchronizáciu svojho osobného adresára (automaticky alebo manuálne) s kontaktmi uloženými v MS Exchange, Facebook (jednoduché priradenie profilových fotografií ku kontaktom) a taktiež v Gmail adresári. Osobné adresáre možno taktiež využiť v aplikácii 2Ring CA (Call Accounting) na automatické označovanie súkromných hovorov (rovnako možno hovory s kontaktmi uloženými vo firemných adresároch automaticky označiť ako služobné).
 • Obmedzenia synchronizačných mechanizmov:Facebook –synchronizácia profilovej fotografie/obrázku len pre už existujúce kontaktyGmail/Exchange 2007 (a staršie) – synchronizácia len kontaktovExchange 2010 – synchronizácia kontaktov a fotografií/obrázkov (len fotky z Privátnych Adresárov)Poradie adresárov je využívané pre CLID modul, hlavne pri prichádzajúcom hovore asociovanom s viacerými konaktmi.
 • 2Ring IPPS vám umožníIntegrovať dverníka 2N Helios s ktorýmkoľvek podporovaným IP telefónom (zobrazí sa obrázok a možnosť otvoriť dvere),Vysielať na skupinu IP telefónov tak ako aj :::::::: as well as to 2N SIP Speakers, ::::::::Posielať správy z IP telefónov (alebo z web rozhrania IPPS) na IP telefóny, a tiež využiť integráciu s 2N VoiceBlue hlasovými bránami na posielanie správ na mobily.
 • Vysielanie hlasových správ je možné iba na telefóny so zabudovaným reproduktorom.
 • ECB = European Central BankTaktiež Zlaté stránky sú dostupné počas 90 dní od realizovania prvej požiadavky
 • 2Ring_PHONE SERVICES

  1. 1. 2Ring IPPS v5.0:PREHĽAD PRE AVAYAIP TELEFÓNIU
  2. 2. 2Ring IPPS .. Agenda» Výhody» Predstavenie produktu › Certifikát kompatibility › Funkcionality» Systémové poţiadavky» Licenčná politika
  3. 3. 2Ring IPPS .. VýhodyKoľko Vás stojí človekohodina?» Dajte všetky svoje kontakty tam kam patria – 100 10 človekohodín zamestnancov do telefónu» Vyuţite identifikáciu volajúceho (aj v zozname zmeškaných hovorov) Zredukujte dodatočné 240 vytočených 10» pracovných dní v roku hovorov denne sieťové náklady › IP telefón slúţi ako zdroj (mikrofón) alebo ako úspora času na hovor15s reproduktor pre broadcast
  4. 4. 2Ring IPPS .. VýhodyVyuţite naplno potenciál Vašej IP telefónie!» Posilnenie centrálneho manaţmentu kontaktov › Integrácia s Vaším IS › Koniec duplicitného zadávania kontaktov › Integrácia s aplikáciami › 2Ring CALL ACCOUNTING (CA) › Korporátne kontakty sú povaţované za sluţobné › 2Ring BUSINESS FAX (NetFAX) › Faxové čísla dostupné v 2Ring NetFAX klientovi» Podpora 4 jazykov
  5. 5. 2Ring IPPS .. Predstavenie produktu
  6. 6. 2Ring IPPS ..Preverená platforma pre Avaya IPO zákazníkovPOZNÁMKA K APLIKÁCII» Linka bude pridaná v krátkom čase na Avaya DevConnect portále
  7. 7. 2Ring IPPS (IP Phone Services) ..FunkcionalityAko 2Ring IPPS zlepšuje Avaya IPT?Avaya IP telefónia v tom najlepšom!Funkcionality Avaya IP Office v8.0 IPO + IPPS v5.0Firemné (klapky) kontakty / Adresáre Jeden NeobmedzeneOsobné adresáre (pre uţívateľa) Jeden NeobmedzeneExterné kontakty (partneri, zákazníci, dodávatelia, mobily, ..) Ţiadne ÁnoSynchronizácia s IS (ERP/CRM/LDAP/Gmail/Exchange/Lotus Notes/…) Jednoduchý LDAP ÁnoIdentifikácia volajúceho (externé kontakty) Áno (len s jedným LDAP) ÁnoIdentifikácia volajúceho vrátane fotografií (mobily, externé kontakty) Nie ÁnoWeb kamery na Avaya IP Phones + Integrácia s 2N® Helios IP Nie ÁnoOdosielanie textových a Intercom (PA) správ cez LAN/WAN (tieţ na 2N® SIP Speaker) Nie ÁnoOdosielanie SMS mimo IPT sieť (tieţ cez 2N® VoiceBlue Next) Nie Áno Vyžiadajte si skúšobnú verziu 2Ring IPPS (IP Phone Services) bezplatne na www.2Ring.com/NewJuice
  8. 8. 2Ring IPPS .. Uţívateľské rozhrania IP Webový telefóny portál MS Desktop Outlook klient záložka
  9. 9. 2Ring IPPS .. Avaya IP Telefóny
  10. 10. 2Ring IPPS .. Base Modul IP telefónyNeobmedzený počet adresárovAko sa vyhľadáva na Avaya IPtelefóne? Base Modul Výber adresára Zadanie PIN (ak sa pouţíva) » Zabezpečuje dodatočné firemné a osobné adresáre › Zákazníci › Dodávatelia Zadanie vyhľadávania Výsledky a vytáčanie › Vnútorné klapky › Mobilné telefóny › Vlastné adresáre › Globálne adresáre › Tlačidlo posledného vyhľadávania..
  11. 11. 2Ring IPPS .. CLID Modul IP telefóny Identifikácia volajúceho Možno identifikovať externých volajúcich? CLID Modul » Zobrazované informácie › SpoločnosťPrichádzajúci hovor (text) Prichádzajúci hovor (fotka) › Meno a priezvisko › Fotografia (ak je dostupná) › Oddelenie / pobočka › …
  12. 12. 2Ring IPPS .. Messaging Modul #1 IP telefónyTextové správyMôžem posielať textové správy z môjhoAvaya IP telefónu? Messaging Modul Sluţby Text vs. Intercom » Odoslanie textu na › IP telefón › skupinu IP telefónov › externé číslo (mobil) » Odosielanie správy na Skupina / číslo / história Uloţené správy mobil vyţaduje GSM bránu a integráciu s API SMS Service providera » Šablóny správ
  13. 13. 2Ring IPPS .. Messaging Modul #2 IP telefónyHlasové vysielanieČo takto používať hlasové upozornenia /Intercom? Messaging Modul Sluţby Intercom » Jednosmerné hlasové správy alebo vysielanie na skupinu klapiek » Vyuţitie existujúcich IP telefónov ako Výber skupiny Začatie vysielania reproduktorov; bez kabeláţe a reproduktorov
  14. 14. 2Ring IPPS .. eRates Modul IP telefónyAktuálne výmenné kurzyAktuálne výmenné kurzy na IP eRates Modultelefóne? » Ponúka aktuálne výmenné kurzy na IP telefónoch –Sluţby -> eRates Zobrazenie kurzov pod tlačidlom sluţby » Zobrazované kurzy určuje administrátor IPPS » Podporu zobrazovania kurzov lokálnych bánk moţno pridať na poţiadanie
  15. 15. 2Ring IPPS .. Cam2phone Module IP telefónyIntegrácia s kameramiIntegrácia telefónov s kamerami? Cam2Phone Modul Dverník Vstup do garáţe » Pouţitím CLID modulu umoţníte zobrazenie obrazu k prichádzajúcemu hovoru › Dverníky (napr. 2N Helios Vstup do budovy IP) › Systémy elektronických vrátnikov › kamery › Webové kamery
  16. 16. 2Ring IPPS .. Web / Intranet
  17. 17. 2Ring IPPS .. Base Modul Webový portálVyhľadávanie kontaktov a číselAko možno využiť webové rozhranie? Base Modul » Vyhľadávanie kontaktov › Meno spoločnosti / priezvisko / meno › Typ čísla (fax, mobil, …) › Adresáre › Aţ 5 vlastných polí (funkcia, e-mail, ID, ..) » Click2dial vytáčanie z › Cisco IP telefón / IP komunikátor › Skype
  18. 18. 2Ring IPPS .. Synchronizačný nástroj Webový portálZdroje kontaktných dátOdkiaľ sú všetky tieto kontakty? Synchronizačný nástroj » Synchronizácia firemných adresárov s › LDAP (MS Active Directory, OpenLDAP, DC adresáre na CUCM) › MS Exchange › Lotus Notes › … » Obsahuje silnú podporu transformačných pravidiel
  19. 19. 2Ring IPPS .. Base Modul Webový portálZdokonalené osobné adresáreMôžem zdieľať svoje kontakty sďalšími užívateľmi? Base Modul » Vytvorenie, riadenie a synchronizácia › Outlook › Facebook › Gmail › MS Excel šablóna » Zdieľanie › S vybranými kolegami » Ochrana › PIN kód » Usporiadanie adresárov
  20. 20. 2Ring IPPS .. Messaging Modul Webový portálVysielanie hlasových a textových správAko sa dá ešte využiť Avaya telefón? Messaging Modul » Vysielanie hlasových správ na preddefinovanú skupinu telefónov » Odosielanie textových správ jednotlivo alebo na skupiny › Interné IP telefóny › Externé čísla / mobily
  21. 21. 2Ring IPPS .. Desktop
  22. 22. 2Ring IPPS .. CLID Modul Desktop tlstýDesktopCLID tlstý klient klientDá sa telefón ovládať z PC? CLID Modul - rozšírenie » Pridanie notifikácie o prichádzajúcich hovoroch na desktop » Moţnosť akceptovať / zamietnuť hovor priamo na PC » Zobrazenie stručnej informácie o tom kto volá › Priama linka na „kartu klienta“ vo Vašom IS
  23. 23. 2Ring IPPS .. Doplnok k MS Outlook MS Outlook2007/2010 záložkaVolanie priamo z MS Outlook? 2Ring IPPS pre Outlook » Vyberte si správu priamo v MS Outlook mailovom klientovi a zavolajte odosielateľovi na › klapku › mobil › súkromné číslo › …
  24. 24. 2Ring IPPS (IP Phone Services) ..Integrácia s produktmi 2N2N Produkty 2Ring IPPS’ Moduly » Cam2Phone 2N Helios IP › Zobrazenie obrazu pri prichádzajúcom hovore (otvorenie dverí z ktoréhokoľvek určeného IP 2N SIP telefónu) Speaker » Messaging › Jednosmerný prenos hlasu na IP telefóny / 2N SIP Speaker 2N Voice › Posielanie správ na IP telefóny / mobily (cez 2N Blue Next VoiceBlue)
  25. 25. 2Ring IPPS .. Systémové poţiadavky» Server › Microsoft Windows Server 2003SP2 alebo novší › Microsoft .Net Framework 3.5SP1 alebo novší › IIS 6.0 alebo novší › Microsoft SQL Server 2005/2008 Express Edition alebo vyšší › Virtualizácia › Virtuálne PC, MS HyperV, VmWare Server
  26. 26. 2Ring IPPS .. Systémové poţiadavky» Client PC › DesktopCLID › Microsoft Windows XP SP3 alebo novší (plne aktualizovaný) › Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 alebo novší › AVAYA TAPI › 2Ring IPPS pre MS Outlook záloţku › MS Outlook 2007 / 2010 › AVAYA TAPI
  27. 27. 2Ring IPPS .. Systémové poţiadavky» Messaging modul › odosielanie textových správ na externé čísla › 2N GSM brána (napr. VoiceBlue Next / Lite / Enterprise, StarGate, EasyGate, Omega, ..) vrátane jednej 2N XAPI serverovej licencie › Všetky moţnosti sú zahrnuté v našich cenových ponukách › Integrácia s API Vášho tel. providera alebo s SMS sluţbou tretej strany
  28. 28. 2Ring IPPS .. Systémové poţiadavky» Podporované Avaya IP telefóny › 4610SW (r2.2), 4620SW (r2.2), 4621SW (r2.2), 4622SW (r2.2), 4625SW (r2.5), 4630SW › 9610, 9620/9620C, 9630/9630G, 9650/9650C, 9670G › 9611G, 9621G, 9641G › 11xx, 12xx, 20xx série s UNIStim software › Všetky telefóny s WML browsrom
  29. 29. 2Ring IPPS .. Licenčný ModelCelkový počet uţívateľov s prístupom do IPPS» Základný Modul » Doplnkové Moduly › Base › Synchronizačný › Firemné a osobné nástroj adresáre › Cam2Phone › Click2dial z IPPS web rozhrania › CLID (vrátane › Globálne vyhľadávanie DesktopCLID) v adresároch › Messaging › Posledné › Odosielanie správ vyhľadávanie › Hlasové vysielanie › MS Outlook Add-In
  30. 30. 2Ring IPPS .. EPU Support» EPU (e-mail&phone + upgrades support) › Obsahuje neobmedzený počet telefonických a e-mailových konzultácií a riešenia problémov týkajúcich sa 2Ring IPPS › Právo obdrţať novú verziu IPPS vydanú počas platnosti kontraktu EPU Support › Moţno objednať k aktuálne najnovšej verzii softvéru 2Ring IPPS
  31. 31. 2Ring IPPS .. EPU+ Support» EPU+ (vyţaduje EPU balík) › Kontrola stavu OS (event log, miesto na disku) › Kontrola stavu SQL servera (miesto na disku, indexy, veľkosť ID v tabuľkách) › Kontrola IIS logov › Upgrade aplikácie na najnovšiu verziu › Kontrola výkonu špeciálnych modulov ak sú prítomné › Aktualizácia poinštalačnej dokumentácie
  32. 32. 2Ring IPPS .. Vyţiadajte si bezplatne skúšobnúverziu na http://www.2Ring.com/NewJuice» Obmedzenia skúšobnej verzie › Počet čísiel vo firemnom adresári je obmedzený na desať a zmazanie zadaných poloţiek adresára nie je moţné › Cam2Phone modul umoţňuje pridať jednu kameru › eRates modul zobrazuje informácie iba o jednom výmennom kurze ECB (CNY/EUR)
  33. 33. Záverečné ustanovenia» V prípade konfliktu medzi týmto všeobecným dokumentom a produktovou špecifikáciou platí produktová špecifikácia
  34. 34. 2Ring .. Connect with Us2Ring .. Questions Michal Grebáč Zuzana Hulmanová Product & Project Manager Business DevelopmentOFFICE +421 2 5822 4379 OFFICE +421 2 5822 4368MOBILE +421 905 349 101 MOBILE +421 915 852 106EMAIL mgrebac@2Ring.com EMAIL zhulmanova@2Ring.com2Ring .. EMEA 2Ring .. North AmericaADDRESS Galvaniho 15/C ADDRESS 331 Newman Springs Road 821 04 Bratislava Building 1, Suite 143 Slovak Republic Red Bank, NJ 07701, USAPHONE +421 (2) 5822 4550 PHONE (866) 530-9282EMAIL info@2Ring.com EMAIL info-na@2Ring.comWWW www.2Ring.com WWW www.2Ring.com

  ×