Ldp sbp

426 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
 • Ldp sbp

  1. 1. TAKLIMAT
  2. 2. SENARIOKetua Setiausaha Kementerian /Ketua Jabatan hendaklah memastikananggota masing-masing di semuaperingkat mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005. Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.“Pegawai Perkhidmatan Awam hendaklah mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.
  3. 3. SENARIOMajlis Mesyuarat Profesional Khas KPMbertarikh 22 Ogos 2007 memutuskan BPGsebagai penyelaras pelaksanaan LatihanDalam Perkhidmatan (LDP) KPM.
  4. 4. SENARIOMesyuarat Profesional KPM Bil. 7/2007bertarikh 21 November 2007 telah meluluskancadangan Konsep Pengoperasian LatihanPeningkatan Profesionalisme BidangPengajaran dan Pembelajaran bagi PegawaiPerkhidmatan Pendidikan, KPM denganpenekanan pengoperasiannya secara‘school-based’ selaras dengan konsep “letmanager manage”
  5. 5. SENARIOMesyuarat Jawatan Kuasa Induk Pembangunan Staf (JIPS)Bil. 3/2007 bertarikh 12 November 2007 menetapkan bahawaprogram peningkatan profesionalisme KPM diberitanggung jawab kepada agensi-agensi berikut:a.Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Latihan Peningkatan Profesionalisme dan Akademik Gurub.Bahagian Sumber Manusia (BSM) Latihan Peningkatan Perkhidmatan Staf Kumpulan Kakitangan Bukan Guruc. Institut Aminudin Baki (IAB) Latihan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikand. Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD) Latihan Pegawai Pelapis dan Pakar KPM
  6. 6. Isu-Isu Pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan Pelaksanaan LDP di peringkat Bahagian-Bahagian dan JPN bertindan tindih. Kekerapan Guru meninggalkan sekolah bagi mengikuti kursus yang dikendalikan oleh pelbagai pihak di KPM. Data PPP hadir kursus tidak selaras dan tiada pangkalan data yang tepat dari satu sumber maklumat. Pengurusan kewangan (agihan dan kawalan peruntukan) kurang kemas.Sebahagian pelaksanaan LDP kurang efektif dan menepati keperluan sebenar.
  7. 7. Garis Panduan PelaksanaanAnalisis Keperluan Latihan dalam Perkhidmatan
  8. 8. 1. Objektif Pelaksanaan Analisis Keperluan ; • Mengenalpasti keperluan kursus guru- guru mengikut keutamaan • Mengenalpasti keperluan kursus guru- guru mengikut keperluan (what courses are needed by which target groups)
  9. 9. FOKUS,SKOP LATIHAN DAN LATIHAN Y
  10. 10. PERLAKSANAAN KURSUS
  11. 11. PERLAKS ANAAN KURS USPenggunaan premis-premis kerajaan IPG,BTPN,PKG,PPD,Sekolah,IPTA)Kursus Secara on-site dan in house. Diadakan pada hujung minggu di pusat-pusat latihan berhampiran.Kursus hujung minggu secara school based pada hari sabtu secara berperingkat.Kursus dalam cuti persekolahan.
  12. 12. P E L A P O R A N P R E S TA S ILaporan prestasi perbelanjaan perludihantar ke Bahagian Sekolah sebelum 3hbsetiap bulan.
  13. 13. KRITERIA AKTIVITI PROFESIONAL KEGURUANKriteria penetapan jumlah aktiviti yang diambilkira untukkehadiran kursus 7 hari setahun adalah bagi aktivitiprofessional berikut: •Kursus •Bengkel •Taklimat Profesional •Seminar •Input in house •Hari ProfesionalAktiviti professional yang melibatkan jangkamasasekurang-kurangnya 6 jam terkumpul dianggap sebagai 1 hariberkursus.
  14. 14. S UMB ER KEPAKARAN : P E N C E R A M A H /F A S I L I T A T O R /J U R U L A T I HPENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH Institusi Kepakaran1. Guru Cemerlang Sekolah CTH: •Di sekolah •Bidang kepakaran khusus •GC Matematik Men •Rekriasi matematik •Teknik Cepat Membaca CTH: Sekolah 2. Jurulatih Daerah •Sukan Permainan Negeri •Bulan Sabit Merah CTH: IPG •Bidang Mata Pelajaran IPTA •ICT 3. Pensyarah INTAN •Prasekolah IPTS •Pemulihan dll •Pengurusan Perubahan •Pengurusan Bilik Darjah •Dll
  15. 15. S UMB ER KEPAKARAN : P E N C E R A M A H /F A S I L I T A T O R /J U R U L A T I HPENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH Institusi Kepakaran CTH: Bahagian JPN Pegawai Perkhidmatan Inovasi Pedagogi 4. PPD Pendidikan Pengurusan Tingkah laku Guru Pengurusan Tekanan Sumber Motivasi Kecemerlangan CTH: Kemahiran Belajar 5. Perunding/Konsultan NGO ESQ dan Solf Skill Jurulatih Silat Jurulatih Renang
  16. 16. KEMUDAHAN PUSAT KURSUSSelaras dengan fokus kursus berasaskansekolah/setempat, pusat kursus adalah dalamlingkungan 25 KM.(Kecuali sekolah di kawasan pedalaman dan yangtidak cukup kemudahan infrastruktur).
  17. 17. KEMUDAHAN PUSAT KURSUS1.KEMUDAHAN DI SEKOLAH SEKOLAH Kemudahan/ Bilangan kelengkapan 1. Dewan Kuliah CTH: •Kapasiti 70 ke atas •Pendingin hawa •Kapasiti 40-70 •Kerusi/Meja •Kapasiti 40 ke bawah •LCD •Pembesar suara 2. Bilik Darjah •Kemudahan PC/Notebook Makmal •Akses Internet •Komputer •Lain-lain peralatan yang sesuai •Sains dengan kursus •KH •Muzik Nota: Bagi sekolah-sekolah di kawasan pendalaman kursus-kursus di urus dan •Bahasa dikendalikan oleh PPD/JPN. Sekolah-sekolah - pendalaman adalah lebih menjimatkan diurus dan dikendalikan secara pakej sama ada di premis 3. Dewan Besar swasta atau kerajaan. 4. Gimnisium
  18. 18. KEMUDAHAN PUSAT KURSUS1.KEMUDAHAN DI SEKOLAH SEKOLAH Kemudahan/ Bilangan kelengkapan CTH: 5. Gelanggang •Pendingin hawa •Kerusi/Meja •LCD •Pembesar suara 6. Padang •Kemudahan PC/Notebook •Akses Internet •Lain-lain peralatan yang sesuai 7. Dataran Kejat/Padang Kawat dengan kursus Nota: Bagi sekolah-sekolah di kawasan pendalaman kursus-kursus di urus dan 8. Pusat Pendidikan luar/Pusat Koko dikendalikan oleh PPD/JPN. Sekolah-sekolah pendalaman adalah lebih menjimatkan diurus dan dikendalikan secara pakej sama ada di premis swasta atau kerajaan. 9. BTPN/PKG
  19. 19. P E N S IJ IL A N1.Untuk tujuan pensijilan dan kredit tambah satu sistem penilaian pra dan post kursus perlu disediakan dengan menggunakan item penilaian yang standard bagi semua aras yang dapat menilai keberkesanan kursus.2. Jenis-Jenis Sijil i. Sijil Kemahiran / Kecekapan ii. Sijil Pencapaian iii. Sijil Kehadiran
  20. 20. P E N S IJ IL A N3. Badan Menganugerah Sijil • Kementerian Perlajaran Malaysia : KPPM • Institut Pendidikan Guru • Badan Profesional • Sekolah Berkenaan4. Syarat-syarat dan terma penganugerahan sijil Antara item yang perlu dinilai; i. Kehadiran ii. Pemerhatian iii. Ujian kertas pensil
  21. 21. PELAPORAN PELAKS ANAAN KURS USSekolah/Penganjur kursus membuat pelaporanyang lengkap termasuk perkara berikut: •Surat Panggilan Kursus •Jadual Kehadiran •Perjalanan kursus/Jadual Kursus •Pengurusan/peruntukan kewangan •Porang penilaian kursus peserta •Laporan umum •Salinan sijil kursus •e-Laporan dalam Laman Blog
  22. 22. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT JPN, PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN SEKOLAHJAWATANKUASA LDP : SEKOLAH MENENGAHPengerusi: PengetuaNaib Pengerusi: Penolong Kanan I (Akademik)Guru Penyelaras LDP: Ketua BidangSetiausaha: “Lantikan sekolah”Jawatankuasa Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penyelia Petang Ketua Bidang / Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Data Pengerusi Kelab/Bilik Guru Ketua Pembantu Tadbir
  23. 23. TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURU BESAR1. TAKLIMAT PENGOPERASIAN LATIHAN KEMAJUAN STAF PERINGKAT SEKOLAH
  24. 24. TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURU BESAR2. PEMBENTUKAN JAWATANKUASA LATIHAN KEMAJUAN STAF PERINGKAT SEKOLAH
  25. 25. TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURU BESAR3. PERLANTIKAN PEGAWAI MEJA ATAU SETIAUSAHA LATIHAN KEMAJUAN STAF PERINGKAT SEKOLAH
  26. 26. TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURU BESAR4. ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) PERINGKAT SEKOLAH
  27. 27. TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURU BESAR5. CADANGAN LATIHAN KEMAJUAN STAF PERINGKAT SEKOLAH
  28. 28. TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURU BESAR6. MENGHANTAR LAPORAN LATIHAN KE BAHAGIAN SEKOLAH SEBELUM 3HB SETIAP BULAN
  29. 29. TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURUBESAR1. WARAN 7.1 Waran Peruntukan oleh Bahagian Sekolah pada kadar RM200/Guru/7 Hari 7.2 Tempoh 7 hari diberikan kepada pihak sekolah yang belum menghantar kertas cadangan. Sekiranya kertas berkenaan tidak sampai ke Bahagian Sekolah dalam tempoh tersebut waran akan ditarik balik. 7.3 Selepas 15 Oktober 2008 baki peruntukan akan ditarik balik. 7.4 Sepatutnya akhir Julai 2008 baki peruntukan mesti kurang dari 30%.

  ×