Theories for Learning with Emerging Technologies
ทฤษฎีเพื่อการเรียนรู้กับเทคโนโลยีเกิดใหม่
จัดทาโดย
1. นางสาวจันทิมา บุญโช...
การออกแบบและมองภาพรวมให้เห็นเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติเดิมและการเรียนรู้แบบใหม่พร้อมทั้งทฤษฎีการเรียน
การสอนซึ่งเป็นแนวทางทางให้...
1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
บร...
1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้สอน
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับเนื้อหา
อธิบาย...
แผนการมีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้มีความสาคัญต่อ Emerging Technologies
1. คอนสตรัคติวิสต์
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาหลักการหรือ
แนวทางใ...
2. ทฤษฎีความซับซ้อนทฤษฎีความซับซ้อน
เน้นโครงสร้างทางสังคมที่เราจะสร้างการจัดการเรียนรู้
ความเข้าใจนี้จะช่วยแนะนาพวกเราในกา...
3.ทฤษฎีการเรียนการสอนจากความใกล้ชิด
เป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนและครูจะต้องพัฒนาความรู้ให้เท่าทัน
และมีประสิทธิภาพบริบทของออนไลน์...
4. ทฤษฎีการเรียนรู้เครือข่าย
เป็นความสามารถในการกระจายการสื่อสารโดยใช้การ
ติดต่อสื่อสารโดยตรงหรือใกล้เคียงกันจากคนหนึ่งไปย...
5. Heutagogy
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้บนพื้นฐานของแนวคิดของตัวเองเป็นอิสระ
พิจารณาการเรียนรู้ เป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง...
6.Connectivism
เป็นทฤษฎีเครือข่ายของการเรียนรู้ที่สามารถดึงชุดที่มีความ
หลากหลายของทฤษฎีการเรียนรู้จากการศึกษาปรัชญาของควา...
สวัสดีค่ะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Week 4 (ppt)

618 views
459 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Week 4 (ppt)

 1. 1. Theories for Learning with Emerging Technologies ทฤษฎีเพื่อการเรียนรู้กับเทคโนโลยีเกิดใหม่ จัดทาโดย 1. นางสาวจันทิมา บุญโชติ รหัส 565050036-5 2. นางสาวพิมพ์พร ชาวแสน รหัส 565050045-4 3. นางอุไรวรรณ ชาญกัน รหัส 565050222-8 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. การออกแบบและมองภาพรวมให้เห็นเกี่ยวกับแนว ปฏิบัติเดิมและการเรียนรู้แบบใหม่พร้อมทั้งทฤษฎีการเรียน การสอนซึ่งเป็นแนวทางทางให้เกิดประสิทธิภาพของการ พัฒนาการการเรียนรู้ ทฤษฎีเพื่อการเรียนรู้กับเทคโนโลยีเกิดใหม่
 3. 3. 1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน บริบทแนวคิดของ มัวร์ (1989) บริบทแนวคิดของ มัวร์ (1989) จากความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่ง เป็นบริบทของการนิยามการสื่อสารในการศึกษา การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 สิ่ง ได้แก่ ผู้เรียน เนื้อหา และ ผู้สอน
 4. 4. 1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา 2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้สอน 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับเนื้อหา อธิบายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของทั้ง 3 ปฏิสัมพันธ์นี้ บริบทแนวคิดของ( anderson&Garrison,1998)
 5. 5. แผนการมีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้
 6. 6. ทฤษฎีการเรียนรู้มีความสาคัญต่อ Emerging Technologies 1. คอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาหลักการหรือ แนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และ กิจกรรมกลุ่มคนเหล่านี้คือว่าการมีส่วนร่วมที่ใช้งานโดย ผู้เรียนเป็นสาคัญที่สาคัญและที่หลายมุมมองและนาไปสู่การ เจรจาอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 7. 7. 2. ทฤษฎีความซับซ้อนทฤษฎีความซับซ้อน เน้นโครงสร้างทางสังคมที่เราจะสร้างการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจนี้จะช่วยแนะนาพวกเราในการสร้างและจัดการ สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์
 8. 8. 3.ทฤษฎีการเรียนการสอนจากความใกล้ชิด เป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนและครูจะต้องพัฒนาความรู้ให้เท่าทัน และมีประสิทธิภาพบริบทของออนไลน์และออฟไลน์ทั้งสอง อย่างนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วการจัดการ เรียนการสอนต้องมีการโต้ตอบออนไลน์ร่วมกัน
 9. 9. 4. ทฤษฎีการเรียนรู้เครือข่าย เป็นความสามารถในการกระจายการสื่อสารโดยใช้การ ติดต่อสื่อสารโดยตรงหรือใกล้เคียงกันจากคนหนึ่งไปยังคนจานวนมาก หรือสื่อสารได้พร้อมกันในหลายสถานที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน สามารถใช้ในหลากหลายวิธีในการศึกษาอย่างเป็นทางการและการ เรียนการสอน วิวัฒนาการล่าสุดของเว็บไซต์สังคม ผู้เรียนมีโอกาสที่จะ แสวงหาและแบ่งปันคาถามความเข้าใจ
 10. 10. 5. Heutagogy เป็นทฤษฎีการเรียนรู้บนพื้นฐานของแนวคิดของตัวเองเป็นอิสระ พิจารณาการเรียนรู้ เป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่ เน้นเมื่อมีความพร้อม โดยจะถือว่าที่ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและในเวลาจริง โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ สภาพแวดล้อมต่างๆด้วยตนอง
 11. 11. 6.Connectivism เป็นทฤษฎีเครือข่ายของการเรียนรู้ที่สามารถดึงชุดที่มีความ หลากหลายของทฤษฎีการเรียนรู้จากการศึกษาปรัชญาของความรู้และ การจัดการความรู้ตั้งอยู่ในวาทกรรมของการเปลี่ยนแปลงในด้าน การศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นใหม่ที่ นาเสนอโดยเทคโนโลยี โดยทฤษฎีนี้มีป้าหมายคือการเรียนรู้จากการ สร้างการเชื่อมต่อใหม่กับห้องเรียน
 12. 12. สวัสดีค่ะ

×