Loe[1]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Loe[1]

on

 • 766 views

 

Statistics

Views

Total Views
766
Slideshare-icon Views on SlideShare
764
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 2

http://blocs.xtec.cat 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Loe[1] Loe[1] Presentation Transcript

  • LOE. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
  • PREAMBUL
   • Importància personal i social de l’educació
   • INDIVIDUAL: personalitat, capacitats, comprensió realitat
   • SOCIAL: transmissió i renovació de coneixements i valors
  • Títol preliminar Capítol I: Principis educació
   • Qualitat, igualtat oportunitats, integració, compensació, flexibilitat (diversitat alumnat)
   • Valors: llibertat, responsabilitat, solidaritat, tolerància, igualtat, respecte, justícia, igualtat sexes
   • Educació permanent, orientació, esforç i motivació
   • Autonomia escola, participació, prevenció conflictes
   • Reconeixement funció docent
   • Foment recerca, innovació i avaluació
   • Cooperació a tots els nivells
  • Capítol I: Fins educació
   • Desenvolupament personalitat i capacitats
   • Respecte a drets individuals
   • Tolerància i llibertat dintre principis democràtics
   • Responsabilitat, mèrit i esforç individuals
   • Pau, drets humans, vida en comú, cohesió social, cooperació, respecte natura i sostenibilitat
   • Autoaprenentatge, iniciativa personal
   • Pluralitat lingüística i cultural de Espanya
   • Hàbits intel·lectuals, tècniques treball, coneixements, hàbits saludables
   • Preparació per activitats professionals, exercici ciutadania
  • Poders públics, atenció prioritària a factors relacionats amb qualitat:
   • Qualificació i formació professorat
   • Treball docent i equips
   • Dotació de recursos educatius
   • Recerca, innovació i experimentació
   • Lectura i biblioteques
   • Autonomia de gestió
   • Funcions directiva i inspectora
   • Avaluació
  • Capítol II: L’organització dels ensenyaments al llarg de la vida
   • ENSENYAMENTS: infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, idiomes, arts, esports, adults, universitat
   • Educació bàsica (EB): primària i ESO
   • Educació secundària: ESO i postobligatòria (batxillerat, FP-M, Arts-M i Esports-M
   • Educació universitària: ensenyaments universitaris, FP-S, Art-S, Esports-S.
   • Ensenyaments especials: idiomes, arts, esports
   • Educació a distància, suport i atenció específica
  • Educació Bàsica
   • Obligatòria i gratuïta per a totes les persones
   • 10 anys, entre els 6 i els 16 (i fins als 18)
   Educació durant la vida
   • Dret educació durant la vida: adquirir, actualitzar, completar, ampliar coneixements, destreses personals i professionals
   • Administracions: informació, oferta, promoció
  • Capítol III: Currículum
   • Currículum: conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes, criteris d’avaluació dels ensenyaments
   • La norma fixa els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments mínims:
   • >55% dels horaris escolars CCAA amb llengua cooficial
   • >65% dels horaris escolars CCAA sense llengua cooficial
   • AAEE establiran el currículum; els centres docents el desenvoluparan i completaran
   • Els títols: Estat, homologa. AAEE, expedeix.
  • Capítol IV: Cooperació entre AAEE
   • Conferència sectorial d’educació. Concertació de criteris i objectius comuns per millorar la qualitat.
   • AAEE i Ajuntaments concert de criteris i objectius per la qualitat
   • CCAA podran delegar competències de gestió de determinats serveis educatius als municipis
   • Cooperació entre administracions: acords i convenis
   • Compartir informació
  • Titol I: Els ensenyament i la seva ordenació Capítol I: Educació Infantil
   • Educació infantil: etapa educativa voluntària de 0 a 6 anys. Cooperació amb les famílies
   • OBJECTIUS (desenvolupament de capacitats)
   • >Conèixer el cos propi i dels altres
   • >Observar i explorar l’enton proper
   • >Adquirir autonomia
   • >Desenvolupar capacitats afectives
   • >Relacionar-se amb els altres. Conviure
   • >Desenvolupar habilitats comunicatives
   • >Iniciar-se en habilitats lògiques i matemàtiques, lecto-escriptura, moviment, gestualiat i ritme
  • Ordenació i principis
   • E. Infantil: dos cicles. Primer (0-3 anys), segon (3-6 anys)
   • Fites del dos cicles: afectivitat, moviment, hàbits, comunicació, llenguatge, socialitat, medi, autoimatge, autonomia
   • Continguts: ordenats en àrees i desenvolupats globlament
   • AAEE. Segon cicle: inici llengua estrangera al segon cicle, foment lectura i escriptura, mates, TIC, comunicació i expressió visual i plàstica
   • Mètodes: experiències, joc, ambient d’autoestima i integració social
   • AAEE. Continguts del primer cicle i regulació dels requisits dels centres amb primer cicle, increment de places
   • Segon cicle EI: gratuït (educació pública i concerts privada)
   • Centres podran oferir: el primer cicle, el segon o tots dos
  • Capítol II. Educació primària
   • E.Primària. 6 cursos entre els 6 i els 12 anys
   • Finalitat. Educació pel desenvolupament personal, adquirir habilitats culturals bàsiques: expressió i comprensió oral, lectura, escriptura, càlcul, habilitats socials, hàbits de treball i estudi, sentit artístic, creativitat i afectivitat.
   • Activitat educativa. Integració d’experiències i aprenentatges adaptada a l’edat.
  • Objectius (capacitats)
   • Conèixer i apreciar valors i normes de convivència, ciutadania i drets humans. Actuar en conseqüència
   • Desenvolupar hàbits de treball individual i equip, d’esforç i responsabilitat. Actituds de autoconfiança, sentit crític, iniciativa, curiositat, interès i creativitat
   • Adquirir habilitats en relació als conflictes
   • Conèixer i respectar diferències culturals i personals, la igualtat de drets i respectar persones discapacitades
   • Conèixer i emprar la llengua castellana i la cooficial i desenvolupar hàbits de lectura
   • Adquirir competència comunicativa bàsica en una llengua estrangera: expressar i comprendre missatges senzills
   • Desenvolupar competències matemàtiques bàsiques, resolució de problemes, càlcul... Aplicables
   • Conèixer i valorar entorn natural i social
   • Iniciació TIC
   • Ed. Artística: utilització representacions i expressions
   • Valorar higiene i salut. Educació física i esport
   • Conèixer i valorar els animals i la seva cura
   • Afectivitat. Educació vial
  • Organització
   • Tres cicles de dos anys acadèmics
   • Àrees:
   • > Llengua castellana i literatura i, en el seu cas, llengua cooficial i literatura
   • >Llengua estrangera
   • >Matemàtiques
   • >Coneixement Medi natural, social i cultural
   • >Educació Artística
   • >Educació física
   • >En un dels cursos del tercer cicle: Educació per la ciutadania i drets humans
   • AAEE: al tercer cicle es podrà afegir una segona llengua estrangera
   • Especial atenció les àrees instrumentals
   • L’acció tutorial orientarà el procés eduatiu
  • Principis pedagògics
   • DOCÈNCIA
   • Diversitat de l’alumnat. Individualització. Prevenció dificultats aprenentatge i reforçaments
   • Èmfasi en la comprensió lectora, expressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors. Eixos tranversals de totes les àrees
   • Temps diari a l’hàbit de lectura
   • AVALUACIÓ
   • Continua i global.
   • En podrà romadre 1 curs més. Pla recuperació
   • Informe d’etapa: aprenentatges, objectius i competències bàsiques assolides
   • Avaluació diagnòstica. 4 Primària. Caràcter formatiu i orientador per als centres, informatiu per a les famílies i la comunitat educativa
  • Capítol III. ESO
   • ESO: 4 cursos, entre els 12 i els 16 anys
   • Finalitat. Formació humanística, artística, científica i tecnològica; desenvolupar hàbits d’estudi i treball; preparació per a estudis posteriors i inserció laboral; formar en l’exercici de drets i obligacions cíviques.
   • ESO. Educació comuna i diversa dels alumnes. Especial atenció a l’orientació.
   • AAEE. Mesures de diversitat: adaptacions currículum, integració de matèries en àmbits, agrupaments flexibles, desdoblaments, optatives, reforçaments, programes personalitzats alumnat NEE
   • Centres: autonomia organització grups i matèries per assolir els objectius de l’ESO
  • Objectius
   • Conèixer i apreciar valors i normes de convivència, ciutadania i drets humans. Actuar en conseqüència
   • Desenvolupar hàbits de treball individual i equip, d’esforç i responsabilitat. Actituds de autoconfiança, sentit crític, iniciativa, curiositat, interès i creativitat
   • Adquirir habilitats en relació als conflictes
   • Conèixer i respectar diferències culturals i personals, la igualtat de drets i respectar persones discapacitades
   • Conèixer i emprar la llengua castellana i la cooficial i desenvolupar hàbits de lectura
   • Adquirir competència comunicativa bàsica en una llengua estrangera: expressar i comprendre missatges senzills
   • Desenvolupar competències matemàtiques bàsiques, resolució de problemes, càlcul... Aplicables
   • Conèixer i valorar entorn natural i social
   • Iniciació TIC
   • Ed. Artística: utilització representacions i expressions
   • Valorar higiene i salut. Educació física i esport
   • Conèixer i valorar els animals i la seva cura
   • Afectivitat. Educació vial
  • ORGANITZACIÓ: cursos 1,2,3
   • MATÈRIES: tots els cursos
   • > Llengua castellana i literatura i, en el seu cas, llengua cooficial i literatura
   • >Llengua estrangera
   • > Matemàtiques
   • > Ciències Naturals (3r. Desdoblament: Biologia i geologia; física i química)
   • > Ciències Socials, geografia i història
   • >Educació plàstica i visual
   • >Música
   • >Tecnologia
   • > Educació física
   • Les matèries en negreta seran cursades per tots els alumnes en cada curs
   • En un dels tres cursos tots els alumnes cursaran Educació per a la ciutadania i drets humans
   • Matèries optatives alguna matèria en el conjunt dels 3 cursos (2a llengua estrangera, cultura clàssica...)
   • AAEE podran incloure 2a llengua estrangera com. a matèria troncal
   • A 1r i 2n els alumnes cursaran màxim de 2 matèries mes que a la Primària
   • A totes matèries: comprensió oral i escrita, TIC, valors, audiovisual
   • Programes de reforçament
  • ORGANITZACIÓ: curs 4t
   • MATÈRIES:
   • > Llengua castellana i literatura i, en el seu cas, llengua cooficial i literatura
   • >Llengua estrangera
   • >Matemàtiques
   • >Ciències Socials, geografia i història
   • >Educació física
   • -Educació ético-cívica
   • A més els alumnes cursaran 3 de les següents matèries:
   • > Biologia i geologia
   • >Física i química
   • >Educació plàstica i visual
   • >Informàtica
   • >Llatí
   • > Música
   • >Segona llengua estrangera
   • >Tecnologia
   • Matèries optatives: una o més (AAEE)
   • Matèria Educ. ètico-cívica, especial atenció igualtat home/dona
   • AAEE podran incloure 2a llengua estrangera com. a matèria troncal
   • A totes matèries: comprensió oral i escrita, TIC, valors, audiovisual
   • Programes de reforçament
   • Caràcter orientador: estudis postobligatoris i vida laboral. Organit. matèries
  • Principis pedagògics
   • DOCÈNCIA
   • Diversitat de l’alumnat. Individualització. Prevenció dificultats aprenentatge i reforçaments.
   • Autoaprenentatge i treball en equip
   • Èmfasi en la lectura (totes les matèries), expressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors. Eixos tranversals de totes les àrees
   • Primers cursos: professors impartiran més d’una matèria a un mateix grup d’alumnes (amb qualificació deguda)
   • Tutoria personal dels alumnes i orientació (fonamental)
   • Programes diversificació curricular : (fita: assolir GES)
   • >diversificació curricular des de 3r per a determinats alumnes (referent, mínims)
   • >Alumnes repetidors sense condicions per fer 3r, poden.. Programes de diversificació curricular, prèvia avaluació
  • ORGANITZACIÓ: 4t curs
   • AVALUACIÓ
   • Continua i diferenciada (matèries currículum)
   • Promoció de curs : decisió col·legiada professors alumne. Referents: objectius.
   • >Promoció curs: superació objectius matèries cursades o insuficient en dos matèries
   • >Repetició curs: insuficient en 3 o més matèries. Excepcions motivades equip docent
   • >AAEE. Proves extraordinàries per a recuperar matèries
   • >Promocionar sense superar totes les matèries: reforçaments
   • Obtenció GES: decisió col·legiada professors alumne. Referents: objectius i competències bàsiques
   • Repetició: 1 vegada, mateix curs i 2 al llarg de l’etapa. 4t: 2 vegades sinó hi ha repetició anterior
   • Alumnes al final ESO no GES: prova extraordinària de les matèries no superades
   • Alumnes programes diversitat: avaluació objectius etapa i criteris avaluació dels respectius programes
   • Avaluació diagnòstica de Cb. 2n ESO. Caràcter formatiu i orientador per als centres, informatiu per a les famílies i la comunitat educativa
  • Programes qualificació professional inicial (pqpi)
   • AAEE pqpi. Alumnat >16 anys (fets abans 31.12...) sense GES. Excepció amb alumnat amb 15 anys
   • Objectiu : alumnat assoleixi competències professionals (Catàleg Nacional Qualificacions Professionals Llei 5/2002, 19.06). Inserció laboral i estudis
   • PQPI: 3 tipus de mòduls :
   • >Del catàleg
   • >Generals: ampliar Cb i inserció laboral
   • >Voluntari: obtenció GES (succesiu o simultani).
   • Alumnat que superi mòduls obligatoris dels PQPI: certificació professional (relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació professional
   • Oferta PQPI: centres educatius, ajuntaments, associacions professionals, ONG, empresaris, sindicats (coord. AAEE)
  • Títol Graduat ESO
   • GES: alumnat que assoleixi les Cb i els objectius de l’etapa
   • GES: permet accedir als Batxillerat, FP-M, cicles de grau mitjà d’arts plàstiques, disseny, esports i al món laboral
   • No GES: certificat d’escolaritat en què constaran els anys cursats.
  • Capítol IV: Batxillerat (*)
   • PRINCIPIS GENERALS:
   • Proporcionar maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats per a funcions socials, incorporació a la vida activa i l’accés a l’educació superior
   • Accés al Batxillerat: alumnat amb GES
   • Batxillerat: 2 cursos, amb modalitats diferents (especialitats: criteris personals i socials)
   • Alumnes poden cursat Batxillerat: 4 anys
   • (*) Modificació per RD 1467/2007, de 2 de novembre
  • Objectius: desenvolupar capacitats
    • Excercici ciutadania democràtica: cívilitat responsable.
    • Consolidar maduresa personal i social: acció autònoma i responsable amb esperit crític. Preveure i resodre conflictes
    • Hàbits de lectura, estudi i disciplina
    • Domini Llengua castellana i la cooficial: oral i escrita
    • Expressió fluïda i correcta en 1 o més ll. Estrangeres
    • Emprar TIC amb solvència i responsabilitat
    • Conèixer i valorar realitats món contemporani: evolució
    • Habilitats amb conexements científics i tecnològics (modalitat)
    • Mètode científic. Recerca. Medi ambient
    • Esperit emprenedor: creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball...
    • Sensibilitat artística i literaria. Criteri estètic
    • Educació física i esports: desenvolupament personal i social
    • Educació vial: actituts de respecte i prevenció
  • Organització.
   • Modalitats : Arts, Ciències i Tecnologia, Humanitats i C. Socials
   • Batxillerat: matèries comunes, de modalitat i optatives
   • GE : ordenació batxillerats
   • Alumnes : elecció matèries i de vies de les modalitats. AAEE facilitaran als alumnes cursar matèries en altres centres (educació a distància)
   • Matèries comunes: Llengua castellana i Literatura i de la llengua cooficial, Llengua estrangera, Ciències Món contemporani, EF, Filosofia i ciutadania, Història filosofia, Història Espanya
   • Matèries optatives : AAEE. Concreció al PE de centre
   • GE i CCAA: reconeixement entre estudis BATX i CF-M, en casos sense titulacions.
  • Principis Pedagògics
   • Activitats educatives : capacitat autoaprenentatge, treball equip, emprar metodologies de recerca
   • AAEE: promoció activitats interessants, hàbits lectura, capacitat d’expressió en públic
  • Avaluació i promoció
   • Avaluació aprenentatge : contínua i diferenciada per matèries.
   • Superació matèries. Professor de matèria decideix la superació per l’alumne dels objectius
   • Promoció . De 1r a 2n amb tot aprovat o 2 matèries suspeses. Matricularse a 2n de les matèries pendents de 1r. Activitats de recuperació i avaluació de les matèries pendents
   • Alumnes podran fer prova extraordinària de matèries no superades
  • Títol de Batxiller
   • Alumnes que superin el Batx (avaluació positiva de totes les matèries de l’etapa) en qualsevol modalitat rebran el títol de Batxiller amb efectes laborals i acadèmics
   • Títol de Batx faculta per accedir a l’educació superior
   Prova accés universitat
   • Superació prova única. Validesa per accedir a les titulacions de les universitats espanyoles
   • AAEE i universitats ordenaran les proves
   • Alumnes d’altres països UE accés previ conveni
  • Capítol V: Formació professional
   • PRINCIPIS GENERALS
   • >Capacitació per exercir professions, accés a la feina...
   • >Preparar alumnat en un camp professional i adaptació a modificacions laborals
   • >FP: conjunt de cicles formatius (organització modular, duració variable i continguts teòrics i pràctics)
   • >FP: cicles de grau mitjà i superior (Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals)
   • >GE (consulta CCAA) establirà les titulacions i currículum
  • Objectius
   • Desenvolupar competència general segons estudis
   • Comprendre trets i organització sector productiu i mecanisme d’inserció professional, legislació laboral, drets i obligacions
   • Aprendre autònom i treball equip, prevenció i resolució conflictes. Igualtat oportunitats H/D
   • Treball amb seguretat i salut. Prevenció riscos
   • Identitat professional motivadora d’aprenentatges i adaptacions per canvi social i productiu
   • Esperit emprenedor i iniciativa
  • Condicions d’accés
   • Cursar FP-M: títol de Graduat ESO
   • Cursar FP-S: títol de Batxiller
   • També accés amb superació de prova (AAEE):
   • >FP-M: 17 anys edat.
   • >FP-S: 19 anys edat (o 18 amb títol de Tècnic amb especialitat relacionada)
   • Exempció: superació programes Qualificació inicial, cicle formatiu grau mitjà, certificat professional
   Contingut i organització oferta
   • AAEE programar oferta
   • Currículum: inclourà part pràctica (exempció casos)
   • FP inclourà continguts científics, tecnològics i organitzatius
  • Títols i convalidacions
   • Avaluació del cicles formatius per mòduls professionals
   • Superació del cicle formatiu: avaluació positiva en tots els mòduls del cicle.
   Avaluació
   • Superació FP-M: títol de Tècnic de la corresponent professió
   • El tílol de Tècnic (alumnat amb FP-M): accés a totes les modalitats de Batx.
   • Superació FR-S: títol de Tècnic Superior: accés a estudis universitaris a determinar (convalidacions)
   • No superació de FP: certificat acadèmic dels mòduls superats
  • Capítol VI: ensenyaments artístics
   • Secció I: Música i dansa
   • Secció II: Arts plàstiques i disseny
   • Secció III: Arts superiors
   Capítol VII: ensenyaments idiomes Capítol VIII: ensenyaments esportius Capítol IX: ensenyaments adults
  • Títol II: Equitat Educació Capítol I: Alumnat necessitat específica de suport educatiu
   • Secció I: Alumnat NEE
   • Secció II: Alumnat altes capacitats intel·lectuals
   • Secció III: Alumnat amb integració tardana al SEE
   Capítol II: Compensació desigualtats
   • Igualtat oportunitats
   • Beques i ajuts a l’estudi
  • Capítol III: Escolarització en centres públics i privats concertats
   • Admissió d’alumnes: AAEE regulació. Principis: dret educació, igualtat, no discriminació, llibertat elecció, distribució
   • Criteris de prelació: germans, domicili, renda, discapacitat
   • Adscripció de centres
   • Matrícula centre: projecte educatiu /drets alumnes i famílies
   Capítol IV: premis, concursos i reconeixements
   • Programació ensenyament
   • Avaluació aprenentatge i de l’ensenyament
   • Tutoria alumnat, direcció aprenentatge
   • Orientació educativa, acadèmica, professional
   • Promoció i participació en act. Complementàries
   • Informació periòdica a famílies sobre alumnes
   • Coordinació activitats docents
   • Participació activitat centre, avaluació, recerca
   • Col·laboració i treball equip
   Títol III: Professorat Capítol I: Funcions professorat
  • Capítol II: Professorat ensenyaments
   • EI: EI-CI: mestres EI o equivalent i altre personal
   • EI-C2: mestres EI i suport de mestrs d’altres especialitats.
   • EPRI: mestre o títol de grau equivalent (habilitació titulacions universitàries...). Música, EF, idiomes: mestres especialitzats.
   • ESO: llicenciat, ingenier, arquitecte. Àrees
   • FP: Id ESO. Exepció mòduls: especialistes laborals
  • Capítol III: Formació professors
   • Formació inicial
   • Incorporació a la docència en centres públics: tutoria
   • Formació permanent
   Capítol IV: Reconeixement, suport i valoració professorat
   • Protecció jurídica, cobertura responsabilitat civil
   • Reconeixement funció tutorial, innovació , llicències retribuïdes, altres
   • Avaluació funció pública docent: plans avaluació
  • Títol IV: Centres docents Capítol I: Principis generals
   • Règim jurídic: LODE, LO 5/2002 FP...
   • Classificació: públics i privats (concertació)
   • Programació xarxa centres
   • Accesibilitat
   Capítol II: Centres públics
   • Denominació: escoles infantils, col·legis educació primària (col·legis d’EI i PRI), instituts d’educació secundària
   • Mitjans materials i humans: AAEE proveiran
   • Biblioteques escolars
  • Capítol III: centres privats
   • Llibertat de denominació (no confusió amb públics)
   • Caràcter propi (límit Constitució i lleis)
   Capíto IV: centres privats concertats
   • Concerts: requisits
   • Mòduls de concert: còmput (salaris personal –pagament delegat- docent, quota patronal a SS, despeses PAS, manteniment, conservació i funcionament
  • Títol V:Participació, autonomia i govern dels centres Capítol I: Participació, funcionament i govern dels centres
   • Principis: participació, llibertat, responsabilitat...
   • Participació a través CE
   • Participació docents: claustre, coordinació docent, equips docents de curs
   • Participació alumnat (AAEE), famílies
  • Capítol II: autonomia centres
   • Autonomia pedagògica, orgaitzativa i de gestió (marc legislatiu)
   • Elaboració i aprovació: PE, PG, RRI
   • AAEE facilitaran autonomia gestió recursos
   • Autonomia experimentació (autorització)
   • PE : valors, objectius, prioritats, currículum, diversitat alumnat, acció tutorial, convivència
   • Recursos : AAEE recursos generals i singulars
   • PG: economia. AAEE delegar competencies en béns, contractació obres, serveis, suministraments (RDL2/2000,16.06)
   • RRI:
   • PA :
  • Capítol III: Òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels centres públics
   • Secció I: Consell escolar:
   • > Composició :
   • a.Direcció: 2 + Secretari (sense vot)
   • b.Docents: >1/3 del total
   • c.Pares/mares i alumnat: >1/3 del total
   • d.PAS: 1
   • e.Ajuntament: 1
   • Secció I: Consell escolar :
   • > Competències :
   • a. Aprovar i avaluar docs gestió centre
   • b. Conèixer: candidatures i projectes direcció, així com. resolució conflictes disciplinàris
   • c. Participar en selecció director
   • d. Decidir admissió alumnat
   • e. Proposar mesures a favor convivència
   • f. Promoure convervació i millora instal·lacions
   • g. Analitzar i valorar funcionament i rendiment centre
   • h. Elaborar propostes i informes
   • Secció II: Claustre professors : òrgan de participació dels docents en el govern del centre
   • > Composició :
   • Presidit pel director i integrat per tots els professors del centre
   • Secció II: Claustre professors :
   • > Competències :
   • a. Fer propostes sobre projectes i pla anual
   • b. Aprovar i avaluar currículum i pla anual
   • c. Fixar criteris: orientació, tutoria, avaluació, recuperació
   • d. Promoció iniciatives experimentació, recerca i formació docent. També en matèria de convivència
   • e. Elegir representants al Consell escolar i participar en selecció director
   • f. Conèxer: candidatures a direcció i projectes i temes disciplinàris
   • g. Analitzar i valorar funcionament centre, rendiment escolar
  • Capítol IV: Direcció en els centres públics
   • Equip directiu . Òrgan executiu de govern dels centres, integrat pel director, cap d’estudis, secretari i altres
   • Director, prèvia comunicació al claustre, proposarà nomenament i cessament dels càrrecs de l’equip a l’Admó Educ.
   • Equip directiu cessa amb la finalització del mandat o cessament director
   • Competències director:
   • a. Representatives
   • b. Direcció i coordinació general
   • c. Garant compliment lleis
   • d. Prefectura personal
   • e. Promoure convivència i impulsar col·laboracions
   • f. Impuls avaluacions internes i col·laborar amb externes
   • g. Convocar i presidir actes acadèmics i sessions òrgans col·legiats
   • h. Contractar obres, serveis i suministraments, autoritzar despeses, ordenar pagaments, visar certificats d’acord amb AE
   • i. Proposar AE nomenament i cessament equip directiu
   • Selecció director:
   • A. Requisits
   • B. Procediment
   • C. Nomenament ordinari i extraordinari
   • D. Cessament
   • E. Reconeixement funció directiva
  • Títol VI: Avaluació sistema educatiu
   • Finalitat de l’avaluació: millora, orientació, eficàcia, informació
   • Àmbit: tots els de l’educació
   • Òrgans: Instituto Evaluació (IE) i els de les CCAA
   • Evaluació gral. Sistema educ: plans. Sistema d’ indicadors
   • Avaluació gral de diagnòstic
   • Avaluació dels centres
   • Coneixement del resultat de les avaluacions
  • Títol VII: Inspecció del sistema educatiu
   • Competència dels poders públics
   • AAEE ordenar, regular i exercir la inspecció educ
   • IE sobre tots els aspectes del sistema: compliment norma, garant drets i deures, millora, qualitat i equitat ensenyament
   • Alta Inspecció: àmbit i competències
  • Capítol I. Alta inspecció
   • Àmbit: Correspon a l’Estat l’alta inspecció
   • Competències:
   • a. Comprovar compliment requisits estatals en l’ordenació del sistema educatiu
   • b. Comprovar aspectes bàsics del currículum
   • c. Vetllar pel compliment condicions d’igualtat en matèria d’educació
   • d. Verificar adequació subvencions i beques
   • AI: autoritat pública. Govern, prèvia consulta CCAA, regularà procediments actuació AI
  • Capítol II. Inspecció educativa
   • Funcions :
   • a. Supervisar, controlar funcionament centres, la pràctica docent i la funció directiva col·laborant en la seva millora
   • b. Participar en avaluació sistema educ
   • c. Vetllar pel compliment lleis
   • d. Assessorar, orientar i informar comunitat educ de drets i d’obligacions
   • e. Informar d’ofici o a instància administrativa pels canals reglamentaris
   • Inspectors d’educació :
   • La funció inspectora serà exercida per les AAEE a través de funcionaris públics del Cos d’IE
   • Atribucions :
   • a. Conèixer directament totes les activitats dels centres (lliure accés)
   • b. Examinar i comprovar documents
   • c. Rebre dels demés funcionaris i resposables dels centres i serveis, públics i privats, la col·laboració per a l’exercici de la IE
   • d. Autoritat pública
  • Títol VIII: Recursos econòmics
   • Despesa pública educació. Informe anual
   • Recursos millora aprenentatge i suport als docents
  • Disposició Add. 1ª: Calendari aplic Disposició Add. 2ª: Ensenyament Religió Disposició Add. 3ª: Professors religió Disposició Add. 4ª: Llibres text Disposició Add. 5ª: Calendari esc Disposició Add. 6ª: Bases estatuts funció pública docent Disposició Add. 7ª: Ordenació funció docent i funcions cossos
  • Disposició Add. 8ª: Cossos catedràtics Disposició Add. 9ª: Requisits ingrès cossos docents Disposició Add. 10ª: Requisits accés cosos catedràtics i inspectors Disposició Add. 11ª: Equivalència titols professorat Disposició Add. 12ª: Ingrès i pomoció interna Disposició Add. 13ª: Exercici inspecció per funcionaris no inspectors
  • Disposició Add. 14ª: Centres impartir mod. Ciències, salut, i mod. Tecnol. Batx Disposició Add. 15ª: Corporacions locals Disposició Add. 16ª: Nom etapes educ. Disposició Add. 17ª: Claustres prof. Centres concertats Disposició Add. 18ª: Proced. Consulta a CCAA
  • Disposició Add. 19ª: Alumnat estranger Disposició Add. 20ª: Atenció a víctimes terrorisme Disposició Add. 21ª: Canvis centre derivats d’actes de violència Disposició Add. 22: Transformació d’ensenyaments Disposició Add. 23ª: Dades personals dels alumnes
  • Disposició Add. 24ª: Crèdits PGE gratuïtat segon cicle Educ. Inf Disposició Add. 25ª: Foment igualtat home - dona Disposició Add. 26ª: Nom Consell escolar centres educ. Disposició Add. 27ª: Revisió mòduls concerts educ. Disposició Add. 28ª: Convenis amb centres amb cicles FP
  • Disposició Add. 29ª: Import de mòduls Disposició Add. 30ª: Integració centres en xarxa de centres públics Disposició Add. 31ª: Vigències de les titulacions Disposició Add. 32ª: Nous títols de FP Disposició Add. 28ª: Convenis amb centres amb cicles FP
  • Disposició Transitòria 1ª: Mestres adscrits als cursos 1r i 2n d’ESO Disposició Transitòria 2ª: Jubilació voluntària anticipada Disposició Transitòria 3ª: Mobilitat funcionaris cossos docents Disposició Transitòria 4ª: Profs. Tècnics de FP en Batx. Disposició Transitòria 5ª: Personal laboral fix en centres depenents d’ administracions no autonòmiques
  • Disposició Transitòria 6ª: Duració mandat òrgans govern Disposició Transitòria 7ª: Exercici direcció centres públics Disposició Transitòria 8ª: Formació didàctica Disposició Transitòria 9ª: Adaptació dels centres Disposició Transitòria 10ª: Modificació de concerts
  • Disposició Transitòria 11ª: Aplicació normes reglamentàries Disposició Transitòria 12ª: Accés ensenyam. Idiomes alumant < 16 anys Disposició Transitòria 13ª: Mestres especialistes Disposició Transitòria 14ª: Canvis de titulació Disposició Transitòria 15ª: Mestres orientació i assessorament psicopedag
  • Disposició Transitòria 16ª: Prioritat concerts 2n cicle Educ. Inf. Disposició Transitòria 17ª: Accés funció pública docent Disposició Transitòria 18ª: Adaptació normativa de concerts Disposició Transitòria 19ª: Procediment admissió alumnat
  • Disposició Derogatòria Única: Disposició Final 1ª, 2ª i 3ª