26 maart 2013, Leuven. Planning in uitvoering. Boek 'Planning in uitvoering'

 • 419 views
Uploaded on

Op 26 maart organiseerden VRP, het departement Ruimte Vlaanderen en AG Stadsontwikkeling Leuven een studienamiddag over strategische projecten. Gerard Stalenhoef (departement Ruimte Vlaanderen) …

Op 26 maart organiseerden VRP, het departement Ruimte Vlaanderen en AG Stadsontwikkeling Leuven een studienamiddag over strategische projecten. Gerard Stalenhoef (departement Ruimte Vlaanderen) presenteerde de nieuwe publicatie 'Planning in uitvoering' waarin dertig strategische projecten in uitvoering van het RSV zijn opgenomen. Verder presenteerden Véronique Henderix (AG Stadsontwikkeling Leuven) het strategisch project Vaartkom (Leuven) en Karen Gysen (provincie Antwerpen) de Fortengordels rond Antwerpen.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
419
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PLANNING IN UITVOERING – 26 maart 2013 - AGENDA13u30 Welkomstwoord door Peter Cabus (Secretaris-Generaal departement Ruimte Vlaanderen)13u35 Voorstelling Publicatie “Planning in Uitvoering” – Gerard Stalenhoef (departement Ruimte Vlaanderen - projectleider)14u00 Case: Strategisch Project Vaartkom in Leuven – Veronique Henderix (AG Stadsontwikkeling Leuven – Coördinator projecten)14u30 Case: Strategisch Project Fortengordels – Karen Gysen (Provincie Antwerpen - Projectcoördinator Fortengordels)15u00 Debat: Strategische projecten in ruimtelijk beleid Peter Cabus (Secretaris-Generaal departement Ruimte Vlaanderen), Schepen Mohamed Ridouani (schepen, voorzitter AG Stadsontwikkeling Leuven), Stephaan Barbery (provincie West-Vlaanderen), Tom Coppens (Artesis, expertenforum Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) ; moderator Joris Voets (UGent)15u40 Slotwoord: Carl Devlies (Schepen Ruimtelijke Ordening, stad Leuven)15u50 Geleid bezoek ‘De Hoorn’ - project Vaartkom en Receptie
 • 2. Departement Ruimte VlaanderenAfdeling Gebieden en ProjectenGerard Stalenhoef26 maart 2013
 • 3. departement Ruimte Vlaanderen (dRV)
 • 4. dRV – ons engagement Vlaamse ruimtelijke ordening• Beleid en regelgeving• Processen en projecten: – Planningsprocessen (gewestelijke RUP’s) – Strategische projecten – Externe projecten – Vergunningstrajecten• Samenwerking in diverse strategische gebieden
 • 5. PLANNING IN UITVOERING ENPlanning. Het succes van een project hangt af van de mate waarin de actorenwillen samenwerken en evenwichten vinden. Een lokaal draagvlak is essentieel,maar een project werpt pas vruchten af als het samenvalt met de Vlaamsecontext en belangen.Opvallend is ook dat de bevolking in allerlei manifestaties enthousiast meestapt,meefietst of duikt waar die evenwichten gevonden zijn. Dan schaart men zichachter een proces dat de ruimtelijke kwaliteit en samenhang verhoogt enherontdekt men als het ware zijn eigen omgeving. De ruimte als basis vooridentiteit, het kan nog in de 21ste eeuw.
 • 6. PLANNING + UITVOERING = investeringsprojectUitvoeren. Het project moet wel realistisch en betaalbaar zijn. Een kaderplan,masterplan of streefbeeld is belangrijk als ruimtelijke kapstok, maar pas nuttig alser tegelijkertijd en in de lijn ermee een hele reeks deelprojecten wordengerealiseerd en als iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt.
 • 7. PLANNING + UITVOERING = investeringsprojectCoproductie is de uitdaging: rekening houden met ieders agenda, respecterenvan elkaars plannen en effectief bundelen van middelen en instrumenten. Samenplannen, keuzes maken, prioriteiten bepalen en samen beslissen: dat is deopdracht.Investeringsproject. Veel strategische projecten slagen hierin en zettenactieprogramma’s om in heuse investeringsprojecten. De processen zijn op maat,meestal innovatief en ze vragen inspanningen op korte en lange termijn. Om datte realiseren kan er dus maar één weg bewandeld worden: die van langdurigesamenwerking en coproductie.
 • 8. LEERPUNTEN 2004-20131. ruimtelijk beleid integreren2. operationaliseren / processen en projecten meervoudig3. realisatie, innovatie en inspiratie realiseren4. planning + uitvoering = investeringsproject brede opdracht
 • 9. 1. ruimtelijk beleidStrategie over lange termijn – momenteel RSVGeïntegreerde maar operationele gebiedsvisies (beleidskaders)
 • 10. Strategie over lange termijn• Geen nulpunt of startmoment – maar continue beweging• Korte / middellange / lange termijn > zoeken naar evenwicht in verschillende tijdspaden• Investeren in stabiele organisatie…, en een professionele aanpak• “Verkiezingsproof” – meerdere legislaturen > vereist een strategisch programma voor een strategisch gebied 2020/2050 RSV 1997
 • 11. Ruimtelijk beleid Robuuste lijnen RSV• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling• Planningscontext als basis• Hoofddoelstellingen respecteren: • Bundelen stedelijke ontwikkeling in kernen • Economische concentraties • Mobiliteit beheersen • Open ruimte vrijwaren en versterken
 • 12. vele structuurplannenDeelruimten in de 5 goedgekeurde PRS, 2005
 • 13. 2. operationaliseren / processen en projectenGebiedsgerichtPlanningsprocessen / strategische projecten / externe projecten /vergunningen >> taken parallel schakelen
 • 14. gebieden deelruimten ruimtelijke systemen prioritaire veranderingsruimten gebieden van Vlaams strategisch belangstrategische ruimten strategische gebieden
 • 15. Geïntegreerde gebiedsvisie > meervoudige planningsopdracht• Ruimtelijke structuur aan de bron: met kennis en respect• Maatwerk als succesfactor < veelheid aan aanspraken, functies• Complex samenspel van visie en acties• Operationaliseren van een ruimtelijke visie: – Bestaande plannen samenleggen <> context respecteren – Concreet / gericht onderzoek – Op kaart(en) – Beeld van de toekomst – Niet statisch – permanent in ontwikkeling
 • 16. Gebieden en projecten>> planningsprocessen, herbestemmingen>> strategische projecten>> externe projecten>> vergunningen
 • 17. Planningsprocessen RO RSV in volle uitvoering• Gebiedsgerichte projecten / planningsprocessen die worden ‘gecoördineerd’ door RO• Gewestelijke RUP’s, bijvoorbeeld: – Afbakening stedelijke gebieden – vb Leuven – AGNAS projecten (buitengebied) – vb Netevallei – Economische structuur – vb ENA – Poorten – vb Zeehaven Antwerpen – Lijn infrastructuur – vb Poort Oost – Enz.
 • 18. 30 (+5) strategische projecten RO
 • 19. ‘Externe’ projecten projectgroepen• Stadscontracten• Stadsvernieuwingsprojecten• Brownfieldconvenanten• Plattelandsprojecten / Landinrichtingsprojecten• ANB-projecten / Natuurinrichtingsprojecten• Ruilverkavelingen• Stationsomgevingen• SIGMA-projecten• Ontginningsprojecten• Militaire domeinen• Europese projecten: EFRO <> territoriale cohesie• DBFM-projecten > bvb Scholen voor Morgen
 • 20. Vlaamse Investeringsprojecten Vergunningstrajecten• Doel : efficiëntere procedures (tijdswinst), effectieve realisatie, samenwerking• Pistes ‘investeringsprojecten’ voor projecten van gewestelijk belang• Relatie met de projecten en processen• Projectvergaderingen• VIP behandeling
 • 21. Taken in het ruimtelijk beleid Parallel schakelen• Ruimtelijk beleid - lange termijn• Gebiedsgerichte visievorming• Projectmatige ontwikkeling en inrichting (grondbeleid)• Verankering (RUP’s, vergunningen voor grote projecten)• Realisatie op het terrein (programma’s)• Beheer, handhaving, twisten, advisering, ‘ontvoogding’,..• Monitoring en evaluatie• ….. Projecten Projecten
 • 22. 3. Realisatie, innovatie en inspiratieMeer uitvoering minder planningStrategische projecten 2004-2013Programmaregie en management door coördinatieteamCommunicatie en participatie
 • 23. Meer uitvoering, minder planning nood aan realisatie• Sinds RSV: uitvoering van de ‘planning’• Vlaams Regeerakkoord, beleidsnota’s, VIA, Interne Staatshervorming, sectorale plannen, commissies Berx en Sauwens, Complexe Investeringsprojecten,…• Ook vragen vanuit lokaal niveau bij oproepen SP, vanuit planningsprocessen en projecten• Nota’s Beleidsplan Ruimte, studies departement RO• Wetenschappelijke onderzoeken, publicaties, Steunpunt Ruimte, SP2SP, VRP,…
 • 24. Inzetten op projectmanagement• Realisatie van de planning – integratie van deelprojecten (programma) – synchronisatie in vroeger stadium (tijdens planning)• Projectmanagement wordt slechts ten dele door administratie zelf gedaan in eigen processen/projecten• Mechanisme om ter plaatse (onafhankelijke) professionele coördinatie op te zetten• Prioriteiten: projecten Vlaams niveau: – via doelstellingen van de BVR 2004 + 2007 – via eigen agenda
 • 25. Speciale aandacht voor grondbeleid• Grondbeleid = maatwerk• Gronden en overheid• Speciale samenwerkingsstrategie• Er zijn al zoveel instrumenten en middelen• Stimuleren van experiment• Kennis is macht
 • 26. Strategisch projectEen project met een integrale en ruimtelijke invalshoek datgebiedsgericht en over sector- of bestuursgrenzen heen actief wilbijdragen tot de versterking van de kwaliteit van de ruimtelijkestructuur. Het moet op korte of halflange termijn uitgevoerdkunnen worden. Door de uitvoering van strategische projecten testimuleren en er meer actief op in te zetten in het kader van(ruimtelijke) planningsprocessen verhoogt het draagvlak voor deruimtelijke ordening, en de planning in het algemeen, en wordteen voorbeeldfunctie gecreëerd.
 • 27. Strategische projecten 1996-2004-2007-2013BVR 24.07.1996: 1996-2009G&PB: 47 projecten – 18,5 miljoen €BVR 04.06.2004: 2005-2011Projectcoördinatie: 14 projecten – 2,3 miljoen €BVR 05.10. 2007 – vanaf 2010Projectcoördinatie: 30 projecten – 8,1 miljoen €Verwervingssubsidies – 6 projecten – 1,5 miljoen €
 • 28. Strategische projecten oproepen BVR 20071e oproep 2008/2009>> 25 aanvragen – 10 subsidies2e oproep 2009/2010>> 20 aanvragen – 7 subsidies3e oproep 2010/2011>> 8 aanvragen – 6 subsidies4e oproep 2011/2012>> 11 aanvragen – 5 subsidiesBijkomende oproep 2012 – stadsregio’s>> 3 aanvragen – 2 subsidies
 • 29. Strategische projecten resultaten• Verbeterd subsidie-instrument• Communicatie – rsv.vlaanderen.be (2009)• Workshops 2009 en 2011• Partneroverleg in opbouw (Stedenbeleid, LNE, AO, ANB, VLM,…)• Insteken diverse Beleidsnota’s• Inbedding in de vernieuwde organisatie (AGP)• Publicatie – januari 2013• Prioritaire gebieden – discussies Beleidsplan Ruimte
 • 30. Projectcoördinatie = projectregie = TEAM• Meerdere partners hebben personeel in dienst die een deel van de coördinatietaak hebben• Inbedding in reguliere werking• Verdelen verantwoordelijkheden• PROGRAMMA’s <> DEELPROJECTEN• Meerdere tijdspaden en procedures• Dus AFSTEMMING en COÖRDINATIE• Programma-regie = samenwerking• Projectplan met actiefiches voor de opvolging
 • 31. Meervoudige rol projectcoördinatie• Sturing of coördineren• Aftasten en initiëren• Stimuleren partners bij op te starten projecten• Afstemmen tussen thema’s, agenda’s, enz.• Faciliteren van welbepaalde (deel)projecten• Definiëren van flankerend beleid + engagementen voor uitvoering• Bijsturen• Regierol ondersteunen >> beslissingen
 • 32. Communicatie en participatie• Draagvlak – informatie en participatie• Branding – huisstijl – corporate identity• Ludieke acties en manifestaties – brede betrokkenheid• Toegang tot informatie • Websites • Nieuwsbrieven • Infobalies• Congressen, colloquia, artikels, debatten,…
 • 33. 4. planning + uitvoering = investeringsprojectSamenwerking: samen beslissenSamenwerken vraagt efficiënte organisatieSpeciale oproep: strategische meerjarenplanningen van de lokaleoverheden NU – die van Vlaanderen later
 • 34. Bundelen van instrumenten en middelen• Gebiedsgericht• Bundeling van overleg• Bundeling van instrumenten en middelen• Versterking reguliere structuur• Synergie• Gezamenlijke agendering en programmatie• GRONDBELEID
 • 35. Samenwerking: samen beslissen sneller en beter - investeringsprojecten• Over de bestuursniveaus en ‘sectoren’ heen• Samenwerking en besluitvorming: – Intentieverklaring, charter, bestuursakkoord,… – Startbeslissing – Principiële beslissing (meerdere alternatieven) – Voorkeursbeslissing (één alternatief) – Projectbesluit – Overeenkomsten en contracten• ….
 • 36. Samenwerken vraagt efficiënte organisatie• Coördinatieteam• Experten overleg of adviesgroep• Ambtelijk overleg in een beperkte groep• Ambtelijk/maatschappelijk overleg in een brede groep• Werkgroepen rond deelprojecten: thema of deelgebied• Politiek overleg – interbestuurlijk• Peters en meters
 • 37. Samenwerken vraagt efficiënte organisatieSpeciale oproep :strategische meerjarenplanningen van de lokaleoverheden NU strategie inpassen !!!die van Vlaanderen in 2014
 • 38. Dank aan alle auteurs, coördinatoren, partners en collega’sPublicatie voor alle aanwezigen, met name auteurs en vooral deprojectcoördinatoren nemen voldoende exemplaren mee voor deverschillen projectpartnersWebsite wordt nu echt geactualiseerd>> publicatie beschikbaarVijfde oproep >>bijkomende termijn tot 1 juli 2013
 • 39. CONTACT STRATEGISCHE PROJECTENAfdeling Gebieden en Projectengerard.stalenhoef@rwo.vlaanderen.betom.vanrensbergen@rwo.vlaanderen.beT. 02 553 11 71Koning Albert II laan 191210 BRUSSELstrategische.projecten@rwo.vlaanderen.bersv.vlaanderen.bebedankt !