Vointa.Activitate.Insincte

4,763 views
4,570 views

Published on

Published in: Education, Health & Medicine
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • htpp:/psihologie.weebly.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,763
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vointa.Activitate.Insincte

 1. 1. VOINŢA BULIA
 2. 2. DEFINITIE <ul><li>Activitatea psihic ă orientat ă spre atingerea unor scopuri propuse con ş tient, pentru a caror realizare trebuie depasite obstacole interne sau externe. </li></ul><ul><li>Conferă energia, impulsiunea şi tensiunea necasare mecanismului declanşator al acţiunii </li></ul><ul><li>Procesul psihic de dirijare a activitatii in vederea atingerii unui scop propus </li></ul><ul><li>Capacitatea unei persoane de a invinge un obstacol, de a actiona sau a refuza. </li></ul><ul><li>Functia psihi smului prin care se realizeaza trecerea con ş tient ă de la o idee, rationament de pe plan experimental mintal la o activitate / acţiune sau la schimbarea unei activitati în vederea realiz ă r ii unui scop. </li></ul>
 3. 3. Etapele desf ăş ur ă rii actului voluntar: <ul><li>1. Formularea scopului ( stimul – activarea necesităţii – tendin ţei – dorin ţei – motiva ţiei ). </li></ul><ul><li>2. Lupta motivelor. </li></ul><ul><li>3. Adoptarea hot ă r â rii ( pentru definirea scopului ) , preg ă tirea ac ţ iunii. </li></ul><ul><li>4. Executarea ac ţ iunii: implic ă efort voli ţ ional. </li></ul>
 4. 4. Etapa Mintală Ideativă De concepţie Intuiţia realizării pretext Lupta motivelor decizia etapa efectorie De realizare comportamentală involuntare voluntare postvoluntare automate
 5. 5. Generare Reflexie interioară proiect angajament Deliberare interioară Luarea deciziei Execuţia actului
 6. 6. teorii <ul><li>Voluntarismul </li></ul><ul><li>Sociologică- subiectivistă </li></ul><ul><li>Psihologică Wundt </li></ul>
 7. 7. Tipuri de voinţă Dinamizatoare Activă Suportivă Frenatorie Pasivă Inhibitorie
 8. 8. TULBURARI de VOIN ŢĂ - DISBULII <ul><li>Cantitative </li></ul><ul><ul><li>Hiperbulia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Polipragmazia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agitaţia psihomotorie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Maniacală </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Catatonică </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Confuzivă </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>afectogenă </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hipobulia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inhibiţia psihomotorie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>stupoarea </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Abulia </li></ul></ul><ul><ul><li>impulsivitatea </li></ul></ul><ul><li>Calitative </li></ul><ul><ul><li>Parabulia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stereotipii de mişcare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stereotipii de poziţie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ergoschizis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hemiparamimia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ambitendinţă </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Disabulia </li></ul></ul><ul><ul><li>Raptusul </li></ul></ul>
 9. 9. TULBURARI de VOIN ŢĂ - DISBULII <ul><li>HIPERBULIA = Normal ( constitutionala; determinata social-istoric). = Patologic ( in tulb. obsesiv-fobica, paranoia, toxicomanii) </li></ul><ul><li>HIPOBULIA = scaderea capacitatii de a actiona datorita focalizarii pe suferinta somatica/psihica. </li></ul><ul><li>ABULIA = lipsa initiativei, incapacitate de a actiona; In: catatonie, depresii severe. </li></ul><ul><li>IMPULSIVITATEA = Insuficienta vointei pasive, inhibitorii. In: tulb. de personalitate, psihoze. </li></ul><ul><li>RAPTUSURILE = comportam. impulsive extreme, pot culmina cu acte auto- sau heteroagresive de mare violenta. In:depresii severe, anxietate, mania coleroasa, schizofrenie. </li></ul>
 10. 10. Conduite impulsive <ul><li>CLASTOMANIA </li></ul><ul><li>PIROMANIA </li></ul><ul><li>DIPSOMANIA </li></ul><ul><li>CLEPTOMANIA- B. MATTHEY-MARC </li></ul><ul><li>VAGABONDAJ </li></ul><ul><li>DROMOMANIA- SD. REGIS </li></ul><ul><li>FUGA </li></ul><ul><li>ONICOFAGIA-ONICOTILOMANIE- TITILOMANI </li></ul><ul><li>TRICOTILOMANIE- SD. HALLOPEAN </li></ul><ul><li>JOC PATOLOGIC E NOROC- DE ŞANSĂ </li></ul>
 11. 11. DEFINI Ţ IE: Ansamblul realiz ă rilor psihomotorii cunoscute ca ac ţ iuni, opera ţ iuni ş i mi ş c ă ri. Funcţie efectorie care constă într-o succesiune de acte îndreptate spre scop <ul><li>CUPRINDE: </li></ul><ul><ul><ul><li>Manifestari INVOLUNTARE : Fara participarea activa a vointei ( clipit, tic). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manifestari VOLUNTARE : Sub controlul permanent al voin ţ ei ( salut, traversarea str ă zii). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manifestari POSTVOLUNTARE : Acte automatizate prin exerci ţ iu indelungat ( scrisul, mersul). </li></ul></ul></ul><ul><li>DEPINDE DE : </li></ul><ul><ul><li>Sistem motivaţional </li></ul></ul><ul><ul><li>Pulsiuni insinctiv-afective </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitate anticipativ-decizională </li></ul></ul><ul><ul><li>Claritatea conştiinţei </li></ul></ul>
 12. 12. ACTIVITATEA
 13. 13. Tipuri de activitate <ul><li>Jocul- activitatea ludică </li></ul><ul><li>Munca productivă </li></ul><ul><li>Învăţarea instituţionalizată </li></ul><ul><li>Creaţia artistică </li></ul>
 14. 14. Tulburările activităţii <ul><li>Dezorganizarea conduitei motorii </li></ul><ul><ul><li>Hiperactivitatea-tahikinezia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Polipragmazia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agitaţia psiho-motorie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nelinişte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Turbulenţă </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Exaltare </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Furor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hipoactivitate- bradikinezia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lentoare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inhibiţie psihomotorie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stupor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Catatonia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pervertirea conduitei </li></ul></ul><ul><li>Tulburarea controlului voliţional </li></ul><ul><ul><li>Impulsiuni </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dromomania </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Piromania </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cleptomania </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Joc de şansă patologic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tricotilomania </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Impulsivitatea </li></ul></ul><ul><ul><li>Raptusul </li></ul></ul><ul><ul><li>fuga </li></ul></ul>
 15. 15. I.Dezorganizarea conduitei motorii A.Hiperactivitatea-tahikinezia <ul><li>NE LINIŞ TEA PSIHOMOTORIE </li></ul><ul><li>POLIPRAGMAZIA </li></ul><ul><li>AGITATIA PSIHOMOTORIE </li></ul><ul><ul><li>Neliniştea psihomotorie </li></ul></ul><ul><ul><li>Turbulenţa </li></ul></ul><ul><ul><li>Exaltarea </li></ul></ul><ul><ul><li>Furor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Psihoze endogene: maniacala, depresii, schizofrenie, tulb. delirante cronice. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Psihoxe exogene: toxice, infectioase, puerperale, PGP, demente organice. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Epilepsie. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tulb. de personalitate. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tulb. nevrotice. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oligofrenii </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Particularit ăţ i ale APM <ul><li>APM = hiperactivitate motorie+ excitatie verbala si ideativa. </li></ul><ul><li>Aspectul APM – determinat de continutul starii afective, claritatea constiintei. </li></ul><ul><li>APM este o urgenta psihiatrica! </li></ul><ul><li>APM in MANIE : car. sinton, domina jocul, se desfasoara in spatiu, constiinta clara. </li></ul><ul><li>APM in DEPRESII : cu anxietate, lamentari, raptusuri suicidare. </li></ul><ul><li>APM in SCHIZOFRENIE :Aspecte: impulsiuni, crize clastice, agitatia catatonica, agitatia hebefrenica, </li></ul>
 17. 17. <ul><li>APM in PSIHOZE TOXICE, INFECTIOASE : pe fondul tulburarii de constiinta, in prezenta sindr. biologic se manifesta prin stari onirice halucinator-delirante. </li></ul><ul><li>APM in DEMENTE : se desfasoara in limitele patului, e mai mult o turbulenta nocturna . </li></ul><ul><li>APM in EPILEPSIE : caracter paroxisti, violenta extrema, mai ales in per. de confuzie, amnezie consecutiva. </li></ul><ul><li>APM in HISTERIE : determinism psihogen, caracter demonstrativ, teatralism, patetism. </li></ul>
 18. 18. I.Dezorganizarea conduitei motorii B.Hipoactivitatea-bradikinezia <ul><li>Lentoarea </li></ul><ul><li>I nhibitie psihomotorie - implicand miscarile, mimica, cursul ideativ. In: depresii, demente, toxicomanii. </li></ul><ul><li>A kinezia - suspendarea activitatii psihomotorii. </li></ul><ul><li>Forme </li></ul><ul><li>a. Barajul motor. </li></ul><ul><li>b. Stupo rul : suspendarea oricarei activitati, imobilitate totala.In: melancolie, schizofrenie, confuzii, histerie. </li></ul><ul><li>c. Cata tonia </li></ul><ul><ul><li>C atalepsia = imobilitate completa+hipertonie musculara+ pastrarea unei atitudini, pozitii.In: catatonie, histerie, sugestie hipnotica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibilitatea ceroas ă= modelarea segm.corp+ persistenţa atitudinilor, poziţiilor impuse </li></ul></ul><ul><ul><li>P arakinezii-= echikinezia, ecopraxia, iteraţia, perseveraşia, mişcări parazite </li></ul></ul><ul><ul><li>Negativismul </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pasiv </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sugestibilitatea </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ecomimie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ecopraxie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acolalie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tulb. Neurovegetative </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glob vezical </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hipotensiune </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cresterea tonusului muscular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>midriază </li></ul></ul></ul>
 19. 19. CATATONIA <ul><li>Stupoarea, Catalepsia, Mutismul, Inertia, Blocajul sfincterian. </li></ul><ul><li>CATATONIA </li></ul><ul><ul><li>LUCIDA </li></ul></ul><ul><ul><li>ONEIROIDA. </li></ul></ul><ul><ul><li>STUPOROASA : -Amimie, Flexibilitate ceroasa, Negativism activ sau pasiv, Mutism. </li></ul></ul><ul><ul><li>HIPERKINETICA : - Paramimie, Manierisme, Stereotipii ( de miscare, vorbire), Sindrom ecopatic ( Ecolalie, ecomimie, ecopraxie), Automatism de comanda. </li></ul></ul><ul><li>CATATONIA NEUROLEPTICA = Sindrom a-, dis-, hiperkinetic + hiperton. [J.DELAY, P.DENIKER, H.HAASE, P.JANSSEN]. Dupa neuroleptice incisive. </li></ul><ul><ul><li>Distonia acut ă- sd.hiperton-hipokinetic </li></ul></ul><ul><ul><li>Akatisia </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskineziile tardive </li></ul></ul><ul><ul><li>Sd.neuroleptic malign </li></ul></ul>
 20. 20. I.Dezorganizarea conduitei motorii C.Pervertirea conduitei <ul><li>Manierisme </li></ul><ul><li>Stereotipiile </li></ul><ul><li>Ambitendinţa </li></ul><ul><li>Teatralismul </li></ul><ul><li>Retragere socială </li></ul>
 21. 21. II. Tulburarea controlului voliţional <ul><li>Impulsiuni Dromomania Piromania Cleptomania Joc de şansă patologic tricotilomania Impulsivitatea Raptusul fuga </li></ul>
 22. 22. ALTE TULB. DE ACTIVITATE <ul><li>1 . ACTELE IMPULSIVE (IMPULSIUNILE). </li></ul><ul><li>Sunt activit ăţ i psihomotorii ce apar si dispar brusc; au loc fara controlul critic al bolnavului. </li></ul><ul><li>Dromomania; </li></ul><ul><li>Piromania; </li></ul><ul><li>Cleptomania </li></ul><ul><li>Dipsomania; </li></ul><ul><li>Raptusul melancolic. </li></ul><ul><li>2. TICURILE : Miscari cu caracter intempestiv, repetitiv si rapid, rezultat al contradictiei unor grupe musculare scapate de sub cuntrolul volitional, dar accesibile constiintei. </li></ul><ul><li>3. APRAXIILE : Dezorganizarea conduitei motorii: pierderea posibilitatii de exprimare gestuala si de efectuare a unor acte motorii in ciuda unor tulburari motorii elementare. </li></ul><ul><ul><ul><li>APRAXIA IDEATORIE: Nu poate executa actul din cauza perturbarii planului sau si a reprezentarii indeplinirii sale; actele elementare pot fi executate. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>APRAXIA IDEOMOTORIE: Nu poate executa nici un fel de act la cerere, dar spontan – da. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. INSTINCTELE
 24. 24. INSTINCTE <ul><li>Definitie: </li></ul><ul><ul><ul><li>COMPLEXE DE INSU Ş IRI ÎN N Ă SCUTE CARE DETERMIN Ă UN COMPORTAMENT CARACTERISTIC SPECIEI Ş I Î NDREPTAT PENTRU REALIZAREA UNOR CERIN Ţ E BIOLOGICE FUNDAMENTALE ÎN VEDEREA SUPRAVIEŢUIRII INDIVIDULUI. </li></ul></ul></ul>
 25. 25. TIPURI ALIMENTAR CONSERVARE SEXUAL MATERN
 26. 26. TULBURĂRILE INSTINCTELOR <ul><li>PERVERTIREA </li></ul><ul><li>ABANDONUL </li></ul><ul><li>PRUNCUCIDERE </li></ul><ul><li>INFANTICID </li></ul>PERVERTIREA <ul><li>PERVERTIREA </li></ul><ul><li>MERICISMUL </li></ul><ul><li>PICA </li></ul><ul><li>OPSOMANIA </li></ul><ul><li>COPROFAGIA </li></ul>DIMINUARE/ ABOLIRE DIMINUARE/ ABOLIRE <ul><li>DIMINUAREA/ ABOLIRE </li></ul><ul><li>SUICID </li></ul><ul><li>DIMINUARE /ABOLIRE </li></ul><ul><li>(HIPOFAGIA) </li></ul><ul><li>ANOREXIA </li></ul><ul><li>REFUZUL ALIMENTAR </li></ul>EXAGERARE- SUPRAPROTECŢIE EXAGERARE EXAGERARE <ul><li>EXAGERAREA (HIPERFAGIA) </li></ul><ul><li>BULIMIA </li></ul><ul><li>VORACITATEA </li></ul><ul><li>POTOMANIA </li></ul><ul><li>DIPSOMANIA </li></ul>MATERN SEXUAL CONSERVARE ALIMENTAR
 27. 27. TULBURARILE INSTINCTELOR <ul><li>I. TULBURARILE INSTINCTULUI ALIMENTAR </li></ul><ul><ul><ul><li>Excesul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Polifagie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bulimie ( in oligofrenii, demente, schizofrenie) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Potomania. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diminuarea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inapatenta pana la Anorexie ( depresii, anorexia nervoasa, schizofrenie) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sitiofobia ( refuzul de a se alimenta). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pervertirea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Coprofagia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pica </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Opsomania </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mericismul </li></ul></ul></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>II. TULBURARILE INSTINCTULUI DE CONSERVARE </li></ul><ul><ul><li>EXAGERAREA = AGRESIVITATE </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Constitutionala (Tulb. de personalitate, Epilepsie, Paranoia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Castigata ( traumatisme cranio-cerebrale, alcoolism, schizofrenie). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>DIMINUAREA ( Indiferenta crescuta fata de pericole). In schizofrenie, demente. </li></ul></ul><ul><ul><li>AUTOMUTILAREA (depresii severe, epilepsie, confuzii). </li></ul></ul><ul><ul><li>ABOLIREA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suicid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parasuicid (Kreitmann 1977). </li></ul></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>III.TULBURARILE INSTINCTULUI DE REPRODUCERE - SEXUAL : </li></ul><ul><ul><ul><li>EXAGERAREA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>SATIRIAZIS (B), </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>NIMFOMANIE (F). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>In: oligofrenie, demente, psihoza maniacala). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DIMINUAREA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>IMPOTENTA (B), </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>FRIGIDITATEA (F). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>In: depresii, nevroze, toxicomanii, dupa tratament cu neuroleptice. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ABOLIREA ( Psihoze grave cronicizate). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PERVERTIREA : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Anomalii in alegerea partenerului </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Anomalii in desfasurarea actului sexual. </li></ul></ul></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>anomalii in alegerea partenerului pentru relatii sexuale: </li></ul><ul><ul><ul><li>Autoerotism = Masturbare = Onanie = Ipsatie. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pedofilie. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gerontofilie. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Homosexualitate ( Uranism<B>, Lesbianism<F>) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Travestitism. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transsexualism. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zoofilia = Bestialitatea. = Sodomia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pigmalionism ( statui, monumente funerare). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incest. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fetisism. </li></ul></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>IV. TULBURARILE INSTINCTULUI MATERN: </li></ul><ul><ul><li>EXAGERAREA </li></ul></ul><ul><ul><li>ABOLIREA </li></ul></ul><ul><ul><li>PERVERTIREA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inversiune afectiva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infanticid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pruncucidere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* schizofrenie, psihoze puerperale </li></ul></ul></ul>

×