Your SlideShare is downloading. ×
Psihologia Educatiei  2 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Psihologia Educatiei 2 3

7,730

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,730
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
133
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PSIHOLOGIA EDUCATIEI Pentru viitorii profesori – cu speranţa că vor fi şi buni psihologi
 • 2. T eme predilecte de cercetare în psihologia educaţiei
  • legile activităţii psihice şi psiho-sociale a şcolarilor,
  • bazele psihologice ale instruirii şi educării şcolarilor,
  • relaţiile dintre actele comportamentale ale profesorilor şi elevilor şi multitudinea variabilelor educaţionale care intervin în cursul procesului interacţional din şcoală (relaţia profesor-elev; studiul grupului şcolar, integrarea socioprofesională a tineretului şcolar”( Zlate, 1987 )
 • 3. Arii şi teme de cercetare
  • “ T etrada Instrucţie - Educaţie – Învăţare –Dezvoltare” (P.Golu, 2001)
  • instrucţia în centrul căreia se află acţiunea de predare - proces de informare şi mod de relaţionare informaţională a profesorului cu elevul;
  • educaţia - procesele de influenţare, modelare şi formare a personalităţii umane;
  • învăţarea - dobândirea de experienţă;
  • dezvoltarea - câştigurile interne, sedimentarea experienţei în structuri de personalitate stabilă
 • 4. Educa ţie : Procesul prin care societatea transmite noilor membri valorile, credinţele, cunoştinţele şi expresiile simbolice care fac posibilă comunicarea în societate.
 • 5. Învăţare : Schimbare relativ permanentă a comportamentului individului sau a potenţialului comportamental (sau a abilităţilor) ca rezultat al experienţei sau exerciţiului Schimbare internă inferată pe baza comportamentului
 • 6. Poate fi comparată cu alt proces primar care produce schimbări relativ permanente – maturizarea – care rezultă din creşterea şi dezvoltarea biologică Învăţare :
 • 7. Şcolarizarea : Predarea şi învăţarea care au loc în tr-un cadru formal
 • 8. Dir ijarea intenţionată şi managementul proceselor învăţării Predarea :
 • 9. Concepte fundamentale
  • Activitatea - “ansamblu de mişcări sau de acţiuni (eventual interioare, mentale) produse de un organism”
  • Conduita şi comportamentul - tipuri de comportament: involuntar/voluntar; explicit/implicit; spontan/provocat; conformist/creato.
  • Activitatea psihică – procese, mecanisme psihice, funcţii psihice
  • Învăţarea - activitate psihică extrem de complexă
 • 10. Dezvoltarea psihică, fundament şi obiectiv al educaţiei – relaţii cu activitatea de învăţare
   • Raportul ereditate – mediu în condiţionarea dezvoltării psihice
   • Stadialitatea dezvoltării psihice – reper semnificativ pentru optimizarea intervenţiei instructiv-educative
   • Relaţia dezvoltare psihică – învăţare
 • 11. Activitatea de învăţare
   • Conceptul de învăţare – definiţii, teorii, modele explicative
   • Structura psihologică a învăţării: mecanisme, legi,
   • Implicarea proceselor psihice în învăţare
   • Personalitate şi învăţare
 • 12. Învăţarea academică/ şcolară – concept, paradigme, particularităţi, management eficient
   • Conceptul de învăţare academică/şcolară, particularităţi în raport cu alte forme de învăţare
   • Învăţarea autonomă – note definitorii
   • Strategii şi stil de învăţare şi de studiu
 • 13. Clasa de elevi ca grup social – implicaţii asupra învăţării academice/şcolare
  • Aspecte psihosociale ale clasei de elevi
  • Educaţia prin şi pentru interdependenţă şi colaborare socială
 • 14. Succes şi eşec în învăţarea şcolară
  • Factorii reuşitei şcolare
  • Factorii insuccesului şcolar
 • 15. Provocari pentru psihologia educa ţ iei
  • Elevi cu nevoi speciale de educa ţ ie
  • Elevi cu handicap in dezvoltare
  • Elevi cu aptitudini speciale
 • 16. Dizabilit ăţ i î n î nv ăţ are
  • Tipuri de dizabilităţi şi incidenţă
  • Efecte asupra reuşitei şcolare
 • 17. Implicarea familiei î n educa ţ ia copiilor
  • Tipuri de familie
  • Suportul parental – material, cognitiv, afectiv
  • Rele tratamente aplicate copilului – cauze şi modalităţi de prevenire
 • 18. Î nv ăţ area la v â rsta adult ă
  • Andragogia
  • Particularităţile învăţării la vârsta adultă
 • 19. Aptitudine şi competenţă pedagogică. Formarea şi perfecţionarea continuă a profesorilor
  • Aptitudine şi competenţă didactică – analiză psihologică
  • Comunicarea educaţională
 • 20. Dezvoltarea psihică – fundament şi obiectiv al învăţării în şcoală
  • Fiinţa umană se transformă, de la naştere, pe tot parcursul vieţii, manifestând comportamente din ce în ce mai diversificate şi mai eficiente în raport cu nevoile sale adaptative.
  • Transformări :
  • dezvoltarea fizică (la nivelul corpului) ;
  • dezvoltarea personală (la nivelul personalităţii) ;
  • dezvoltarea socială (la nivelul modalităţilor de interelaţionare cu alţii) .
 • 21. Raportul ereditate - mediu în condiţionarea dezvoltării psihice
  • Nativismul şi constructivismul – ereditatea şi educaţia
  • Genotipul - “Ansamblu de caractere transmise de către genele aduse de celulele germinale (determinante ale caracterelor ereditare) în afară de orice influenţă a mediului”
  • Paratipul - “ansamblu de caractere ale unui organism care nu depind de transmiterea ereditară ci sunt datorate acţiunii mediului şi istoriei proprii acelui organism”
 • 22. Stadialitatea dezvoltării psihice
  • Stadiile dezvoltării psihice exprimă niveluri diferite de adaptare psihică care se pot demarca după următoarele criterii:
  • tipul fundamental de activitate;
  • tipul de relaţii specifice în care se angajează individul;
  • tipuri de tensiuni şi consumuri de energie.
 • 23. Criterii după care se apreciază dezvoltarea psihică
  • 1. Tipul fundamental de activitate (jocul, învăţarea, munca):
  • Copilărie - jocul
  • Adolescenţă – învăţarea
  • Vârsta adultă – munca
  • 2. Tipul de relaţii specifice în care se angajează individul:
  • Copilăria - tutelate,
  • Adolescenţi, adulţi - netutelate (independente)
 • 24. 3 . Tipul de tensiune psihică sau contradicţie internă dominantă
  • Situaţii generatoare de tensiune dominante într-un stadiu sau altul (U.Şchiopu):
  • cerinţele familiale şi şcolare şi posibilităţile copilului de a răspunde la ele;
  • cerinţele interne, subiective ale copilului şi posibilităţile grupului de a răspunde la ele;
  • între diferitele laturi ale personalităţii copilului ( temperament şi aptitudini la vârste mici; temperament şi caracter la vârste mai mari)
  • între structurile psihice vechi şi structurile noi ale elevului (între motivaţia extrinsecă din copilărie şi motivaţia intrinsecă pentru studiu în adolescenţă);
  • între structurile psihice conştiente, subconştiente şi inconştiente (între afect şi raţiune)
 • 25. STADIILE DEZVOLTĂRII COGNITIVE ( Jean Piaget )
  • Stadiul inteligenţei senzoriomotorii (0-2 ani)
  • De la acţiuni reflexe la activităţi orientate de scop
  • Permanenţa obiectului
  • Acomodarea este mai accentuată decât asimilarea
  • Stadiul preoperaţional (2-7 ani)
  • Abilitatea de a gândi în simboluri
  • Abilitatea de a opera logic într-o singură direcţie
  • Comunicare verbală
  • Este posibilă schematizarea obiectelor în desen
  • Dificultăţi în a sesiza punctul de vedere al celuilalt – egocentrism
  • Stadiul operaţiilor concrete (7-11 ani)
  • Capacitatea de a rezolva logic probleme concrete prin manipularea directă a obiectelor
  • Surprinderea invarianţei
  • Înţelegerea legii conservării
  • Capacitatea de a clasifica şi seria
  • Înţelegerea reversibilităţii
  • Stadiul operaţiilor formale (11 ani – adult)
  • Capacitatea de a rezolva probleme abstracte
  • Raţionamentul ipotetico-deductiv
  • Preocupări privind probleme sociale şi de identitate
 • 26. STADIILE DEZVOLTĂRII PSIHOSOCIALE Erik Erikson
  • 1.Încredere/ neîncredere(naştere – 18 luni) - Eveniment: hrănirea
  • Dezvoltarea sentimentului de încredere sau neîncredere în mediu (faţă de cel care îngrijeşte copilul) – funcţie de modul în care este îngrijit
  • 2.Autonomie/ Nesiguranţă (ruşine) (1,6 – 3 ani) - Eveniment: controlul propriului corp
  • Dezvoltarea sentimentului autonomiei personale sau îndoielii (ruşinii) , al încrederii în sine, în funcţie de nivelul abilităţilor de autoservire, de reuşita autocontrolului sfincterian şi a l mişcărilor
  • 3. Iniţiativă/vinovăţie (culpabilitate)(3-6 ani) - Eveniment: independenţa
  • Dezvoltarea spiritului de iniţiativă sau vinovăţie în funcţie modul în care reuşeşte organizarea spaţiului personal
  • 4. Competenţă (spirit întreprinzător)/Inferioritate 6-12 ani) - Eveniment: şcoala
  • Dezvoltarea sentimentului competenţei sau incompetenţei în funcţie de succesul în activitate
  • 5. Identitate/confuzie de roluri (adolescenţă) - Eveniment: relaţiile cu cei de-o seamă
  • Conturarea identităţii prin exersarea de roluri specifice ocupaţiilor, genului, politice sau confuzie de roluri
  • 6.Tinereţe (intimitate/ izolare); 7. Maturitate (generativitate/ stagnare); 8. Adult (integritatea eului /Disperare)
 • 27. Dezvoltarea vorbirii şi limbajului - Vâgotsky
  • 1. De la naştere la 2 ani - stadiul primitiv sau natural:
  • semnalele vocale nu sunt utilizate regulat,
  • răspunsurile sunt emoţionale,
  • cuvintele se învăţă prin condiţionare,
  • sunt reţinute imaginile mentale ale experienţei actuale;
  • 2. După 2 ani - stadiul psihismului naiv:
  • sunt utilizate cuvinte pentru obiecte dar
  • nu este înţeleasă încă funcţia simbolică a limbajului şi nici logica relaţiilor exprimate de formele gramaticale utilizate;
  • se recurge la diferite semne externe pentru reactualizarea lor doar dacă semnul este o reprezentare directă a sarcinii mnezice;
  • 3. Stadiul egocentric
  • utilizarea semnelor externe ca ajutoare pentru desemnarea unor fapte de natură internă, subiectivă.
  • Vorbirea este egocentrică, acompaniază acţiunea, apoi controlează şi planifică comportamentul.
  • 4. Stadiul interiorizării (ingrowth):
  • semnele externe sunt transformate în semne interne autogenerate,
  • se dezvoltă limbajul intern care devine baza gândirii copilului acesta dezvoltându-şi mnemotehnici şi conexiuni logice care mediază reamintirea.
 • 28. STADIILE DEZVOLTĂRII MORALE Jean Piaget
  • Prima etapă (până la 7/8 ani)
  • “ Morala eteronomiei şi responsabilităţii obiective”
  • Autoritatea primează faţă de justiţie
  • Gândirea morală ascultă de principiile rezultate din respectul unilateral
  • A doua etapă (8 – 11 ani)
  • “ Morala egalitarismului progresiv”
  • Primatul egalităţii faţă de autoritate, nu mai sunt acceptate cu docilitate sancţiunile adultului
  • Copilul ascultă nu doar de ordinele adultului ci şi de regula în sine generalizată şi aplicată original
  • A treia etapă (începe la 11/12 ani)
  • “ Autonomia morală”
  • Comportare bazată pe respectarea riguros reciprocă a drepturilor şi datoriilor
  • Drepturile egale sunt concepute în raport cu situaţia particulară a fiecărui individ
 • 29. STADIILE DEZVOLTĂRII MORALE L.Kohlberg
  • Nivelul preconvenţional al judecăţii morale (Copilăria mijlocie)
  • Judecată bazată pe nevoi personale şi pe regulile altora
  • Stadiul 2 , al scopului şi schimbului instrumental individual (hedonismului instrumental naiv) : binele şi răul sunt evaluate după nevoile personale: este bine ceea ce aduce avantaje; rău este ceea ce nu aduce beneficii; orientarea se face în direcţia obţinerii recompensei;
  • Stadiul 1 , al pedepsei şi supunerii : regulile sunt respectate pentru a evita sancţiunea (binele şi răul sunt evaluate după consecinţele fizice ale acţiunii: este bine ceea ce este recompensat; rău - ceea ce este pedepsit)
 • 30. Nivelul convenţional al judecăţii morale (13 –16 ani)
  • Judecată bazată pe aprobările celorlalţi, pe aşteptările familiei, valorile şi legile comunităţii
  • Stadiul 4 , al sistemului social şi al conştiinţei (moralitatea ordinii şi datoriei) : orientare spre lege şi ordine; autoritatea trebuie respectată şi ordinea socială menţinută
  • Stadiul 3, al conformităţii reciproc interpersonale (moralitatea bunelor relaţii) : binele şi răul sunt apreciate după cum acţiunile produc plăcere şi după cum sunt apreciate de alţii (a fi bun/rău )
 • 31. Nivelul postconvenţional al judecăţii morale (16-20 ani)
  • Judecată bazată pe concepte abstracte
  • Stadiul 6, al principiilor etice universale : binele şi răul sunt probleme ale conştiinţei individuale şi implică o serie de concepte abstracte ca justiţia, demnitatea umană şi egalitatea;
  • Stadiul 5, al drepturilor prioritare şi al contractului social : binele este apreciat după ceea ce socialul stabileşte ca standarde ale drepturilor individuale
 • 32. FELICIT Ă RI
  • MULTUMESC
  • NE întâlnim LA PRELEGEREA VIITOARE

×